Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Preliminary Inventory of the Tadeusz Kusnierz Collection, 1938-1946
47010  
No online items No online items       Request items ↗
View entire collection guide What's This?
PDF (94.52 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

Container List

Box: 1

Bezpieczenstwo w Polsce w swietle nowych przepisow karnych, wprowadzonych w zycie przez Rzad Tymczasowy w Warsz.

Physical Description: (1 copy)
 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

year 1939. No. 100-106.

 

year 1940. No. 1-16.

 

year 1941. No. 1,5,6,7.

 

year 1942. No. 1,2,4-11.

 

year 1943. No. 1-10.

 

year 1944. No. 1-15.

 

year 1945. No. 1-11.

 

Skorowidz Dziennika Ustaw.

Physical Description: (3 vol., 1 pamphlet)
 

Historia Prawa Koscielnego.

Physical Description: (1 copy)
 

Historia Prawa Koscielnego - prawo karne i majatkowe.

Physical Description: (1 copy)
Box: 2

Historia Prawa Koscielnego - stosounek Kosciola do Panstwa.

Physical Description: (1 copy)
 

Kodeks Cywilny Krolestwa Polskiego /Prawo osobowe z 1825 roku/

Physical Description: (1 copy)
 

Kodeks Cywilny Napoleona /Ksiega II-ga, prawo rzeczowe/

Physical Description: (1 copy)
 

Kodeks Cywilny Napoleona /Ksiega III-cia, prawo spadkowe/

Physical Description: (1 copy)
 

Kodeks Handlowy, 1943.

Physical Description: (1 copy)
 

Kodeks Karny, 1944.

Physical Description: (1 copy)
 

Kodeks Zobowiazan, 1942.

Physical Description: (1 copy)
 

Konstytucja 3-go Maja itd.

Physical Description: (1 copy)
 

Narodowosciowe i Gospodarcze Problemy Pogranioza Polsko-Niemieckiego.

Physical Description: (1 copy)
 

Niemiecka Ordynacja Gminna z 30.1.1935.

Physical Description: (1 copy)
 

Niemiecka Ustawa Postepowania Cywilnego /Ksiagi 3-7./, 1945.

Physical Description: (1 copy)
 

Nauka o Panstwie, 1942 Dr. Edward Muszalski.

Physical Description: (1 copy)
 

Nauka o Panstwie Oz.II. Dr. Edward Muszalski, 1944.

Physical Description: (1 copy)
 

Niemiecka Ustawa Postepowania Gywilnego /Ks. i i II./, 1945.

Physical Description: (1 copy)
 

Organizacja Administracji Publicznej Rzeszy i Prus., 1944

Physical Description: (1 copy)
 

Polskie Ordynacje Wyborcze, 1943.

Physical Description: (1 copy)
 

Polskie Prawo Kartelowe, 1942.

Physical Description: (1 copy)
 

Prawa i Zwyczaje Wojny Ladowej, 1944.

Physical Description: (1 copy)
Box: 3

Prawo Administracyjne, 1942. Wl. Czapinski.

Physical Description: (1 copy)
 

Prawo Hypoteczne z roku 1818 oraz Prawo o Przywilejach i Hypotecznych z roku 1825.

Physical Description: (1 copy)
 

Prawo o Malzenstwie z roku 1836.

Physical Description: (1 copy)
 

Prawo o Ustroju Adwokatury, 1943.

Physical Description: (1 copy)
 

Prawo Pracy, 1942.

Physical Description: (1 copy)
 

Prawo Przemyslowe Mng. J. Kasztelewicz 1944.

Physical Description: (1 copy)
 

Prawo [UNK] we Wspolczesnej Anglji Michal Smigielski, 1942.

Physical Description: (1 copy)
 

Projekty Ordynacji Wyborczych do Sejmu i Senatu Edward Dubanowicz, 1943.

Physical Description: (1 copy)
 

Projekt Ustawy o Naczelnej lzbie Gospodarczej i Uzasadnienie Edward Dubanowicz.

Physical Description: (1 copy)
 

Pruski Samorzad Powiatowy Dr.Andrzej Cichowski.

Physical Description: (1 copy)
 

Przeglad Ustaw i Rozporzadzen Dotyezacych Wymiaru Sprawiedliwosci w latach 1918-1939. Sedzia Roman Haiman.

Physical Description: (1 copy)
 

Rozporzadzenie o Kasowosci i Rachunkowosci Gminnej Rzeszy Niem eckiej z dn.2.XI.38.

Physical Description: (1 copy)
 

Rozporzadzenie o Przedsiebiorstwach Wlasnych Rzeszy Niem. z dn.21.XIa38.

Physical Description: (1 copy)
 

Rozporzdsenie o Sporzadzaniu i Wykonaniu Budzetu Gmin Rzeszy Niem. z dn.4.XI.37.

Physical Description: (1 copy)
 

Sadownictwo Karne Prof. Stefan Glaser.

Physical Description: (1 copy)
 

Teorja Prawa Cz.I. Prof.dr.Eugeniusz Jarra.

Physical Description: (1 copy)
 

Teorja Prawa Cz.II. Prof.dr.Eugeniusz Jarra.

Physical Description: (1 copy)
 

Zarys Polskiego Kodeksu Postepowania Cywilnego Dr.Bernard Ziffer.

Physical Description: (1 copy)
 

Various material

 

Organizacja Administracji Publicznej - Julian Suski.

Physical Description: (1 copy)
 

Organizacja Urzedow Centralnych /tables/

Physical Description: (1 copy)
 

Partia Narodowo-Socjalistyczna Rzeszy Niemieckiej:

 

Tom 1. Prusy Wschodnie 1 Obszar Gdanska.

Physical Description: (1 copy)
 

Tom 2. Pomorze Zachodnie.

Physical Description: (1 copy)
Box: 4

Tom 3. Rejencja Slubicka 1 Dolne Luzyce.

Physical Description: (1 copy)
 

Tom 4. Slask i Powiaty Górnoluzyckie.

Physical Description: (1 copy)
 

Panstwowa Sluzba Cywilna - Jan Kosciolek.

Physical Description: (1 copy)
 

Wymiar Sprawiedliwosci w Odrodzonej Polsce 22.VII.44. - 22.VII.45. /published by Provisional Warsaw Government/

Physical Description: (1 copy)
 

Material on German war crimes against the Polish nation

Box: 4, Othertype  No. 1

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 2

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 3

An die Bevolkerung von Warschau - Do ludnosci m.warszawy.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 4

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 5

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 6

Aufruf - Odezwa.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 7

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 8

1000 RM - Belohnung, Nagrody.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 9

Rundschreiben.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 10

Rozporzadzenie /sprawa igo Syma/

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 11

Jak zginal igo Sym /Nowy Kurjer Warsz./

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 12

Odezwa dr.Franka do ludnosci Gub.Gen.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 13

Widok Warszawy podany przez prase niemiecka jako widok Londynu.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 14

Pismo rzadu Gen. Gub. w sprawie ewakuacji Polaków i Zydów z terenów zachodnich.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 15

Przeglad prasy niemieckiej z lipca 1941.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 16

Die Ausschaltung des Polentums.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 17

The Germans rob Polish libraries.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 18

Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 19

Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 20

Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 21

Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 22

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 23

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 24

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 25

Bekanntmachung.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 26

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 27

Nagroda 5 milonów zl. /napad na transport/.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 28

An die Bevolkerung Warschan - Do ludnosci miasta warszawy.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 29

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 30

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 31

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 32

Bekanntmachung.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 33

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 34

Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 35

Bekanntmachung.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 36

Zolnierzom nekrolog rozlepiony w warszawie przez Armje Krajowa/.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 37

Bekanntmachung - Ogloszenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 38

Swiadectwo wykonania obowiazku kontry-bucyjnego / Zl.5./.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 39

Swiadestwo wykonania obowiazku kontry-bucyjnego / Zl. 30./.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 40

Bekanntmachung - Obwieszczenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 41

Egzekucja przez powieszenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 42

Egzekucja przez powieszenie.

Physical Description: (1 copy)
Othertype No. 43

Egzekucja uliczna w Warszawie.

Physical Description: (1 copy)
 

Material on German war crimes against the Polish nation / sentences of death/

Othertype No. 110

Ostdeutscher Beobachter, 11.II.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 111

Ostdeutscher Beobachter, 6.v.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 112

Ostdeutscher Beobachter, 17.v.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 113

Ostdeutscher Beobachter, VI.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 114

Ostdeutscher Beobachter, 18.VI.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 115

Litzmannstädter Zeitung, 23.VII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 116

Danziger Vorposten, 27.VII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 117

Litzmannstädter Zeitung, 30.VII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 118

Danziger Neuste Nachrichten, 16.VII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 119

Kattowitzer Zeitung, 5.VII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 120

Ostdeutscher Beobachter, 5.VII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 121

Litzmannstädter Zeitung, 27.VIII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 122

Litzmannstädter Zeitung, 2.VIII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 123

Ostdeutscher Beobachter, 4.VIII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 124

Danziger Vorposten, 23.IX.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 125

Danziger Neuste Nachrichten, 16.IX.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 126

Litzmannstädter Zeitung, 16.IX.42.

Physical Description: (2 copies)
Box: 5, Othertype No. 127

Münchner Neuste Nachrichten, 1.X.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 128

Danziger Stadtrundschau, 17.X.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 129

Danziger Vorposten, 29.XI.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 130

Bromberger Stadtrundschau, 12.XI.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 131

Ostdeutscher Beobachter, 10.XI.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 132

Danziger Vorpostem, 21.XI.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 133

Danziger Neuste Nachrichten, 20.XI.42.

Physical Description: (2 copies)
 

Material on German war crimes against the Polish nation

Othertype No. 134

Breslauer Neueste Nachrichten, 19.XII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 135

Litzmannstädter Zeitung, 2.XII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 136

Litzmannstädter Zeitung, 12.XII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 137

Litzmannstädter Zeitung, 8.XII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 138

Litzmannstädter Zeitung, 3.XII.42.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 139

Litzmannstädter Zeitung, 14.I.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 140

Litzmannstädter Zeitung, 20.I.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 141

Litzmannstädter Zeitung, 23.I.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 142

Ostdeutscher Beobachter 3.II.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 143

Oberschlesische Zeitung, 13.II.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 144

Ostdeutscher Beobachter, 23.II.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 145

Ostdeutscher Beobachter, 1.III.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 146

Oberschlesische Zeitung, 5.III.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 147

Ostdeutscher Seobachter, 9.IV.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 148

Danziger Neuste Nachrichten, 16.IV.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 149

Ostdeutscher Beobachter, 21.V.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 150

Litzmannstädter Zeitung, 5.VI.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 151

Ostdeutscher Beobachter, 7.VI.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 152

Litzmannstädter Zeitung, 8.VI.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 153

Ostdeutscher Beobachter, 16.VI.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 154

Ostdeutscher Beobachter, 19.VI.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 155

Ostdeutscher Beobachter, 28.VI.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 156

Ostdeutscher Beobachter, 6.VII.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 157

Ostdeutscher Beobachter, 24.VII.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 158

Ostdeutscher Beobachter, 27.VII.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 159

Ostdeutscher Beobachter, 1.VIII.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 160

Oberschlesische Zeitung, 8.VIII.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 161

Ostdeutscher Beobachter, 9.VIII.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 162

Danziger Vorposten, 30.VIII.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 163

Ostdeutscher Beobachter, 9.IX.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 164

Ostdeutscher Beobachter, 20.IX.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 165

Litzmannstäster Zeitung, 20.X.43.

Physical Description: (2 copies)
Othertype No. 166

Litzmannstäster Zeitung, 18.XII.43.

Physical Description: (2 copies)
Box: 5

Likwidacja ghetta warszawskiego /pamphlet/ (not located).

Physical Description: (1 copy)
 

Administracja okupacyjns w Gen.Gubernatorstwie /book/

Physical Description: (1 copy)
 

Poland accuses /German war criminals/ /pamphlet/

Physical Description: (2 copies)
 

The German new order in Poland /Polish black book/ (not located).

Physical Description: (1 copy)
 

30 volumes of lists of names of victims dead in German concentration camps /taken from original official German records, lack of some volumes is brought about by the fact that they can not be obtain in Germany/.

 

vol.B4, B5, C1, C2, D1

Box: 6

D2, E1, O., P1, P2, P3, PQ, R1

Box: 7

R2, R3, S1, S2, S3, S4, S5, Schl

Box: 8

Sch2, ST, T1, T2, UV

Box: 9

W1, W2, W3, YZ