Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Preliminary Inventory of the Izydor Modelski Papers, 1926-1986
88025  
No online items No online items       Request items ↗
View entire collection guide What's This?
PDF (123.00 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

Container List

Box 1, Folder A-1

List Generala Izydora Modelskiego do Prezydenta Wladyslawa Raczkiewicza z 20 listopada 1943 r.

Folder A-2

Przemowienie Generala Izydora Modelskiego na posiedzeniu Rady Narodowej dnia 16-go sierpnia 1940 roku w Angers oraz protokol z posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Rady Narodowej z 30 maja 1943 roku

Folder A-3

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na Emigracji - Londyn

Folder A-4

Po smierci Generala Wladyslawa Sikorskiego - Hold wyrazony przez Free Europe, z 16 lipca 1943 roku

Folder A-5

Dokumenty o tresci politycznej i wojskowej - Francja, 1939-1940 rok

Folder A-6

Przypomnienia - "Brzesc - Hanba XX Wieku"

Folder A-7

Listy i notatki w sprawach polityczno-wojskowych

Folder A-8

Bruliony atrykulow o Generale Zagorskim i Rozwadowskim (Izydora Modelskiego)

Folder A-9

Artykul w 40-ta rocznice Wyzwolenia Polskich Ziem Zachodnich z uwaga Ignacego Paderewskiego na temat Zaolzia

Folder A-10

Sprawozdania i Referaty wojskowe roznych oficerow, wiernych Gen. Wladyslawowi Sikorskiemu z powodu gromadnego powrotu "Sanacji" tzw. pomajowego Rzadu, na powazne stanowiska (w Rzadzie Emigracyjnym)

Folder A-11

Listy roznych osob go Gen. Izydora Modelskiego w sprawach przed wojna, a w czasie II Wojny, zwiazane z sytuacja Rzadu Generala Wladyslawa Sikorskiego

Folder A-12

"GIBRALTAR" oraz korespondencje w tej sprawie

Folder A-13

LITWA - Interview z pulkownikiem J. Budrysem prowadzona przez P. Davidsona

Folder A-14

Geneza powstania Biura Rejestracyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych

Folder A-15

"CZECHOSLOWACJA"

Folder A-16

Fotostaty pisma Robotnik, Styczen-luty 1944 roku

Folder A-17

Monte Casino - Anglia

Folder A-18

Rada Jednosci Narodowej (Narod Zjednoczone)

Folder A-19

Wojsko: naduzycia, przesluchy - Anglia

Folder A-20

"Kanada" - Zwiazek Polakow w Kanadzie

Folder A-21

Artykul Generala Izydora Modelskiego - "Dlaczego w czasie II Wojny Swiatowej nie powstala Armia Polska w Ameryce?"

Folder A-22

Stosunki Polsko-Rosyjskie (powojenne)

Folder A-23

"KATYN"

Folder A-24

Memoranda i listy Generala Izydora Modelskiego do Prezydentow U.S.A. (kopie)

Folder A-25

List Generala Deba-Biernackiego do Gen. Kukiela i Naczelnego Wodza

Box 2, Folder A-26

Listy roznych oficerow pisane do Gen. Wladyslawa Sikorskiego

Folder A-27

Sprawa Legionu Amerykansko-Polskiego, Ameryka

Folder A-28

List Prezydenta Raczkiewicza do Gen. Wladyslawa Sikorskiego i jego odpowiedz (kopie) - Anglia

Folder A-29

Sprawa Szarkiewicza i Kleczynskiego - Anglia

Folder A-30

General Sosnkowski i General Wladyslaw Anders

Folder A-31

Rada Narodowa - Anglja

Folder A-32

"Politbiuro" (C.K. WKP) w Moskwie - jego cele, zadania i organizacja oraz sprawa Katynia (autor nieznany)

Folder A-33

Ksiadz Zygmunt Kaczynski

Folder A-34

Sprawy Prawoslawnego Duszpasterstwa w Polsce

Folder A-35

Uwagi i sugestie przemowien przez Radio Free Europe

Folder A-36

Ignacy A. Paderewski

Folder A-37

Rozne broszurki

Folder A-38

"Katyn" - opracowania Gen. Izydora Modelskiego

Folder A-39

"Ku pamieci Prezydenta Herberta Hoovera" (autor Stanislaw Mikolajczyk - Bibliteka Wojny i Pokoju

Folder A-40

Stanislaw Mikolajczyk (Ucieczka z Polski-20 pazdziernika 1947 roku, 6.30 rano)

Folder A-41

General Wladyslaw Sikorski - Rozmowy z Rzadem ZSRR w Moskwie

Folder A-42

General Izydor Modelski - dotyczy prac dla FREE EUROPE oraz dokument jak pracowala "Sanacja" przeciw Wladyslawowi Sikorskiemu i Izydorowi Modelskiemu na emigracji

Folder A-43

Czesc oblicza psychicznego Rosji (Raport Kapitana R. Niewiarowskiego)

Folder A-44

Kapitan E. Hinterhoff

Folder A-45

Zyciorys Ignacego Tymoteusza Lincoln Trebitsch'a

Folder A-46

Emigracja polityczno-wojskowa w Ameryce po II Wojnie Swiatowej

Folder A-47

Sprawy panujacych stosunkow w Wojsku Polskim przed i w czasie II-ej Wojny

Folder A-48

Zbior artykulow Generala Izydora Modelskiego

Folder A-49

"Dzialalnosc niepodleglosciowa Gen. Wladyslawa Sikorskiego przed i w czasie I-ej Wojny Swiatowej" (autor: General Izydor Modelski)

Folder A-50

Referat anonimowego oficera Wojsk Polskich

Folder A-51

"Sprawa Brzeska"

Folder A-52

Listy Przyjaciol Generala Izydora Modelskiego w sprawach prac Stronnictw Politycznych po wojnie

Folder A-53

Odczyt Generala Izydora Modelskiego o Konstytucji Majowej z 1791 roku wygloszony w Buffalo

Folder A-54

Materialy Stronnictwa Ludowego

Folder A-55

General Wladyslaw Anders

Box 3, Folder A-56

"Przewrot Majowy" czyli rewolucja Jozefa Pilsudskiego

Folder A-57

A.C.E.N.

Folder A-58

Stronnictwo Pracy - Karol Popiel (prezes)

Folder A-59

General Jozef Haller

Folder A-60

Kopie artykulow Generala Modelskiego:

 

"Dlaczego w czasie II wojny nie powstala Armia Polska w Ameryca"

 

"Przyczynki do historii przygotowywania do Zamachu Majowego w 1926 roku"

Folder A-61

Rozne "wspomnienia posmiertne"

Folder A-62

Odczyty Generala Izydora Modelskiego

Folder A-63

Wycinki z prasy o Generale Tadeuszu Rozwadowskim

Folder A-64

Artykuly Generala Izydora Modelskiego w jezyku angielskim

Folder A-65

Sprawy wojskowe - Londyn

Folder A-66

Department of Defence - Ameryka

Folder A-67

Stronnictwo Pracy oraz rozne kartki - niewiadomo do czego dolaczyc (dot. prac Karola Popiela)

Folder A-68

Polacy w obozach pracy w Polsce i w Rosji

Folder A-69

Notatki i broszury oraz bruliony artykulow w jezyku polskim i angielskim

Folder A-70

Wyjatek z pamietnika ministra Stanislawa Stronskiego (dotyczy profesora Kota)

Folder A-71

Armia Polska na obczyznie

Folder A-72

Sprawy wojskowe po smierci Generala Wladyslawa Sikorskiego

Folder A-73

Sprawy polityczne angielsko-polskie

Folder A-74

International Peasant Union - New York

Folder A-75

"Czerwony Krzyz" - Ameryka

Folder A-76

Kopie listow roznych osob do Generala Izydora Modelskiego

Box 4, Folder A-77

Projekty tymczasowego Statutu Ministerstwa Obrony Narodowej

Folder A-78

Unia Chrzescijansko-Demokratyczna

Folder A-79

General Gustaw Paszkiewicz

Folder A-80

Dzialalnosc emigrantow niemieckich

Folder A-81

A.C.E.N.

Folder A-82

Daty i Fakty od roku 1939-1950

Folder A-83

List Generala Iydora Modelskiego do Prezydenta Raczkiewicza

Folder A-84

Notatki o nastrojach w Polsce i ostrzezenie przed sanacyjnym pchaniem sie na dawne swoje stanowiska

Folder A-85

Artykuly Izydora Modelskiego w jezyku polskim

Folder A-86

Zyciorys Generala Izydora Modelskiego ze Slownika Biograficznego

Folder A-87

Po smierci Generala Wladyslawa Sikorskiego Sprawa Dekretu o Naczelnym Wodzu

Folder A-88

Raporty dotyczace publicystyki sanacyjnej i komunistycznej w kraju, dotyczace spraw wojskowych i ich krytyka w kraju i na emigracji

Folder A-89

Raport Generala Izydora Modelskiego na temat Zwierzchnich Wladz Naczelnych nad Silami Zbrojnymi w Anglii

Folder A-90

Sprawy Sadu Wojskowego na emigracji

Folder A-91

Listy:

 

Prezesa Karola Popiela

 

Fr. Wilka i Sieniewicza (Redakcja "Odnowa")

 

List Generala Roweckiego do Modelskiego, ktory nie byl mu doreczony - zatrzymany przez II Oddzial - odnaleziony przypadkowo przez p. Pomiana i w odpisie doreczony Izydorowi Modelskiemu w Ameryce

Folder A-92

Polski Narodowy Komitet Demokratyczny (P.N.K.D.)

Folder A-93

Komunikat Nr.1 zorganizowania Organizacji pod tytulem "O Chrzescijanska Wolnosc Czlowieka i Narodow"

Folder A-94

Sprawy polityczne. Raport o sytuacji na Ziemiach Zachodnich (1943-1944)

Folder A-95

Warszawskie Przejawy dzialalnosci podziemnej i inne bolaczki w opinii Generala Izydora Modelskiego

Folder A-96

Komitet Glowny Zgromdzenia Europejskich Narodow Ujarzmionych

Folder A-97

General Jozef Haller i Zwiazek Hallerczykow

Folder A-98

Polski Narodowy Komitet Demokratyczny

Folder A-99

Stronnictwo Narodowe

Folder A-100

Wojciech Korfanty

Box 5, Folder B-1

Sprawy Wojskowych Obozow (w listach)

Folder B-2

Sadownictwo Wojskowe

Folder B-3

Wydzial Praw Kulturalno-Oswiatowych

Folder B-4

Redaktor Kwiatkowski (gazeta Narodowiec)

Folder B-5

State Department - Washington

Folder B-6

Dokumenty, Artykuly z prasy Krajowej

Folder B-7

1000-lecie Panstwa Polskiego w Washingtonie (Bankiet)

Folder B-8

International Peasant Union (Prezes Stanislaw Mikolajczyk.) Sprawy polityczne dotyczace Polski

Folder B-9

Rozne luzne kartki i notatki

 

General presentation of Polish problems for Free Europe

Folder B-10

Sprawy wojskowe od 1939-1943

Box 6, Folder B-11

Wiadomosci Historyczne (wycinki z prasy)

Folder B-12

Sprawy dotyczace "A.K." - pomoc dla walczacej Warszawy

Folder B-13

Are we starting of World War III?

Folder B-14

Szkic ogolny propozycji Organizacji pod nazwa "O Chrzescijanskiej Wolnosci Czlowieka i Narodow"

Folder B-15

Wycinki z prasy polonijnej i amerykanskiej po smierci Generala Wladyslawa Sikorskiego

Folder B-18

Sprawy wojskowe z okresu londynskiego

Folder B-19

Stronnictwo Ludowe -Prezes Stanislaw Mikolajczyk - Przesluchania przez House of Representative

Folder B-20

International Peasant Union - Prezes Stanislaw Mikolajczyk

Folder B-21

Notatki dotyczace Organizacji Naczelnych Wladz Wojskowych

Box 7, Folder B-22

General Izydor Modelski - Sprawy osobiste i rozne notatki

Folder B-23

Zyciorys Ministra Karola Popiela (artykuly i listy) not received

Folder B-24

Wywiad z Ministrem Karolem Popielem o Generale Wladyslawie Sikorskim

Folder B-25

Artykul Generala Izydora Modelskiego - "Prawda o roku 1920"

Folder B-26

Wycinki z gazet i broszurki

Folder B-27

Korespondencja Generala Izydora Modelskiego prywatna i oficjalna

Folder B-28

Listy oficerow i zolnierzy a lat 1940-1943 od Generala Izydora Modelskiego

Folder B-29

List otwarty do Prezydenta Wladyslawa Raczkiewizca oficerow polskich - lotnikow

Folder B-30

Ministerstwo Informacji i Dokumentacji (nasluchy radiowe)

Folder B-31

Sprawozdanie Rettingera po powrocie z Moskwy

Folder B-32

Dekret Prezydenta Wladyslawa Raczkiewicza o zwierzchnictwie nad Silami Zbrojnymi

Folder B-33

Rozne listy i zyczenia do Generala Izydora Modelskiego

Folder B-34

Stronnictwo Pracy (listy Ministra Karola Popiela i K. Sieniewicza)

Folder B-35

Stronnictwo Ludowe (Tadeusz Paul - Sekretarz Stronnictwa)

Folder B-36

Polskie Stronnictwo Ludowe

Folder B-37

Korespondencje, zyczenia i zaproszenia

Folder B-38

Przemowienie Generala Izydora Modelskiego na Posiedzeniu Komiski Gospodarczej -Budzetowej w dniu 27 kwietnia 1940 r. (Francja)

Box 8, Folder B-39

Sprawy polityczne - zagadnienie Niemiec

Folder B-40

Artykul Generala Izydora Modelskiego do Prasy Polskiej

Folder B-41

General Jozef Haller

Folder B-42

Stronnictwo Pracy

Folder B-43

Odezwy, pisma i listy o zmianie stosunkow na emigracji - przsylane na rece Generala Izydora Modelskiego

Folder B-44

A.K. w Polsce

Folder B-45

Stronnictwo Pracy (Prezes Karol Popiel) - Francja, Anglia

Folder B-46

Biuro Ogolno-Organizacyjne

Folder B-47

Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Opieki nad Zolnierzem

Folder B-48

Rozne broszurki

Folder B-49

Uchwala Rady Ministrow - Projekt w sprawie dzialania Ministerstwa Sil Zbrojnych oraz uwagi Norwida Neugebauera, lipiec 1923-1942 roku (Londyn)

Folder B-50

Interview Generala Izydora Modelskiego z p. Davidsonem dla Radia - WWLR w Nowym Jorku

Folder B-51

Bezpieczenstwo Sil Zbrojnych

Folder B-52

Rozne Sprawy Wojskowe

Folder B-53

Materialy dotyczace Powstania Warszawskiego

Folder B-54

Artykul Generala Izydora Modelskiego "na Ruinach Komunistycznego Porzadku w Polsce." (osobista notatka Izydora Modelskiego z Londynu dla pamieci)

Folder B-55

Listy oficerow i osob cywilnych w sprawach roznych, przewaznie o prace lub przydzialy wojskowe (wiekszosc fachowcy: lekarze, inzynierowie, handlowcy a rowniez listy o tresci politycznej, spolecznej - kierowane do Generala Izydora Modelskiego

Folder B-56

Sprawy Generala Izydora Modelskiego od chwili powrotu do Kraju

Folder B-57

General Izydor Modelski przed przybyciem do U.S.A.

Folder B-58

General Izydor Modelski po rezygnacji z komunistycznej Ambasady Polskiej

Folder B-59

Po II Wojnie Swiatowej - Pobyt i praca Izydora Modelskiego na terenie U.S.A. od 1946 do 1962 roku

Folder B-61

Od wyjazdu z Kraju do rezygnacji z placowki washingtonskiej

Folder B-62

Armia Polska we Francji w czasie I-ej Wojny Swiatowej

Box 9-10, Folder B-63

Box 10, Folder B-64-66

Box 11, Folder B-67-70

Box 11, Folder C-1

Notatki Stanislawy Modelskiej, jako naczelnego swiadka niektorych zajsc na terenie Wielkiej Brytanii. Ta teczka zawiera:

 

Ostatnia wizyta Generala Wladyslawa Sikorskiego przed odjazdem na Srodkowy Wschod, w dniu 27 maja 1943 roku

 

Rozmowa z rosyjskim poslem Lebiedowem, obecni:

 

General Izydor Modelski

 

Minister Stanislaw Mikolajczyk

 

Profesor Stanislaw Grabski

 

Minister Karol Popiel

 

Przygotowanie "zamachu" na zycie Generala Wladyslawa Sikorskiego

Folder C-2

Fotostaty mianowan Generala Izydora Modelskiego na wyzsze stanowiska

Folder C-3

100-letnia rocznica urodzin Generala Wladyslawa Sikorskiego

Folder C-4

Papiez Jan Pawel I: "Prochy Generala Wladyslawa Sikorskiego wroca do Polski"

Folder C-5

Przyczyny Kleski Wrzesniowej spisane przez J. Rzepeckiego

Folder C-6

Sprawy Kleski Wrzesniowej (najwazniejsze doswiadczenia i wnioski)

Folder C-7

Fotokopie listow Ignacego Paderewskiego do Generala Wladyslawa Sikorskiego i tegoz do Ignacego Paderewskiego

Folder C-8

Artykul Generala Izydora Modelskiego: "Konstytucja 3-go maja w Zyciu Narodu"

Folder C-9

Nieporozumienia Generala Izydora Modelskiego z Generalem Marianem Kukielem i czesciowo tez z Generalem Wladyslawem Sikorskim

Folder C-10

Kilka waznych dokumentow:

 

Jakie bylo stanowisko Generala Izydora Modelskiego w sprawie Powstania Warszawskiego

 

List Generala Stefana Roweckiego-Grota niedostarczony Izydorowi Modelskiemu, a zatrzymany przez II Oddzial Polski

 

List Izydora Modelskiego do zony

Box 12, Folder C-11

Wypowiedz Generala Izydora Modelskiego na temat 20 Kongresu Partii Komunistycznej w Moskwie

Folder C-12

General Izydor Modelski jako Attaché Wojsk. i Lotnictwa z ramienia Rzadu Polskiego w Warszawie

Folder C-13

Prace Generala Izydora Modelskiego po rezygnacji z placowki warszawskiej

Folder C-14

Korespondencja z Free Europe

Folder C-15

Odezwa Wincentego Witosa do Braci-Chlopow oraz "Oswiadczenie" Generala Izydora Modelskiego i list jego do pisma polonijnego w Chicago

Folder C-16

Listy Drew Pearsona do Modelskich

Folder C-17

Listy W. W. Zaborowskiego do redakcji Kultury w obronie czci Generala Izydora Modelskiego

Folder C-18

Po smierci Gerala Izydora Modelskiego - kondolencje i "Wspomnienie" w 10 rocznice jego smierci napisne przez p. B. Krakowskiego

Folder C-19

"Wspomnienie" posmiertne o Generale Izydorze Modelskim napisane przez przyjaciela Min. Karola Popiela w jezyku polskim i angielskim

Folder C-20

Geopolityczne polozenie Polski a Pokoj Swiatowy

Folder C-21

Dzialalnosc Generala Izydora Modelskiego przed przybyciem do Stanow Zjednoczonych oraz trudnosci z wydaniem ksiazki w jezyku angielskim p.t. My Secret Battle Against Communism

Folder C-22

Artykul Pulkownika Kedziora: "Mity, legendy i fakty 1920 r."

Folder C-23

2 artykuly

 

"Plan, Koordynacja i Wizja Przyszlosci"

 

"3-ci Maj a Sowiecki System Rad."

Folder C-24

Listy, zaproszenia dla Generala Izydora Modulskiego

Folder C-25

Artykuly Generala Izydora Modulskiego, jego sprawy osobiste dotyczace takze sytuacji na emigracji w Londynie i w Ameryce

Folder C-26

Instrukcje dla Attaché Wojsk. przy ambasadzie Rzadu Polskiego w Warszawie

Folder C-27

Instrukcje Rzadu komunistycznego w Warszawie dla Generala Izydora Modelskiego; jego praca na terenie U.S.A., "Conclusion," - zakonczona pozostaniem w Washingtonie na stale

Folder C-28

Zyciorys Generala Izydora Modelskiego dla Rzadu Polskiego w Warszawie oraz instrukcje wojskowe dla Generala Izydora Modelskiego

Folder C-29

4 fotostaty Bolszewickiej Organizacji Komintermu

Folder C-30

"GIBRALTAR" - Smierc Generala Wladyslawa Sikorskiego; Dokumenty naocznych swiadkow katastrofy

Folder C-31

4 artykuly w jezyku polskim (bruliony odrecznie pisane przez Generala Izydora Modelskiego)

Folder C-32

Opracowanie Generala Izydora Modelskiego "Behind Washington's Velvet Curtain"

Folder C-33

Kilka uwag o dzialalnosci Jozefa Lipskiego, bylego ambasadora w Niemczech w okresie od czerwca 1937 roku do marca 1939 roku

Folder C-34

Notatki roznej tresci oraz wypowiedz Senatora J.Kennedy "Za Rewizja Ustawy Wzajemnej Pomocy"

Folder C-35

Tajna korspondencja Generala Waclawa Komara i Marszalka Rola-Zymierskiego z Generalem Izydorem Modelskim

Folder C-36

Memorial Generala Izydora Modelksiego do Forreign Office w Londynie w sprawie repatriacji Polskich Sil Zbrojnych z terenu Wielkiej Brytanii do Polski

Folder C-37

Sprawy wojskowe dotyczace Generala Izydora Modelskiego oraz Uchwala Rady Ministrow

Folder C-38

Raport Generala Izydora Modelskiego dla Naczelnego Wodza oraz Uwagi o Organizacji Naczelnych Wladz Wojskowych

Folder C-39

Artykul Generala Izydora Modelksiego w jezyku polskim

Box 13, Folder C-40

Jedyna kopia broszury Wojskowe Przyczyny Kleski Wrzesniowej

Folder C-41

General Izydor Modelski delegatem polskim na Dzien Odzyskania Niepodleglosci Filipin

Folder C-42

List Generala Izydora Modelskiego do Ministra Stanislawa Mikolajczyka

Folder C-43

Przedmowa do ksiazki opracowanej przez Generala Izydora Modelskiego Komu Moglo Zalezec na Smierci Generala Sikorskiego

Folder C-44

General Izydor Modelski - Przed przybyciem do Ameryki i po jego rezygnacji z placowki komunistycznej warszawskiej

Folder C-45

Pulkownik Kazimierz Stefczyk - List do Generala Wladyslawa Sikorskego oraz Uwagi o Organizacji Naczelnych Wladz Wojskowych

Folder C-46

Listy roznych oficerow do Generala Izydora Modelskiego

Folder C-47

General Norwid-Neugebauer - "Ogolne Uwagi w Sprawie Organizacji Wladz Wojskowych"

Folder C-48

Czesc artykulu Generala Izydora Modelskiego (od strony 16-ej) w sprawie ataku na Rosje Generala Mariana Kukiela za "Katyn"

Folder C-49

List Generala Izydora Modelskiego do Prezydenta Stanow Zjednoczonych A.P. z zalacznikami

 

"Memorandum"

 

Artykul "The Soviet Technique of Invasion used in Poland"

Folder C-50

Franciszek Wilk - Listy do Generala Izydora Modelskiego

Folder C-51

Zyciorys Ministra Karola Popiela; jego nekrolog; Artykul Karola Popiela i broszurka Zmierzch Londynu, autor: Litauer

Folder C-52

"Przedmowa" Generala Izydora Modelskiego do jego ewentualnej ksiazki. Rowniez artykul Waclawa Soroki i Boleslawa Swiderskiego

Folder C-53

"Polska Rzeczywistosc" - co myslal Izydor Modelski w dniu 1-go stycznia 1946 roku, to jest 4 miesiace przed przyjeciem stanowiska Attaché wojsk. i lotniczego z ramienia rzadu komunistycznego w Warszawie

Folder C-54

Wywiad z Ministrem Karolem Popielem oraz list jego do czlonkow Stronnictwa Pracy

Folder C-55

Kilka artykulow Generala Izydora Modelskiego oraz list Bliss-Lana; Notatka w sprawie Organizacji Naczelnych Wladz Wojskowych

Folder C-56

Notatka w sprawie Konferencji w San Francisco

Folder C-57

Sprawy Generala Izydora Modelskiego od chwili powrotu do Kraju w 1945 roku do przybycia do Washingtonu

Folder C-58

Jak poeci angielscy slawili Tadeusza Kosciuszke; Zofia Grelakowa - w 5-ta rocznice smierci Generala Izydora Modelskiego - jej wspomnienia

Folder C-59

General Izydor Modelski - Po zerwaniu z rzadem komunistycznym w Warszawie; oraz list do Kongresu Polonii i do pana Stefana Korbonskiego

Folder C-60

"Memorandum", Conclusion, Daty i Fakty

Folder C-61

Major Stefan Rago - jedyny oficer, ktory zginal w czasie tzw. "Zaolzia"

Box 14, Folder D-1

Wojsko Polskie na Emigracji w czasie II-ej Wojny Swiatowej

Folder D-2

Rozne broszurki i wycinki z gazet

Folder D-3

Dokumenty historyczne z roznych krajow (w wycinkach prasowych)

Folder D-4

Sowieckie szpiegostwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki Polnocnej

Folder D-5

Introduction (brulion) - Sprawy rosyjskie

Folder D-6

Broszurki i wycinki z gazet

Folder D-7

Listy Generala Izydora Modelskiego do Marszalka Michala Roli-Zymierskiego

Folder D-8

Statement of General Izydor Modelski before the Senat, 1949 May 10

Folder D-9

Dziennik Narodowiec i jego redaktor M. Kwiatkowski

Folder D-10

Rozne listy do Generala Izydora Modelskiego i jego ewentualne odpowiedzi

Folder D-11

Rozne listy do Generala Izydora Modelskiego z lat 1947-1954

Folder D-12

Sprawy Niemiec - Artykul Generala Izydora Modelskiego p.t. "Rewizjonizm niemiecki znowu podnosi glowe""

Folder D-13

Sprawy wojskowe "Polski Ludowej" z okresu 1945-1948

Folder D-14

Generala Izydora Modelskiego zyciorysy i 2 artykuly

Folder D-15

Sprawy wojskowe

 

Brygada Swietokrzyska

 

Protest w zwiazku z przemowieniem Generala Wladyslawa Andersa

 

6 dokumentow Ministerstwa Obrony Narodowej

 

2 listy oficerow

 

Broszurka - Atomowe Szpiegostwo, w jezyku angielskim

Folder D-16

5 roznych ciekawych dokumentow

Folder D-17

Artykul Ministra Stanislawa Mikolajczyka (w jezyku polskim)

Folder D-18

Deklaracja Zjednoczonych Polskich Partii Demokratycznych;

 

Artykul Generala Izydora Modelskiego pt. "Kryzys polskiej demokracji trwa na emigracji"; Kilka innych dokumentow w jezyku polskim

Folder D-19

Korespondencja w sprawie A.C.E.N. i PNKD

Folder D-20

United State Senate; The Foreign Broadcast Information Service; Interview with General Izydor Modelski and M. Davidson

Folder D-21

Agitacje w obozach wojskowych przeciwko Generalowi Wladyslawowi Sikorskiemu i Generalowi Izydorowi Modelskiemu

Folder D-22

Inzynier Waclaw Drzewiecki - List jego do redakcji Po Prostu

Folder D-23

Sprawy wojskowe - w listach, meldunkach i notatkach sluzbowych

Folder D-24

Department of State - List do Generala Izydora Modelskiego

Folder D-25

Free Europe Committee - prace dla nich Generala Izydora Modelskiego

Folder D-26

Brulion artykulu: "Szczecin - Odra - Nysa"

Folder D-27

Brulion pracy: "Przed Przybyciem do Stanow Zjednoczonych"

Folder D-28

Dotyczy zgonu Prezydenta Wladyslawa Raczkiewicza; rowniez wycinki z prasy

Folder D-29

Opracowanie scriptu: "Call in the shadow of death", dla TV

Folder D-30

Chruszczewa marzenia o skomunizowaniu Ameryki, oraz "wypowiedz Lenina 1-go marca 1920 roku"

Box 15, Folder D-31

Memorial wyslany do Prezydenta U.S.A.

Folder D-32

Sprawy Sowieckie dotyczace: "International Monetary Fund"; Recenzja ksiazki profesora Grossa: The Seizure of Political Power

Folder D-33

List do Kongresmana Kerstena i artykul w Biuletynie International Peasant Union

Folder D-34

Przemowienie radiowe do Kraju Generala Izydora Modelskiego; oraz "Oswiadczenie" i "Statement"

Folder D-35

Trudnosci z wydaniem ksiazki Generala Izydora Modelskiego

Folder D-36

Sprawy okupowanej przez komunizm Polski

Folder D-37

Artykul Generala Izydora Modelskiego w jezyku angielskim

Folder D-38

Ojciec Swiety Jan XXIII

Folder D-39

Dalszy ciag materialow z teczki D-40

Folder D-40

Notatki opracowan w jezyku angielskim

Folder D-41

Artykuly Generala Izydora Modelskiego

 

"Z Cyklu Polonia a Polska"

 

"Wielkie chwile Polonii Amerykanskiej"

Folder D-42

List do Mr. A. Herter'a - Sekretarza State Department

Folder D-43

Sprawy wojskowe po smierci Generala Wladyslawa Sikorskiego

Folder D-44

Kardynal Stefan Wyszynski - podroz jego do Rzymu z biskupami; List Ksiedza Ambrose L. Ondraka

Folder D-45

Notatki dotyczace katastrofy Gibraltarskiej

Folder D-46

Rozne sprawy

Folder D-47

Luzne kartki i bruliony

Folder D-48

100-letnia rocznica urodzin Generala Wladyslawa Sikorskiego; Nekrolog i fotografia

Folder D-49

Listy Generala Izydora Modelskiego do Redaktora Kwiatkowskiegow sprawie jego procesu z Wladyslawem Andersem

Folder D-50

Biuletyn Sprawozdawczy Rady narodowej R.P. od 3 grudnia do 1-go lutego 1943 roku