Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Rakowski (Mieczyslaw F.) papers
90111  
No online items No online items       Request items ↗
View entire collection guide What's This?
PDF (346.53 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?
2 of 2 pages
Results page: |<< Previous Next >>|
box 93, folder 2

Maszynopis: "Pierwsze obrachunki" – Luty 1990, (dot. Wyborow w Polsce w 1989 r.).

box 93, folder 2

Maszynopis: autor: Wojciech Rudny, tytulu i daty brak.

 

Box 93, Folder 3

box 93, folder 3

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych, Informacja dot. kierunkow oddzialywan propagandowych Kosciola wobec stanu wojennego, Tajne. 9.05.1982.

box 93, folder 3

Zalacznik do Informacji Dziennej, 1989.01.26, Spotkanie z red. Aleksandrem Paszynskim w pomieszczeniach filii ATK w Plocku.

box 93, folder 3

Komitet Centralny PZPR, Informacja nr II/111/88, W-wa, dn. 3 wrzesnia 1988 r. Wstepne opinie czlonkow partii i srodowisk pracowniczych po spotkaniu gen. Czeslaw Kiszczak – L. Walesa.

box 93, folder 3

Biuletyn Informacyjny Nr 217. z 1988.09.16. Sytuacja w Polsce: Odglosy.

box 93, folder 3

Informacja dot. taktyki postepowania srodowiska b. KOR wobec L. Walesy. W-wa, 8.09.1988.

box 93, folder 3

Material dotyczacy stanowiska Kosciola rzymskokatolickiego, srodowisk katolikow swieckich oraz Kosciolow i zwiazkow wyznaniowych nierzymskokatolickich w sprawie wyborow do Sejmu i Senatu PRL w dn. 4.06.1989.

box 93, folder 3

Zalacznik do Informacji Dziennej, 1989-01-07. Wywiad Bronislawa Geremka.

box 93, folder 3

Notatka o aktualnym stanie prac polsko-radzieckiej Komisji Historykow. 89.09.26.

box 93, folder 3

Odpowiedz na stanowisko PKW KC RPK i prezydenta SRR, N. Ceausescu w sprawie oceny aktualnej sytuacji w Polsce, w tym powolania rzadu PRL. 21.08.89.

box 93, folder 3

Sprawozdanie z VI rundy rozmow pelnomocnikow rzadow PRL i RFN w/s przygotowan do wizyty Kanclerza H. Kohla w Polsce /6-7 czerwca 1989r./

box 93, folder 3

Notatka nt. raportow CBOS "Zamiary udzialu w wyborach", "Nastroje spoleczne i orientacje wyborcze w wojewodztwach". 23.V.1989.

box 93, folder 3

MSZ Notatka Informacyjna o oficjalnej wizycie przyjazni w ZSRR. W-wa, 21 luteho 1988.

box 93, folder 3

Maszynopis: Biuro polityczne, I Sekretarz KW, 25 czerwca 1983. Tajne. [przemowienie MFR].

box 93, folder 3

Wycinki prasowe z lat 80.

 

Box 93, Folder 4

box 93, folder 4

Dokumentacja medyczna oraz ZUS-u. 1990-2007.

 

Box 93, Folder 5

box 93, folder 5

Materialy zwiazane z firma "Pewex" i M. Zacharskim

box 93, folder 5

Wladyslaw Sila-Nowicki, materialy z podsluchu, 7 sierpnia 1981 oraz list od WSN do premiera PRL (Wojciech Jaruzelski) - 3 sierpnia 1981r.

box 93, folder 5

Materialy z lat 60 – m.in. korespondencja z Zenonem Kliszko.

box 93, folder 5

Melchior Wankowicz – list do red. "Polityki" (17.XII.1963) oraz artykul "Do czego dziennikarz ma prawo?".

box 93, folder 5

List od v-ce prezydenta USA George Busha do MFR. Nov. 29, 1988

box 93, folder 5

Korespondencja od Jerzego Urbana, 1988-89.

box 93, folder 5

Korespondencja z lat 80' [m.in. od prof. A. Stelmachowskiego, Bernarda Margueritte, Tadeusza Mazowieckiego, Marii Iwaszkiewicz, Daniela Rotfelda, Helmuta Schmidta.]

 

Box 93, Folder 6

box 93, folder 6

European Management Forum, Davos Symposium 1981, Special Plenary Session. 30.1.81.[wystapienie MFR, tekst w jezyku angielskim]

box 93, folder 6

Jan Broniek "Najmlodsze z miast, ktore mamy. Najstarsze z miast, ktore beda." [dot. Nowej Huty w 60 rocznice budowy].

box 93, folder 6

Zbior listow zatytulowanych:"Drogi A.", podpis: "Pawel" 2004-2005.

box 93, folder 6

Kopia: Pismo od Prezydenta miasta Tel-Aviv Szlomo Lahat do v-ce Premiera M. Rakowskiego [dot. zlozenia wiencow O.W.P. przy pomniku Powstania Getta Warszawskiego].

box 93, folder 6

Kopia: Notatka dot. poufnego dokumentu pt."Spoleczenstwo polskie w warunkach stanu wyjatkowego – przewidywania i zalecenia" wydanego przez MKZ NSZZ Solidarnosc we Wroclawiu. 24.03.1981.

box 93, folder 6

Kopia maszynopisu: przemowienie z okazji 10 rocznicy wydarzen na Wybrzezu, 18.12.1980.

box 93, folder 6

Wywiad z wicepremierem M.F. Rakowskim dla zachodnioniemieckiego tygodnika "Stern" – Nr 4 z dn. 21.01.1982.

box 93, folder 6

Telex: tekst M.F. Rakowskiego dla "Le Devoir", Grudzien 1980.

box 93, folder 6

Maszynopis w jezyku rosyjskim: Prilozenije, Michail Gorbaczow, 1993.

box 93, folder 6

Zaproszenie na obchody rocznicy slubu J. Urbana i M. Daniszewskiej.

box 93, folder 6

Wycinki z prasy polskiej i niemieckiej, lata 80'.

box 93, folder 6

Kopia, maszynopis: Rozmowy z Dyrektorem Generalnym Tass.

 

Box 94, Folder 1

box 94, folder 1

Korespondencja z lat 70 i 80 [m.in. Hanna Krall, Krzysztof Teodor Toeplitz, Jaroslaw Iwaszkiewicz, Jerzy Urban, Maria Iwaszkiewicz, A. Werblan, Kazimierz Dejmek, i inni].

 

Box 94, Folder 2

box 94, folder 2

Dokumenty rodzinne: wyciag aktu urodzenia syna MFR, postanowienie sadu o prawach do spadku po ojcu MR, umowa o prace, umowy sprzedazy, rachunki z Polmozbytu, banknot 20 zl. z 1936r., sentencja wyroku o rozwodzie MFR i Wandy Wilkomirskiej, polisa ubezpieczeniowa niemiecka, zbior listow od W. Wilkomirskiej do MFR oraz od Elzbiety Kepinskiej do MFR, etc.

box 94, folder 2

Notatki odreczne MFR.

box 94, folder 2

Zdjecie czarno-biale MFR, nieformalne. W tle fragment napisu "Bornh."

box 94, folder 2

Zbior fotografii oficjalnych z lat 80

 

Box 94, Folder 3

box 94, folder 3

Korespondencja prywatna i sluzbowa z lat 70'.

 

Box 94, Folder 4

box 94, folder 4

Materialy z lat 50' – m.in. wydanie "Polityki" z 1958, projekty notatek/artykulow, wytyczne z Biura Prasy KC PZPR, 1957.

box 94, folder 4

Korespondencja: m.in. od J. Giedroyca, W. Jaruzelskiego, Barbary Blidy, list od Rakowskiego do…? z pobytu w USA (Bay Area), Henryka Dasko. [lata 90' i 2000]

box 94, folder 4

Wycinki prasowe – 2004-2005.

box 94, folder 4

Korespondencja z lat 90'.

box 94, folder 4

Notatka sluzbowa ze spotkania towarzyszy Leonida Brezniewa, Ericha Honeckera i Gustawa Husaka na Kremlu, 16 maja 1981. [maszynopis].

 

Box 94, Folder 5

box 94, folder 5

Nie autoryzowany stenogram wystapienia I sekretarza KC PZPR na IV Naradzie Ideologicznej Sil Zbrojnych PRL w dn. 20 listopada 1982r.

box 94, folder 5

MSW, Departament IV. Informacja dot. aktualnej postawy Episkopatu i przewidywanych dzialan Kosciola na najblizszy okres. W-wa, 14.o0.1983

box 94, folder 5

Notatka informacyjna z rozmowy z ambasadorem USA w Warszawie J. Davisem w dn. 12 lipca 1988.

box 94, folder 5

Maszynopis: Tajne, spec. znaczenia, "Stefan", Notatka sluzbowa z dn. 7.VIII.1981.

box 94, folder 5

Maszynopis: "Stefan" Nr 947/A z dn. 7 sierpnia 1981. [Do obiektu Janusz Onyszkiewicz z Sila-Nowickim].

box 94, folder 5

Maszynopis: Kierownik Zespolu Studiow przy Prezesie Rady Ministrow Mjr Wieslaw Gornicki. Dokument w 1 egzemplarzu, zakaz powielania. Zapis z dyskusji w dn. 25 pazdziernika 1984r. o godz. 11.45 w Urzedzie Rady Ministrow na temat dzialan politycznych w zwiazku z politycznymi konsekwencjami uprowadzenia ks. Jerzego popieluszki w dn. 19 pazdziernika 1984.

box 94, folder 5

MSZ Pilna Notatka. Kulski. [dot. planowanej wizyty delegacji Komisji Spraw Zagranicznych Izby Gmin]. W-wa, 18 lipca 1988.

box 94, folder 5

MSZ Notatka informacyjna. Pilna. Reakcje zagranicznych srodkow masowego przekazu na przebieg wizyty Sekretarza Generalnego KC KPZR M.S. Gorbaczowa w Polsce. W-wa, 13 lipca 1988.

box 94, folder 5

MSZ Biuletyn Informacyjny Nr 205 z 1988.09.02. Wydarzenia w Polsce: Odglosy/po VIII Plenum KC PZPR/.

box 94, folder 5

MSZ Biuletyn Informacyjny Nr 203 z 1988.08.31. Strajki w Polsce: Odglosy.

box 94, folder 5

MSW Informacja dot. dzialalnosci NZS po 13 grudnia 1981.

box 94, folder 5

MSZ Pilna Notatka z rozmow ekspertow PRL i NRD w sprawie rozgraniczenia obszarow morskich w Zatoce Pomorskiej (26-28 lipca, w Berlinie).

box 94, folder 5

MSZ Notatka Informacyjna dot. stanowiska Kongresu Polonii Amerykanskiej wobec Polski, W-wa, 1988.07.14.

box 94, folder 5

Kopia listu Jana Pawla II do Przewodniczacego Rady Panstwa Henryka Jablonskiego, W-wa 4.V.1983.

box 94, folder 5

Maszynopis: Wstepna informacja o wizycie Sekretarza Generalnego KC KPZR M.S. Gorbaczowa w Polsce 11-16 lipca 1988.

box 94, folder 5

MSZ Notatka Informacyjna, W-wa 20 lipca 1988 [dot. wizyty ambasadora RFN F.J. Schoellera.]

box 94, folder 5

MSZ Ocena sytuacji spoleczno-politycznej w kraju w II polroczu 1983r.

box 94, folder 5

Maszynopis: Tajne, Towarzysz w. Jaruzelski, I sekretarz KC w miejscu, [dot. postepowania partyjnego wobec tow. M. Milewskiego – zabor 5-7 kg zlota].

box 94, folder 5

Maszynopis (niekompletny), stenogram z posiedzenia BP. 6.11. 1982.

box 94, folder 5

Pismo od sekretarza KPZR K. Czernienko do W. Jaruzelskiego, 13 grudnia 1984. [tekst w jez. rosyjskim].

box 94, folder 5

Zbior fotografii z wizyty na Wegrzech, druga polowa lat 80.

box 94, folder 5

Notatka sluzbowa z dn. 17.10.82. Stenogram z podsluchu rozmowy Lecha Walesy i ksiedza Alojzego Orszulika podczas internowania – 18.10.1982.

 

Box 95, Folder 1

box 95, folder 1

Materialy zwiazane ze Stocznia Gdanska im. Lenina. 1988

box 95, folder 1

Fragmenty brudnopisu – "Pamietniki" 1978.

 

Box 95, Folder 2

box 95, folder 2

Fragmenty "Pamietnikow" – 1990.

 

Box 95, Folder 3

box 95, folder 3

Fragmenty "Pamietnikow" – 1991.

 

Box 95, Folder 4

box 95, folder 4

Przemowienie (MFR?) dot. stosunkow polsko-niemieckich. 1976.

box 95, folder 4

Maszynopis: Posiedzenie scislego Prezydium Rzadu w Natolinie 18 marca 1985 r. (wystapienie zagajajace v-premiera M.F. Rakowskiego).

box 95, folder 4

Uchawla Nr 87/77 Rady Ministrow z dn. 10 czerwca 1977r. w sprawie racjonalnego gospodarowania srodkami […].

box 95, folder 4

Maszynopis: Uchwala Komitetu Centralnego PZPR, 23. 07. 1986. Poufne.

box 95, folder 4

Wycinki i przedruki prasowe – lata 70 i 80.

 

Box 95, Folder 5

box 95, folder 5

Duza koperta; przesylka na adres Urzedu Rady Ministrow; zawartosc: gruby sznur konopny z tzw. " petla wisielca" na jednym z koncow.

2 of 2 pages
Results page: |<< Previous Next >>|