Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Register of the Free Europe Press issuances
2010C11  
No online items No online items       Request items ↗
View entire collection guide What's This?
PDF (110.17 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

Collection Contents

Box: 1

Czechoslovakia, 1951-1956

Box: 1

First launch, Operation "Winds of Freedom," 1951

Box/Folder: 1 : 1

Poselství Čechům a Slovákům

Box/Folder: 1 : 2

Poselství Čechům a Slovákům: Přátelê!

Box/Folder: 1 : 3

Pravda o vlaku svobody

Box: 1

Second launch, Operation "Prospero," 1953

Box/Folder: 1 : 4

Vzpoura ve Východním Nĕmecku

Box/Folder: 1 : 5

Hladová koruna / Všchen nas lid zasvobodu [false currency]

Box: 1

Third launch, Operation "Veto" and subsequent operations, April 1954-June 1956

Box/Folder: 1 : 6

Stickers: 8 designs, related to "10 požiadaviek"

Box/Folder: 1 : 7

Kandidátka lidovê oposice

Box/Folder: 1 : 8

Kandidátka lúdovej opozície

Box/Folder: 1 : 9

V jednote sila / V jednotĕ síla

Box/Folder: 1 : 10

Stickers: 2 designs, žatva sebaobrany národa / žnĕ

Box/Folder: 1 : 11

Lidová oposice vyhlašuje žnĕ sebeobrany národa

Box/Folder: 1 : 12

Konec selskê roboty!

Box/Folder: 1 : 13

Našim robotníkom! [Trade union leaflet]

Box/Folder: 1 : 14

Skoncovat so sedliackym poddanstvom! [Farmers]

Box/Folder: 1 : 15

Českí a slovenskí rolníci! [Farmers leaflet #2]

Box/Folder: 1 : 16

Československým dĕlníkům! [Trade union leaflet, #2]

Box/Folder: 1 : 17

Stalinova modla se kácí

Box/Folder: 1 : 18

Osvobození ujařmených národů? [Eisenhower Christmas Speech, December 1955]

Box/Folder: 1 : 19

Vánočni pozdrav [Booklet of Christmas materials, 1955]

Box/Folder: 1 : 20

Projev N.S. Chruščeva [Khrushchev speech to 20th party congress, February 1956]

Box/Folder: 1 : 21

Svobodná Evropa: českým a slovenským rolníkům [to Czech and Slovak farmers]

Box/Folder: 1 : 22

Svobodná Evropa: mládeži [youth]

Box/Folder: 1 : 23

Demokratický průvodce Prahou [guide to Prague]

Box/Folder: 1 : 24

Stickers: Czechoslovak and U.S. flags, with motto

Box/Folder: 1 : 25

Unidentified translation of leaflet

Box: 1

Svobodná Evropa / Slobodna Európa: newsletters, 1954-1956

Box/Folder: 1 : 26

Svobodná Evropa: Prvních deset, Kvĕten 1954

Box/Folder: 1 : 27

Slobodná Európa: Desa? požiadaviek, Máj 1954

Box/Folder: 1 : 28

Zvláštni vydani

Box/Folder: 1 : 29

No. 14: Zač bojujeme?, May 1954

Box/Folder: 1 : 30

No. 15: Útok na obou frontách

Box/Folder: 1 : 31

No. 16: Nebude novĕho mnichova

Box/Folder: 1 : 32

No. 17: Jde to a půjde to

Box/Folder: 1 : 33

No. 18: Poučenie a povzbudenie

Box/Folder: 1 : 34

No. 19: O kurs opravdu nový

Box/Folder: 1 : 35

No. 20: Režim v úzkych

Box/Folder: 1 : 36

No. 21: O našem tisku

Box/Folder: 1 : 37

No. 22: Čo sa deje u susedov

Box/Folder: 1 : 38

No. 23: Nejsou volby jako volby

Box/Folder: 1 : 39

Kalendář Svobodnê Evropy, 1955

Box/Folder: 1 : 40

No. 24: Odbory?co jsou a co nejsou

Box/Folder: 1 : 41

No. 25: Cesta, kterou jsme ušli

Box/Folder: 1 : 42

No. 26: Obrana európy

Box/Folder: 1 : 43

No. 27: Po staru se že nedá

Box/Folder: 1 : 44

No. 28: Pokrok a reakcia

Box/Folder: 1 : 45

No. 29: Ztracený monopol

Box/Folder: 1 : 46

No. 30: Bilancia ludovêho boja

Box/Folder: 1 : 47

No. 31: Hráz se zpevňuje

Box/Folder: 1 : 48

No. 32: Sjezd československêho lidu

Box/Folder: 1 : 49

No. 33: Všetkêho do času

Box/Folder: 1 : 50

No. 34: Začíná se nova kapitola

Box/Folder: 1 : 51

No. 35: Národní sebeobrannê žnĕ, 1955

Box/Folder: 1 : 52

No. 38: October 1955 [Slovak]

Box/Folder: 1 : 53

No. 39: November 1955 [Czech]

Box/Folder: 1 : 54

No. 40: November 1955 [Slovak]

Box/Folder: 1 : 55

No. 41: [Czech]

Box/Folder: 1 : 56

No. 42: New Year's, 1956 [Slovak]

Box/Folder: 1 : 57

No. 43: January 1956 [Czech]

Box/Folder: 1 : 58

No. 45: February 1956 [Czech]

Box/Folder: 1 : 59

No. 46: March 1956 [Slovak]

Box/Folder: 1 : 60

No. 47: April 1956 [Czech]

Box/Folder: 1 : 61

No. 48: May 1956 [Slovak]

Box/Folder: 1 : 62

No. 49: May 1956 [Czech]

Box/Folder: 1 : 63

No. 50: June 1956 [Slovak]

Box/Folder: 1 : 64

No. 51: June 1956 [Czech]

Box/Folder: 1 : 65

No. 52: July 1956 [Slovak]

Box/Folder: 1 : 66

No. 53: August 1956 [Czech]

Box/Folder: 1 : 67

No. 54: August 1956 [Slovak]

Box/Folder: 1 : 68

No. 55: September 1956 [Czech]

Box: 2

Hungary, 1954-1956.

Scope and Content Note

Includes Operation "Focus"
Box/Folder: 2 : 1

Nemzeti Ellenállási Mozgalom

Box/Folder: 2 : 2

Stickers: 12 various designs; N.E.M., 12 Követelês

Box/Folder: 2 : 3

A fold azê, aki megműveli! [Kolkhoz leaflet]

Box/Folder: 2 : 4

Az új tanácsok tagjaihoz! [local council leaflet]

Box/Folder: 2 : 5

Christmas message

Box/Folder: 2 : 6

Húsvêti üzenet [Easter message]

Box/Folder: 2 : 7

A falu nêpêhez! [Kolkhoz leaflet, #2]

Box/Folder: 2 : 8

április 4 ["Liberation" anniversary, 1954]

Box/Folder: 2 : 9

Pusztul-e verge Rákosi?

Box/Folder: 2 : 10

Stickers: Depicting statue of Stalin falling on Rákosi

Box/Folder: 2 : 11

Sticker: Depicting Saint Steven (Szent István), comparing him with Cardinal Mindszenty

Box/Folder: 2 : 12

Az írástudók lázadása [Special literary leaflet]

Box/Folder: 2 : 13

Nyikita Szergejevics Hruscsov [Khrushchev's speech at the 20th Party Congress, February 1956]

Box/Folder: 2 : 14

Egy Amerikás Magyar beszámol

Box/Folder: 2 : 15

Az amerikai külpolitika cêlja? [Labor leaflet]

Box/Folder: 2 :

Szabad Magyarország (newsletter), 1954-1956

Box/Folder: 2 : 16

No. 1

Box/Folder: 2 : 17

No. 2

Box/Folder: 2 : 18

No. 2, Second edition

Box/Folder: 2 : 19

No. 3, Tovább az úton

Box/Folder: 2 : 20

No. 4, Bukás után

Box/Folder: 2 : 21

No. 5

Box/Folder: 2 : 22

No. 6, Az elhajlók pártja

Box/Folder: 2 : 23

No. 7, A kommunisták szennyese

Box/Folder: 2 : 24

No. 9, Hazaárnlok!

Box/Folder: 2 : 25

No. 11, A bêke ügye

Box/Folder: 2 : 26

No. 12, Genfi szellem

Box/Folder: 2 : 27

No. 13, Konferenciák idejên

Box/Folder: 2 : 28

No. 14, Külön utakon

Box/Folder: 2 : 29

No. 15, Jobb kollektív szerződêst

Box/Folder: 2 : 30

No. 16, Nyílt beszêd

Box/Folder: 2 : 31

No. 17, Moszkvában elhatározták, hogy ezentúl minden máskêppen volt

Box/Folder: 2 : 32

No. 18, Röplapokkal hazugságok ellen

Box/Folder: 2 : 33

No. 19, Hős Lengyelország

Box: 2

Poland, 1955-1956.

Scope and Content Note

Includes Operation "Spotlight"
Box/Folder: 2 : 34

Folwark zwierz?cy [Animal Farm, by George Orwell]

Box/Folder: 2 : 35

Wybrałem prawd? (I), by Seweryn Bialer

Box/Folder: 2 : 36

Wybrałem prawd? (II), by Seweryn Bialer

Box/Folder: 2 : 37

Przemówienie N.S. Chruszczowa [Khrushchev's speech at 20th Party Congress, 1956]

Box/Folder: 2 : 38

O sprawiedliwość dla prześladowanych

Box/Folder: 2 : 39

Głosy za świata

Box/Folder: 2 : 40

Za kulisami bezpieki I partii

Box: 2

Wolna Europa (newsletter), 1955-1956

Box/Folder: 2 : 41

No. 1, October 1955, "Prez. Eisenhower-o narodach ujarzmionych"

Box/Folder: 2 : 42

Special edition, January 1956

Box/Folder: 2 : 43

No. 2, February 1956, "Wyzwolenie narodów ujarzmionych?celem polityki USA"

Box/Folder: 2 : 44

No. 3, March 1956, "Czyny nie słowa"

Box/Folder: 2 : 45

No. 4, June 1956, "Członek Centralnogo Aktywu PZPR ujawnia"

Box/Folder: 2 : 46

No. 7, September, 1956, "Przebieg wypadków Poznańskich"