Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Register to the Polskie Siły Zbrojne, Armia Polska na Wschodzie issuances, 1940-1946
46021  
No online items No online items       Request items ↗
View entire collection guide What's This?
PDF (120.71 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

 

Armia Brytyjska (British Army), 1940-1944

Scope and Contents

Comprised of British military manuals, outlining the army’s usage of abbreviations, campaigns from the northern African region, and military engineering procedures.
Box/Folder: 1 : 1

Angielskie Pozasłużbowe Zwyczaje Wojskowe, 1940

Box/Folder: 1 : 2

Angielskie taktyczne skróty wojskowe, 1943

Box/Folder: 1 : 3

Definicje, 1943

Box/Folder: 1 : 4

Nauki z Kampanii I. Armii Brytyjskiej w Afryce Północnej, 1943

Box/Folder: 1 : 5

Organizacja Armii Brytyjskiej, 1944

Box/Folder: 1 : 6

Skróty Wojskowe Używane w Wojsku Angielskim, 1943

Box/Folder: 1 : 7

Wojenna Organizacja i Wyposażenie Saperów Brytyjskich, 1941

Box/Folder: 1 : 8

Zestawienie Wyrażeń Slangowych (Glossary of Army Slang), 1944

 

Armia Niemiecka (German Army), 1940-1945

Scope and Contents

Comprised of German military manuals, outlining the army’s usage of weapons, tanks, tactical organization, usage of slang and military abbreviations, and infantry strategies.
Box/Folder: 1 : 9

Album Nimieckiego Sprzętu Pancernego, 1942

Box/Folder: 1 : 10

Artyleria i Sprzęt Przeciwpancerny Niemieckiej Dywizji Pancernej, 1942

Box/Folder: 1 : 11

Informacje o Armii Niemieckiej, 1944

Box/Folder: 1 : 12

Krótkie Dane o Organizacji Wojska Niemieckiego, 1941

Box/Folder: 1 : 13

Niemiecka Broń Maszynowa, 1942

Box/Folder: 1 : 14

Niemiecka Dywizja Pancerna, 1941

Box/Folder: 1 : 15

Niemiecka Dywizja Pancerna - Organizacja i działanie, 1942

Box/Folder: 1 : 16

Niemieckie działko pancerne P.A.K. 37 mm, 1942

Box/Folder: 1 : 17

Niemieckie Jednostki Pancerne w Akcji, 1941

Box/Folder: 1 : 18

Niemieckie Oddziały Spadochronowe i Wojska Lądujące z Powietrza, 1940

Box/Folder: 1 : 19

Niemieckie Taktyki Małych Oddziałów Piechoty, 1941

Box/Folder: 1 : 20

Niemieckie Taktyki w Ramach Wzmocnionego Batalionu Piechoty, 1942

Box/Folder: 2 : 1

Niemieckie Wojska i związki szybkie oraz dywizja pancerna, 1942

Box/Folder: 2 : 2

O Armii Niemieckiej w Czasie Wojny, 1943

Box/Folder: 2 : 3

Organizacja i Taktyka Armii Niemieckiej, Część I, 1943

Box/Folder: 2 : 4

Organizacja i Taktyka Armii Niemieckiej, Część II, 1943

Box/Folder: 2 : 5

Oznaczniki Taktyczne (zeszyt nr. 3), 1942

Box/Folder: 2 : 6

Oznaczniki Taktyczne (dalszy ciąg-zeszytu nr. 3), 1943

Box/Folder: 2 : 7

Siły Zbrojne Niemiec, 1943

Box/Folder: 2 : 8

Taktyka Niemiecka w Tunisii (Tunezja), 1944

Box/Folder: 2 : 9

Taktyka Niemieckiej Piechoty i Jej Wsparcie Przez Inne Bronie, 1941

Box/Folder: 2 : 10

Udział Niemieckiej Broni Pancernej i Lotnictwo w Kampanii Wrześniowej 1939 roku, 1940

Box/Folder: 2 : 11

Uwagi Ogólne o Organizacji i Dyslokacji Wojsk Niemieckich w Afryce, 1942

Box/Folder: 2 : 12

Użycie Dymów Bojowych w Armii Niemieckiej, 1943

Box/Folder: 2 : 13

Użycie i Walka Niemieckiego Pułku i Baonu Czołgów, 1942

Box/Folder: 2 : 14

Vade-Mecum Oficera Liniowego o Wojsku Niemieckim, 1945

Box/Folder: 2 : 15

Wnioski z Kampanii Tuniskiej (Tunezyjskiej) , 1942-1943

Box/Folder: 3 : 1

Wyciąg No. 8 z Periodical Notes on the German Army No. 33, 1942

Box/Folder: 3 : 2

Wyciąg No. 10 z Periodical Notes on the German Army No. 34, 1942

Box/Folder: 3 : 3

Wyciąg No. 12 z Periodical Notes on the German Army No. 34, 1942

Box/Folder: 3 : 4

Wytyczne dla Identyfikacji Niemieckiego Sprzętu Pancernego, 1944

 

Armia Sowiecka (Soviet Army), 1945

Scope and Contents

Comprised of Soviet military manuals, outlining the army’s tactics and organization.
Box/Folder: 3 : 5

Wojsko Sowieckie - Taktyka i Organizacja 1945

 

Artyleria (Artillery), 1940-1946

Scope and Contents

Composed of manuals discussing tactics, training, use of cannons, and various other weapons, regulations, and the neutralization of enemy artillery. Additionally, includes military issued Polish-English dictionaries.
Box/Folder: 3 : 6

Działa: Arkusz Poprawek, 1944

Box/Folder: 3 : 7

Działa: Dostarczenie Raportów Meteorologicznych, 1943

Box/Folder: 3 : 8

Działa: Działo 3 Cala, 1944

Box/Folder: 3 : 9

Działa: Działo 5.5 Cala, 1946

Box/Folder: 3 : 10

Działa: Działo 3 Cala - Tabele Strzelnicze, 1942

Box/Folder: 3 : 11

Działa: Działo 25 Funtowe, 1941

Box/Folder: 3 : 12

Działa: Działo 25 Funtowe - Działoczyny, 1942-1943

Box/Folder: 4 : 1

Działa: Działo 25 Funtowe - Działoczyny, 1941

Box/Folder: 4 : 2-4

Działa: Działo 25 Funtowe - Tabele Strzelnicze, 1941-1942

Box/Folder: 4 : 5

Działa: Haubic 155mm - Tabele Strzelnicze, 1943

Box/Folder: 4 : 6

Komunikat Informacyjny Nr. 2, 1943

Box/Folder: 4 : 7

Komunikat Informacyjny Nr. 4, 1943

Box/Folder: 4 : 8

Komunikat Informacyjny Nr. 5, 1943

Box/Folder: 4 : 9

Komunikat Informacyjny Nr. 6, 1943

Box/Folder: 4 : 10

Moździerz Angielski “3 cal.” i “2 cal.”, 1942

Box/Folder: 5 : 1

Moździerz 2 Calowy, 1945

Box/Folder: 5 : 2

Moździerz 3 Calowy, 1942

Box/Folder: 5 : 3

Moździerz 3 Calowy - Działoczyny, 1945

Box/Folder: 5 : 4

Moździerz 3 Calowy - Tabele Strzelnicze, 1942

Box/Folder: 5 : 5

Moździerz 3 Calowy - Władanie i Zasady Strzelania, 1945

Box/Folder: 5 : 6

Moździerz 3 i 4.2 Calowy, 1945

Box/Folder: 5 : 7

Moździerz 4.2 Calowy (Instrukcja Walki), 1944

Box/Folder: 5 : 8

Moździerz Piechoty M 3, 1943

Box/Folder: 5 : 9

Szkoła Pododdziału (Artyleryjski Słownik), 1941

Box/Folder: 5 : 10

Szkoła Pododdziału (Instrukcja o inspekcji sprzętu artyleryjskiego), 1945

Box/Folder: 5 : 11

Szkoła Pododdziału (Instrukcja o zabezpieczaniu sprzętu i przyrządów artyleryjskich przed dostępem wody), 1944

Box/Folder: 5 : 12

Szkoła Pododdziału (Kod Artyleryjski), 1943

Box/Folder: 5 : 13

Szkoła Pododdziału (Regulamin Artylerii Musztra Motorowa), 1945

Box/Folder: 6 : 1

Szkoła Pododdziału (Schemat pakowania ciągników artyleryjskich), 1943

Box/Folder: 6 : 2

Szkoła Pododdziału (Służba w Polu), 1942

Box/Folder: 6 : 3

Szkoła Pododdziału (Strzelanie), 1941-1943

Box/Folder: 6 : 4

Taktyka - Doraźne Ześrodkowanie Ognia, 1944

Box/Folder: 6 : 5

Taktyka - Instrukcja Strzelania, 1942

Box/Folder: 6 : 6

Taktyka - Nawiązanie Ogniowe, 1942

Box/Folder: 6 : 7

Taktyka - Ognie Planowane, 1944

Box/Folder: 6 : 8-9

Taktyka - Ogólna Instrukcja Strzelania Artylerii, 1942, 1945

Box/Folder: 7 : 1

Taktyka - Organizacja Zwalczania Artylerii, 1945

Box/Folder: 7 : 2

Taktyka - Pułk Pomiarowy Artylerii w Walce, 1943

Box/Folder: 7 : 3

Taktyka - Regulamin Artylerii "Walka", 1942

Box/Folder: 7 : 4

Taktyka - Strzelanie Stromotorowe, 1944

Box/Folder: 7 : 5

Topografia - Dalmierz Typ. FT 37, 1942

Box/Folder: 7 : 6

Topografia - Instruckja Topograficzna Artylerii, 1942

Box/Folder: 7 : 7

Topografia - Liczenie Suwakiem, 1943

Box/Folder: 7 : 8

Topografia - Pomiary Dalmierzem, 1943

Box/Folder: 7 : 9

Topografia - Pomocnicze Tabele Topograficzne, 1943

Box/Folder: 7 : 10

Topografia - Prace Stolikowe, 1942

Box/Folder: 7 : 11

Topografia - Przyrządy Topograficzne, 1944

Box/Folder: 8 : 1

Topografia - Suwak poprawek chwili do działa 25 funtowego, 1942

Box/Folder: 8 : 2

Topografia - Topografia Artyleryjska, 1942

Box/Folder: 8 : 3

Topografia - Wykres Sandesa, 1942

Box/Folder: 8 : 4

Współpraca z Lotnictwem - Artyleria i Lotnictwo, 1942

Box/Folder: 8 : 5

Współpraca z Lotnictwem - Rozwijanie Dywizjonu Samolotów Artylerii, 1945

Box/Folder: 8 : 6

Współpraca z Lotnictwem - Strzelanie Artylerii z Lotnikami, 1942

Box/Folder: 8 : 7

Współpraca z Lotnictwem - Współpraca Lotnictwa z Artylerią, 1943

Box/Folder: 8 : 8

Współpraca z Lotnictwem, 1945

 

Artyleria Przeciwlotnicza (Anti-Aircraft Artillery), 1941-1945

Scope and Contents

Composed of manuals outlining the usage instructions and availability of specialized equipment, ammunition regulations, tactics, gun crew education, and description of available armament.
Box/Folder: 8 : 9

Amunicja - Regulamin Artylerii Przeciwlotniczej, Część I, 1942

Box/Folder: 8 : 10

Amunicja - Regulamin Artylerii Przeciwlotniczej, Część III, 1944

Box/Folder: 8 : 11

Przyrządy Pomocnicze - Dalmierz No. 3 wz. III., 1944

Box/Folder: 8 : 12

Przyrządy Pomocnicze - Działanie Przelicznika, 1941

Box/Folder: 8 : 13

Przyrządy Pomocnicze - Komunikat Techniczny, 1944

Box/Folder: 8 : 14

Przyrządy Pomocnicze - Luneta Rozpoznawcza, 1945

Box/Folder: 8 : 15

Przyrządy Pomocnicze - Mechanizmy Przyrządów Pomiarowych, 1941

Box/Folder: 9 : 1

Przyrządy Pomocnicze - Podstawy Teoretyczne i Zasady Działania Przelicznika, 1942

Box/Folder: 9 : 2

Przyrządy Pomocnicze - Przeciw Lotnicza Luneta Obserwacyjna, 1944

Box/Folder: 9 : 3

Przyrządy Pomocnicze - Przelicznik Artylerii Przeciwlotniczej, 1945

Box/Folder: 9 : 4

Przyrządy Pomocnicze - Przyrząd “Stiffkey”, 1942

Box/Folder: 9 : 5

Przyrządy Pomocnicze - Tabele Strzelnicze, 1942

Box/Folder: 9 : 6

Przyrządy Pomocnicze - Transmisja Elektryczna, 1945

Box/Folder: 9 : 7-8

Szkoła Działonu - Działoczyny, 1941-1944, 1943

Box/Folder: 9 : 9-10

Szkoła Działonu - Działoczyny i Utrzymanie Sprzętu, 1943, 1945

Box/Folder: 9 : 11

Szkoła Działonu - Komunikat Informacyjny, 1945

Box/Folder: 9 : 12

Szkoła Działonu - Podstawowe Wiadomości z Balistyki, 1941

Box/Folder: 9 : 13

Szkoła Działonu - Uzupełnienie Nr. 3, 1944

Box/Folder: 10 : 1

Taktyka - Charakterystyka, 1941

Box/Folder: 10 : 2

Taktyka - Obrona Przeciwlotnicza Bierna, 1941

Box/Folder: 10 : 3

Taktyka - Obrona Przeciwlotnicza w Świetle źródeł Nimieckich i Angielskich, 1942

Box/Folder: 10 : 4

Taktyka - Służba w Polu, 1942

Box/Folder: 10 : 5-7

Taktyka - Strzelanie, 1944

Box/Folder: 10 : 8

Taktyka - Tymczasowy Regulamin, circa 1944

Box/Folder: 11 : 1-2

Taktyka - Użycie Taktyczne, 1943

Box/Folder: 11 : 3

Taktyka - Walka, 1941

Box/Folder: 11 : 4

Taktyka - Wnioski z Obserwacji Ognia Rozpryskowego, 1941

Box/Folder: 11 : 5

Uzbrojenie - 40 mm Armata Przeciwlotnicza - Atlas, 1943

Box/Folder: 11 : 6

Uzbrojenie - 40 mm Armata Przeciwlotnicza - Ruchoma, 1942

Box/Folder: 11 : 7

Uzbrojenie - 40 mm Armata Przeciwlotnicza - Słownictwo Angielsko-Polskie, 1944

Box/Folder: 12 : 1-2

Uzbrojenie - 20 mm Działko Samoczynne Oerlikon, 1944

 

Artyleria Przeciwpancerna (Anti-Armored Artillery), 1941-1944

Scope and Contents

Comprised of manuals discussing available armament and use of anti-tank artillery tactics.
Box/Folder: 12 : 3

Taktyka - Armaty PPANC 1944

Box/Folder: 12 : 4

Taktyka - Działoczyny przy 3 Calowym Dziale, 1944

Box/Folder: 12 : 5

Taktyka - Działoczyny przy 17 funtowej armacie, 1943

Box/Folder: 12 : 6

Taktyka - Działoczyny przy 6 funtowym dziale, 1943

Box/Folder: 12 : 7

Taktyka - Rozwijanie do Walki Pułku Artylerii, 1944

Box/Folder: 12 : 8

Taktyka - Technika i taktyka obrony przeciwczołgowej, 1943

Box/Folder: 12 : 9

Taktyka - Uwagi o strzelaniu przeciw-pancernym, 1942

Box/Folder: 12 : 10

Taktyka - Vademecum Dowódcy P-PANC, 1942

Box/Folder: 13 : 1

Taktyka - Walka Przeciwpancerna, 1942

Box/Folder: 13 : 2

Taktyka - Wskazówki dla działonowego i celowniczego do zwalczania czołgów, 1942

Box/Folder: 13 : 3

Taktyka - Wyciąg - “Royal Artillery Training Memorandum”, 1943

Box/Folder: 13 : 4

Taktyka - Wytyczne strzelania przeciwpancernego - sprzęt polowy, 1942

Box/Folder: 13 : 5

Taktyka - Zwalczanie czołgów, 1942

Box/Folder: 13 : 6

Uzbrojenie - Arkusz Poprawek, 1943

Box/Folder: 13 : 7

Uzbrojenie - Działo 6 Funtowe, 1942

Box/Folder: 13 : 8

Uzbrojenie - Regulamin Przeciwpancerny, 1941

Box/Folder: 13 : 9

Uzbrojenie - Tabele Strzelnicze, 1943

Box/Folder: 13 : 10

Uzbrojenie - Taktyka Przeciwpancerna, 1944

 

Broń Chemiczna (Chemical Weapons), 1941-1944

Scope and Contents

Composed of manuals discussing anti-chemical weapons defenses, training, regulations, and using vapors in combat.
Box/Folder: 13 : 11

Dymy Bojowe - Gazy Bojowe, 1944

Box/Folder: 13 : 12

Dymy Bojowe - Użycie Dymów Bojowych w Broni Pancernej, 1942

Box/Folder: 13 : 13

Dymy Bojowe - Użycie Gazów Bojowych w Polu, 1943

Box/Folder: 13 : 14

Dymy Bojowe - Taktyczne i techniczne użycie broni chemicznej, 1943

Box/Folder: 13 : 15

Obrona Przeciwgazowa - Arkusz Poprawek, 1942

Box/Folder: 13 : 16

Obrona Przeciwgazowa, 1944

Box/Folder: 14 : 1

Obrona Przeciwgazowa - Regulamin, 1941

Box/Folder: 14 : 2

Obrona Przeciwgazowa - Stosowanie Dymów Bojowych w Broni Pancernej, 1944

Box/Folder: 14 : 3

Obrona Przeciwgazowa - Szkolenie w Obronie Przeciwgazowej, 1943

 

Broń Pancerna (Armored Weapons), 1941-1946

Scope and Contents

Consists of various manuals on the topics of division tactics, tanks, soldier education, training, and the utilization of armored vehicles.
Box/Folder: 14 : 4

Czołgi - Czołg M4 i M4A1, 1945

Box/Folder: 14 : 5

Czołgi - Czołg Piechoty Mark III, 1941

Box/Folder: 14 : 6

Czołgi - Czołg Pościgowy, 1942

Box/Folder: 14 : 7-8

Czołgi - Czołgi Sherman, 1945

Box/Folder: 15 : 1-2

Czołgi - Czołgi Sherman, 1943, 1945

Box/Folder: 15 : 3

Czołgi - Działo 75 mm M2 i M3 w Czołgu, 1944

Box/Folder: 15 : 4

Samochody Pancerne - Carrier Uniwersalny, 1944

Box/Folder: 15 : 5

Samochody Pancerne - Czołgi i Samochody Pancerne, 1942

Box/Folder: 15 : 6

Smochody Pancerne - Samochód Pancerny Daimler, 1942

Box/Folder: 15 : 7

Smochody Pancerne - Samochód Pancerny Humber, 1942

Box/Folder: 15 : 8

Smochody Pancerne - Samochód Zwiadowczy, 1942

Box/Folder: 16 : 1

Szkolenie Podstawowe - Instrukcja rozpoznawania sprzętu pancernego, 1943

Box/Folder: 16 : 2

Szkolenie Podstawowe - Musztra Pancerno Motorowa, 1941

Box/Folder: 16 : 3

Szkolenie Podstawowe - Obowiązki Załogi Czołga, 1945

Box/Folder: 16 : 4

Szkolenie Podstawowe - Podręcznik Kierowcy Czołga, 1945

Box/Folder: 16 : 5

Szkolenie Podstawowe - Podręcznik Polowy, 1943

Box/Folder: 16 : 6

Szkolenie Podstawowe - Regulacja i Użycie Busoli, 1943

Box/Folder: 16 : 7

Szkolenie Podstawowe - Tabele Strzelnicze, 1943

Box/Folder: 16 : 8

Szkolenie Podstawowe - Tymczasowe Przepisy, 1943

Box/Folder: 16 : 9

Szkolenie Podstawowe - Wyszkolenie Załogi Czołga, 1941

Box/Folder: 16 : 10

Szkolenie Podstawowe - Wzory Chorągiewek, 1943

Box/Folder: 16 : 11

Szkolenie Podstawowe - Zapory Przeciwczołgowe, 1942

Box/Folder: 16 : 12

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Broń Pancerna No. 2, 1942

Box/Folder: 16 : 13

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Doktryna Taktycznego Użycia, 1943

Box/Folder: 16 : 14

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Dywizja Pancerna w Boju, 1945

Box/Folder: 16 : 15

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Organizacja, szkolenie i użycie dywizyjnego pułku kawalerii pancerno-motorowej, 1942

Box/Folder: 16 : 16

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Pluton Czołgów w Walce, w Marszu i na Postoju, 1946

Box/Folder: 17 : 1

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Pułk Pancerny, 1943

Box/Folder: 17 : 2

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Specjalne rozpoznanie czołgowe, 1942

Box/Folder: 17 : 3

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Szwadron Pancerny Walka, 1943

Box/Folder: 17 : 4

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Uwagi o Wyszkoleniu, Taktycznym Zastosowaniu i Organizacji, 1941

Box/Folder: 17 : 5

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Użycie Dywizji Pancernej, 1941

Box/Folder: 17 : 6

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Użycie Oddziałów Rozpoznawczych, 1945

Box/Folder: 17 : 7

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Użycie Taktycznego i Działania Czołgów Liniowych, 1943

Box/Folder: 17 : 8

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Wyszkolenie Plutonu Czołgów Pościgowych, 1942

Box/Folder: 17 : 9

Współdziałanie z Innymi Rodzajami Broni - Broń pancerna i jej współdziałanie z innymi rodzajami broni, 1943

Box/Folder: 17 : 10

Współdziałanie z Innymi Rodzajami Broni - Wskazówki Użycia Czołgów Wspierających Piechotę w Walce, 1944

Box/Folder: 17 : 11

Współdziałanie z Innymi Rodzajami Broni - Współdziałanie czołgów z dywizjami piechoty, 1944

Box/Folder: 17 : 12

Współdziałanie z Innymi Rodzajami Broni - Współpraca piechoty z czołgami, 1943

 

Broń Strzelecka (Firearms), 1941-1945

Scope and Contents

Consists of various manuals on the topics of enemy ammunition and firearm, anti-armored and anti-aircraft ammunition and firearms, and artillery firearms.
Box/Folder: 17 : 13

Amunicja Artyleryjska - Amunicja 5.5 cal., 1942

Box/Folder: 17 : 14

Amunicja Artyleryjska - Amunicja 6 funtowa, 1942

Box/Folder: 18 : 1

Amunicja Artyleryjska - Amunicja 25 funtowa, 1941

Box/Folder: 18 : 2

Amunicja Artyleryjska - Rozpoznawanie Pocisków Moździerzowych, 1944

Box/Folder: 18 : 3

Amunicja Nieprzyjacielska, 1944

Box/Folder: 18 : 4

Amunicja Nieprzyjacielska - Sposoby Postępowania z Amunicją Zdobyczną, 1944

Box/Folder: 18 : 5

Amunicja Ogólnie - Podstawowe Wiadomości, 1945

Box/Folder: 18 : 6

Amunicja Ogólnie - Północno Amerykański Sprzęt i Uzbrojenie, 1942

Box/Folder: 18 : 7

Amunicja Ogólnie - Przepisy Służbowe o Niszczeniu Amunicji w Polu, 1941

Box/Folder: 18 : 8

Amunicja Ogólnie - Rozpoznawanie i Postępowanie z Amunicją w Polu, 1944

Box/Folder: 18 : 9

Amunicja Ogólnie - Słownik Amunicyjny, 1945

Box/Folder: 18 : 10

Amunicja Ogólnie - Zestawienie Rozkazów i Zarządzeń Dowództwa 2. Korpusu, 1944

Box/Folder: 18 : 11

Przeciwlotnicza i Przeciwpancerna - Instrukcja Strzelecka Przeciwlotnicza, 1941

Box/Folder: 18 : 12

Przeciwlotnicza i Przeciwpancerna - Instrukcja Walki Miotaczem Przeciwpancernym, 1943

Box/Folder: 19 : 1

Przeciwlotnicza i Przeciwpancerna - Regulamin Przeciwpancerny, 1941-1943

Box/Folder: 19 : 2

Strzelecka Broń Piechoty - Ciężki Karabin Maszynowy - Browning, 1944

Box/Folder: 19 : 3

Strzelecka Broń Piechoty - Ciężki Karabin Maszynowy - Vickers, 1942

Box/Folder: 19 : 4

Strzelecka Broń Piechoty - Karabin Angielski, 1941

Box/Folder: 19 : 5

Strzelecka Broń Piechoty - Lekki Karabin Maszynowy - Bren, 1941

Box/Folder: 19 : 6

Strzelecka Broń Piechoty - Nauka o broni, 1942

Box/Folder: 19 : 7

Strzelecka Broń Piechoty - Opis i Użycie Kątomierza, 1944

Box/Folder: 19 : 8

Strzelecka Broń Piechoty - Organizacja i Użycie Taktyczne Ciężkich Karabinów Maszynowych, 1941

Box/Folder: 19 : 9

Strzelecka Broń Piechoty - Pistolet Automatyczny - Thompson, 1942

Box/Folder: 19 : 10

Strzelecka Broń Piechoty - Pistolet Maszynowy Sten Mk II, 1942

 

Lotnictwo (Air Force), 1941-1944

Scope and Contents

Composed of manuals discussing the education and training of pilots, aircraft recognition and spotting tests, collaboration with infantry forces, and aircraft organization.
Box/Folder: 19 : 11

Fotografia Lotnicza, 1941

Box/Folder: 20 : 1

Fotografia Lotnicza - Fotografia Lotnicza w Działaniach Wojennych, 1944

Box/Folder: 20 : 2

Fotografia Lotnicza - Lotnicze Zdjęcia Fotograficzne z Siatką, 1942

Box/Folder: 20 : 3

Współdziałanie z Wojskami Lądowymi - Lotnicze Wyszkolenia Wojska, 1943

Box/Folder: 20 : 4

Współdziałanie z Wojskami Lądowymi - Przeciwlotnicze Zasłony Dymne, 1943

Box/Folder: 20 : 5

Współdziałanie z Wojskami Lądowymi - Rozpoznawania Samolotów, 1944

Box/Folder: 20 : 6

Współdziałanie z Wojskami Lądowymi - Siły Powietrzne, 1943

Box/Folder: 20 : 7

Współdziałanie z Wojskami Lądowymi - Siły Powietrzne jako wsparcie wojsk lądowych, 1942

Box/Folder: 20 : 8

Współdziałanie z Wojskami Lądowymi - Spotting Test, circa 1943

 

Łączność (Communication), 1940-1946

Scope and Contents

Comprised of manuals on the topics of radio stations, frequencies, equipment, education of soldiers, instructions, and regulations of connection traffic.
Box/Folder: 20 : 9

Obsługa Sprzętu - Instrukcja o Łącznicach, 1945

Box/Folder: 20 : 10

Obsługa Sprzętu - Instrukcja strojenia radiostacji, 1945

Box/Folder: 20 : 11

Obsługa Sprzętu - Musztra Strojenia Radiostacji 1942

Box/Folder: 20 : 12

Obsługa Sprzętu - Przewodnik kieszonkowy dla obsługi do zestrojenia i utrzymania r-stacji, 1944

Box/Folder: 20 : 13

Radiostacje - Radiostacja Nr. 9, 1941

Box/Folder: 20 : 14

Radiostacje - Radiostacja Nr. 11, 1941

Box/Folder: 20 : 15

Radiostacje - Radiostacja Nr. 18, 1941

Box/Folder: 20 : 16

Radiostacje - Radiostacja Nr. 19, 1942

Box/Folder: 21 : 1

Radiostacje - Radiostacja Nr. 21, 1943

Box/Folder: 21 : 2

Radiostacje - Radiostacja Nr. 38, 1944

Box/Folder: 21 : 3

Radiostacje - Radiostacja Nr. 46, 1944

Box/Folder: 21 : 4

Radiostacje - Urządzenia dodatkowe przy radiostacjach, 1941

Box/Folder: 21 : 5

Ruch Łączności - Łączność ziemi z samolotem współpracy, 1941

Box/Folder: 21 : 6

Ruch Łączności - Ruch Dalekopisowy, 1946

Box/Folder: 21 : 7

Ruch Łączności - Ruch Radiowy, 1942

Box/Folder: 21 : 8-9

Ruch Łączności - Ruch Radiotelefoniczny, 1942-1943

Box/Folder: 21 : 10

Ruch Łączności - Ruch Radiotelegraficzny, 1945

Box/Folder: 21 : 11

Ruch Łączności - Sygnalizacja Optyczna, 1940

Box/Folder: 21 : 12

Ruch Łączności - Znaki Ruchu Łączności, 1941

Box/Folder: 22 : 1

Sprzęt Łączności - Różne - Aparat telefoniczny F. Mk. I. i Mk. I. z gwiazdką, 1943

Box/Folder: 22 : 2

Sprzęt Łączności - Różne - Aparat telefoniczny Typu D, Mark V, 1940

Box/Folder: 22 : 3

Sprzęt Łączności - Różne - Aparat telegraficzny Fuller Phone Mark IV, 1941

Box/Folder: 22 : 4

Sprzęt Łączności - Różne - Łącznica telefoniczna 6. i 10. liniowa typu U.C., 1942

Box/Folder: 22 : 5

Sprzęt Łączności - Różne - Radioodbiornik R. 109, 1944

Box/Folder: 22 : 6

Szkolenie Ogólne - Łączność, 1943

Box/Folder: 22 : 7

Szkolenie Ogólne - Łączność w Artylerii, 1942

Box/Folder: 22 : 8

Szkolenie Ogólne - Nauka Odbioru słuchowego, 1944

Box/Folder: 22 : 9

Szkolenie Ogólne - Teoria Radiotechniki, Część I, 1943

Box/Folder: 22 : 10

Szkolenie Ogólne - Teoria Radiotechniki, Część II, 1944

Box/Folder: 22 : 11

Szkolenie Ogólne - Wiadomości Informacyjne o Radiostacjach Polowych, 1944

Box/Folder: 22 : 12

Szkolenie Ogólne - Wytyczne - Nauczania Odbioru Słuchowego, 1942

Box/Folder: 22 : 13-14

Szkolenie Ogólne - Zasady Radiotechniki, 1943

Box/Folder: 23 : 1

Szkolenie Podstawowe - Dobór Anten i Częstotliwości, 1943

Box/Folder: 23 : 2

Szkolenie Podstawowe - Dobór Częstotliwościowi Fal Krótkich, 1941

Box/Folder: 23 : 3

Szkolenie Podstawowe - Instrukcja wykorzystywania i niszczenia urządzeń - i radiotechnicznych, 1941

Box/Folder: 23 : 4

Szkolenie Podstawowe - Linie Teletechniczne, Część I, 1944

Box/Folder: 23 : 5

Szkolenie Podstawowe - Linie Teletechniczne, Część II, 1944

Box/Folder: 23 : 6

Szkolenie Podstawowe - Pluton Łączności Baonu Strzelców, 1942

Box/Folder: 23 : 7

Szkolenie Podstawowe - Radiowe znaki służbowe - Armii lądowej, 1940

Box/Folder: 23 : 8

Szkolenie Podstawowe - Sprawozdanie Patrolu “Phantom”, 1945

Box/Folder: 23 : 9

Szkolenie Podstawowe - Wskazówki, 1943

Box/Folder: 23 : 10

Urządzenia Pomocnicze - Akumulatory Przenośne, 1943

Box/Folder: 23 : 11

Urządzenia Pomocnicze - Falomierz, 1942

Box/Folder: 23 : 12

Urządzenia Pomocnicze - Skrzynka Liniowa, Zestaw Ochronników, Przenośnik Potrójny, 1941

Box/Folder: 23 : 13

Urządzenia Pomocnicze - Wzmacniacz Mocy Nr. 2, 1945

Box/Folder: 23 : 14

Urządzenia Pomocnicze - Zespół Spalinowo - Elektryczny 1260 Watów “Onan”, 1945

 

Operacje Desantowe (Landing Operations), 1941-1944

Scope and Contents

Composed of manuals on topics of power projections ashore by the use of naval and airborne forces, including: parachute operations, arriving on enemy shores, and combined operations.
Box/Folder: 24 : 1

Desanty Morskie, 1943

Box/Folder: 24 : 2

Desanty Morskie - Działania Desantowe, 1942

Box/Folder: 24 : 3

Desanty Morskie - Działania Wojsk Powietrznych, 1943

Box/Folder: 24 : 4

Desanty Morskie - Operacje Kombinowane, circa 1943

Box/Folder: 24 : 5-6

Desanty Morskie - Siły Zbrojne, 1943-1944

Box/Folder: 24 : 7

Desanty Morskie - Wypad 4 Oddziału Szturmowego na Baterię Niemiecką, 1943

Box/Folder: 24 : 8

Desanty Powietrzne - Organizacja i działanie desantów, 1942

Box/Folder: 24 : 9

Desanty Powietrzne - Siły Zbrojne, 1943

Box/Folder: 24 : 10

Desanty Powietrzne - Tłumaczenie, 1942

Box/Folder: 24 : 11

Desanty Powietrzne - Tymczasowe Instrukcje, 1941

 

Opieka (Welfare), 1942-1946

Scope and Contents

Comprised of various manuals on the topics of physical education, hygiene, and health organization for soldiers and military personnel.
Box/Folder: 24 : 12

Higiena - Muchy i ich tępienie, 1942

Box/Folder: 24 : 13

Higiena - O Higienie w Krajach Tropikalnych, 1943

Box/Folder: 24 : 14

Higiena - Podręcznik Higieny Wojskowej, 1944

Box/Folder: 25 : 1

Higiena - Przenośne Aparaty Dezynfekcyjne, 1944

Box/Folder: 25 : 2

Higiena - Środki zapobiegawcze przeciw malarii, 1942

Box/Folder: 25 : 3

Higiena - W Sprawie oczyszczania i odkażania wody przeznaczonej do spożycia, 1942

Box/Folder: 25 : 4

Higiena - Zwalczanie epidemii tyfusu plamistego, 1944

Box/Folder: 25 : 5

Służba Zdrowia - Aparat Roentgena, 1944

Box/Folder: 25 : 6

Służba Zdrowia - Biuletyn Służby Zdrowia, 1944

Box/Folder: 25 : 7

Służba Zdrowia - Eozynofilia Tropikalna, 1946

Box/Folder: 25 : 8

Służba Zdrowia - Malaria i Walka z Nią, 1943

Box/Folder: 25 : 9

Służba Zdrowia - Pierwsza Pomoc, 1943

Box/Folder: 25 : 10

Służba Zdrowia - Przepisy Lekarskie do Określania utraty Zdolności Zarobkowej, 1944

Box/Folder: 25 : 11

Służba Zdrowia - Przetaczania Krwi, 1943

Box/Folder: 25 : 12

Służba Zdrowia - Służba Zdrowia w Polu, 1944

Box/Folder: 25 : 13

Służba Zdrowia - Spostrzeżenia kliniczne, 1943

Box/Folder: 25 : 14

Służba Zdrowia - Szpital Wojenny, 1944

Box/Folder: 25 : 15

Służba Zdrowia - Witaminy, 1945

Box/Folder: 26 : 1

Służba Zdrowia - Wytyczne Ratownictwa Przeciwgazowego, 1944

Box/Folder: 26 : 2

Służba Zdrowia - Zasady Leczenia Ran Wojennych, 1944

Box/Folder: 26 : 3

Wychowanie Fizyczne - Program, 1942

Box/Folder: 26 : 4

Wychowanie Fizyczne - Przepisy Piłki Koszykowej, 1946

Box/Folder: 26 : 5

Wychowanie Fizyczne - Przepisy Piłki Nożnej, 1946

Box/Folder: 26 : 6

Wychowanie Fizyczne - Przepisy Piłki Siatkowej, 1946

Box/Folder: 26 : 7

Wychowanie Fizyczne - Szczypiorniak, 1946

Box/Folder: 26 : 8

Wychowanie Fizyczne - Zaprawa Fizyczna, 1943

 

Piechota (Infantry), 1941-1946

Scope and Contents

Consists of various manuals on the topics of soldier education, infantry regulations, infantry tactics, camouflage, and division into large and small battalions.
Box/Folder: 26 : 9

Biuletyny i Podręczniki - Biuletyn Nr. 4, 1944

Box/Folder: 26 : 10

Biuletyny i Podręczniki - Biuletyn Nr. 13, 1945

Box/Folder: 26 : 11

Biuletyny i Podręczniki - Biuletyn Nr. 18, 1945

Box/Folder: 26 : 12

Biuletyny i Podręczniki - Biuletyn Nr. 19, 1946

Box/Folder: 26 : 13

Biuletyny i Podręczniki - Biuletyn Nr. 21, 1946

Box/Folder: 26 : 14

Biuletyny i Podręczniki - Biuletyn Nr. 25, 1945

Box/Folder: 26 : 15

Biuletyny i Podręczniki - Biuletyn Nr. 26, 1945

Box/Folder: 26 : 16

Biuletyny i Podręczniki - Podręcznik dla Prac Sztabów Wielkich Jednostek, 1943

Box/Folder: 26 : 17

Biuletyny i Podręczniki - Podręcznik Instruktora, 1943

Box/Folder: 26 : 18

Biuletyny i Podręczniki - Vademecum ocen i rozkazów, 1942

Box/Folder: 26 : 19

Biuletyny i Podręczniki - Wyciągi, 1945

Box/Folder: 26 : 20

Biuletyny i Podręczniki - Zasady Szkolenia, 1945

Box/Folder: 27 : 1

Maskowanie - Biuletyn o Maskowaniu, 1944

Box/Folder: 27 : 2

Maskowanie - Instrukcja Maskowania, 1944

Box/Folder: 27 : 3-4

Maskowanie - Ogólna Instrukcja Maskowania, 1941, 1943

Box/Folder: 27 : 5

Oddział i Pododdział - Batalion Piechoty, Część I, 1944

Box/Folder: 27 : 6

Oddział i Pododdział - Batalion Piechoty, Część V, 1944

Box/Folder: 27 : 7

Oddział i Pododdział - Batalion Piechoty, Część VIII, 1944

Box/Folder: 27 : 8

Oddział i Pododdział - Batalion Piechoty, Część VIII, 1944

Box/Folder: 28 : 1

Oddział i Pododdział - Dywizyjny Pułk Rozpoznawczy, 1943

Box/Folder: 28 : 2

Oddział i Pododdział - Pluton rozpoznawczy baonu strzelców, 1942

Box/Folder: 28 : 3

Służba Wewnętrzna - Regulamin, Część I i II, 1941

Box/Folder: 28 : 4

Służba Wewnętrzna - Regulamin, Część IV, 1941

Box/Folder: 28 : 5

Służba Wewnętrzna - Regulamin, Część V, 1943

Box/Folder: 28 : 6

Służba Wewnętrzna - Regulamin, Część VI, 1944

Box/Folder: 28 : 7

Służba Wewnętrzna - Regulamin, Część VII, 1942

Box/Folder: 28 : 8

Szkoła Żołnierza - 2 Calowy Miotacz, 1943

Box/Folder: 28 : 9

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Grenadierska, 1942

Box/Folder: 28 : 10

Szkoła Żołnierza - Instrukcja O Sposobie Noszenia Oporządzenia, 1942

Box/Folder: 28 : 11

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Służby Obserwacyjnej, 1941

Box/Folder: 28 : 12

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Strzelecka, 1941

Box/Folder: 28 : 13

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Walki Bagnetem, 1943

Box/Folder: 29 : 1

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Walki Batalionu Strzelców Przewożonych, 1942

Box/Folder: 29 : 2

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Walki Granatem, 1943

Box/Folder: 29 : 3

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Wyszkoleniowa, Nr. 7, 1943

Box/Folder: 29 : 4

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Wyszkoleniowa, Nr. 9, 1944

Box/Folder: 29 : 5

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Wyszkoleniowa, Nr. 23, 1943

Box/Folder: 29 : 6

Szkoła Żołnierza - Instrukcja Wyszkoleniowa, Nr. 51, 1945

Box/Folder: 29 : 7

Szkoła Żołnierza - Instrukcja; Załącznik Piechoty, 1944

Box/Folder: 29 : 8

Szkoła Żołnierza - Regulamin Piechoty, 1943

Box/Folder: 29 : 9

Szkoła Żołnierza - Regulamin Polowy, 1943

Box/Folder: 29 : 10

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Natarcie, 1944

Box/Folder: 29 : 11

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Pozorowanie, 1944

Box/Folder: 29 : 12

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Taktyczne Użycie Miotaczy Ognia, 1945

Box/Folder: 29 : 13

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Tymczasowa Instrukcja, 1941

Box/Folder: 29 : 14

Taktyka Oddziału i Pododdziału - Wytyczne Zwalczania Broni Pancernej z Bliskiej Odległości, 1944

Box/Folder: 30 : 1-2

Taktyka Ogólnie - Ogólna Instrukcja Walki, 1946

Box/Folder: 30 : 3

Taktyka Wielkiej Jednostki - Batalion Piechoty, 1944

Box/Folder: 30 : 4

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działania Obronne, 1944

Box/Folder: 30 : 5

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działania Opóźniające, 1946

Box/Folder: 30 : 6

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działania Wojsk w Polu, Część I, 1943

Box/Folder: 30 : 7

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działania Wojsk w Polu, Część II, 1943

Box/Folder: 30 : 8

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działania Wojsk w Polu, Część VI, 1942

Box/Folder: 30 : 9

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działania Wojsk w Polu, Część VIII, 1943

Box/Folder: 30 : 10

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działania Wojsk w Polu, Część IX, 1942

Box/Folder: 30 : 11

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działania Wojsk w Polu, Część X, 1942

Box/Folder: 30 : 12

Taktyka Wielkiej Jednostki - Działanie Zaczepne, 1944

Box/Folder: 30 : 13

Taktyka Wielkiej Jednostki - Współdziałanie Wojsk z Lotnictwem, Część I, 1944

Box/Folder: 30 : 14

Taktyka Wielkiej Jednostki - Współdziałanie Wojsk z Lotnictwem, Część II, 1944

 

Saperzy (Combat Engineers), 1940-1946

Scope and Contents

Composed of manuals on the topics of combat engineering, in particular: bridges, roads, tactics, mines, artificial and natural obstacles, and equipment.
Box/Folder: 31 : 1

Biuletyny - Biuletyn Saperski Nr. 2, 1942

Box/Folder: 31 : 2

Biuletyny - Biuletyn Saperski Nr. 4, 1942

Box/Folder: 31 : 3

Biuletyny - Informator Saperski, 1945

Box/Folder: 31 : 4

Drogi - Budowa, Utrzymanie i Naprawa Dróg, 1944

Box/Folder: 31 : 5

Drogi - Drogi, 1942

Box/Folder: 31 : 6

Inżynieria Polowa - Beton, 1945

Box/Folder: 31 : 7

Inżynieria Polowa - Beton-Roboty Betonowe i Żelazobetonowe, 1942

Box/Folder: 31 : 8

Inżynieria Polowa - Płoty z Walców Dannerta, 1943

Box/Folder: 31 : 9

Inżynieria Polowa - Płóczka Wodna Saperska, 1941

Box/Folder: 31 : 10

Inżynieria Polowa - Roboty Obozowe i Zaopatrywanie w Wodę, 1944

Box/Folder: 31 : 11

Inżynieria Polowa - Schrony Betonowe, 1941

Box/Folder: 31 : 12

Inżynieria Polowa - Tablice Pomocnicze, 1941

Box/Folder: 31 : 13

Inżynieria Polowa - Technologia Betonu, 1941

Box/Folder: 32 : 1

Inżynieria Polowa - Umocnienia Polowe, 1944

Box/Folder: 32 : 2

Inżynieria Polowa - Zapory, Część I i II, 1943

Box/Folder: 32 : 3

Miernictwo - Angielski Pomocniczy Sprzęt Pomiarowy, 1941

Box/Folder: 32 : 4

Miernictwo - Miary, 1943

Box/Folder: 32 : 5

Miernictwo, 1942

Box/Folder: 32 : 6

Miernictwo - Normy do doliczania prac saperskich, 1943

Box/Folder: 32 : 7

Miernictwo - Obliczenia Statyczne, 1942

Box/Folder: 32 : 8-9

Ministerstwo, 1941, 1943

Box/Folder: 33 : 1

Ministerstwo - Wykrywacz Min, 1942

Box/Folder: 33 : 2

Ministerstwo - Zestawy, 1940

Box/Folder: 33 : 3

Miny - Miny P-Czołgowe Brytyjskie, 1943

Box/Folder: 33 : 4-5

Miny - Miny i Pułapki, 1943

Box/Folder: 33 : 6

Miny Przeciwczołgowe i Pułapki, Część I, 1942

Box/Folder: 33 : 7

Miny Przeciwczołgowe i Pułapki, Część II, 1942

Box/Folder: 33 : 8

Miny Przeciwczołgowe i Pułapki, Część III, 1942

Box/Folder: 33 : 9

Miny Przeciwczołgowe i Pułapki, Część IV-V, 1942

Box/Folder: 33 : 10

Miny Przeciwczołgowe i Pułapki, Część VI, 1942

Box/Folder: 33 : 11

Mosty Baileya - Filary z Rur dla Mostów Baileya, 1945

Box/Folder: 34 : 1

Mosty Baileya - Most Baileya, 1943

Box/Folder: 34 : 2

Mosty Baileya - Most Baileya, Część I, 1944

Box/Folder: 34 : 3

Mosty Baileya - Most Baileya, Część II, 1945

Box/Folder: 34 : 4

Mosty Baileya - Most Baileya, Część IV, 1945

Box/Folder: 34 : 5

Mosty Baileya - Tabele pomocnicze do projektowania mostów Baileya w polu, 1944

Box/Folder: 34 : 6-7

Mosty Różne - Most Inglisa Wzór III, 1943-1944

Box/Folder: 34 : 8

Mosty Różne - Most Na Pontonach Składanych, 1942

Box/Folder: 35 : 1

Mosty Różne - Most Pontonowy Ciężki, 1942

Box/Folder: 35 : 2

Mosty Różne - Mosty i Przeprawy, 1945

Box/Folder: 35 : 3

Mosty Różne - Mosty Leżajowe, 1943

Box/Folder: 35 : 4

Podręczniki - Podręczniki Dowódcy Saperów, 1943

Box/Folder: 35 : 5-6

Podręczniki - Podręczniki Saperskie, 1944

Box/Folder: 36 : 1

Podręczniki - Wyciągi z Instrukcji i Sprawozdań z doświadczalnych prac saperów wojsk ZSRR, 1943

Box/Folder: 36 : 2

Przeszkody Sztuczne i Naturalne - Łodzie - przeprawowe i rozpoznawcze, 1940

Box/Folder: 36 : 3

Przeszkody Sztuczne i Naturalne - Nieprzyjacielskie Pola Minowe i Ich Przekraczanie, 1944

Box/Folder: 36 : 4

Przeszkody Sztuczne i Naturalne - Przekraczanie Sztucznych Przeszkód, 1942

Box/Folder: 36 : 5

Przeszkody Sztuczne i Naturalne - Przeprawy, 1942

Box/Folder: 36 : 6

Sprzęt Inżynieryjny - Dźwig Wieżowy Atherton’a, 1943

Box/Folder: 36 : 7

Sprzęt Inżynieryjny - Dźwigi i Bloki, 1942

Box/Folder: 36 : 8

Taktyka - Miotacze ognia i walka z nimi, 1942

Box/Folder: 36 : 9

Taktyka - Rozkazodawstwo Polowe w Ramach Saperów Dywizyjnych, 1944

Box/Folder: 36 : 10

Taktyka - Saperskie przygotowanie, 1943

Box/Folder: 36 : 11

Taktyka - Saperzy w Obronie Stałej, 1946

Box/Folder: 36 : 12

Taktyka - Użycie i Działania Oddziałów Szturmowych, 1941

Box/Folder: 36 : 13

Taktyka - Użycie Świecy Dymnej, 1944

 

Służby Zaopatrzeniowe (Supply Services), 1941-1945

Scope and Contents

Consists of various manuals on the topics of storage of supplies, transport and division of ammunition, and packaging and securing of supplies in different divisions.
Box/Folder: 37 : 1

Amunicja - Amunicja Artyleryjska, 1941

Box/Folder: 37 : 2

Żywność - Biuletyny Nr.4 - Nr.8, circa 1945

Box/Folder: 37 : 3

Organizacja - Nowa Organizacja Parków Materiałowych na Środkowym Wschodzie, 1943

Box/Folder: 37 : 4

Organizacja - Pakowanie Materiałów Wojskowych w Oddziałach, 1944

Box/Folder: 37 : 5

Organizacja - Przewóz i Rozdział Amunicji, 1945

Box/Folder: 37 : 6

Organizacja - Słownik Angielski i Angielsko-Polski, 1945

 

Topografia (Topography), 1942-1944

Scope and Contents

Composed of manuals on the topics of topography, in particular: educational manuals on how to read maps, manual on the topography of Turkey, and manual on the topography of the Balkan countries.
Box/Folder: 37 : 7

Mapa Turcji, 1942

Box/Folder: 37 : 8

Mapy Krajów Bałkańskich, 1942

Box/Folder: 37 : 9

Nauka Czytania Mapy, 1944

Box/Folder: 37 : 10

Zasadnicze Wiadomości, 1942

 

Transport, 1941-1945

Scope and Contents

Comprised of manuals regarding land and air transports, in particular: use of pack animals for transport on land, use of aircraft transport, and guidelines for aircraft transport.
Box/Folder: 37 : 11

Powietrzny - Wskazówki o Transporcie Powietrznym, 1944

Box/Folder: 37 : 12

Powietrzny - Zaopatrywanie Przez Samoloty, 1944

Box/Folder: 37 : 13

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Dyscyplina Ruchu Pojazdów Mechanicznych, 1945

Box/Folder: 37 : 14

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Instrukcja o sposobie użycia samochodu, 1943

Box/Folder: 37 : 15

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Instrukcja Techniczna, 1944

Box/Folder: 38 : 1

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Organizacja i Działanie, 1943

Box/Folder: 38 : 2

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Organizacja Ruchu i Oddziałów, 1942

Box/Folder: 38 : 3

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Przepisy Ruchu Motorowego, 1945

Box/Folder: 38 : 4

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Ruch Kolumn Motorowych, 1944

Box/Folder: 38 : 5

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Walka Batalionu Strzelców, 1942

Box/Folder: 38 : 6

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Wykresy Marszowe, 1943

Box/Folder: 38 : 7

Przewóz Pojazdami Mechanicznymi - Wytyczne Dla Kierowania Wojskowym Ruchem Drogowym, 1943

Box/Folder: 38 : 8

Szkolenie Kierowców - Instrukcja o Postępowaniu w Razie Wypadku Wojskowego, 1943

Box/Folder: 38 : 9

Szkolenie Kierowców - Szkolenie Motocyklistów, 1941

Box/Folder: 38 : 10-11

Szkolenie Kierowców - Vade Mecum, Żołnierza-Kierowcy, Część I, 1941

Box/Folder: 39 : 1-2

Szkolenie Kierowców - Vade Mecum, Żołnierza-Kierowcy, Część II, 1943

Box/Folder: 39 : 3

Szkolenie Kierowców - Wskazówki Dla Kierowcy Wojskowego Pojazdu, 1944

Box/Folder: 39 : 4

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - B.S.A Motocykl Solo 500 cm, 1944

Box/Folder: 39 : 5

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Diagrams for Blackboard Work, 1943

Box/Folder: 39 : 6

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Instrukcja Naprawy Opon Dużych, 1945

Box/Folder: 39 : 7

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Instrukcja o Zakładaniu Łańcuchów, 1944

Box/Folder: 39 : 8

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Instrukcja Techniczna Nr. 11, 1945

Box/Folder: 40 : 1

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Kontrola Utrzymania, 1945

Box/Folder: 40 : 2

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Mierniki Elektryczne, 1944

Box/Folder: 40 : 3

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Motocykl Norton, 1944

Box/Folder: 40 : 4

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Opieka Fachowa nad Wojskowym Pojazdem Mechanicznym, 1941

Box/Folder: 40 : 5

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Pogadanka o Oponach, 1943

Box/Folder: 40 : 6

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Przegląd, Utrzymanie i opieka nad Wojskowym Pojazdem Mechanicznym, 1941

Box/Folder: 40 : 7

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Samochód - Ford - Ciężarowy, 1941

Box/Folder: 40 : 8

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Służba Warsztatowo-Naprawcza w Polu, 1944

Box/Folder: 40 : 9

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Urządzenia Regulujące, 1944

Box/Folder: 40 : 10

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Uszczelnianie Pojazdów Mechanicznych, 1942

Box/Folder: 40 : 11

Tabor Przewozowy-Obsługa Techniczna - Znaki, circa 1943

Box/Folder: 40 : 12

Zwierzęcy - Muły, 1945