Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Register of the Poland. Poselstwo (Czechoslovakia) Records
59028  
No online items No online items       Request items ↗
View entire collection guide What's This?
PDF (152.70 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

Series List in English

box 1

0. Log Books

box 1

I. General - Political Issues

 

A/Reports

 

B/Talks

 

C/Political institutions

 

D/Notes

box 2

II. Key Documents on Polish-Czechoslovak Cooperation

 

A/Polish-Czechoslovak declaration

 

B/Correspondence between General Sikorski and President Benes

 

C/Miscellany. Correspondence and notes

box 2

III. Polish-Czechoslovak Founding Act

 

A/New editions

 

B/Protocols

 

C/Evaluations

 

D/Various supplementary materials

box 3-4

IV. Mixed Polish-Czechoslovak Committees

 

A/Coordination Committee

 

B/Foreign Affairs Committee

 

C/Information Committee

 

D/Cultural Cooperation Committee

 

E/Political-Legal Committee

 

F/Social Policy Committee

 

G/

 

H/Military Committee

box 4

V. Polish-Czechoslovak Cooperation

box 5-8

VI. Czechoslovakia. Government and Administration

 

A/President

 

B/Government (legal status, members, etc.)

 

C/State Council

 

D/Foreign representations and diplomatic corps

 

E/Occupied Czechoslovakia

 

F/Organizations, opposition groups

 

G/Biographies

box 8-9

VII. Poland. Government and Administration

 

A/President

 

B/Government

 

C/State Council

 

D/Diplomatic corps

 

E/Occupied Poland

 

F/Polish organizations abroad

 

G/Polish borders

box 9-10

VIII. Political Conditions

 

A/Reports

 

B/Political guidelines

 

C/Inter-governmental committees, international conditions

 

D/Exchange of political intelligence data

 

E/Other

 

F/International organizations, League of Nations

box 10

IX. Economic Issues

 

A/Poland

 

B/Czechoslovakia

 

C/General reports

 

D/Slask Cieszynski (Teschen Silesia)

box 10-11

X. Administrative Operations

 

A/Addresses and financial matters

 

B/Diplomatic protocol

 

C/Medals and awards (mail and rent)

 

D/Personnel files (state employees)

 

E/Budget

 

F/Library and publications

 

G/Office issues

box 11

XI. Varia

 

A/Mailing procedures

 

B/Treatment of correspondence

 

C/Meetings, congresses, social organizations, courses

box 12

XII. Consular Matters

 

A/Interventions

 

B/Legal issues

 

C/Circulars

 

D/Archives

box 12-14

XIII. Press and Publications

 

A/Polish

 

a/Press interviews

 

b/Polish press on Czechoslovakia

 

c/Propaganda publications

 

B/Czechoslovak

 

a/Press reports

 

b/Czechoslovak press on Poland

 

c/Publications

 

d/Uredni Vestnik Ceskoslovensky

 

C/Other

 

a/British press on Czechoslovakia

 

b/German press on Czechoslovakia

 

c/Publications on federation

 

d/Soviet press on Czechoslovakia

 

e/Non-involved countries on Poland and Czechoslovakia

 

f/British publications

box 14-16

XIV. Special Dossiers

 

A/Slovakia

 

B/Poland's borders

 

C/Main acts on Polish-Czechoslovak cooperation

 

D/Balkan states and Danube Basin

 

E/Slask Cieszynski (Teschen Silesia)

 

F/Soviet-Czechoslovak relations

 

G/Rus Podkarpacka (Subcarpathian Ukraine)

Series List in Polish

box 1

0. DZIENNIK PODAWCZY

box 1

I. OGOLNO-POLITYCZNA

 

A/Raporty

 

B/Rozmowy

 

C/Instytucje polityczne

 

D/Noty

box 2

II. ZASADNICZE DOKUMENTY DOTYCZACE WSPOLPRACY POLSKO-CZECHOSLOWACKIEJ

 

A/Deklaracja polsko-czechoslowacka

 

B/Koresponencje Generala Sikorskiego z Prezydentem Benesem

 

C/Inne

box 2

III. PROJEKTY AKTU KONSTYTUCYJNEGO POLSKO-CZECHOSLOWACKIEGO

 

A/Kolejne projekty aktu konstytucyjnego

 

B/Protokoly

 

C/Opinie w sprawie aktu konstytucyjnego

 

D/Rozne materialy do aktu konstytucyjnego

box 3-4

IV. KOMITETY MIESZANE POLSKO-CZECHOSLOWACKIE

 

A/Komitet Koordynacyjny

 

B/Komitet Spraw Zagranicznych

 

C/Komitet Informacji

 

D/Komitet Wspolpracy Kulturalnej

 

E/Komitet Polityczno-Prawny

 

F/Komitet Gospodarczo Finansowy

 

G/Komitet Polityki Spolecznej

 

H/Komitet Wojskowy

box 4

V. WPOLPRACA POLSKO-CZECHOSLOWACKA

 

A/Uwagi placowek i urzedow

 

B/

 

C/Organizacje i instytutcje wspolpracy poza komitetami

 

D/Sprawozdania o wspolpracy

 

E/Rozne

 

F/Inicjatywy postronne

 

G/Granice Polski z Czechoslowacja

box 5-8

VI. CZECHOSLOWACJA. RZAD I WLADZE

 

A/Prezydent

 

1/Personalia

 

2/Rozmowy

 

3/Mowy, deklaracje

 

B/Rzad (stanowisko prawne, sklad, etc.)

 

C/Rada Panstwowa

 

D/Placowki zagraniczne i korpus dyplomatyczny

 

E/Kraj okupowany

 

F/Organizacje, opozycja

 

G/Zyciorysy, od 1943 zamieniono na Slowacje

box 8-9

VII. POLSKA. RZAD I WLADZE

 

A/Prezydent

 

B/Rzad

 

C/Rada Narodowa

 

D/Korpus dyplomatyczny

 

E/Kraj okupowany

 

F/Organizacje

 

G/Granice Polski

box 9-10

VIII. OGOLNA SYTUACJA POLITYCZNA

 

A/Sprawozdania

 

B/Instrukcje polityczne (przeniesione do t. I)

 

C/Komitety miedzysojusznicze, nastroje miedzynarodowe

 

D/Wymiana informacji politycznych

 

E/Rozne

 

F/Organizacje miedzynarodowe, Liga Narodow

box 10

IX. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE

 

A/Polska

 

B/Czechoslowacja

 

C/Raporty ogolne

 

D/Slask Cieszynski

box 10-11

X. ADMINISTRACJA

 

A/Adresy

 

B/Protokol

 

C/Odznanczenia i ordery

 

D/Personalne (urzednicy)

 

E/Budzet

 

F/Biblioteka

 

G/Kancelaryjne

box 11

XI. ROZNE

 

A/Przesylanie korespondencji

 

B/Inna korespondencja

 

C/Zebrania, kongresy, organiacje spoleczne, kursy

box 12

XII. SPRAWY KONSULARNE

 

A/Interwencje

 

B/Ogolno-prawne

 

C/Okolniki

 

D/Archiwum

box 12-14

XIII. PRASA I WYDAWNICTWA

 

A/Polskie

 

a/Wywiady prasowe

 

b/Prasa polska o Czechoslowacji

 

c/Wydawnictwa I publikacje

 

B/Czechoslowackie

 

a/Sprawozdania prasowe

 

b/Prasa Czechoslowacka o Polsce

 

c/Wydawnictwa i publikacje

 

d/Uredni Vestnik Ceskoslovensky

 

C/Inne

 

a/Prasa angielska o Czechoslowacji

 

b/Prasa niemiecka o Czechoslowacji

 

c/Prasa I wydawnictwa o federalizmie

 

d/Prasa sowiecka o Czechoslowacji

 

e/Neutralna o Polsce I czechoslowacji

 

f/Wydawnictwa angielskie

box 14-16

XIV. TECZKI SPECJALNE

 

A/Slowacja

 

B/Granice Polski

 

C/Zasadnicze akty wspolpracy Polsko-Czechoslowackiej

 

D/Kraje balkanskie i basenu dunajskiego

 

E/Materialy dotyczace Slaska Cieszynskiego

 

F/Stosunki sowiecko-czechoslowackie

 

G/Rus Podkarpacka

Container List

Box 1

SERIES NO. 0. LOG BOOKS

Box/Folder 1 : 1

1940-1941

Box/Folder 1 : 2

1942-1943

Box/Folder 1 : 3

1944

 

SERIES NO. I. GENERAL. POLITICAL ISSUES

 

A/Reports

Box/Folder 1 : 4

1941

Box/Folder 1 : 5

1942

Box/Folder 1 : 6

1943

 

1944

Box/Folder 1 : 7

General

Box/Folder 1 : 8

Germany's post-war economy

Box/Folder 1 : 9

Poland's eastern provinces

Box/Folder 1 : 10

1945

 

B/Talks

Box/Folder 1 : 11

1941

Box/Folder 1 : 12

1942

Box/Folder 1 : 13

1943

Box/Folder 1 : 14

1944

Box/Folder 1 : 15

D/Notes. 1944

Box 2

SERIES NO. II. KEY DOCUMENTS ON POLISH-CZECHOSLOVAK COOPERATION

 

A/Correspondence between General Sikorski and President Benes

Box/Folder 2 : 1

1940

Box/Folder 2 : 2

1941

Box/Folder 2 : 3

1942

 

C/Miscellany.

Scope and Content Note

Correspondence and notes
Box/Folder 2 : 4

1942

 

1943

Box/Folder 2 : 5

January-May

Box/Folder 2 : 6

June-October

 

SERIES NO. III. POLISH-CZECHOSLOVAK FOUNDING ACT

Box/Folder 2 : 7

A/New editions - 1941-1942

 

B/Protocols

Box/Folder 2 : 8

1940

Box/Folder 2 : 9

1941

Box/Folder 2 : 10

1942

 

C/Evaluations

Box/Folder 2 : 11

1940

Box/Folder 2 : 12

1941

 

D/Various supplementary materials

Box/Folder 2 : 13

1940

Box/Folder 2 : 14

1941

Box 3

SERIES NO. IV. MIXED POLISH-CZECHOSLOVAK COMMITTEES

 

A/Coordination Committee

 

1941

 

General

Box/Folder 3 : 1

General

Box/Folder 3 : 2

January-March

Box/Folder 3 : 3

April-June

Box/Folder 3 : 4

September-November

Box/Folder 3 : 5

List of members

Box/Folder 3 : 6

1942

 

B/Foreign Affairs Committee, 1941 - Sessions

Box/Folder 3 : 7

First

Box/Folder 3 : 8

Second

Box/Folder 3 : 9

Third

Box/Folder 3 : 10

Fourth

Box/Folder 3 : 11

Fifth

Box/Folder 3 : 12

C/Information Committee, 1941

 

D/Cultural Cooperation Committee

 

1941

Box/Folder 3 : 13

General

Box/Folder 3 : 14

Minutes

Box/Folder 3 : 15

1942

Box/Folder 3 : 16

1943

Box/Folder 4 : 1

E/Political-Legal Committee, 1941

 

F/Social Policy Committee

Box/Folder 4 : 2

1941

Box/Folder 4 : 3

1942

Box/Folder 4 : 4

H/Military Committee, 1941.

Scope and Content Note

Includes materials on Polish-Czechoslovak-German border
 

SERIES NO. V. POLISH-CZECHOSOLOVAK COOPERATION

 

A/Comments from diplomatic representations and government offices

Box/Folder 4 : 5

1941

Box/Folder 4 : 6

1942

Box/Folder 4 : 7

1943

 

C/Non-committee organizations and institutions

Box/Folder 4 : 8

1941

Box/Folder 4 : 9

1942

Box/Folder 4 : 10

1943

 

D/Reports

 

1941

Box/Folder 4 : 11

Cooperation in steel industry

Box/Folder 4 : 12

Diplomatic representations

Box/Folder 4 : 13

1942

 

E/Miscellany

Box/Folder 4 : 14

1941

Box/Folder 4 : 15

1943

 

F/Other non-government initiatives

Box/Folder 4 : 16

1941

Box/Folder 4 : 17

1942.

Scope and Content Note

Includes documents on Czech cadets in merchant fleet
Box/Folder 4 : 18

1943

 

G/Polish-Czechoslovak border, 1941 - Slask Cieszynski

Box/Folder 4 : 19

General

Box/Folder 4 : 20

Maps

Box 5

SERIES NO. VI. CZECHOSLOVAKIA. GOVERNMENT AND ADMINISTRATION

 

A/President

 

1941

Box/Folder 5 : 1

General

Box/Folder 5 : 2

Speeches

 

1942

Box/Folder 5 : 3

General

Box/Folder 5 : 4

Speeches

 

1943

 

General

Box/Folder 5 : 5

General

Box/Folder 5 : 6

Speeches

 

Trips

Box/Folder 5 : 7

Moscow

 

United States

Box/Folder 5 : 8

General

Box/Folder 5 : 9

Speeches

 

1944

Box/Folder 5 : 10

General

Box/Folder 5 : 11

Speeches

Box/Folder 5 : 12

1945

 

B/Government

 

1941

Box/Folder 5 : 13

General

Box/Folder 5 : 14

Legal status

Box/Folder 5 : 15

Masaryk, Jan

Box 6

1942

Box/Folder 6 : 1

General

Box/Folder 6 : 2

Masaryk, Jan

Box/Folder 6 : 3

Munich agreement, Annulment of

Box/Folder 6 : 4

Profiles of government members according to Polish intelligence

 

Ripka, Hubert

Box/Folder 6 : 5

General

Box/Folder 6 : 6

Speeches

 

1943

 

General

Box/Folder 6 : 7

January-June

Box/Folder 6 : 8

July-December

Box/Folder 6 : 9

Ripka, Hubert

 

1944

 

General

Box/Folder 6 : 10

General

Box/Folder 6 : 11

January-April

Box/Folder 6 : 12

May-August

Box/Folder 6 : 13

September-December

Box/Folder 6 : 14

Slovakia

 

1945

 

General

Box/Folder 6 : 15

General

Box/Folder 6 : 16

Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministry of National Defense). Intelligence reports

Box/Folder 6 : 17

Czech National Union in London

 

C/State Council

Box/Folder 7 : 1

1941

Box/Folder 7 : 2

1942

 

1943

Box/Folder 7 : 3

General

Box/Folder 7 : 4

"Zpravy Statni Rady"

Box/Folder 7 : 5

1944

Box/Folder 7 : 6

1945.

Scope and Content Note

Includes documents on army
 

D/Foreign representations and diplomatic corps

 

1941

 

General

Box/Folder 7 : 7

General

Box/Folder 7 : 8

Political and economic reports

 

Diplomatic corps

Box/Folder 7 : 9

Bulletin

Box/Folder 7 : 10

List

 

1942

Box/Folder 7 : 11

Bulletin

Box/Folder 7 : 12

List

 

1943

Box/Folder 7 : 13

General

Box/Folder 7 : 14

Lists

Box/Folder 7 : 15

1944

 

E/Occupied Czechoslovakia

 

1942

Box/Folder 7 : 16

General - Czechoslovak Newsletter

Box/Folder 7 : 17

German atrocities

Box/Folder 7 : 18

Slovakia

 

1943

Box/Folder 7 : 19

General

Box/Folder 7 : 20

Czechoslovak Newsletter

Box/Folder 7 : 21

Prague press

Box/Folder 7 : 22

1944

Box/Folder 7 : 23

1945

Box 8

F/Organizations, opposition groups

Box/Folder 8 : 1

1941

 

1942

Box/Folder 8 : 2

General

Box/Folder 8 : 3

Masaryk - Gaster Fund of the Federation of Czechoslovak Jews

 

1943

Box/Folder 8 : 4

General

Box/Folder 8 : 5

Osusky, Stefan

 

1944

Box/Folder 8 : 6

General

Box/Folder 8 : 7

Czech National Union in London

Box/Folder 8 : 8

Czechoslovak Relief Action

Box/Folder 8 : 9

G/Biographies - Slovaks.

Scope and Content Note

Includes Slovaks in the United States
 

SERIES NO. VII. POLAND. GOVERNMENT AND ADMINISTRATION

 

B/Government

Box/Folder 8 : 10

1941

 

1942

Box/Folder 8 : 11

General

Box/Folder 8 : 12

Zbirka Posudku Pravni Rady Statniho Zrizeni Ceskoslovenskeho

 

1943

Box/Folder 8 : 13

General

Box/Folder 8 : 14

Ministerstwo Pracy i Opieki Spolecznej Biuletyn

 

1944

 

Ministries

Box/Folder 8 : 15

Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministry of National Defense)

Box/Folder 8 : 16

Ministerstwo Pracy i Opieki Spolecznej (Ministry of Labor and Social Welfare)

Box/Folder 8 : 17

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs)

Box/Folder 8 : 18

Moscow-backed government

 

C/State Council

Box/Folder 8 : 19

1942

Box/Folder 8 : 20

1943.

Scope and Content Note

Includes documents on German political émigrés
 

D/Diplomatic corps

Box/Folder 8 : 21

1941 - Polish diplomatic corps in Great Britain and the world

Box/Folder 8 : 22

1943

 

E/Occupied Poland

Box/Folder 8 : 23

1941

Box/Folder 8 : 24

1942

 

1943

Box/Folder 8 : 25

Persecution of Jews

Box/Folder 8 : 26

Polish-Ukrainian relations

 

1944

Box/Folder 8 : 27

Concentration camps protest

Box/Folder 8 : 28

Moscow backed Poles

Box/Folder 8 : 29

1945 - Lublin government

Box 9

F/Polish organizations abroad

Box/Folder 9 : 1

1941.

Scope and Content Note

Includes documents on Cieszyn Poles
Box/Folder 9 : 2

1942

 

1943

Box/Folder 9 : 3

General

Box/Folder 9 : 4

Commonwealth of Central Europe

Box/Folder 9 : 5

1945 - Recognition of Lublin government

 

SERIES NO. VIII. POLITICAL CONDITIONS

 

A/Reports

Box/Folder 9 : 6

1941

Box/Folder 9 : 7

1942

Box/Folder 9 : 8

1944

 

B/Political guidelines

Box/Folder 9 : 9

1941

Box/Folder 9 : 10

1942

 

1943

Box/Folder 9 : 11

General

Box/Folder 9 : 12

Poland's eastern borders

Box/Folder 9 : 13

Transfer of Germans from Poland

Box/Folder 9 : 14

1944

 

C/Inter-governmental committees, international conditions

Box/Folder 9 : 15

1941

 

1943

Box/Folder 9 : 16

Interallied Committee on Armistice

Box/Folder 9 : 17

War crimes and armistice

Box 10

D/Exchange of political intelligence data

 

1941

Box/Folder 10 : 1

January-June

Box/Folder 10 : 2

July-December

Box/Folder 10 : 3

1942

Box/Folder 10 : 4

1943

 

F/International organizations, League of Nations

Box/Folder 10 : 5

1942 - Federation of Western Slavs

Box/Folder 10 : 6

1944

 

SERIES NO. IX. ECONOMIC ISSUES

 

A/Poland

Box/Folder 10 : 7

1941

Box/Folder 10 : 8

1944

 

B/Czechoslovakia

Box/Folder 10 : 9

1941

Box/Folder 10 : 10

1944

Box/Folder 10 : 11

1945

 

C/General reports

Box/Folder 10 : 12

1942

Box/Folder 10 : 13

1944

 

D/Slask Cieszynski (Teschen Silesia)

Box/Folder 10 : 14

1918 - Border negotiations

Box/Folder 10 : 15

1938

 

1942

Box/Folder 10 : 16

General

Box/Folder 10 : 17

Slask Cieszynski

Box/Folder 10 : 18

Zaglebie Ostrawsko-Kawinskie

 

1943

Box/Folder 10 : 19

General

Box/Folder 10 : 20

Slask Cieszynski

 

SERIES NO. X. ADMINISTRATIVE OPERATIONS

 

A/Addresses and financial matters

Box/Folder 10 : 21

1941

Box/Folder 10 : 22

1942

 

1943

Box/Folder 10 : 23

General

Box/Folder 10 : 24

Business cards

Box/Folder 10 : 25

1944

Box/Folder 10 : 26

1945

 

B/Diplomatic protocol

Box/Folder 11 : 1

1941

Box/Folder 11 : 2

1942

Box/Folder 11 : 3

1943

Box/Folder 11 : 4

1944

Box/Folder 11 : 5

1945

 

C/Medals and awards (mail and rent)

Box/Folder 11 : 6

1941-1943

Box/Folder 11 : 7

1944

 

D/Personal files (state employees)

Box/Folder 11 : 8

1940-1943

Box/Folder 11 : 9

1945

 

E/Budget

Box/Folder 11 : 10

1942

Box/Folder 11 : 11

1943

 

F/Library and publications

Box/Folder 11 : 13

1942-1943

Box/Folder 11 : 13

1944

Box/Folder 11 : 14

1945

 

SERIES NO. XI. VARIA

 

A/Mailing procedures

Box/Folder 11 : 15

1941

Box/Folder 11 : 16

1942

Box/Folder 11 : 17

1943

Box/Folder 11 : 18

B/Treatment of correspondence, 1941-1943

Box/Folder 11 : 19

C/Meetings, congresses, social organizations, courses, 1941-1943

Box 12

SERIES NO. XII. CONSULAR MATTERS

 

A/Interventions

Box/Folder 12 : 1

1941

Box/Folder 12 : 2

1942

Box/Folder 12 : 3

B/Legal issues, 1941-1943

 

C/Circulars

Box/Folder 12 : 4

1941

Box/Folder 12 : 5

1942

Box/Folder 12 : 6

1943

 

SERIES NO. XIII. PRESS AND PUBLICATIONS

 

A/Polish

Box/Folder 12 : 7

a/Press interviews, 1941

 

b/Polish press on Czechoslovakia

 

1941

Box/Folder 12 : 8

Clippings

Box/Folder 12 : 9

Reports

 

1942

Box/Folder 12 : 10

General

Box/Folder 12 : 11

Reports

 

1943

Box/Folder 12 : 12

General

Box/Folder 12 : 13

Correspondence

 

c/Propaganda publications

Box/Folder 12 : 14

1941

Box/Folder 12 : 15

1943

 

B/Czechoslovak

 

a/Press reports

 

1941

Box/Folder 12 : 16

January-June

Box/Folder 12 : 17

July-December

 

1942

 

General

Box/Folder 12 : 18

January-June

Box/Folder 12 : 19

July-December

Box/Folder 13 : 1

Ministerstwo Informacji i Dokumentacji

 

1943

Box/Folder 13 : 2

General

Box/Folder 13 : 3

Ministerstwo Informacji i Dokumentacji

Box/Folder 13 : 4

1944

 

b/Czechoslovak press on Poland

Box/Folder 13 : 5

1941

Box/Folder 13 : 6

1942

Box/Folder 13 : 7

1943

 

c/Publications

 

1941

Box/Folder 13 : 8

General

Box/Folder 13 : 9

List of Czech publications in Great Britain

 

1943

Box/Folder 13 : 10

General

Box/Folder 13 : 11

Centropa News Service

Box/Folder 13 : 12

1944 - Centropa News Service

 

d/ Uredni Vestnik Ceskoslovensky

Box/Folder 13 : 13

1940-1941

Box/Folder 13 : 14

1943

 

C/Other

 

a/British press on Czechoslovakia

Box/Folder 13 : 15

1941

Box/Folder 13 : 16

1942

Box/Folder 13 : 17

1943

Box/Folder 13 : 18

1944

Box 14

b/German press on Czechoslovakia

Box/Folder 14 : 1

1941

Box/Folder 14 : 2

1942

Box/Folder 14 : 3

1943

Box/Folder 14 : 4

1944

 

c/Publications on federation

Box/Folder 14 : 5

1941

Box/Folder 14 : 6

1942

 

1943

Box/Folder 14 : 7

General

Box/Folder 14 : 8

Central European Federation

 

1944 - Czechoslovak Newsletter

Box/Folder 14 : 9

January-June

Box/Folder 14 : 10

July-December

 

d/Soviet press on Czechoslovakia

Box/Folder 14 : 11

1942

Box/Folder 14 : 12

1943

 

e/Non-involved countries on Poland and Czechoslovakia

Box/Folder 14 : 13

1943

 

1944

Box/Folder 14 : 14

Hungary

Box/Folder 14 : 15

Lithuania

Box/Folder 14 : 16

1945 - Sweden

 

SERIES NO. XIV. SPECIAL DOSSIERS

 

A/Slovakia

Box/Folder 14 : 17

1943

Box/Folder 14 : 18

1944

Box/Folder 14 : 19

1945

Box 15

C/Main acts on Polish-Czechoslovak cooperation

Box/Folder 15 : 1

General. List of acts

Box/Folder 15 : 2

1940

Box/Folder 15 : 3

1941

Box/Folder 15 : 4

1942

 

1943

 

General

Box/Folder 15 : 5

March

Box/Folder 15 : 6

May

Box/Folder 15 : 7

June-September

Box/Folder 15 : 8

Czechoslovak-Soviet agreements

 

1945

Box/Folder 15 : 9

General

Box/Folder 15 : 10

Yalta Conference

 

D/Balkan states and Danube Basin

 

1943

Box/Folder 15 : 11

General

Box/Folder 15 : 12

Austria

Box/Folder 15 : 13

Bulgaria

Box/Folder 15 : 14

Hungary

Box/Folder 15 : 15

1944

 

E/Slask Cieszynski (Teschen Silesia)

 

1920 - Paris Peace Conference

Box/Folder 15 : 16

General

Box/Folder 15 : 17

Czechoslovak documents

Box/Folder 15 : 18

1938

Box 16

1942

Box/Folder 16 : 1

General

 

Slask Cieszynski, 1918-1921 : Zbior Tekstow Informacyjnych i Dokumentacyjnych Ulozony na Podstawie Materialow Archiwalnych Ambasady R.P. w Londynie

Box/Folder 16 : 2

Part I

Box/Folder 16 : 3

Part II

Box/Folder 16 : 4

Sprawy Slaska Cieszynskiego Biuletyn, Nos. 2-5

Box/Folder 16 : 5

Zagadnienia Slaska Cieszynskiego, by Franciszek Bajorek

 

1943

 

General

Box/Folder 16 : 6

General

Box/Folder 16 : 7

List of materials on Slask Cieszynski

Box/Folder 16 : 8

Parliamentary Debates: House of Commons

Box/Folder 16 : 9

Sprawy Slaska Cieszynskiego Biuletyn, No. 6

Box/Folder 16 : 10

1944

 

F/Soviet-Czechoslovak relations

 

1944

Box/Folder 16 : 11

General

Box/Folder 16 : 12

Panslavic movement

Box/Folder 16 : 13

1945

Box/Folder 16 : 14

G/Subcarpathian Ukraine, 1945