Preliminary Inventory to the Hungary. Külügyminisztérium Miscellaneous records, 1915-1922

Processed by The Hoover Institution staff; machine-readable finding aid created by Xiuzhi Zhou
Hoover Institution Archives
Stanford University
Stanford, California 94305-6010
Phone: (650) 723-3563
Fax: (650) 725-3445
Email: hooverarchives@stanford.edu
© 2000
Hoover Institution Archives. All rights reserved.

Preliminary Inventory to the Hungary. Külügyminisztérium Miscellaneous records, 1915-1922

Hoover Institution Archives

Stanford University

Stanford, California

Contact Information

  • Hoover Institution Archives
  • Stanford University
  • Stanford, California 94305-6010
  • Phone: (650) 723-3563
  • Fax: (650) 725-3445
  • Email: hooverarchives@stanford.edu
Processed by:
The Hoover Institution staff
Encoded by:
Xiuzhi Zhou
© 2000 Hoover Institution Archives. All rights reserved.

Descriptive Summary

Title: Hungary. Külügyminisztérium Miscellaneous records,
Date (inclusive): 1915-1922
Collection number: XX356
Creator: Hungary. Külügyminisztérium
Extent: 1 manuscript box (0.4 linear feet)
Repository: Hoover Institution Archives
Stanford, California 94305-6010
Abstract: Reports, memoranda, and orders, relating to Austro-Hungarian military activities during World War I, domestic opposition to the war, socialist activities, Bolshevik propaganda, problems of minority nationalities during and after the war, postwar land reform, and the formation of soviets in Hungary.
Physical Location: Hoover Institution Archives
Language: Hungarian.

Administrative Information

Access

Collection open for research.
The Hoover Institution Archives only allows access to copies of audiovisual items. To listen to sound recordings or to view videos or films during your visit, please contact the Archives at least two working days before your arrival. We will then advise you of the accessibility of the material you wish to see or hear. Please note that not all audiovisual material is immediately accessible.

Publication Rights

For copyright status, please contact the Hoover Institution Archives.

Preferred Citation

[Identification of item], Hungary. Külügyminisztérium Miscellaneous records, [Box no.], Hoover Institution Archives.

Access Points

Communism.
Land tenure--Hungary.
Minorities--Hungary.
Propaganda, Communist.
Socialism--Hungary.
World War, 1914-1918.
World War, 1914-1918--Hungary.
Hungary.
Hungary--History--Revolution, 1918-1919.


Container List

 

I.

Box 1.

-B.I/1 736 L.H.F.B. 1916

Scope and Content Note

Cs. és kir osztrák belügyminiszteri rendelet a pacifista mozgalom megfigyelésére
 

-B.I/4. Na.Nr.Lo44/res.

Scope and Content Note

A vezérkar hirszerzó osztályának jelentése a pacifista és antimilitarista mozgalomról (plus 4 encolures)
 

-B.I/4. Na.Nr.617/918.res.

Scope and Content Note

Az Isonso hadsereg fóparancsnokságának jelentése
 

-B.I/4.Pr.Nr.2217/918.res.

Scope and Content Note

A ll. hadsereg fóparancsnokság hirszerzó osztályának jelentése
 

-B.II/9 Evv.Nr.8441/918.res.

Scope and Content Note

Gróf Batthyányi Tivadar állitólagos levele (2 copies plus 1 enclosure)
 

-B.II/9. Abt.Nr.113.017.res.

Scope and Content Note

Cs. éskir. hadügyminisztérium jelentése
 

-B.I/81

Scope and Content Note

Lapszemle (14 articles)
 

II.

 

-B.I/3. 897/7. 1918.II-23.res.

Scope and Content Note

A zalaegerszegi katonai hadifogoly megfigyeló tábor parancsnokságának jelentése
 

-7415/1.1918

Scope and Content Note

Az A.O.K. hadifoglyokat ellenórzó csoportjának rendelete (1 enclosure)
 

-B.II/9. Evb.No.7400/918.res.

Scope and Content Note

Az A.O.K. titkos jelentése Ófelsége katonai kabinetirodájához
 

-B.I/81. 858/1918.II.-res.

Scope and Content Note

A csóti katonai hadifogoly gyüjtó tábor parancsnokságának jelentése
 

-B.I/1.591/eln. 1/1918

Scope and Content Note

A m. kir. honvédelmi miniszter titkos parancsa az alárenelt katonai hatóságo khoz
 

B.I/1. 4057/eln. 1/1918

Scope and Content Note

M. kir honvédelmi miniszter rendelete
 

-B.I/1 7415/1.oszt.1918

Scope and Content Note

M. kir honvédelmi miniszter elkobzó rendelete a gyanus sajtótermékek ellen
 

-B.I/1. Aw.Nr 173/1918

Scope and Content Note

Az Isonso hadsereg parancsnokának jelentése (2 copies)
 

-G.S.T.B. Nr.1639/E.A.

Scope and Content Note

A pozsonyi térparancsnokság bizalmas jelentése
 

-B. I/3. 6841/1918.res.

Scope and Content Note

A szegedi térparancsnokság bizalmas jelentése
 

-B. I/3. 16.815/eln.1/1918.res.

Scope and Content Note

M. kir. honvédelmi miniszter rendelete a hamis hirek terjesztése ellen
 

-B/3. 16.815/eln.1/2-1918.res.

Scope and Content Note

M. kir. honvédelmi miniszter ujabb rendelete e tárgyban
 

-B. I.3.12.380/eln. I/1918.res.

Scope and Content Note

Pozsonyi térparancsnokság bizalmas elóterjesztése (5 enclosures)
 

-B. I/3

Scope and Content Note

Az m. kir. honv. miniszter rendelete
 

III.

 

-492/N.A./1918

Scope and Content Note

Budapesti térparancsnokság vezérkari fónökének megkeresése. az államrendórséghez
 

-Na.Nr. 563/1918

Scope and Content Note

Ugyane hatóság bizalmasbeszámoló jelentése
 

-Na.Nr. 929.res.1918

Scope and Content Note

Fenti hatóság azonos ügyben tett jelentése (2 enclosures)
 

-Na.Nr. 746/918. res.

Scope and Content Note

Fenti hatóság bizalmas jelentése a Galilei kör forradalmi agitációjáról
 

-3948/eln. F.K. 1918.res.

Scope and Content Note

Az államrendórség fókapitányának bizalmas jelentése
 

-E.W.B. Nr.13.395.1918.res.

Scope and Content Note

A vezérkar hirszerzó osztályának bizalmas rendelete Weltner Jakab és a szocialista mozgolódás tban
 

-Na. Nr. 1918.512.res.

Scope and Content Note

Térparancsnokság a belügyminiszternek és fókapitánynak megküldi a fent rendeletet
 

-B.I.1. 1918

Scope and Content Note

Andréka Károly rendórtanácsos bizalmas jelentése a Galilei Körról (3 enclosures)
 

-Na. Nr. 2369/1918.res.

Scope and Content Note

A budapesti térparancsnokság bizalmas jelentése a szociáldemokrata agitació tban
 

-B.I/1

Scope and Content Note

Detektiv jelentése a csepeli lószergyárban tapasztaltakról
 

-2375/1916-XI

Scope and Content Note

Hetényi detektivfónökhelyettes bizalmas jelentése a ddfetista propaganda terjesztése tban
 

-16.180/eln.I/1915

Scope and Content Note

Hetényi jelentése a zimmerwaldi szocialista kongresszusról
 

-Pres. Nr. 27.514/1915/res.

Scope and Content Note

A kassai hadosztálybiróság jelatése a nemzetiségü propaganda tban
 

-700/1918.res.

Scope and Content Note

Az m. kir. belügyminiszter körrendelete valamennyi fóisspánhoz
 

-Ev. Nr. 6652/918. res.

Scope and Content Note

Az A.O.K. jelentése a katonai kabinetirodának (4 enclosures)
 

-Pr. Nr. 2217/918. res.

Scope and Content Note

A XI. hadseregparancsnokság rendelete az ellenséges forradalmi propaganda ellensulyozására
 

-Av. Nr. 173/918. res.

Scope and Content Note

Az Isonzo hadsereg parancsnokságának körrendelete ugyane tárgyban (duplicate)
 

-Res. Nr. 14.405/1915

Scope and Content Note

A közös hadüguminiszter körrendelete a Népszava kiitltása ügyében
 

-16.734/eln. 1915

Scope and Content Note

A budapesti katonai térparancsnokság rendelete a ddfetista röpcédulák ellen
 

-2. 375/1916. res.

Scope and Content Note

Az m. kir. be lügyminiszter átirata a honvédelmi miniszternek a fenti tban
 

-542/eln. I/918. res.

Scope and Content Note

M. kir. honvédelmi miniszter rendelete a fenti tárgyban
 

-542/eln. I./1918-11. res.

Scope and Content Note

Fenti parancsnokság körrendelete ugyane tárgyban
 

-Evb. Nr. 24. 326/918. res.

Scope and Content Note

Az A. O. K. jelentése a katonai kabinetirodához
 

-24. sz. melléklet

Scope and Content Note

Sajtószemle (enclosed 14 article series)
 

IV.

 

-Summary

 

-Statistics of Yugoslavia

 

-1. sz. melléklet

Scope and Content Note

Az 1917, nov.19.-én tartott magyar minisztertanácsi jegyzókönyv másolata a horvátországi valasztójog kérdésében
 

-B. I/81

Scope and Content Note

A fiumei állanrendórség fókapitányának bizalmes jelentése
 

-B. II/9. Evb. Nr.8441/res.

Scope and Content Note

gróf Batthyányi Tivadar állitólagos levele (duplicate)
 

-B I/81

Scope and Content Note

Sajtószemle (2 copies of the same article)
 

? sz. melléklet

Scope and Content Note

Bajza József: a Magyar Horvát Unió felbomlása /:1925. Szt. István Akadémia:

Miscellany
 

V.

 

Osszefoglaló jelentés Andrássy Gyula gróf magánlevéltárában végzett kutatás alapján svájci kiküldetésének motivumairól

 

VI.

 

Rougier alezredes szárnysegéd jelentése gróf Hadik elóterjesztésérol

 

VII.

 

A polgári és katonai hatóságok jelentéseiról készitett összefoglaló kimutatás

 

-Summary

 

1. sz. melléklet

Scope and Content Note

A serantoni határozat másolata (2 enclosures)
 

2. sz. melléklet

Scope and Content Note

Az Erdós Kárpátok magyar pártjaitól 1922. évben a Népszövetségi Tanácshoz benyujtott emlékirat
 

3. sz. melléklet

Scope and Content Note

A Szabó Simon dr. gör. kath. kanonok elnöklete alatt megalanitott Ruthén Nemzeti Tanács határozata Runzinszkónak Magyarországhoz való csatlakozása tban
 

4. sz. melléklet

Scope and Content Note

Kivonat a magyar Nemzetgyülésen elhangzott tiltakozóbeszédekról
 

5. sz. melléklet

Scope and Content Note

Apponyi Albert gróf emlékirata Ruszinszk elszakitása ügyében
 

6. sz. melléklet

Scope and Content Note

A megszállt területekról kiüldözött ruthénok politikai pártjának memoranduma
 

7. sz. melléklet

Scope and Content Note

A magyarországi ruthénok párjanak memoranduma Ruszinszkó autonomiája érdekében
 

8. Maps and statistical data

 

IX.

 

-Summary

 

-80.344/1918. F. M.

Scope and Content Note

Az OMGE elóterjesztése a földbirtokreformra vonatkozólag
 

-191.744/918. X.ü.o. F.M. res.

Scope and Content Note

Földmüvelésügyi miniszter bizalmas rendelete valamennyi fóispánhoz és kománybiztoshoz
 

-83.563/1919. X.ü.o.F.M.

Scope and Content Note

A védki néptanácsok és szoc.dem.pártszervezetek táviratai a földbirtokreform tban
 

-83.002/1918.X.ü.o.F.M.

Scope and Content Note

Bizalmas körrendlet valamennyi fóispánhoz s kormánybiztoshoz
 

-85.327/919

Scope and Content Note

A soproni Gazdasági Egyesület távirata a földosztás ügyében
 

-80.874/918

Scope and Content Note

A kisküküllói Gazd. Egyesület felterjesztése a földbirtokreform ügyében
 

-82.498/1919.X.ü.o.F.M.

Scope and Content Note

A védéki pénzintézetek Tanácsának beadványa
 

-81.317/1918.X.ü.o.F.M.

Scope and Content Note

A Mérnök- és Épitésztanács elóterjesztése
 

-100.585/918.XIV.ü.o.F.M.

Scope and Content Note

Az igazságügyminiszter átirata
 

-76.289/1930.XIII-3.F.M.

Scope and Content Note

Földmüvelésügyi miniszter minisztertahácsi elóterjesztése
 

-11. sz. melléklet

Scope and Content Note

Az OMGE francianyelvü kiadványa
 

-12. sz. melléklet

Scope and Content Note

Sajtószemle (2 articles in two copies)
 

13? sz. melléklet

Scope and Content Note

Az 1919. évi XVIII. sz. néptörvénynek Buza Barna v. földmüvelésügyi minister által kibocsátott magyarázata
 

14? sz. melléklet

Scope and Content Note

A földmüvelésügyi min. által kibocsáto francia, német, magyar nyelvü kiadvány
 

X.

 

-B.I/85.K.N.R. 17.710/916.res

Scope and Content Note

Hirszolgálati osztály jelentése
 

-O.P.N.R. 107.772/B.I./3

Scope and Content Note

Az A.O.K. körrendlete
 

-B. II/9. pres.Nr.20.271/918

Scope and Content Note

A k.u.k. hadügyminiszterium átirata az osztrák miniszterelnökshöz
 

-B. II/9. A.B.F. 5.Nr.9884/918.res

Scope and Content Note

K.u.k. hadügyminiszter átirata Wekerle miniszterelnökhöz
 

-A.B.T.5. Nr.9884/918

Scope and Content Note

K.u.k. hadügyminiszter átirata a honvédelmi miniszterhez
 

-B.I/3. N.A.R.447/1918.res.

Scope and Content Note

Az Isonzo hadsereg parancsnokának jelentése
 

-B.I/4. 14.938/eln.I./1918

Scope and Content Note

M. kir. honvédelmi miniszter feállitó rendelete honvéd tanfolyam tárgyában (1 enclosure)
 

-B.I/10.19330. res. eln/1918

Scope and Content Note

Honvédelmi miniszter rendelete a felállitott honvéd tanfolyam résztvevóinek vezényléséról
 

-B.I/10.19.673/eln.I/1918

Scope and Content Note

Honvédelmi miniszter rendelete propaganda tisztek kiképzésére vonatkozólag
 

-B.I/4.16.054/eln.1/1918

Scope and Content Note

M. kir. honvédelmi miniszter megszervezi a védhirszerzó szolgálatot
 

-B.1/4.Nr.551/1917

Scope and Content Note

XI. hadtestparancsnoksága jelentése a bolsevista propaganda terjesztésében
 

XI.

 

-Summary

 

-332/151/eln. V.ü.o. res.

Scope and Content Note

Bizalmas körrendelet a propaganda megbizottak szervezése és kioktatása tban
 

-331/151/919

Scope and Content Note

A magyar hadügyi népbiztosság parancsa az özszes hadosztályparancsnokságokhoz
 

XII.

 

-Summary

 

-1. sz. melléklet

Scope and Content Note

Minisztertanásci jegyzókönyv 1919. évi augusztus hó 6.-án
 

-2 sz. melléklet

Scope and Content Note

Kisérólevél
 

-3 sz. melléklet

Scope and Content Note

Igazolvány
 

XIII.

 

Documents diplomatiques relatifs au détrônement des Habsbourgs