Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Kusnierz (Tadeusz) collection
47010  
No online items No online items       Request items ↗
View entire collection guide What's This?
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

box 1

Bezpieczenstwo w Polsce w swietle nowych przepisow karnych, wprowadzonych w zycie przez Rzad Tymczasowy w Warsz.

General Physical Description note: (1 copy)
 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

box 1

No. 100-106. year 1939.

box 1

No. 1-16. year 1940.

box 1

No. 1,5,6,7. year 1941.

box 1

No. 1,2,4-11. year 1942.

box 1

No. 1-10. year 1943.

box 1

No. 1-15. year 1944.

box 1

No. 1-11. year 1945.

box 1

Skorowidz Dziennika Ustaw.

General Physical Description note: (3 vol., 1 pamphlet)
box 1

Historia Prawa Koscielnego.

General Physical Description note: (1 copy)
box 1

Historia Prawa Koscielnego - prawo karne i majatkowe.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Historia Prawa Koscielnego - stosounek Kosciola do Panstwa.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Kodeks Cywilny Krolestwa Polskiego /Prawo osobowe z roku/ 1825

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Kodeks Cywilny Napoleona /Ksiega II-ga, prawo rzeczowe/

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Kodeks Cywilny Napoleona /Ksiega III-cia, prawo spadkowe/

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Kodeks Handlowy 1943.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Kodeks Karny 1944.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Kodeks Zobowiazan 1942.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Konstytucja 3-go Maja itd.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Narodowosciowe i Gospodarcze Problemy Pogranioza Polsko-Niemieckiego.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Niemiecka Ordynacja Gminna z 30.1.1935.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Niemiecka Ustawa Postepowania Cywilnego /Ksiagi 3-7./ 1945.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Nauka o Panstwie, Dr. Edward Muszalski. 1942

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Nauka o Panstwie Oz.II. Dr. Edward Muszalski 1944.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Niemiecka Ustawa Postepowania Gywilnego /Ks. i i II./ 1945.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Organizacja Administracji Publicznej Rzeszy i Prus. 1944

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Polskie Ordynacje Wyborcze 1943.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Polskie Prawo Kartelowe 1942.

General Physical Description note: (1 copy)
box 2

Prawa i Zwyczaje Wojny Ladowej 1944.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Prawo Administracyjne, Wl. Czapinski. 1942.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Prawo Hypoteczne z roku oraz Prawo o Przywilejach i Hypotecznych z roku 1818 1825.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Prawo o Malzenstwie z roku 1836.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Prawo o Ustroju Adwokatury 1943.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Prawo Pracy 1942.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Prawo Przemyslowe Mng. J. Kasztelewicz 1944.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Prawo [UNK] we Wspolczesnej Anglji Michal Smigielski 1942.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Projekty Ordynacji Wyborczych do Sejmu i Senatu Edward Dubanowicz 1943.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Projekt Ustawy o Naczelnej lzbie Gospodarczej i Uzasadnienie Edward Dubanowicz.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Pruski Samorzad Powiatowy Dr.Andrzej Cichowski.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Przeglad Ustaw i Rozporzadzen Dotyezacych Wymiaru Sprawiedliwosci w latach Sedzia Roman Haiman. 1918-1939.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Rozporzadzenie o Kasowosci i Rachunkowosci Gminnej Rzeszy Niem eckiej z dn.2.XI.38.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Rozporzadzenie o Przedsiebiorstwach Wlasnych Rzeszy Niem. z dn.21.XIa38.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Rozporzdsenie o Sporzadzaniu i Wykonaniu Budzetu Gmin Rzeszy Niem. z dn.4.XI.37.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Sadownictwo Karne Prof. Stefan Glaser.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Teorja Prawa Cz.I. Prof.dr.Eugeniusz Jarra.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Teorja Prawa Cz.II. Prof.dr.Eugeniusz Jarra.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Zarys Polskiego Kodeksu Postepowania Cywilnego Dr.Bernard Ziffer.

General Physical Description note: (1 copy)
 

Various material

box 3

Organizacja Administracji Publicznej - Julian Suski.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Organizacja Urzedow Centralnych /tables/

General Physical Description note: (1 copy)
 

Partia Narodowo-Socjalistyczna Rzeszy Niemieckiej:

box 3

Tom 1. Prusy Wschodnie 1 Obszar Gdanska.

General Physical Description note: (1 copy)
box 3

Tom 2. Pomorze Zachodnie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 1

Tom 3. Rejencja Slubicka 1 Dolne Luzyce.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 2

Tom 4. Slask i Powiaty Górnoluzyckie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 3

Wymiar Sprawiedliwosci w Odrodzonej Polsce 22.VII.44. - 22.VII.45. /published by Provisional Warsaw Government/

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 4

Panstwowa Sluzba Cywilna - Jan Kosciolek.

General Physical Description note: (1 copy)
 

Material on German war crimes against the Polish nation

box 4, folder 5

No. 1: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 2: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 3: An die Bevolkerung von Warschau - Do ludnosci m.warszawy.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 4: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 5: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 6: Aufruf - Odezwa.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 7: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No.8: 1000 RM - Belohnung, Nagrody.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 9: Rundschreiben.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 10: Rozporzadzenie /sprawa igo Syma/

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 11: Jak zginal igo Sym /Nowy Kurjer Warsz./

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 12: Odezwa dr.Franka do ludnosci Gub.Gen.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 13: Widok Warszawy podany przez prase niemiecka jako widok Londynu.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 14: Pismo rzadu Gen. Gub. w sprawie ewakuacji Polaków i Zydów z terenów zachodnich.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 15: Przeglad prasy niemieckiej z lipca 1941.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 16: Die Ausschaltung des Polentums.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 17: The Germans rob Polish libraries.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 18: Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 19: Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 20: Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 21: Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 22: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 23: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 24: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 25: Bekanntmachung.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 26: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 27: Nagroda 5 milonów zl. /napad na transport/.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 28: An die Bevolkerung Warschan - Do ludnosci miasta warszawy.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 29: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 30: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 31: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 32: Bekanntmachung.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 33: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 34: Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 35: Bekanntmachung.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 36: Zolnierzom nekrolog rozlepiony w warszawie przez Armje Krajowa/.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 37: Bekanntmachung - Ogloszenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 38: Swiadectwo wykonania obowiazku kontry-bucyjnego / Zl.5./.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 39: Swiadestwo wykonania obowiazku kontry-bucyjnego / Zl. 30./.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 40: Bekanntmachung - Obwieszczenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 41: Egzekucja przez powieszenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 42: Egzekucja przez powieszenie.

General Physical Description note: (1 copy)
box 4, folder 5

No. 43: Egzekucja uliczna w Warszawie.

General Physical Description note: (1 copy)
 

Material on German war crimes against the Polish nation / sentences of death/

box 4, folder 5

No. 110: Ostdeutscher Beobachter, 11.II.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 111: Ostdeutscher Beobachter, 6.v.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 112: Ostdeutscher Beobachter, 17.v.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 113: Ostdeutscher Beobachter, VI.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 114: Ostdeutscher Beobachter, 18.VI.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 115: Litzmannstädter Zeitung, 23.VII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 116: Danziger Vorposten, 27.VII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 117: Litzmannstädter Zeitung, 30.VII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 118: Danziger Neuste Nachrichten, 16.VII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 119: Kattowitzer Zeitung, 5.VII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 120: Ostdeutscher Beobachter, 5.VII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 121: Litzmannstädter Zeitung, 27.VIII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 122: Litzmannstädter Zeitung, 2.VIII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 123: Ostdeutscher Beobachter, 4.VIII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 124: Danziger Vorposten, 23.IX.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 125: Danziger Neuste Nachrichten, 16.IX.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 4, folder 5

No. 126: Litzmannstädter Zeitung, 16.IX.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 127: Münchner Neuste Nachrichten, 1.X.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 128: Danziger Stadtrundschau, 17.X.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 129: Danziger Vorposten, 29.XI.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 130: Bromberger Stadtrundschau, 12.XI.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 131: Ostdeutscher Beobachter, 10.XI.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 132: Danziger Vorpostem, 21.XI.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 133: Danziger Neuste Nachrichten, 20.XI.42.

General Physical Description note: (2 copies)
 

Material on German war crimes against the Polish nation

box 5, folder 1

No. 134: Breslauer Neueste Nachrichten, 19.XII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 135: Litzmannstädter Zeitung, 2.XII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 136: Litzmannstädter Zeitung, 12.XII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 137: Litzmannstädter Zeitung, 8.XII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 138: Litzmannstädter Zeitung, 3.XII.42.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 139: Litzmannstädter Zeitung, 14.I.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 140: Litzmannstädter Zeitung, 20.I.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 141: Litzmannstädter Zeitung, 23.I.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 142: Ostdeutscher Beobachter 3.II.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 143: Oberschlesische Zeitung, 13.II.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 144: Ostdeutscher Beobachter, 23.II.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 145: Ostdeutscher Beobachter, 1.III.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 146: Oberschlesische Zeitung, 5.III.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 147: Ostdeutscher Seobachter, 9.IV.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 148: Danziger Neuste Nachrichten, 16.IV.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 149: Ostdeutscher Beobachter, 21.V.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 150: Litzmannstädter Zeitung, 5.VI.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 151: Ostdeutscher Beobachter, 7.VI.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 152: Litzmannstädter Zeitung, 8.VI.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 153: Ostdeutscher Beobachter, 16.VI.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 154: Ostdeutscher Beobachter, 19.VI.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 155: Ostdeutscher Beobachter, 28.VI.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 156: Ostdeutscher Beobachter, 6.VII.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 157: Ostdeutscher Beobachter, 24.VII.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 158: Ostdeutscher Beobachter, 27.VII.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 159: Ostdeutscher Beobachter, 1.VIII.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 160: Oberschlesische Zeitung, 8.VIII.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 161: Ostdeutscher Beobachter, 9.VIII.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 162: Danziger Vorposten, 30.VIII.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 163: Ostdeutscher Beobachter, 9.IX.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 164: Ostdeutscher Beobachter, 20.IX.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 165: Litzmannstäster Zeitung, 20.X.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 1

No. 166: Litzmannstäster Zeitung, 18.XII.43.

General Physical Description note: (2 copies)
box 5, folder 2

Administracja okupacyjns w Gen.Gubernatorstwie /book/

General Physical Description note: (1 copy)
box 5, folder 3

Poland accuses /German war criminals/ /pamphlet/

General Physical Description note: (2 copies)
 

30 volumes of lists of names of victims dead in German concentration camps /taken from original official German records, lack of some volumes is brought about by the fact that they can not be obtain in Germany/.

box 5

vol.B4, B5, C1, C2, D1

box 6

D2, E1, O., P1, P2, P3, PQ, R1

box 7

R2, R3, S1, S2, S3, S4, S5, Schl

box 8

Sch2, ST, T1, T2, UV

box 9

W1, W2, W3, YZ