Preliminary Inventory of the Tadeusz Kusnierz Collection, 1938-1946

Prepared by The Hoover Institution Archives staff
Hoover Institution Archives
Stanford University
Stanford, California 94305-6010
Phone: (650) 723-3563
Fax: (650) 725-3445
Email: hooverarchives@stanford.edu
© 2000
Hoover Institution Archives. All rights reserved.

Preliminary Inventory of the Tadeusz Kusnierz Collection, 1938-1946

Hoover Institution Archives

Stanford University

Stanford, California

Contact Information

  • Hoover Institution Archives
  • Stanford University
  • Stanford, California 94305-6010
  • Phone: (650) 723-3563
  • Fax: (650) 725-3445
  • Email: hooverarchives@stanford.edu
Prepared by:
The Hoover Institution Archives staff
© 2000 Hoover Institution Archives. All rights reserved.

Descriptive Summary

Title: Tadeusz Kusnierz Collection,
Date (inclusive): 1938-1946
Collection Number: 47010
Collector: Kusnierz, Tadeusz
Extent: 9 manuscript boxes (3.6 linear feet)
Repository: Hoover Institution Archives
Stanford, California 94305-6010
Abstract: Government documents, statutes, charts, historical studies, statistical data, clippings, military orders, and photographs, relating to conditions in Poland during World War II; Polish politics and government, and activities of the Germans in Poland during the German occupation; and the internal structure, public administration, and general activities of the Polish Government-in-Exile. Photocopy.
Physical Location: Hoover Institution Archives
Language: Polish.

Administrative Information

Access

Collection open for research.
The Hoover Institution Archives only allows access to copies of audiovisual items. To listen to sound recordings or to view videos or films during your visit, please contact the Archives at least two working days before your arrival. We will then advise you of the accessibility of the material you wish to see or hear. Please note that not all audiovisual material is immediately accessible.

Publication Rights

For copyright status, please contact the Hoover Institution Archives.

Preferred Citation

[Identification of item], Tadeusz Kusnierz Collection, [Box no.], Hoover Institution Archives.

Access Points

Sikorski, Wladyslaw, 1881-1943.
Poland. Ministerstwo Odbudowy.
Poland. Ministerstwo Sprawiedliwosci.
World War, 1939-1945.
World War, 1939-1945--Poland.
Poland.
Poland--History--Occupation, 1939-1945.


Container List

Box: 1

Bezpieczenstwo w Polsce w swietle nowych przepisow karnych, wprowadzonych w zycie przez Rzad Tymczasowy w Warsz.

Physical Description: (1 copy)
 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

year 1939. No. 100-106.

 

year 1940. No. 1-16.

 

year 1941. No. 1,5,6,7.

 

year 1942. No. 1,2,4-11.

 

year 1943. No. 1-10.

 

year 1944. No. 1-15.

 

year 1945. No. 1-11.

 

Skorowidz Dziennika Ustaw.

Physical Description: (3 vol., 1 pamphlet)
 

Historia Prawa Koscielnego.

Physical Description: (1 copy)
 

Historia Prawa Koscielnego - prawo karne i majatkowe.

Physical Description: (1 copy)
Box: 2

Historia Prawa Koscielnego - stosounek Kosciola do Panstwa.

Physical Description: (1 copy)
 

Kodeks Cywilny Krolestwa Polskiego /Prawo osobowe z 1825 roku/

Physical Description: (1 copy)
 

Kodeks Cywilny Napoleona /Ksiega II-ga, prawo rzeczowe/

Physical Description: (1 copy)
 

Kodeks Cywilny Napoleona /Ksiega III-cia, prawo spadkowe/

Physical Description: (1 copy)
 

Kodeks Handlowy, 1943.

Physical Description: (1 copy)
 

Kodeks Karny, 1944.

Physical Description: (1 copy)
 

Kodeks Zobowiazan, 1942.

Physical Description: (1 copy)
 

Konstytucja 3-go Maja itd.

Physical Description: (1 copy)
 

Narodowosciowe i Gospodarcze Problemy Pogranioza Polsko-Niemieckiego.

Physical Description: (1 copy)
 

Niemiecka Ordynacja Gminna z 30.1.1935.

Physical Description: (1 copy)
 

Niemiecka Ustawa Postepowania Cywilnego /Ksiagi 3-7./, 1945.

Physical Description: (1 copy)
 

Nauka o Panstwie, 1942 Dr. Edward Muszalski.

Physical Description: (1 copy)
 

Nauka o Panstwie Oz.II. Dr. Edward Muszalski, 1944.

Physical Description: (1 copy)
 

Niemiecka Ustawa Postepowania Gywilnego /Ks. i i II./, 1945.

Physical Description: (1 copy)
 

Organizacja Administracji Publicznej Rzeszy i Prus., 1944

Physical Description: (1 copy)
 

Polskie Ordynacje Wyborcze, 1943.

Physical Description: (1 copy)
 

Polskie Prawo Kartelowe, 1942.

Physical Description: (1 copy)
 

Prawa i Zwyczaje Wojny Ladowej, 1944.

Physical Description: (1 copy)
Box: 3

Prawo Administracyjne, 1942. Wl. Czapinski.

Physical Description: (1 copy)
 

Prawo Hypoteczne z roku 1818 oraz Prawo o Przywilejach i Hypotecznych z roku 1825.

Physical Description: (1 copy)
 

Prawo o Malzenstwie z roku 1836.

Physical Description: (1 copy)
 

Prawo o Ustroju Adwokatury, 1943.

Physical Description: (1 copy)
 

Prawo Pracy, 1942.

Physical Description: (1 copy)
 

Prawo Przemyslowe Mng. J. Kasztelewicz 1944.

Physical Description: (1 copy)
 

Prawo [UNK] we Wspolczesnej Anglji Michal Smigielski, 1942.

Physical Description: (1 copy)
 

Projekty Ordynacji Wyborczych do Sejmu i Senatu Edward Dubanowicz, 1943.

Physical Description: (1 copy)
 

Projekt Ustawy o Naczelnej lzbie Gospodarczej i Uzasadnienie Edward Dubanowicz.

Physical Description: (1 copy)
 

Pruski Samorzad Powiatowy Dr.Andrzej Cichowski.

Physical Description: (1 copy)
 

Przeglad Ustaw i Rozporzadzen Dotyezacych Wymiaru Sprawiedliwosci w latach 1918-1939. Sedzia Roman Haiman.

Physical Description: (1 copy)
 

Rozporzadzenie o Kasowosci i Rachunkowosci Gminnej Rzeszy Niem eckiej z dn.2.XI.38.

Physical Description: (1 copy)
 

Rozporzadzenie o Przedsiebiorstwach Wlasnych Rzeszy Niem. z dn.21.XIa38.

Physical Description: (1 copy)
 

Rozporzdsenie o Sporzadzaniu i Wykonaniu Budzetu Gmin Rzeszy Niem. z dn.4.XI.37.

Physical Description: (1 copy)
 

Sadownictwo Karne Prof. Stefan Glaser.

Physical Description: (1 copy)
 

Teorja Prawa Cz.I. Prof.dr.Eugeniusz Jarra.

Physical Description: (1 copy)
 

Teorja Prawa Cz.II. Prof.dr.Eugeniusz Jarra.

Physical Description: (1 copy)
 

Zarys Polskiego Kodeksu Postepowania Cywilnego Dr.Bernard Ziffer.

Physical Description: (1 copy)
 

Various material

 

Organizacja Administracji Publicznej - Julian Suski.

Physical Description: (1 copy)
 

Organizacja Urzedow Centralnych /tables/

Physical Description: (1 copy)
 

Partia Narodowo-Socjalistyczna Rzeszy Niemieckiej:

 

Tom 1. Prusy Wschodnie 1 Obszar Gdanska.

Physical Description: (1 copy)
 

Tom 2. Pomorze Zachodnie.

Physical Description: (1 copy)
Box: 4

Tom 3. Rejencja Slubicka 1 Dolne Luzyce.

Physical Description: (1 copy)
 

Tom 4. Slask i Powiaty Górnoluzyckie.

Physical Description: (1 copy)
 

Panstwowa Sluzba Cywilna - Jan Kosciolek.

Physical Description: (1 copy)
 

Wymiar Sprawiedliwosci w Odrodzonej Polsce 22.VII.44. - 22.VII.45. /published by Provisional Warsaw Government/

Physical Description: (1 copy)
 

Material on German war crimes against the Polish nation

Box: 4, Othertype  No. 1

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 2

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 3

An die Bevolkerung von Warschau - Do ludnosci m.warszawy.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 4

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 5

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 6

Aufruf - Odezwa.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 7

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 8

1000 RM - Belohnung, Nagrody.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 9

Rundschreiben.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 10

Rozporzadzenie /sprawa igo Syma/

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 11

Jak zginal igo Sym /Nowy Kurjer Warsz./

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 12

Odezwa dr.Franka do ludnosci Gub.Gen.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 13

Widok Warszawy podany przez prase niemiecka jako widok Londynu.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 14

Pismo rzadu Gen. Gub. w sprawie ewakuacji Polaków i Zydów z terenów zachodnich.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 15

Przeglad prasy niemieckiej z lipca 1941.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 16

Die Ausschaltung des Polentums.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 17

The Germans rob Polish libraries.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 18

Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 19

Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 20

Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 21

Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 22

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 23

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 24

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 25

Bekanntmachung.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 26

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 27

Nagroda 5 milonów zl. /napad na transport/.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 28

An die Bevolkerung Warschan - Do ludnosci miasta warszawy.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 29

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 30

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 31

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 32

Bekanntmachung.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 33

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 34

Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 35

Bekanntmachung.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 36

Zolnierzom nekrolog rozlepiony w warszawie przez Armje Krajowa/.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 37

Bekanntmachung - Ogloszenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 38

Swiadectwo wykonania obowiazku kontry-bucyjnego / Zl.5./.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 39

Swiadestwo wykonania obowiazku kontry-bucyjnego / Zl. 30./.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 40

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 41

Egzekucja przez powieszenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 42

Egzekucja przez powieszenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 43

Egzekucja uliczna w Warszawie.

Physical Description: (1 copy)
 

Material on German war crimes against the Polish nation / sentences of death/

Othertype No. 110

Ostdeutscher Beobachter, 11.II.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 111

Ostdeutscher Beobachter, 6.v.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 112

Ostdeutscher Beobachter, 17.v.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 113

Ostdeutscher Beobachter, VI.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 114

Ostdeutscher Beobachter, 18.VI.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 115

Litzmannstädter Zeitung, 23.VII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 116

Danziger Vorposten, 27.VII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 117

Litzmannstädter Zeitung, 30.VII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 118

Danziger Neuste Nachrichten, 16.VII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 119

Kattowitzer Zeitung, 5.VII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 120

Ostdeutscher Beobachter, 5.VII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 121

Litzmannstädter Zeitung, 27.VIII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 122

Litzmannstädter Zeitung, 2.VIII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 123

Ostdeutscher Beobachter, 4.VIII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 124

Danziger Vorposten, 23.IX.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 125

Danziger Neuste Nachrichten, 16.IX.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 126

Litzmannstädter Zeitung, 16.IX.42.

Physical Description: (2 copies)
Box: 5, Othertype No. 127

Münchner Neuste Nachrichten, 1.X.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 128

Danziger Stadtrundschau, 17.X.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 129

Danziger Vorposten, 29.XI.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 130

Bromberger Stadtrundschau, 12.XI.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 131

Ostdeutscher Beobachter, 10.XI.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 132

Danziger Vorpostem, 21.XI.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 133

Danziger Neuste Nachrichten, 20.XI.42.

Physical Description: (2 copies)
 

Material on German war crimes against the Polish nation

Othertype No. 134

Breslauer Neueste Nachrichten, 19.XII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 135

Litzmannstädter Zeitung, 2.XII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 136

Litzmannstädter Zeitung, 12.XII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 137

Litzmannstädter Zeitung, 8.XII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 138

Litzmannstädter Zeitung, 3.XII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 139

Litzmannstädter Zeitung, 14.I.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 140

Litzmannstädter Zeitung, 20.I.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 141

Litzmannstädter Zeitung, 23.I.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 142

Ostdeutscher Beobachter 3.II.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 143

Oberschlesische Zeitung, 13.II.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 144

Ostdeutscher Beobachter, 23.II.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 145

Ostdeutscher Beobachter, 1.III.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 146

Oberschlesische Zeitung, 5.III.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 147

Ostdeutscher Seobachter, 9.IV.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 148

Danziger Neuste Nachrichten, 16.IV.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 149

Ostdeutscher Beobachter, 21.V.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 150

Litzmannstädter Zeitung, 5.VI.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 151

Ostdeutscher Beobachter, 7.VI.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 152

Litzmannstädter Zeitung, 8.VI.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 153

Ostdeutscher Beobachter, 16.VI.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 154

Ostdeutscher Beobachter, 19.VI.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 155

Ostdeutscher Beobachter, 28.VI.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 156

Ostdeutscher Beobachter, 6.VII.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 157

Ostdeutscher Beobachter, 24.VII.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 158

Ostdeutscher Beobachter, 27.VII.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 159

Ostdeutscher Beobachter, 1.VIII.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 160

Oberschlesische Zeitung, 8.VIII.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 161

Ostdeutscher Beobachter, 9.VIII.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 162

Danziger Vorposten, 30.VIII.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 163

Ostdeutscher Beobachter, 9.IX.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 164

Ostdeutscher Beobachter, 20.IX.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 165

Litzmannstäster Zeitung, 20.X.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 166

Litzmannstäster Zeitung, 18.XII.43.

Physical Description: (2 copies)
Box: 5

Likwidacja ghetta warszawskiego /pamphlet/ (not located).

Physical Description: (1 copy)
 

Administracja okupacyjns w Gen.Gubernatorstwie /book/

Physical Description: (1 copy)
 

Poland accuses /German war criminals/ /pamphlet/

Physical Description: (2 copies)
 

The German new order in Poland /Polish black book/ (not located).

Physical Description: (1 copy)
 

30 volumes of lists of names of victims dead in German concentration camps /taken from original official German records, lack of some volumes is brought about by the fact that they can not be obtain in Germany/.

 

vol.B4, B5, C1, C2, D1

Box: 6

D2, E1, O., P1, P2, P3, PQ, R1

Box: 7

R2, R3, S1, S2, S3, S4, S5, Schl

Box: 8

Sch2, ST, T1, T2, UV

Box: 9

W1, W2, W3, YZ