Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Preliminary Inventory of Microfilm Reels to the Tadeusz Komorowski Papers, 1939-1942
47038  
No online items No online items       Request items ↗
View entire collection guide What's This?
PDF (81.17 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

Container List

Reel 1.

Instrukcja dla Obywatela Rakonia (#45)

 

Instrukcja Nr. 2 dla Ob. Rakonia (Grabicy) Zalacznik do Instrukcji Nr. 2 z dnia 16 I. 1946 (#735)

 

Mianowanie Gen. Rakonia pelnomocnym zastepca Komendanta ZWZ na caly Kraj oraz instrukcje (#3814)

 

Odreczne pismo z podpisami Gen. Sikorskiego i Gen. Sosnkowskiego

 

Radiogram do Romka

 

Depesza do Rakonia o przybyciu Rzadu do Anglii (#25/A)

 

Depesza od Rakonia - potwierdzenie odbioru Nr. 25 (#35)

Reel 2.

Instrukcja Nr. 5 dla Ob. Rakonia z wlasnorecznymi uwagami Gen. Sikorskiego (#85/a)

 

Instrukcja Nr. 2 dla Ob. Stolarskiego (Torwida) (#736)

 

Zalacznik Nr. 1 do Instrukcji dla zolnierzy przekraczajacych granice (#948)

 

Instrukcja dla komendanta Bazy nr.1 ("Romek") (#298)

 

Instrukcja osobista i tajna dla Komendanta Bazy Nr. 1 ("Romek") (#299)

Reel 3.

Instrukcja osobista i tajna dla Komendanta Bazy Nr. 1 ("Romek") (#299)

 

Pelnomocnictwo dla Ob. Polesinskiego (#300)

 

Pelnomocnictwo dla pplk. dypl. Krajewskiego Alfreda (#300)

 

Protokol odprawy Komendanta Bazy Nr. 1 ("Romek") (323)

 

Projekt Statutu ZWZ (#8)

 

Pismo Gen. Sosnkowskiego do Gen. Sikorskiego

 

Pismo Gen. Sosnkowskiego do Min. Ladosia Seydy i Stanczyka

 

Projekt Statutu ZWZ

 

Wykaz organizacji

 

Poprawki do Statutu ZWZ (#945)

 

Pismo Gen. Sosnkowskiego do Naczelnego Wodza

 

Wniosek na posiedzeniu Komitetu Ministrow

Reel 4.

Wyciag ze Statutu ZWZ uzupelniony poprawkami uchwalonymi przez Rade Ministrow, 13. IX. 1940 (#8)

 

Protokol odprawy z dn. 18. XII. 1939 w sprawie identyfikacji Emisariuszow; Pismo do plk. Modelskiego (#504)

 

Instrukcja przyjmowania i zwalniania czlonkow ZWZ (#272)

 

Strona tytulowa z notatkami

 

Pismo przewodnie Teczki

 

Sama Instrukcja

 

Notatki odreczne o rozdzielniku

 

Instrukcja identyfikacji, odprawy oraz przyjmowanie emisariuszow, kurierow i goncow (#3152)

 

Dwie strony tytulowe z notatkami

 

Sama instrukcja

 

Zalacznik Nr. 1 (tablice)

 

Zalacznik Nr. 2 (do punktu 16 Instr.)

 

Znaki rozpoznawcze dla studentow wysylanych przez Komende Glowna

Reel 5.

Raport plk. Rudnickiego o org. Torwida (#480)

 

Raport Ob. Torwida z dn. 7. XII. 1939 (#543)

 

Raport Ob. Torwida z dn. 14 XII. 1939 (#544)

 

Meldunek Nr. 5 od Ob. Torwida dla Ob. Godziemby (#972)

 

Sam meldunek

 

Meldunek Rakonia z Obszarow Nr. 1, 2, 4, 5 i 6

 

Zasady org. Dowodztwa Glownego Wojewodzkiego i Powiatowego S.Z.

 

Statut Sluzby Zwyciestwu Polski

Reel 6.

Meldunek Nr. 11 Ob. Rakonia o sytuacji wewnetrznej za czas do 15. III. 1940 roku (#2591)

 

Zalacznik do Meldunku Nr. 11 (meldunek K.W.) (2591)

 

Zalacznik Nr. 3 do Meldunku Nr. 11 (o kontaktach) (#2591)

 

Meldunek Nr. 13 w sprawie komisarza cyw. (#2949)

 

Meldunek Nr. 14 od Rakonia do Komendanta Glownego ZWZ (#2949)

Reel 7.

Meldunek Nr. 15 o sytuacji wewnetrznej za czas od 15. III. do 2. IV. 1940 od Rakonia; Pismo Nr. 8 od Rakonia do bazy "Romek" (#3494)

 

Meldunek Nr. 18 od Rakonia do Komendy Glownej ZWZ; Pismo Nr. 9 od Rakonia do bazy "Romek" (#3239)

 

Meldunek wyw. Konarskiego z podrozy do Polski za okres 18.II. do 18. III. 1940 (#2130)

 

Meldunek Konarskiego "Bank Emisyjny"

 

Meldunek Konarskiego "Sprawy Naukowe" (#2174)

Reel 8.

Raport Leona o sytuacji w kraju z dnia 17. I. 1940

 

Radiogram od Godziemby do Rakonia (#3774)

 

Instrukcja prowadzenia korespondencji tylko dla sieci radio Komenda Obszaru - rejony i okregi (#1438)

 

Sama instrukcja

 

Zalacznik Nr. 1 (instrukcja ukladania sygnalow)

Reel 9.

Przepisy materialne (o zbrodniach pol.) (#2955)

 

Instrukcja o rozkazach opracowywanych dla Kraju (#2576)

 

Ogolny raport polityczno-gospodarczy (#972)

 

Meldunek Nr. 6 od Rakonia (#2147)

 

Zalacznik Nr. 3 (Instrukcja dla D-cow wojewodztw ZP)

 

Zalacznik Nr. 4 (Rozkaz org. Nr. 1)

 

Zalacznik Nr. 2 (ZWZ w Wilnie)

 

Zalacznik do Meldunku Rakonia Nr. 7

 

Meldunek Rakonia Nr. 8

 

Meldunek Rakonia Nr. 10

 

Raport Ob. Hoffmana po powrocie z Kraju (#1136)

 

Zarzadzenie podporzadkowania sie Rakoniowi (#1398)

 

Pismo nominacyjne Ob. Korczaka K-tem Obszaru Nr. 4 (#1400)

Reel 10.

Meldunek Rakonia Nr. 4 (#1991)

 

Sam meldunek

 

Zal. Nr. b - W Poznanskim i na Pomorzu

 

Zal. Nr. a - Meldunek sytuacyjno-wyw.

 

Zal. Nr. c - Meldunek Nr. 4 dodatkowy

 

Pismo Gen. Godziemby do Rakonia z dn. 16. II. 1940 Instrukcja dla kierownikow radiostacji sieci Baza-Obszar (#1380)

 

Sama Instrukcja

 

Zal. Nr. 1 (Sygnaly wywolawcze)

 

Zal. Nr. 2 (Skroty specjalne zmienne)

Boxes: 1-5

Rest of collection not yet described