Inventory of the Lieutenant Colonel Borkowski collection

Finding aid prepared by Hoover Institution Archives Staff
Hoover Institution Archives
434 Galvez Mall
Stanford University
Stanford, CA, 94305-6010
(650) 723-3563
hooverarchives@stanford.edu
© 2008, 2016


Title: Lieutenant Colonel Borkowski collection
Date (inclusive): 1939-1945
Collection Number: 47016
Contributing Institution: Hoover Institution Archives
Language of Material: Polish
Physical Description: 2 manuscript boxes (0.8 linear feet)
Abstract: Correspondence, memoranda, reports, government documents, bulletins, speeches and writings, and maps relating to Polish-Soviet relations, Polish military personnel and civilians deported to the Soviet Union, conditions in Poland during the German and Soviet occupations in World War II, and Polish military operations under French and British command.
Physical Location: Hoover Institution Archives
Creator: Borkowski, Lieutenant Colonel, collector.

Access

Collection is open for research.
The Hoover Institution Archives only allows access to copies of audiovisual items. To listen to sound recordings or to view videos or films during your visit, please contact the Archives at least two working days before your arrival. We will then advise you of the accessibility of the material you wish to see or hear. Please note that not all audiovisual material is immediately accessible.

Publication Rights

For copyright status, please contact the Hoover Institution Archives.

Preferred Citation

[Identification of item], Lieutenant Colonel Borkowski collection, [Box no.], Hoover Institution Archives.

Acquisition Information

Acquired by the Hoover Institution Archives in 1947.

Accruals

Materials may have been added to the collection since this finding aid was prepared. To determine if this has occurred, find the collection in Stanford University's online catalog at http://searchworks.stanford.edu/ . Materials have been added to the collection if the number of boxes listed in the library catalog is larger than the number of boxes listed in this finding aid.

Scope and Content of Collection

Correspondence, memoranda, reports, government documents, bulletins, speeches and writings, and maps relating to Polish-Soviet relations, Polish military personnel and civilians deported to the Soviet Union, and conditions in Poland during the German and Soviet occupations in World War II. Includes circulars and instructions from the Polish Army Headquarters and Émigré Ministry of Defense in London to the military personnel of the Polish units fighting under Allied Command.

Subjects and Indexing Terms

Anders, Wladyslaw, 1892-1970.
Sikorski, Władysław, 1881-1943.
World War, 1939-1945--Poland.
Great Britain--Foreign relations--Poland.
Poland--Foreign relations--Great Britain.
Poland--Foreign relations--Soviet Union.
Poland--History--Occupation, 1939-1945.
Soviet Union--Foreign relations--Poland.

Box/Folder 1 : 1-3

Documents of Polish Forces under French and British command, 1939-1944

Box/Folder 1 : 1

Instrukcja w sprawie rejestracji faktów, uwag i spostrzeżeń, dotyczących przygotowań i działań wojennych / L.dz.310-145/39 (Instruction on recording facts, comments, and observations relating to the war preparations and activities / file number), Paryż, 29.X.39, 1939 October 29

 

Załącznik do Instrukcji powyższej / bez day i L.dz. (Attachment to the above instruction / no file number), undated

 

Nastroje wśród żołnierzy przepływających przez Stację Zborną / L.dz.14/Tj/40 (The mood among the soldiers passing through the Collecting Station / file number), Paryż, 14.I.40, two copies, 1940 January 14

 

Wytyczne Specjalne / L.dz.161/III.40 (Special Guidelines / file number), Paryż, dn.23.II.40, 1940 February 23

 

Wnioski z doświadczeń poczynionych w pierwszych walkach franc.-niem. / L.dz.288/III.40 (The conclusions from the experiences of the first French-German battles / file number), Paryż, dn.28.II.40, 1940 February 28

 

Dlaczego Alianci muszą zwyciężyć? (Why the Allies must win?), Paryż, marzec 1940, 1940 March

 

O listach drogą lotniczą / L.dz.428/Tjn./Og.Org/40 (The letters by air / file number), Paryż, dn.16.III.40, three copies, 1940 March 16

 

O korespondencji telegraficznej z częścią Polski okupowanej przez Sowiety / L.dz.269/Tjn/Og.Org/40 (The telegraphic correspondence with the Soviet-occupied part of Poland / file number), Paryż, 9.III.40, 1940 March 9

 

Sprowadzanie rodzin wojskowych do Francji / L.dz.288/Tj/40 (Bringing military families to France / file number), Paryż, dn.4.IV.40, 1940 April 4

 

a) Załącznik No. 1 (Attachment)

 

b) Załącznik No. 2 (Attachment)

 

Sprowadzanie rodzin wojskowych do Francji / L.dz.289/Tj/40 (Bringing military families to France / file number), Paryż, dn.20.IV.40, 1940 April 20

 

O urlopach żołnierzy do Nicei / L.dz.965/Pf/Og.-Org/40 (The soldiers' vacations in Nice / file number), Paryż, dn.8.V.40, two copies, 1940 May 8

 

Powściągliwość w korespondencji prywatnej / L.dz.12019/II.40 (Moderation in private correspondence / file number), Paryż, dn.10.V.40, 1940 May 10

 

Strzelanie z karabinów armji niemieckiej do samolotów nisko lecących/tłumaczenie instrukcji niemieckiej / L.dz.896/Tj.O.III/40 (Shooting with German Army guns to low-flying aircrafts/translation of the German instructions / file number), Paryż, dn.25.V.40, 1940 May 25

 

Biuletyn Sztabu N.Wodza No. l / L.dz.373/III.Tj.40 (Commander-in-chief Staff bulletin / file number), Londyn, dn.15.października 1940, 1940 October 15

 

Przemówienie N.Wodza na obiedzie dla Admiralicji / L.dz.1231, 1943

 

a) Rozdzielnik

 

b) Samo przemówienie

 

Program prac Sekcji Badań i Studiów Służby Intendentury, / L.dz.114/Tjn/43 (Work Program for Research Studies of Commissariat Service / file number), Londyn, dn.3.III.43, 1943 March 3

 

a) Zał. No. 1 (Attachment)

 

b) Zał. No. 2

 

c) Zał. No. 3

 

d) Zał. No. 4

 

e) Pismo przewodnie płk.Krajowskiego

 

f) Zadanie i zakres pracy Wydziału Studiów Adm.

Box/Folder 1 : 2

O dywizji Berlinga / L.dz.1668/WPol/43, Londyn, 26.XI.43, 1943 November 26

 

a) Pismo przewodnie gen.Kukiela

 

b) Specjalny Komunika Informacyjny

 

Specjalny Komunikat Tajny No. 3/43 / L.dz.603/K.O./I/tj/43

 

Komunikat o Położeniu Politycznym / L.dz.2927/B.M./43, Londyn, 28.XII.43, two copies, 1943 December 28

 

Komunikat Tajny w Sprawie przekroczenia granicy Polski przez wojska sowieckie / L.dz.6/WPol/44, Londyn, 6.I.44, 1944 January 6

 

Komunikat w sprawie mowy Churchilla / L.dz.2217/B.M./44, Londyn, 25.II.44, 1944 February 25

 

Częściowy wykaz miejscowości, których nazwy zostały zmienione przez władze niemieckie / L.dz.1410/44, 14.III.44, 1944 March 14

 

Komunikat o roszczeniach sowieckich w stosunku do Polski / L.dz.2184/WPol/44, Londyn, 21.II.44, 1944 February 21

 

Komunikat o organizacji Sztabu N.Wodza / L.dz.268/GNW/44, Londyn, 10.III.44, 1944 March 10

 

Komunikat o Sytuacji na wschodnich ziemiach Polski / L.dz.2597/WPol/44, Londyn, 7.IV.44, two copies, 1944 April 7

 

O wysyłce paczek do Kraju / L.dz.1650/Bop/Og/44, Londyn, 15.V.44, 1944 May 15

 

a) Sam komunikat

 

b) Załączniki No. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, two copies

 

O powojennych problemach obrony/ze źródeł amerykańskich

 

a) Studium powojennych problemów obrony państwa

 

b) Studium problemów powojennej obrony narodowej

 

Biuletyn Informacyjny No. 80 / L.dz.3030/WPol/44, Londyn, 31.V.44, 1944 May 31

 

Wiadomości bieżące / L.dz.3177/WPol/44, Londyn, 23.VI.44, 1944 June 23

 

Sprawozdanie z działalności służby warsztatowej elektrotechnicznej II-go Korpusu w czasie akcji pod Monte Cassino / L.dz.365/Tj/SWEI/44, M.p.23.VI.44, 1944 June 23

 

Żołnierze Armji Sprzymierzonych w Italji /odezwa gen.Aleksandra, two copies

 

O Stosunkach polsko-sowieckich / L.dz.3314/WPol/44, Londyn, 14.VII.44, 1944 July 14

 

O zajęciu Wilna przewojska sowieckie / L.dz.3368/WPol/44, Londyn, 20.VII.44, 1944 July 20

 

Zasady polityki personalnej / L.dz.1387/Tjn.Pers44, Londyn, 1.VII.44, 1944 July 1

 

O aktach rachunkowych / L.dz.465/Tjn:Int.0.44, Londyn, 22.VII.44, 1944 July 22

 

O utworzeniu Szefostw Służb N.W./ L.dz.420/Kwat/44, Londyn, 22.VII.44, 1944 July 22

 

Oficerowie służby opieki /L.dz.2171/Bop/Og/Reg/44, Londyn, 24.VII.44, 1944 July 24

 

W sprawie zwrotów kosztów /L.dz.437/Int.M/tjn./44, Londyn, 31 lipca 1944 r., 1944 July 31

 

O antysemityzmie w Wojsku Polskim

 

Pismo przewodnie gen. Kukiela / L.dz.1092/WPol./43

 

Opracowanie M. Heitzmana / L.dz.855/WPol/43

 

Ćwiczenie "Obrona Stała"

 

a) Pismo płk.Smoleńskiego do Szefa oddz.Dwaterm. / L.dz.1187/Op/W., dn.26.VIII.44, 1944 August 26

 

b) Założenie wraz z 4-ma załącznikami

 

Poufny Biuletyn Informacyjny No. 88 / L.dz.3624/WPol/44, Londyn, dn.26.VIII.44, 1944 August 26

 

O stosunkach z Rosją Sow. / L.dz.3632/WPol/44, Londyn, dn.28.VIII.44, 1944 August 28

Box/Folder 1 : 3

Ogólny plan organizacji i szkolenia jednostek i uzup.

 

a) Sam plan / L.dz.1739/Tjn/Wyszk.44, dn.4.IX.44, 1944 September 4

 

b) Zał. No. 1/tabela

 

c) Pismo gen.Głuchowskiego do N.Wodza

 

O szpitalach w W.Brytanii

 

a) Pismo gen.Głuchowskiego / L.dz.9550/44

 

b) Wykaz szpitali wojsk. w Szkocji / L.dz.9550/44

 

O transporcie powietrznym

 

a) Pismo przewodnie ppłk.Rehmana / L.dz.605/Kwat/Tjn/44, Londyn, dn.29.IX.44, 1944 September 29

 

b) Lotnictwo transportowe/Bryt. - Ameryk.

 

c) Zał. No. 1/transport morski a powietrzny

 

d) Tablice No. 1 i 2

 

O sprawach gospodarczych w szpitalach / L.dz.8050/Int.N.44, Londyn, dn.19.IX.44, 1944 September 19

 

Rozkaz awansowy na ppor. / L.dz.2619/Tjn.Pers.44, 17.X.44, 1944 October 17

 

Kompetenci Sztabu N.W. w sprawach pers. oficerów / L.dz.2800/Tjn.Pers.44, Londyn, 4.XI.44, 1944 November 4

 

Błędy słownictwa wojskowego

 

a) Pismo przewodnie Szefa Sztabu / L.dz.1141/Sztab/44, Londyn, 6.XI.44, 1944 October 6

 

b) Wykaz zasadniczych błędów

 

Stosunki z Rosją / L.dz.4050/WPol/44, Londyn, 13.XI.44, two copies, 1944 November 13

 

O polityce w wojsku / L.dz.1577/G.Z1/44, Londyn, 8.XI.44, two copies, 1944 November 8

 

Zasady wychowania w PSZ / L.dz.3523/B.Op/K.O./I/44, Londyn, 15.XII.44, 1944 December 15

 

Instrukcja o przymusowych nauczaniach analfabetów /L.dz.3525/B.Op/K.O./I/44, Londyn, 15.XII.44, 1944 December 15

 

a) Sama instrukcja

 

b) Załącznik No. 1

 

O stosunku do Czechów i Słowaków / L.dz.19/Pf/Sztab/45, Londyn, 8.II.45, 1945 February 8

 

Wytyczne Rządu dla Wojska / L.dz.206/WPol/45, Londyn, dn.14.II.45, 1945 February 24

 

O odsyłaniu odznaczeń brytyjskich / L.dz.243/B.M./Tjn/45, Londyn, dn.15.II.45, 1945 February 15

 

O opiece nad Polakami w Niemczech / L.dz.694/GNW/45, Londyn, dn.10.V.45, 1945 May 10

 

Dalsze instrukcje Rządu do Sił Zbrojnych / L.dz.204/WPol/45, Londyn, 13.II.45, 1945 February 13

 

O pogadankach w wojsku / L.dz.223/Sekr.InfS.Z./45, Londyn, dn.21.III.45, 1945 March 21

 

Rozkaz awansowy na stopnie ofic. w 1945 r. / L.dz.2830/Tjn.Pers.44, Londyn, dn.6.XI.44, 1944 November 6

Box/Folder 1 : 4

Polish-Russian relations, 1941

 

Aperçu de la situation politique, économique et militaire de l'U.R.S.S.

 

Record of conversation between General Sikorski and Monsieur Maisky, July 5

 

Agreement draft, July 15

 

Polish-Soviet Agreement (draft sentence), July 15

 

Letter from General Sikorski to General Anders, August 2

 

Letter from General Sikorski to Stanisław Głąbinski, August 2

 

Letter from J. H. Retinger to General Sikorski, August 14

 

Letter from General Anders to General Sikorski, August 14

 

Letter from W. Arlet to the Ministry of Foreign Affairs in London

 

Letter from J. H. Retinger to General Sikorski, August 14

 

Notes from the conversation between Dr. J. Retinger and Commissioner of Foreign Affairs Wyszynski, August 15

 

Letter from Stanisław Grabski to General Sikorski, August 15

 

Letter from J. H. Retinger to General Sikorski, August 15

 

Letter from General Anders to General Sikorski, August 16

 

Letter from J. H. Retinger to General Sikorski, August 16

 

Proposals from J. H. Retinger to V. Molotov, August 22

 

Note from General Sikorski to J. H. Retinger

 

Letter from J. H. Retinger to General Sikorski (two copies), August 29

 

Private audience of Ambassador Kot with Kalinin, September 9

 

Notes from conversation between Ambassador Kot and Ambassador Steinhardt, Moscow, September 9

 

Conversation between Polish Ambassador Kot and Minister Wyszyński, September 10

 

Notes from the conversation between the Ambassador and Łozowski, September 17

 

Proposals from Polish Embassy to People's Commissariat for Foreign Affairs, regarding Polish radio, September 19

 

List of Polish journalists, writers, and artists accredited by Polish Embassy, September 20

 

Proposals from Polish Embassy regarding Polish press and propaganda, September 21

 

Letter from Ambassador Kot to the Minister of Foreign Affairs in London, September 22

 

Note about religion in Soviet Union, September 25

 

Conversation between Ambassador Bogomolow and J. Drohojowski, September 26

 

Letter from Szyszko-Bohusz to Retinger, September 28

 

Letter from camp in Soviet Union, September 30

 

Letter from camp in Soviet Union, October 1

 

Conversation between Ambassador Kot and Wyszyński, October 7

 

Letter from from Ambassador Kot to General Sikorski, October 8

 

Letter from Teresa Lipkowska to General Sikorski, October 11

 

Conversation between General Sikorski and Stalin, December 4

Box/Folder 1 : 5

Sosnkowski

Box/Folder 1 : 6

1st Armored Division

Box/Folder 1 : 7

Polish-Soviet Agreement, 1941

Box/Folder 1 : 8

Sytuacia zydow

Box/Folder 1 : 9

Inter-Allied Committee

Box/Folder 1 : 10

Inter-Allied Research Committee

Box/Folder 1 : 11

Various materials

Box/Folder 2 : 1

Wood industry

Box/Folder 2 : 2

Coal mines (lists and maps)

Box/Folder 2 : 3

Metallurgic industry

Box/Folder 2 : 4

Machinery industry

Box/Folder 2 : 5

Agricultural industry (Katowice region)

Box/Folder 2 : 6

Agricultural industry (Wrocław region)

Box/Folder 2 : 7

Chemical technology industry