Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Free Europe Press issuances
2010C11  
No online items No online items       Request items ↗
View entire collection guide What's This?
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

box 1

Czechoslovakia 1951-1956

box 1

First launch, Operation "Winds of Freedom," 1951

box 1, folder 1

Poselství Čechům a Slovákům

box 1, folder 2

Poselství Čechům a Slovákům: Přátelê!

box 1, folder 3

Pravda o vlaku svobody

box 1

Second launch, Operation "Prospero," 1953

box 1, folder 4

Vzpoura ve Východním Nĕmecku

box 1, folder 5

Hladová koruna / Všchen nas lid zasvobodu [false currency]

box 1

Third launch, Operation "Veto" and subsequent operations, April 1954-June 1956

box 1, folder 6

Stickers: 8 designs, related to "10 požiadaviek"

box 1, folder 7

Kandidátka lidovê oposice

box 1, folder 8

Kandidátka lúdovej opozície

box 1, folder 9

V jednote sila / V jednotĕ síla

box 1, folder 10

Stickers: 2 designs, žatva sebaobrany národa / žnĕ

box 1, folder 11

Lidová oposice vyhlašuje žnĕ sebeobrany národa

box 1, folder 12

Konec selskê roboty!

box 1, folder 13

Našim robotníkom! [Trade union leaflet]

box 1, folder 14

Skoncovat so sedliackym poddanstvom! [Farmers]

box 1, folder 15

Českí a slovenskí rolníci! [Farmers leaflet #2]

box 1, folder 16

Československým dĕlníkům! [Trade union leaflet, #2]

box 1, folder 17

Stalinova modla se kácí

box 1, folder 18

Osvobození ujařmených národů? [Eisenhower Christmas Speech, December 1955]

box 1, folder 19

Vánočni pozdrav [Booklet of Christmas materials, 1955]

box 1, folder 20

Projev N.S. Chruščeva [Khrushchev speech to 20th party congress, February 1956]

box 1, folder 21

Svobodná Evropa: českým a slovenským rolníkům [to Czech and Slovak farmers]

box 1, folder 22

Svobodná Evropa: mládeži [youth]

box 1, folder 23

Demokratický průvodce Prahou [guide to Prague]

box 1, folder 24

Stickers: Czechoslovak and U.S. flags, with motto

box 1, folder 25

Unidentified translation of leaflet

box 1

Svobodná Evropa / Slobodna Európa: newsletters, 1954-1956

box 1, folder 26

Svobodná Evropa: Prvních deset, Kvĕten 1954

box 1, folder 27

Slobodná Európa: Desa? požiadaviek, Máj 1954

box 1, folder 28

Zvláštni vydani

box 1, folder 29

No. 14: Zač bojujeme?, May 1954

box 1, folder 30

No. 15: Útok na obou frontách

box 1, folder 31

No. 16: Nebude novĕho mnichova

box 1, folder 32

No. 17: Jde to a půjde to

box 1, folder 33

No. 18: Poučenie a povzbudenie

box 1, folder 34

No. 19: O kurs opravdu nový

box 1, folder 35

No. 20: Režim v úzkych

box 1, folder 36

No. 21: O našem tisku

box 1, folder 37

No. 22: Čo sa deje u susedov

box 1, folder 38

No. 23: Nejsou volby jako volby

box 1, folder 39

Kalendář Svobodnê Evropy, 1955

box 1, folder 40

No. 24: Odbory-co jsou a co nejsou

box 1, folder 41

No. 25: Cesta, kterou jsme ušli

box 1, folder 42

No. 26: Obrana európy

box 1, folder 43

No. 27: Po staru se že nedá

box 1, folder 44

No. 28: Pokrok a reakcia

box 1, folder 45

No. 29: Ztracený monopol

box 1, folder 46

No. 30: Bilancia ludovêho boja

box 1, folder 47

No. 31: Hráz se zpevňuje

box 1, folder 48

No. 32: Sjezd československêho lidu

box 1, folder 49

No. 33: Všetkêho do času

box 1, folder 50

No. 34: Začíná se nova kapitola

box 1, folder 51

No. 35: Národní sebeobrannê žnĕ, 1955

box 1, folder 52

No. 38: October 1955 [Slovak]

box 1, folder 53

No. 39: November 1955 [Czech]

box 1, folder 54

No. 40: November 1955 [Slovak]

box 1, folder 55

No. 41: [Czech]

box 1, folder 56

No. 42: New Year's, 1956 [Slovak]

box 1, folder 57

No. 43: January 1956 [Czech]

box 1, folder 58

No. 45: February 1956 [Czech]

box 1, folder 59

No. 46: March 1956 [Slovak]

box 1, folder 60

No. 47: April 1956 [Czech]

box 1, folder 61

No. 48: May 1956 [Slovak]

box 1, folder 62

No. 49: May 1956 [Czech]

box 1, folder 63

No. 50: June 1956 [Slovak]

box 1, folder 64

No. 51: June 1956 [Czech]

box 1, folder 65

No. 52: July 1956 [Slovak]

box 1, folder 66

No. 53: August 1956 [Czech]

box 1, folder 67

No. 54: August 1956 [Slovak]

box 1, folder 68

No. 55: September 1956 [Czech]

box 2

Hungary 1954-1956.

Scope and Contents note

Includes Operation "Focus"
box 2, folder 1

Nemzeti Ellenállási Mozgalom

box 2, folder 2

Stickers: 12 various designs; N.E.M., 12 Követelês

box 2, folder 3

A fold azê, aki megműveli! [Kolkhoz leaflet]

box 2, folder 4

Az új tanácsok tagjaihoz! [local council leaflet]

box 2, folder 5

Christmas message

box 2, folder 6

Húsvêti üzenet [Easter message]

box 2, folder 7

A falu nêpêhez! [Kolkhoz leaflet, #2]

box 2, folder 8

április 4 ["Liberation" anniversary, 1954]

box 2, folder 9

Pusztul-e verge Rákosi?

box 2, folder 10

Stickers: Depicting statue of Stalin falling on Rákosi

box 2, folder 11

Sticker: Depicting Saint Steven (Szent István), comparing him with Cardinal Mindszenty

box 2, folder 12

Az írástudók lázadása [Special literary leaflet]

box 2, folder 13

Nyikita Szergejevics Hruscsov [Khrushchev's speech at the 20th Party Congress, February 1956]

box 2, folder 14

Egy Amerikás Magyar beszámol

box 2, folder 15

Az amerikai külpolitika cêlja? [Labor leaflet]

 

Szabad Magyarország (newsletter), 1954-1956

box 2, folder 16

No. 1

box 2, folder 17

No. 2

box 2, folder 18

No. 2, Second edition

box 2, folder 19

No. 3, Tovább az úton

box 2, folder 20

No. 4, Bukás után

box 2, folder 21

No. 5

box 2, folder 22

No. 6, Az elhajlók pártja

box 2, folder 23

No. 7, A kommunisták szennyese

box 2, folder 24

No. 9, Hazaárnlok!

box 2, folder 25

No. 11, A bêke ügye

box 2, folder 26

No. 12, Genfi szellem

box 2, folder 27

No. 13, Konferenciák idejên

box 2, folder 28

No. 14, Külön utakon

box 2, folder 29

No. 15, Jobb kollektív szerződêst

box 2, folder 30

No. 16, Nyílt beszêd

box 2, folder 31

No. 17, Moszkvában elhatározták, hogy ezentúl minden máskêppen volt

box 2, folder 32

No. 18, Röplapokkal hazugságok ellen

box 2, folder 33

No. 19, Hős Lengyelország

box 2

Poland 1955-1956.

Scope and Contents note

Includes Operation "Spotlight"
box 2, folder 34

Folwark zwierzęcy [Animal Farm, by George Orwell]

box 2, folder 35

Wybrałem prawdę (I), by Seweryn Bialer

box 2, folder 36

Wybrałem prawdę (II), by Seweryn Bialer

box 2, folder 37

Przemówienie N.S. Chruszczowa [Khrushchev's speech at 20th Party Congress, 1956]

box 2, folder 38

O sprawiedliwość dla prześladowanych

box 2, folder 39

Głosy za świata

box 2, folder 40

Za kulisami bezpieki I partii

box 2

Wolna Europa (newsletter), 1955-1956

box 2, folder 41

No. 1, October 1955, "Prez. Eisenhower-o narodach ujarzmionych"

box 2, folder 42

Special edition, January 1956

box 2, folder 43

No. 2, February 1956, "Wyzwolenie narodów ujarzmionych-celem polityki USA"

box 2, folder 44

No. 3, March 1956, "Czyny nie słowa"

box 2, folder 45

No. 4, June 1956, "Członek Centralnogo Aktywu PZPR ujawnia"

box 2, folder 46

No. 7, September, 1956, "Przebieg wypadków Poznańskich"