Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
KC PZPR records
99038  
No online items No online items       Request items ↗
View entire collection guide What's This?
PDF (65.38 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

 

Box 1 circa 1976

box 1, folder 1-6

Radom U.P. circa 1976

 

Box 2 circa 1976

box 2, folder 1

Wydarzenia Czerwcowe w Radomiu circa 1976

box 2, folder 2

Radom U.P. wstępne wersje circa 1976

box 2, folder 3

Wydarzenia w Radomiu - Czerwiec circa 1976

box 2, folder 4

Photographs - Radom circa 1976

box 2, folder 5

Photographs - Radom circa 1976

box 2, folder 6

Komitet Wojewódzki w Radomiu - Sprawozdanie 1977

box 2, folder 7

Wypadki Radomskie circa 1976

box 2, folder 8

Radom circa 1976

box 2, folder 9

Ursus circa 1976

 

Box 3 1981-1989

box 3, folder 1

Biuro Polityczne, August 29 - September 17 1989

box 3, folder 2

Central Committee, Meetings 1981

box 3, folder 3

Sprawy Międzynarodowe 1986-1989

box 3, folder 4

Sprawy Wyznaniowe 1985-1988

 

Box 4, Kolekcja Miedzeszyn, M4 - M6 1986-1990

box 4, folder 1

M4 - Protokoły Sekretariatu KC wraz z decyzjami 1988

box 4, folder 2

M4a - Finanse PZPR, Nr. 1-39 1986-1990

box 4, folder 3

M4a - Finanse PZPR, Nr. 40-64 1986-1990

box 4, folder 4

M5 - Sprawy wewnętrzne PZPR 1988

box 4, folder 5

M6 - Protokoły i decyzje BP i SKC I-VIII 1989

 

Box 5, Kolekcja Miedzeszyn M1 - M3 1986-1988

box 5, folder 1

M1 - Sprawy wewnętrzne PZPR 1986-1987

box 5, folder 2

M2 - Sprawy kadrowe i nomenklaturowe PZPR 1986-1988

box 5, folder 3

M3 - Protokoły Sekretariatu KC wraz z decyzjami, Nr. 1-12 1986-1987

box 5, folder 4

M3 - Protokoły Sekretariatu KC wraz z decyzjami, Nr. 13-28 1986-1987

 

Box 6, Kolekcja Miedzeszyn, M7 - M10 1987-1998

box 6, folder 1

M7 - Protokoły i decyzje BP i SKC IX 1989-1990

box 6, folder 2

M8 - Sprawy wewnętrzne PZPR , Nr. 1-22 1989-1990

box 6, folder 3

M8 - Sprawy wewnętrzne PZPR , Nr. 23-43 1989-1990

box 6, folder 4

M9 - Ann Arbor - relacje (dyskietka i teksty) circa 1998

box 6, folder 5

M10 - Sprawy gospodarcze i referendum 1987

 

Box 7, Kolekcja Miedzeszyn, M11 - M13 1986-1990

box 7, folder 1

M11 - Sytuacja wewnętrzna, nastroje społeczne, opozycje, Nr. 1-26 1986-1988

box 7, folder 2

M11 - Sytuacja wewnętrzna, nastroje społeczne, opozycje, Nr. 27-35 1986-1988

box 7, folder 3

M12 - Geneza "Okrągłego Stołu" (cz. I), Nr. 1-37 1988

box 7, folder 4

M12 - Geneza "Okrągłego Stołu" (cz. I), Nr. 38-45 1988

box 7, folder 5

M12a - Geneza "Okrągłego Stołu" (cz. II) 1988

box 7, folder 6

M13 - Wybory czerwcowe (cz. I) 1989

 

Box 8, Kolekcja Miedzeszyn, M14 - M20 1986-1989

box 8, folder 1

M14 - Wybory czerwcowe (cz. II), Nr. 1-23 1989

box 8, folder 2

M14 - Wybory czerwcowe (cz. II), Nr. 24-31 1989

box 8, folder 3

M15 - Problematyka międzynarodowa 1986

box 8, folder 4

M16 - Problematyka międzynarodowa 1987

box 8, folder 5

M17 - Problematyka międzynarodowa 1988

box 8, folder 6

M18 - Problematyka międzynarodowa 1989

box 8, folder 7

M19 - Sprawy wyznaniowe 1985-1989

box 8, folder 8

M20 - Komitet Obywatelski i KKW NSZZ "Solidarność" circa 1989

 

Box 9, Kolekcja Miedzeszyn, M21 - M26 1988-1989

box 9, folder 1

M21 - Obywatelski Klub Parlamentarny (cz. I) 1989

box 9, folder 2

M22 - Obywatelski Klub Parlamentarny (cz. II) 1989

box 9, folder 3

M23 - Dokumenty czeskie i węgierskie 1988-1989

box 9, folder 4

M24 - Dokumenty bułgarskie i niemieckie 1988-1989

box 9, folder 5

M25 - Depesze ambasadora USA w Warszawie 1989

box 9, folder 6

M26 circa 1990

 

Box 10, Kolekcja Jachranka J1 - J3 1980-1982

box 10, folder 1

J1 - Protokoły posiedzeń BP 1980-81, Nr. 1-19 1980-1981

box 10, folder 2

J1 - Protokoły posiedzeń BP 1980-81, Nr. 20-32 1980-1981

box 10, folder 3

J2 - Protokoły posiedzeń BP 1982, Nr. 1-12 1982

box 10, folder 4

J2 - Protokoły posiedzeń BP 1982, Nr. 13-34 1982

box 10, folder 5

J3 - Stenogramy posiedzeń BP 1982, Nr. 1 1982

box 10, folder 6

J3 - Stenogramy posiedzeń BP 1982, Nr. 2 1982

 

Box 11, Kolekcja "A" (Polska Po Stanie Wojennym 1983-1985), A1 - A4 1983-1985

box 11, folder 1

A1 - PZPR: sprawy wewnętrzne, Nr. 1-17 1983-1984

box 11, folder 2

A1 - PZPR: sprawy wewnętrzne, Nr. 18-30 1983-1984

box 11, folder 3

A2 - PZPR: sprawy kadrowe 1983-1984

box 11, folder 4

A3 - Sprawa T. Grabskiego, "Rzeczywistości" i ZP "Grunwald"

box 11, folder 5

A4 - Stenogram posiedzenia BP KC PZPR w dn. 27 XI 1984 1984

 

Box 12, Kolekcja "A" (Polska Po Stanie Wojennym 1983-1985), A5 - A7 1982-1985

box 12, folder 1

A5 - Stenogram posiedzenia BP KC PZPR w dn. 6 XII 1984 1984

box 12, folder 2

A6 - Polityka wewnętrzna (cz. I) 1982-1985

box 12, folder 3

A7 - Polityka wewnętrzna (cz. II), Nr. 1-11 1982-1985

box 12, folder 4

A7 - Polityka wewnętrzna (cz. II), Nr. 12-25 1982-1985

 

Box 13, Kolekcja "A" (Polska Po Stanie Wojennym 1983-1985), A8 - A9

box 13, folder 1

A8 - Sprawy wyznaniowe 1983-1984

box 13, folder 2

A9 - Problematyka międzynarodowa, Nr. 1-15 1983-1985

box 13, folder 3

A9 - Problematyka międzynarodowa, Nr. 16-24

 

Box 14, Kolekcja Jachranka, J7 - J10 1980-1982

box 14, folder 1

J7 - PZPR: sprawy wewnętrzne przed 13 XII 1981

box 14, folder 2

J8 - PZPR: sprawy wewnętrzne po 13 XII 1981 (do końca 1982) 1981-1982

box 14, folder 3

J9 - Stan wojenny: przygotowania i realizacja, Nr. 1-20 1980-1982

box 14, folder 4

J9 - Stan wojenny: przygotowania i realizacja, Nr. 21-32

box 14, folder 5

J10 - "Solidarność" i związki zawodowe (do 13 XII 1981) 1980-1981

 

Box 15, Kolekcja Jachranka, J4 - J6 1980-1984

box 15, folder 1

J4 - Protokoły posiedzeń SKC 1980-1982

box 15, folder 2

J5 - Finanse PZPR 1980-1984

box 15, folder 3

J6 - PZPR: kadry, członkowie, nomenklatura 1981-1982

 

Box 16, Kolekcja Jachranka, J11 - J13 1980-1982

box 16, folder 1

J11 - Sytuacja wewnętrzna 1980-1982

box 16, folder 2

J12 - Problematyka międzynarodowa, Nr. 1-19 1980-1982

box 16, folder 3

J12 - Problematyka międzynarodowa, Nr. 20-31 1980-1982

box 16, folder 4

J13 - Dokumenty Komisji Susłowa (cz. I) 1980-1982

 

Box 17, Kolekcja Jachranka, J14 - J15 1980-1982

box 17, folder 1

J14 - Dokumenty Komisji Susłowa (cz. II) 1982

box 17, folder 2

J15 - Dokumenty czeskie, niemieckie i bułgarskie dot. wydarzeń w Polsce 1980-1982

box 17, folder 3

Kolekcja M: Materiały pochodzące z zbiorów Hoover Inst.- M1: 25, M8: 17, M10: 5, 9, M11: 16, M15: 13, 15, 18, M16: 3, M17: 1, 2, 9, M18: 1,4 circa 1980

box 17, folder 4

Kolekcja M: Materiały pochodzące z zbiorów Hoover Inst.- M1: 25, M8: 17, M10: 5, 9, M11: 16, M15: 13, 15, 18, M16: 3, M17: 1, 2, 9, M18: 1,4 circa 1980