Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Register of the Ryszard Gontarz collection
2009C37  
No online items No online items       Request items ↗
View entire collection guide What's This?
PDF (136.54 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

Box: 1

American Jewish Joint Distribution Committee. Operations in Poland, 1957-1967

Box: 1

Bieńkowski, Władysław, Polskiego Dramatu Ciąg Dalszy, 1984

Box: 1

Control Committee on Trade with Communist Nations, 1981

Box: 1

Czechoslovakia. Party line explanation of 1968 invasion, 1968

Box: 1

Deklaracja Ruchu Demokratycznego, includes list of Signatories, 1977

Box: 1

Gomulka, Stanisław. Ideological testimony, 1968

Box: 1

Gomulka, Władysław

Box: 1

Gomulka, Władysław, Correspondence, 1981

Box: 1

Gomulka, Władysław Moje Czterenaście Lat, undated

Box: 1

Gontarz, Ryszard, Rewolta Marcowa. Narodziny, Życie i Smierć PRL, by Jerzy Brochowski, 2001

Box: 1

Gontarz, Ryszard, Zza Kulis Historii Polski Ludowej, 1981

Box: 1

Grabski, Tadeusz. Speeches, 1977-1978, 1982

Box: 1

Holoubek, Gustaw. Speech in parliament, 1980

Box: 1

Internetowy Serwis Informacyjny, 1998

Box: 1

Jaroszewicz, Piotr. Appeal to Parliament, 1984

Box: 1

Katyń

Box: 1

Jerzewski, Leonard, Dzieje Sprawy Katynia, 1980

Box: 1

Soviet archives, 1989

Box: 1

Komitet Obrony Robotników, undated

Box: 1

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce, 1987-1999

Box: 1

General, 1994-1997

Box: 1

Appeals, 1997-1999

Box: 1

Correspondence, 1992-1999

Box: 1

Pamięć Narodu, 1992-1993

Box: 2

Skonka, Leszek, Nawróceni na pluralizm czyli KORo-Solidarnościowa obłuda, 1987

Box: 2

Konfederacja Polski Niepodległej. Trial, 1981

Box: 2

Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, 1982

Box: 2

Kur, Stanisław, Ogłaszam alarm, kanalie stalinowskie czają się za każdym rogiem, 1980

Box: 2

Literárni Listy, 1968

Box: 2

Martial Law, 1981-1982

Box: 2

Biuro Polityczne KC PZPR, Zadania Partii w wearunkach stanu wojennego, 1982

Box: 2

Grabski, Tadeusz. Letter expressing disappointment about attitude of party members, 1982

Box: 2

Kowalski, Jan and Malinowski Andrzej, Pod wojskową dyktaturą. Między zamrożeniem a restauracją, 1982

Box: 2

Mazurkiewicz, Ryszard, Germanizacja polskości - zaproszenie do dyskusji, 1998

Box: 2

Mijal, Kazimierz, Główna Przyczyna Klęski Rewolucyjnego Socjalizmu, 2000

Box: 2

Ministerstwo Przemyslu Maszynowego, Analiza Wdrożeń Licencji, 1979

Box: 2

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych

Box: 2

Department II. Profilaktyczna Działalność Słuzb Bezpieczeństwa Czterech Głównych Krajów, Kapitalistycznych, 1966

Box: 3

Department III

Box: 3

Anti-socialist forces, 1977-1980

Box: 3

Anti-Soviet acts of protest, 1981

Box: 3

Appeal of Polish women to wives and mothers of party apparatus, militia and security forces, 1981

Box: 3

Counter-revolutionary forces, 1981-1982

Box: 3

Departmental directives, 1975

Box: 3

Departmental directives, 1979

Box: 3

Departmental directives, 1982

Box: 3

Egzekutywa Komitetu Zakładowego, 1968

Box: 3

Events of 1980. Origins, 1980

Box: 3

Helsinki Group, 1980

Box: 3

Ideological struggle. Analysis, 1977-1979

Box: 3

Komitet Obrony Robotników, 1980

Box: 3

Kraków cultural and academic circles, 1982

Box: 3

Martial Law, Propaganda statistics, 1982

Box: 3

Martial Law, Universities, 1982

Box: 3

Niezależne Zrzeszenie Studentów, 1981

Box: 3

Plan of action in case of social conflicts, 1978

Box: 3

Political conditions in Poland, 1976-1977

Box: 4

Solidarity, 1980-1982

Box: 4

General, 1981

Box: 4

Instructions, 1981-1982

Box: 4

Powstanie i Dzialałność NSZZ Solidarność by Feliks Bielak, 1982

Box: 4

Szlachcic, Franciszek. Speech to party members in Katowice, January 1981

Box: 4

Towarzystwo Kursów Naukowych, 1978

Box: 4

Underground

Box: 4

Activities against the state, 1980

Box: 4

Activities against the state, 1981 - January 1982

Box: 4

Illegal groups list

Box: 4

Political parties. Analysis of political programs, 1981-1982

Box: 4

Western policy toward Poland, 1976

Box: 4

Department IV. John Paul II and his mission in the East

Box: 4

Minister, Directives on penal code, 1973

Box: 4

Minister, Stachura, Bogusław, Speech to Central Committee, Jan-80

Box: 4

Moczar, Mieczysław, case of Leon Kasman, undated

Box: 4

Nowotko, Marceli, testimonies on circumstances of death

Box: 4

Gomułka Władysław, 1977

Box: 4

Loga-Sowiński, Ignacy, 1980

Box: 4

Toruńczyk, Romana, 1973

Box: 4

Origins of 1981 events, Geneza wydarzeń w Polsce w drugiej połowie 1980, unknown author, undated

Box: 4

Polska Lewica Patriotyczna, Bulletin, 1996

Box: 4

Polska Lewica Patriotyczna, Declaration, 1980

Box: 4

Polska Lewica Patriotyczna, Statute, 1997

Box: 4

Polska Partia Socialistyczna, émigré branch, 1978

Box: 4

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Box: 4

General

Box: 4

Aktywizacja przeciwników socjalizmu w warunkach kryzysu spoleczno-gospodarczego w Polsce, 1981

Box: 4

Political assessment or ruling class, 1982

Box: 4

Akademia Nauk Społecznych. Centrum Studiów Polityki i Propagandy, 1986

Box: 4

Calendar, 15 August - 9 September 1981

Box: 4

Centralna Komisja Kontroli Partyjnej. Henryk Cieśluk resignation, 1981

Box: 4

Communist Party of the Soviet Union. Appeal to the Central Committee of the Polish United Workers Party, 1981

Box: 4

Congress, Ninth, 1981

Box: 4

First Secretary Edward Gierek, 1978-1979

Box: 5

International ideological conference, Berlin, 1979

Box: 5

Komitet Centralny

Box: 5

Doradcy Naukowi, 1976-1980

Box: 5

Part I

Box: 5

Part II

Box: 5

Enclosures

Box: 5

Komisja Prawa i Praworządności, August 1981

Box: 5

Tenth Plenum, June 1981

Box: 5

Komitet Fabryczny Ursus Ocena wydarzeń w 1976 roku, 1976

Box: 5

Komitet Warszawski

Box: 5

Konferencja Programowo-Wyborcza, 1981

Box: 5

Plenum, 1981, 1982

Box: 6

Wydział Informacji. Dokumentacja Polityczna 1983

Box: 6

Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Tradycja niepodległościowa i jej wrogowie, undated

Box: 6

Polski Ruch Narodowy, 1989

Box: 6

Postęp i Demokracja, 1990

Box: 6

Prokuratura Generalna. Szczepanski, Maciej Indictment, 1981

Box: 6

General

Box: 6

Appendix 1

Box: 6

Correspondence. Patyk, Eugeniusz, 1980

Box: 6

Ruch Porozumienia Narodowego, Przedmurze, 1982

Box: 6

Rutkowski, Adam, O Agenturze Gestapowskiej w Getcie Warszawskiej, Biuletyn Zydowskiego Instytutu Historycznego, 1956

Box: 6

Rzeczywistość Klub Wiedzy Społeczno Politycznej, 1981-1982

Box: 7

Samoobrona Polska, 1978-1980

Box: 7

Słonimski Antoni, O drażliwości Żydow, 1924

Box: 7

Student strikes press articles 1968

Box: 7

Szczepański, Jan, Państwo Równoległe, 1981

Box: 7

Tudrej, Kazimierz. Indictment for armed struggle against communist authorities, 1957

Box: 7

Wałęsa, Lech. Interview with Oriana Fallaci, 1981

Box: 7

Wojsko Polskie

Box: 7

Główny Zarzad Informacji. Oddział VII, Obóz Reakcji Polskiej w Latach 1939-1945, 1948

Box: 7

Zawsze z Narodem. Biuletyn Specjalny Krajowej Agencji Informacyjnej wydany z okazji 35-lecia Ludowego Wojska Polskiego na zlecenie Głównego Zarządu Politycznego WP, 1978

 

Incremental Materials, 1943-2010

Scope and Contents

The materials represented in this section are composed of articles, correspondence, internal documents, newspaper clippings, photographs, writings and research materials. The increment is organized by the research topics that Ryszard Gontarz collected. Additionally, the research topics are organized by the original titles created by Gontarz: Czarna Teczka (Black Folder), Grudziń 1970 (December 1970 protests), Jedwabne (The Jedwabne massacre), Rudolf Kastner, Komandosi (The Commandos), Komitet Obrony Robotników (Workers’ Defence Committee), Kościół (Church), Lewica Patriotyczna (Leftist Patriotic Union), Marzec 1968 (Polish political crisis of March 1968), Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (Polish United Workers’ Party), Solidarność (Solidarity), Ukraińska Powstańcz Armia (Ukrainian Insurgent Army), Wojna Domowa (Civil War), and Zbrodnie Bermanowskie (Bermanian Crimes – referring to Jakub Berman). Additionally, there is a general Research Material category of documents that the creator kept separate. Materials in this category are composed of documents and writings pertaining to emigration and repatriotization, Władysław Gomułka, PRL (Polish People’s Republic), the views of western press on Poland, as well as articles, writings, and notes of Ryszard Gontarz.
 

Czarna Teczka (Black Folder) file, 1956-2000

Box/Folder : 7 : 9

Articles, 1971

Box/Folder : 7 : 10

Clippings, 1968-2000

Box/Folder : 7 : 11

Correspondence, 1985-1999

Box/Folder : 7 : 12

Jasienica, Paweł, (Leon Lech Beynar), 1995

Box/Folder : 7 : 13

Milion sprawiedliwych, circa 1980

Box/Folder : 7 : 14

Notes, 1968

Box/Folder : 7 : 15

Odwołanie, circa 1980

Box/Folder : 7 : 16

"W Obronie Leninizmu," crica 1970

Box/Folder : 7 : 17

"Wspomnienia H.S. Trumana," 1956

Box/Folder : 7 : 18

Zarys Historii PRL, 1978

Box/Folder : 7 : 19

Zrzut broni w okresie okupacji, circa 1980

 

Grudzień 1970 (December 1970) file, 1964-2001

Box/Folder : 7 : 20

Articles, 1970

Box/Folder : 7 : 21

Clippings, 1970-2001

Box/Folder : 8 : 1

Correspondence, 1981

Box/Folder : 8 : 2

Mieszkańcy Szczecina!, 1971

Box/Folder : 8 : 3

Notes, 1970

Box/Folder : 8 : 4

Photographs, 1964

Box/Folder : 8 : 5

Stoczniowcy Warskiego, 1971

Box/Folder : 8 : 6

Z Zebrania Otwartego POP Wydziału/Kotlarnia, Silniki/Stoczni, Który Pierwszy Rozpoczął Wydarzenia w Gdańsku, circa 1970

 

Jedwabne (The Jedwabne massacre) file, 1945-2001

Box/Folder : 8 : 8

Głos Lewicy, 1998

Box/Folder : 8 : 9

Notes, 1967

Box/Folder : 8 : 10

Research Materials, 1994

Box/Folder : 8 : 7

Clippings, 1998-2001

Box/Folder : 8 : 11

"Równouprawnienie Obywatelski czy Państwo w Państwie," circa 1970

Box/Folder : 8 : 12

Żydowska Komisja Historyczna, 1945

 

Rudolf Kastner file, 1960-2004

Box/Folder : 8 : 13

Clippings, circa 1980

Box/Folder : 8 : 14

"Co ujawni proces Eichmana," 1960

Box/Folder : 8 : 15

"Czy Warszawa wycofała się ze swego stanowiska wobec Izraela," circa 1990

Box/Folder : 8 : 16

Faszyzm i Syjonizm: korzenie pokrewieństwa z frontu ideologicznego, 1984

Box/Folder : 8 : 17

Grinwald v.s. Kastner circa 1980

Box/Folder : 8 : 18

Izrael - Marzenia i Rzeczywistość - Rozwiązanie Problemu Palestyny, circa 1980

Box/Folder : 8 : 19

Izrael - Oko w Oko z Edmundem Rothschildem, 1967

Box/Folder : 8 : 20

Komunikaty, 1967

Box/Folder : 8 : 21

Konsolidacja Wstecznych Sił NRF, Izraela i Syjonizmu, 1968

Box/Folder : 8 : 22

Notes, 1990-2004

Box/Folder : 8 : 23

O przyjaźni arabsko-radzieckiej, jej znaczeniu i środkach dla jej ochrony i utrwalenia, 1967

Box/Folder : 8 : 24

"Prowokatorzy przy pracy," 1974

Box/Folder : 8 : 25

Strzały w Alei Emanuela, 1968

 

Komandosi (The Commandos) file, 1969-1980

Box/Folder : 9 : 1

Do użytku wewnątrzzwiązkowego, circa 1980

Box/Folder : 9 : 2

Kulisy Wydarzeń Marcowych, 1969

Box/Folder : 9 : 3

Kulisy Wydarzeń Marcowych w Polsce, circa 1970

Box/Folder : 9 : 4

Lityński i Blumsztein Przed Sądem, circa 1970

Box/Folder : 9 : 5

Notes, circa 1970

 

Komitet Obrony Robotników (Workers' Defence Committee) file, 1970-1990

Box/Folder : 9 : 6

Biuletyny Informacyjne, circa 1980

Box/Folder : 9 : 7

Clippings, 1981

Box/Folder : 9 : 8

"Czy KSS "KOR" Będzie Mordował Swych Przeciwników?" circa 1980

Box/Folder : 9 : 9

"Czy Mogę Robić te Buty?" circa 1980

Box/Folder : 9 : 10

Demokratyczna Opozycja w Polsce: Wydarzenia Czerwcowe, 1979

Box/Folder : 9 : 11

"Głos," circa 1970

Box/Folder : 9 : 12

Komunikaty, circa 1970

Box/Folder : 9 : 13

Kuroń, Jacek, circa 1980

Box/Folder : 9 : 14

Member Bio's - KOR circa 1990

Box/Folder : 9 : 15

"Niezależność," circa 1980

Box/Folder : 9 : 16

Notes, circa 1980

Box/Folder : 9 : 17

"od Nowa," 1980

Box/Folder : 9 : 18

Oświadczenia, circa 1980

Box/Folder : 9 : 19

Porady Dla Zakładających Zakładowe Organizacje, circa 1970

Box/Folder : 9 : 20

Program polityczny i działalność Klubu Samoobrony Społecznej, 1982

Box/Folder : 9 : 21

"Robotnik," 1980

Box/Folder : 9 : 22

Stenogram - Michnik A., 1980

Box/Folder : 9 : 23

"Więż," 1975

Box/Folder : 9 : 24

1863: Polska w Oczach Rosjan, crica 1970

 

Kościół (Church) file, 1980-2009

Box/Folder : 9 : 25

Articles, circa 2008

Box/Folder : 10 : 1

Clippings, 1980-2000

Box/Folder : 10 : 2

Embargo, 1983

Box/Folder : 10 : 3

Glemp, Józef, 1982-1983

Box/Folder : 10 : 4

Jan Paweł II, 1983

Box/Folder : 10 : 5

"Kultura," 1982

Box/Folder : 10 : 6

Monographs, 1993-2009

Box/Folder : 10 : 7

Notes, circa 1980

 

Lewica Patriotyczna (Leftist Patriotic Union) file, 1943-2010

Box/Folder : 10 : 8

Articles, 1943-1980

Box/Folder : 10 : 9

Correspondence, 1998

Box/Folder : 10 : 10

Deklaracja członkowska, 1997

Box/Folder : 10 : 11

Deklaracja programowa, circa 1990

Box/Folder : 10 : 12

Do wszystkich ludzi..., circa 1990

Box/Folder : 10 : 13

"Głos," 1979-1990

Box/Folder : 10 : 14

"Krajobraz po Grunwaldzie," 2010

Box/Folder : 10 : 15

Kulisy Stanu Wojennego, 1987

Box/Folder : 10 : 16

Lista Obecności, 1996

Box/Folder : 11 : 1

Notes, 1980-1998

Box/Folder : 11 : 2

Ob. Łupaszka, 1945

Box/Folder : 11 : 3

Pamphlets, 1988-1997

Box/Folder : 11 : 4

Photographs, circa 1948

Box/Folder : 11 : 5

Porozumienie, circa 1990

Box/Folder : 11 : 6

Posłanie, 1997

Box/Folder : 11 : 7

Protokoły, 1996

Box/Folder : 11 : 8

Research Files, 1956-2000

Box/Folder : 11 : 9

Rozdział III: Członkowie ich prawa i obowiązki, circa 1990

Box/Folder : 11 : 10

Statut, 1999

Box/Folder : 11 : 11

Uchwała, circa 2000

Box/Folder : 11 : 12

Wykaz, 1998

 

Marzec 1968 (Polish political crisis of March 1968) file, 1980-1993

Box/Folder : 11 : 13

Clippings, 1980-1993

Box/Folder : 11 : 14

Kulisy marcowych wydarzeń 1968 roku, circa 1990

Box/Folder : 11 : 15

Notes, circa 1990

Box/Folder : 11 : 16

O Robercie Satanowskim, circa 1986

Box/Folder : 11 : 17

Photographs, circa 1980

Box/Folder : 11 : 18

"Pokarać rękę ślepy miecz!!!" circa 1980

Box/Folder : 11 : 19

Przyczynek do Wydarzeń Marcowych 1968 r., circa 1980

Box/Folder : 11 : 20

Wydarzenia marcowe 1968 r. Geneza, Przebieg, Konsekwencje, circa 1990

Box/Folder : 11 : 21

II Marzec 1968, circa 1980

 

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (Polish United Workers' Party) file, 1975-2001

Box/Folder : 11 : 22

Apele, 1981

Box/Folder : 11 : 23

Articles, 2001

Box/Folder : 11 : 24

Blok Komentarzowy, 1982

Box/Folder : 11 : 25

Conference Address, circa 1980

Box/Folder : 11 : 26

Ekstremiści, 1983

Box/Folder : 11 : 27

Informacja, 1982

Box/Folder : 11 : 28

List Otwarty, circa 1980

Box/Folder : 11 : 29

Mandat 34, circa 1980

Box/Folder : 11 : 30

Nowotko - Mołojec z początków PPR: Nieznane Relacja Władysława Gomułki i Franciszka Jóżwiaka, 1981

Box/Folder : 11 : 31

Propozycja składu Komitetu Centralnego PZPR i Centralnej Komisji Rewizyjnej, 1975

Box/Folder : 11 : 32

Referat sprawozdawczy egzekutywy POP przy Państwowym Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, 1977

Box/Folder : 11 : 33

Sprawozdanie, 1988

Box/Folder : 11 : 34

Uchwały, 1981

Box/Folder : 11 : 35

Władysław Bieńkowski Polska 1980 czyli Rachunek Partyjnego Sumienia, 1981

Box/Folder : 11 : 36

Wspomnieniu z działalność w Komunistycznym Związku Młodzieży Francji w Polskich Grupach Językowych, circa 1980

Box/Folder : 11 : 37

Wykaz I Sekretarzy KF, KZ w bezpośredniej współpracy KC. KW., circa 1980

Box/Folder : 11 : 38

Wystąpienia, 1981

Box/Folder : 11 : 39

Zagadnienia Dotyczące Działalności Resortu Spraw Wewnętrznych Zamieszczone w Programie PZPR, circa 1980

Box/Folder : 11 : 40

Zagadnienia i Materiały, 1982

 

Reseach Materials, 1968-2007

Box/Folder : 11 : 41

Akt Oskarżenia, 1968

Box/Folder : 11 : 42

Biuletyny, 1981-1982

Box/Folder : 11 : 43

Emigracja i repatriacja w latach 1936-1978 /x/ w tysiącach, circa 1980

Box/Folder : 12 : 1

Gomułka, Władysław, circa 1980

Box/Folder : 12 : 2

Lata Trzydzieste, circa 1980

Box/Folder : 12 : 3

Listy Otwarte, circa 1980

Box/Folder : 12 : 4

Narodziny PRL, 1978

Box/Folder : 12 : 5

Niektóre Problemy: Powstania i Rozwoju Ludowego Wojska Polskiego, circa 1980

Box/Folder : 12 : 6

Notatka, circa 1980

Box/Folder : 12 : 7

Oświadczenia, 1981

Box/Folder : 12 : 8

Prasa Zachodnia o Polsce, 1981

Box/Folder : 12 : 9

Przesilenia i Zwroty w Dziejach Polski Ludowej, 1983

Box/Folder : 12 : 10

Sowiński, Ignacy Loga, 1980

Box/Folder : 12 : 11

Szymański, Tadeusz, 1986

Box/Folder : 12 : 12

Światowa Organizacja Syjonistyczna, 1980

Box/Folder : 12 : 13

"W ćwierćwiecze Polskiego Października. Socjalistyczna odnowa - czy kontrrewolucyjny bełkot?" 1981

Box/Folder : 12 : 14

W obronie prawdy i godności narodu, 2007

Box/Folder : 12 : 15

Wykaz, circa 1980

Box/Folder : 12 : 16

Wystąpienie, 1980

 

Solidarność (Solidarity) file , 1978-1990

Box/Folder : 12 : 17

Biuletyny, circa 1980

Box/Folder : 12 : 18

Clippings, circa 1980

Box/Folder : 12 : 19

Czego Chce, "Solidarność Wiejska?" 1981

Box/Folder : 12 : 20

Demokracja Związkowa, 1981

Box/Folder : 12 : 21

Dość Odwrotu i Złudzeń Sprzeczności Antagonistyczne Rozstrzyga Walka, circa 1990

Box/Folder : 12 : 22

Komunikaty, 1980

Box/Folder : 12 : 23

Kryteria Doboru na Stanowiska Kierownicze Są takie same od wielu lat, circa 1980

Box/Folder : 12 : 24

Ku Nowej Polsce, crica 1980

Box/Folder : 12 : 25

Listy Otwarte, 1980

Box/Folder : 12 : 26

Metody KSS "KOR" - Każdy Niewygodny - To Agent SB, circa 1980

Box/Folder : 12 : 27

Miscellanous, circa 1980

Box/Folder : 12 : 28

O Stosowaniu Przez Władze PRL Dyskryminacji w Dziedzinie Zatrudnienia Jako Metody Walki z Demokratyczną Opozycją w Polsce, circa 1980

Box/Folder : 12 : 29

Oświadczenia, circa 1980

Box/Folder : 13 : 1

Powstanie i Przejawy Działalności Grup Antysocjalistycznych w Polsce, 1978

Box/Folder : 13 : 2

Problem Kryteriów Doboru Kandydatów na Studia Wyższe, circa 1970

Box/Folder : 13 : 3

Propaganda, circa 1980

Box/Folder : 13 : 4

Przyczyny Hamujące Postęp Organizacyjny w Przedsiębiorstwie, circa 1980

Box/Folder : 13 : 5

Szanse Nielegalnych Wydawnictw Obywatelskich, 1981

Box/Folder : 13 : 6

To Wymaga Odpowiedzi, circa 1980

 

Ukraińska Powstańcz Armia (Ukrainian Insurgent Army) file, 1980-2004

Box/Folder : 13 : 7

Apele, circa 1980

Box/Folder : 13 : 8

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 2002

Box/Folder : 13 : 9

Clippings, 2001

Box/Folder : 13 : 10

Deklaracja programowa, circa 2000

Box/Folder : 13 : 11

Informacja, circa 1980

Box/Folder : 13 : 12

List prymasa Glempa do kardynała Huzara, 2004

Box/Folder : 13 : 13

Listy Otwarte, 2002

Box/Folder : 13 : 14

Notatka Urzędowa, 1998

Box/Folder : 13 : 15

Notes, circa 1990

Box/Folder : 13 : 16

W obronie prawdy i godności narodu, circa 1990

Box/Folder : 13 : 17

60 Rocznica Ludobójstwa Dokonanego przez Oun-UPA na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich w latach 1939-1947, 2003

 

Wojna Domowa (Civil War) file, 1951-2007

Box/Folder : 13 : 18

Akt Oskarżenia, 1951

Box/Folder : 13 : 19

Clippings, 2001-2007

Box/Folder : 13 : 20

Morderstwo 10-ciu członków Al Pardołowa, circa 1970

Box/Folder : 13 : 21

Notatka, 1967

Box/Folder : 13 : 22

Notes, circa 1980

Box/Folder : 13 : 23

Odpis, circa 1980

Box/Folder : 13 : 24

Photographs, 1970-1980

Box/Folder : 13 : 25

Rezolucja, circa 1980

Box/Folder : 13 : 26

Wspomnienia, 1959

Box/Folder : 13 : 27

Wykaz, 1998

Box/Folder : 13 : 28

Życiorys, 1964

 

Zbrodnie Bermanowskie (Bermanian Crimes - referring to Jakub Berman) file, 1949-2002

Box/Folder : 13 : 29

Clippings, 1988-2002

Box/Folder : 13 : 30

Lewandowski, Jerzy, 1955

Box/Folder : 13 : 31

Notes, 1949

Box/Folder : 13 : 32

"Powrót," circa 1960

Box/Folder : 13 : 33

Statut Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce, 1989