Preliminary Inventory of the Izydor Modelski Papers, 1926-1986

Processed by The Hoover Institution staff; machine-readable finding aid created by Brooke Dykman Dockter
Hoover Institution Archives
Stanford University
Stanford, California 94305-6010
Phone: (650) 723-3563
Fax: (650) 725-3445
Email: hooverarchives@stanford.edu
© 2000
Hoover Institution Archives. All rights reserved.

Preliminary Inventory of the Izydor Modelski Papers, 1926-1986

Hoover Institution Archives

Stanford University

Stanford, California

Contact Information

  • Hoover Institution Archives
  • Stanford University
  • Stanford, California 94305-6010
  • Phone: (650) 723-3563
  • Fax: (650) 725-3445
  • Email: hooverarchives@stanford.edu
Processed by:
The Hoover Institution staff
Encoded by:
Brooke Dykman Dockter
© 2000 Hoover Institution Archives. All rights reserved.

Descriptive Summary

Title: Izydor Modelski Papers,
Date (inclusive): 1926-1986
Collection number: 88025
Creator: Modelski, Izydor, 1888-1962
Collection Size: 15 manuscript boxes (6.2 linear feet)
Repository: Hoover Institution Archives
Stanford, California 94305-6010
Abstract: Speeches and writings, correspondence, reports, memoranda, pamphlets, clippings, and serial issues, relating to Polish military and diplomatic policy during World War II, the Polish Government-in-Exile in London, postwar political conditions in Poland, Polish-American and Soviet-American relations, Soviet espionage in the United States, and Polish emigre political affairs.
Physical Location: Hoover Institution Archives
Language: Polish and English.

Administrative Information

Access

Collection open for research.
The Hoover Institution Archives only allows access to copies of audiovisual items. To listen to sound recordings or to view videos or films during your visit, please contact the Archives at least two working days before your arrival. We will then advise you of the accessibility of the material you wish to see or hear. Please note that not all audiovisual material is immediately accessible.

Publication Rights

For copyright status, please contact the Hoover Institution Archives.

Preferred Citation

[Identification of item], Izydor Modelski Papers, [Box no.], Hoover Institution Archives.

Access Points

Poland--History--0ccupation, 1939-1945.
World War, 1939-1945--Poland.
World War, 1939-1945--Diplomatic history.
World War, 1939-1945--Governments in exile.
World War, 1939-1945.
Poland--Politics and government--1945-1980.
Poland--Foreign relations--United States.
United States--Foreign relations--Poland.
Espionage, Russian--United States.
United States--Foreign relations--Soviet Union.
Soviet Union--Foreign relations--United States.
Poles--United States.
Anti-communist movements.
Communism.
Poland.
Soviet Union.
Russia (Federation)
United States--Foreign relations.
Poland. Polskie Sily Zbrojne.


Container List

Box 1, Folder A-1

List Generala Izydora Modelskiego do Prezydenta Wladyslawa Raczkiewicza z 20 listopada 1943 r.

Folder A-2

Przemowienie Generala Izydora Modelskiego na posiedzeniu Rady Narodowej dnia 16-go sierpnia 1940 roku w Angers oraz protokol z posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Rady Narodowej z 30 maja 1943 roku

Folder A-3

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na Emigracji - Londyn

Folder A-4

Po smierci Generala Wladyslawa Sikorskiego - Hold wyrazony przez Free Europe, z 16 lipca 1943 roku

Folder A-5

Dokumenty o tresci politycznej i wojskowej - Francja, 1939-1940 rok

Folder A-6

Przypomnienia - "Brzesc - Hanba XX Wieku"

Folder A-7

Listy i notatki w sprawach polityczno-wojskowych

Folder A-8

Bruliony atrykulow o Generale Zagorskim i Rozwadowskim (Izydora Modelskiego)

Folder A-9

Artykul w 40-ta rocznice Wyzwolenia Polskich Ziem Zachodnich z uwaga Ignacego Paderewskiego na temat Zaolzia

Folder A-10

Sprawozdania i Referaty wojskowe roznych oficerow, wiernych Gen. Wladyslawowi Sikorskiemu z powodu gromadnego powrotu "Sanacji" tzw. pomajowego Rzadu, na powazne stanowiska (w Rzadzie Emigracyjnym)

Folder A-11

Listy roznych osob go Gen. Izydora Modelskiego w sprawach przed wojna, a w czasie II Wojny, zwiazane z sytuacja Rzadu Generala Wladyslawa Sikorskiego

Folder A-12

"GIBRALTAR" oraz korespondencje w tej sprawie

Folder A-13

LITWA - Interview z pulkownikiem J. Budrysem prowadzona przez P. Davidsona

Folder A-14

Geneza powstania Biura Rejestracyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych

Folder A-15

"CZECHOSLOWACJA"

Folder A-16

Fotostaty pisma Robotnik, Styczen-luty 1944 roku

Folder A-17

Monte Casino - Anglia

Folder A-18

Rada Jednosci Narodowej (Narod Zjednoczone)

Folder A-19

Wojsko: naduzycia, przesluchy - Anglia

Folder A-20

"Kanada" - Zwiazek Polakow w Kanadzie

Folder A-21

Artykul Generala Izydora Modelskiego - "Dlaczego w czasie II Wojny Swiatowej nie powstala Armia Polska w Ameryce?"

Folder A-22

Stosunki Polsko-Rosyjskie (powojenne)

Folder A-23

"KATYN"

Folder A-24

Memoranda i listy Generala Izydora Modelskiego do Prezydentow U.S.A. (kopie)

Folder A-25

List Generala Deba-Biernackiego do Gen. Kukiela i Naczelnego Wodza

Box 2, Folder A-26

Listy roznych oficerow pisane do Gen. Wladyslawa Sikorskiego

Folder A-27

Sprawa Legionu Amerykansko-Polskiego, Ameryka

Folder A-28

List Prezydenta Raczkiewicza do Gen. Wladyslawa Sikorskiego i jego odpowiedz (kopie) - Anglia

Folder A-29

Sprawa Szarkiewicza i Kleczynskiego - Anglia

Folder A-30

General Sosnkowski i General Wladyslaw Anders

Folder A-31

Rada Narodowa - Anglja

Folder A-32

"Politbiuro" (C.K. WKP) w Moskwie - jego cele, zadania i organizacja oraz sprawa Katynia (autor nieznany)

Folder A-33

Ksiadz Zygmunt Kaczynski

Folder A-34

Sprawy Prawoslawnego Duszpasterstwa w Polsce

Folder A-35

Uwagi i sugestie przemowien przez Radio Free Europe

Folder A-36

Ignacy A. Paderewski

Folder A-37

Rozne broszurki

Folder A-38

"Katyn" - opracowania Gen. Izydora Modelskiego

Folder A-39

"Ku pamieci Prezydenta Herberta Hoovera" (autor Stanislaw Mikolajczyk - Bibliteka Wojny i Pokoju

Folder A-40

Stanislaw Mikolajczyk (Ucieczka z Polski-20 pazdziernika 1947 roku, 6.30 rano)

Folder A-41

General Wladyslaw Sikorski - Rozmowy z Rzadem ZSRR w Moskwie

Folder A-42

General Izydor Modelski - dotyczy prac dla FREE EUROPE oraz dokument jak pracowala "Sanacja" przeciw Wladyslawowi Sikorskiemu i Izydorowi Modelskiemu na emigracji

Folder A-43

Czesc oblicza psychicznego Rosji (Raport Kapitana R. Niewiarowskiego)

Folder A-44

Kapitan E. Hinterhoff

Folder A-45

Zyciorys Ignacego Tymoteusza Lincoln Trebitsch'a

Folder A-46

Emigracja polityczno-wojskowa w Ameryce po II Wojnie Swiatowej

Folder A-47

Sprawy panujacych stosunkow w Wojsku Polskim przed i w czasie II-ej Wojny

Folder A-48

Zbior artykulow Generala Izydora Modelskiego

Folder A-49

"Dzialalnosc niepodleglosciowa Gen. Wladyslawa Sikorskiego przed i w czasie I-ej Wojny Swiatowej" (autor: General Izydor Modelski)

Folder A-50

Referat anonimowego oficera Wojsk Polskich

Folder A-51

"Sprawa Brzeska"

Folder A-52

Listy Przyjaciol Generala Izydora Modelskiego w sprawach prac Stronnictw Politycznych po wojnie

Folder A-53

Odczyt Generala Izydora Modelskiego o Konstytucji Majowej z 1791 roku wygloszony w Buffalo

Folder A-54

Materialy Stronnictwa Ludowego

Folder A-55

General Wladyslaw Anders

Box 3, Folder A-56

"Przewrot Majowy" czyli rewolucja Jozefa Pilsudskiego

Folder A-57

A.C.E.N.

Folder A-58

Stronnictwo Pracy - Karol Popiel (prezes)

Folder A-59

General Jozef Haller

Folder A-60

Kopie artykulow Generala Modelskiego:

 

"Dlaczego w czasie II wojny nie powstala Armia Polska w Ameryca"

 

"Przyczynki do historii przygotowywania do Zamachu Majowego w 1926 roku"

Folder A-61

Rozne "wspomnienia posmiertne"

Folder A-62

Odczyty Generala Izydora Modelskiego

Folder A-63

Wycinki z prasy o Generale Tadeuszu Rozwadowskim

Folder A-64

Artykuly Generala Izydora Modelskiego w jezyku angielskim

Folder A-65

Sprawy wojskowe - Londyn

Folder A-66

Department of Defence - Ameryka

Folder A-67

Stronnictwo Pracy oraz rozne kartki - niewiadomo do czego dolaczyc (dot. prac Karola Popiela)

Folder A-68

Polacy w obozach pracy w Polsce i w Rosji

Folder A-69

Notatki i broszury oraz bruliony artykulow w jezyku polskim i angielskim

Folder A-70

Wyjatek z pamietnika ministra Stanislawa Stronskiego (dotyczy profesora Kota)

Folder A-71

Armia Polska na obczyznie

Folder A-72

Sprawy wojskowe po smierci Generala Wladyslawa Sikorskiego

Folder A-73

Sprawy polityczne angielsko-polskie

Folder A-74

International Peasant Union - New York

Folder A-75

"Czerwony Krzyz" - Ameryka

Folder A-76

Kopie listow roznych osob do Generala Izydora Modelskiego

Box 4, Folder A-77

Projekty tymczasowego Statutu Ministerstwa Obrony Narodowej

Folder A-78

Unia Chrzescijansko-Demokratyczna

Folder A-79

General Gustaw Paszkiewicz

Folder A-80

Dzialalnosc emigrantow niemieckich

Folder A-81

A.C.E.N.

Folder A-82

Daty i Fakty od roku 1939-1950

Folder A-83

List Generala Iydora Modelskiego do Prezydenta Raczkiewicza

Folder A-84

Notatki o nastrojach w Polsce i ostrzezenie przed sanacyjnym pchaniem sie na dawne swoje stanowiska

Folder A-85

Artykuly Izydora Modelskiego w jezyku polskim

Folder A-86

Zyciorys Generala Izydora Modelskiego ze Slownika Biograficznego

Folder A-87

Po smierci Generala Wladyslawa Sikorskiego Sprawa Dekretu o Naczelnym Wodzu

Folder A-88

Raporty dotyczace publicystyki sanacyjnej i komunistycznej w kraju, dotyczace spraw wojskowych i ich krytyka w kraju i na emigracji

Folder A-89

Raport Generala Izydora Modelskiego na temat Zwierzchnich Wladz Naczelnych nad Silami Zbrojnymi w Anglii

Folder A-90

Sprawy Sadu Wojskowego na emigracji

Folder A-91

Listy:

 

Prezesa Karola Popiela

 

Fr. Wilka i Sieniewicza (Redakcja "Odnowa")

 

List Generala Roweckiego do Modelskiego, ktory nie byl mu doreczony - zatrzymany przez II Oddzial - odnaleziony przypadkowo przez p. Pomiana i w odpisie doreczony Izydorowi Modelskiemu w Ameryce

Folder A-92

Polski Narodowy Komitet Demokratyczny (P.N.K.D.)

Folder A-93

Komunikat Nr.1 zorganizowania Organizacji pod tytulem "O Chrzescijanska Wolnosc Czlowieka i Narodow"

Folder A-94

Sprawy polityczne. Raport o sytuacji na Ziemiach Zachodnich (1943-1944)

Folder A-95

Warszawskie Przejawy dzialalnosci podziemnej i inne bolaczki w opinii Generala Izydora Modelskiego

Folder A-96

Komitet Glowny Zgromdzenia Europejskich Narodow Ujarzmionych

Folder A-97

General Jozef Haller i Zwiazek Hallerczykow

Folder A-98

Polski Narodowy Komitet Demokratyczny

Folder A-99

Stronnictwo Narodowe

Folder A-100

Wojciech Korfanty

Box 5, Folder B-1

Sprawy Wojskowych Obozow (w listach)

Folder B-2

Sadownictwo Wojskowe

Folder B-3

Wydzial Praw Kulturalno-Oswiatowych

Folder B-4

Redaktor Kwiatkowski (gazeta Narodowiec)

Folder B-5

State Department - Washington

Folder B-6

Dokumenty, Artykuly z prasy Krajowej

Folder B-7

1000-lecie Panstwa Polskiego w Washingtonie (Bankiet)

Folder B-8

International Peasant Union (Prezes Stanislaw Mikolajczyk.) Sprawy polityczne dotyczace Polski

Folder B-9

Rozne luzne kartki i notatki

 

General presentation of Polish problems for Free Europe

Folder B-10

Sprawy wojskowe od 1939-1943

Box 6, Folder B-11

Wiadomosci Historyczne (wycinki z prasy)

Folder B-12

Sprawy dotyczace "A.K." - pomoc dla walczacej Warszawy

Folder B-13

Are we starting of World War III?

Folder B-14

Szkic ogolny propozycji Organizacji pod nazwa "O Chrzescijanskiej Wolnosci Czlowieka i Narodow"

Folder B-15

Wycinki z prasy polonijnej i amerykanskiej po smierci Generala Wladyslawa Sikorskiego

Folder B-18

Sprawy wojskowe z okresu londynskiego

Folder B-19

Stronnictwo Ludowe -Prezes Stanislaw Mikolajczyk - Przesluchania przez House of Representative

Folder B-20

International Peasant Union - Prezes Stanislaw Mikolajczyk

Folder B-21

Notatki dotyczace Organizacji Naczelnych Wladz Wojskowych

Box 7, Folder B-22

General Izydor Modelski - Sprawy osobiste i rozne notatki

Folder B-23

Zyciorys Ministra Karola Popiela (artykuly i listy) not received

Folder B-24

Wywiad z Ministrem Karolem Popielem o Generale Wladyslawie Sikorskim

Folder B-25

Artykul Generala Izydora Modelskiego - "Prawda o roku 1920"

Folder B-26

Wycinki z gazet i broszurki

Folder B-27

Korespondencja Generala Izydora Modelskiego prywatna i oficjalna

Folder B-28

Listy oficerow i zolnierzy a lat 1940-1943 od Generala Izydora Modelskiego

Folder B-29

List otwarty do Prezydenta Wladyslawa Raczkiewizca oficerow polskich - lotnikow

Folder B-30

Ministerstwo Informacji i Dokumentacji (nasluchy radiowe)

Folder B-31

Sprawozdanie Rettingera po powrocie z Moskwy

Folder B-32

Dekret Prezydenta Wladyslawa Raczkiewicza o zwierzchnictwie nad Silami Zbrojnymi

Folder B-33

Rozne listy i zyczenia do Generala Izydora Modelskiego

Folder B-34

Stronnictwo Pracy (listy Ministra Karola Popiela i K. Sieniewicza)

Folder B-35

Stronnictwo Ludowe (Tadeusz Paul - Sekretarz Stronnictwa)

Folder B-36

Polskie Stronnictwo Ludowe

Folder B-37

Korespondencje, zyczenia i zaproszenia

Folder B-38

Przemowienie Generala Izydora Modelskiego na Posiedzeniu Komiski Gospodarczej -Budzetowej w dniu 27 kwietnia 1940 r. (Francja)

Box 8, Folder B-39

Sprawy polityczne - zagadnienie Niemiec

Folder B-40

Artykul Generala Izydora Modelskiego do Prasy Polskiej

Folder B-41

General Jozef Haller

Folder B-42

Stronnictwo Pracy

Folder B-43

Odezwy, pisma i listy o zmianie stosunkow na emigracji - przsylane na rece Generala Izydora Modelskiego

Folder B-44

A.K. w Polsce

Folder B-45

Stronnictwo Pracy (Prezes Karol Popiel) - Francja, Anglia

Folder B-46

Biuro Ogolno-Organizacyjne

Folder B-47

Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Opieki nad Zolnierzem

Folder B-48

Rozne broszurki

Folder B-49

Uchwala Rady Ministrow - Projekt w sprawie dzialania Ministerstwa Sil Zbrojnych oraz uwagi Norwida Neugebauera, lipiec 1923-1942 roku (Londyn)

Folder B-50

Interview Generala Izydora Modelskiego z p. Davidsonem dla Radia - WWLR w Nowym Jorku

Folder B-51

Bezpieczenstwo Sil Zbrojnych

Folder B-52

Rozne Sprawy Wojskowe

Folder B-53

Materialy dotyczace Powstania Warszawskiego

Folder B-54

Artykul Generala Izydora Modelskiego "na Ruinach Komunistycznego Porzadku w Polsce." (osobista notatka Izydora Modelskiego z Londynu dla pamieci)

Folder B-55

Listy oficerow i osob cywilnych w sprawach roznych, przewaznie o prace lub przydzialy wojskowe (wiekszosc fachowcy: lekarze, inzynierowie, handlowcy a rowniez listy o tresci politycznej, spolecznej - kierowane do Generala Izydora Modelskiego

Folder B-56

Sprawy Generala Izydora Modelskiego od chwili powrotu do Kraju

Folder B-57

General Izydor Modelski przed przybyciem do U.S.A.

Folder B-58

General Izydor Modelski po rezygnacji z komunistycznej Ambasady Polskiej

Folder B-59

Po II Wojnie Swiatowej - Pobyt i praca Izydora Modelskiego na terenie U.S.A. od 1946 do 1962 roku

Folder B-61

Od wyjazdu z Kraju do rezygnacji z placowki washingtonskiej

Folder B-62

Armia Polska we Francji w czasie I-ej Wojny Swiatowej

Box 9-10, Folder B-63

Box 10, Folder B-64-66

Box 11, Folder B-67-70

Box 11, Folder C-1

Notatki Stanislawy Modelskiej, jako naczelnego swiadka niektorych zajsc na terenie Wielkiej Brytanii. Ta teczka zawiera:

 

Ostatnia wizyta Generala Wladyslawa Sikorskiego przed odjazdem na Srodkowy Wschod, w dniu 27 maja 1943 roku

 

Rozmowa z rosyjskim poslem Lebiedowem, obecni:

 

General Izydor Modelski

 

Minister Stanislaw Mikolajczyk

 

Profesor Stanislaw Grabski

 

Minister Karol Popiel

 

Przygotowanie "zamachu" na zycie Generala Wladyslawa Sikorskiego

Folder C-2

Fotostaty mianowan Generala Izydora Modelskiego na wyzsze stanowiska

Folder C-3

100-letnia rocznica urodzin Generala Wladyslawa Sikorskiego

Folder C-4

Papiez Jan Pawel I: "Prochy Generala Wladyslawa Sikorskiego wroca do Polski"

Folder C-5

Przyczyny Kleski Wrzesniowej spisane przez J. Rzepeckiego

Folder C-6

Sprawy Kleski Wrzesniowej (najwazniejsze doswiadczenia i wnioski)

Folder C-7

Fotokopie listow Ignacego Paderewskiego do Generala Wladyslawa Sikorskiego i tegoz do Ignacego Paderewskiego

Folder C-8

Artykul Generala Izydora Modelskiego: "Konstytucja 3-go maja w Zyciu Narodu"

Folder C-9

Nieporozumienia Generala Izydora Modelskiego z Generalem Marianem Kukielem i czesciowo tez z Generalem Wladyslawem Sikorskim

Folder C-10

Kilka waznych dokumentow:

 

Jakie bylo stanowisko Generala Izydora Modelskiego w sprawie Powstania Warszawskiego

 

List Generala Stefana Roweckiego-Grota niedostarczony Izydorowi Modelskiemu, a zatrzymany przez II Oddzial Polski

 

List Izydora Modelskiego do zony

Box 12, Folder C-11

Wypowiedz Generala Izydora Modelskiego na temat 20 Kongresu Partii Komunistycznej w Moskwie

Folder C-12

General Izydor Modelski jako Attaché Wojsk. i Lotnictwa z ramienia Rzadu Polskiego w Warszawie

Folder C-13

Prace Generala Izydora Modelskiego po rezygnacji z placowki warszawskiej

Folder C-14

Korespondencja z Free Europe

Folder C-15

Odezwa Wincentego Witosa do Braci-Chlopow oraz "Oswiadczenie" Generala Izydora Modelskiego i list jego do pisma polonijnego w Chicago

Folder C-16

Listy Drew Pearsona do Modelskich

Folder C-17

Listy W. W. Zaborowskiego do redakcji Kultury w obronie czci Generala Izydora Modelskiego

Folder C-18

Po smierci Gerala Izydora Modelskiego - kondolencje i "Wspomnienie" w 10 rocznice jego smierci napisne przez p. B. Krakowskiego

Folder C-19

"Wspomnienie" posmiertne o Generale Izydorze Modelskim napisane przez przyjaciela Min. Karola Popiela w jezyku polskim i angielskim

Folder C-20

Geopolityczne polozenie Polski a Pokoj Swiatowy

Folder C-21

Dzialalnosc Generala Izydora Modelskiego przed przybyciem do Stanow Zjednoczonych oraz trudnosci z wydaniem ksiazki w jezyku angielskim p.t. My Secret Battle Against Communism

Folder C-22

Artykul Pulkownika Kedziora: "Mity, legendy i fakty 1920 r."

Folder C-23

2 artykuly

 

"Plan, Koordynacja i Wizja Przyszlosci"

 

"3-ci Maj a Sowiecki System Rad."

Folder C-24

Listy, zaproszenia dla Generala Izydora Modulskiego

Folder C-25

Artykuly Generala Izydora Modulskiego, jego sprawy osobiste dotyczace takze sytuacji na emigracji w Londynie i w Ameryce

Folder C-26

Instrukcje dla Attaché Wojsk. przy ambasadzie Rzadu Polskiego w Warszawie

Folder C-27

Instrukcje Rzadu komunistycznego w Warszawie dla Generala Izydora Modelskiego; jego praca na terenie U.S.A., "Conclusion," - zakonczona pozostaniem w Washingtonie na stale

Folder C-28

Zyciorys Generala Izydora Modelskiego dla Rzadu Polskiego w Warszawie oraz instrukcje wojskowe dla Generala Izydora Modelskiego

Folder C-29

4 fotostaty Bolszewickiej Organizacji Komintermu

Folder C-30

"GIBRALTAR" - Smierc Generala Wladyslawa Sikorskiego; Dokumenty naocznych swiadkow katastrofy

Folder C-31

4 artykuly w jezyku polskim (bruliony odrecznie pisane przez Generala Izydora Modelskiego)

Folder C-32

Opracowanie Generala Izydora Modelskiego "Behind Washington's Velvet Curtain"

Folder C-33

Kilka uwag o dzialalnosci Jozefa Lipskiego, bylego ambasadora w Niemczech w okresie od czerwca 1937 roku do marca 1939 roku

Folder C-34

Notatki roznej tresci oraz wypowiedz Senatora J.Kennedy "Za Rewizja Ustawy Wzajemnej Pomocy"

Folder C-35

Tajna korspondencja Generala Waclawa Komara i Marszalka Rola-Zymierskiego z Generalem Izydorem Modelskim

Folder C-36

Memorial Generala Izydora Modelksiego do Forreign Office w Londynie w sprawie repatriacji Polskich Sil Zbrojnych z terenu Wielkiej Brytanii do Polski

Folder C-37

Sprawy wojskowe dotyczace Generala Izydora Modelskiego oraz Uchwala Rady Ministrow

Folder C-38

Raport Generala Izydora Modelskiego dla Naczelnego Wodza oraz Uwagi o Organizacji Naczelnych Wladz Wojskowych

Folder C-39

Artykul Generala Izydora Modelksiego w jezyku polskim

Box 13, Folder C-40

Jedyna kopia broszury Wojskowe Przyczyny Kleski Wrzesniowej

Folder C-41

General Izydor Modelski delegatem polskim na Dzien Odzyskania Niepodleglosci Filipin

Folder C-42

List Generala Izydora Modelskiego do Ministra Stanislawa Mikolajczyka

Folder C-43

Przedmowa do ksiazki opracowanej przez Generala Izydora Modelskiego Komu Moglo Zalezec na Smierci Generala Sikorskiego

Folder C-44

General Izydor Modelski - Przed przybyciem do Ameryki i po jego rezygnacji z placowki komunistycznej warszawskiej

Folder C-45

Pulkownik Kazimierz Stefczyk - List do Generala Wladyslawa Sikorskego oraz Uwagi o Organizacji Naczelnych Wladz Wojskowych

Folder C-46

Listy roznych oficerow do Generala Izydora Modelskiego

Folder C-47

General Norwid-Neugebauer - "Ogolne Uwagi w Sprawie Organizacji Wladz Wojskowych"

Folder C-48

Czesc artykulu Generala Izydora Modelskiego (od strony 16-ej) w sprawie ataku na Rosje Generala Mariana Kukiela za "Katyn"

Folder C-49

List Generala Izydora Modelskiego do Prezydenta Stanow Zjednoczonych A.P. z zalacznikami

 

"Memorandum"

 

Artykul "The Soviet Technique of Invasion used in Poland"

Folder C-50

Franciszek Wilk - Listy do Generala Izydora Modelskiego

Folder C-51

Zyciorys Ministra Karola Popiela; jego nekrolog; Artykul Karola Popiela i broszurka Zmierzch Londynu, autor: Litauer

Folder C-52

"Przedmowa" Generala Izydora Modelskiego do jego ewentualnej ksiazki. Rowniez artykul Waclawa Soroki i Boleslawa Swiderskiego

Folder C-53

"Polska Rzeczywistosc" - co myslal Izydor Modelski w dniu 1-go stycznia 1946 roku, to jest 4 miesiace przed przyjeciem stanowiska Attaché wojsk. i lotniczego z ramienia rzadu komunistycznego w Warszawie

Folder C-54

Wywiad z Ministrem Karolem Popielem oraz list jego do czlonkow Stronnictwa Pracy

Folder C-55

Kilka artykulow Generala Izydora Modelskiego oraz list Bliss-Lana; Notatka w sprawie Organizacji Naczelnych Wladz Wojskowych

Folder C-56

Notatka w sprawie Konferencji w San Francisco

Folder C-57

Sprawy Generala Izydora Modelskiego od chwili powrotu do Kraju w 1945 roku do przybycia do Washingtonu

Folder C-58

Jak poeci angielscy slawili Tadeusza Kosciuszke; Zofia Grelakowa - w 5-ta rocznice smierci Generala Izydora Modelskiego - jej wspomnienia

Folder C-59

General Izydor Modelski - Po zerwaniu z rzadem komunistycznym w Warszawie; oraz list do Kongresu Polonii i do pana Stefana Korbonskiego

Folder C-60

"Memorandum", Conclusion, Daty i Fakty

Folder C-61

Major Stefan Rago - jedyny oficer, ktory zginal w czasie tzw. "Zaolzia"

Box 14, Folder D-1

Wojsko Polskie na Emigracji w czasie II-ej Wojny Swiatowej

Folder D-2

Rozne broszurki i wycinki z gazet

Folder D-3

Dokumenty historyczne z roznych krajow (w wycinkach prasowych)

Folder D-4

Sowieckie szpiegostwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki Polnocnej

Folder D-5

Introduction (brulion) - Sprawy rosyjskie

Folder D-6

Broszurki i wycinki z gazet

Folder D-7

Listy Generala Izydora Modelskiego do Marszalka Michala Roli-Zymierskiego

Folder D-8

Statement of General Izydor Modelski before the Senat, 1949 May 10

Folder D-9

Dziennik Narodowiec i jego redaktor M. Kwiatkowski

Folder D-10

Rozne listy do Generala Izydora Modelskiego i jego ewentualne odpowiedzi

Folder D-11

Rozne listy do Generala Izydora Modelskiego z lat 1947-1954

Folder D-12

Sprawy Niemiec - Artykul Generala Izydora Modelskiego p.t. "Rewizjonizm niemiecki znowu podnosi glowe""

Folder D-13

Sprawy wojskowe "Polski Ludowej" z okresu 1945-1948

Folder D-14

Generala Izydora Modelskiego zyciorysy i 2 artykuly

Folder D-15

Sprawy wojskowe

 

Brygada Swietokrzyska

 

Protest w zwiazku z przemowieniem Generala Wladyslawa Andersa

 

6 dokumentow Ministerstwa Obrony Narodowej

 

2 listy oficerow

 

Broszurka - Atomowe Szpiegostwo, w jezyku angielskim

Folder D-16

5 roznych ciekawych dokumentow

Folder D-17

Artykul Ministra Stanislawa Mikolajczyka (w jezyku polskim)

Folder D-18

Deklaracja Zjednoczonych Polskich Partii Demokratycznych;

 

Artykul Generala Izydora Modelskiego pt. "Kryzys polskiej demokracji trwa na emigracji"; Kilka innych dokumentow w jezyku polskim

Folder D-19

Korespondencja w sprawie A.C.E.N. i PNKD

Folder D-20

United State Senate; The Foreign Broadcast Information Service; Interview with General Izydor Modelski and M. Davidson

Folder D-21

Agitacje w obozach wojskowych przeciwko Generalowi Wladyslawowi Sikorskiemu i Generalowi Izydorowi Modelskiemu

Folder D-22

Inzynier Waclaw Drzewiecki - List jego do redakcji Po Prostu

Folder D-23

Sprawy wojskowe - w listach, meldunkach i notatkach sluzbowych

Folder D-24

Department of State - List do Generala Izydora Modelskiego

Folder D-25

Free Europe Committee - prace dla nich Generala Izydora Modelskiego

Folder D-26

Brulion artykulu: "Szczecin - Odra - Nysa"

Folder D-27

Brulion pracy: "Przed Przybyciem do Stanow Zjednoczonych"

Folder D-28

Dotyczy zgonu Prezydenta Wladyslawa Raczkiewicza; rowniez wycinki z prasy

Folder D-29

Opracowanie scriptu: "Call in the shadow of death", dla TV

Folder D-30

Chruszczewa marzenia o skomunizowaniu Ameryki, oraz "wypowiedz Lenina 1-go marca 1920 roku"

Box 15, Folder D-31

Memorial wyslany do Prezydenta U.S.A.

Folder D-32

Sprawy Sowieckie dotyczace: "International Monetary Fund"; Recenzja ksiazki profesora Grossa: The Seizure of Political Power

Folder D-33

List do Kongresmana Kerstena i artykul w Biuletynie International Peasant Union

Folder D-34

Przemowienie radiowe do Kraju Generala Izydora Modelskiego; oraz "Oswiadczenie" i "Statement"

Folder D-35

Trudnosci z wydaniem ksiazki Generala Izydora Modelskiego

Folder D-36

Sprawy okupowanej przez komunizm Polski

Folder D-37

Artykul Generala Izydora Modelskiego w jezyku angielskim

Folder D-38

Ojciec Swiety Jan XXIII

Folder D-39

Dalszy ciag materialow z teczki D-40

Folder D-40

Notatki opracowan w jezyku angielskim

Folder D-41

Artykuly Generala Izydora Modelskiego

 

"Z Cyklu Polonia a Polska"

 

"Wielkie chwile Polonii Amerykanskiej"

Folder D-42

List do Mr. A. Herter'a - Sekretarza State Department

Folder D-43

Sprawy wojskowe po smierci Generala Wladyslawa Sikorskiego

Folder D-44

Kardynal Stefan Wyszynski - podroz jego do Rzymu z biskupami; List Ksiedza Ambrose L. Ondraka

Folder D-45

Notatki dotyczace katastrofy Gibraltarskiej

Folder D-46

Rozne sprawy

Folder D-47

Luzne kartki i bruliony

Folder D-48

100-letnia rocznica urodzin Generala Wladyslawa Sikorskiego; Nekrolog i fotografia

Folder D-49

Listy Generala Izydora Modelskiego do Redaktora Kwiatkowskiegow sprawie jego procesu z Wladyslawem Andersem

Folder D-50

Biuletyn Sprawozdawczy Rady narodowej R.P. od 3 grudnia do 1-go lutego 1943 roku