Preliminary Inventory of the Tadeusz Kusnierz collection

Finding aid prepared by Hoover Institution Library and Archives Staff
Hoover Institution Library and Archives
© 2000
434 Galvez Mall
Stanford University
Stanford, CA 94305-6003
hoover-library-archives@stanford.edu


Title: Tadeusz Kusnierz collection
Date (inclusive): 1938-1946
Collection Number: 47010
Contributing Institution: Hoover Institution Library and Archives
Language of Material: Mostly in Polish
Physical Description: 9 manuscript boxes (3.6 Linear Feet)
Abstract: Government documents, statutes, charts, historical studies, statistical data, clippings, military orders, and photographs, relating to conditions in Poland during World War II; Polish politics and government, and activities of the Germans in Poland during the German occupation; and the internal structure, public administration, and general activities of the Polish Government-in-Exile. Photocopy.
source: Kusnierz, Tadeusz
Physical Location: Hoover Institution Library & Archives

Access

The collection is open for research; materials must be requested in advance via our reservation system. If there are audiovisual or digital media material in the collection, they must be reformatted before providing access.

Use

For copyright status, please contact the Hoover Institution Library & Archives.

Acquisition Information

Acquired by the Hoover Institution Library & Archives in 1978.

Preferred Citation

[Identification of item], Tadeusz Kusnierz Collection, [Box no., Folder no. or title], Hoover Institution Library & Archives.

Scope and Contents

This collection contains government documents, statutes, charts, historical studies, statistical data, clippings, military orders, and photographs, relating to conditions in Poland during World War II; Polish politics and government, and activities of the Germans in Poland during the German occupation; and the internal structure, public administration, and general activities of the Polish Government-in-Exile. Includes material on German war crimes against the Polish nation.

Subjects and Indexing Terms

Poland -- History -- Occupation, 1939-1945
World War, 1939-1945 -- Poland
Sikorski, Władysław, 1881-1943
Kusnierz, Tadeusz
Poland. Ministerstwo Odbudowy
Poland. Ministerstwo Sprawiedliwości

box 1

Bezpieczenstwo w Polsce w swietle nowych przepisow karnych, wprowadzonych w zycie przez Rzad Tymczasowy w Warsz.

General Physical Description note: (1 copy)
 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

box 1

No. 100-106. year 1939.

box 1

No. 1-16. year 1940.

box 1

No. 1,5,6,7. year 1941.

box 1

No. 1,2,4-11. year 1942.

box 1

No. 1-10. year 1943.

box 1

No. 1-15. year 1944.

box 1

No. 1-11. year 1945.

box 1

Skorowidz Dziennika Ustaw.

General Physical Description note: (3 vol., 1 pamphlet)
box 1

Historia Prawa Koscielnego.

General Physical Description note: (1 copy)
box 1

Historia Prawa Koscielnego - prawo karne i majatkowe.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Historia Prawa Koscielnego - stosounek Kosciola do Panstwa.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Kodeks Cywilny Krolestwa Polskiego /Prawo osobowe z roku/ 1825

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Kodeks Cywilny Napoleona /Ksiega II-ga, prawo rzeczowe/

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Kodeks Cywilny Napoleona /Ksiega III-cia, prawo spadkowe/

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Kodeks Handlowy 1943.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Kodeks Karny 1944.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Kodeks Zobowiazan 1942.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Konstytucja 3-go Maja itd.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Narodowosciowe i Gospodarcze Problemy Pogranioza Polsko-Niemieckiego.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Niemiecka Ordynacja Gminna z 30.1.1935.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Niemiecka Ustawa Postepowania Cywilnego /Ksiagi 3-7./ 1945.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Nauka o Panstwie, Dr. Edward Muszalski. 1942

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Nauka o Panstwie Oz.II. Dr. Edward Muszalski 1944.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Niemiecka Ustawa Postepowania Gywilnego /Ks. i i II./ 1945.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Organizacja Administracji Publicznej Rzeszy i Prus. 1944

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Polskie Ordynacje Wyborcze 1943.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Polskie Prawo Kartelowe 1942.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Prawa i Zwyczaje Wojny Ladowej 1944.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Prawo Administracyjne, Wl. Czapinski. 1942.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Prawo Hypoteczne z roku oraz Prawo o Przywilejach i Hypotecznych z roku 1818 1825.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Prawo o Malzenstwie z roku 1836.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Prawo o Ustroju Adwokatury 1943.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Prawo Pracy 1942.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Prawo Przemyslowe Mng. J. Kasztelewicz 1944.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Prawo [UNK] we Wspolczesnej Anglji Michal Smigielski 1942.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Projekty Ordynacji Wyborczych do Sejmu i Senatu Edward Dubanowicz 1943.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Projekt Ustawy o Naczelnej lzbie Gospodarczej i Uzasadnienie Edward Dubanowicz.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Pruski Samorzad Powiatowy Dr.Andrzej Cichowski.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Przeglad Ustaw i Rozporzadzen Dotyezacych Wymiaru Sprawiedliwosci w latach Sedzia Roman Haiman. 1918-1939.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Rozporzadzenie o Kasowosci i Rachunkowosci Gminnej Rzeszy Niem eckiej z dn.2.XI.38.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Rozporzadzenie o Przedsiebiorstwach Wlasnych Rzeszy Niem. z dn.21.XIa38.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Rozporzdsenie o Sporzadzaniu i Wykonaniu Budzetu Gmin Rzeszy Niem. z dn.4.XI.37.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Sadownictwo Karne Prof. Stefan Glaser.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Teorja Prawa Cz.I. Prof.dr.Eugeniusz Jarra.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Teorja Prawa Cz.II. Prof.dr.Eugeniusz Jarra.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Zarys Polskiego Kodeksu Postepowania Cywilnego Dr.Bernard Ziffer.

General Physical Description note: (1 copy)
 

Various material

box 3

Organizacja Administracji Publicznej - Julian Suski.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Organizacja Urzedow Centralnych /tables/

General Physical Description note: (1 copy)
 

Partia Narodowo-Socjalistyczna Rzeszy Niemieckiej:

box 3

Tom 1. Prusy Wschodnie 1 Obszar Gdanska.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Tom 2. Pomorze Zachodnie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 1

Tom 3. Rejencja Slubicka 1 Dolne Luzyce.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 2

Tom 4. Slask i Powiaty Górnoluzyckie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 3

Wymiar Sprawiedliwosci w Odrodzonej Polsce 22.VII.44. - 22.VII.45. /published by Provisional Warsaw Government/

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 4

Panstwowa Sluzba Cywilna - Jan Kosciolek.

General Physical Description note: (1 copy)
 

Material on German war crimes against the Polish nation

box 4, folder 5

No. 1: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 2: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 3: An die Bevolkerung von Warschau - Do ludnosci m.warszawy.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 4: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 5: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 6: Aufruf - Odezwa.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 7: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No.8: 1000 RM - Belohnung, Nagrody.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 9: Rundschreiben.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 10: Rozporzadzenie /sprawa igo Syma/

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 11: Jak zginal igo Sym /Nowy Kurjer Warsz./

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 12: Odezwa dr.Franka do ludnosci Gub.Gen.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 13: Widok Warszawy podany przez prase niemiecka jako widok Londynu.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 14: Pismo rzadu Gen. Gub. w sprawie ewakuacji Polaków i Zydów z terenów zachodnich.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 15: Przeglad prasy niemieckiej z lipca 1941.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 16: Die Ausschaltung des Polentums.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 17: The Germans rob Polish libraries.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 18: Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 19: Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 20: Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 21: Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 22: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 23: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 24: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 25: Bekanntmachung.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 26: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 27: Nagroda 5 milonów zl. /napad na transport/.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 28: An die Bevolkerung Warschan - Do ludnosci miasta warszawy.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 29: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 30: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 31: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 32: Bekanntmachung.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 33: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 34: Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 35: Bekanntmachung.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 36: Zolnierzom nekrolog rozlepiony w warszawie przez Armje Krajowa/.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 37: Bekanntmachung - Ogloszenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 38: Swiadectwo wykonania obowiazku kontry-bucyjnego / Zl.5./.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 39: Swiadestwo wykonania obowiazku kontry-bucyjnego / Zl. 30./.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 40: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 41: Egzekucja przez powieszenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 42: Egzekucja przez powieszenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 43: Egzekucja uliczna w Warszawie.

General Physical Description note: (1 copy)
 

Material on German war crimes against the Polish nation / sentences of death/

box 4, folder 5

No. 110: Ostdeutscher Beobachter, 11.II.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 111: Ostdeutscher Beobachter, 6.v.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 112: Ostdeutscher Beobachter, 17.v.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 113: Ostdeutscher Beobachter, VI.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 114: Ostdeutscher Beobachter, 18.VI.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 115: Litzmannstädter Zeitung, 23.VII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 116: Danziger Vorposten, 27.VII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 117: Litzmannstädter Zeitung, 30.VII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 118: Danziger Neuste Nachrichten, 16.VII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 119: Kattowitzer Zeitung, 5.VII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 120: Ostdeutscher Beobachter, 5.VII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 121: Litzmannstädter Zeitung, 27.VIII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 122: Litzmannstädter Zeitung, 2.VIII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 123: Ostdeutscher Beobachter, 4.VIII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 124: Danziger Vorposten, 23.IX.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 125: Danziger Neuste Nachrichten, 16.IX.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 126: Litzmannstädter Zeitung, 16.IX.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 127: Münchner Neuste Nachrichten, 1.X.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 128: Danziger Stadtrundschau, 17.X.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 129: Danziger Vorposten, 29.XI.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 130: Bromberger Stadtrundschau, 12.XI.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 131: Ostdeutscher Beobachter, 10.XI.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 132: Danziger Vorpostem, 21.XI.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 133: Danziger Neuste Nachrichten, 20.XI.42.

General Physical Description note: (2 copies)
 

Material on German war crimes against the Polish nation

box 5, folder 1

No. 134: Breslauer Neueste Nachrichten, 19.XII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 135: Litzmannstädter Zeitung, 2.XII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 136: Litzmannstädter Zeitung, 12.XII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 137: Litzmannstädter Zeitung, 8.XII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 138: Litzmannstädter Zeitung, 3.XII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 139: Litzmannstädter Zeitung, 14.I.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 140: Litzmannstädter Zeitung, 20.I.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 141: Litzmannstädter Zeitung, 23.I.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 142: Ostdeutscher Beobachter 3.II.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 143: Oberschlesische Zeitung, 13.II.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 144: Ostdeutscher Beobachter, 23.II.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 145: Ostdeutscher Beobachter, 1.III.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 146: Oberschlesische Zeitung, 5.III.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 147: Ostdeutscher Seobachter, 9.IV.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 148: Danziger Neuste Nachrichten, 16.IV.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 149: Ostdeutscher Beobachter, 21.V.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 150: Litzmannstädter Zeitung, 5.VI.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 151: Ostdeutscher Beobachter, 7.VI.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 152: Litzmannstädter Zeitung, 8.VI.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 153: Ostdeutscher Beobachter, 16.VI.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 154: Ostdeutscher Beobachter, 19.VI.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 155: Ostdeutscher Beobachter, 28.VI.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 156: Ostdeutscher Beobachter, 6.VII.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 157: Ostdeutscher Beobachter, 24.VII.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 158: Ostdeutscher Beobachter, 27.VII.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 159: Ostdeutscher Beobachter, 1.VIII.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 160: Oberschlesische Zeitung, 8.VIII.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 161: Ostdeutscher Beobachter, 9.VIII.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 162: Danziger Vorposten, 30.VIII.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 163: Ostdeutscher Beobachter, 9.IX.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 164: Ostdeutscher Beobachter, 20.IX.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 165: Litzmannstäster Zeitung, 20.X.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 166: Litzmannstäster Zeitung, 18.XII.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 2

Administracja okupacyjns w Gen.Gubernatorstwie /book/

General Physical Description note: (1 copy)
box 5, folder 3

Poland accuses /German war criminals/ /pamphlet/

General Physical Description note: (2 copies)
 

30 volumes of lists of names of victims dead in German concentration camps /taken from original official German records, lack of some volumes is brought about by the fact that they can not be obtain in Germany/.

box 5

vol.B4, B5, C1, C2, D1

box 6

D2, E1, O., P1, P2, P3, PQ, R1

box 7

R2, R3, S1, S2, S3, S4, S5, Schl

box 8

Sch2, ST, T1, T2, UV

box 9

W1, W2, W3, YZ