Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Register of the Polish Subject Collection, 1918-2014
XX747  
No online items No online items       Request items ↗
View entire collection guide What's This?
PDF (232.81 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

Boxes 1-34

SUBJECT FILE, 1791-1995

General note

Correspondence, mimeographs, typescripts, catalogs, bulletins, bibliographic publications, flyers, leaflets, pamphlets, clippings, press releases, newspaper issues, posters, and miscellany printed material, arranged chronologically and then alphabetically by subject
Box 1

Constitution. Fascimile of original English translation published in London in 1791

 

Socialist movements, 1864-1918

 

20th century. Okhrana. English translations of office correspondence and instructions, 1908

 

Revolution of 1905

 

General

 

Calls for strikes

 

World War I, 1914-1918

 

Austrian occupation, 1915-1918

 

Pilsudzki, Jozef

 

Polish Legions

 

German occupation, 1914-1918

 

General

 

German soldiers, Appeals to

 

Polish military formations

 

General

 

Sikorski, Wladyslaw. Speech on voluntary enlistment, 1917

 

Russian occupation. Jewish problem

 

1918

 

General

 

Army

 

General

 

Polska Organizacja Wojskowa

 

Wojsko Polskie

 

Labor unions, workers associations. Includes communist anti-state agitation

 

General

 

Narodowy Zwiazek Robotniczy

 

Rady Delegatow Robotniczych

 

General

 

Warszawa

 

Zaglebie Dabrowskie i Sosnowiec

 

Zwiazek Robotnikow Miejskich s.m. Warszawy

 

Zwiazek Zawodowy Robotnikow Rolnych

 

Organizations

 

Ethnic-Jewish

 

General

 

General

 

Publications

 

Yiddish

 

Polish

 

Bund

 

Political-Nationalist, pre-independence

 

Centralny Demokratyczny Komitet Wyborczy

 

Klub Panstwowcow Polskich

 

Konfederacja Narodowa

 

Liga Panstwowosci Polskiej

 

Miedzypartyjne Kolo Polityczne

 

Zjednoczenie Narodowe

 

Zwiazek Budowy Panstwa Polskiego

 

Youth

 

Women

Box 2

Political parties. Includes some material from 1917

 

General

 

Anarchists

 

Komunistyczna Partia Robotnicza Polski

 

Narodowy Zwiazek Robotniczy

 

Polska Partia Socjalistyczna

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Polskie Zjednoczenie Ludowe

 

Socjaldemokracja Krolestwa Polskiego i Litwy

 

General

 

Hebrew publications: "Zum Kampf", "Die Kontrrevolutionare Rolle", 1918

 

Pamphlets

 

Committees

 

Lithuania

 

Southern Poland

 

Warsaw

 

Zarzad Glowny

 

Stronnictwo Niezawislosci Narodowej

 

Zjednoczone Stronnictwa Niepodleglosciowe

 

Zjednoczenie Stronnictw Demokratycznych

 

Zwiazek Demokracji Polskiej

 

Pretender to Polish throne, Archduke Karol Stefan

 

Provisional government. Rada Stanu Krolestwa Polskiego

Box 3

Wars of 1918-1921

 

Polish-Soviet war, 1920-1921

 

"K.B.P. Referat Prasowy. Referat z prasy polskiej w sprawie kresow wschodnich, od 1-go do 15-go czerwca r." 1920

 

Leaflets

 

Polish. Addressed to

 

Polish soldiers

 

Soviet soldiers

 

Russian

 

Proclamations, Polish

 

Rady Zolnierskie

 

Territorial questions

 

1918-1945

 

General. Patriotic flyers relating to May 3 celebrations, death of Marshall Jozef Pilsudzki, religious holidays, 1930-1939

 

Elections. Sejm Ustawodawczy (Constituent Assembly), Original copies of ballots 1919 January.

 

Plebiscites, 1919

 

East Prussia

 

Spiz and Orawa

 

Teschen Silesia

 

Upper Silesia. Maps on coal production and appeals to Polish workers

Box 4

Political conditions

 

General

 

Political parties

 

Komunistyczna Partia Gornego Slaska

 

Komunistyczna Partia Robotnicza Polski

 

General

 

Komitet Centralny

 

Komitet Organizujacy

 

Komitet Warszawski

 

Komitety lokalne

 

Polska Partia Socjalistyczna

 

General

 

General

 

Centralny Komitet Robotniczy

 

Rada Naczelna

 

Warszawski Komitet Robotniczy

 

Polska Partia Socjalistyczna-Lewica

 

Komitety Prowincjonalne

 

Komitet Robotniczy

 

Warszawski Komitet Robotniczy

 

Polska Partia Socjalistyczna Opozycja

 

Polska Partia Socyalno-Demokratyczna

 

Socjaldemokracja Krolestwa Polskiego i Litwy i Polska Partia Socjalistyczna-Lewica

 

Coup d'etat, 1926

 

General

 

Reports

 

Occupation, 1939-1945

 

Government in Exile

 

General

Box 5

Publications

 

"Digest of Polish press, September 1943"

 

"Przeglad prasy podziemnej, zerwiec-sierpien, Government quarterly bulletin. Issue devoted mostly to death of General Wladyslaw Sikorski 1943".

 

Memorandum of Polish Ministry of Foreign Affairs to Foreign Ministers Summit in 1959

 

Pamphlets

 

Army

 

Borders

 

British Commonwealth

 

Central European Federation

 

Culture

 

Economics

 

Foreign relations

 

Germany

 

Government, Policies of

 

History

 

Legal system

 

Minorities

 

Poles abroad

 

Political satire

 

Post-war programs

Box 6

Regions of Poland and border conflicts

 

Religion and Vatican's policy toward Poland

 

Social issues

 

Youth

 

World War II developments

 

Katyn Forest massacre. Polish Air Force Veterans Association. "Katyn Memorial 1940-1990". Publication on 50th anniversary of Katyn. In Polish

 

Mausoleum of Struggle and Martyrdom, Warsaw Aleja Szucha. Brochure

 

1945-

 

Emigre publications

 

Catholicism

 

Catholic Poland, by Alexander Tomsky, 1982

 

Idee spoleczne encykliki: Mater et magistra, by Jan Sliwa, n.d.

 

Encyklika o nowych zagadnieniach spolecznych: Mater et magistra, by Pope John XXIII, 1961

 

Stolica sw. w obronie praw polskich katolikow, w Rzeszy i w Polsce pod okupacja niemiecka, n.a., 1946

 

The Millenium of Poland, by P. Siekanowicz, 1966

 

Communist Poland

 

Amnestia: Dokumenty i objasnienia, n.a., 1956

 

For the Freedom of Poland and Central-Eastern Europe: Documents 1946-1947, by Council of Polish Political Parties, 1948

 

Forced Labor and Confinement without Trial in Poland, by Stafan Rosada, Jozef Gwozdz, 1952

 

Freedom of the Press in Poland, by M. E. Rojek, 1946

 

Ideologiczne troski komunistow w swietle XIII plenum Komitetu Centralnego PZPR, by Stefan Mekarski, 1963

 

Poland 1964: A Study in Lost Hopes, by Jerzy Lozowski, (?) 1965

 

Poland Today as Seen by Foreign Observers, ed. by M. K. Dziewanowski, 1946

 

Polish Elections: The Background, by Duchess of Atholl, 1947

 

The Polish Elections, 19th January, 1947, by British Joint Committee for Polish Affairs, 1947

 

Soviet-Polish Relations: A Collection of Official Documents and Press Extracts, 1944-1946, by Soviet News, 1946

 

Struggle for Democracy in Poland, by L. Stachow, 1979

 

La Verita ai Lavoratori, by Wladyslaw Gomulka, 1956

 

Who's Who of the Regime in Poland, by Scottish League for European Freedom, 1947

Box 7

Culture and ideology

 

Jednostka w ustroju sowieckim, by Mateusz Skiba, 1948

 

Kalendarz Dziennika Polskiego na rok panski 1950, 1950

 

Marksizm w swietle nauki i faktow, by Leon Kownacki, 1954

 

O Freudzie i Einsteinie jako oszustach w nauce, by Z. J. Daszewski, 1955

 

Przewrot obcy w kulturze polskiej, by Stefan Mekarski, 1952

 

Trzy ksiazki G. Orwella, Cz. Milosza, W. Gombrowicza, by Z. Daszewski, 1954

 

Eastern Europe

 

Is this the New Europe, by Stanislaw Stronski, n.d.

 

Kryzys emigracji: Problemy federacji srodkowo-wschodniej Europy, by Stanislaw Olszewski, 1955

 

The Soviet Conquest in Central and Eastern Europe, by Stefan Lochtin, 1954

 

Events of 1956. Narod Polski w walce o wolnosc i niepodleglosc, 1956-1957, by Stanislaw Mikolajczyk, 1957

 

Government and politics in exile

 

Akt zjednoczenia, by Jan Kord, 1954

 

British-Polish Alliance, Its Origin and Meaning, by Edward Raczynski, 1948

 

Dzieje grzechu czyli od Jalty do przesilenia, by Adam Pragier, 1947

 

Kryzys prezydencki i droga wyjscia, by Zdzislaw Stahl, 1954

 

Od kleski do nadziei, w trzechlecie powstania Skarbu Narodowego, by Wieslaw Wohnout, 1953

 

Polski rzad na wygnaniu i jego misja, by Tomasz Kolakowski, n.d.

 

Organization of Captive Nations, 1955

 

Nadzwyczjana sesja Organizacji Narodow Ujarzmionych Europy a Strasburgu od 1 do 5 lipca 1955, report by Polski Narodowy Komitet Demokratyczny, 1955

 

Estonia. Map of Estonian liberation war, New York, 1919, 1939

 

Poles abroad

 

Kraj i emigracja, by Wojciech Laryssa, 1947

 

Polska emigracja polityczna po 20 latach: Jej alternatywy i przyszlosc, by Jerzy Hauptman, 1965

 

Poradnik prawny dla Polakow w Niemczech: Legal Aid Manual for Poles in Germany, 1952

 

Sprawozdanie z dzialalnosci Funduszu Pomocy Polakom za okres od 1943 do marca 1961, by Fundusz Pomocy Polakom, 1961

 

Polish history

 

Bez Boga, honoru, ojczyzny: Ostatnie dni II Marszalka Polski i min. J. Becka (z raportow dyplomatow), by Witold Benedykt Kuk, 1953

 

Konstytucja 3 maja 1791 na tle porownawczym, by Waclaw Komarnicki, 1951

 

Polska w pamietnikach gen. de Gaulle'a. Wybor tekstow z przedmowa Kajetana Morawskiego, by Kajetan Morawski, n.d.

 

Szymon Budny: Der groesste Haeretiker Litauens im 16. Jahrhundert, by Stanislaw Kot, 1956

 

Political parties abroad

 

Cel i droga: Dwa dokumenty: 1. Deklaracja: Cele i zadania PPS, 2. Alternatywa Socjalistyczna w krajach Srodkowo - Wschodniej Europy, by Zygmunt Zaremba, 1963

 

Demokratyczne ustroje panstwowe, by Leon Kownacki, 1952

 

Polish National Democratic Committee, Third Session, 1955, by Polish National Democratic Committee, 1955

 

Polityka Polskiej Demokracji: III kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego we Francji w dniach 24-25 lutego 1952, n.a., 1952

 

Polskie stronnictwa i ich doktryny, by Testis, 1953

 

Przeciw zdradzie socjalizmu i demokracji: P.P.S., by Henryk Polowiec, 1954

 

To sie dawno zaczelo: Stronnictwo Ludowe, by Wojciech Piechota, 1948

 

Wytyczne polityki Polskiej Demokracji na wygnaniu: Druga sesja Polskiego Narodowego Komitetu Demokratycznego, n.a., 1953

 

Post-war western border

 

Bronmy granicy na Odrze i Nysie, by Marian Seyda, 1948

 

Hopes and Fears of German Unification, by Jerzy Hauptman, 1965

 

Najwazniejsza dzis dla Polakow sprawa, by Komitet Obrony Zachodnich Kresow Polski, 1947

 

Sprawa granicy zachodniej to dla Polakow byc albo nie byc, by Leon T. Walkowicz, 1947

 

Zagadnienia gospodarcze ziem odzyskanych, by Zbigniew M. Fallenbuchl, 1956

 

Pre-war politics. Idea niepodleglosci i sily u Jozefa Pilsudzkiego, by Zdzislaw Stahl, 1952

Box 8

1945-1980

 

Censorship. "Noty Biograficzne". Biographical dictionary of Polish emigres published by Central Press Office, Publications and Performance Controll, 1971

 

Communist party, Formation and apparatus of

 

General. Pamphlets. In Polish

 

General

 

General

 

Formation of party apparatus

 

Army propaganda

 

Culture and education

 

Economy

 

Educational system

 

History. World War I, interwar period 1914-1918,

 

Legal and political system

 

Opposition, as viewed by party ideologues. Includes material on Kultura (Paris), Polish emigre circles

Box 9

Peasant political movement

 

Territories regained after World War II

 

Youth movement

 

World War II, 1939-1945

 

Unification congress, autograph book of attendees, 1948 December.

 

Concentration camp prisoners, Testimonies of former. Polski Instytut Zrodlowy w Lund in Polish and English, 1945-1946.

 

Spain - History - Civil War, Poles, former participants as prisoners of war in France, Germany, Spain, 1936-1939. 1939-1945

 

"Zwiazek Patriotow Polskich. Biuletyn Zarzadu Obwodowego ZPP w Molotowie. Polak na Uralu" No. 1, 1945 November

Box 10

Uprising, 1956

 

Articles

 

Khrushchev, Nikita. Interview for CBS in Polish, 1957 May 28.

 

Stalin, Joseph. Obituary issue of Express Wieczorny, in Polish, 1953 March 9.

 

Newspapers issues relating to political situation and dialogue

 

Glos Koszalinski

 

Glos Szczecinski

 

Nowa Kultura

 

Po Prostu

 

Przeglad Kulturalny

 

Swiat

 

Trybuna Ludu

 

Ziemia i Morze

 

Zycie Literackie

 

1956-1980

 

Elections, Voting ballot for Sejm with Wojciech Jaruzelski leading list of candidates 1976.

 

Gierek, Edward, speech delivered to shipyard workers in (?) 1980

 

Political opposition, 1976-1980

 

General

 

Catholic groups. Includes material on John Paul II visit to Poland and official releases of episcopate, 1979

Box 11

Peasant organizations

 

Student organizations. Includes material on position of official government organizations

 

Komitet Obrony Robotnikow

 

1977

 

1978

 

1979

 

January-June

 

July-December

Box 12

1980

 

January-June

 

July

 

August

 

General

 

Communist party, Official literature on

 

Strike folklore. Poems and ballads. Includes material from later period

 

Komitet Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu, 1980

 

Konfederacja Polski Niepodleglej, 1978-1980

 

N.S.Z.Z. Solidarnosc

 

1980

 

General

 

General

 

Flyers

 

August

 

Gdansk region

 

Warsaw region

 

September

 

October

Box 13

November

 

December

 

Ruch Obrony Praw Czlowieka i Obywatela, 1978-1980

 

Ruch Wolnych Demokratow, 1978-1980

Box 14

1980-1989

 

General. Calendars commemorating XX century events and historic figures

 

Communist party

 

Central Committee. "Przyczyny, przebieg i skutki kryzysow spolecznych w dziejach PRL", (?). Political analysis on causes of social unrests in post-war communist Poland. Copy of typescript, 1982

 

Propaganda

 

Political pamphlets, 1982-1987

 

Catholic church

 

Foreign relations

 

Internal developments

 

Official party program

 

Opposition, Internal and foreign

 

Press review bulletins. In Polish and English, 1981 February-April.

 

Individuals

 

Matejko, Alexander. Curriculum vitae and list of publications, 1971

 

Milosz, Czeslaw. Speech delivered at Nobel Prize Ceremony

 

Popieluszko, Jerzy

 

Pruszynski, Aleksander. Correspondence with

 

Stefan Bratkowski, Jan Rulewski, Danuta and Lech Walesa, Roman Zambrowski, 1981-1989

 

Vysotskii, Vladimir. Transcript of his performance in Poland, March 1981

Box 15

NSZZ Solidarnosc

 

Bibliographies of underground publications. General

 

"Katalog prasy podziemnej w Bibliotece Polskiej w Paryzu", n.d.

 

"Katalog zawartosci polskiej prasy niezaleznej: Contents of the Polish underground press" by Kontakt, 1986

 

Part I

 

Part II

 

NSZZ Solidarnosc collection. University of Toronto. Thomas Fisher Rare Book Library

 

General. General guide

 

Finding aids. Period files

 

Martial law

 

Post-martial law

 

Pre-solidarity

 

Solidarity legal

Box 16

Indices

 

General, alphabetical

 

Independent publishers

 

Uncensored books

 

Uncensored periodicals

 

"Polish Independent Publications 1976+", Solidarity Bibliographic Center, Harvard University, n.d.

 

Office issuances. Contains some material of other opposition groups and associations related ideologically to Solidarity

 

1981

 

General

 

January

Box 17

February

 

March

 

April

 

May

 

June

 

July

 

August

 

September

 

October

 

November

 

December

Box 18

Komisja Zakladowa Kombinatu Dzwigow Osobowych "Zreb", Warszawa. Protocols

 

1980-1981

 

1982

 

1983

 

1984

 

General

 

10x

 

1985

 

1986

Box 19

1987

 

1988

 

Memoirs. Authors unknown, n.d.

 

Publications, 1985-1986

Box 20

Representatives abroad file, 1980-1989

 

General

 

Australia

 

Austria

 

Belgium

 

Canada

 

France

 

Germany

 

Great Britain

 

Greece

 

Italy

 

Japan

Box 21

Norway

 

Sweden

 

United States

Box 22

Pomaranczowa Alternatywa, 1987-1988

 

Round table talks, 1989 February 6 -April 5

 

General

 

"Komitet organizacyjny przy Lechu Walesie d.s. Okraglego stolu", nos. 38-40

 

"Okragly stol. Kto jest kim. Opozycja", 1989

 

"Porozumienia okraglego stolu". Final report

 

Solidarnosc Walczaca, Kornel Morawiecki, 1987-1988

 

Zwiazek Literatow Polskich. Directory 1981

Box 23

1989-1993

 

American Studies Center in Warsaw, 1991-1992

 

Constitution. Programs of various political groups, 1990-1993

 

Economic reform

 

General. Business periodicals, 1990-1993

 

Centrum Adama Smitha. Statute

 

Fundacja Rataja. Pamphlets

 

Elections

 

Municipal, 1994 June 19

 

Parliamentary

 

Posters and flyers, 1989.

 

1991 October

 

General

 

General

 

Labor unions

 

Left oriented groups

Box 24

Minorities

 

Tygodnik Wyborczy, August-October

 

Konfederacja Polski Niepodleglej

 

Kongres Liberalno Demokratyczny

 

Partia Konserwatywno Liberalna

 

Partia Wolnosci

 

Partia X

 

Polska Wspolnota Narodowa

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Porozumienie Ludowe

 

Porozumienie Obywatelskie Centrum

 

General

 

"Serwis Informacyjny"

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

Solidarnosc and Solidarnosc Pracy

 

Stronnictwo Demokratyczne

 

Stronnictwo Sprawiedliwosci Spolecznej

 

Unia Demokratyczna

 

Unia Polityki Realnej

 

Victoria, Polaczone Sztaby Wyborcze Lecha Walesy

 

Zjednoczenie Chrzescijansko Narodowe

Box 25

1993

 

General

 

General

 

Merkuriusz partii i ugrupowan politycznych, nos. 1-15, 1993

 

Bezpartyjny Blok Wspierania Reform

 

Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna" Koalicja dla Rzeczpospolitej

 

General

 

Partia Wolnosci

 

Political program

 

Klub Zachowawczo Monarchistyczny

 

Konfederacja Polski Niepodleglej

 

Kongres Liberalno-Demokratyczny

 

General

 

Program

Box 26

Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy "Solidarnosc"

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Porozumienie Centrum. Zjednoczenie Polskie

 

Samoobrona

Box 27

Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

General

 

Demokratyczna Unia Kobiet

 

Stronnictwo Sprawiedliwosci Spolecznej

 

Unia Demokratyczna

 

Lists of candidates

 

Political program

 

Unia Polityki Realnej

 

Unia Pracy

 

Wspolnota Narodowa

 

Zjednoczenie Chrzescijansko Narodowe

 

Presidential

 

1990

 

Bartoszcze, Roman

 

Cimoszewicz, Wlodzimierz

 

Mazowiecki, Tadeusz

 

Tyminski, Stanislaw

 

Walesa, Lech

Box 39

1995

 

Gronkiewicz-Waltz, Hanna

 

Kwasniewski, Aleksander

 

Kuron, Jacek

 

Moczulski, Leszek

 

Walesa, Lech

Box 28

Green card lottery. Flyer distributed in Poland, 1992

 

McDonald, Warsaw

 

NSZZ Solidarnosc

 

General, 1989-1992

 

Rada Krajowa

 

General. Biuletyn Informacyjny, 1990-1993

 

Office issuances, resolutions, 1989-1992

 

Solidarnosc Rolnicza, 1989-1992

Box 29

Political parties, 1990-1994

 

General

 

General

 

Guides, 1991

 

Forum Pro-Amerykanskie (Unia Amerykansko-Polska)

 

Konfederacja Polski Niepodleglej

 

General

 

Political program

 

General. Pamphlets

Box 30

Biuletyn Informacyjny, 1992-1993

 

Gazeta Polska, 1992-1993

 

Prasa o KPN

 

1992

Box 31

1993

 

Kongres Liberalno Demokratyczny

 

Bulletins

 

Program

 

Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy "Solidarnosc"

Box 32

Polska Wspolnota Narodowa

 

Mysl Narodowa Polska, 1990-1991

 

Program

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Klub Parlamentarny P.S.L. Biuletyn, nos. 8-14, 1992-1993

Box 33

Porozumienie Ludowe

 

Ruch dla Rzeczypospolitej

 

Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej

 

Unia Demokratyczna

 

General

 

Biuletyn Informacyjny, 1990, 1992-1993

 

Unia Pracy

 

Unia Wolnosci. Statute

 

Zjednoczenie Chrzescijansko Narodowe

 

General

 

Political program

 

General

 

Biuletyn, 1992-1993

Box 34

Ruch Chrzescijansko Narodowy, Akcja Polska

 

Sejm. Publications, 1991-1994

 

Senate. Publications, 1992

 

Social conditions

 

OVERSIZE MATERIAL, 1931-1941

Box 35

The English Atlas. Volume I, Containing Description of Poland. Facsimile of 1680 publication

 

Marszalek Pilsudzki w 13 karykaturach Zdzislawa zermanskiego, Paris, Portfolio 1931.

 

Poland Today: Some of the Principal Matters in the Everyday Life of Poland, Government bulletin on vital statistics 1939.

 

The port of Gdynia. Map published by Urzad Morski, 1930s

 

Zolnierz w Polu, vol. 1:2, Publication of Polish Airforce staff in England. Mimeographed serial 1941.

 

AUDIO-VISUAL MATERIAL, 1980-1992

Scope and Contents note

Microfilm reel, videotape cassettes, phonotape cassettes, and phonotapes
Mixed Materials

1 microfilm reel on Polish political parties

Mixed Materials

3 video tapes cassettes (nos. 1-3) of radio broadcast negotiations between leaders of 1980 General strike and government officials

Sound recordings Cassette cabinet, Cassette 4-10

Radio broadcast negotiations between leaders of 1980 General strike and government officials 26-31 August 1980

Language of Material: Polish
Physical Description: 7.0 sound cassettes

Access

Radio broadcast negotiations between leaders of 1980 General strike and government officials, Gdansk Shipyard, 31 August 1980, use copy reference number: xx747_a_0009686, xx747_a_0009691
Radio broadcast negotiations between leaders of 1980 General strike and government officials, Gdansk Shipyard, 26 August 1980, use copy reference number: xx747_a_0009687, xx747_a_0009688
Radio broadcast negotiations between leaders of 1980 General strike and government officials, Gdansk Shipyard, 31 August 1980, use copy reference number: xx747_a_0009692
Radio broadcast negotiations between leaders of 1980 General strike and government officials, Gdansk Shipyard, undated, use copy reference number: xx747_a_0009695
Sound recordings Cassette cabinet, Cassette 11-14

Radio programs by Solidarity labor union relating to the state of Solidarity and conditions in Poland in general. Includes a conversation with Lech Walesa 1980-1981,

Physical Description: 4.0 sound cassettes

Access

Radio program by Solidarity labor union, number 04, use copy number: xx747_a_0009696 Radio program by Solidarity labor union, number 05, use copy number: xx747_a_0009706 Radio program by Solidarity labor union, number 09, use copy number: xx747_a_0009707 Radio program by Solidarity labor union, unnumbered, use copy number: xx747_a_0009710
Sound recordings Cassette Cabinet, Cassette 15-22

Telephone conversations between Aleksander Pruszynski in Toronto and Maciej Madejski of the Warsaw branch of Solidarity, relating to the state of Solidarity and conditions in Poland in general. Includes a conversation with Lech Walesa

Language of Material: Polish
Physical Description: 8.0 sound cassettes

Access

Use copy reference number: xx747_a_0009711
Sound recordings Cassette cabinet, Cassette 23

Sermon of Jerzy Popieluszko, martyred priest and Solidarity supporter

Language of Material: Polish
Physical Description: 1.0 sound cassette

Access

Use copy reference number: xx747_a_0009727
Sound recordings Cassette cabinet, Cassette 24

Political cabaret, 1988

Language of Material: Polish
Physical Description: 1.0 sound cassette

Access

Use copy reference number: xx747_a_0009728
Sound recordings Cassette cabinet, Cassette 25-39

Proceedings of three economic and political debates held in Presidential residence, Belweder 1991

Language of Material: Polish
Physical Description: 15.0 sound cassettes

Scope and Contents note

Obrady Gospodarcze
(Names may be misspelled.)
Part 1, 17 May 1991: 1032 Prezydent RP 1037 Pnerwa 1039 ...... 1039 Boilcerowicz 1059 Kurowski 1118
Part 2, 17 May 1991: 1118 Kurowski 1124 Ginedu 1153 Pnerwa 1210 Grusiedu 1220
Part 3, 17 May 1991: 1220 Gruszecki 1225 Janowski 1241 Buycj 1302 Kucyzski 1303 Bungaj 1306 Wiuiecki 1307
Part 4, 17 May 1991: 1307 Winiedu 1310 Beksick 1316 Manicki 1322 Borszcick 1328 Wiluynski 1333 Chrostowski 1358 Kaleta 1342 Jsolraszcyk 1348 Bozyk 1352 Boilcerowicz 1352
Part 5, 17 May 1991: 1352 Belcerowicz 1400 Pnerma 1515 Eysymont 1531 Misiek 1539 Goc-Kozierkiewicz 1547 Wcycyk 1554
Part 6, 17 May 1991: 1554 Woyczyk 1557 Rasilowski 1606 Kaleta 1612 Soblech 1618 Ryblewski 1627 Ryz 1634 Gomotka 1639
Part 7, 17 May 1991: 1639 Goumutka 1642 Pnerma 1651 Kurowslu 1652 Rybuynslr 1700 Leopold 1704 Doiucq 1710 Dybrowski 1717 Noisitowski 1720 Winiedu 1724 Bretkowski 1728 Nojtowicz 1734
Part 8, 17 May 1991: 1739 Woytowicz 1740 Welicz 1744 Jolefiak 1748 Wyrzynkiewicz 1755 Podsiadlo 1803 Misiaig 1809 Eysymont 1813 Konieczny 1817 Trzeciakowski 1819
Part 9, 17 May 1991: 1819 Trzeciakowski
Part 9, 18 May 1991: 830 Lewandowski 851 Yedraszczyk 908 Krawczyk 915
Part 10, 18 May 1991: 915 Krawczyk 916 Arguszewski 929 Wyrzynkiewicz 932 Grobnon 941 Przetrzewski 949 Kuczynski 953 Przewodniczacy 955 Kowieczny 1000
Part 11, 18 May 1991: 1000 Konieczny 1001 Yelczuk 1008 Gruszecki 1013 Przerwa 1026 Bozyk 1033 Fornalczyk 1038 Lewandowski 1046 Yedrasczyk 1049 Stankiewicz 1054 Dabrowsu 1057
Part 12, 18 May 1991: 1057 Dabrowski 1059 Bugay 1105 Winecki 1112 Kaleta 1117 Leopold 1121 Wilczynski 1126 Misiak 1130 Rybczynski 1133 Palka 1137 Fornalczyk 1139 Borszozak 1142
Part 13, 18 May 1991: 1142 Borszcick 1149 Winedu 1150 Buguj 1151 Kaleta 1152 Dyskusje 1153 Jgolveszczyk 1154 Pnerwa 1315 Tymowslu 1335 Kamalel 1338 Aulejtner 1347
Part 14, 18 May 1991: 1347 Auleytner 1353 Slubert 1411 Kantecki 1413 Manicki 1417 Yanowski 1421 Kawalec 1426 Krawczyk 1430 Kurowjki 1432 SL 15A 7B
Part 15, 18 May 1991: 1432 Kurowski 1435 Pryu...? 1439 ... 1444 Winiecki 1449 Arkuszewski 1453 Boni 1501 Sidorowicz 1505 Bugay 1507 Sidorowicz 1508 Przepna 1525 Przewodniczacz 1526 Winiecki 1534
Part 16, 18 May 1991: 1534 Wisniecki 1546 Premier 1554 Przewodniczpycu
Part 17, 18 May 1991: Press conference
Part 18, 28 August 1991: 1100 ROZPOCIECIE 1103 PLUCINSKI 1115 PRZEWODNICZACV, PLUCINSKI 1120 MACIEREWICZ 1121 GRABUS 1131 NIESIOLOWSKI 1136 MOKEY 1142 SKARADZIMSKI 1150 CYWINSKI
Part 20: 1234 BOBROWSKI 1238 OLSZEWSKI 1245 GRUDZINSKI 1245 OZSZEWSKI 1253 BOBROWSKI 1254 OLSZEWSKI MACIEREWICZ OLSZEWSKI 1258 MACIEREWICZ NAJDER ------- 1300 DABROWSKI 1301 SKARADZINSKI. OLSZEWSKI, SKARADZINSKI 1304 BOBROWSKI 1305 PLUCINSKI 1306 PLUCINSKI, NAJDER, PRZEWODNICZACY, NIESIOLOUSKI 1313 ZAKONCZENIE

Access

Use copy reference number: xx747_a_0009733
Mixed Materials Tape cabinet

Videotape cassettes on Polish history and politics, In Polish and English 1986-1989.

 

"Pomost: Pierwszy zjazd," Chicago, (nos. 40-41) 1983

 

"Moczulski w Chicago", (no. 42) 1987

 

"O nas i za nas", (no. 43) n.d.

 

"Zbrodnia katynska", (no. 44) n.d.

 

"Bo wolnosc krzyzami sie mierzy: General Anders i jego zolnierze", (no. 45) n.d.

 

"Solidarnosc: The Hope from Gdansk", (no. 46) n.d.

Video recordings Oversized VHS, Box 1

The Battle for Warsaw videorecording 1978

Scope and Contents note

Documentary by Shanachie about the Battle for Warsaw and guerrilla activities in Poland during World War II. Copyright Peter Batty Productions Ltd. In English. Video transfer from film. Sound. Color and black and white. Duration 48:58.

Access

Use copy available on-site for immediate use. Use copy reference number: xx747_v_0008558.
Box 36-38

Phonotape cassettes of martial law period, December 13, 1981-

 

American and Canadian broadcasting station reports on developments and issues relevant to the political crisis in Poland

 

December 15(?)-18(?), 1981

 

December 21-23, 1981

 

December 23-27, 1981

 

December 29, 1981 -January 3, 1982

 

January 5-12, 1982

 

"Let Poland Be Poland", United States International Communication Agency production aired on public television in Includes speeches of heads of Western governments 1982.

 

Przetakiewicz. "Przetakiewicz for Slowo, December 13 or 14, 1981"

 

Phonotape cassettes on Solidarity period, 1980-1981

 

Madejski, Maciej. "Maciej Madejski, 1981, Maria Moczulska, A. Bisping ucieczka z Polski 'How I got out of Urzad Bezpieczenstwa', Bielski, Prawnik(?), Maria Moczulska, May 1981. April 1981"

 

Polskie Radio Wroclaw. Side 1: Interview with Karol Modzelewski and Krzysztof(?) Turkowski on origins of Solidarity movement and social context of 1980 upheaval, recollections of students on August 1981, songs from strike foklore. Recorded on the 1st anniversary of August 1980. Side 2: Ending part of the tape PTV News broadcast on the day of attempt on Pope John Paul II's life, mass at the Wroclaw cathedral on the same evening

 

Radio Free Europe. Side 1: "Migawki z dwoch manifestacji w listopadzie 1/ W Nowym Jorku 21 listopada, 2/ W Warszawie i innych miastach, 11 listopada". Side 2: "Zbrodnie nieujawnione: Poprawka, Szwecja" 1980.

 

Phonotape cassettes of post martial law period, 1983-1988

 

Bratkowski, Stefan. "Gazeta dzwiekowa, no. 7, Uroczystosci pogrzebowe ksiedza Popieluszki" 1984/1985:

 

Bujak, Zbigniew. "Rozmowa z Z. Bujakiem, 2 XII 1986"

 

Cyran. "Wywiad Cyran I, Gwiazda rozmowa III", n.d.

 

Chojecki, Miroslaw. "Kongres Polonii Amerykanskiej, Illinois Division, Komitet Spraw Polskich. Spotkanie z Miroslawem Chojeckim, 7 maja 'State of Affairs in Poland'. Nagranie Radio 'Victoria', Chicago" 1983:

 

Czestochowa, Mass and sermon at Jasna Gora (Popieluszko ?). Humor of the streets. Accidently interviewed people telling their joke of the day and sharing their daily concerns 1984.

 

Frasyniuk, Wladyslaw. "Rozmowa z Frasyniukiem, n.d."

 

Glemp, Cardinal. "Cardinal Glemp of Poland, Arrival in Detroit. Press conference(?) in church by Archbishop Szoka. Sermons in two churches in Detroit" 21-22 September 1985.

 

Gwiazda, Andrzej

 

"Andrzej Gwiazda 11 XI 1986"

 

"Andrzej Gwiazda. Poczatek muzycy z Zawiszy Czarnego. Rozmowa P. Kesik na radiostacji, sierpien Rozmowy o Afryce Poludniowej" 1984.

 

"Rozmowa z Andrzejem Gwiazda 18 V 1986"

 

"Gwiazda, Frasyniuk, Rulewski, Po podwyzkach w Polsce" April 1987.

 

"Gwiazda, Frasyniuk, Hanzlik 5 III 1987"

 

"Gwiazda, Frasyniuk, 30 IX 1987"

 

"Joanna Gwiazda, Jan Rulewski, Bydgoszcz 21 IX. Rozmowy Interview with opposition leaders" 20 September 1985.

 

"Andrzej Gwiazda, 28 February, 1987"

 

"Talk with Andrzej Gwiazda, May 1985"

 

"Andrzej Gwiazda, Zjazd Solidarnosci(?), 22 May, 1987. 1987"

 

"Andrzej i Joanna Gwiazda. 9 February 1986"

 

"Conversation by phone with Andrzej Gwiazda, 7 August 1984"

 

"Andrzej Gwiazda, Interview by phone with Aleksander Pruszynski from Toronto" 9 September 1987.

 

Hanzlik. "Gwiazda, Frasyniuk, Hanzlik 5 III 1987"

 

John Paul II

 

Voice of America - Pope's trip to Poland in 1983

 

Pope's sermon at Jagiellonian University; interview with Zbigniew Brzezinski

 

Katowice, Wroclaw, June 19, 1983; June 20, 1983

 

"J. Rozalski from Radio Polish Variete in Detroit speaks on the Papal tour of USA in In Polish 1987."

 

"Jan Pawel II, Detroit Przemowienie do Polonii po polsku i angielsku, Detroit - Hamtramck" September 1987. 18 September 1987,

 

Kocon, Waldemar. "Wlademar Kocon, Detroit, wrzesien 1985. Emigre singer after trip to Australia" September 1985.

 

Kopacsi, Alexander, Colonel. "Hungary, Colonel Kopacsi, Novemeber, 1985"

 

Krol, Maciej. "Marcin Krol, Editor of independent newspaper Republica, July 1987"

 

Kropiwnicki, Jerzy Janusz. "Kropiwnicki, 2 XI(?)"

 

Lenyk, Zygmunt

 

"A. Lenyk, KPN Krakow, A. Gwiazda, maj 1986"

 

"Rozmowa Zygmunt Lenyk, Krakow, KPN, Interview with Mrs Poray about Polish-Jewish relations, on Poles who helped the Jews survive during the years 1939-1945" maj 1985.

 

"Lenyk Zygmunt, 1 II 1986"

 

"Lenyk - Rulewski, 22 October 1986"

 

Lis, Bohdan. "Bohdan Lis 9 XII, Andrzej Gwiazda 12 XII (?)"

 

Malkowski, Ksiadz. "1: X Malkowski from Warsaw, the most radical priest in Poland. Easter sermon and interview published in Hutnik in Warsaw, by phone 2: Conversations before Easter 1986 with Andrzej Gwiazda, Gdansk; Maria Moczulska, Warszawa; Jan Rulewski, Bydgoszcz; Zygmunt Lenyk, KPN, Krakow" 21 March 1986.

 

Moczulski, Leszek

 

"Moczulski's first interview after liberation, same day he had a press conference, 22 September 1986"

 

"Moczulski, grudzien Telephone conversation after death of Father Popieluszko" 1984:

 

"Moczulski i Gwiazda, 11 luty 1987"

 

"Moczulski-Gwiazda, 13 IV 1987"

 

"Moczulski, I i II, 8-10 IX " 1984

 

"Moczulski(?) about Podkowa, at Lesna Podkowa, February 85"

 

"Leszek Moczulski z Londynu 9 i 17 stycznia 1987"

 

Moczulska, Maria

 

"Moczulska, Gwiazda, Lenyk, Rulewski, n.d."

 

"Moczulska. B. dzialacz S Bydgoszcz podejrzany o prace dla SB". Side A: Conversation with Mrs. Maria Moczulska, wife of leader of Konfederacja Polski Niepodleglej, conversation with Mr. Jerzy Pozorski, former member of Solidarity leadership, who allegedly started working for the Polish police, March 1986; 5 April 1986"

 

"Moczulska, Maria, spring 1986"

 

"Moczulska, Maria, Pilgrimage to Czestochowa" September 1986.

 

Mroczek Family. "Lot do wolnosci: Wspomnienia rodziny Mroczek, co uciekla samolotem AN 2 z Polski do Szwecji"

 

Palka, G. "G. Palka, Interview by phone with one of the top leaders from Lodz, member of Prezydium Komisji Krajowej Solidarnosci" 16 October 1987:

 

Polish Parliament in Exile, Chicago. "Session of the Polish Parliament in Exile, May 1986"

 

Romaszewski, Zbigniew

 

"Romaszewski, Warszawa. Nowak and Gil Krakow, February 1985"

 

"Romaszewski, Warszawa, (also "Kopia rozmowy z Rulewskim") February 1985"

 

"Romaszewski and Hanzlik on Pope's trip to Poland, 10 VI Papiez w Polsce. 1987.

 

"Rozmowa z Romaszewskim z Warszawy i Hanzlikiem z Krakowa, 10 maj 1987"

 

Rulewski, Jan

 

"Rulewski 25 I Slawikowski, Torun, 28 I 1986" 1986,

 

"Rulewski, 14 X Interview for Polish Express (Toronto) 1987.

 

"Jan Rulewski, Bydgoszcz, Joanna Gwiazda, Gdansk. Rozmowy 20 wrzesnia 1985. Interviews with leaders of opposition" 21 9 1985.

 

Sabat, Prezydent. "Prezydent Sabat, 10 XI 1986"

 

Slowik, Andrzej. "Andrzej Slowik, leader of Solidarnosc' in Lodz, now member of Grupa Robocza, Krajowa Komisja Solidarnosci: Gwiazda - Slowik, 30 X 1987"

 

Tambo, Oliver. "Tambo, Oliver, leader of the African National Congress. Press conference, Ottawa, September 1987"

 

Walesa, Lech. "Walesa, Paryz, 12 XI Press conference in Paris 1988".

 

Worthington, Peter. "Canadian journalist Peter Worthington after visit to Angola. Interview for Polish Express, Toronto, October 1985"

 

Phonotape cassettes, 1989-

 

"Spiewnik dla Bezrobotnych", n.d.

 

MEMORABILIA, 1980-1993

Scope and Contents note

Buttons, stickers, lapel pins, propaganda material, T-shirts, election balloons, uniform of Interior Minister
Box 39

Lapel pins from General strike, buttons, elections; T-shirts 1980; 1993

Box 40

Uniform of General Czeslaw Kiszczak, Poland's last Communist Minister of Interior and earlier, head of military intelligence

 

Incremental Materials

Box/Folder 41: 1

Presidential Elections - Aleksander Kwasniewski, 1995

Box/Folder 41: 2

Presidential Elections - Lech Walesa, 1995

Box/Folder 41: 3

Presidential Elections - Jacek Kuron, 1995

Box/Folder 41: 4

Presidential Elections - Waldemar Pawlak, 1995

Box/Folder 41: 5

Presidential Elections - Hanna Gronkiewicz-Waltz, 1995

Box/Folder 41: 6

Presidential Elections - Other Candidates, 1995

Scope and Contents note

Tadeusz Kozluk, Adam Strzembosz, Janusz Korwin-Mikke, Kazimierz Piotrowicz, Tadeusz Zielinski, Marek Markiewicz, Jan Olszewski, Jan Pietrzak, Lech Kaczynski, Leszek Moczulski, Stanislaw Tyminski
Box/Folder 41: 7

Newspapers - originals and photocopies, 1992-1995

Box/Folder 41: 8

Party Materials - Polskie Stronnictwo Ludowe, 1993-1995

Box/Folder 41: 9

Party Materials - Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe, 1992-1993

Box/Folder 41: 10

Other Election Materials, 1995

Scope and Contents note

Cartoon of G. Bush and L. Brezhnev, pisma protestu, "Kto naprawde rzadzi Polska"
Box/Folder 42: 1

Election Materials, 1995

Scope and Contents note

Jacek Kuron "Raport o stanie Panstwa"
Box/Folder 42: 2

Election Materials, 1995-1996

Box/Folder 42: 3

Party Materials, 1993-1995

Scope and Contents note

ZChN, Unia Polityki Realnej
Box/Folder 42: 4--5

Polish-German Relations - Print Publications, 1993-1995

Scope and Contents note

In Polish and German
Box/Folder 42: 6

Polish-German Relations - Print Publications, 1995

Scope and Contents note

Pamphlets, Newspapers
Box/Folder 42: 7

Political Print Materials, 1993-1995

Scope and Contents note

Joke books, cartoon of Jaruzelski, poster
Box/Folder 43: 1

Solidarity Poems, Songs and Prayers, 1980-1989

Scope and Contents note

Some poems by Czeslaw Milosz
Box/Folder 43: 2

Solidarity Pocket Calendars, 1983-1987

Box/Folder 43: 3

Solidarity Flyers - Small Size, 1980-1985

Box/Folder 43: 4

Solidarity Flyers - Small Size, 1980-1989

Box/Folder 43: 5

Solidarity Flyers - Medium Size, 1982-1987

Box/Folder 43: 6

Solidarity Flyers - Pocket Size, 1984-1985

Box/Folder 43: 7

Solidarity Posters, Flyers and Bookmarks, 1980-1989

Box/Folder 43: 8

Solidarity Postcards, 1983-1985

Box/Folder 43: 9

Solidarity Postcards, 1983-1989

Box/Folder 43: 10

Solidarity Photographs, 1980-1989

Box/Folder 43: 11

John Paul II - trip to Poland, 1983

Box/Folder 43: 12

Komitet Oporu Spolecznego (KOS) Transparencies, 1983

Box/Folder 43: 13

Jerzy Popieluszko, 1984

Scope and Contents note

Proces sprawcow
Box/Folder 44: 1

Solidarity Pamphlets, 1981-1982

Box/Folder 44: 2

Solidarity Pamphlets, 1983-1984

Box/Folder 44: 3

Solidarity Pamphlets, 1985

Box/Folder 44: 4

Solidarity Pamphlets, 1986-1987

Box/Folder 44: 5

Solidarity Pamphlets, 1988-1989

Box/Folder 44: 6

Solidarity Pamphlets, Undated

Box/Folder 44: 7--14

Solidarity Documents, 1980-1987

Box/Folder 44: 14

Solidarity Documents, Undated

Box/Folder 45: 1--2

Parliamentary Elections - Kongres Liberalno-Demokratyczny, 1991-1993

Box/Folder 45: 3

Parliamentary Elections - N.S.Z.Z. Solidarnosc, 1993

Box/Folder 45: 4

Parliamentary Elections - Sojusz Lewicy Demokratycznej, 1993

Box/Folder 45: 5

Parliamentary Elections - Porozumienie Centrum, 1993

Box/Folder 45: 6

Parliamentary Elections - Bezpartyjny Blok Wspierania Reform, 1992-1993

Box/Folder 45: 7

Parliamentary Elections - Polskie Stronnictwo Ludowe, 1993

Box/Folder 45: 8

Parliamentary Elections - Other Materials, 1992-1993

Box/Folder 46: 1

Parliamentary Elections - KPN, 1991-1993

Box/Folder 46: 2

Parliamentary Elections - KPN, 1991-1993

Box/Folder 46: 3

Parliamentary Elections - Unia Demokratyczna, 1991-1993

Box/Folder 46: 4

Parliamentary Elections - Unia Demokratyczna, 1991-1993

Box/Folder 46: 5

Parilamentary Elections - Other Parties, 1993

Scope and Contents note

Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna", Unia Pracy, Samoobrona
Box/Folder 46: 6

Parliamentary Elections - Other Parties, 1993

Scope and Contents note

Koalicja dla Rzeczpospolitej, Unia Polityki Realnej, Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe, Zwiazek Nauczycielski Polskich, Polska Partia Przyjaciol Piwa, Partia "X", Stronnictwo Ludowo-Chrzescijanskie
Box/Folder 47:

Cassettes,

Box/Folder 47: 1

Stefan Bratkowski, 1984-1986

Scope and Contents note

9 cassettes
Box/Folder 47: 2

Niezalezna Oficyna Wydawnicza, 1983-1987

Scope and Contents note

7 cassettes
Box/Folder 47: 3

Kora Kraj. X. 1981, 1981

Scope and Contents note

8 cassettes
Box/Folder 47: 4

Neo-Nazi Groups, 1988-1989

Scope and Contents note

3 cassettes
Box/Folder 47: 5

Testament ksiedza Jerzego, Ks. J. Polpieluszko, undated

Scope and Contents note

2 cassettes
Box/Folder 47: 6

Czerwiec 56, 1984-1985

Scope and Contents note

2 cassettes
Box/Folder 47: 7

Jan Pawel II, undated

Scope and Contents note

2 cassettes
Box/Folder 47: 8

W Marszu do Niepodleglosci, 1920-1995

Scope and Contents note

3 cassettes
Box/Folder 48: 1

Pomaranczowa Alternatywa - Waldemar Fydrych, 1983-1988

Box/Folder 48: 2

Pomaranczowa Alternatywa - Pamphlets and Photographs of the happening, 1982-1988

Box/Folder 48: 3

Pomaranczowa Alternatywa - Posters and Graphics, 1982-1988

Box/Folder 48: 4

Pomaranczowa Alternatywa - Press and Other Materials, 1981-1988

Box/Folder 48: 5

Solidarity in Germany - German Bulletin, 1983

Box/Folder 48: 6

Solidarity - Foreign Publications, 1985

Box/Folder 48: 7

List of Holdings of Underground Publications at the Polish Library in Paris, 1982-1989

Box/Folder 48: 8

Indictment of the leadership of Solidarity, 1981

Box/Folder 48: 9

Letter by Jan Rulewski, 1987

Box/Folder 48: 10

Jerzy Popieluszko, 1984-1985

Box/Folder 48: 11

Ration Coupons, 1983-1989

Box/Folder 49: 1

Solidarity Calendars, 1981-1990

Box/Folder 49: 2

Solidarity Pin Buttons and Stickers, 1981-1990

Box/Folder 49: 3

Solidarity Posters, 1981-1990

Box/Folder 49: 4

Solidarity Pamphlets, 1981-1990

Box/Folder 49: 5

Solidarity Announcements, 1981-1990

Box/Folder 49: 6

Opposition Election Posters, 1989-1990

Box/Folder 49: 7

Opposition Documents, 1978-1990

Scope and Contents note

Solidarity, KPN, Przelom Narodowy, Ruch Wolnosc I Pokoj
Box/Folder 49: 8

Opposition Documents, 1978-1990

Box/Folder 50: 1

Master Mimeograph Plates used for Underground Publishing, 1988

Box/Folder 50: 2

Solidarity Poems and Songs, 1981-1989

Box/Folder 50: 3

Solidarity Posters, Pamphlets and Calendars, 1980-1989

Box/Folder 50: 4

Opposition by the Church, 1980-1989

Box/Folder 50: 5

Underground Publications, 1980-1981

Box/Folder 50: 6

Underground Publications, 1981-1985

Box/Folder 50: 7

Underground Publications, 1981-1985

Box/Folder 51: 1

Ruch Obrony Praw Czlowieka I Obywatela, 1976-1978

Box/Folder 51: 2

Opposition Posters, 1980-1981

Box/Folder 51: 3

Opposition Posters, 1988-1995

Scope and Contents note

Solidarity election posters
Box/Folder 51: 4

Opposition Materials, 1978-1991

Box/Folder 51: 5

Opposition Materials, 1980-1981

Scope and Contents note

Labelled "Unique"
Box/Folder 51: 6

Solidarity Pamphlets, 1980-1991

Box/Folder 52: 1

Mysl Demokratyczna, 1989

Box/Folder 52: 2

Election Materials, 1989-1991

Box/Folder 52: 3

Opposition - Foreign Publications, 1988-1995

Box/Folder 52: 4

Comparative Law - Foreign Publications, 1992-1995

Box/Folder 52: 5

Comparative Law - Foreign Publications, 1992-1995

Box/Folder 52: 6

Commissioner for Civil Rights Protection in the Republic of Poland - Reports, 1992-1994

Box/Folder 52: 7

Publications on Transformation and Consolidation, 1995-1996

Box/Folder 53: 1

Polish flag signed by Lech Walesa,

 

Boxes 54-64

General note

Boxes 54-64 are part of the Władysław Chojnacki collection and are listed at the end of the finding aid.
Box/Folder 65: VHS Tapes

VHS Tapes,

Box/Folder 65: 1

Wroclaw at the turn of the 19th Century and today,

Box/Folder 65: 2

Wroclaw - Przelom XIX I XX wieku oraz dzisiaj (English),

Box/Folder 65: 3

Lech Walesa at Stanford May 31, 1996, 1996

Box/Folder 65: 4

Lech Walesa at Stanford University May 31, 1996, 1996

Box/Folder 65: 5

American Experts about Poland,

Box/Folder 65: 6

"Pani Henryka to I tamto" Henryka Krzywonos-Strycharska - Eureka Films 1996, 1996

Box/Folder 65: 7

"Druga Emigracja Stanislawa Mikolajczyka" "Poznanczycy. Wspomnienia o Powstaniu Wielkopolskim", 1996

Box/Folder 65: 8

"Z Chlopa Prezes Witold Hatka", 1996

Box/Folder 65: 9

John Paul II - trip to Cuba, 1998

Box/Folder 65: 10

John Paul II - trip to Cuba, 1998

Box/Folder 65: 11

John Paul II, Undated

Box/Folder 65: 12

Dziennik - John Paul II, Undated

Box/Folder 65: 13

John Paul II - trip to Cuba, 1998

Box/Folder 65: 14

John Paul II - trip to Cuba, 1998

Scope and Contents note

Havana Mass - "A lighy for the nations" documentary
Box/Folder 65: 15

Powodz w Polsce - Apel do Serc, 1997

Box/Folder 66: 1

Polish-German Relations, 1969-1986

Box/Folder 66: 2

Communist Party Political Line, 1971-1986

Box/Folder 66: 3

Communist Party Political Line, 1971-1986

Box/Folder 66: 4

Communist Party Political Line, 1971-1986

Box/Folder 66: 5

Solidarity Message, 1981

Scope and Contents note

Message of the Solidarity Convention of the Workers of Eastern Europe in Gdansk
Box/Folder 66: 6

Coalition Parties - Documents, 1981

Box/Folder 66: 7

Scouts Movement, 1981

Scope and Contents note

Statut Zwiazku Harcerskiego
Box/Folder 66: 8

Reform of Government Administration, 1981-1989

Box/Folder 66: 9

"Aktualnosci" Communist Party Warsaw Committee, 1982

Scope and Contents note

Komitet Warszawski PZPR
Box/Folder 66: 10

Daily Reports of the Warsaw Party Information Center, 1982

Box/Folder 66: 11

Counterrevolution in Hungary and Poland, 1982

Box/Folder 66: 12

Bulletin of the Communist Party Warsaw Committee, 1982

Box/Folder 66: 13

Church Doctrine, 1982-1985

Box/Folder 66: 14

Labor Unions, 1982-1985

Box/Folder 66: 15

Ticket Prices, 1984

Scope and Contents note

PKP I PKS nowe ceny biletow
Box/Folder 66: 16

Health Care, 1985

Box/Folder 66: 17

Non-Proletarian Protest Movements in Capitalist Countries, 1985

Box/Folder 66: 18

Culture, 1985

Box/Folder 66: 19

Revolution in Ethiopia, 1985

Box/Folder 66: 20

Bulletin of the Communist Party Szczecin Committee, 1985-1986

Box/Folder 66: 21

Polish Army, 1986

Box/Folder 66: 22

Polish-Soviet Trade, 1986

Box/Folder 66: 23

Trybuna Ludu, 1987

Box/Folder 66: 24

Elections, 1989

Box/Folder 66: 25

Wroclas Breslau, Undated

Box/Folder 67: 1

Marian Gliwa - Polish notebook, 1944-1945

Scope and Contents note

School notebook for the Polish language
Box/Folder 67: 2

Marian Gliwa - Polish notebooks, 1946-1947

Box/Folder 67: 3

Marian Gliwa - notebooks, 1946-1947

Scope and Contents note

English composition and Polish essays
Box/Folder 67: 4

Marian Gliwa - notebook, 1946-1947

Scope and Contents note

Zeszyt ksiazek przeczytanych
Box/Folder 67: 5

Economic Reform, 1980-1982

Box/Folder 67: 6

Economic Reform, 1986-1987

Box/Folder 67: 7

Sikorski's Funeral, 1993

Scope and Contents note

Press publications on the funeral of General Wladyslaw Sikorski - Dziennik Polski, Czas Krakowski, Echo Krakowa
Box/Folder 67: 8

Szymborska - Nobel, 1996

Scope and Contents note

Press publications on Wislawa Szymborska winning the Nobel Prize
Box/Folder 67: 9

Polish Army, 1997

Box/Folder 68: 1--4

John Paul II in Poland - Gazeta Wyborcza, 1997

Box/Folder 68: 5--6

John Paul II in Poland - Slowo Polskie, 1997

Box/Folder 68: 7

John Paul II in Poland - Wieczor Wroclawia, 1997

Box/Folder 68: 8

John Paul II in Poland - Gazeta Wroclawska, 1997

Box/Folder 68: 9

John Paul II in Poland - Other Newspapers, 1997

Box/Folder 69: 1--2

John Paul II in Poland - Catholic Newspapers, 1997

Box/Folder 69: 3--4

John Paul II in Poland - Catholic Periodicals, 1997

Box/Folder 69: 5--6

John Paul II in Poland - Other Press Materials, 1997

Box/Folder 69: 8

John Paul II in Poland - Promotional Materials, 1997

Box/Folder 69: 9

John Paul II in Poland - Foreign Press, 1997

Scope and Contents note

Press Materials, Promotional Materials, Flyers
Box/Folder 70: 1--6

46th Eucharistic Congress - Publications, 1997

Box/Folder 70: 7--8

46th Eucharistic Congress - Promotional Materials, 1997

Box/Folder 71: 1--4

Election Materials, 1995-1997

Box/Folder 71: 5

Periodicals - Ziemia Klodzka, 1997

Box/Folder 71: 6

Foreign Newspapers, 1997

Box/Folder 71: 7

Newspapers - Gazeta Wroclawska, 1997

Box/Folder 71: 8

Newspapers - Other, 1997

Box/Folder 71: 9

Newspapers - Press Review, 1997

Box/Folder 71: 10

Newspapers - Slowo Polskie, 1997

Box/Folder 71: 11

Newspapers - Wieczor Wroclawski, 1997

Box/Folder 71: 12

Newspapers - Wieczor Wroclawski, 1997

Box/Folder 72: 1

Topography - Map - Geologiczna Karta Polsko-Szlazkiego Zaglebia Weglowego, 1893

Box/Folder 72: 2

Topography - Map of Gory Swietokrzyskie, 1919

Box/Folder 72: 3

Miscellaneous Publications, 1919-1937

Scope and Contents note

Kupony na Chleb, "Wybuch Pokoju", "This Was Warsaw"
Box/Folder 72: 4

Pamphlets - Upper Silesia Plebiscite, 1921

Box/Folder 72: 5

Polish Constitution - French, 1921

Box/Folder 72: 6

Topography - Map of Bitkow Oil Region, 1923

Box/Folder 72: 7

Topography - Russian Report in Polish, 1928

Box/Folder 72: 8

Nationalization - Documents, 1930-1949

Scope and Contents note

Akta Glownej Komisji do Spraw Upanstwowienia Przedsiebiorstw - Spolka Akcyjna do Eksploatacji Panstwowego Monopolu Zapalczanego
Box/Folder 72: 9

Nationalization - Documents, 1930-1949

Scope and Contents note

Akta Glownej Komisji do Spraw Upanstwowienia Przedsiebiorstw - Spolka Akcyjna do Eksploatacji Panstwowego Monopolu Zapalczanego
Box/Folder 72: 10

Ministerstwo Spraw Wojskowych - Regulations, 1931

Box/Folder 72: 11

Press Materials - Armia Krajowa, 1944

Scope and Contents note

Photocopies
Box/Folder 72: 12

Polish Constitution - Addresses in House of Representatives, 1945

Scope and Contents note

79th Congress - Polish Constitution Day - One hundred fifty-fourth anniversary of the independence of Poland
Box/Folder 72: 13

Nationalization - Documents, 1950-1954

Scope and Contents note

Protokol Zdawczo-Odbiorczy - Centralny Zarzad Przemyslu Drzewnego - Piskie Zaklady Przemyslu Drzewnego
Box/Folder 72: 14

Nationalization - Fabryka "Alva", 1950-1962

Scope and Contents note

Fabryka "Alva" w Brodach Malych
Box/Folder 73: 1

Jungdeutsche Partei fur Polen - Documents, 1936-1937

Box/Folder 73: 2

Sikorski Institute, 1945

Scope and Contents note

Instytut Historyczny im. Generala Sikorskiego - Umowa, protokol
Box/Folder 73: 3

Trybuna Dolnoslaska, 1948

Box/Folder 73: 4

Trybuna Dolnoslaska, 1948

Box/Folder 73: 5

Trybuna Dolnoslaska, 1948

Box/Folder 73: 6

Trybuna Wolnosci - Dodatek, 1948-1956

Scope and Contents note

"Na czym polega istota odchylenia prawicowego I nacjonalistycznego w naszej partii"
Box/Folder 73: 7

Boleslaw Bierut, 1952

Box/Folder 73: 8

Boleslaw Bierut, 1953

Box/Folder 73: 9

Trybuna Ludu, 1955

Box/Folder 73: 10

Catechisms and Notebook, 1957-1992

Box/Folder 73: 11

Warszawki Zwiazek Literatow Polskich, 1968

Scope and Contents note

Stenogram z nadzwyczajnego walnego zebrania oddzialu warszawskiego zwiazku literatow polskich
Box/Folder 73: 12

Polish United Workers' Party Policy Outline, 1974

Scope and Contents note

Polish United Workers Party Central Committee ; 30 Anniversary of Polish People's Republic, Outline of the party's policies
Box/Folder 73: 13

Spolem we Wroclawiu, 1980

Scope and Contents note

Kompleksowy system sterowania jakoscia pracy
Box/Folder 73: 14

Miscellaneous Publications, 1990-1997

Box/Folder 73: 15

Postcards, 1992

Box/Folder 73: 16

Konkordat Polska - Stolica Apostolska, 1998

Box/Folder 74: 1

Biala Ksiega, 1981

Scope and Contents note

Fakty, Informacje, Wypowiedzi, Cytaty dotyczace dzialanosci NSZZ "Solidarnosc"
Box/Folder 74: 2

Biala Ksiega, 1981

Scope and Contents note

Fakty, Informacje, Wypowiedzi, Cytaty dotyczace dzialanosci NSZZ "Solidarnosc"
Box/Folder 74: 3

Biezaca Informacja Polityczna, 1981

Scope and Contents note

Wydzial Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR
Box/Folder 74: 4

List of detainees, 1981-1982

Scope and Contents note

Letter to Committee in Support of Solidarity
Box/Folder 74: 5

List of detainees, 1981-1982

Scope and Contents note

Letter to Committee in Support of Solidarity
Box/Folder 74: 6

Spoleczne przeglady warunkow pracy, 1988

Scope and Contents note

Teczka Aktowa
Box/Folder 74: 7

Spoleczne przeglady warunkow pracy, 1988

Scope and Contents note

Teczka Aktowa
Box/Folder 74: 8

Periodicals - Edukacja, 1989-1991

Scope and Contents note

Solidarity Teachers Union ; Wroclaw Regional newspaper from the transition period
Box/Folder 74: 9

Periodicals - Glos Uniwesytetu, 1990

Scope and Contents note

Wroclaw University student publication
Box/Folder 74: 10

Monitor Polski, 1997

Box/Folder 74: 11

Polish emblem, 1997

Scope and Contents note

Found in the building of the Ministry of Defence
Box/Folder 74: 12

Constitution of Poland, 1997

Box/Folder 74: 13

Constitution of Poland, 1997

Box/Folder 74: 14

Constitution of Poland - Bulletin, 1997

Box/Folder 74: 15

Constitution of Poland - Referendum Materials, 1997

Box/Folder 75: 1

Elections - Jaworzno, 1997

Box/Folder 75: 2

Elections - Katowice, 1997

Box/Folder 75: 3

Election Materials, 1997

Box/Folder 75: 4

Election Materials, 1997

Box/Folder 75: 5

Election Materials - Online, 1997

Box/Folder 75: 6

Election Materials - Online, 1997

Box/Folder 75: 7

Election Materials - Sejm, 1997

Box/Folder 75: 8

Election Materials - Sejm, 1997

Box/Folder 75: 9

Elections - Krakow, 1997

Box/Folder 75: 10

Elections - Krakow, 1997

Box/Folder 75: 11

Elections - Warsaw, 1997

Box/Folder 75: 12

Elections - Lublin, 1997

Box/Folder 76: 1

Publications - Biala Ksiega, 1980-81

Scope and Contents note

Book for professional use by the Warsaw military containing information about the development of Solidarity as a political movement
Box/Folder 76: 2

Publications - Informacja, 1981

Scope and Contents note

Report on a Solidarity document (Kierunki dzialania Zwiazku w obecnej sytuacji kraju), pre-report and report form the department of propaganda of the Polish military on the I Convention of Delegates of Solidarity
Box/Folder 76: 3

Newspapers - Express Wieczorny, 1981

Box/Folder 76: 4

Publications - Przeciwko Narodowi, 1982

Scope and Contents note

Selection of articles about the activity of antisocialist forces in Poland part 2, volume 2
Box/Folder 76: 5

Newspapers - Kongres Intelektualistow, 1983

Box/Folder 76: 6

Publications - Przeglad dzialanosci kosciola, 1988

Scope and Contents note

Report on the activities of the Roman Catholic Church in Poland - for the ideological department of the PZPR
Box/Folder 76: 7

Newspapers - Express Wieczorny, 1989

Box/Folder 76: 8

Newspapers - Express Wieczorny, 1989

Box/Folder 76: 9

Newspapers - Gazeta Wyborcza, 1989

Box/Folder 76: 10

Newspapers - Gazeta Wyborcza, 1989

Box/Folder 77: 1

Newspapers - Konfrontacje, 1989

Box/Folder 77: 2

Newspapers - Perspektywy, 1989

Box/Folder 77: 3

Newspapers - Trybuna Ludu, 1989

Box/Folder 77: 4

Newspapers - Zmiany, 1989

Box/Folder 77: 5

Newspapers - Others, 1989-1990

Scope and Contents note

Czas!, Czas Krakowski, Gazeta Gdanska, Gazeta Krakowska, Gazeta Samordzadowa, Inaczej, Kurier Polski, Nowo-Stara Gazeta (przed) Wyborcza, Satyrykon
Box/Folder 77: 6

Newspapers - Reporter, 1989-1990

Box/Folder 78: 1

Newspapers - Zycie Warszawy, 1989-1990

Box/Folder 78: 2

Newspapers - Gazeta International, 1990

Box/Folder 78: 3

Newspapers - Konfrontacje, 1990

Box/Folder 78: 4

Newspapers - Po Prostu, 1990

Box/Folder 78: 5

Election Materials - General Materials, 1998

Scope and Contents note

Local elections in Poland - wybory samorzadowe
Box/Folder 78: 6

Local Elections - Akcja Wyborcza Solidarnosc (AWS), 1998

Box/Folder 78: 7

Local Elections - Akcja Wyborcza Solidarnosc (AWS), 1998

Box/Folder 78: 8

Local Elections - Other Parties, 1998

Scope and Contents note

Independent candidates, MRS, others
Box/Folder 78: 9

Local Elections - Przymierze Spoleczne, 1998

Box/Folder 78: 10

Local Elections - Rodzina Polska, 1998

Box/Folder 78: 11

Local Elections - Ruch Patriotyczny Ojczyzna, 1998

Box/Folder 78: 12

Local Elections - Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD), 1998

Box/Folder 78: 13

Local Elections - Unia Wolnosci, 1998

Box/Folder 79: 1

NATO - Publications, 1995-1997

Box/Folder 79: 2

NATO - E-mails with publications, 01-02.1997

Box/Folder 79: 3

NATO - E-mails with publications, 3.1997

Box/Folder 79: 4

NATO - E-mails with publications, 3.1997

Box/Folder 79: 5

NATO - E-mails with publications, 4.1997

Box/Folder 79: 6

NATO - E-mails with publications, 4.1997

Box/Folder 79: 7

NATO - E-mails with publications, 5.1997

Box/Folder 79: 8

NATO - E-mails with publications, 6.1997

Box/Folder 79: 9

NATO - E-mails with publications, 6.1996

Box/Folder 80: 1

NATO - E-mails with publications, 7.1997

Box/Folder 80: 2

NATO - E-mails with publications, 7.1997

Box/Folder 80: 3

NATO - E-mails with publications, 8.1997

Box/Folder 80: 4

NATO - E-mails with publications, 9.1997

Box/Folder 80: 5

NATO - E-mails with publications, 9.1997

Box/Folder 80: 6

NATO - E-mails with publications, 10.1997

Box/Folder 80: 7

NATO - E-mails with publications, 11.1997

Box/Folder 80: 8

NATO - E-mails with publications, 12.1997

Box/Folder 80: 9

NATO - Official Publications, 1997

Box/Folder 80: 10

NATO - Polish American Congress, 1997

Box/Folder 80: 11

NATO - E-mails with publications, 1.1998

Box/Folder 80: 12

NATO - Publications, 01-02.1998

Box/Folder 80: 13

NATO - E-mails with publications, 2.1998

Box/Folder 80: 14

NATO - E-mails with publications, 3.1998

Box/Folder 80: 15

NATO - E-mails with publications, 3.1998

Box/Folder 81: 1

NATO - Publications, 03-04.1998

Box/Folder 81: 2

NATO - E-mails with publications, 4.1998

Box/Folder 81: 3

NATO - E-mails with publications, 5.1998

Box/Folder 81: 4

NATO - Publications, 05-08.1998

Box/Folder 81: 5

NATO - E-mails with publications, 6.1998

Box/Folder 81: 6

NATO - E-mails with publications, 7.1998

Box/Folder 81: 7

NATO - E-mails with publications, 8.1998

Box/Folder 81: 8

NATO - E-mails with publications, 09-10.1998

Box/Folder 81: 9

NATO - Publications, 09-12.1998

Box/Folder 81: 10

NATO - E-mails with publications, 11-12.1998

Box/Folder 81: 11

NATO - Protocols, 1998

Box/Folder 81: 12

NATO - E-mails with publications, 01-02.1999

Box/Folder 81: 13

NATO - E-mails with publications, 3.1999

Box/Folder 81: 14

NATO - E-mails with publications, 4.1999

Box/Folder 81: 15

NATO - E-mails with publications, 05-12.1999

Box/Folder 82: 1

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR - Book, 1981

Scope and Contents note

Nowe Drogi
Box/Folder 82: 2

Economic Reform - Narodowy Plan Spoleczno-Gospodarczy, 1983

Scope and Contents note

National Socio-Economic Plan 1983-1985
Box/Folder 82: 3

Economic Reform - Report, 1987

Scope and Contents note

Kadra Kierownicza Przedsiebiorstw Wobec Reformy
Box/Folder 82: 4

W Marszu do Niepodleglosci - Lyrics, 1995

Box/Folder 82: 5

NATO - Publications, 1999

Box/Folder 82: 6

Presidential Elections - Kalinowski, Jaroslaw, 2000

Box/Folder 82: 7

Presidential Elections - Kwasniewski, Aleksander, 2000

Box/Folder 82: 8

Presidential Elections - Olechowski, Andrzej, 2000

Box/Folder 82: 9

Presidential Elections - Other Candidates, 2000

Box/Folder 82: 10

Presidential Elections - Walesa, Lech, 2000

Box/Folder 82: 11

Katyn - Memoirs, 2000

Scope and Contents note

Janina Szestakowska
Box/Folder 82: 12

Polish-German Relations - Application, 2000

Scope and Contents note

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"
Box/Folder 82: 13

NATO - Publications, Undated

Box/Folder 82: 14

NATO - Publications, Undated

Box/Folder 83: 1

Diplomacy - Book, 1929

Scope and Contents note

"Dyplomacja Dawnej Polski" - ilustracja archiwalna w dziale MSZ na Powszechnej Wystawie Krajowej
Box/Folder 83: 2

Diplomacy - Book, 1932

Scope and Contents note

"Deutschland, Polen und der 'Korridor'"
Box/Folder 83: 3

Harcerstwo/Boy scouts - Book, 1932

Scope and Contents note

"Le Travail Des Eclaireuses Polonaises"
Box/Folder 83: 4

Harcerstwo/Boy scouts - Book, 1935

Scope and Contents note

"Antek Cwaniak Ksiazka o Zuchach" Aleksander Kaminski
Box/Folder 83: 5

Harcerstwo/Boy scouts - Book, 1938

Scope and Contents note

"Skauting dla chlopcow" Lord Baden-Powell of Gilwell
Box/Folder 83: 6

Diplomacy - Wiadomosci Sportowe, 1939

Box/Folder 83: 7

Harcerstwo/Boy scouts - Book, 1947

Scope and Contents note

"Ksiega Harcow" Tom 11
Box/Folder 83: 8

Harcerstwo/Boy scouts - Book, 1961

Scope and Contents note

"Ognie I ogniska : Drogi I przemiany harcerstwa polskiego" Kazimierz Kozniewski
Box/Folder 83: 9

Harcerstwo/Boy scouts - Book, 1966

Scope and Contents note

"Gawedy z Druzynowym" Henryk Glass
Box/Folder 83: 10

Harcerstwo/Boy scouts - Book, 1972

Scope and Contents note

"Harcerka w Mundurze" Irma Paluchowa
Box/Folder 83: 11

Harcerstwo/Boy scouts - Book, 1972

Scope and Contents note

"Organizacja Harcerek"
Box/Folder 83: 12

Harcerstwo/Boy scouts - Book, 1973

Scope and Contents note

"Zycie Radosne : Gawedy obozowe o prawie harcerskim" Henryk Glass
Box/Folder 83: 13

Harcerstwo/Boy scouts - Book, 1974

Scope and Contents note

"O Metodzie Harcerskiej I Jej Stosowaniu" Ewa Grodecka
Box/Folder 83: 14

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych - Poetry, 1985

Scope and Contents note

Zarzad Polityczno-Wychowawczy MSW, wiersze pracownikow
Box/Folder 84:

VHS Tapes,

Box/Folder 84: 1

From Archipelago Gulag to America, 1991

Scope and Contents note

Part I and Part II, 4 tapes, Part 3, 1 tape
Box/Folder 84: 2

John Paul II - John Paul II and Children, 1992

Box/Folder 84: 3

John Paul II - The Pope and Youth, 1992

Box/Folder 84: 4

John Paul II - Pope John Paul II and the Family, 1992

Box/Folder 84: 5

John Paul II - A Journalist Looks at John Paul II, 1992

Box/Folder 84: 6

John Paul II - The Pope and Other Faiths, 1992

Box/Folder 84: 7

John Paul II - A Pilgrim Pope at Marian Shrines, 1992

Box/Folder 84: 8

John Paul II - The Pope and Historic Events in the East, 1992

Box/Folder 84: 9

John Paul II - The Pope on Human Rights, 1992

Box/Folder 84: 10

John Paul II - The Pope and the Working World, 1992

Box/Folder 84: 11

John Paul II - A Day with John Paul II, 1992

Box/Folder 85: 1

Dziesieciolecie Polski Niedpodleglej 1989-1999 - Book, 1999

Box/Folder 85: 2

Lech Kaczynski - Mug,

Box/Folder 86: 1

Milicja Cap,

Box/Folder 86: 1

Milicja Helmet,

Box/Folder 87: 1

Milicja Shield,

Box/Folder 87: 2

Milicja Baton,

 

Boxes 88-91

General note

Boxes 88-91 are part of the Władysław Chojnacki collection and are listed at the end of the finding aid.
Box/Folder 92: 1

Periodicals - Dla Polski, 1915-1922

Box/Folder 92: 2

Periodicals - Do Broni, 1915-1922

Box/Folder 92: 3

Periodicals - Dziennik Urzedowy, 1915-1922

Box/Folder 92: 4

Periodicals - Dziennik Urzedowy, 1915-1922

Box/Folder 92: 5

Periodicals - Iskierka, 1915-1922

Box/Folder 92: 6

Miscellaneous - Publications, 1917

Box/Folder 92: 7

Peace of Riga - Treaty, 1920

Scope and Contents note

Preliminarja Pokojowe I Ustawa o Rozejmie
Box/Folder 92: 8

Anti-Bolshevism - Poster, 1920

Box/Folder 92: 9

Wielki Lwow - Book, 1920

Scope and Contents note

Lwow w cyfrach
Box/Folder 92: 10

Identity Cards, 1938-1948

Box/Folder 92: 11

Statistical Information on Poland - Publications, 1939

 

Box 92, Folders 12-16

General note

Box 92, folders 12-16 are part of the Władysław Chojnacki collection and are listed at the end of the finding aid.
Box/Folder 92: 17

Le Service d'Information a Teheran - Publications, 1944-1945

Box/Folder 92: 18

Ministerstwo Informacji I Dokumentacji - Publications, 1945

Box/Folder 92: 19

Newspapers - Moscow News, 1945

Box/Folder 93: 1

Periodicals - Przeglad Prasowy, 1947

Box/Folder 93: 2

Periodicals - Service Civil International, 1953

Box/Folder 93: 3

Newspapers - Rzeczpospolita (dodatek), 1955

Box/Folder 93: 4

Socialist Economies - Publications, 1982

Scope and Contents note

Jan Winiecki "Cykle inwestycyjne a inflacja popytowa w gospodarce planowej"
Box/Folder 93: 5

Socialist Economies - Notes, 1983

Scope and Contents note

Jerzy Hausner "Outlines of lecture on Polish Economic Reform - Contradictions and Consequences"
Box/Folder 93: 6

Socialist Economies - Publications, 1984

Scope and Contents note

Jerzy Hausner "Socio-Political nd Economic Conditions of the Activity of the Workers Self-Management in Poland in the Period 1981-1984"
Box/Folder 93: 7

Socialist Economies - Publications, 1984

Scope and Contents note

Manuscript of "Wewnetrzne Uwarunkowania Ekonomiczne Ksztaltowania sie Sytuacji Politycznej w Polsce w 1984"
Box/Folder 93: 8

Socialist Economies - Publications, 1986

Scope and Contents note

Jan Winiecki "Why Economic Reforms Fail in the Soviet System - a Property Rights-Based Approach" manuscript
Box/Folder 93: 9

Socialist Economies - Publications, 1986

Scope and Contents note

Jan Winiecki "Why Economic Reforms Fail in the Soviet System - a Property Rights-Based Approach"
Box/Folder 93: 10

Socialist Economies - Publications, 1987

Scope and Contents note

Jan Winiecki "Soviet-Type Economies and Reform Failures: A Touch of the Socialist Midas"
Box/Folder 93: 11

Socialist Economies - Publications, 1988

Scope and Contents note

Grzegorz W. Kolodko "Economic Reforms in Socialism"
Box/Folder 93: 12

Socialist Economies - Publications, 1988

Scope and Contents note

Leszek Balcerowicz "The Soviet Type Economic System and Inovativeness"
Box/Folder 93: 13--17

Socialism - Publications, 1989

Scope and Contents note

Jadwiga Staniszkis "Ontologia Socjalizmu" manuscript and final
Box/Folder 94: 1

Periodicals - Szczerbiec, 1992-1995

Box/Folder 94: 2

Newspapers, 1995

Box/Folder 94: 3

Warsaw Uprising - Questionnaires, 2001

Scope and Contents note

Questionnaires in Bay Area
Box/Folder 94: 4

Art Auction - Catalogue, 2002

Box/Folder 94: 5

Local Elections - General Materials,

Box/Folder 94: 6

Local Elections - Platforma Obywatelska, 2002

Box/Folder 94: 7

Local Elections - Prawo I Sprawiedliwosc (PiS), 2002

Box/Folder 94: 8

Local Elections - Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD), 2002

Box/Folder 94: 9

Local Elections - Other Parties, 2002

Box/Folder 94: 10--11

Local Elections - Newspapers, 2002

 

Box 94, folders 12-13

General note

Box 94, folders 12-13, are part of the Władysław Chojnacki collection and are listed at the end of the finding aid.
Box/Folder 94: 14

Miscellaneous - Map of Poland, circa 1920

Box/Folder 94: 15

Miscellaneous - Marie Curie Museum, Undated

Box/Folder 94: 16

Miscellaneous - Post Cards, Undated

Box/Folder 94: 17

Popieluszko - Dollar Bill,

Box/Folder 95: 1

W Marszu do Niepodleglosci - Lyrics,

Box/Folder 95: 2

Instytut Pamieci Narodowej - Radio Free Europe, 2002

Box/Folder 95: 3

EU Referendum - Newspapers,

Box/Folder 95: 4

EU Referendum - Other Materials,

Box/Folder 95: 5

EU Referendum - Pamphlets,

Box/Folder 95: 6--7

EU Referendum - Posters,

Box/Folder 95: 8

EU Referendum - Publications,

Box/Folder 95: 9

EU Referendum - Publications,

Box/Folder 96: 1

Parliamentary Elections - Platforma Obywatelska, 2005

Box/Folder 96: 2

Parliamentary Elections - Sojusz Lewicy Demokratycznej ( SLD), 2005

Box/Folder 96: 3

Parliamentary Elections - Prawo i Sprawiedliwosc (PiS), 2005

Box/Folder 96: 4

Parliamentary Elections - Samoobrona RP, 2005

Box/Folder 96: 5

Parliamentary Elections - Liga Polskich Rodzin (LPR), 2005

Scope and Contents note

CD "Dokad idziesz Polsko?" - Wisniewski, Lagwa, Swiatczak
Box/Folder 96: 6

Presidential Elections - Kaczynski, Lech, 2005

Box/Folder 96: 7

Presidential Elections - Tusk, Donald, 2005

Box/Folder 96: 8

Presidential Elections - Cimoszewicz, Wlodzimierz, 2005

Box/Folder 96: 9

Parliamentary Elections - Newspapers, 2005

Box/Folder 96: 10

Parliamentary Elections - Publications, 2005

Scope and Contents note

Michal Kubiak "Podroz mojego zycia", book
Box/Folder 96: 11

Parliamentary Elections - Magazines, 2005

Box/Folder 96: 12

Parliamentary Elections - Publications, 2005

Box/Folder 97: 1

Parliamentary Elections - Publications, 2005

Box/Folder 97: 2

The Polish Embassy Post, 2001

Box/Folder 97: 3

The Price of Freedom - Interview with Lech Walesa, 2002

Scope and Contents note

Email with publication
Box/Folder 97: 4

Miscellaneous - Polska, Ukraina, Solidarnosc, 2004

Scope and Contents note

Wybory prezydenckie na Ukrainie, 26 grudnia 2004; Vademecum obserwatora miedzynarodowego.
Box/Folder 97: 5

Miscellaneous Publications, 2007

Scope and Contents note

"Nad Odra", Apel Antygony - List otwary w sprawie dabrowszczakow.
Box/Folder 97: 6--8

Periodicals - John Paul II, 2005

Scope and Contents note

Newsweek, Angora, Wysokie Obcasy, Polityka, Forum, Wprost, Viva!, Gala, Zycie na Goraco, Przeglad, Claudia, Naj
Box/Folder 98: 1

Newspapers - John Paul II, 2005

Scope and Contents note

Zycie Warszawy, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza
Box/Folder 99: 1

Periodicals - John Paul II, 2005

Scope and Contents note

Newsweek, Paris Match, Bunte, Time, L'Express,
Box/Folder 99: 2

Periodicals - John Paul II, 2005

Scope and Contents note

Wiadomosci KAI, Wojska Ladowe, Przekroj,
Box/Folder 99: 3

Publications - John Paul II, 2005

Box/Folder 99: 4

Periodicals - Benedict XVI, 2005

Scope and Contents note

Przekroj, Newsweek, U.S.News
Box/Folder 99: 5

Miscellaneous Publications, 1988

Scope and Contents note

On Gogol Boulevard - Exlusive Reports on Poland
Box/Folder 99: 6

Miscellaneous Publications, 2005

Scope and Contents note

Wprost - Polska - Rosja
Box/Folder 100: 1

Miscellaneous newspapers - John Paul II, 2005

Scope and Contents note

Death of John Paul II, and election of Pope Benedict XVI
Box/Folder 101: 1

Miscellaneous newspapers - John Paul II, 2005

Scope and Contents note

Death of John Paul II, and election of Pope Benedict XVI
Box/Folder 102: 1

PZPR - Internal Publications, 1980

Box/Folder 102: 2

PZPR - Internal Publications, 1981

Box/Folder 102: 3--5

PZPR - Internal Publications, 1982

Scope and Contents note

Prawda o Polskiej Kontrrewolucji, NSZZ "Solidarnosc" wobec kryzysu gospodarki, Od grudnia do grudnia - Bilans dokonan w okresie stanu wojennego
Box/Folder 102: 6

PZPR - Internal Publications, 1983

Scope and Contents note

Zeszyty dokumentacji politycznej, XIII Plenum KC PZPR
Box/Folder 102: 7

PZPR - Internal Publications, 1984-85

Scope and Contents note

Zeszyty dokumentacji politycznej, Koncepcje programowe podziemia politycznego.
Box/Folder 103: 1

Miscellaneous Publications, 1981-1985

Scope and Contents note

Biuletyn. Wydawany przez KW PZPR w Toruniu
Box/Folder 103: 2

Miscellaneous Publications, 1977

Scope and Contents note

Sprawozdanie na XVI Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcza 1977 PZPR.
Box/Folder 103: 3

Miscellaneous Publications, 1979

Scope and Contents note

Informator prawniczy dowodcy z zakresu prawa karnego i przepisow wykonawczych
Box/Folder 103: 4

Miscellaneous Publications, 1971

Scope and Contents note

Wytyczne Episkopatu Polski
Box/Folder 103: 5

Miscellaneous Publications, 1988

Scope and Contents note

Wydarzenia marcowe 1968r. Geneza, przebieg, nastepstwa.
Box/Folder 103: 6

Miscellaneous Publications, 1984

Scope and Contents note

Informujemy. Wydzial Organizacyjny ZG ZSMP
Box/Folder 103: 7

Miscellaneous Publications, 1988

Scope and Contents note

Wytyczne w sprawie poznawania i analizowania nastrojow w Ochotniczych Hufcach Pracy.
Box/Folder 103: 8

Miscellaneous Publications, 1987

Scope and Contents note

Problem tzw. Mniejszosci niemieckiej w Polsce Ludowej.
Box/Folder 103: 9

Miscellaneous Publications, 2006

Scope and Contents note

Wybory Samorzadowe
Box/Folder 103: 10

Miscellaneous Publications, 2006

Scope and Contents note

Platforma dla Warszawy 2006-2010. Program samorzadowy Platformy Obywatelskiej
Box/Folder 103: 11

Miscellaneous Publications, 2006

Scope and Contents note

Zeszyt Historyczny nr 11(dodatek "Newsweek"), "Wprost i Kultura"
Box/Folder 103: 12

Miscellaneous Publications, 2006

Scope and Contents note

Jozef Gorski "Na przelomie dziejow" - 2 books
Box/Folder 104: 1

Miscellaneous Publications, 1987

Scope and Contents note

Pope John Paul II in the American Press
Box/Folder 104: 2

Miscellaneous Publications, 2005

Scope and Contents note

"Newsweek" nr 16 i nr 19
Box/Folder 104: 3

Miscellaneous Publications, 2006

Scope and Contents note

Wybory Samorzadowe
Box/Folder 104: 4

Miscellaneous Newspapers, 2005

Scope and Contents note

Los Angeles Time, San Jose Mercury News (JP II and Benedict XVI)
 

Boxes 105-109

General note

Boxes 105-109, are part of the Władysław Chojnacki collection and are listed at the end of the finding aid.
Box/Folder 110: 1

Miscellaneous Publications, 2010

Scope and Contents note

Pamphlets, Posters (Ruch 10 kwietnia)
Box/Folder 110: 2

Miscellaneous Publications, 2010

Scope and Contents note

Flyers, Pamphlets (Wybory Samorzadowe)
Box/Folder 110: 3

Miscellaneous Publications, 2010

Scope and Contents note

Flyers, Pamphlets (Wybory Prezydenckie)
Box/Folder 110: 4

Miscellaneous Publications, 2010

Scope and Contents note

Pamphlets, Posters, local newspapers (wybory Samorzadowe)
Box/Folder 110: 5

Miscellaneous Publications, 2010

Scope and Contents note

Fyers, Poster, (Wybory Samorzadowe)
Box/Folder 110: 6

Miscellaneous Publications, 2010

Scope and Contents note

Election Legislation, Lists of candidates (Wybory Samorzadowe)
Box/Folder 111: 1

Miscellaneous Publications, 2010

Scope and Contents note

Election Legislation, Pamphlets, Banners (Wybory Samorzadowe)
Box/Folder 111: 2

Miscellaneous Publications, 2004

Scope and Contents note

European Parliament
Box/Folder 111: 3

Miscellaneous Publications, 2007

Scope and Contents note

Flyers, Pamphlets, Posters,( Wybory Samorzadowe)
Box/Folder 111: 4

Miscellaneous Publications, 2007

Scope and Contents note

Election Legislation, Lists of candidates, local newspapers (Wybory Samorzadowe).
Box/Folder 112: 1--2

Miscellaneous Publications, 2002 - 2004

Scope and Contents note

European Union - Pamphlets, Flyers, Posters.
Box/Folder 112: 3

Miscellaneous Publications, 2006

Scope and Contents note

J. Oleksy tapes transcript.
Box/Folder 112: 4

Miscellaneous Publications, 2007

Scope and Contents note

Rydzyk tapes transcript. + CD
Box/Folder 112: 5

Miscellaneous Publications, 2006

Scope and Contents note

IX Zjazd Zwiazku Polakow na Litwie - projekt.
Box/Folder 112: 6

Miscellaneous Publications, 2002

Scope and Contents note

Radio Free Europe - Polish Section.
Box/Folder 112: 7

Miscellaneous Publications, 2007

Scope and Contents note

Twarze Katowickiej Bezpieki
Box/Folder 112: 8

Miscellaneous Publications, 1971

Scope and Contents note

Antoni Gorczewski /Zarys zycia i dzialnosci politycznej w szeregach KPP/.
Box/Folder 113: 1

Parliamentary Elections - Publications, 2014

Scope and Contents note

Flyers - PiS
Box/Folder 113: 2

Parliamentary Elections - Publications, 2014

Scope and Contents note

Flyers - Platforma Obywatelska
Box/Folder 113: 3

Parliamentary Elections - Publications, 2014

Scope and Contents note

Flyers - PSL
Box/Folder 113: 4

Parliamentary Elections - Publications, 2014

Scope and Contents note

Flyers - SLD
Box/Folder 113: 5

Parliamentary Elections - Publications, 2014

Scope and Contents note

Miscellaneous flyers and posters
Box/Folder 113: 6

Parliamentary Elections - Publications, 2014

Scope and Contents note

Election Legislation, Lists of candidates (Wybory Samorzadowe)
Box/Folder 113: 7

Parliamentary Elections - Publications, 2014

Scope and Contents note

Newspapers
Box/Folder 113 : 8

Miscellaneous, 2005

Scope and Contents note

The Lilpop sisters and their passions - CD
Box/Folder 113 : 9

Miscellaneous, 2007

Scope and Contents note

Santa Rosa Camp for women and children - CD (1939-1940)
Box/Folder 113 : 10

Miscellaneous, 1918-1945

Scope and Contents note

Two-headed Dragon. Story of the Mid-war Period in Upper Silesia. CD
Box/Folder 113 : 11

Miscellaneous, 1989

Scope and Contents note

Two flyers. (Zawodowy Zwiazek Federacyjny, Wolnosc i Pokoj)
Box/Folder 113 : 12

Miscellaneous, 1990

Scope and Contents note

Stanislaw Tyminski. Flyer
Box/Folder 114:

Cassettes and CDs,

Box/Folder 114: 1

An Unknown Odyssey of Polish Jews, undated

Box/Folder 114: 2

The Legacy of Jedwabne, 2005-2006

Box/Folder 114: 3

Bitwa o Warszawe '44, undated

Scope and Contents note

Discovery Channel
Box/Folder 114: 4

Eurowybory 2009, 2009

Box/Folder 114: 5

Legiony i poczatki wojska II Rzeczypospolitej, undated

Scope and Contents note

Polish and English Version
Box/Folder 114: 6

Ostatni Polkownik czyli sprawiedliwi., 1968

Scope and Contents note

doc.
Box/Folder 114: 7

Bayer Full - PSL, undated

Scope and Contents note

music
Box/Folder 114: 8

14 cassettes - concerts, independent radio broadcasts, Adam Michnik at Hoover, etc., 1956-1999

Box/Folder 115:

VHS,

Box/Folder 115: 1

The Journey to America, 1995

Scope and Contents note

The Pilgrimage of Pope John Paul II to the United States
Box/Folder 115: 2

"Bomba w samolocie", "Katastrofa w Dorval", undated

Box/Folder 115: 3

"Nocna zmiana". Odwolanie Rzadu Olszewskiego. Czerwiec 1992, 1992

Box/Folder 115: 4

Burning Questions, 1999

Scope and Contents note

The story of Christian Poles in the Holocaust
Box/Folder 115: 5

Ojciec sw. na Podhalu, 1997

Box/Folder 115: 6

Powodz. Historia katastrofy., 1997

Box/Folder 115: 7

Ostatni "polkownik" czyli sprawiedliwi, 1968

Box/Folder 115: 8

Rescued from Death in Siberia, 2001

Box/Folder 115: 9

Interview with Edward Z. Mroz., 1994

Box/Folder 115: 10

Walczymy z powodzia. Hoover Institution Archives, 2008

Box/Folder 115: 11

V Pielgrzymka Papieza do Polski, 1995

Box/Folder 115: 12

C.O.P. Hoover Institution Archives, 1980

 

Władysław Chojnacki collection, 1944-1953

Biographical note

Władysław Chojnacki was born on June 22nd, 1920 in Warsaw. He was best known as a notable historian, bibliographer, and an author of various books, articles, and conspiratorial publications. During World War II he attended the secret Uniwersytet Ziem Zachodnich (Uniwersytet Poznański), where he also received his doctorate in 1951. Additionally, he was actively involved as an officer in the Polish National Armed Forces.
In 1953 he was working as a librarian at the Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, and later, in 1965, became the head of the department of Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku (Retrospective Bibliography of 19th and 20th century). He was awarded the Gold Cross of Merit in 1960, for his service to country and society. Chojnacki went on to receive his habilitation in 1967 from the Uniwersytet Wrocławski.
Władysław Chojnacki contributed extensively to the Polish Collections at Hoover Archives: he was a major supplier of Polish independent publications between 1976 and 1990, helping the archives build the most complete collection outside of Poland.
Władysław Chojnacki died on July 2nd, 1991

Scope and Contents

The Chojnacki collection is composed of World War II era Polish underground publications. Materials represent mostly the anti-Soviet and anti-communist underground between 1944 and 1953, both in Poland-proper and in the Soviet-occupied Eastern Poland. The vast majority of these imprints are in Polish, with a few in Ukrainian. Additionally, the collection includes the publications of the Warsaw Uprising of August to September, 1944.
 

Anti-Soviet and Anti-Communist underground materials, 1944-1953

Scope and Contents

These materials represent mostly the anti-Soviet and anti-communist underground during 1944-1953, both in Poland-proper and in the Soviet-occupied Eastern Poland. The great majority of these imprints are in Polish, with a few in Ukrainian
Box/Folder 54: 1

Political Brochures A-C, 1944-1946

Box/Folder 54: 2

Political Brochures D-F, 1944-1946

Box/Folder 54: 3

Political Brochures G-I, 1944-1946

Box/Folder 54: 4

Political Brochures J-L, 1944-1946

Box/Folder 54: 5

Political Brochures M-N, 1944-1946

Box/Folder 54: 6

Political Brochures O, 1944-1946

Box/Folder 54: 7

Political Brochures P, 1944-1946

Box/Folder 54: 8

Political Brochures R, 1944-1946

Box/Folder 54: 9

Political Brochures S-U, 1944-1946

Box/Folder 54: 10

Political Brochures W, 1944-1946

Box/Folder 54: 11

Political Brochures W, 1944-1946

Box/Folder 54: 12

Political Brochures Z, 1944-1946

Scope and Contents note

Two booklets in Russian; Collection of photographs of press clippings
Box/Folder 55: 1

Political Flyers A, 1944-1947

Box/Folder 55: 2

Political Flyers B, 1944-1947

Box/Folder 55: 3

Political Flyers C-D, 1944-1947

Box/Folder 55: 4

Political Flyers D, 1944-1947

Box/Folder 55: 5

Political Flyers E-I, 1944-1947

Box/Folder 55: 6

Political Flyers J-K, 1944-1947

Box/Folder 55: 7

Political Flyers L-M, 1944-1947

Box/Folder 55: 8

Political Flyers N, 1944-1947

Box/Folder 55: 9

Political Flyers O, 1944-1947

Box/Folder 55: 10

Political Flyers O, 1944-1947

Box/Folder 55: 11

Political Flyers P, 1944-1947

Box/Folder 55: 12

Political Flyers P, 1944-1947

Box/Folder 55: 13

Political Flyers Polacy, 1944-1947

Box/Folder 55: 14

Political Flyers Polacy, 1944-1947

Box/Folder 56: 1

Political Flyers R, 1944-1947

Box/Folder 56: 2

Political Flyers S-T, 1944-1947

Box/Folder 56: 3

Political Flyers U, 1944-1947

Box/Folder 56: 4

Political Flyers W, 1944-1947

Box/Folder 56: 5

Political Flyers Z, 1944-1947

Box/Folder 56: 6

Periodicals - Agencja Prasowa, 1944-1945

Box/Folder 56: 7

Periodicals - Agencja Prasowa, 1944-1945

Box/Folder 56: 8

Periodicals - A (Others), 1944-1945

Box/Folder 56: 9

Periodicals - Antybolszewik, 1953

Scope and Contents note

Agencja Spoleczno-Polityczna
Box/Folder 56: 10

Periodicals - ASP, 1944-1945

Scope and Contents note

Alarm, Agencja Informacyjna, Agencja Rownosc, Agencja Bialostocka
Box/Folder 56: 11

Periodicals - Biuletyn Informacyjny, 1943-1947

Box/Folder 56: 12

Periodicals - Biuletyn Informacyjny dla Duchowienstwa, 1945

Box/Folder 56: 13

Periodicals - Biuletyn Informacyjno-Ideowy, 1944

Box/Folder 56: 14

Periodicals - Biuletyn Informacyjny Opracowany na Podstawie Audycji Stacji Zachodnich, 1951-1952

Box/Folder 56: 15

Periodicals - Biuletyn Informacyjny Ziemi Bialostockiej, 1945

Box/Folder 56: 16

Periodicals - Biuletyn Kresowy, 1945-1946

Box/Folder 56: 17

Periodicals - Biuletyn Prasy, 1945

Box/Folder 56: 18

Periodicals - Biuletyn Radia Brytyjskiego, 1945

Box/Folder 57: 1

Periodicals - Biuletyn Wewnetrzny, 1945

Box/Folder 57: 2

Periodicals - Biuletyn Wewnetrzny Kresowiakow, 1945-1946

Box/Folder 57: 3

Periodicals - Biuro Informacji Polskich, 1945

Box/Folder 57: 4

Periodicals - Bojownik, 1948

Box/Folder 57: 5

Periodicals - Bomba, 1945

Box/Folder 57: 6

Periodicals - Cele Rewolucji,

Box/Folder 57: 7

Periodicals - Codzienne Wiadomosci, 1944

Box/Folder 57: 8

Periodicals - Co Slychac, 1944

Box/Folder 57: 9

Periodicals - Czarne na Bialym, 1944

Box/Folder 57: 10

Periodicals - Czyn, 1944-1950

Box/Folder 57: 11

Periodicals - Dawnym Szlakiem, 1945

Box/Folder 57: 12

Periodicals - Dokumenty Chwili, 1945-1947

Box/Folder 57: 13

Periodicals - Do Potegi Polski, 1944

Box/Folder 57: 14

Periodicals - Drogowskaz, 1945

Box/Folder 57: 15

Periodicals - Dzien Polski, 1944

Box/Folder 57: 16

Periodicals - Dziennik Radiowy, 1944

Box/Folder 57: 17

Periodicals - Echa Lesne, 1944-1946

Box/Folder 57: 18

Periodicals - Echo, 1944

Box/Folder 57: 19

Periodicals - Echo Baltyckie, 1947

Box/Folder 57: 20

Periodicals - Echo Lubelskie, 1944

Box/Folder 57: 21

Periodicals - Ekspres Podolski, 1945

Box/Folder 58: 1

Periodicals - Gazeta Malopolska, 1944

Box/Folder 58: 2

Periodicals - Gazetka dla Wszystkich, 1948

Box/Folder 58: 3

Periodicals - Gazetka Scienna A.K., 1945

Box/Folder 58: 4

Periodicals - Glos, 1944-1945

Box/Folder 58: 5

Periodicals - Glos Jednosci Polskiej, 1945-1947

Box/Folder 58: 6

Periodicals - Glos Opozycji, 1946

Box/Folder 58: 7

Periodicals - Glos o Wolnosc, 1948

Box/Folder 58: 8

Periodicals - Glos Podziemi, 1945

Box/Folder 58: 9

Periodicals - Glos Podziemia, 1947

Box/Folder 58: 10

Periodicals - Glos Polski, 1945

Box/Folder 58: 11

Periodicals - Glos Prawdy, 1945

Box/Folder 58: 12

Periodicals - Glos Prawdy Polskiej, 1945

Box/Folder 58: 13

Periodicals - Glos Robotniczy, 1945

Box/Folder 58: 14

Periodicals - Glos spod Ziemi, 1945

Box/Folder 58: 15

Periodicals - Glos Wolnosci, 1945

Box/Folder 58: 16

Periodicals - Glos Wolny, 1945

Box/Folder 58: 17

Periodicals - Glos Wsi, 1945

Box/Folder 58: 18

Periodicals - Glos Ziemi Bialostockiej, 1944

Box/Folder 58: 19

Periodicals - Glos z nad Narwi, 1945-1946

Box/Folder 58: 20

Periodicals - Glos z Podziemia, 1947

Box/Folder 58: 21

Periodicals - Honor I Ojczyzna, 1945-1946

Box/Folder 58: 22

Periodicals - Informacja Lwowska, 1944-1945

Box/Folder 58: 23

Periodicals - Informacje Polityczne, 1945

Box/Folder 58: 24

Periodicals - Informacje Polskie, 1944

Box/Folder 58: 25

Periodicals - Informator, 1945-1946

Box/Folder 58: 26

Periodicals - Informator Podolski, 1945

Box/Folder 58: 27

Periodicals - Informator Wsi, 1946

Box/Folder 58: 28

Periodicals - Iskierki, 1945

Box/Folder 58: 29

Periodicals - Iskra, 1945

Box/Folder 59: 1

Periodicals - Jednosc, 1945

Box/Folder 59: 2

Periodicals - Jestem Polakiem, 1945

Box/Folder 59: 3

Periodicals - Knieja, 1945

Box/Folder 59: 4

Periodicals - Komitet Inicjatyw Spolecznych (K.I.S.), 1945

Box/Folder 59: 5

Periodicals - Komunikat, 1944-1945

Box/Folder 59: 6

Periodicals - Komunikat Codzienny, 1944

Box/Folder 59: 7

Periodicals - Komunikat Informacyjno-Instruktazowy, 1945

Box/Folder 59: 8

Periodicals - Komunikat Informacyjny, 1947

Box/Folder 59: 9

Periodicals - Komunikat Polityczny, 1945

Box/Folder 59: 10

Periodicals - Komunikat Prasowy, 1945

Box/Folder 59: 11

Periodicals - Komunikat Radiowy, 1944

Box/Folder 59: 12

Periodicals - Komunikat Specjalny, 1945

Box/Folder 59: 13

Periodicals - Konspekt Propagandowy, 1945

Box/Folder 59: 14

Periodicals - Kraj, 1945

Box/Folder 59: 15

Periodicals - Kresowy Komunikat, 1945

Box/Folder 59: 16

Periodicals - Kresowy Zew, 1944

Box/Folder 59: 17

Periodicals - Krotkie Wiadomosci Zolnierskie, 1945

Box/Folder 59: 18

Periodicals - Kruszymy Kajdany, 1946

Box/Folder 59: 19

Periodicals - Ku Wolnosci, 1946-1947

Box/Folder 59: 20

Periodicals - Ku Zwyciestwu, 1946

Box/Folder 59: 21

Periodicals - Lubelska Agencja Informacyjna, 1944

Box/Folder 59: 22

Periodicals - Lubelski Biuletyn Radiowy, 1944

Box/Folder 59: 23

Periodicals - Lubelskie Wiadomosci Codzienne, 1944

Box/Folder 59: 24

Periodicals - Materialy dla Terenu, 1945

Box/Folder 59: 25

Periodicals - Mazowiecki Biuletyn Informacyjny, 1945

Box/Folder 59: 26

Periodicals - Miecz Chrobrego, 1944

Box/Folder 59: 27

Periodicals - Mloda Polska, 1945-1946

Box/Folder 59: 28

Periodicals - Mlody Ludowiec,

Box/Folder 59: 29

Periodicals - Monitor Bialostocki, 1944-1945

Box/Folder 59: 30

Periodicals - Mysl Polska, 1946

Box/Folder 59: 31

Periodicals - Mysl Niezalezna, 1945

Box/Folder 60: 1

Periodicals - Naboj, 1944

Box/Folder 60: 2

Periodicals - Na Czasie, 1944

Box/Folder 60: 3

Periodicals - Na Posterunku, 1944

Box/Folder 60: 4

Periodicals - Narodowiec, 1945-1950

Box/Folder 60: 5

Periodicals - Narodowy Ruch Antybolszewicki, Undated

Box/Folder 60: 6

Periodicals - Narod Mowi, 1945

Box/Folder 60: 7

Periodicals - Narod w Walce, 1945

Box/Folder 60: 8

Periodicals - Na Strazy, 1944-1945

Box/Folder 60: 9

Periodicals - Nasza Sprawa, 1946

Box/Folder 60: 10

Periodicals - Nasz Biuletyn, 1946

Box/Folder 60: 11

Periodicals - Nasz Czyn, 1945

Box/Folder 60: 12

Periodicals - Niepodleglosc, 1946

Box/Folder 60: 13

Periodicals - Nowe Informacje Polskie, 1945

Box/Folder 60: 14

Periodicals - Nowiny, 1945

Box/Folder 60: 15

Periodicals - Nowy Zew, 1945

Box/Folder 60: 16

Periodicals - Nurt, 1945

Box/Folder 60: 17

Periodicals - O Demokratyczna Polske, 1945

Box/Folder 60: 18

Periodicals - Ogniwo, 1940-1945

Box/Folder 60: 19

Periodicals - Okregowy Biuletyn Wenetrzny, 1945

Box/Folder 60: 20

Periodicals - Orzel Bialy, 1946

Box/Folder 60: 21

Periodicals - Ostatnie Wiadomosci, 1945

Box/Folder 61: 1

Periodicals - Patria, 1946

Box/Folder 61: 2

Periodicals - Plomien, 1944-1945

Box/Folder 61: 3

Periodicals - Pobudka,

Box/Folder 61: 4

Periodicals - Pochodnia Zwyciestwa, 1945

Box/Folder 61: 5

Periodicals - Podziemne Informacje Radiowe P.I.R., 1945

Box/Folder 61: 6

Periodicals - Pogadanka Zolnierska, 1945

Box/Folder 61: 7

Periodicals - Polak, 1945

Box/Folder 61: 8

Periodicals - Polonia, 1945

Box/Folder 61: 9

Periodicals - Polowka, 1945

Box/Folder 61: 10

Periodicals - Polska, 1945

Box/Folder 61: 11

Periodicals - Polska Informacja Polityczna, 1945

Box/Folder 61: 12

Periodicals - Polska Informacja Tygodniowa, 1945

Box/Folder 61: 13

Periodicals - Polska I Swiat, 1945

Box/Folder 61: 14

Periodicals - Polska Niezalezna, 1945

Box/Folder 61: 15

Periodicals - Polska Niezawisla, 1945

Box/Folder 61: 16

Periodicals - Polska Solidarna, 1945

Box/Folder 61: 17

Periodicals - Polska Walczaca, 1946

Box/Folder 61: 18

Periodicals - Polska Walczy, 1945-1946

Box/Folder 61: 19

Periodicals - Polskie Slowo, 1946

Box/Folder 61: 20

Periodicals - Prawda, 1944

Box/Folder 61: 21

Periodicals - Przedswit, 1944-1945

Box/Folder 61: 22

Periodicals - Przeglad, 1944

Box/Folder 61: 23

Periodicals - Przeglad Polityczny, 1946-1947

Box/Folder 61: 24

Periodicals - Przeglad Prasowy, 1946-1947

Box/Folder 61: 25

Periodicals - Przeglad Wewnetrznej Sytuacji Politycznej, 1946

Box/Folder 61: 26

Periodicals - Przeglad Wydarzen, 1944-1945

Box/Folder 61: 27

Periodicals - Puszcza Szumi, 1946

Box/Folder 61: 28

Periodicals - Reduta, 1944-1945

Box/Folder 61: 29

Periodicals - Rzeczpospolita Polska, 1945

Box/Folder 61: 30

Periodicals - Serwis Specjalny Inki, 1945

Box/Folder 61: 31

Periodicals - Sfinx, 1948

Box/Folder 61: 32

Periodicals - Slowo Polskie, 1944-1946

Box/Folder 61: 33

Periodicals - Sluzba Publiczna, 1945

Box/Folder 61: 34

Periodicals - Sluzba Radiowa, 1944

Box/Folder 61: 35

Periodicals - Sojusznik, 1945

Box/Folder 61: 36

Periodicals - Sprawy Polskie, 1945

Box/Folder 61: 37

Periodicals - Sprawy Polskie w Swiecie, 1945

Box/Folder 62: 1

Periodicals - Straznica Kresowa, 1945-1946

Box/Folder 62: 2

Periodicals - Straznica Podziemi, 1946

Box/Folder 62: 3

Periodicals - Straznica Sumienia, 1945

Box/Folder 62: 4

Periodicals - Sygnal, 1945

Box/Folder 62: 5

Periodicals - Szydlo, 1946

Box/Folder 62: 6

Periodicals - Tu Mowi Londyn, 1944

Box/Folder 62: 7

Periodicals - Tygodnik, 1945

Box/Folder 62: 8

Periodicals - Uwagi Na Czasie, 1945

Box/Folder 62: 9

Periodicals - Untitled, 1940

Box/Folder 62: 10

Periodicals - Untitled, 1944

Box/Folder 62: 11

Periodicals - Untitled, 1945

Box/Folder 62: 12

Periodicals - Untitled, 1945

Box/Folder 62: 13

Periodicals - Untitled, 1946

Box/Folder 62: 14

Periodicals - Untitled, 1946

Box/Folder 62: 15

Periodicals - Untitled, 1946

Box/Folder 62: 16

Periodicals - Untitled, 1946

Box/Folder 62: 17

Periodicals - Walka, 1941-1947

Box/Folder 62: 18

Periodicals - Walka, 1945

Box/Folder 62: 19

Periodicals - Walka Narodu, 1945-1947

Box/Folder 62: 20

Periodicals - Walka Swiatopogladowa, 1945

Box/Folder 62: 21

Periodicals - Warszawa Niepodlegla, 1945

Box/Folder 62: 22

Periodicals - Wesoly Posterunek,

Box/Folder 63: 1

Periodicals - Wiadomosci Biezace, 1944-1946

Box/Folder 63: 2

Periodicals - Wiadomosci Informacyjne, 1945

Box/Folder 63: 3

Periodicals - Wiadomosci Londynu, 1945

Box/Folder 63: 4

Periodicals - Wiadomosci Londynu, 1945

Box/Folder 63: 5

Periodicals - Wiadomosci Radiowe, 1944-1945

Box/Folder 63: 6

Periodicals - Wiadomosci Radiowe I Informator, 1945

Box/Folder 63: 7

Periodicals - Wiadomosci Radiowe Polaka, 1945

Box/Folder 63: 8

Periodicals - Wiadomosci Robotnicze-Czestochowa, 1945

Box/Folder 63: 9

Periodicals - Wiadomosci Robotniczo-Chlopskie, 1945

Box/Folder 63: 10

Periodicals - Wiadomosci Tygodniowe, 1945

Box/Folder 63: 11

Periodicals - Wiadomosci Z Dnia, 1945

Box/Folder 63: 12

Periodicals - Wiadomosci ze Swiata, 1951

Box/Folder 63: 13

Periodicals - Wiadomosci z Frontow, 1944

Box/Folder 63: 14

Periodicals - Wiadomosci Zolnierskie, 1945

Box/Folder 63: 15

Periodicals - Wiesci, 1944-1945

Box/Folder 63: 16

Periodicals - W Ogniu Walki, 1944

Box/Folder 63: 17

Periodicals - Wola Narodu, 1944

Box/Folder 63: 18

Periodicals - Wolna Polska, 1946

Box/Folder 63: 19

Periodicals - Wolne Slowo, 1945

Box/Folder 63: 20

Periodicals - Wolnosc, 1946

Box/Folder 63: 21

Periodicals - Wolnosc, 1951

Box/Folder 63: 22

Periodicals - Wolnosc I Demokracja, 1944

Box/Folder 63: 23

Periodicals - Wolnosc I Niepodleglosc, 1946

Box/Folder 63: 24

Periodicals - Wolnosc I Niezawislosc, 1946

Box/Folder 63: 25

Periodicals - Wolnosc I Prawda, 1945

Box/Folder 63: 26

Periodicals - Wolnosci Zew, 1946

Box/Folder 63: 27

Periodicals - Wolnosc Slowa, 1945-1946

Box/Folder 63: 28

Periodicals - Wschod, 1945

Box/Folder 63: 29

Periodicals - W Sluzbie Ojczyzny, 1946

Box/Folder 63: 30

Periodicals - W Swietle Prawdy, 1945-1946

Box/Folder 64: 1

Periodicals - Wydawnictwo Polski Niezawislej, 1945

Box/Folder 64: 2

Periodicals - Wytrwamy, 1944-1945

Box/Folder 64: 3

Periodicals - Wytrwamy, 1944-1945

Box/Folder 64: 4

Periodicals - Wyzwolenie, 1945

Box/Folder 64: 5

Periodicals - Zamojska Agencja Informacyjna, 1944

Box/Folder 64: 6

Periodicals - Zarzewie, 1950

Box/Folder 64: 7

Periodicals - Z Chwili, 1945

Box/Folder 64: 8

Periodicals - Zerwijmy Peta, 1945

Box/Folder 64: 9

Periodicals - Ze Swiata, 1944

Box/Folder 64: 10

Periodicals - Zew, 1945

Box/Folder 64: 11

Periodicals - Zew Podziemi, 1945

Box/Folder 64: 12

Periodicals - Znaleziono Przy Mnie, 1946

Box/Folder 64: 13

Periodicals - Z Nami Wszyscy, 1946

Box/Folder 64: 14

Periodicals - Znicz, 1946

Box/Folder 64: 15

Periodicals - Z Podziemi, 1945

Box/Folder 64: 16

Periodicals - Z Polski I Swiata, 1945

Box/Folder 64: 17

Periodicals - Zwyciestwo, 1945

Box/Folder 64: 18

Periodicals - Zolnierz Obywatel, 1944

Box/Folder 64: 19

Periodicals - Zywia I Bronia, 1945

Box/Folder 64: 20

Foreign Publications about Poland, 1944

Box/Folder 64: 21

Przewodnik Terenowy - zbior inz. L. Kummanta, 1945-1946

Scope and Contents note

Periodicals: Honor I Ojczyzna, Glos, Informator, Echa Lesne, Do Potegi Polski, Sojusznik, Ku Wolnosci, Narod w Walce, Mysl Niezalezna, Nasz Biuletyn, Reduta, Niepodleglosc, Polskie Slowo, Wiesci, Orzel Bialy, Wolnosc I Niezawislosc, Wytrwamy, Mloda Polska, Zolnierz Wielkiej Polski
Box/Folder 64: 22

Przewodnik Terenowy - zbior inz. L. Kummanta, 1945-1946

Scope and Contents note

Booklets and Posters
Box/Folder 64: 23

Przewodnik Terenowy - zbior inz. L. Kummanta, 1945-1946

Scope and Contents note

Periodicals: Serwis Informacyjno-Propagandowy, Slowo Polskie, Sojusznik, Walka, Informacja Chrzescijanska, Zrab
Box/Folder 88: 1

Periodicals - Index,

Box/Folder 88: 2

Periodicals - ABC Mlodych, 1944-1950

Box/Folder 88: 3

Periodicals - AK Gazetka Scienna, 1944-1950

Box/Folder 88: 4

Periodicals - Agencja Prasowa, 1944-1950

Box/Folder 88: 5

Periodicals - Agencja Socjalistyczna, 1944-1950

Box/Folder 88: 6

Periodicals - Agencja Spoleczno-Polityczna, 1944-1950

Box/Folder 88: 7

Periodicals - Alarm, 1944-1950

Box/Folder 88: 8

Periodicals - Baszta, 1944-1950

Box/Folder 88: 9

Periodicals - Biel I Czerwien, 1944-1950

Box/Folder 88: 10

Periodicals - Biuletyn, 1944-1950

Box/Folder 88: 11

Periodicals - Biuletyn "C", 1944-1950

Box/Folder 88: 12

Periodicals - Biuletyn Harcerskiego Ruchu Antykomunistycznego, 1944-1950

Box/Folder 88: 13

Periodicals - Biuletyn Informacyjny, 1944-1950

Box/Folder 88: 14

Periodicals - Biuletyn Informacyjny, 1944-1950

Box/Folder 88: 15

Periodicals - Biuletyn Informacyjny, 1944-1950

Box/Folder 88: 16

Periodicals - Biuletyn Informacyjny dla Duchowienstwa, 1944-1950

Box/Folder 88: 17

Periodicals - Biuletyn Informacyjny Ziemi Bialostockiej, 1944-1950

Box/Folder 88: 18

Periodicals - Biuletyn Wewnetrzny, 1944-1950

Box/Folder 88: 19

Periodicals - CBW, 1944-1950

Box/Folder 88: 20

Periodicals - Czas Wyzwolenia, 1944-1950

Box/Folder 88: 21

Periodicals - Czyn, 1944-1950

Box/Folder 88: 22

Periodicals - Dawnym Szlakiem, 1944-1950

Box/Folder 88: 23

Periodicals - Dokumenty Programowe AK, 1944-1950

Box/Folder 88: 24

Periodicals - Echa Lesne, 1944-1950

Box/Folder 88: 25

Periodicals - Gazeta Malopolska, 1944-1950

Box/Folder 88: 26

Periodicals - Glos Jednosci Polskiej, 1944-1950

Box/Folder 88: 27

Periodicals - Glos Opozycji, 1944-1950

Box/Folder 88: 28

Periodicals - Glos Podziemia, 1944-1950

Box/Folder 88: 29

Periodicals - Glos Prawdy, 1944-1950

Box/Folder 88: 30

Periodicals - Glos spod Ziemi, 1944-1950

Box/Folder 88: 31

Periodicals - Glos Ziemi Bialostockiej, 1944-1950

Box/Folder 88: 32

Periodicals - Glos z nad Narwi, 1944-1950

Box/Folder 88: 33

Periodicals - Grupa Dywersyjna AK "Blyskawica", 1944-1950

Box/Folder 88: 34

Periodicals - Informacje Polskie, 1944-1950

Box/Folder 88: 35

Periodicals - Informator, 1944-1950

Box/Folder 88: 36

Periodicals - Informator, 1944-1950

Box/Folder 88: 37

Periodicals - Jestem Polakiem, 1944-1950

Box/Folder 89: 1

Periodicals - Komunikat Informacyjny, 1944-1950

Box/Folder 89: 2

Periodicals - Konspekt Propagandowy, 1944-1950

Box/Folder 89: 3

Periodicals - Ku Wolnosci, 1944-1950

Box/Folder 89: 4

Periodicals - Ku Zwyciestwu, 1944-1950

Box/Folder 89: 5

Periodicals - List z Lasu, 1944-1950

Box/Folder 89: 6

Periodicals - Lubelska Agencja Informacyjna, 1944-1950

Box/Folder 89: 7

Periodicals - Lubelski Biuletyn Radiowy, 1944-1950

Box/Folder 89: 8

Periodicals - Materialy dla Terenu, 1944-1950

Box/Folder 89: 9

Periodicals - Monitor Bialostocki, 1944-1950

Box/Folder 89: 10

Periodicals - Mysl Niezalezna, 1944-1950

Box/Folder 89: 11

Periodicals - Na Strazy, 1944-1950

Box/Folder 89: 12

Periodicals - Narodowy Ruch Antybolszewicki, 1944-1950

Box/Folder 89: 13

Periodicals - Narod w Walce, 1944-1950

Box/Folder 89: 14

Periodicals - Narod w Walce, 1944-1950

Box/Folder 89: 15

Periodicals - Nasluch Radiowy, 1944-1950

Box/Folder 89: 16

Periodicals - Nasz Biuletyn, 1944-1950

Box/Folder 89: 17

Periodicals - Niepodleglosc, 1944-1950

Box/Folder 89: 18

Periodicals - Niezawislosc, 1944-1950

Box/Folder 89: 19

Periodicals - Nowy Zew, 1944-1950

Box/Folder 89: 20

Periodicals - Odwet, 1944-1950

Box/Folder 89: 21

Periodicals - Ojczyzna Krucjata, 1944-1950

Box/Folder 89: 22

Periodicals - Orleta, 1944-1950

Box/Folder 89: 23

Periodicals - Orzel Bialy, 1944-1950

Box/Folder 89: 24

Periodicals - Patria, 1944-1950

Box/Folder 89: 25

Periodicals - P.I.R., 1944-1950

Box/Folder 89: 26

Periodicals - Plomien, 1944-1950

Box/Folder 89: 27

Periodicals - Pochodnia Zwyciestwa, 1944-1950

Box/Folder 89: 28

Periodicals - Pogadanka Zolnierska, 1944-1950

Box/Folder 89: 29

Periodicals - Polonia, 1944-1950

Box/Folder 89: 30

Periodicals - Polska Informacja Polityczna, 1944-1950

Box/Folder 89: 31

Periodicals - Polska I Swiat, 1944-1950

Box/Folder 89: 32

Periodicals - Polska Niezawisla, 1944-1950

Box/Folder 89: 33

Periodicals - Polska Niezawisla, 1944-1950

Box/Folder 89: 34

Periodicals - Polska Walczaca, 1944-1950

Box/Folder 90: 1

Periodicals - Polskie Slowo, 1944-1950

Box/Folder 90: 2

Periodicals - Prawda, 1944-1950

Box/Folder 90: 3

Periodicals - Przeglad Krajowy, 1944-1950

Box/Folder 90: 4

Periodicals - Przeglad Krajowy, 1944-1950

Box/Folder 90: 5

Periodicals - Przeglad Polityczny, 1944-1950

Box/Folder 90: 6

Periodicals - Przeglad Prasowy, 1944-1950

Box/Folder 90: 7

Periodicals - Przeglad Zagraniczny, 1944-1950

Box/Folder 90: 8

Periodicals - Puszcza Szumi, 1944-1950

Box/Folder 90: 9

Periodicals - Reduta, 1944-1950

Box/Folder 90: 10

Periodicals - Samoobrona, 1944-1950

Box/Folder 90: 11

Periodicals - Serwis Informacyjny Inki, 1944-1950

Box/Folder 90: 12

Periodicals - Serwis Informacyjny Inki dla Prasy, 1944-1950

Box/Folder 90: 13

Periodicals - Serwis Informacyjny Inki dla Wladz, 1944-1950

Box/Folder 90: 14

Periodicals - Serwis Specjalny Inki, 1944-1950

Box/Folder 90: 15

Periodicals - Slowo Polskie, 1944-1950

Box/Folder 90: 16

Periodicals - Slowo Polskie, 1944-1950

Box/Folder 90: 17

Periodicals - Slowo Polskie, 1944-1950

Box/Folder 90: 18

Periodicals - Sowizdrzal, 1944-1950

Box/Folder 90: 19

Periodicals - Straznica Podziemi, 1944-1950

Box/Folder 90: 20

Periodicals - Straznica Sumienia, 1944-1950

Box/Folder 90: 21

Periodicals - Sygnal, 1944-1950

Box/Folder 90: 22

Periodicals - Szydlo, 1944-1950

Box/Folder 90: 23

Periodicals - Teka, 1944-1950

Box/Folder 91: 1

Periodicals - Uwagi Na Czasie, 1944-1950

Box/Folder 91: 2

Periodicals - W Swietle Prawdy, 1944-1950

Box/Folder 91: 3

Periodicals - Walka, 1944-1950

Box/Folder 91: 4

Periodicals - Walka, 1944-1950

Box/Folder 91: 5

Periodicals - Walka o Przewage Ducha, 1944-1950

Box/Folder 91: 6

Periodicals - Warszawski Glos Narodowy, 1944-1950

Box/Folder 91: 7

Periodicals - Wiadomosci, 1944-1950

Box/Folder 91: 8

Periodicals - Wiadomosci Biezace, 1944-1950

Box/Folder 91: 9

Periodicals - Wiadomosci Radiowe, 1944-1950

Box/Folder 91: 10

Periodicals - Wolnosc, 1944-1950

Box/Folder 91: 11

Periodicals - Wolnosc, 1944-1950

Box/Folder 91: 12

Periodicals - Wolnosc I Demokracja, 1944-1950

Box/Folder 91: 13

Periodicals - Wolnosc I Niezawislosc, 1944-1950

Box/Folder 91: 14

Periodicals - Wolnosc Slowa, 1944-1950

Box/Folder 91: 15

Periodicals - Wolnosc Slowa, 1944-1950

Box/Folder 91: 16

Periodicals - Wolnosc Slowa, 1944-1950

Box/Folder 91: 17

Periodicals - WP Lwow, 1944-1950

Box/Folder 91: 18

Periodicals - Wschod, 1944-1950

Box/Folder 91: 19

Periodicals - Wszechpolak, 1944-1950

Box/Folder 91: 20

Periodicals - Wytrwamy, 1944-1950

Box/Folder 91: 21

Periodicals - Z Nami Wszyscy, 1944-1950

Box/Folder 91: 22

Periodicals - Z Podziemi, 1944-1950

Box/Folder 91: 23

Periodicals - Zolnierz Obywatel, 1944-1950

Box/Folder 91: 24

Periodicals - Zolnierz Wielkiej Polski, 1944-1950

Box/Folder 92: 12

Armia Krajowa (Home Army) - Publications, 1944

Box/Folder 92: 13--14

Armia Krajowa (Home Army) - Flyers, 1944-1945

Box/Folder 92: 15--16

Narodowe Sily Zbrojne (National Armed Forces) - Publications, 1944-1945

Box/Folder 94: 12

Miscellaneous - Edward Brydak "Wspomnienia", Undated

Box/Folder 94: 13

Miscellaneous - Ludwika Kownacka "Ryciny", Undated

 

Publications of the Warsaw Uprising, 1944

Scope and Contents

These materials are the publications of the Warsaw Uprising of August to September, 1944.
Box/Folder 105: 1

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Armia Ludowa", No. 10, 22, 23, 25-31, 34, 35
Box/Folder 105: 2

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Barykada", pismo III rejonu A.K. daily issue No.1-25, evening issue 11-14, 16-20; suplement: Informacja Radiowa: No.1, 3-6, 10-11.
Box/Folder 105: 3

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Barykada Powisla" No. 4-23, 25-26
Box/Folder 105: 4

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Barykada. Warszawa Walczy" No. 26-32, 34, 36-42, 44-46, 48-49, 51.
Box/Folder 105: 5

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Barykada Wolnosci" Organ Robotniczej Partii Polskich Socjalistow. No. 142-145, 150, 152, 154-155.
Box/Folder 105: 6

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Biuletyn No.7
Box/Folder 105: 7

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Biuletyn Centralnego Komitetu Ludowego, No. 2-8, 11-14, 16-20.
Box/Folder 105: 8--9

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Biuletyn Informacyjny. Wydanie Codzienne, No. 35/242 - 72/280, 74/283, 76/284, 78/286 - 81/289, 83/291-85/293, 87/295 - 97/305, 99/307-102/310; Dodatek Ilustrowany, No.1
Box/Folder 105: 10

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

13, 20, 31, 34, 72, 78, 79, 82, 87, 95.
Box/Folder 105: 11

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Biuletyn Okregu IV PPS Warszawa - Polnoc, No.13
Box/Folder 105: 12

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Biuletyn Podokregu Nr. 2 Armii Ludowej, No. 46, 51, 53.
Box/Folder 105: 13

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Brzask". Pismo Harcerskich Oddzialow Armii Krajowej, No. 11/38.
Box/Folder 105: 14

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Czerniakow w Walce". Pismo Codzienne. No. 3, 5, 13, 14.
Box/Folder 105: 15

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Komunikat radiofoniczny". No. 11, 12, 14, 31, 37, 144.
Box/Folder 105: 16

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Biuletyn radiowy" No. 23
Box/Folder 105: 17

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Komunikat informacyjny
Box/Folder 106: 1

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Warszawski Glos Narodowy". No.25-30, 33, special issue
Box/Folder 106: 2

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Wielka Polska" No. 20-25, 31-32, 35, 12 sierpnia 1944
Box/Folder 106: 3

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Wiadomosci Powstancze", No.40-42.
Box/Folder 106: 4

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Wiadomosci Radiowe", No. 24, 27, 28, 32, 34.
Box/Folder 106: 5

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Wojsko Polskie", No. 1-3, 5-9.
Box/Folder 106: 6

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Wolna Polska, No. 115-116.
Box/Folder 106: 7

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Z Pierwszej Linii Frontu", Aug. 10-26.
Box/Folder 106: 8

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Zbrojne Wyzwolenie", No. 241.
Box/Folder 106: 9

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Zryw", No. 37-39.
Box/Folder 106: 10

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Zywia i Bronia", No. 10, 12-13, 15-18, 20-23.
Box/Folder 106: 11

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Flyers
Box/Folder 106: 12--14

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Wiadomosci z Miasta i Wiadomosci Radiowe", No. 9-10, 13-16, 19, 23, 29-37, 39-40, 43, 46-52, 54, 56-59, 61-64, 71, 74, 76, 78, 80-83, 86-92, 94-96, 98-99, 101, 103-104, 107, 111.
Box/Folder 107: 1

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Demokrata:codzienne pismo ilustrowane", No. 169/292, 171/294-185/308, 190/312-194/316, 205/327.
Box/Folder 107: 2

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Dziennik Obwieszczen Rejonowego delegata Rzadu Warszawa-Poludnie". No. 1-7.
Box/Folder 107: 3

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Dziennik Radiowy", No. 3, 37, 43-46, 49-59.
Box/Folder 107: 4

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Czesc III", No. 1-2.
Box/Folder 107: 5

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Dzien Warszawy. Popoludniowe Pismo Codzienne", No. 1005-1006, 1009, 1011-1013, 1016-1027, 1029, 1031, 1033, 1037, 1039, 1041.
Box/Folder 107: 6

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Dzien Warszawy. Wydanie Poranne". No. 1028-1056, 1059-1060, 1061-1064.
Box/Folder 107: 7

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Glos Starego Miasta", No. 6.
Box/Folder 107: 9

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Glos Warszawy, No. 65/158, 67/170
Box/Folder 107: 8

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

"Glos Demokracji", No. 1-3.
Box/Folder 107: 10

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Gazeta Polowa, No. 1.
Box/Folder 107: 11

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Komunikat Informacyjny, No. 17, 20.
Box/Folder 107: 12

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Komunikat Organizacyjny Polskiego Zwiazku Wolnosci, No. 11.
Box/Folder 107: 13

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Jednodniowka Katolicka
Box/Folder 107: 14

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Glos Warszawy. Wydawnictwo Polskiej Partii Robotniczej, No. 167-168, 170, 173-178, 180-182.
Box/Folder 107: 15

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Iskra.Zwiazek Syndykalistow Polskich, No. 9-11, 59.
Box/Folder 107: 16

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Kobieta na Barykadzie, No. 1-4.
Box/Folder 107: 17

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Komunikat Informacyjny. Komenda Placu Odcinka Mokotow, No. 17, 22, 25-28, 30, 35, 37, 39, 41, 44, 46.
Box/Folder 107: 18

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Narod Walczy, No. 903
Box/Folder 107: 19

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Na dzien 26 sierpnia. W swieto Matki Boskiej Czestochowskiej.
Box/Folder 107: 20

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Nowy Dzien, No. 905-908, 910-915.
Box/Folder 107: 21

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Nowy Swiat, No. 1-9, 11-12, 14-19.
Box/Folder 107: 22

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Polska Ilustrowana,No. 3.
Box/Folder 107: 23

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Polska Zwyciezy, No. 1-6.
Box/Folder 107: 24

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Prawda. Pismo Polskich Katolikow Swieckich.
Box/Folder 108: 1--3

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Kurier Stoleczny, No. 1-22, 24, 30-31, 33-35, 36-39, 41-42, Kurier Stoleczny. Organ Stronnictwa Pracy. Wydanie Staromiejskie, No. 16-17.
Box/Folder 108: 4

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Rejonowka, No. 14-59
Box/Folder 108: 5--6

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Robotnik. Centralny Organ P.P.S., No. 10-42, 44-70
Box/Folder 108: 7

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Robotnik. Centralny Organ P.P.S. Lewica, No. 163, 167
Box/Folder 108: 8

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Rzeczpospolita Polska, No. 16-46, 50-52, 60, 62-64, 66-78
Box/Folder 108: 9

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Sprawa, No.106-107
Box/Folder 108: 10

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Syndykalista, No. 1.
Box/Folder 108: 11

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Syndykalista. Syndykalistyczne Porozumienie Powstancze. No. 5, 7-8, 11-14, 16.
Box/Folder 108: 12

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Tydzien, No. 69-70.
Box/Folder 108: 13

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Szaniec, No. 12, 14, 16-20, 22-28, 30, 32, 37, 40, 49.
Box/Folder 109: 1

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

W walce. No. 33-35, 37.
Box/Folder 109: 2

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

WIP, No. 16, 18, 23, 26-27, 29-32, 36-37.
Box/Folder 109: 3--4

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Walka. Wydanie Srodmiescia. No. 62-80; Walka, No. 53, 55, 75-83.
Box/Folder 109: 5

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Walka. Warszawski Glos Narodowy. No. 37-42, 44, 46-48, 50-51
Box/Folder 109: 6

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Walka o Wolnosc, No. 6.
Box/Folder 109: 7--8

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Warszawa Walczy, No. 3, 5, 15, 17-20, 22, 24-27, 29-31, 33-35, 37-50, 51-55.
Box/Folder 109: 9

Polish Underground Press during World War II, 1944

Scope and Contents note

Warszawianka.Wydawnictwo Warszawskiego O.K.R.P.P.S. No. 2, 10, 22.