Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Preliminary Inventory of the Edmund Jan Osmańczyk Papers
2013C2  
No online items No online items       Request items ↗
View entire collection guide What's This?
PDF (351.56 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

 

Box 1 - Box 46

Box/Folder 1 : 1

"Inni i my. Wymowa dokumentów,” Dziennik Polski, 1946 November 20

Box/Folder 1 : 2

"Matka Boska Radosna," Tygodnik Powszechny, 1945

Also Includes

"Na ziemiach Odzyskanych (I), Mówimy prawdę”, Dziennik Polski, 21.7.1945, nr. 164 (Rewers strony 3); E. J. Osmańczyk, "Na ziemiach Odzyskanych (IV)”, Wrocławskie Wrota, Dziennik Polski, 12.8.1945, nr. 186, s. 3; E. J. Osmańczyk, "Na ziemiach Odzyskanych (III), Bertram nie ustąpił”, Dziennik Polski, nr. 168, 25.7,1945; "Na ziemiach Odzyskanych (VI), Szczecin jest polski”, Dziennik Polski, nr 189, 15.8.1945
Box/Folder 1 : 3

"Żywot i śmierć Berlina," Sprawozdanie korespondenta wojennego, 1945 May 25

Box/Folder 1 : 4

"Raport z niemieckiego rynku pracy," Dziennik Zachodni, 1948 May 5

Box/Folder 1 : 5

"Krótkie spięcie (nad tytuł)," "Z życia kleru," Dziennik Polski, 1947 August 16

Box/Folder 1 : 6

"Rozmowy z Niemcami: Lipsk-liczby, ludzie, liderzy…," Dziennik Zachodni, 1947 February 27

Box/Folder 1 : 7

"Pasjonująca literatura," Dziennik Literacki Polski, 1948 June 6-12

Box/Folder 1 : 8

"Starzy znajomi i co ich łączy," Dziennik Polski, 1948 July 7

Box/Folder 1 : 9

"Reforma walutowa w Niemczech," Dziennik Polski, 1948 June 4

Box/Folder 1 : 10

"Reporter klasyczny," Dziennik Polski-Literacki, 1948 April 25

Box/Folder 1 : 11

"Sprawa się wyjaśnia," Dziennik Polski, 1948 September 25

Box/Folder 1 : 12

"Milczący Mr. Brüning" (Od własnego korespondenta API dla Dziennika Polskiego), Dziennik Polski, 1948 September 6

Box/Folder 1 : 13

"Trzy lata Poczdamu(I), Ideały Zwycięzców," undated

Also Includes

E. J. Osmańczyk, "Trzy lata Poczdamu (II), Ciężar okupacji"; "Trzy lata Poczdamu (III)"; "Nerwówka"
Box/Folder 1 : 14

"Rozmowy z Niemcami (3), Na południe od Berlina," Dziennik Polski, 1948 February 23

Box/Folder 1 : 15

"Liczby i fakty," Dziennik Polski, 1948 February 27

Box/Folder 1 : 16

"Sprawa wschodnich uciekinierów," Dziennik Polski, 1948 January 28

Box/Folder 1 : 17

"Odbudowa ciężkiego przemysłu niemieckiego," Dziennik Polski, 1948 March 14

Box/Folder 1 : 18

"Nowiny za serbski lud," Dziennik Polski, 1948 April 13

Box/Folder 1 : 19

"Tu i tam denazyfikacja skończona," Dziennik Polski, 1948 March 9

Box/Folder 1 : 20

"Frankfurcki gabinet," Dziennik Polski, 1948 January 15

Box/Folder 1 : 21

"Rozmowy z Niemcami, W stolicy Saksonii - w radzieckiej strefie okupacyjnej," Dziennik Polski, 1948

Box/Folder 1 : 22

"Notatka (x2) w sprawie Łużyc, współpraca koresp. woj.," Praga, 1945 July 5

Box/Folder 1 : 23

"Przez Kłodzko do Pragi," Dziennik Polski (kwiecień, Kłodzko), undated

Box/Folder 1 : 24

Mieciu Nowak z Niechomu, "Łużyccy Serbowie," Czytelnik, undated

Box/Folder 1 : 25

"Sprawy Polaków," Słowo Polskie, Wydawnictwo Awir, 1946 March

Box/Folder 1 : 26

J. A. Szczepański, "Polacy i Niemcy," Dziennik Polski, undated

Box/Folder 1 : 27

"Polacy nad Odrą," undated

Box/Folder 1 : 28

"Na roboty do Prus," undated

Box/Folder 1 : 29

"Reforma rolna nad Odrą," (rękopis), 1945 March 27

Box/Folder 1 : 30

"Kraj Krzywdy," (maszynopis rozdział do Spraw Polaków), 1945 March

Box/Folder 1 : 31

"Gdański finał a gdańskie dzieci," (maszynopis ad. Książka), undated

Box/Folder 1 : 32

"Niebezpieczne złudzenia," (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 33

"Idea czy terytorium," (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 34

"Bei den Preussen," Odra, (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 35

"Bei den Preussen," Odra, (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 36

"Korzenie hitleryzmu," (artykuł 5), (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 37

"Polacy nad Odrą," (maszynopis), artykuł siódmy, undated

Box/Folder 1 : 38

"Na pobojowisku," (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 39

"Skazani i przeklęci," Przekrój, (3 x maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 40

"Polityka realna Polaków," (2 x maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 41

"Znam tylko jeden Śląsk," (książka i do Odry), (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 42

"Na zachodzie jest ziemia," (dla Zaremby Łódź, II Odra, Tygodnik Powszechny, archiwum), (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 43

"Cierpliwość roztropna," Paryż, sierpień 1946, Czytelnik, (maszynopis), 1946 August

Box/Folder 1 : 44

"Norymberga w Paryżu," Czytelnik, (maszynopis), 1946 August

Box/Folder 1 : 45

"Spotkania w Genewie," Dziennik Polski, Genewa, (maszynopis), 1946 August

Box/Folder 1 : 46

"Gisevius i Pechem," Odra, (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 47

"W Szleswigu walka trwa. Flensburg w czerwcu," (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 48

"W Paryżu, w Berlinie i w Sztutgarcie," Tygodnik Powszechny, (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 49

"Berlin i Rzesza," Odra, Berlin, (maszynopis), 1947 April

Box/Folder 1 : 50

"Saara powraca do Francji," Berlin, API, Czytelnik, (maszynopis), 1947 January

Box/Folder 1 : 51

"Der Friede von Warsachau?," API, Czytelnik, (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 52

"Uzasadniona nieufność," Przekrój, (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 53

"A B C o Niemczech," Przekrój, (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 54

"27 portretów," Przekrój, (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 55

"Dwa głosy niemieckie," Odra, (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 56

"Z lotu ptaka," Przekrój, (2 x maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 57

"Wstąpiła w nas nadzieja," (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 58

"Kontakty niemieckie z zagranicą," API, Czytelnik, (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 59

"Pieniądz Trzeciej Rzeszy," (2 x maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 60

"Konferencja szesnastu," Przekrój, Paryż, (2 x maszynopis), 1947 July

Box/Folder 1 : 61

"Polacy na Westfalii i Nadrenii," (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 62

"Nowe Książki: Dzieje Głupoty w Polsce," Przekrój, (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 63

"Przemówienie Bidault," 1947 December 7

Box/Folder 1 : 64

Projekt tygodnika polskiego na Niemcy, undated

Box/Folder 1 : 65

"Polska w Europie i świecie," (rękopis), undated

Box/Folder 1 : 66

"Rosjanie i Polacy," Przekrój, (rękopis), undated

Box/Folder 1 : 67

"Przyszłość Niemiec," Odczyt, (rękopis), undated

Box/Folder 1 : 68

"Troska i śmierć," Przekrój, (rękopis), undated

Box/Folder 1 : 69

Pismo do redaktora naczelnego Wiadomości, Berlin, (maszynopis), 1946 October 22

Box/Folder 1 : 70

"47 dzień blokady Berlina," Przekrój, (wycinek), 1948 August

Box/Folder 1 : 71

Spis przedstawicielstw, U.S. Press Center, Berlin, dokument, 1950 May 28

Box/Folder 1 : 72

"Polacy w Niemczech," Notatka dotycząca mniejszości Polaków w Niemczech, (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 73

Ocena pracy E. Osmańczyka, "Podstawy polityki polskiej po II wojnie światowej," (maszynopis), undated

Box/Folder 1 : 74

Stanisław Zenkteler, Fragmenty z poematu "Edmund," 1959 December 29

Also Includes

Fragment z I części: Berlin, 1939,
Box/Folder 1 : 75

“An Folk und Werhmacht,” (Odezwa), 1944 December 8

Box/Folder 1 : 76

“Na pobojowisku,” Tygodnik Odrodzenie, Kraków, (artykuł), 1945 April 15

Box/Folder 1 : 77

"Reinich Westfaelische Zeitung," National Zeitung, 1944 September 5

Box/Folder 1 : 78

Nowy Kurier Warszawski, Wydanie Specjalne, 1944 August 15

Box/Folder 1 : 79

Ulotka: "Slezane, Pratele Szelska," Slezsky Kulturni Ustav, undated

Box/Folder 1 : 80

Nowy Kurier Warszawski, nr. 7, 1945 January 9

Box/Folder 1 : 81

"Mitteilungen fur das Officierkorps, Oberkommando der Wehrmacht," Sondernummer, undated

Box/Folder 1 : 82

"Um die Zunkunft der Deutschen," Der Politische Soldat, 1945 January

Box/Folder 1 : 83

"Befehl 1, Antifaschistische Freiheitsbewegung Zwigstelle Bischodswalde, Bischofswalde," (maszynopis, Odpis 1), 1945 June 15

Box/Folder 1 : 84

Przepustka do metra, (Ausweis), 1945 January 25

Box/Folder 2 : 1

"DNB vertrauliches Rohmaterial," nr. 43, 12.02.1944, (maszynopis) ditto DNB vertrauliches Rohmaterial, nr. 96, 1944 April 5

Box/Folder 2 : 2

"Ogłoszenia dla Zgorzelca i okolic," (po niemiecku), (artykuł), 1945 June 30

Box/Folder 2 : 3

“Hard to realize Poland was on winner,” (Wycinek prasowy),

Box/Folder 2 : 4

"Odrodzenie Nacjonalizmu niemieckiego," Tygodnik Polski, Londyn, nr. 46, (artykuł), 1947 November 29

Box/Folder 2 : 5

"Krótkie notatki z Californii, Gwiazda Polarna," Stevens Point, WIS., (wycinek prasowy), 1947 November 8

Box/Folder 2 : 6

Menu, undated

Box/Folder 2 : 7

Travel order PRS/BPC/11 – lot do strefy wojskowej Berlina, (Headqurters Rhein Main af Base, Apo 57, US Army), 1948 December 15

Box/Folder 2 : 8

Travel order PRS/BPC/11 dla M. Podkowiński, E. Osmańczyk, Berlin, 1948 April 28

Box/Folder 2 : 9

Dokument podróży (radziecki) dla E. J. Osmańczyk, 1948 April 28

Box/Folder 2 : 10

ditto Dokument podróży (radziecki) dla E. J. Osmańczyk, 1948 May 1

Box/Folder 2 : 11

Akredytacja E. J. Osmańczyka, (Czytelnik), 1948 December 9

Box/Folder 2 : 12

Zawiadomienie o przyznaniu nagrody za pracę "Śląsk w Polsce Ludowej," Instytut Historii PAN, 1954 December 17

Box/Folder 2 : 13

Zaświadczenie polskiej misji wojskowej dla władz wojskowych, Berlin, 1950 December 6

Box/Folder 2 : 14

List do U.S. Press-Center, Berlin, 1946 April 7

Box/Folder 2 : 15

red. A. Bartosz, "Z naszej niwy," Przedruki i komentarze o sprawach polskich, (wycinek prasowy), 1947 November 1

Box/Folder 2 : 16

Upoważnienie wejścia do bazy rybackiej w Świnoujściu, Dyrekcja budowy bazy rybackiej, Świnoujście, 1951 June 11

Box/Folder 2 : 17

"Berliner Rundfunk," Berlin, 1951 September 29

Box/Folder 2 : 18

Niemiecka Akademia Nauk, Berlin, (dot. sprawy łużyckiej, Jan Skala, maszynopis, list), 1970 February 19

Box/Folder 2 : 19

J. I. Kraszewskiego, "Swoboda Słowa," plus list przewodni, Kraków, (maszynopis), 1961 March 23

Box/Folder 2 : 20

Niemiecki program telewizyjny (ad. Wybór Papieża Jana Pawła II), Quick, nr. 43, 1978 October 22

Box/Folder 2 : 21

J. Koller, "... nie literackie," Dziennik Poznański, nr. 107, 1938 May 11

Box/Folder 2 : 22

Polish Arts and Culture Foundation, 3 numery z 1987, 1987 April

Box/Folder 2 : 23

Reklama znaczków ONZ, 4 egzemplarze, undated

Box/Folder 2 : 24

Polski Komitet Pokoju, List w sprawie zgromadzenia budowniczych pokoju w Warszawie, podpisany J. Cyrankiewicz, plus projekt obrad, 1977 April 28

Box/Folder 2 : 25

Zaświadczenie Komisji Wyborczej o wyborze E. J. Osmańczyka na posła PRL, Tekst ślubowania, 1976 March 21

Box/Folder 2 : 26

Pismo w sprawie powołania Krajowego Obywatelskiego Komitetu Obchodów Święta Odrodzenia Polski, podpisano H. Jabłoński, Przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego, 1977 July 1

Box/Folder 2 : 27

Pismo/list z okazji nadania tytułu D. H. E. J. Osmańczykowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, podpisano prof. dr hab. S. Kaliski, 1975 October 2

Box/Folder 2 : 28

Powinszowania z okazji nadania D. H., podpisano gen. brygady Jerzy Ziętek, członek Rady Państwa, 1975 October 27

Box/Folder 2 : 29

Powiadomienie o przyznaniu Krzyża Komandorskiego za zasługi w dziedzinie publicystyki, brak podpisu, undated

Box/Folder 2 : 30

Życzenia Noworoczne, podpisane E. Gierek, 1976

Box/Folder 2 : 31

Życzenia Noworoczne, podpisane E. Gierek, 1975

Box/Folder 2 : 32

Zawiadomienie o przyznaniu nagrody za działalność w zakresie publicystyki radiowej, podpisane Maciej Szczepański, 1975 May 14

Box/Folder 2 : 33

Notatka dla Pierwszego Sekretarza KC PZPR nt. stosunków z NRF, 1974 April 21

Box/Folder 2 : 34

Notatka w sprawie układu NRF-NRD-Polska, Notatka dla Towarzysza Gierka, undated

Box/Folder 2 : 35

Zawiadomienie o rozwiązaniu Rady Programowej ds. Radia i TV, podpisane Włodzimierz Sokorski, 1970 March 3

Box/Folder 2 : 36

Zawiadomienie o nowym statucie organizacyjnym Komitetu ds. radia i TV i powołaniu w skład członków Rady Programowej Radia i TV, podpisano Włodzimierz Sokorski, 1970 March 3

Box/Folder 2 : 37

Zawiadomienie o uroczystym posiedzeniu Sejmu z okazji XXX PRL, podpisano Marszałek Sejmu, 1974 July 21

Box/Folder 2 : 38

Zaproszenie na Jubileusz (5-lecie) miesięcznika Opole, podpisano Jan Goczoł, Opole, 1975 May 15

Box/Folder 2 : 39

Tekst ślubowania poselskiego do Sejmu PRL, Warszawa, 1969

Box/Folder 2 : 40

Zawiadomienie o wyborze do Sejmu z listy Frontu Jedności Narodu, Warszawa, 1969 June 2

Box/Folder 2 : 41

Notatka/odpowiedź (tajna) do Ministra Spraw Wewnętrznych, IV.026/71 dotycząca kontroli osób odpowiedzialnych za emigrację do NRF, 1971 May 8

Box/Folder 2 : 42

Aneks w sprawie Układu z PRL (NRF), 1970 December 8

Box/Folder 2 : 43

Zawiadomienie nt. interpelacji E. J. Osmańczyka dotyczącej wrogiej propagandy wokół kwestii wyjazdów do NRF w ramach łączenia rodzi, podpisane Marszałek Sejmu, 1971 April 23

Box/Folder 2 : 44

Interpelacja poselska, w sprawie wrogiej propagandy dot. wyjazdów do Niemiec, 1971 February 18

Box/Folder 2 : 45

Interpelacja poselska na ręce Premiera Piotra Jaroszewicza (plus fragmenty tekstu przemówienia E. Gierka na VIII Plenum KC PZPR, 1971 February 17

Box/Folder 2 : 46

Pismo przewodnie Marszałka Sejmu do E. J. Osmańczyka w odpowiedzi na interpelacje w sprawie wyjazdów do NRF, odpis pisma Wiceprezesa RM Wincentego Kraśko do Marszałka Sejmu w sprawie interpelacji E. J. Osmańczyka, podpisano Wiceprezes RM W. Kraśko, 1971 March 18

Box/Folder 2 : 47

List przewodni do czasopisma Poglądy (Katowice "Polski Problem"), nr. 1, tire Warszawa (maszynopis, kopia dla J. Szydlaka), undated

Box/Folder 2 : 48

Notatka dla Towarzysza Gierka nt. Układu NRF-NRD-Polska, Warszawa, 1970 November 10

Box/Folder 2 : 49

Projekt postulatów wspólnej Komisji Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych, maszynopis, 1971 June

Box/Folder 2 : 50

List do E. Gierka, dotyczący tez na kolejny Zjazd jesienny 1971, (maszynopis i rękopis), 1971 November 6

Box/Folder 2 : 51

List przewodni w sprawie wypowiedzi przed VI zjazdem Partii, Warszawa, podpisano E. Gierek, 1971 October

Box/Folder 2 : 52

Notatka dla I Sekretarza KCPZPR (brudnopis), 1972 January 6

Box/Folder 2 : 53

Pismo Kierownika Wydziału Zagranicznego KC PZPR, R. Frelka, w sprawie opinii stosunków dwustronnych PRL-NRF na podstawie układu z grudnia 1970, 1972 March 13

Box/Folder 2 : 54

Gratulacje do Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki z tytułu przyznania D.H., podpisano Minister S. Kaliski, 1975 October 2

Box/Folder 2 : 55

Zaproszenie na otwarcie VII Zjazdu PZPR, 1975 December 8

Box/Folder 2 : 56

Gratulacje z tytułu nadania D.H. Uniwersytetu Śląskiego, 1975 October 2

Box/Folder 2 : 57

Prośba o przedstawienie /sugestie co do propozycji w sprawach, które powinny być przedmiotem VII zjazdu PZPR, podpisano Gierek, 1975 July 10

Box/Folder 2 : 58

Podziękowanie Instytutu Śląskiego za uczestnictwo w rozwój placówki, 1977 May 27

Box/Folder 2 : 59

Notatka w sprawie 50-lecia Związku Polaków w Niemczech, czerwiec 1971, rękopis, 1971 June

Box/Folder 2 : 60

List do J. Szydlaka (missing item), 1972 January 16

Box/Folder 2 : 61

"Dodatek nadzwyczajny," Nowy Kurier Warszawski, notatka odręczna E. J. Osmańczyka: wydane w Warszawie w lecie 1943 r., 2 egzemplarz znaleziony w Warszawie w Gestapo, niedziela kwiecień 1945 (art. prasowy), 1945 April

Box/Folder 2 : 62

"Golańskie dzieci," (rękopis), undated

Box/Folder 2 : 63

"Gdański finał," 1945 April

Box/Folder 2 : 64

"W Gdyni i Gdańsku," maszynopis, korespondencja, 1945

Box/Folder 2 : 65

"Synowie Krzywoustego," korespondencja, maszynopis, napisane w Berlinie, 1945

Box/Folder 2 : 66

Statut oficerów polityczno-wychowawczych, z tyłu adnotacja odręczna, undated

Box/Folder 2 : 67

List z Berlina, "Żołnierzom Pierwszej Armii walczącym w Berlinie i nad Łabą," wiersz, maszynopis, Warszawa, 1945 April 30

Also includes

"W Opolu," z książki "Wolność jest słoneczna," 1937 r., wiersz, maszynopis, "To do Polski woła Śląsk Opolski," wiersz, maszynopis,
Box/Folder 2 : 68

Aneks w sprawie strat i pomocy dla zakładu Księży Marianów na Bielanach, wysłany do USA, 1946 November

Box/Folder 2 : 69

Program uroczystości 1 maja 1932 roku na Bielanach, 1932 May 1

Box/Folder 2 : 70

Serwis informacyjny Agencji Prasowo-Informacyjnej, Londyn, 14.01.1944, ocenzurowano, 1949 (?), maszynopis, 1944 January 14

Box/Folder 2 : 71

Komunikat 589, Deklaracja Rady Jedności Narodowej i Krajowej Rady Ministrów, 1945 February 13

Box/Folder 2 : 72

Komunikat 590 PAT (Polska Agencja Telegraficzna) z Nowego Jorku, 1945 February 14

Box/Folder 2 : 73

"Majowe refleksje z 1945 roku," rękopis, artykuł, 1975 May 3

Box/Folder 2 : 74

"Pierwszy maja 1945 w Berlinie," Poglądy, wspomnienie, maszynopis, 1945 May 1

Box/Folder 2 : 75

"Dwie ziemie święte," Przegląd kulturalny, kwiecień 1960 rok, maszynopis, 1960 April

Box/Folder 2 : 76

Wycinek prasowy z gazety (?), "Z naszej niwy," 1944 October 21

Box/Folder 2 : 77

Komunikat Polish Press Agency, Nowy Jork, 1945 February 2

Box/Folder 2 : 78

Komentarz PAT (Polish Telegraph Agency), 1944 October

Box/Folder 2 : 79

Uchwała w sprawie Komisja Okręgowej PZPR, Centralna Komisja Kontroli Partyjnej, dotyczy Zbigniewa Mitznera, 1957 November 25

Box/Folder 2 : 80

"Czy będzie pokój czy wojna?," Poradnik Rolnika, maszynopis, undated

Box/Folder 3 : 1

List prywatny do E. J. Osmańczyka, podpisano Urszula Jaszczyk, 1957 April 26

Box/Folder 3 : 2

"Pozdrowienia dla Opola," Trybuna Opolska, maszynopis, 1957 June 10

Box/Folder 3 : 3

Maszynopis nt. rozpoczętego procesu norymberskiego, undated

Box/Folder 3 : 4

Maszynopis nt. rozpoczętego procesu norymberskiego, undated

Box/Folder 3 : 5

Maszynopis nt. rozpoczętego procesu norymberskiego, undated

Box/Folder 3 : 6

Maszynopis nt. rozpoczętego procesu norymberskiego, undated

Box/Folder 3 : 7

"Matka Boska Radosna," Tygodnik Powszechny, nr. 17, 1945, maszynopis, 1945

Box/Folder 3 : 8

Maszynopis "Dopiski do historii," undated

Box/Folder 3 : 9

L. Bartelski, "Trzy nagrody," Wieś, nr. 3, wycinek, undated

Box/Folder 3 : 10

Wycinki prasowe trzech artykułów: "Jasno i otwarcie o sprawie niemieckiej," Odrodzenie, ad. Sprawy Polaków, undated

Box/Folder 3 : 11

"Poeta Ojczyzny z serc," Jutro Polski, nr. 12, 1946 r., 1946

Box/Folder 3 : 12

"Strona rozmaitości," Przekrój, wycinek prasowy, undated

Box/Folder 3 : 13

Maszynopis dla Miesięcznika Literackiego, 1978 June

Box/Folder 3 : 14

'Kraj krzywdy," Tygodnik Odrodzenie, 1945 March 18

Box/Folder 3 : 15

"Na pobojowisku," Tygodnik Odrodzenie, 1945 April 15

Box/Folder 3 : 16

Maszynopis do Pełnomocnika Tymczasowego Rządu RP gen. Zawadzkiego, Katowice, 1945 February 12

Box/Folder 3 : 17

List do E. J. Osmańczyka od Pawła Michałowicza Kalieniczenko, Bulwar Szewczenki, Kijów, Ukraina, 1956 May 2

Box/Folder 3 : 18

Cztery korespondencje dla prasy radzieckiej c/o Józefa Niemczyńskiego, Litaraturnaja Gazieta, Warszawa, 1955 December 20

Box/Folder 3 : 19

Trzy wycinki, Literaturnaja Gazieta, 1955

Box/Folder 3 : 20

Wycinek, Ogoniok, November 20, 1955

Box/Folder 3 : 21

"Ukraina," wycinek, 1955 November

Box/Folder 3 : 22

Korespondencja dla Sowieckiej Kobiety, wersja hiszpańska, 1955 November 11

Box/Folder 3 : 23

Cztery Listy od Józefa Niemczyńskiego do E. J. Osmańczyka, 04.01.1955 oraz trzy kartki z pozdrowieniami, Soczi, Ukraina oraz cztery listy Niemczyńskiego, 1954-1955

Box/Folder 3 : 24

Wycinek Literaturnaja Gazeta, nr. 89 i 116, 1955 September 28

Box/Folder 3 : 25

B. Lieontiew, Dwa listy redaktora, Literaturnaja Gazeta, undated

Box/Folder 3 : 26

Wycinek ze "Związkowca," Montreal, Kanada, 1956 January 5

Box/Folder 3 : 27

Pięć depesz od Niemczyńskiego/Moskwa, undated

Box/Folder 3 : 28

Osiem wycinków, Literaturnaja Gazeta, 1954

Box/Folder 3 : 29

Wycinek, "Trud," 1954 December 7

Box/Folder 3 : 30

Jedenaście wycinków z Ogoniok, plus dwa listy przewodnie, 1954-1955

Box/Folder 3 : 31

Kopie artykułów po rosyjsku (5), 1954

Box/Folder 3 : 32

Odezwa do Żołnierzy Armii Czerwonej, maszynopis, undated

Box/Folder 3 : 33

Odezwa do Żołnierzy Armii Czerwonej, maszynopis, undated

Box/Folder 3 : 34

List z Komitetu Obywatelskiego Polaków ze Śląska Opolskiego do Wojewody Śląskiego Katowice, 1945 February 12

Box/Folder 3 : 35

Memoriał Komitetu Obywatelskiego Polaków Śląska Opolskiego, w sprawie zabezpieczenia Śląska Opolskiego i Wrocławskiego dla RP, Katowice, undated

Box/Folder 3 : 36

Protokół zeznania Franza Ziereiza, Komendanta K. L. Mauthausen, 1945 May 24

Box/Folder 3 : 37

Odręczna notatka E. J. Osmańczyka, Zeznania Heinza Guderiana przed prokuratorem J. Sawickim, undated

Box/Folder 3 : 38

Sprawozdanie (poufne) korespondentów E. J. Osmańczyka i M.T. Zarzyckiego, undated

Box/Folder 3 : 39

Notatka na temat powrotu Niemców na Dolny Śląsk, undated

Box/Folder 3 : 40

Sprawozdanie ze Śląska Opolskiego i Śląska Dolnego, (E. J. Osmańczyk, Stanisław Sokołowski), 1945 June

Box/Folder 3 : 41

Notatka w sprawie Raciborza i Głubczyc, Praga, 1945 July 5

Box/Folder 3 : 42

Dwa listy do majora (?), Berlin, 1945 September

Box/Folder 3 : 43

Tekst Romana Rońskiego, (J. Iwaszkiewicz), Życie Literackie, Poznań, nr. 1, ”Zachód”, wycinek, 1945 June 1

Box/Folder 3 : 44

Zezwolenie na przelot do Norymbergii, 1945 September 26

Box/Folder 3 : 45

Sprawozdanie polityczne z Berlina E. J. Osmańczyk, 1945

Box/Folder 3 : 46

„Zdobywcy Berlina”, x 3, undated

Box/Folder 3 : 47

Zaświadczenie dla żony E. J. Osmańczyka, Gertrudy Krzemińskiej Osmańczyk z powodu wyjazdu do Łodzi, undated

Box/Folder 3 : 48

Dokument dotyczący zachowań w czasie podróżowania, Kwatera Główna, Amerykańskich Sił Zbrojnych w Europie, undated

Box/Folder 3 : 49

Protokół (Poufne!), nr 2, posiedzenia Rady Państwa, 1979 February 15

Box/Folder 3 : 50

Ocena pracy E. J. Osmańczyka, „Podstawy polityki polskiej po drugiej wojnie światowej”, maszynopis, undated

Box/Folder 3 : 51

Maszynopis ww. pracy E. J. Osmańczyk, undated

Box/Folder 3 : 52

„Podzielony świat” (po francusku), maszynopis, undated

Box/Folder 3 : 53

Maszynopis E. J. Osmańczyk, „Wobec nowej groźby wojny”, undated

Box/Folder 3 : 54

„Raport z podzielonego świata”, maszynopis angielski, undated

Box/Folder 3 : 55

„Opis lotu nad Atlantykiem”, Przekrój, maszynopis, 1947

Box/Folder 3 : 56

„Europejska opowieść”, Odczyt w San Francisco, E. J. Osmańczyk, maszynopis, undated

Box/Folder 3 : 57

Ditto niepełne, maszynopis, undated

Box/Folder 3 : 58

Sprawa Europy Środkowo-Wschodniej (ściśle poufne), Ministerstwo Prac Kongresowych, maszynopis, undated

Box/Folder 3 : 59

E. J. Osmańczyk, maszynopis, „Na rocznicę napaści hitlerowskiej na Polskę. Hitlerowska doktryna: „mniejszością jest kto chce!”(4 egz.), undated

Box/Folder 3 : 60

Dwa listy E. J. Osmańczyka do gen. Cz. Kiszczaka plus 1 odpowiedz Generała, undated

Box/Folder 3 : 61

Listy E. J. Osmańczyka do Marszałka Senatu A. Stelmachowskiego (dwa), Warszawa, 1989

Box/Folder 3 : 62

Odezwa E. J. Osmańczyka do Posłów i Senatorów Klubu Obywatelskiego, 1987-1989

Scope and Contents note

Tekst stenogramu zebrania Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Odezwa do Prezydium OKP, 27.07.1987. Ditto do Prezydium 27.07.1987. Wyciąg ze stenogramu 27.07.1987. Przewodniczący OKP w sprawie korekty tekstu skierowanego do gen. Jaruzelskiego, 17.07.1987.
Box/Folder 3 : 63

Dokumenty różne, 1989

Scope and Contents note

Oświadczenie Lecha Wałęsy w sprawie prezydentury, lipiec 1989; Utworzenie Senackiej Komisji ds. Emigracji Diaspory, lipiec 1989 r.; Wniosek Konwentu Seniorów (ad. wybory prezydenckie) w sprawie obrad Zgromadzenia Narodowego; Wyciąg z protokołu Prezydium Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, 11.07.1989 (oraz aneks przygotowany po południu); Wyciąg ze stenogramu posiedzenie OKP, 11.07.1989; Jacek Kuroń: Tezy do dyskusji; List przewodni E. J.Osmańczyk w sprawie dyskusji nt. emigracji diaspory; OKP: „Wyjście z fikcji 65%” – rękopis E.J.Osmańczyk; prof. Józef Góralczyk, senator-elekt: Wnioski na pierwsze zebranie OKP 23.06.1989; E.J. Osmańczyk: rękopis z okazji spotkania klubu 01.07.1989; E. J. Osmańczyk.: Postulaty wobec GAZETY, 25.06.1989; E.J. Osmańczyk.: Memoriał w sprawie demokratycznej struktury Sejmu X kadencji i Senatu I kadencji (2 egz.); 4 wycinki z Trybuny Ludu nt. nowych zadań państwowych; Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, I półrocze 1989 r. (tajne, nie do publikacji) Prace Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ Solidarność, czerwiec 1989 r.; Ankieta poselska/senatorska.
Box/Folder 4 : 1

Apel do Zgromadzenia Narodowego wyrażający sprzeciw wobec kandydatury gen. Wojciecha Jaruzelskiego na urząd prezydenta, undated

Box/Folder 4 : 2

Akt Powołania E. J. Osmańczyka na członka GKBZH w Polsce –IPN, 1988 July 1

Box/Folder 4 : 3

„Aproximacoes” nr 15 („Zbliżenia” port.), 1987

Box/Folder 4 : 4

Zwrócony odręczny list do Polish Western Association of America, 1988-1989

Scope and Contents note

Zawierający artykuł dla Przeglądu Powszechnego na marzec 1989 r., adresat Stefan Marcinkowski;
Box/Folder 4 : 5

Danuta Mostwin „Przemiany tożsamości u młodego pokolenia emigracji polskiej w Ameryce”, undated

Box/Folder 4 : 6

Protokół założycielskiego Polskiego Klubu Stosunków Międzynarodowych, 1988 May 5

Scope and Contents note

Protokół z zebrania założycielskiego Polskiego Klubu Stosunków Międzynarodowych 11.05.1988 r.; wystąpienie Józefa Czyrka na spotkaniu założycielskim PKSM; statut PKSM; list do Józefa Czyrka ww. sprawie; załączniki do ww.
Box/Folder 4 : 7

List i tekst Pawła Muchy pt. „Czasy wielkich przemian”, 1988 January 12

Box/Folder 4 : 8

Centrum Studiów Samorządowych –list i odpowiedź, 1988

Box/Folder 4 : 9

Andrzej Walicki „Patriotyzm i sens historii,” undated

Box/Folder 4 : 10-11

Korespondencja półoficjalna - 151 elementów, 1988

Box/Folder 4 : 12

E. J. Osmańczyk, Wypowiedź dla Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie („Co zrobić dla praw człowieka dziś?”), 1988 July 25

Box/Folder 4 : 13

Statut Fundacji na rzecz utworzenia Uniwersytetu w Opolu, projekt, undated

Box/Folder 4 : 14

Zawiadomienie o zebraniu założycielskim oddziału warszawskiego SPP, 1989 October 3

Box/Folder 4 : 15

Wszystkie dokumenty (listy półprywatne), 1989

Scope and Contents note

1.Pismo w sprawie nadania Rodła Bibliotece Publicznej w Barczewie; 2. Zaproszenie mgr Tadeusz Chruściki do udziału w konwersatorium „Żydzi Polscy w Krakowie”, 01.09.1989; 3. List prywatny w sprawie wypowiedzi nt. spraw Ślązaków w tygodniku „Gość Niedzielny 22.01.1989, podpisany Tadeusz Filar; 4. Prywatny list odręczny do Mieczysława Wajdzika; 5. List prywatny, podpis nieczytelny; 6. Pismo podp. Zygmunta Stoberskiego, w sprawie MOUNT, 21.08.1989; 7. List prywatny, podpis. Czesław Sobczyk, Katowice, 27.06.1989; 8. List w sprawie udziału w radzie Programowej Wydawnictwa Polonia, podp. Józef Klasa, (Sekretarz Generalny Towarzystwa Polonia); 9. Pismo Stowarzyszenia PAX w sprawie najnowszych wydawnictw, 16.05.1989; 10. List prywatny do Jana Dobraczyńskiego, w sprawie 50-tej rocznicy września; 11. Pismo Wyd. Czytelnik 16.05.1989, zaproszenie na walne zgromadzenie członków spółdzielni; 12. Podziękowanie Uniwersytetu M. Kopernika za przesłanie książki, Toruń, 03.05.1989; 13. Zszywka strony tytułowej pierwowzoru Gazety Wyborczej; 14. Podziękowanie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu za przesłane książki, 21.04.1989; 15. List i odpowiedź w sprawie książki Wielkie Rozłączenie Dyrektor Michał Maciołek, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, 08.1989; 16. Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, podziękowanie za przesłanie „Koncepcja rozwiązania problemu Niemiec i problemu Europy”, 29.04.1989; 17. Zaproszenie Towarzystwa im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, 18.04.1989; 18. Nadawca Kazimierz Rochloff, list prywatny, podziękowanie za przesłanie książki, 29.04.1989; 19. Kopia pisma Bogusława Zbijewskiego do Biura Politycznego KCPZPR w Warszawie, Wrocław.02.05.1989; 20. List do Tadeusza Jabłońskiego w sprawie publikacji w piśmie Komunikat; 21. List prywatny, nad. Edward Górski, na temat udziału E. J. Osmańczyka w Okrągłym Stole; 22. List do Józefa Hena w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 28.04.1989; 23. List do P. Janusza Guli, Zakład Etyki, KUL, Lublin, 28.04.1989; 24. Listy do UMCS Lublin, w sprawie wykładu „Wielkie indywidualności, wielkie tematy”; 25. Korespondencja z Henrykiem Woźniakowskim, „Znak”, 31.03.1989; 26. Przegląd Powszechny, korespondencja w sprawie „Rozwiązania problemu Niemiec i problemu Europy”; 27. Pismo, Urząd Wojewódzki w Katowicach w sprawie założenia Stowarzyszenia pod nazwą PN Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Walentego Rozińskiego, 4.04.1989; 28. Korespondencja z Ludomirem Kapczyńskim, 07.04.1989; 29. List Józefa Klasy (Towarzystwo Polonia) w sprawie uczestnictwa posiedzenia Rady Naczelnej ww., 10.04.1989; 30. List prywatny Pana Cezarego Naumowicza, 07.04.1989; 31. List prywatny, nad. K. Rohloff, 24.04.1989; 32. Instytut Zachodni, podziękowanie za książkę „Wielkie Rozłączenie”, 07.04.1989; 33. Biblioteka KUL, prośba o przysłanie książki, „Podział Środkowej Europy w oczach Polaka”; 34. Instytut Śląski, Biblioteka, Podziękowanie za przysłane książki; 35. Jerzy Abramczyk, list prywatny, zaproszenie do przyjazdu na wykład, 26.09.1989; 36. Polski Komitet Pokoju, propozycja spotkania, 28.02.1989; 37. Instytut Śląski, zaproszenie na Walne Zebranie, 22.03.1989; 38. List prywatny od Cz. Wojtanowskiego, 05.04.1989; 39. Korespondencja z Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie, 07.04.1989; 40. Wydawnictwo Śląsk, korespondencja na temat tekstu, 15.03.1989; 41. List prywatny do Tadeusza Orackiego w sprawie Słownika Biograficznego, Gdańsk, 03.04,1989; 42. List prywatny do Andrzeja Pańty, Piekary Śląskie, 03.04.1989; 43. Biblioteka Gdańska, Podziękowanie za nadesłanie publikacji „Zwycięstwo idei uniwersalizmu praw człowieka i narodów”; 44. Korespondencja prywatna dot. Uniwersytetu Wrocławskiego, nad. Maria Dorywała, 23.03.1989; 45. Korespondencja prywatna w sprawie wypłacenia renty, Grzegorz Sar, Jedlina Zdrój, 03.04.1989; 46. Korespondencja w sprawie „List otwarty do nowego premiera” (Rzeczpospolita nr 2078 z 23.11.1988) do inż. Mariana Miłkowskiego, 03.04.1989; 47. Korespondencja w sprawie zakupu medali pamiątkowych 50-roczncy kongresu berlińskiego, z Kazimierzem Grabińskim, Jastrzębie Zdrój, 03.04.1989; 48. List prywatny od pana Janusza Zawadki z Lublina w sprawie materiałów do pracy naukowej, 03.04.1989; 49. List prywatny do L. Kapczyńskiego w sprawie zakupu wózka inwalidzkiego, 03.04.1989, Puszczykowo k/ Poznania; 50. Podziękowanie dyrektorowi K. Smoleniowi, Muzeum Oświęcimskie, za przesłanie zeszytu, 03.04.1989; 51. Odpowiedź p. Ireny Nisenbaum, USA w sprawie interwencji otrzymania paszportu, 06.12.1988; 52. Korespondencja do i odp. Sławomira Leitgeber, Puszczykowo, 04.03.1989, (w sprawach polsko – niemieckich na ziemiach zachodnich); 53. List prywatny od p. Barbary Niedzielskiej w sprawie interwencji poselskiej, Dąbica, 03.04.1989; 54. List prywatny ucznia Cezarego Naumowicza w sprawie dedykacji, Augustów, 24.03.1989; 55. Kopia korespondencji prywatnej p. Kazimierza Urbana z ks. Henrykiem Jankowskim (Gdańsk), 23.02.1989; 56. Korespondencja prywatna w sprawie publikacji w „Who is who” w „Solidarności”, A. Rybicki, Gdańsk, 03.04.1989; 57. List prywatny do Archway School, Gloucesteshire, p. Sasha Hughes w sprawie wspomnień o wybuchu II wojny światowej, 03.04.1989; 58. Korespondencja prywatna z p. Piotrem Smolaną w sprawie przyszłości Polski, Bielsko-Biała, 31.03.1989; 59. Korespondencja z redakcją pisma „Promieniści” w sprawie ewentualnej współpracy, 31.03.1989; 60. List prywatny J. Bożyczkowskiego, Gdańsk, 18.03.1989; 61. Pismo S. Szwalbego w sprawie przyznania dotacji dla Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, 15.03.1989; 62. List prywatny B. Leśmiana, Przemyśl, 21.03.1989; 63. Biblioteka Jagiellońska, Kraków, podziękowanie za przesłanie artykułu, 22.02.1989; 64. Inter Nationes (niem.) w sprawie przesłanej książki „Das Polenbild der Deutsche” 21.03.1989; 65. Zawiadomienie Koła Dziennikarzy nr 31 PZERiI, Warszawa, 21.02.1989; 66. Biblioteka KUL, Lublin, podziękowanie za nadesłanie pracy „Zwycięstwo idei uniwersalizmu praw człowieka i narodów”, 14.02.1989; 67. Zaproszenie, Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce, 08. 02.1989; 68. Tow. Miłośników Muzyki Moniuszki, zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, 01.02.1989; 69. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, podziękowanie za gratulacje, 20.02.1989; 70. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, pismo w sprawie rejestracji SDP, 19.01.1989; 71. Pismo antysemickie, podpis nieczytelny, Warszawa, Rynek Starego Miasta 19, 28.02.1989; 72. PISM, podziękowanie za przesłane materiały, 12.01.1989; 73. Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, podziękowanie za przesłane materiały, 10.01.1989; 74. Biblioteka Uniwersytetu w Łodzi, podziękowanie za przesłanie dwóch rękopisów, 06.01.1989; 75. SEC, pozdrowienia i podziękowanie za współpracę (fr.), Nowy Rok, 1989; 76. Tow. Przyjaciół Śląska, zawiadomienie o rejestracji TPŚ, 26.02.1989; 77. Gość Niedzielny, prywatna nota, Katowice, 18.01.1989; 78. Prywatna notatka p. Żula Czerwińskiego nt. wypowiedzi E.J.Osmańczyka dla RWE, 06.10.1988; 79. List prywatny pp. Zielińskich z Lizbony związany z oo. Marianami, 5.08.1988; 80. Kartka prywatna A. Bożkówny w sprawie wysyłki lekarstw, 19.09.1988; 81. Biblioteka Sejmowa, pismo w sprawie odbioru kopii artykułów, 27.09.1988; 82. Uniwersytet Śląski, Zaproszenie na uroczystość przyznania tytułu doktora honoris causa M. Lachsowi, 03.10.1988; 83. List prywatny, Janusz Dziubak (wpis do krzyżówki!), Płock, 15.09.1988; 84. List prywatny nt. stanowiska Ruchu Wolnych Demokratów w sprawie organizowania Okrągłego Stołu, Wrocław, 20.09.1988; 85. Instytut Zachodni, Poznań, podziękowanie za kopię artykułu „Niemcy- Polska”, 27.09.1988.
Box/Folder 4 : 16

Plik 16 listów prywatnych dotyczących rozmaitej problematyki, undated

Box/Folder 4 : 17

Wydawnictwo Polonia, Pismo w sprawie umowy o tekst w „Almanachu Polonii”, 1989 May 29

Box/Folder 4 : 18

Pismo w sprawie interwencji poselskiej o zmianę obywatelstwa Pani P. M. Kleczyńskiej, 1989 May 4

Box/Folder 4 : 19

Korespondencja z Tow. Łączności z Polonią Zagraniczną, 1989

Box/Folder 4 : 20

Pisma różne, 1988-1989

Scope and Contents note

Prospekt „Studium” (Północnoamerykańskie Studium Spraw Polski); Prospekt BUMA, kwiecień 1988; Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, komunikaty (2x): 14.11.1988, 15.03.1989 Andrzej Wielowieyski „Wybryk historii”, zam. 203/89; Polskie Tow. Współpracy z Klubem Rzymskim, zawiadomienie o spotkaniu, 10.03.1989; Przegląd Wiadomości Agencyjnych, region Mazowsze, nr 6, 2x11, 1989 r.; Biuro Organizacyjne przy Lechu Wałęsie ds. Okrągłego Stołu -3x.; Wola nr 4. 22.02.1988; Podstawy legalności Polskiej Partii Socjalistycznej, Wyd. Wiedza, 1988; Najwyższa Izba Kontroli, Zespół Handlu Zagranicznego Służb Zagranicznej Żeglugi, marzec 1988.
Box/Folder 4 : 21

E J. Osmańczyk –kopie artykułów, 1980-1988

Scope and Contents note

E.J. Osmańczyk „Refleksje” dla miesięcznika Pomerania, kwiecień 1988; E.J. Osmańczyk, Nowy Dziennik, NY, 08.07.1988; E.J. Osmańczyk, Przegląd Tygodniowy, „Adolf Hitler i Józef Stalin” 4 egz., luty 1988; E.J. Osmańczyk, „Rządowe samosądy” 2 kopie, lipiec 1989; E.J. Osmańczyk, „Opozycja po polsku”, wywiad Jana Rurańskiego z E.J. Omańczykiem; E. J. Osmańczyk, „Dwa warianty rozwiązań na lata 1985-1988”, 31.12.1984; E. J. Osmańczyk, „Uwagi do projektów uchwał Sejmu w sprawie Polaków za granicą”, 09.05.1984; E.J. Osmańczyk - List do Marszałka Sejmu PRL Stanisława Hucwy, 28.01.1982; E.J. Osmańczyk, Notatka w sprawie ordynacji wyborczej, 05.01.1985; „Propozycja pozaparlamentarna”, rękopis E. J. Osmańczyka; E.J. Osmańczyk, „Uwagi do problemów z lat 1980-1981”; E.J. Osmańczyk, ,Pismo do posła Kazimierza Secomskiego (członek Rady Państwa), 23.07.1985; E.J. Osmańczyk, „Poradnik dla młodych posłów i radnych”, rękopis, 28.07.1985; E.J. Osmańczyk, „Problemy strategiczne wymagające podjęcia w najbliższym czasie odpowiednich decyzji i działań (system działania, produkcja przemysłowa, rolnictwo, aktywność społ.-ekonom., aktywność społ. –kulturalna, stos. międzynarodowe)”; E.J. Osmańczyk, Tygodnik Powszechny, marzec 1988 „Dlaczego 9 maja?”, maszynopis, rękopis; 16. E.J. Osmańczyk, “The World’s Future is not Just a Superpower Affair”, IHT, 25.02.1987. Piotr Wandycz „Laboratorium historii – Polska, Czechosłowacja, Węgry” (wycinek “Tygodnik Polski”), 14.03.1987; Refleksje E. J. Osmańczyka: “Źródła słabości i siły polskiej”; Rękopis E. J. Osmańczyka, „Bezpieczeństwo wewnętrzne państw”, do Tygodnika Powszechnego („Stanowiska”) bez daty. Maszynopis: 10.1987 „Tygodnik Powszechny”, „Stanowiska” „W Rzeczpospolitej przebudowa wymaga nowej konstytucji”; E. J. Osmańczyk, rękopis „Paralelizm nieszczęścia”, bez daty; E. J. Osmańczyk, „Wspólnota kraju i emigracji”, 03.01.1988, „Tygodnik Powszechny”; E. J. Osmańczyk, styczeń 1987, „Rządowe samosądy”(maszynopis 2 kopie); (wrzesień 1987) 2. „Pod rozwagę”: „Białe plamy czarnych dni” (wstęp do dyskusji), 10.1987 (ditto); Interpelacje obywatelskie.
Box/Folder 4 : 22

E. J. Osmańczyk: “Wrocławski Tryptyk”, rękopis, „W Leopoldinum” „W Instytucie Historii” „W Kościele św. Marcina”, 2 kopie (maszynopis, rękopis), rękopisy, undated

Box/Folder 5 : 1

Biuletyn Specjalny, "Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych w 1988" 1988 December - 1989 July

Box/Folder 5 : 2

Wybory, 1989

Scope and Contents note

luźne wycinki, kartki z zebrań wyborczych/pytania do kandydata E. J. Osmańczyka, materiały/pytania z zebrania przedwyborczego na Opolszczyźnie.
Box/Folder 5 : 3

Biuletyn Specjalny, 1982-1985

Scope and Contents note

12.05.1982, Ameryka Łacińska, „15 ognisk napięć na kontynencie amerykańskim”; 19.04.1982, „Wysepki, archipelagi będące przedmiotem międzynarodowych sporów”, 30.03.1984, „Polityka wobec Ameryki Łacińskiej”; 06.04.1984, „Wielkie zakupy sprzętu wojskowego” (A.Ł.); 11.09.1985, „Problem zadłużenia” (x 2); 03.07.1985, „Prezydent Brazylii o zadłużeniu”; 21.06.1985, „Parlamentarzyści Ameryki Łacińskiej i EWG przeciwko polityce IMF”.
Box/Folder 5 : 4

E. J. Osmańczyk, „Szwedzka refleksja”, Tygodnik Powszechny, 1986

Scope and Contents note

E. J. Osmańczyk, „Szwedzka refleksja”, Tygodnik Powszechny, 15.03.1986, maszynopis; E. J. Osmańczyk, „Myślenie na przełomie epok”, „W Polsce”, 01.03.1986, (rękopis); E. J. Osmańczyk, „Myślenie na przełomie epok”, „W Europie”, marzec 1983 (rękopis); E. J. Osmańczyk, „Myślenie na przełomie epok”, „W Świecie”, 01.03.1986, 01.03.1986, (rękopis i maszynopis); E. J. Osmańczyk, „Przyszłość Ameryki Łacińskiej”, (rękopis i maszynopis); E. J. Osmańczyk, “El futuro des America Latina”, (maszynopis); E. J. Osmańczyk, „Dyskusja o przyszłości Europy I”, lipiec 1985, (maszynopis); E. J. Osmańczyk, „Dyskusja o przyszłości Europy II”, lipiec 1985, (maszynopis II); J. Szczepański, „40 years after Potsdam”, (maszynopis); Pięć luźnych kartek (maszynopis) na tematy polityczne i światopoglądowe; List do Stowarzyszenia Wisła-Odra w sprawie obchodów 50-lecia zaślubin Rodła z Wisłą, 15.01.1988, (5 x maszynopis); List klubu Rodła w Złotowie do E. J. Osmańczyka, 02.02.1988; Pismo/list Stowarzyszenia Wisła-Odra w sprawie obchodów 50-rocznicy Kongresu Związku Polaków Niemczech, (4 x maszynopis); List Jan Kocik do E. J. Omańczyka w sprawie obchodów 50-rocznicy Kongresu Związku Polaków Niemczech, 16.12.1986; E. J. Osmańczyk: Propozycje, ustalenia obchodów 50 rocznicy Związku Polaków w Niemczech, 06.03.1938; List mieszkańców Zakrzewa w sprawie budowy kapliczki Matki Boskiej Radosnej, 05.09.1979, (2 x maszynopis); Pismo E. J. Osmańczyka do Urzędu Prezydenta Miasta St. Warszawy w celu organizacji obchodów 50 rocznicy Związku Polaków w Niemczech; Pismo E. J. Osmańczyka do Klubu Rodła w Złotowie w sprawie uroczystości związanych z 50 rocznicy Związku Polaków w Niemczech (korekta życiorysu red. Edmunda Mencleskiego); E.J. Osmańczyk, 50 rocznica kongresu Polaków w Niemczech w Berlinie, maszynopis.
Box/Folder 5 : 5

Dokumenty i korespondencja dotyczące nadania E. J. Osmańczykowi, undated

Scope and Contents note

Dokumenty i korespondencja dotyczące nadania E. J. Osmańczykowi tytułu D.HC. Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz ditto Uniwersytetu Wrocławskiego (Tryptyk Wrocławski), wycinki prasowe.
Box/Folder 5 : 6-7

Życzenia z okazji 70 i 75 rocznicy urodzin, undated

Box/Folder 5 : 8

Korespondencja prywatna plus kopia artykułów Kazimierza Dziewanowskiego, circa 1980

Box/Folder 5 : 9

Opracowanie nt. normalizacji stosunków prof. Koźluk, 1971

Box/Folder 5 : 10

E. J. Osmańczyk, „Podział Środkowej Europy w oczach Polaka”, Instytut Śląski w Opolu, 1988

Box/Folder 6 : 1

List przewodni z Instytutu Śląskiego do E. J. Osmańczyk, 1988

Box/Folder 6 : 2

E. J. Osmańczyk, “Das Deutsche Problem am Ende des 20. Jahrhunderts in polnischer Sicht”, Warszawa, 1987

Box/Folder 6 : 3

E. J. Osmańczyk, maszynopis: „Podział środkowej Europy w oczach Polaka”, Instytut Śląski, Opole, 1988

Box/Folder 6 : 4

E. J. Osmańczyk, „Problem Niemiec w końcu XX wieku z polskiego punktu widzenia”, maszynopis, undated

Box/Folder 6 : 5

E. J. Osmańczyk, maszynopis, „Uwagi autora Spraw Polaków o dwu państwach Niemieckich,” 1984

Box/Folder 6 : 6

E. J. Osmańczyk, maszynopis, „Konfederacja Europy,” undated

Scope and Contents note

Plus „Sprawa podziału Niemiec w końcu XX wieku w oczach Polaka”;
Box/Folder 6 : 7

E. J. Osmańczyk, maszynopis, „Wielki polski kompromis?” Tygodnik Powszechny, 1987

Box/Folder 6 : 8

E. J. Osmańczyk, maszynopis, Berlin i Moskwa, undated

Box/Folder 6 : 9

List prywatny Władysława Brzezińskiego do E. J. Osmańczyka, Kołobrzeg, 1988 March 6

Scope and Contents note

List odręczny E. J. Osmańczyka do Sekretarza PZPR w Opolu, Eugeniusza Mroza, 20.03.1981; Instytut Śląski, Zaproszenie na spotkanie, 10.03.1988 (maszynopis); Wystąpienie E. J. Osmańczyka na Spotkaniu z Młodzieżą Opolską w 50-rocznicę Kongresu Związku Polaków w Niemczech, 04.03.1988, (2x maszynopis); Program Obchodów 50-lecia Związku Polaków w Niemczech, (2 x maszynopis); Program uroczystości 50 rocznicy Kongresu Polaków w Berlinie; List prywatny, nazwisko nieczytelne; List prywatny do ks. Ignacego Jeża, Koszalin, (4 x maszynopis); Synowie Kościoła i Polski, kopia artykułu z okazji 15-lecia ZP w Niemczech, Rycerz Niepokalanej, 1938, (4 x kopie); E. J. Osmańczyk, Wspomnienia w refleksje z KZP w Niemczech, 06.03.1980, Przegląd Polski, 06.03.1988; List z Berlina, Wojciech Soczówka, dotyczy Akademii z okazji 50 rocznicy Zjazdu Polaków w Niemczech, Berlin, 29.01.1988; Fotokopie.
Box/Folder 6 : 10

Gazety i wycinki prasowe na temat Kongresu Polaków w Niemczech, 1987-1988

Scope and Contents note

Słowo powszechne, (Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II), 4.03.1988; Przegląd Tygodniowy, nr. 27, 03.07.1988; Trybuna Opolska/Tygodnik Powszechny, Wspomnienia i refleksje o dniu 6 marca 1938, 3 egzemplarze; Tygodnik Powszechny, 6.03.1988; Trybuna Ludu, 12/13.03.1988 („11 listopada Pola Manipulacji”); Trybuna Opolska, 7.03.1988, Omówienie wystąpienia E. J. Osmańczyka na spotkaniu działaczy Rodła podczas spotkaniu z opolską młodzieżą; Opole (czasopismo), styczeń 1988. E. J. Osmańczyk, Historia Kongresu Polaków w Niemczech; Trybuna Opolska 8.03.1988, Jan Rzydka, „Powtarzanie ad. Kongres Polaków w Niemczech w 1938 roku”; Głos Pomorza, 26.02.1988, ad. Kongres Polaków w Berlinie; Trybuna Opolska, 5-6 marzec 1988, 50-lecie Kongresu Polaków w Niemczech; „Warmia i Mazury” 15.11.1987, Kronika stowarzyszenia Wisła-Odra; Trybuna Ludu, 04.03.1988, ad. Rocznica Kongresu Polaków w Niemczech; „Warmia i Mazury”, 1-15.03.1988, ad. Kongres Polaków w Niemczech; Życie Literackie, 13.03.1988, Włodzimierz T. Kowalski, („Po serca i umysły Niemców”), zaraz po wojnie (IV); Kierunki, 6.03.1988, Jan Chłosta, ad. Kongres Polaków w Niemczech; Słowo Powszechne, „Przesłanie”, Janusz Olejnik, ad. Kongres Polaków w Niemczech; Wiat Młodych, 12.11.1987, ad. Kongres Polaków w Niemczech; Słowo Polskie, 07.03.1988, ad. Kongres Polaków w Niemczech; Słowo Polskie, 05.03.1988, ad. Kongres Polaków w Niemczech; Glos Wielkopolski, 211.1987, ad. Kongres Polaków w Niemczech.
Box/Folder 6 : 11-12

Wycinki prasowe/czasopisma, 1977-1989

Scope and Contents note

Bulletin, Bonn, 31.01.1989, konferencja nt. bezpieczeństwa i współpracy; Rzeczpospolita, 26.04.1989; Wycinek, „ITD”, 23.04.1989; Rzeczpospolita, wywiad z Wilhelmem Szewczykiem, 13-14.05.1989; Polityka, wycinek „Uwagi nt. wywiadu E. J. Osmańczyka”, 06.05.1989; Trybuna Opolska, wycinek, „Prolog wyborczy Solidarności”, Janina Niejakowska, 15.05.1989; „Gwiazda Morza”, Gdańsk, 15-21. 01.1989, „Powrót do Paryża”; Otokar Bartos, „Problem regionalizmu a literatura polska na Śląsku Cieszyńskim”, Miesięcznik Literacki, 02.-3.1989; Trybuna Robotnicza, Jacek Dubiel, „Korzenie”, relacja z zebrania założycielskiego Tow. Przyjaciół Śląska, 13.04.1989; Dziennik Łódzki, Edmund Tulko, „Zapiski współczesne”, 23.04.1989; „Together for Peace”, apel NGO w sprawie pokoju, konferencja 20-24. 01.1986; Biuletyn Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 4 x, 1986; SIPRI, materiały informacyjne, 2 x, 1986; State Department, Informator nt. zasobów żywnościowych świata, marzec 1986 r.; Opolski Komitet Przeciwalkoholowy, informacja o ustawie nt. wychowania w trzeźwości, maj 1989; Artykuł E. J. Osmańczyk, ”Uwagi o dwóch państwach niemieckich w Europie w 1984 roku”, Przegląd Polski, 09.08.1984; Biuletyn Specjalny SIPRI o zakazie wybuchów jądrowych, 08.04.1986; Biuletyn Specjalny ENVITEC’86 –Oszczędzanie przez ochronę środowiska, 07.04.1986 „Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu”, Ikonowicz, 07.04.1986; Formularze wizowe do Wielkiej Brytanii; „Die Deutschen un die Volkergemeinschaft”?; Tygodnik Powszechny, E. J. Osmańczyk, “90 lat Kazimierza Smogorzewskiego”, luty 1986; Tygodnik Powszechny (?), E. J. Osmańczyk, „Odniemczyć i odpolszczyć problem Europy”, „On Europe” (?); Robotnik, („Co dalej?”-Andrzej Maranowski), 15.04.1989; Materiał reklamowy „Verlag Darmstader”; Nowy Dziennik, NY, „Agresja w Zatoce Pomorskiej”; Słowo Polskie, E. J. Osmańczyk,”Konieczność spokojnej debierutyzacji” (List do redakcji), 3.10.1988; Gwiazda Polarna, Stevens Point, Wisconsin, „Wypowiedzi Zimmermanna”, 28.05.1983; Wystąpienie premiera dr. Mieczysława Rakowskiego na XIV Polonijnym Forum Gospodarczym” –Poznań, 15.10.1988 „Co się zmienia, co chcemy zmienić”, 2 x; „A comprehensive test ban and nuclear explosions in 1985” Frank Blackaby and Ragnhild Ferm, SIPRI Yearbook 1985; Karol Jońca, Studia Śląskie, 08.05.1984; “Ze studio nad doktryną ‘wojny na dwóch frontach” Helmutha von Moltkego Starszego (1871-1873)”, 2 x; Prof. Jan Szczepański: 1. „Możliwe strategie rozwoju edukacji narodowej”, PAN; 2. „Influence des sciences sociales sur la modernisation de la societe polonaise” Materialen zur Soziologie des Alltags, wydanie specjalne, 20/1978; Miami, 12. 11.1985, ed. memoire ze spotkania ze studentami; Kopia listu?, dot. przemówienia w ONZ; New Polish Publications, nr 11, 11.1988; Antoni Wrzosek, „Przyczynek do genezy Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych”, Studia Śląskie, tom XXXII, 1977; Darmstadter Blatter, 1-2/89; ZAIKS Wiadomości, nr 3-4, 1988, Przemówienie E. J. Osmańczyka, 2 x; Stenogram wywiadu z prezydentem Giscardem d’Estaing, Telewizja Francuska, 4 kopie 27.03.1988.
Box/Folder 6 : 13

E. J. Osmańczyk, „Dyskusja o przyszłości Europy”, maszynopis, 1985 July

Box/Folder 6 : 14

Jan Szczepański, undated

Scope and Contents note

„Wrażenia z Zachodniego Berlina”, maszynopis; „Was ist heute deutsch? maszynopis 2 kopie; „Niemcy” 2 kopie.
Box/Folder 6 : 15

Plik nt. spraw opolskich, 1989

Scope and Contents note

Protokół przekazania środków dewizowych na rzecz kampanii wyborczej w Opolu, 29.06.1989; List prywatny w sprawach wydawniczych, 29.06.1989, (rękopis); Interwencja w sprawie zatrudnienia lektora języka angielskiego Roberta Fieldinga; Ad. Ankieta Nowin Opolskich, luźne kartki, „Kim są dziś Opolanie?”, (rękopis); Dwie kartki ad. Encyklopedia ONZ, (rękopis); Hasło do Encyklopedii ONZ, (rękopis) „TV and parliament”; Plan strony Nowin Opolskich, 01.09.1989, (rękopis); E. J. Osmańczyk, „Historia 4 czerwca 1989”, 15.06.1989, Nowiny Opolskie, (2 egz. maszynopis); E. J. Osmańczyk, „Historia 4 czerwca 1989”, 14.06.1989, Nowiny Opolskie, (2 egz. maszynopis); E. J. Osmańczyk, „Kiedy zaczęła się i kiedy skończyła II wojna światowa”, 16.06.1989, Nowiny Opolskie, (1 egz. maszynopis); „Project of joint ventures”, Opolski Dom Wydawniczy, (3 egzemplarze maszynopis); 11.06.1989; ZOMOD, oświadczenie dotyczące dziennikarzy współpracujących z ZOMO, 04.05.1989; Pokwitowanie przez prof. Józefa Góralczyka otrzymania 350 USD przekazanych przez dr. J. Z. Kaczmarka na Fundusz Wyborczy Komitetu Obywatelskiego w Opolu, 29.06.1989; Pokwitowanie otrzymania 500 tys. PLN na Fundusz Wyborczy Komitetu Obywatelskiego w Opolu, Sz. M. Kozłowski, 27.04.1989; Oświadczenie Prymasowskiej Rady Społecznej o udziale katolików w życiu publicznym, 7 lipiec 1987, Warszawa 08.04.1989; E. J. Osmańczyk, Dla Rady Prymasowskiej, Strategia głosowania i wyborów, 08.04.1989, („nie głosujesz przez lenistwo, sprawiasz radość komunistom”); List prywatny od Wincenty Jakubowski, Nysa, 31.03.1989; E. J. Osmańczyk, 29.04.1989, „Walka elekcyjna czy plebiscyt?” (niewygłoszone), (maszynopis/rękopis, przemówienie); E. J. Osmańczyk w Opolu, 15.04.1989, „Przełomowy rok 1989”, (3 x maszynopis); List do E. Mroza, Pierwszego Sekretarza KW w Opolu, 28.04.1989; List odręczny do opolskich przyjaciół, Opole, 15.09.1989, (rękopis); Zaproszenie na zjazd delegatów NSZR „Solidarność”, 07.04.1989; Interwencja w sprawie Rodziny Lewczenko (prawo pobytu), (maszynopis); List do Ordynariusza Diecezji Opolskiej, 08.05.1989 (załącznik Zakrzewska modlitwa za sąsiadów), 2 egzemplarze; Trybuna Opolska, nr. 142, Wyniki Wyborów II Tury; Trybuna Opolska, 17-18.06.1989; Wycinek, Nina Kracherowa; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej, 08.06,1989; Opole (miesięcznik) nr. 6/89, „Solidarności nie należy idealizować”; Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 8 czerwca. Wyniki głosowania 4 czerwca 1989, 09.06.1989; Trybuna Opolska, 27.06.1989, Andrzej Mach, „Opisanie Dudy”; Oświadczenie Tymczasowego Zarządu Regionu NZSS Solidarność Śląska Opolskiego, 27.06.1989, (11 egzemplarzy); Solidarność Opolska, styczeń/luty 1989, 2 egzemplarze; Aneks, Opole, nr. 2, kwiecień 1989; Solidarność Opolska, nr. 38-41, maj 1989, (8 egzemplarzy); Gazeta Wyborcza Wrocław, 05/07/15/22.06.1989; Tygodnik Wyborczy Solidarność, Komitet Opolski, 16.06.1989, (6 egzemplarzy).
Box/Folder 7 : 1-2

Wycinki prasowe, 1989

Scope and Contents note

Kurier Podlaski, nr 84, maj 1989, „W kolejce”; Trybuna Opolska, 10.05.1989 „Jak powstała reprezentacja opozycyjno-solidarnościowa do Sejmu i Senatu”; Odgłosy, 30.04.1989, Rozmowa z posłem Andrzejem Gawłowskim; Kurier Polski, nr 88, 1989; Trybuna Opolska, 06-07.05.1989, „Elektorki”; Dziennik Polski, 19.05.1989, „Na walizkach”; Polityka, 13.05.1989, „Polityka i obyczaje”; Życie Warszawy, 16.05.1989, „Z życia do Życia”; Dziennik Ludowy, 13-14.05.1989, „Na ziemi ojców; w Nysie ilość równa się jakość”, „ZSL na Opolszczyźnie, liczby i ludzie”; Gość Niedzielny, Katowice, 21.05.1989; Przegląd Tygodniowy, 14.05.1989, Jerzy Morawski, „Drużyna Lecha”; Ład, 07.05.1989, „Scripta manent”; Ład, 07.05.1989, „Człowiek i jego prawa”, Krzysztof Motyka; Panorama, 14.05.1989, „Tak wiele wspomnień”; Przegląd Katowicki, 07.05.1989, „Kandydaci do Senatu i Sejmu Komitetu Obywatelskiego Solidarność”; Tygodnik Powszechny, 21.05.1989, „W Zakrzewie po 50 latach”; Trybuna Opolska, 15.05.1989, „Prolog wyborczy Solidarności”; Tygodnik Powszechny, 07.05.1989, „Wśród książek”, „Ks. Patron Bolesław Domański, niezłomny proboszcz z Zakrzewa”, E. J. Osmańczyk; Panorama, 14.05.1989, „Ze śląskim rodowodem”; Trybuna Opolska, 10.05.1989, „Opolska reprezentacja opozycyjno-solidarnościowa”; Trybuna Opolska, 10.05.1989, Jan Płaskoń, „Zapasy na murze”; Kierunki, 14.05.1989, Wojciech Natansen, „Lekcja śląskości”; Trybuna Ludu, 18.05.1989, Kazimierz Koźniewski, „Palimpsety”; Życie Warszawy, 19.05.1989, Zbigniew Ramotowski, „Kosztowne podziały”; Trybuna Opolska, 12.05.1989, „Spotkania z kandydatami”; Trybuna Opolska, 11.05.1989, „Brydż wyborczy”, Andrzej Mach; Polityka, 20.05.1989, „Listy do redakcji”, Ryszard Marek Groński; Słowo Powszechne, 24.04.1989, „Zakrzewy w 50 rocznicę śmierci ks. B. Domańskiego”, Wojciech Świątkiewicz; Życie Literackie, 16.04.1989, „Kronika”; Życie Literackie, 16.04.1989, „Bermudzki Trójkąt: władza, opozycja, kościół”, Zdzisława Otałęga; Polityka, 15.04.1989, „Sukces i nieporozumienia”, Zenona Macurzanka; Trybuna Opolska, 07.05.1989, „Służyć Ziemi Śląskiej”, Jan Cofała; Życie Gospodarcze, 16.04.1989, „Mutipluralizm”, podp. S.G.; Głos Wybrzeża, 08-09.04. 1989, „Na Wybrzeżu”; Tygodnik Powszechny, 09.04.1989, E. J. Osmańczyk ”Głosowanie i wybory w czerwcu 1989”; Przekrój, 16.04.1989, „Opinie: o wyborach”, E. J. Osmańczyk; Słowo Powszechne, 03.04.1989, „Obrady Niezależnego Forum Kultury”; Odgłosy, 09.04.1989, „Kronika: Obrady Niezależnego Forum Kultury”; Odrodzenie, 02.04.1989, „Kronika kulturalna”; Stolica, 16.04.1989, „Od piosenki do symfonii”, Agnieszka Dmowska; Życie Warszawy, 07.04.1989, „Porozumienia Okrągłego Stołu”; Tygodnik Kulturalny, 02.04.1989, „Jak pisać historię czasu teraźniejszego”; Opole, 03.1989, „Rozmaitości”; Trybuna Ludu, 07.04.1989, „Porozumienia Okrągłego Stołu”; Rzeczpospolita, 07.04.1989, „Porozumienia Okrągłego Stołu”; Trybuna Ludu. 03.04.1989, „Niezależne Forum Kultury”; Rzeczpospolita, 03.04.1989, „Obrady Niezależnego Forum Kultury” Życie Warszawy, 03.04.1989, „Schodzenie z koturnów”, Ewa Moniecka; Tygodnik Polski, 26.03.1989, „W kręgu kultury chrześcijańskiej”; Ekspres Wieczorny, 03.04.1989, „Niezależne Forum Kultury”; Życie Warszawy, 03.04.1989, „Obrady Niezależnego Forum Kultury”; Wieczór Wybrzeża, 21.03.1989, „Nowa ‘Pomerania”; Zielony Sztandar, 12.03.1989, „Okrągły Stół’ z Polonią”, Paweł Popiak; Trybuna Ludu, 31.03.1989, Obrady Okrągłego Stołu; Polityka, 18.03.1989, „Lech Wałęsa do Polonii: Ojczyznę mamy jedną”, Zbigniew Chyliński; Rzeczpospolita, 23.03.1989, „Okrągły Stół: przed końcowymi ustaleniami”; Życie Warszawy, 21.03.1989, „Obrady Okrągłego Stołu”; Rzeczpospolita, 21.03.1989, „Końcowe prace Okrągłego Stołu”; „List Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego” –wycinek bez daty, („70 lat niepodległości”); Przegląd Tygodniowy, 09.10.1988, „Powiedzieli, napisali”; Trybuna Opolska, 25.09.1988, „Nowa sytuacja: Rozmowa z E. J. Osmańczyk”, Janina Hajduk-Niejakowska: Panorama Polska, nr 10, 10.1988, „Z prasy polonijnej”; Gazeta Lubuska, 16.09.1988, „Sonda nt. Okrągłego Stołu”; Stolica, 25.09.1988, „Notatnik Warszawski – pamięci Janiny Kłopockiej”; Trybuna Ludu, 28.09.1988, „Amerykański fotel i polskie krzesła”, Zygmunt Słodkowski; Rzeczpospolita, 31.03.1989, „Finalizowanie umowy politycznej”; Odrodzenie, 25.02.1989, Przegląd Prasy; Wieczór Wrocławia, 18.01.1989, „Debierutyzacja”; Głos Polski, 11.03.1989, Rozmowa z Józefem Klasą; Kultura, 01.03.1989, „Historia jako źródło ocen politycznych”, Łukasz Budny; Słowo Polskie, 13.01.1989, „Uniwersytet Wrocławski powróci do pierwotnej nazwy”; Kultura, 08.03.1989, „Historia jako źródło ocen politycznych (2)”, Łukasz Budny; Forum, nr 3, 22.01.1989, „Adenauer Chruszczow i inni”, Theo Sommer; Trybuna Opolska, 06.03.1989, „Uchwała Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczej PZPR”; Trybuna Robotnicza, 23.01.1989, „Arbitralne oceny”, Stanisław Wojtek; Ład,05.02.1989, E. Osmańczyk, artykuł zdjęty przez cenzurę; Bratnia Pomoc, pismo akademickie, 04.03.1989, konferencja pt. „Droga do wolności i demokracji w Polsce”; Gazeta Robotnicza, 04.03.1989, przegląd prasy; Tygodnik Veto, 05.03.1989, komentarz aktualny; Odra, styczeń 1989, „Sprawy Polaków i Niemców”, Ignacy Rutkiewicz; Głos Robotniczy, 25-26.01.1989, „Przeciw wszystkim”, Jerzy Wilmański; Życie Literackie, 26.02.1989, „Z czym do emigracji”, Barbara Zajdlem; Tygodnik Demokratyczny, 26.02.1989, „Klucz do emigracji”, Ryszard H. Michalski; Trybuna Ludu, 04-05.03.1989, „Godność pracy” (nt. raportu Prymasowskiej Rady Społecznej); Wieczór, 13.02.1989, „Początek drugiej fazy”, Lesław Brzychcy; Miesięcznik Literacki, luty 1985, Diariusz, grudzień 1984; Tygodnik Demokratyczny, 12.02.1989, „Czytelnik” i czytelnicy, Ryszard H. Michalski; Tygodnik Powszechny, 05.02.1989, „Odruch sprzeciwu”, Dariusz Fikus; Ład, 19.02.1989, „Przegląd prasy”, wypowiedź E.J. Osmańczykal Więź, 11.12.1988, „Drażliwe problemy”, Grzegorz Białkowski; Literatura, grudzień 1988, Notanda; Trybuna Ludu, 16.02.1989, „Na jednym gwoździu”, Kazimierz Koźniewski; Życie Literackie, 05.02.1989, „Nagrody Życia Literackiego za rok 1988”; Tygodnik Demokratyczny, 29.01.1989, „Tylko dla globtroterów”, Ewa Rumińska; Tygodnik Polski, 05.02.1989, „W kręgu kultury chrześcijańskiej”; Kurier Polski, 09.02.1989, „Perspektywy polonijnego ‘Stołu”; Trybuna Ludu, 09.02.1989, „Projekt ‘okrągłego stołu kraj- emigracja”, Rudolf Hoffman; Tygodnik Kulturalny, 29.01.1989, Rozmowa z Edwardem Tofpikiem, Elżbieta Binder; Przyjaźń, 13.01.1989, „Niepodzielność kultury” – wywiad z prof. B. Suchodolskim, Józef Potęga; Gazeta Robotnicza, 20.01.1989, Magazyn Tygodniowy (listy czytelników); Miesięcznik Literacki, 10.1988, Diariusz, sierpień 1988; Trybuna Opolska, 16.01.1989, „40 urodziny RWPG”, Włodzimierz Kosiński; Słowo Powszechne, 21.01.1989, „Co przeczytamy i zobaczymy w 1989 r.”; Życie Warszawy, 24.01.1989, przegląd wydawnictw, Krzysztof Masłoń; Trybuna Robotnicza, 09.01.1989, rozmowa z Tadeuszem Kijonką, prezesem Katowickiego Oddziału Związku Literatów Polskich; Rzeczpospolita, 24.01.1989, „Morze potrzeb”, rozmowa z Eugeniuszem Kusielewiczem, prof. z St. John’s University w Nowym Jorku; Kierunki, 21.01.1989, Bestsellery wydawnicze; Polityka,14.01.1989, Stanisław Podemski, „Przyczółki demokracji”; Tygodnik Demokratyczny, 01.01.1989, Wspomnienia o Gustawie Morcinku (Skoczowskie wspomnienia); Słowo Powszechne, 6-8, 01. 1989, rozmowa z Janem Dobraczyńskim nt. ZAIKS-u; Razem Magazyn, grudzień 1988, wywiad z Erykiem Lipińskim; Razem Magazyn, grudzień 1988, rozmowa nt. Tow. Łączności z Polonią Zagraniczną, Bronisława Belusiak; Przekrój, 25.12.1988, Wspomnienie o Teodorze Parnickim, „Teodor Parnicki –wielki wizjoner historii”, Wilhelmina Skulska; Tygodnik Powszechny, 01.01.1989, Uchwała Związku Literatów; Trybuna Ludu, 17.01.1989, Wspomnienia z Norymbergi, Marian Podkowiński.
Box/Folder 7 : 3

Korespondencja w sprawie Olimpiady, 1968

Scope and Contents note

(akredytacja i in. sprawy organizacyjne) Polska Agencja Prasowa, 37 kopii pism oficjalnych w sprawie organizacji Olimpiady od i do organizatorów, Warszawa – Meksyk;
Box/Folder 7 : 4

Dokumenty różne –wycinki prasowe, 1946-1988

Scope and Contents note

Zgromadzenie Światowe w sprawie rozbrojenia, Caux sur Montreux, Szwajcaria, 1954 – program; -Wycinek prasowy, niedziela 27.10.1946, Neue Burcher Zeitung; -Wycinek prasowy, New York Times International Edition, 24.02.1964, recenzja Roberta C. Doty nt. sztuki Rolpha Hochhutha, ‘Deputy’; -Artykuł/wycinek z Magazine Life nt. wojny w Wietnamie (ang); - Wycinek New York Times, 25.07.1964, Projekt UN znaczka pocztowego nawołującego do zaprzestania prób atomowych; -Der Stern, nr 28, 1964, artykuł nt. pokoju z Polską „Mit den Polen Frieden machen”; -Population Bulletin, nr 9, grudzień 1955; -“Odrodzenie”,15.05.1949, „Z frontu walki o pokój”; -Trybuna Ludu, 21.12.1970, VII Plenum Komitetu Centralnego PZPR, wybór nowych władz partyjnych; -The Observer, niedziela, 13.04.1988, doniesienia o nieznanej przeszłości Kurta Waldheima; -Zbigniew Brzeziński, America in the Technetronic Age, przedruk z Encounter, styczeń 1966; -Rozhlad, Łużyce, czasopismo nt. kultury serbsko-łużyckiej, nr 11, 1968, Mercin Kasper, artykuł nt. artykułu „Jan Skali i polskiej zachodniej granicy” E. J. Osmańczyka w Polityce; -Plakat-zaproszenie na program literacko-muzyczny pt. „Krajobraz Łużycki”, 1970; -Official Gazette of the Allied High Commission for Germany, 25.09.1950; -ad . Ludność (Meksyku), dane statystyczne, 1521-1960; -luty 1957, The New York Times, “Pomoc dla Polski” (Aid for Poland); -Washington Post and Times Herald, 11.02.1957, “Polska chwali USA” (Poland is Now Praising U.S.); -Wycinek prasowy, Życie Warszawy, 22.09.1966, (Andrzej Bober, Jerzy Putramer, Jacek Wołowski); -Dodatek specjalny do New York Times, Book Review, 23.10.1966; -Politica (Meksyk), 15.12.1964, “Przemówienie Che Guevary w ONZ”; -Podróż wiceprezydenta US do Polski, 31.06.1965, the News (Meksyk); -wycinek, New York Times, 30.07.1966, Topics: The Statue of Liberty Still Stands; -The New York Time Magazine, 26.02.1965, “Poszukiwani naziści”; -wycinek, Newsweek, 14.06.1965, „Ćwiczenie pilotów niemieckich w Arizonie”; - wycinek, The New York Times, 06.08.1965, “Marines bronią płonącą wioskę w Wietnamie”; -Polityka, 07.05.1966, “Berlin na kolanach”, wspomnienie z 1945 r.; -Życie Warszawy, 15.03.1966, „Legenda Pięciu z Sieges –Saule”, Jerzy Kasprzycki; -The New York Times, 12.02.1965, „Waszyngton: Jakie są nasze cele w Wietnamie”; -Biuletyn Specjalny, 21.03.1966, fragment książki Georga Lukacsa, „Od Nietzschego do Hitlera”; -The New York Times, wycinek, „Kolumna niepodległości wzniesiona w 1910 r.”; -Time, kwiecień 1966, „Is God Dead?
Box/Folder 7 : 5

Materiały dot. Konwencji Republikanów, 1956

Box/Folder 7 : 6

Materiały dot. Konwencji Republikanów, 1956 August

Box/Folder 7 : 7

Rewident Foreign Correspondences Project, Ford Foundation, 1958-1959

Box/Folder 8 : 1

“El comportamiento economico del socialismo”, Documento, The Economist, 1967 June 30

Box/Folder 8 : 2

Wykaz graficzny pięciu kluczowych stanowisk w Moskwie po śmierci Stalina, (wycinek prasowy), New York Times, 1964

Box/Folder 8 : 3

Karykatura (Siempre), 1964 August 10

Box/Folder 8 : 4

Karykatura, New York Times, 1965 July 27

Box/Folder 8 : 5

Dwie okładki, Tygodnika Siempre, 1966

Scope and Contents note

01.06 1966 i 10.08.1966. Trzecia: Politica, (Meksyk) lipiec 1965;
Box/Folder 8 : 6

Przywódcy państw (mężowie stanu), undated

Box/Folder 8 : 7

Akt oskarżenia w sprawie śmierci Grzegorza Przemyk skonfiskowany w Polityce, 1985

Box/Folder 8 : 8

Ecyclopedia Universalis (wydanie franc.), Pologne, 1983

Box/Folder 8 : 9

SOLIDARNOŚĆ (Polish Independent Publications), 1976

Box/Folder 8 : 10

Memoriał Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie Górnego Śląska, 1921

Scope and Contents note

Fotokopia. Kancelaria Sejmu. Biuro ds. Kontaktów Międzynarodowych
Box/Folder 8 : 11

GDR Naval Buildup, (wykres), 1951-1983

Scope and Contents note

Average number of major operational naval combatants entering service.
Box/Folder 8 : 12

Sprawy katolików Polska-Niemcy, 1989 June 6

Scope and Contents note

Do sygnatariuszy oświadczenia Katolików Polskich i Niemieckich
Box/Folder 8 : 13

Studium Papers, “Poland 50 tears after,” 1989

Scope and Contents note

Autorzy: Andrzej Ajnenkiel, Zbigniew Brzeziński, Leszek Moczulski, Daniel Nelson, Christoph Royen, Roman Szporluk, Piotr Wandycz.
Box/Folder 8 : 14-15

Wycinki prasowe, 1986-1989

Scope and Contents note

Kultura, 11.02.1968 (Pogarda), Janusz Wilhelmii; Kultura, 11.02.1968, „Podłoże Pasji Wiesława Górnickiego”, Melchior Wańkowicz; Kultura, 28.01.1968, „Wieczorem na Brooklyni”; Kultura, 12.08.1982, „Krytyczny rys dziejów szyderstwa i pogardy”, Zbigniew Załuski; Gość Niedzielny, Katowice, 24.09.1989; Przegląd Tygodniowy, 20.08.1989, Inna szkoła myślenia, Zbigniew Trzeciakowski; Tygodnik Rolników, (Solidarność) 03.09.1989; Tygodnik Powszechny, 03.09.1989; 10.09.1989; 30.08.1989; 06.08.1989; 13.08.1989; 20.08.1989; Gość Niedzielny: 10.09.1989; 03.09.27.08.1989; 20.08.1989; 13.08.1989; 30.07.1989; 06.08.1989; Życie Literackie: 10.09.1989; Krzysztof Skubiszewski, art. ad Polonia Zagraniczna, Paszporty (Tygodnik Powszechny?); Tygodnik Kulturalny, „Kulisy ucieczki Mikołajczyka”, 08.05.1988; Polityka, 19.11.1983, E. J. Osmańczyk, „Listy z Ameryki”; Rzeczpospolita, Wycinek z prac Sejmu ad. Ustawa paszportowa, 18.11.1983; Rzeczpospolita, 23.11.1983, Projekt ustawy „Prawo dewizowe”,(3 x); „Mieszkania przebywających za granicą”, (2 x), 18.06.1982; „Węgierska emigracja i polityka emigracyjna WRL”, 08.06.1982.
Box/Folder 8 : 16

„Pokłosie Konferencji Okrągłego Stołu,” List Przewodni od Pana mgr. Pawła Mucha, nadawca, 1989 June 14

Box/Folder 8 : 17

Prywatne listy gratulacyjne z powodu wyboru na Senatora RP, 1989

Box/Folder 8 : 18

Sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej w Wyborów do Senatu PRL, 1989 June 4

Scope and Contents note

oraz głosowania z dnia 18.06.1989, opubl. 04.6.1989.
Box/Folder 8 : 19

Zawiadomienia o zebraniu Posłów i Senatorów, 1989 June 23

Box/Folder 8 : 20

Wystąpienie Sejmowe E. J. Osmańczyka, 1983 November 22

Box/Folder 8 : 21

Opinia nr 5, Komisji Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości uchwalona na posiedzeniu, 1981

Scope and Contents note

do Prezesa Rady Ministrów.
Box/Folder 8 : 22

Korespondencja/listy w sprawie paszportów między ambasadą PRL w Londynie, 1971

Scope and Contents note

(amb. A. Starewiczem a władzami polskimi).
Box/Folder 8 : 23

Rękopis Zagajenia Posiedzenia Podkomisji Spraw Zagranicznych E. J. Osmańczyka, 1981 November 5

Box/Folder 8 : 24

Korespondencja na temat obywatelstwa i paszportów Polonii zagranicznej, 1981

Box/Folder 9 : 1

Rozmowa z Beatą Tyszkiewicz, wycinki prasowe, 1989 May 21

Box/Folder 9 : 2

Rumunia, Dekret Rady Państwa nt. emigracji, Biuletyn Specjalny, 1952 November 8

Box/Folder 9 : 3

UN-ABC nt. Human Rights sciences, wycinek prasowy, undated

Box/Folder 9 : 4

Publicystyka, Gazeta Wyborcza, wycinek prasowy, 1989 May 27

Box/Folder 9 : 5

Gazeta Wyborcza, Wrocław, 1989 May 8-31

Box/Folder 9 : 6

Plik materiałów dotyczących VX Polonijnego Forum Gospodarczego, 1988-1989

Box/Folder 9 : 7

Warszawska Deklaracja Wyborcza, Deklaracja PZPR, maszynopisy, undated

Box/Folder 9 : 13

Wola, Dodatek Nadzwyczajny, Kandydaci na Senatorów, 1989 May 1

Box/Folder 9 : 8

Wybory, 1989

Scope and Contents note

Kandydaci, 5 stron; Warszawska Deklaracja Wyborcza; List J. Urbana proponujący swoją kandydaturę, 2 kartki.
Box/Folder 9 : 9

„Po legalizacji Solidarności,” Polski Ekspress, 1989 April 25

Box/Folder 9 : 10

Apel Lecha Wałęsy do przyjaciół Solidarności, maszynopis i dyrektywy Komitetu Obywatelskiego nt. jak głosować, undated

Box/Folder 9 : 11

Tygodnik Wyborczy, Opolski Komitet Obywatelski, Prezentacja Kandydatów, 1989

Scope and Contents note

(J. Góralczyk, E. J. Osmańczyk), artykuł.
Box/Folder 9 : 12

Biuletyn Strajkowy, Serwis Informacyjny, 1989 May 26

Box/Folder 9 : 14

PWA (Przegląd Wiadomości Agencyjnych), Region Mazowsze, 1989 May 13

Box/Folder 9 : 15

Nowe Hasła do Encyklopedii, 1987

Box/Folder 9 : 16

Plik dokumentów, 1984-1989

Scope and Contents note

Projekt uchwały Sejmu 30.5.1984; Notatka w sprawie Polonijnego Okrągłego Stołu 1988, 10.02.1989, 2 pojedyncze kartki, maszynopis; Pismo Prezesa Związku Polaków Zgoda w NRF Władysława Janika; Wystąpienie Władysława Janika, maszynopis; List do Arcybiskupa (Opole?), 19.01.1988, Warszawa, maszynopis; Uwagi ad. ZSRR, ad. Zjazd Polonii; Lista zaproszonych na Zjazd Polonii; Wprost, Od Chicago do Lwowa, Rozmowa z J. Klasą, sekr. Gen. Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, rozmawia Piotr Grochmalski (1988); Maszynopis E. J. Osmańczyk, Rękopis i maszynopis, fragmenty maszynopisu książki pt. Wspólnota kraju i emigracji, 01.01.1988; Pierwsze powszechne spotkanie polonijne przy Okrągłym Stole, wiosna –jesień 1988, 1 strona dwa razy, maszynopis; „Siła wspólnoty kraju i emigracji”, maszynopis; „Sytuacja Europy i świata po Reykjaviku”, maszynopis polski i hiszpański, listopad 1986, ditto kopia hiszpańska; E. J. Osmańczyk, „Co ma robić państwo i naród cofając się w rozwoju?”, listopad 1986, maszynopis; Dane dotyczące postaci dr Jana Kaczmarka, Kierownika Centrali prasowej Związku Polaków w Niemczech autorstwa E. J. Osmańczyka; -Maszynopis Listu J. Kaczmarka do E. J. Osmańczyka; -Fragment artykułu: J. Kaczmarek Polacy w Niemczech; Maszynopis, List Kaczmarka (?); List odręczny, 17.10.1972; Projekt „Wymarzonej Konstytucji” Deklaracja /praw Polaka i jego Narodu.
Box/Folder 9 : 17

Projekt statutu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (SPP), maszynopis, undated

Box/Folder 9 : 18

Korespondencja prywatna, list/pismo do Biura paszportów płk. Romuald Popowski, 1997

Scope and Contents note

w sprawie przedłużenia paszportu córce Marii Osmańczyk; ditto Biuro paszportów, pismo w sprawie przyznania paszportu dla E. J. Osmańczyka i Żony.
Box/Folder 9 : 19

Pismo Canadian Pacific do Ambasady Australijskiej w sprawie wiz dla E. J. Osmańczyka i jego Żony, 1967

Box/Folder 9 : 20

List prywatny, J. Foxa, 1973

Box/Folder 9 : 21

Wycinki prasowe, 1989

Scope and Contents note

Herald Tribune, (7 egzemplarzy); Neue Zurriche Zeitung (1 wycinek), Frankfurt Meine (1 wycinek); Le Mond (2 wycinki); Peace Courier; Darmstadtem Blatter, 3-4/1989.
Box/Folder 9 : 22

Soon to appear, forthcoming Polish books, 1980

Box/Folder 9 : 23

Soviet Treaty Series Germany, 1939

Scope and Contents note

(U.S.S. R. Agreement regarding the establishment of a direct air service between Germany and USSR), 3 strony; The INF Treaty – wycinek.
Box/Folder 9 : 24

Deutsch-sowjetischer Grenz- und Freundschafttsvertrag, 1939 September

Box/Folder 9 : 25

E. J. Osmańczyk, polski maszynopis, 1932-1987

Scope and Contents note

“Berlin i Moskwa”, E.J. O. Prospekt projektu książki “Hitler i Stalin” (Allies and Enemies 1932-45); ditto maszynopis angielski, E .J. Osmańczyk “The Situation of Europe and World after Reykyavik”, listopad 1986; Bibliografia do ww. książki; projekt listu ad. ww. projekt książki cd. list prywatny do Amos, artykuł Joachima Hoffmana z 10.10.1986 „Stalin pragnął wojny”; Biuletyn Specjalny 03.08.1987, „Pierwszy rząd radziecki” (Jegor Jakowlew).
Box/Folder 9 : 26

Wycinki prasowe, 1986-1988

Scope and Contents note

Henryk P. Kosk, „Wojenne losy generałów”, Przegląd Tygodniowy, nr 48, 1988; Piotr Aleksandrowicz, „Głowa boli”, Przegląd Tygodniowy nr 48/1988; Ryszard Wojna, Rzeczpospolita, nr 1257, 5-6.11.1988; Julian Bartosz: „Spraw Polaków – konieczny ciąg dalszy”, Sprawy i Ludzie, nr 18, 05.05.1988; Nowy Dziennik Przegląd Polski, 30.03.1989, dodatek literacko-społeczny; The Economist, 12.1987, bez tyt. dot. Bliskiego Wschodu; New York Times, 08.11.1987, artykuł nt. Trockiego; New York Times, 16.11.1987, cd. ad. Trocki; Nowy Dziennik, 03.04.1986, „Walka z dyskryminacją” ad. Polonia amerykańska; Die Zeit, nr 14, 27.03.1987, Adam Krzemiński, artykuł nt. Europy Środkowej; The Economist, 12.12.1987, artykuł Kamila Dziewanowskiego „War at any price”; Biuletyn Specjalny, 20.05.1986, publicystyka nt. Bliskiego Wschodu; New York Times, 18.10. 1987, Ideas&Trends, Biosphere II.
Box/Folder 9 : 27

Quaterly of the Polish Western Association of America, 1987-1988

Scope and Contents note

nr 1-2, vol. XXVIII, Karol Jońca: Acta Universitatis Vratislvensis, nr 815, Wrocław 1987, “Dziennik wojenny generała SS Ericha Von Dem Bacha”; Acta Univ. nr 923, ”Studia nad faszyzmem francuskim”, x 2.
Box/Folder 9 : 28

The War/Peace Bibliography Series, undated

Scope and Contents note

Richard Burns, ed. Bibliography of World Crime Trials.
Box/Folder 9 : 29

Listy do E. J. Osmańczyka: A. Celiński, K. Fabisiewicz, 1989

Box/Folder 9 : 30

Jerzy Pietrzak, „Senat w Polsce”, 1989

Box/Folder 9 : 31

Lista proponowanych organizatorów komisji senackich, undated

Box/Folder 9 : 32

Informacja statystyczna o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju, 1989 July 8

Box/Folder 9 : 33

E. J. Osmańczyk, maszynopis po polsku, „Dyskusja o przyszłości Europy”, 1985

Box/Folder 9 : 34

UNESCO, World Heritage List, 1986 December 10

Box/Folder 9 : 35

E. J. Osmańczyk: „Koniec ery narodów? Początek ery społeczności wielkomiejskich”, undated

Box/Folder 9 : 36

List prywatny do kard. Glempa, 1986 June 20

Box/Folder 9 : 37

Wycinki prasowe, 1988-1989

Scope and Contents note

Tygodnik Powszechny, 08.05.1988, E.J. Osmańczyk: „Dlaczego 9 Maja” x 2; Nowy Dziennik x 2, 31.03.1989, („Obserwatorzy episkopatu o Okrągłym Stole”).
Box/Folder 9 : 38

Broszura: „Possibilities and limitations of ICRC action on behalf of journalists on dangerous professional missions „Hot line”, 1985

Box/Folder 9 : 39

Publikacje różne w języku angielskim, 1988-1989

Scope and Contents note

Kwartalnik IBM, marzec 1989, UNU Publications 1988-1989, Soon to Appear… Forthcoming Polish Books, Warszawa, nr 1, 2,6 1989.
Box/Folder 9 : 40

Wycinki prasowe, 1982-1988

Scope and Contents note

The Economist, 02.01.1982, “If only Jaruzelski means it…”; Darmstadter Blater, nr 9-10, 1988 “Europa: Realitat einer Utopie” (“Europa: Rzeczywistość i Utopia”); Problems of Communism, listopad/grudzień 1988; Annual Report 1987-1988, Institute for East-West Security Studies.
Box/Folder 10 : 1

Wycinki prasowe, 1989 January-April

Scope and Contents note

Przegląd Tygodniowy, 23.04.1989, Andrzej Szmak: “Poradnik kandydata”; New York Times, 05.03.1989, „Wykaz wartości dolara na świecie”; New York Times, 10.02.1989, ad. “Argentyna represje”; New York Times, 03.03.1989, ad. “Solidarność”; Nowy Dziennik, 10.01.1989, “Inny Śląsk”; Nowy Dziennik, 04.01.1989, „Czy sowieckie imperium rozpocznie odwrót” (Andrew Nagorski); Nowy Dziennik, 10.01.1989, „Zbigniew Brzeziński o polityce międzynarodowej”; Nowy Dziennik, 14-15.01.1989, „Podważanie niepodważalnego” (nt. armii radzieckiej) x 2; New York Times 2.03.1989, ad. Wizyta Wałęsy w USA, spotkanie z prezydentem Bushem; New York Times, 12.02.1989, ad. Salvador Dali; New York Times, 13.02.1989, ad. Nikaragua; New York Times, 13.02.1989, ad. Sowieci/Aeroflot; New York Times, 10.02.1989, ad. Guernica; New York Times, the Editiorial Notebook, 27.11.1988, 01.12.1988, 09.12.1988, ad. Sytuacja w Europie (Karl E. Meyer); New York Times, fotokopia wydania z 24 sierpnia 1939 r.; Gość Niedzielny, 22.01.1989, nt. Komitetu Obywatelskiego w Polsce; NYT, 14.02.1989, nt. Meksyku; NYT, 05.02.1989, nt. Ameryki Łacińskiej; House of Commons, ad. Sowiecko-niemiecka umowa ws. Podziału Polski z 3.10.1939 r.; Cicerone (Andrzej Krajewski) „Polska 1982-1986 w oczach korespondentów zachodnich”; Nowy Dziennik, Księgarnia polecane wydawnictwa; NYT, 12.01.1989, nt. wydatków Białego Domu; Promieniści, 13.02.1989, nr 10, nr 11 z 27.02.1989; Nowy Dziennik, 26.01.1989, ad. Inauguracja prezydencka; Dziennik Polski, 03.01.1989, „Niefortunne prezenty”; Trybuna Ludu, 27.04.1989, Posiedzenie Tow. Polonia; NYT, 19.01.1989, nt. architektury; NYT, 12.01.1989, m.in. nt. zęba mądrości; NYT, 17.01.1989, ad. Nikaragua; NYT, 15.01.1989, ad. Peru i terroryzm; NYT, 19.01.1989, ad. Sytuacja w Ameryce Łacińskiej; NYT, 15.01.1989, ad. Zdrowie psychiczne studentów z Ameryki Łacińskiej; NYT, 16.01.1989, ad. sytuacja w Panamie, gen. Norwega; NYT, 16.01.1989, ad. Wspominając Martina Luthera Kinga; NYT, 16.01.1989, ad. Prognozy ekonomiczne dla USA; NYT, 15.01.1989, ad. Długi Ameryki Łacińskiej; NYT, 13.01.1989, ad. Sytuacja w Brazylii; NYT, 19.01.1989, ad. sprawy opieki nad starszymi osobami i nie tylko (także zawał); NYT, 14.01.1989, ad. Sprawy imigrantów nikaraguańskich do USA (odmowa wstępu); NYT, 12.01.1989, ad. Problemy okręgu metropolitalnego; NYT, 12.01.1985, ad. Urugwaj, tupamaros; Washington Post, 11.01.1989, sprawa rent i emerytur, przygotowania do inauguracji prezydenckiej; NYT, brak daty, ad. sprawa plemienia Pamunkeys.
Box/Folder 10 : 2-3

Maszynopis książki o księdzu Domańskim: „Niezłomny proboszcz z Zakrzewa”, undated

Box/Folder 10 : 4-5

Sejm –korespondencja, dokumenty, wycinki prasowe, 1985

Scope and Contents note

Trybuna Opolska, 01.09.1985, Marian Buchowski; Kancelaria Sejmu, 24.07.1985, List ws. wygasania uprawnień poselskich; 29.07.1985, List do Wicemarszałka Sejmu Haliny Skibniewskiej ws. Zgody na wyjazd na sesję jubileuszową ONZ; Diariusz Sejmowy, nr 10/85 z 69. Posiedzenia Sejmu do 25.07.1985 (strona 37 –wystąpienie E.J. Osmańczyka); Głos Wybrzeża, 11.1985, „Prezentacja Encyklopedii ONZ E. Osmańczyka” przez Javiera Pereza de Cuellara, sekretarza generalnego ONZ; Polityka, 31.07.1985, „Sejmowe korytarze”, Dobrochna Kędzierska i Stanisław Podemski; Trybuna Opolska, 20-22.07.1985, Rozmowa z E. J. Osmańczykiem „Nie bójmy się śmiałych marzeń” (Edward Pochroń); Życie Literackie, nr 47, 24.11.1985, „Nowi posłowie i Komisja Kultury”, Barbara Seidler; Monitor Polski, nr 28, 18.10.1985; Pismo Kancelarii Sejmu, 19.07.1985 ws. Zmiany Ustawy z 8.10.1982 o związkach zawodowych; Wybrzeże, 13.10.1985, „Nasza sprawa”, s.17; Wrocław, 10.1985, List naukowców Politechniki Wrocławskiej ws. zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym; Stanowisko pracowników i studentów Politechniki Wrocławskiej ws. jw.; Gazeta Olsztyńska, 18.09.1985, „Poznać wszystkich, wybrać najlepszych”, Adam Bartnikowski; 05.10.1985, List E. J. Osmańczyka (rękopis) do redaktora naczelnego Trybuny Opolskiej; Trybuna Opolska, 29.08.1985, Marek Karp, „Wszyscy mieszkamy w tym samym kraju”; Bolesław Faciejew „Czy wszyscy zadowoleni”; Diariusz Sejmowy, 20.05.1985, Przemówienie E. J. Osmańczyka w sprawie konieczności zmian w działalności Sejmu; Życie Warszawy, 24.09.1985, Lista kandydatów na posłów w wyborach 1985 r., Warszawa; Życie Warszawy 13.09.1985, artykuł nt. ordynacji wyborczej; Gazeta Lubuska, 24+25.08.1985, Dyskusja nt. wyniku wyborów 1985 r.; Panorama, 04.08.1985, x 2 Rozmowa z Edmundem Osmańczykiem Bronisław Jurasz nt. wyników wyborów 1985 roku; 23.09.1985, List E. J. Osmańczyka do Tygodnika Powszechnego ws. pominięcia go w wyborach do Sejmu 1985; 25.09.1985, Grzegorz Fraszek, List do Trybuny Opolskiej nawiązujący do artykułu red. Buchowskiego pt. „Sęk” z 01.09.1985; 29.09.1985, List zbiorowy mieszkańców Międzychodu, podziękowanie za przemówienie E. J. Osmańczyka 25.07.1985, krytyka istniejącej ordynacji wyborczej; List zbiorowy z 26.07.1985, ditto, kilkadziesiąt podpisów; Koszalin 28.08.1985, List- podziękowanie za działalność poselską, podpisano Jadwiga Rychlewiczowa; Sprawozdanie z działalności wojewódzkiego zespołu poselskiego VIII kadencji Sejmu 1980-1985, Opole, 07.1985; 25.09.1985, Kancelaria Sejmu, pismo w związku ze zwrotem paszportów E.J. Osmańczyka i żony; List wyjaśniający do Trybuny Opolskiej z 07.09.1985, zasady kandydowania do Sejmu E. J. Osmańczyk; Polityka, 10.08.1985, Wyjaśnienie E. J. Osmańczyka, „Bez mojej wiedzy”; List do prof. Henryka Jabłońskiego przew. Rady Państwa, 23.07.1985 i odpowiedź ww. z 25.07.1985; 72 listy prywatne związane z wystąpieniem E.J. Osmańczyka w Sejmie Informatory sejmowe.
Box/Folder 11 : 1

Maszynopis książki - korekta autorska, 1988

Scope and Contents note

„Matka Boska Radosna patronka Polaków spod znaku rodła”, Editions du dialogue, Societes de editions internationale, Paris, 1988.
Box/Folder 11 : 2-3

Rękopis książki E. J. Osmańczyka, „Nieugięty proboszcz z Zakrzewa”, undated

Box/Folder 11 : 4-5

Maszynopis książki we fragmentach E.J. Osmańczyka „Nieugięty proboszcz z Zakrzewa”, undated

Box/Folder 11 : 6

Wycinki prasowe, dokumenty, 1952-1989

Scope and Contents note

Biuletyn specjalny, 13.02.1987, Związek Radziecki, rzeczywistość religijna, Gorbaczow i kościoły, papież na Litwie; BS, 17.02.1987; Dokument papieski „W służbie społeczności ludzkiej”; Nekrolog śp. prof. Kazimierza Popiołka, Instytut Śląski; Głos Polski, „Boże Narodzenie”, 1986; Tygodnik Powszechny, 25.11.1979 (m.in. „W Złotowskiem”, autor: Michał?); Życie Warszawy, 17-18.06.1978, Przemówienie E. Gierka; Słowo Powszechne, 15.04.1986, artykuł pamięci dra Władysława Gębika, Eugeniusz Tryniszewski; Świat Młodych, 06.09.1984, „Zaślubiny Rodła z Wisłą” (50-lecie); Świat Młodych, 27.09.1984, „Wytrwali i wygrali” (Stanisław Chlebda), ad. Gimnazjum polskie w Kwidzynie; Głos Szczeciński, 21.12.1984, (?); Polityka, 26.10.1985, ad. Polska-Niemcy-Watykan, Edward Gorzelak; Polityka, 30.11.1985, „Arka się nie bał” (Michał Mońko); Hejnał Mariacki nr 10, 10.1984, ks. Bolesław Domański, H. J. Kaczmarski; Kongres Ziem Odzyskanych, 21.05.1952, Przemówienie E. J. Osmańczyka; Przemówienie z tytułu wystawy z 08.08.1984 Janiny Kłopockiej, autorki „Rodła”, Kraków, Muzeum Narodowe Sukiennice; 3 dokumenty: Posłowie „Polaków spod znaku Rodła” do Sejmu PRL; 21.05.1986, E.J. Osmańczyka, List do Kuriera Polskiego ws. hasła Polaków w Niemczech; Odezwa do dzieci, wnuków i prawnuków bojowników spod znaku „Rodła”, 26.04.1973, E. J. Osmańczyk; „Rodło królewskie mamy” E. J. Osmańczyk, „Morze i Ziemia”, wrzesień 1979 r.; Regulaminy sejmowe PRL-u ,4 x.
Box/Folder 12 : 1

List W. Jaruzelskiego do E. J. Osmańczyka, 1983 July 12

Box/Folder 12 : 2

Listy, 1983 August - September

Scope and Contents note

List do Czesława Miłosza?, 15.08.1983; List - gen. Cz. Kiszczak, 12.09.1983, interwencja ws. wymaganych poświadczeń policji USA w wypadku wyjazdu do kraju; List do Henryka?, 31.08.1983.
Box/Folder 12 : 3

Podanie o wydanie zezwolenia na broń dla członków Komitetu Obywatelskiego Polaków Śląska Opolskiego, Katowice, 1945 February 16

Box/Folder 12 : 4

Plik, 1939-1987

Scope and Contents note

E. J. Osmańczyk, Tygodnik Powszechny, 01.02.1987, W obronie dezerterów armii hitlerowskiej (2 egzemplarze), wycinek prasowy; E. Pochroń, Nowa Trybuna Opolska, 01.01.1987, O encyklopedii ONZ. Rozmowa z Edmundem Osmańczykiem na temat encyklopedii ONZ, Wycinek prasowy; E. J. Osmańczyk, Sytuacja Europy i świata po Reykjaviku, maszynopis; Wiadomości Polskie, 01.04.1943, Adnotacja: 1943 według relacji autora A. Słonimskiego, który napisał wszystko za wyjątkiem „Latopisa” ks. Prószyńskiego (Nieborów 23.04.1955 roku), podpisane E. J. Osmańczyk, wycinek prasowy; 5 listów prywatnych (dot. spraw wyjazdu z Polski); Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, Londyn 1976, studium Polski Podziemnej, 2 egzemplarze; Słowo Biskupów Polskich z Jasnej Góry, 29.08.1982, 3 egzemplarze; List zbiorowy do gen. Jaruzelskiego, 27.08.1982, do wiadomości Prymasa Polski J. E. J. Glempa, podpisane 7-krotnie (3 kopie); List zbiorowy do gen. W. Jaruzelskiego, kardynała J. Glempa i Przewodniczącego NZSS Solidarność Lecha Wałęsy w sprawie zniesienia stanu wojennego, Warszawa, 04.08.1982, patrz-kilkadziesiąt podpisów intelektualistów (w tym ks. Popiełuszki), maszynopis; Pismo Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Ryszarda Wojny w sprawie włączenia E. J. Osmańczyka do prac nad projektem ustawy o paszportach, 28.09.1983, załączniki; Załącznik J. Kokot, G. Rysak „Obywatelstwo polskie” (przegląd Stosunków międzynarodowych 3-4 1974 rok.
Box/Folder 12 : 5

Plik, 1969-1986

Scope and Contents note

Nina Kracherova, Magia relatywizmu, rozmowa z prof. J. Kokotem, artykuł ad memoriał prof. Józefa Kokota, artykuł; E.J. Osmańczyk, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu, seria A nr. XVI, 13 kopi; E. J. Osmańczyk, Pismo i dokumentacja do Marszałka Sejmu w sprawie przyznania prof. Kokotowi nagrody państwowej w 35-lecie pracy naukowej, 2 x; Pismo w sprawie prof. J. Kokota w sprawie uprawnień nadawania stopni naukowych w Instytucie Śląskim, załączniki 2, Wydawnictwa Instytutu Śląskiego opublikowanych w 1969 roku do 17 lipca, 30.07.1969, maszynopis; E. J. Osmańczyk, „Portret przyjaciela” rękopis; Pismo do E. J. Osmańczyka w sprawie tekstów poświęconych prof. J. Kokotowi w Studiach Śląskich, 19.05.1976; Pismo do Instytutu Śląskiego w sprawie artykułów nt. prof. Kokota; Załączniki: streszczenia ww. artykułu, maszynopis art., E. J. Osmańczyka „Nasi zachodni sąsiedzi” (Studia Śląskie); List prof. K. Jonca w sprawie zawartości numeru w Studiach Śląskich poświęconych prof. Kokotowi, 08.12.1986.
Box/Folder 12 : 6

Projekt o zmianie ustawy o regulacji prawnej w okresie stanu wojennego, 1982

Box/Folder 12 : 7

Notatka odnośnie aresztowania przez gestapo Polaków na Śląsku Opolskim, 1937-1987

Scope and Contents note

E. J. Osmańczyk, B. Domański, (14.01.1872-21.04.1939), fotokopia; I. Szostek, „Patron Polaków w Niemczech, ks Domański”, Więź nr 6, 1980; E. J. Osmańczyk, Autorka Rodła, maszynopis; M. Grońska, „Artystka Walcząca”, (Janina Kłopocka), maszynopis; E. J. Osmańczyk, „Z rodłem w herbie”, Płomyk, maszynopis; E.J. Osmańczyk, Tradycja Lecha Malbora, (archiwum Rodła), 10.01.1987, maszynopis; Kartka bezimienna z dotacją 200,00 zł w znaczkach, listopad 1983; E.J. Osmańczyk, Memoriał w sprawie 50 rocznicy zaślubin Rodła z Wisła 05.08.1984, 27.12.1982; E.J. Osmańczyk, „Beznadzieja i zwątpienie” (Poglądy), rękopis.
Box/Folder 12 : 8

Wspomnienie poświęcony ś. p. o. Józefowi Jarzębowskiemu, undated

Box/Folder 12 : 9

Dokument przyznania honorowej odznaki ZAiKS E. J. Osmańczykowi, 1988 February 25

Box/Folder 12 : 10-11

Plik korespondencji prywatnej, 1984

Scope and Contents note

dotyczącej wyjazdów za granicę i paszportów (375 z emigracji).
Box/Folder 12 : 12

Maszynopis niepełny, 1971

Box/Folder 12 : 13

Plik, 1980-1981

Scope and Contents note

Ustawa o poruszaniu się i pobycie cudzoziemców w SFRJ, 03.10.1980, maszynopis; Jugosłowiańska emigracja zarobkowa, marzec 1971, Polski Instytut Międzynarodowych, maszynopis; Ustawa o dokumentach podróży obywateli, (1973?) Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, maszynopis; Jugosławia. „Wokół zasad wyjazdów Jugosłowian za granicę”, nr. 10862/27.VII.1981, maszynopis.
Box/Folder 12 : 14

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 1981

Scope and Contents note

Katedr Prawa Międzynarodowego, Temat: „Niemiecka przynależność państwowa w świetle prawa międzynarodowego. Analiza prawna z punktu widzenia stosunków polsko-zachodnioniemieckich”. Praca magisterska. Kraków 1981 rok.
Box/Folder 12 : 15

Sprawozdania z działalności Sejmu, 1980-1985

Scope and Contents note

Sejm VIII kadencja VII sesja Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Box/Folder 12 : 16

E. J. Osmańczyk, maszynopis, 1945-1986

Scope and Contents note

E. J. Osmańczyk, „Myślenie na przełomie wieków”; „W Polsce”, marzec 1980, maszynopis, (4 egz); E. J. Osmańczyk, „Myślenie na przełomie wieków”; Tygodnik Powszechny, 1986, nr 21 (4 egz) E. J. Osmańczyk, „Myślenie na przełomie epok”; „W Europie”, marzec 1986, maszynopis, (3 egz); E. J. Osmańczyk, „Myślenie na przełomie epok”; „W świecie”, marzec 1986, maszynopis; E. J. Osmańczyk, „Myślenie na przełomie epok”; „Prawa człowieka?”; E. J. Osmańczyk, „Myślenie na przełomie epok”, „Koniec doktryny Clausevitza”, maj 1980 (2 sztuki); E. J. Osmańczyk, Myślenie na przełomie epok; „Czarnobyl w pokojowe współistnienie”, maj 1986; E. J. Osmańczyk, „Myślenie na przełomie epok:”, maj 1980; E. J. Osmańczyk, „Myślenie nie na przełomie wieków”, (1986?), „Czarnobyl a pokojowe współistnienie”; E. J. Osmańczyk, „Wystąpienie sejmowe”, 26.04.1984; E. J. Osmańczyk, „Minione i następne cztery lata”, wrzesień 1984; E. J. Osmańczyk, „Wystąpienie sejmowe”, 25.07.1985; E. J. Osmańczyk, „Odniemczyć i odpolszczyć problem Europy”; E. J. Osmańczyk, „Legalna narkomania”, październik 1986; E. J. Osmańczyk, „Ocalić tradycje Polski zachodniej”; E. J. Osmańczyk, „Co ma robić państwo i naród cofając się w rozwoju”, listopad 1986; E. J. Osmańczyk, „Sprawy Polaków”, 19.05.1986; E. J. Osmańczyk, „Watykan a system ONZ”; E. J. Osmańczyk, „Polskie i niemieckie perspektywy po 40 latach”, 2.03.1984; E. J. Osmańczyk, „Przeszłość i przyszłość ludowego sejmu”, „Zdanie”, 10.06.1985, artykuł skonfiskowany; E. J. Osmańczyk, „ONZ widziany inaczej”, Tygodnik Powszechny; E. J. Osmańczyk, „Żydzi w procesie i wyroku norymberskim 1945-1946”; E. J. Osmańczyk, „Jak żyć w nuklearnej erze?”, Wystąpienie na Zjeździe Liceum M. Konopnickiej, 06.10.1984; E. J. Osmańczyk, „Listy z Ameryki”, Polityka, 18.11.1983.
Box/Folder 13 : 1-2

Teksty własne, 1945-1986

Scope and Contents note

Karykatury satyryczne antyrządowe (2 szt.) i znaczki (?); Fragmenty wywiadu z E. J. Osmańczykiem Marii De.Hernandez-Paluch, lipiec 1981, Tygodnik Powszechny; Kolejne fragmenty wywiadu z E. J. Osmańczykiem Marii De.Hernandez-Paluch, lipiec 1981, Tygodnik Powszechny; E. J. Osmańczyk, Poprawki/ uzupełnienia do wywiadu Marii De.Hernandez-Paluch do Tygodnika Powszechnego, 21.05.1986; Miesięcznik Opole, „Wywiad Jana Goczoła z autorem trzech encyklopedii ONZ”, Jednoosobowy zespół Osmańczyka” (2 szt.); E. J. Osmańczyk, „Minione i następne cztery lata”, Polityka, sierpień 1984, (2 sztuki); E. J. Osmańczyk, Znaki czasu, „Nowe warunki pokoju w końcu XX wieku, rękopis; E. J. Osmańczyk, ”Niemcy i Polska w Europie”, (motto: młodym w obu krajach, z najserdeczniejszą głęboko przemyślaną nadzieją); E. J. Osmańczyk, „Wspomnienia osobiste o Oskarze Lange 1904-1965”, Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy, 1986, nr 2; E. J. Osmańczyk, „Minione i następne cztery lata”, Tygodnik Powszechny, wrzesień 1984 (2 sztuki); „Nasze narodowe wady?”, 1919?, kopia wycinka; E. J. Osmańczyk, Sprawozdanie z obchodów 100-lecia konwencji berneńskiej, „copyright” w Londynie, 28.04.1986; E. J. Osmańczyk, Sprostowanie do publikacji dwutygodnika „Warmia i Mazury”, w numerze 11 ww. Ad. „Był rok 1945”; 26.05.1986; E. J. Osmańczyk, Przemówienie na kongresie SISAC, Madryt, 6-11.10.1986; Trybuna Opolska, nr 203, 31.08/01.09.1985. Ad. Niedopuszczenie E. J. Osmańczyk do kandydowania na posła do Sejmu IX kadencji 1985; Odpowiedz dwutygodnika Warmia i Mazury na list E. J. Osmańczyka do Przeglądu Tygodniowego w sprawie pt. Rodła, (16-31.07.1986), nr 14, wycinek; E. J. Osmańczyk, „Autorka Rodła”, Warmia i Mazury, (1986?); Korespondencja w sprawie artykułu w Przeglądzie Tygodniowym w sprawie stowarzyszenia Wisła-Odra, (1+2+Artykuł”Megalomania albo prawda czwarta”); E. J. Osmańczyk, „Ocalić tradycję Polski Zachodniej”, Znaki czasu, maszynopis; Zaproszenie SEC, Wenecja 05.06.1986; Przemówienie na otwarcie wystawy J. Kłopockiej w Sukiennicach, 03.08.1984. (patrz: nr 369); Wystąpienie E. J. Osmańczyka na Zamku w Koszęcinie, na sesji PAN, poświęconej Walentemu Roździeńskiemu; Biuletyn Specjalny, Kraje Socjalistyczne, red Ryszard Ginalski, czerwiec 1986; E. J. Osmańczyk (2 sztuki), nadbitka z Materiał i Studia Opolskie, zeszyt 56, Opole 1985; Rozmowa o Niemczech i Polsce ze Stefanem Bratkowskim, lipiec 1986, (2 sztuki +aneks rękopis); Konspekt do inscenizacji Spraw Polaków wg. Adaptacji Sylwestra Boronieckiego, 1986; E. J. Osmańczyk, W sprawie Rodła, „Przegląd Tygodniowy”, 08.06.1986; M. Kłopocka i E. J. Osmańczyk, Pismo do TVP w sprawie bezprawnego używania określenia Wisła-Odra; Paweł Smogorzewski: wspomnienie o Zenonie Skierskim, „Słowo” 19.05.1986, wycinek; Jaromir Ochęduszko, „Nareszcie”, Odrodzenie, nr 21, Kraków, 22.04.1945, wycinek prasowy; Kwiecień 1986, Wnioski z indywidualnych rozmów partyjnych w redakcji; E. J. Osmańczyk, „Watykan a system ONZ”, maszynopis (2 szt) oraz rękopis z 25.04.1986, Warszawa; E. J. Osmańczyk, Pomost, 30.12.1984, Przedmowa do książki, maszynopis; E. J. Osmańczyk, „Przyszłość Ameryki Łacińskiej”, maszynopis; E. J. Osmańczyk, „Szwedzka refleksja”, Tygodnik Powszechny, 15.03.1986, maszynopis The Polish Nation and its diaspora, ERS Princeton NJ EXEC, maszynopis; E. J. Osmańczyk, „Minione i następne 4 lata”, Tygodnik Powszechny, wrzesień 1984, maszynopis; E. J. Osmańczyk, Przemówienie na III Zjeździe TPK, 16.05.1986, maszynopis; List interwencyjny E. J. Osmańczyk do Polityki, red. Jana Bijaka w sprawie pomówienia w artykule o Arce Bożku; E. J. Osmańczyk, Tygodnik Powszechny, „90-lat Kazimierza Smogorzewskiego”, rękopis+maszynopis; E. J. Osmańczyk, List do red. Macieja Kwiatkowskiego. Dodatkowe uwagi do książki Kwiatkowskiego: ”Polskie Radio w konspiracji”, 28.12.1985, maszynopis; “On the Future of Europe” (angielski), maszynopis; List do Min. Kultury w sprawie blokady wydawania jego (autorów) książek, maszynopis, niewyspany.
Box/Folder 13 : 3

Kopia broszury Łużyce, 1944

Scope and Contents note

Autor: Franciszek Domański, Londyn
Box/Folder 13 : 4

Korespondencja z ESW Czytelnik, 1946

Scope and Contents note

większość ws. wydania książki pt. „Westfalak”;
Box/Folder 13 : 5

Korespondencja urzędowa z PAP-em (dawny PolPress), 1946

Box/Folder 13 : 6

Pismo przewodnie do Polskiego Związku Zachodniego i program Zjazdu Ludności Autochtonicznej, 1946 October 26-28

Box/Folder 13 : 7

Pismo/list do Die Neue Zeitung w Monachium, 1946 May 27

Box/Folder 13 : 8

Plik, 5 pism w sprawach służbowych dot. placówki w Berlinie, 1946

Box/Folder 13 : 9

5 depesz prywatnych dot. korespondencji z Niemiec, 1946

Box/Folder 13 : 10

Instrukcje oraz akredytacje z kwaterą główną Centrum Prasowego w Berlinie, E. J. Osmańczyk, 1946-1947

Box/Folder 13 : 11

Plik - maszynopis pracy zbiorowej, 1947

Scope and Contents note

„Polska nad Odrą i Nisą Zachodnią”, opracowanie: prof. A. Boleski, dr W. Goetel, dr K. Grzybowski, dr S. Leszczycki, dr K. Piwarski, gen. B. Prugar-Ketling, Warszawa-Kraków 1947.
Box/Folder 13 : 12

Plik Korespondencja z Józefem Niemczyńskim, 1974

Box/Folder 13 : 13-14

Korespondencja i tekst książki E. J. Osmańczyk „Niemcy", 1945-1950

Box/Folder 14 : 1-2

Dokumenty i korespondencja Niemcy-Polska, 1945-1950

Box/Folder 14 : 3-4

Korespondencja, circa 1950

Box/Folder 14 : 5

Korespondencja z Rudolfem Leonhardem (Berlin) ws. „Polskich opowiadań” („Polnische Gedichte”), 1957

Box/Folder 14 : 6

Andrzej Cybulski, Centrum Myśli o Wojnie i Pokoju, Gdańsk-Westerplatte-Wisłoujście, 1987

Box/Folder 14 : 7

Listy różne, ciekawa korespondencja, 1987

Box/Folder 14 : 8

Tezy na V Plenum KC PZPR, undated

Box/Folder 14 : 9

Jan Mitręga, Opracowanie nt. „Surowce mineralne i energetyczne, ich rozwój oraz problemy w okresie reformy gospodarczej”, 1987

Box/Folder 14 : 10

Artykuł „Polska”, 1987

Scope and Contents note

Prof. J. Goldberg, „Jestem historykiem Żydów polskich i dlatego jestem historykiem Polski”.
Box/Folder 14 : 11

List H. Woźniakowskiego (ZNAK) i tekst E. J. Osmańczyka „Czy polskość jest cechą Polaka”, 1987

Box/Folder 14 : 12

List ws. nadania nazwy „Kaskady Rodła”, Wisła, 1987 March 25

Box/Folder 15 : 1-2

Korespondencja różna (kilkadziesiąt listów), 1987

Box/Folder 15 : 3

List Leopolda Popławskiego dot. filmu „Szoah”/polskiego antysemityzmu i artykułów w Polityce na ten temat, 1986

Box/Folder 15 : 4-5

Korespondencja różna, 1986

Box/Folder 15: 6-7

Plik, 1951-1986

Scope and Contents note

Korespondencja różna z 1986 r. część 2, w tym: 11 kartek pocztowych, kilkadziesiąt listów (m.in. mec. F. Kustos; Andrzej Kuśniewicz; Maciej J. Kwiatkowski; K. Meier – NYT ws. Festschrift Amosa Elona; sek. Michał Rusinek; Norman Davies-Stanford University; Andrzej Sierakowski; Trybuna Opolska, grudzień 1985: odmowa publikacji artykułu; Wenezuelski Komitet Praw Człowieka, styczeń 1986; Turgut Tülümen, Ankara; Janina Smogorzewska ad. Kazimierz Smogorzewski; Ambasada Szwedzka ad. wizyta w Sztokholmie; Fundacja Biblioteki Uniwersyteckiej w Szczecinie, spis ofiarowywanych książek; Uniwersytet Uppsali 2x; listy miesięcznik „Zdanie”; pismo do gen. Kiszczaka w spr. ZAIKS-u; Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL; pismo ZBOWIT-u oraz kilkadziesiąt listów i pism o różnej tematyce. Sylwester Woroniecki, Szczecin, projekt adaptacji scenicznej „Spraw Polaków”; Stefan Arski: Wspomnienia wspólnych wypraw dziennikarskich na konferencje międzynarodowe; Aleksander Rogalski: „Między Poznaniem a Wrocławiem 1951-1955”; Korespondencja z PWN, 1975 r.
Box/Folder 16 : 1

Doc. dr med. A. Jonecko, AM Kraków „Działalność szpitalna na Śląsku”, 1986

Box/Folder 16 : 2

„Banicja”, dossier P. Górskiego w spr. przywrócenia obywatelstwa, 1987

Box/Folder 16 : 3-4

Plik korespondencja, 1985

Scope and Contents note

Interwencji spraw paszportów, wyjazdów –kilkadziesiąt pism w sprawach interwencyjnych dot. wyjazdów za granicę.
Box/Folder 16 : 5

Zaskarżenie wyroku dot. J. Karonia, 1985 January 24

Box/Folder 16 : 6

Komplet dokumentów: Michał M. Ozdowski dot. wyjaśnienia/ukarania zbrodniarza wojennego Jakuba Pohla, 1984

Box/Folder 16 : 7

J. Solecki – prośba o ochronę, 1985

Box/Folder 16 : 8

Plik. Listy/pisma ws. interwencji dot. paszportów i wyjazdów zagranicznych, 1984

Language of Material: Polish
Box/Folder 16 : 9-11

Korespondencja z Polską Agencją Prasową, 1964-1968

Box/Folder 17 : 1-2

Plik artykułów/pism dot. spraw międzynarodowych, 1968-1988

Scope and Contents note

Biuletyn ZAIKS – Sto lat konwencji berneńskiej 1-2. 1987; Biuletyn Specjalny - Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych z 1987 i 1988r.(5 wydań), ditto w Le Monde, styczeń 1988; BS – 1987r. różne; Dr Tomasz Zylicz, Uniwersytet Warszawski, „Ochrona środowiska w Polsce i Europie”; Konsensus dot. Antarktyki, 2 x; Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 20. Rocznicy ogłoszenia „Populorum progressio”; Spis haseł poprawiony do Encyklopedii ONZ, wersja ang; CMEA i kraje rozwijające się, New Perspectives, 3/1988 r.; SIPRI „Rozbrojenie chemiczne” luty 1988 r.; UN Chronicle, nr 4/1985 - Konferencja San Francisco 1945; IHT, 04.1988, “The Destructive Potential of Free Oxygen Radicals”, “Acid Rain Sea Threat”; IAEA Bulletin, zima 1986 r. – „Konwencja wczesnego ostrzegania”; March 1987r.; 10 April 1987; Trybuna Ludu, nr 51 02.03.1988, „Marzec 1968”; Słowo, Encyklika „Sollicitudo Rei Socialis”; Wycinek: „Strefy wolne od broni jądrowej”; OECD Publication, „Wiedza i doświadczenie 23 państw”; UNESCO –dot. światowej spuścizny kulturalnej; Lista publikacji, 25 katalogów wydawniczych; Konferencja „Handel czasu pierestrojki i po Reaganie”, Wiedeń, 1-2.12.1988.
Box/Folder 17 : 3

Plik dot. spraw międzynarodowych cd., 1981-1988

Scope and Contents note

SOKA GAKKAI NEWS , listopad 1987 r.; Prof. Antoni Kukliński „Dylematy polskiej przestrzeni, przełom XX i XXI w.”, styczeń 1988; Deklaracja londyńska dot. zapobiegania AIDS, 28.01.1988, Londyn, 26-28. 01.1988; UHO/OMS nr 52/88 „Globalna sytuacja dot. AIDS”; Układy ONZ dot. przestrzeni kosmicznej, Nowy Jork 1984; Trybuna Ludu(?) „Komunikat o naradzie Komitetu Politycznego stron Układu Warszawskiego”,/ „O doktrynie wojennej państw Układu Warszawskiego” , 28-29.05.1981; BS wrzesień 1972, „Problemy finansowe ONZ”; Alasei (Agencja latynoamerykańska specjalnych służb informacyjnych), listopad 1987, 2 x; Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, czerwiec 1987, wrzesień 1987; A Nuclear Weapon –Free Corridor, New Perspectives, 3/1987; New Perspectives, Tekst deklaracji dot. założeń wolnej strefy atomowej; Gramma, maj 1987, VI Spotkanie ministrów grupy 77, 24.05.1987 /Deklaracja hawańska; IHT, 25.05.1987, DUBAI; Newsweek, 23.03.1987; “Are There 3 Europes”, Andrew Nagorski; „Who owns whom”, Australasia and Far East; UN Work in Progress, nr 2, maj 1987; IHT, 21.05.1987, “Norway: Political Stakes”; IHT, 24.04.1987, BAHRAIN; IHT, 27.04.1987, TAIWAN; IHT, 30.04.1987, TURKEY; NYT, 14.10. 1987, “Kryzys kubański w nowym świetle”; Deklaracja z Puerto Vallarta; NYT, 06.10.1987, „Program wymiany USA-NRF”; Klub Rzymski – potwierdzenie misji (ang), Interdisciplinary Science Reviews, vol 11, nr 1, 1986; Lista członków Klubu Rzymskiego; Rada Bezpieczeństwa: Członkowie, EcoSoc – członkowie; Societe Europenne de Culture, maj 1981, 3 części; Unia Stowarzyszeń Międzynarodowych, publikacje, Waszyngton i Bruksela, listopad 1983; Eastern Europe Newsletter, czerwiec 1987; NYT, 08.12.1987, rakiety i inne sprawy; NYT, 11.12.1987, „Summit: Arms Inspection, Far and Wide”; New Perspectives, 4/87, dot. wydatki na zbrojenia; Semana Latinoamericana, 30.11.1987; Prof. Stanisław Rączkowski, 08.02.1987, „Gospodarka planowa”/ „Problemy zadłużenia w świetle bilansu płatniczego Polski”.
Box/Folder 17 : 4

Wywiad Kultury z Ryszardem Kuklińskim „Wojna z narodem widziana od środka”, undated

Box/Folder 17 : 5

Plik dot. spraw międzynarodowych, 1985-1987

Scope and Contents note

Materiały informacyjne: Neoterm, nr 2-4, 1985; WHO Features –wzrost liczby palaczy, styczeń, 1987; Trąd, nr 28, 1986; WHO biuletyn, 3.10.1986, wzrost przypadków AIDS; WHO, listopad 1986, AIDS –międzynarodowa perspektywa; WHO – wytyczne dla zapobiegania rozszerzaniu się AIDS; IAEA (Międzynar. Agencja Atomowa), 10.1986 „Wpływ katastrofy w Czarnobylu”; LAW/Budapeszt 1985; Karta WHO; IAEA Newsbriefs 5x; Instytut Studiów Wschód-Zachód 1987-88, Fundacja Kruppa; UN Work in Progress, Żywność + Energia=Rozwój, nr 1, 10.1986; Forum, nr 36, 04.09.1986, Rudolf Augstein „Duch Fryderyka”; Instytut Studiów Wschód-Zachód, nr 1, 12.02.1986, „Stosunki USA-ZSRR”; IHT, 10.09.1986, „Wzrost zainteresowania Sowietów w stronę Pacyfiku”; Książki: „Kiedy wojna się skończyła” (rewolucja w Kambodży), Elizabeth Becker, wycinek; IHT, 01.10.1986, Światowa Bankowość; IHT, 13.11.1986, „Luxembourg in the News”; NYT, listopad 1986, Nowe książki, m.in. „Kompleks Castro” Walter Goodman; NYT, 19.12.1986, (Sowieci/Izrael/Iran/Włochy); International Year of Peace; BS 11.1986; “Druga stolica dla Rumunii”; NYT, 12.1986, Książki/lektury; NYT, 14.12.1986, s.1 – „Rocznica ogłoszenia stanu wojennego”; NYT, 05.12.1986, „Czas zakończenia sankcji” (koresp z Warszawy-Nora Lewis); NYT, 04.12.1986, ad. Kryzys na Środkowym Wschodzie; NYT, 30.11.1986, „Kryzys wiarygodności”; NYT Magazine, 14.12.1986, „Learning on the Job” (nauka o zawodzie dziennikarskim) A.M. Rosenthal; NYT, 16.12.1986, Zbigniew Brzeziński, ad. Polityka zagraniczna Reagana; NYT, 27.04.1985, „Ormiańska śmierć”; El Pais, 04.03.1986, „Hiszpańscy Żydzi”.
Box/Folder 18 : 1-3

Plik dot. spraw międzynarodowych, 1982-1987

Scope and Contents note

Katalogi wydawnictwa Taylor &Francis; UNESCO „Konwencja dot. dziedzictwa światowego+ tekst konwencji dot. ochrony spuścizny kulturalnej i przyrodniczej”; Instytut Studiów Wschód-Zachód, 08. 10. 1982 + wersja radziecka i informator; Informator dot. ONZ; ONZ Publikacje 1987; Reforma Gospodarcza (gazeta), 29.04.1987; Forum, 23.04.1987r. „Encyklopedia Zadłużenia”; E. J. Osmańczyk, Tygodnik Powszechny nr 12/1987, maszynopis, „Los Polski, los Rosji” 2 kopie; Tygodnik Powszechny, 02.11.1986 „Sytuacja Europy i świata po Rejkjaviku”; Korespondencja dot. Encyklopedii ONZ z Basilem Larthe (m.in. Taylor&Francis), 6 listów; IHT, 05.03.1987, E.J. Osmańczyk “The World’s Future Is Not Just a Superpower Affair”, 8x; Nowy Dziennik/USA. 06.11.1985, “Odprawienie posła”; ITH, 28-29.06.1986, Loren Jenkins „Potępienie Nikaragui”; Przegląd Tygodniowy, nr 21/1985, Rozmowa z prof. J. Malanowskim „Chodzi tylko o normalność”; „Style Notes for Authors”, Pergamon Press; Głos Polski (czasopismo dla Polaków w RFN), 01.02.1986, nr 2; NYT, 18.11.1985, „The Summit” „Wszystko o spotkaniach na szczycie”; Trybuna Ludu, 26.02.1986, Referat sek. gen. Michaiła Gorbaczowa” Zjazd KC PZPR; Rzeczpospolita, 16.01.1986, Tekst oświadczenia Michaiła Gorbaczowa; Trybuna Ludu, 27.02.1986, Przemówienie Wojciecha Jaruzelskiego; NYT, 05.05.1985, „Summit in Europe”: Tekst deklaracji konferencji ekonomicznej siedmiu państw”; USA Today, 08.11.1985, Debata nt. szpiegostwa; The Philadelphia Inquirer, 06.1984, „Eisenhower miał plan użycia bomby atomowej”; Tygodnik Powszechny, 20.09.1985, E. J. Osmańczyk “ONZ widziana inaczej”; Harmonogram emisji październik/listopad 1985, PRS; Mapa wydarzeń historycznych, L’illustration, 13.04.1940, 2 x; Roczny raport Instytutu Studiów Bezpieczeństwa Wschód-Zachód 1984-1985; WHO Features, 02.1987, dot. nagłych śmierci dzieci; El Pais, 23.06.1985, Przegląd książek –krytyki literackie; Ks. Stanisław Kluz, fragm. „W potrzasku dziejowym”; Ulotka rocznicowa, 40. rocznica ONZ, sierpień 1985; WHO Europe, informacja prasowa nt. wybranych publikacji; BS 19.01.1985, dot. systemów broni nuklearnej; Wycinek Dziennik Ustaw, 28.02.1985, 11.03.1985, 19.04.1985 nr 10, fragmenty; NYT (data?), Tekst wspólnego oświadczenia amerykańsko-radzieckiego; Informator AAA SS dot. studiów slawistycznych; 2 prywatne listy: Adam Chester Kisiel –E. J. Osmańczyk; Katalog Nowe Książki, Londyn, nr 35, luty-maj 1985.
Box/Folder 18 : 4

Plik – korespondencja i pisma E.J. Osmańczyka, 1987-1988

Scope and Contents note

Societé Europénne de Culture – korespondencja 1987 r.; Odezwa E.J.O. Do Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie dot. zasad nieingerowania w sprawy wewnętrzne państw, 20.08.1988; E.J. Osmańczyk, „Sprawa Tadeusza Olechowskiego i JanuszaOnyszkiewicza”,10.10.1988,2x; Listy z: Dyrektor Biblioteki UJ – doc. Jan Pirożyński 12.10.1988; Biblioteka Narodowa w Warszawie -dyrektor, 05.10.1988, podpis nieczytelny; Pismo w spr. premiera M. Rakowskiego, 26.09.1988; 1 maszynopis, 1 rękopis.
Box/Folder 18 : 5

Teksty własne E.J. Osmańczyk, 1987-1988

Scope and Contents note

E.J. Osmańczyk, (data?) “Watykan a system ONZ”; E.J. Osmańczyk, „Możliwości polskiego rolnictwa” (konkluzje z dyskusji 23.09.1988, konwersatorium im. B. Gotowskiego i ekspertów); E.J. Osmańczyk, Tygodnik Mazowsze, 27.09.1988, „Koniec demokracji elitarnej czyli ludowej”; Tekst z okazji Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, Kraków, 20.08.1988; E.J. Osmańczyk, - pismo przewodnie „Co zrobić dla praw człowieka dziś”, 25.07.1987; E.J. Osmańczyk, SEC, 10.1988, „Trzy Europy”; E.J. Osmańczyk, „Kultura walki politycznej jesienią 1988 w Polsce”, rękopis, Więź, 1988; E.J. Osmańczyk, „Walka i negocjacje”, Warszawa, 07.10.1988; E. J. Osmańczyk, „Ruch wolnych demokratów: „O równopartnerstwo polskich sił politycznych (dialog przy Okrągłym Stole”, Wyd. Alternatywy Demokratycznej, Wrocław 1988; E.J. Osmańczyk, Tygodnik Powszechny, 07.10.1988, „Porozumienie nie może być nieporozumieniem”; E.J. Osmańczyk, „Sprawa Sejmu”, notatka 06.10.1988.
Box/Folder 18 : 6

Teksty własne, 1987

Scope and Contents note

E. J. Osmańczyk, Tygodnik Powszechny (1987), „Adolf Hitler i Józef Stalin”; E.J. Osmańczyk, Nowe Książki, 07.09.1987, „Tam jeszcze kres polactwa”; E.J. Osmańczyk, „Europa wobec końca ery supermocarstw” (?); E.J. Osmańczyk, Tygodnik Powszechny, 08.1987, „Warunek pierwszy: uznanie obywatelskiej opozycji”; E.J. Osmańczyk, TP, „Warunek drugi: reforma parlamentu i sądownictwa”; E.J. Osmańczyk, 01.09.1987, nagranie dla PRCB „Stolica weimarskiej republiki czyli niemieckiej Rzeszy”, rękopis; E.J. Osmańczyk, (19. 06.1987), „Wielki polski kompromis”; E.J. Osmańczyk,, „Warunek trzeci: w kieszeni twardy złoty i paszport”; E.J. Osmańczyk, „Problem Niemiec w końcu XX wieku w polskim widzeniu” (?); E.J. Osmańczyk, „Nic o Europie bez Europy”, Christian Science Monitor, maj 1987, 3 kopie; + tekst angielski „Nothing about Europe without Europe”+rękopis; E.J. Osmańczyk, “Skutki podziału Europy 1945”, maszynopis + rękopis, Christian Science Monitor, maj 1987; E.J. Osmańczyk, TP, maj 1987, „Nasza „Ost” i Westpolitik”, 3 kopie +rękopis; E.J. Osmańczyk, „Konfederacja Europy”, czerwiec 1987+ luźne kartki rękopis; E.J. Osmańczyk, TP, 12.1987, „Los Polski, los Rosji”, 2 x; E.J. Osmańczyk, „W obronie dezerterów z armii hitlerowskiej”; E.J. Osmańczyk, The Washington Post, 22.02.1987, ”A Polish Plea for One Europe” 4 kopie+ informacja o ukazaniu się artykułu w BS 02.03.1987; ITH, 25.02.1987, E.J. Osmańczyk, „The World’s Future is not Just a Superpower Affair”.
Box/Folder 19 : 1

Wycinki prasowe, 1938-1987

Scope and Contents note

Mały Dziennik, 6.03.1938 2 x; The Washington Post, 22.02.1987, Outlook- Commentary and opinion, 2 egz.; New York Times, Week in reviev, 06.12.1987, “Historyczne rande-vou. Spotkanie na szczycie”; New York Times, 06.12.1987, Regan Gorbaczow. „Podpisanie wspólnego traktatu” (Missile Treaty); New York Times, 11.12.1987, „Nowy okres w stosunkach. Wyjątki przemówienia Gorbaczowa”; New York Times, 11.12.1987, „Kostaryka. Prezydent Arias” (Noblista); J. Klimowicz, Rzeczpospolita, 28-29.11.1987, „Szczyt grupy z Rio” (wzmocnienie sił pokojowych); New York Times, 10.12.1987, „Chłodny stosunek dwóch prezydentowych”; New York Times, artykuł Alexander Tallin: „II wojna światowa jako spisek Sowiecki”, recenzja ksiązki Stalin’s War, autorstwa Ernst Topitsch; New York Times, 06.12.1967, “Austerity and unrest on rise in Eastern bloc”;
Mexico City News, 30.11.1987, “Perestroika: Thinking for our country and the world”; Mexico City News, 01.12.1987, “Perestroika: Thinking for our country and the world”; New York Times, 11.12.1987, “Chile’s Leader takes to task foreign foes”;
El Pais, 26.02.1987, „Opinie”; El Dia, 02.12.1987, „Świadectwa i dokumenty, Prawo Simpson Rodino”; El Dia, 30.11.1987, „Komunikat Ósemki. Kryzys ekonomiczny zagraża demokracji”;
Mexico City News, 30.11.1987, „Zebranie grupy ośmiu (restrukturyzacja długu)”;
Excelsior, 30.11.1987, “Pogorszenie ekonomii meksykańskiej”; New York Times, 14.12.1987, U.N. reports nearly all Nazi files accounted for; Excelsior, 23.11.1987, „System polityczny Meksyku: demokratyczny”; Excelsior, 23.11.1987, „NRD - Polska. Nowe doktryny wojskowe”;
El Dia, 02.12.1987, „Odpływ kapitału z Meksyku do USA”; New York Times, 07.11.1987, „Przegląd wydarzeń Ameryki Łacińskiej”; International Herald Tribune 17.09.1987, “Reklama Xerox”. New York Times, 22.11.1987, “Cena podzielonego rządu”; New York Times, 06.09.1987, “War Powers? What War Powers”? New York Times, 07.10.1987, “America’s Self-Interest in Helping Gorbachev”; New York Times, 28.11.1987, “Coping with a Turkey. Step by Step”; New York Times, 20.10.1987, “Giełda”; Nowy Dziennik, 21.10.1987, „Czarny poniedziałek na Wall Street”; New York Times, 19.11.1987, “Iran”; New York Times, 04.11.1987, ad. Sowieci; New York Times, leaflet, “Nikaragua, Waszyngton-Managua”; New York Times, 15.11.1987, “Dyplomacja ONZ”; Washington Post, 07.11.1987; New York Times, 17.11.1987, “Departament Stanu”; New York Times, “To be bread, raped or abused”; New York Times, 22.11.1987; New York Times, 22.11.1987, “Star Wars”; Polityka, 02.10.1987, „Prawo do własnej historii”; Le Monde, 10.11.1987, „Reformy gen. Jaruzelskiego”; Newsweek, 21.09.1987, „Jan Paweł II”.
Box/Folder 19 : 2

Karta do głosowania, 1987 November 29

Box/Folder 19 : 3

Trybuna Opolska, 1985-1987

Scope and Contents note

Trybuna Opolska (w skrócie TO) -wycinki prasowe różne z 1985 r., w tym: Janina Hajduk-Niejakowska, ad. Opole wobec twórczości Jana Cybisa: „Gorzka ojcowizna”; TO 21-22.09.1985 wyjaśnienie E. J. Osmańczyka nt. wyborów 1985; TO Marian Buchowski „Odwrót posła” dot. nie wysunięcia kandydatury E. J. Osmańczyka na posła; TO, 25.09.1985,W. Kosiński, „Racje i emocje” ad. pominięcie E. J. Osmańczyka jw. TO, 24.10.1, 1985, Józef Szczupał; TO, 15.11.1985, „Układ Poczdamski fundamentem pokoju”; PAP, 02.03.1987, „Apel Rady Konsultacyjnej o położenie kresu dyskryminacji działaczy byłej Solidarności”, „Znaczenie Rady”, Polska-USA – porozumienie o współpracy naukowo-technicznej, wypowiedź prymasa Glempa nt. kolejnej wizyty papieża w Polsce; BS,03.02.1987, „Korespondencja z Moskwy”, R. Ostrowski.
Box/Folder 19 : 4

Pisma różne, 1947-1986

Scope and Contents note

Nowości wydawnicze PWE, I-II kwartał 1986; Zaświadczenie o zatrudnieniu E. J. Osmańczyka, Komitet ds. Radia i Telewizji, marzec 1969; RSW, Prasa Książka Ruch, pismo ws. przydziału samochodu dla L. Kapczyńskiego (Poznań); Notatka E.J.O. dla MSZ nt. repatriacji Polaków do Brazylii, 1947?; List prywatny, podziękowanie p. Anna Rybacka, 08.05.1973; 11.02.19?, Notatka dla MSZ, Biuro Praw Kongresowych; Polskie Radio,21.03.1969, „Powołanie E.J.O. na członka Rady Programowej”; Program Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dot. pobytu i wykładu E.J. Osmańczyka, 8-12.05.1985; Royal Institute of International Affairs, 22.05.1985, Podziękowanie za odczyt +lista zaproszonych gości; Identyfikator na posiedzenie Unii Międzyparlamentarnej, Meksyk 1986; Notka informacyjno-biograficzna PRS (The Performing Rights Society UK); Bowker Library Mailing List.
Box/Folder 19 : 5-7

Korespondencja, 1945-1976

Scope and Contents note

Łączona: 1945 r.: Odpis listu do posła Stefana Wierbłowskiego, Praga, 14.07.1945, Sprawozdanie oficerów łącznikowych w sprawie ludności polskiej na terenie III Armii Amerykańskiej w Niemczech, autor Szymanko; Dalsza korespondencja na tematy służbowe R. Szymanko (patrz rok 1945); 1972 oraz 1973 r.: Regulamin Press Club of Berlin korespondentów zagranicznych w Berlinie, 24.05.1946 oraz List E. J. Osmańczyka w sprawie członkowstwa w Klubie, 08.04.1946 oraz dokument podróży 02.10.1945, Headquarters U.S. Forces Europe; Kartka pocztowa od Jadwigi Samborskiej w sprawie poszukiwania E.J.Osmańczyka, 24.06.1946, (córka ostatniego konsula RP w Opolu); Plik listów od Edwarda Kmiecika do E. J. Osmańczyka, 1946, 14 egz.; Listy różne, 1945-1947, podpisy do rozszyfrowania; 1948 r. Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Wrocław, 09.07.1948, ad. Wieczór autorski, Edward Karabanik; Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa, 24.09.1948 ad. List w sprawie akcji „Autorzy wśród swoich czytelników”, autor Stanisław Tazbir, 2 egz; E. J. Osmańczyk, 17.01.1948, list przewodni dot. artykuły Dni Polskiej Muzyki w Berlinie; E. J. Osmańczyk, Berlin, 31.01.1948, IPE, list do „Czytelnika” (wydawnictwo) w sprawie zaległych honorariów; Instrukcja o obowiązkach redaktora API w Berlinie, 1948 (?); E. J. Osmańczyk, Berlin, 15.02.1948, Sprawozdanie w sprawach dewizowych, Komisja dewizowa, rozliczenie; Program Światowego Kongresu Intelektualistów w obronie pokoju, 27.08.1948, Wrocław; 1954 r.: Berne, 05.10.1954, Georges Bauer E. J. Osmańczyk; Zaświadczenie, że E. J. Osmańczyk jest korespondentem na konferencję ministrów spraw zagr. w Berlinie, 22.01.1954, Polskie Radio; Korespondencja dot. wizy wjazdowej do Genewy Szwajcarii, lipiec-wrzesień 1954; 9 zaproszeń na konferencję do National Press Club, Washington D.C.; 1955 r. List prywatny Poznań, 31,07.1955, podpisane Olek (Aleksander); List z PEN Clubu, Genewa, 22.07.1975; Pismo-zaproszenie jako gościa honorowego na V Festiwal Młodzieży i Studentów, Warszawa 1955; List prywatny, Bonn, Jacques Ferrier, 25.09.1955; Podziękowanie za list do Ambasady Austrii, 08.08.1955; Kancelaria rządu Austrii, Wiedeń 19.09.1955; 1956 r. Polskie Radio, zaświadczenie, że E. J. Osmańczyk jest specjalnym wysłannikiem PR w ZSRR w okresie 01.06 – 15.07.1956, 31.05.1956; Polskie Radio, ditto, specjalny korespondent w USA w okresie 08-11.1956, 01.08.1956; R. Buzek, Kraków, 26.12.1956, List z podziękowaniem za interwencje; List prywatny Jacques Ferrier 3 egz., maj, październik, listopad 1956; Waszyngton, 10.10.1956, Potwierdzenie przyjęcia do National Press Club; International News Service, 27.06.1956, Nowy Jork, potwierdzenie przyznania wizy; The Associated Press, 23.05.1956, przyznanie wizy; Mr. Kingsbury Smith, Nowy Jork, 20.07.1956, podziękowanie za pomoc w uzyskaniu wizy; Daniel de Luce, 26.07.1956, podziękowanie za wstawiennictwo w spr. wizy do USA; National Press Club, 14.11.1956, Waszyngton, gratulacje z powodu przyjęcia do NPC, podpisano George Cullen; Joseph Starobin, list prywatny, Nowy Jork, 22.10.1956;
1957 r. International News Service, Powiadomienie o pomocy ekonomicznej dla Polski od Kings Hearst Institite, (wycinek dla prasy); New York Times, Jack Raymont, Prośba o pomoc w wyjeździe do Izraela; William Henry Chamberlin, Prośba o pomoc w otrzymaniu polskiej wizy, 06.05.1957; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 22.02.1957, zaproszenie do dyskusji na tematy międzynarodowe (odprężenie); List prywatny, Artur Cegielski (rosyjskie tłumaczenie książki „Śląsk w Polsce Ludowej” E.J. Osmańczyka); US Kongres Thaddeus Machrowicz, List w sprawie granic polsko-niemieckich, 05.09.1957; Marian Podkowiński, 06.10.1957, (Bad Godesberg), list prywatny; Marian Podkowiński, 18.10.1957, (Bad Godesberg), list prywatny; 1958 r. E.J. Osmańczyk, Plan podróży po USA (State Department?), 21.07.1958; Projekt przyznania nagrody korespondentom zagranicznym, Waszyngton, bez daty; Governmental Affairs Institute, Waszyngton, 18.07.1958, pytania odnośnie do planów pobytu w USA; NYT, 10.01.1958, korespondencja E.J.O. z Cliftonem Danielem w spr. spotkania ze studentami; Podziękowanie za wizytę w Glenmore Distilleries Company (!), 28.11.1958; Governemntal Affairs Institute, potwierdzenie 30-dniowego planu uczestnictwa E.J.Osmańczyka w seminarium, 18.07.1958; Polskie Radio, korespondencja służbowa dot. nadesłanych materiałów z USA, 11.08.1958+ prośba o dodatkową korespondencję nt. młodzieży; Korespondencja (3 listy) Przeglądu Kulturalnego, 04.02.1958, 11.04.1958, 31.09.1958; US Atomic Energy Commission, 29.04.1958, potwierdzenie akredytacji; List do Eleanor Roosevelt, 08.04.1958, w spr. Bundeswehry i broni atomowej; Ditto list do Isidora Rabi, 08.04.1958; List z Woodrow Wilson School, Princeton University, 30.10.1958; San Fransisco State College, ad. wizyta na uniwersytecie; List prywatny, 05.11.1958, Władysław Kopaliński (Stefczyk); List prywatny (nadawca?), Ithaca, 01.12.1958; Irena i Witold Baliccy, list prywatny, Warszawa, Wielka Sobota 1958; PIW (Państwowy Instytut Wydawniczy), Irena Szymańska fragm. odpowiedzi adresata, 14.03.1958; List prywatny 29.09.1958, Boldt Hall, Cornell University, Ithaca, NY; List prywatny, 05.10.1958, od Józefa Niemczyńskiego, Moskwa; Artists Cooperative, ad. wystawa polskich dzieł sztuki w USA, 30.01.1958; 8 listów od red. Mariana Podkowińskiego; Weekly Bulettin, Princeton University, 13-19. 10. 1958 The Brookings Institution, A seminar program for Management Interns;. 1959 r. List z University of Pittsburgh (Cultural and Educational Exchange Program), 21.01.1959; CBC (Canadian Broadcasting Corporation), podziękowanie za uczestnictwo w konferencji, 20.05.1959; List prywatny – nekrolog dla Stefana Litauera; List od E.P. Morgana, 09.07.1959; List prywatny, Wacław Lednicki, 14.08.1959; List dr E. Rimalt i odpowiedź E.J. Osmańczyka, 19.01.1959, Izrael w spr. nawiązania kontaktu międzyparlamentarnego między Sejmem i Knessetem; World Affairs Council of Northern California, zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu 17.12.1959; Listy prywatne od p. Zofii Malczewskiej, Montreal, Kanada, 17.02.1959 i 30.03.1959 (uwaga-skarby wawelskie); NYT, 08.01.1959, Clifton Daniel, podziękowanie za zaproszenie na spotkanie pożegnalne; Cleveland News, 21.01.1959, list prywatny; List prywatny, Joseph Alsop, Waszyngton, 22.01.1959; List prywatny z prośbą o pomoc ze stypendium, Stanford;?
1970 Korespondencja z Wydawnictwem Poznańskim, 4 listy dot. publikacji E. Osmańczyka pt. „Nasza Europa”; Wydawnictwo Poznańskie, Recenzja maszynopisu pracy E. Osmańczyka pt. „Nasza Europa”, recenzent Ryszard Frelek; Pismo dot. powołania E.J.Osmańczyka w skład Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju, podpisano Jarosław Iwaszkiewicz; Pismo Dyrekcji Poczty i Telekomunikacji w Katowicach nt. stanu Telekomunikacji w Polsce, odpowiedź na artykuł z Trybuny Robotniczej, 13-14.12.1969; 1971 Andrzej Wajda, pismo 09.01.1971 do Jana Szydlaka (członek Biura Politycznego KC PZPR) ws. umożliwienia dokumentacji dot. wydarzeń w Szczecinie 1970 r. (ze wspomnień żony –zostali wyrzuceni z gabinetu tow. Szydlaka); List prywatny, 09.08.1972, Edward Kmiecik, Boston University;
1972 Dalsza korespondencja na tematy służbowe R. Szymanko (patrz rok 1945); Podziękowanie przew. Komisji Stałej Kongresu Meksyku, Luis H. Ducoing za życzliwe przyjęcie w Polsce, 22.07.1972; Doc. Andrzej Brożek, Uniwersytet Śląski (UŚ), Prośba o interwencję ws. stypendium+ wykaz prac naukowych; Apel Warszawski do środowisk intelektualnych, rękopis – nie nadano, 30.12.1972, podpisany przez J.Bukowskiego, J. Hryniewieckiego, J.Iwaszkiewicza, A.Klafkowskiego, E.Osmańczyka, J.Szczepańskiego, W.Żukrowskiego; 14.01.1972, zaproszenie na posiedzenie Komitetu Organizacyjnego IV Międzynarodowego Biennale Plakatu, Warszawa, podpisane Józef Mrożdżak; Stanisława Rejman, 24.04.1972, apel do posłów ws. plagiatu; 07.1972, pismo do „Życia Warszawy” Ryszarda Wojny ws. artykułu „Polski problem nr 1”;
1973 ZAIKS, 20.01.1973, ws. naruszenia praw autorskich E.J. Osmańczyka; List prywatny, 17.07.1973, Jerzy Marczyński; List prywatny Edmunda Zapały, 07.12.1973, podziękowania za twórczość;
1974 Helsinki, 26.04.1974, Tuure Junnila, list prywatny, podziękowanie za życzliwe i owocne przyjęcie w Warszawie, deputowany Parlamentu Finlandii; 07.05.1974, zaproszenie do udziału w Komitecie Forum Polonijnego 1974, podpisany Janusz Groszkowski, przew. Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodowej; 10.05.1974, zaproszenie do udziału w spotkaniu twórców kultury, 29-30.05.1974; Instytut Śląski, 07.06.1974, pismo ws. nagrody dla Leksykonu Polactwa w Niemczech, podpisane prof. Józef Kokot, prof. dr hab. Janusz Symonides; Janusz Groszkowski, 14.06.1974, zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Forum Polonijnego 1974; 23.09.1974, List ws. interwencji dot. otrzymania zameldowania w Warszawie, podp. Władysław Bozowski, Jelenia Góra;
1975 E. J. Osmańczyk, 15.12.1975, wspomnienie o Józefie Mrożdżaku; E. J. Osmańczyk, 31.12.1975, Ideogram filmu pt. „Życie i śmierć w XX wieku”, 2 kopie; Życiorys mgr Andrzeja Lewickiego; 21.10.1975, kartka od W. Jantowej; Komunikat prasowy ONZ, 21.02.1975, dot. autora Encyklopedii ONZ; Edmund Grudziński, 17.10.1975, list prywatny, prośba o zaświadczenie dot. pobytu w więzieniu na Pawiaku w jednej celi latem 1940 r., kolejny list 13.11.1975, ditto; Życie Literackie, Prośba red. Machejka o artykuł, 11.03.1975; Pismo przewodnie Adama Szczydłowca do tekstu pt. „Posłanie wielkiej wagi we Fatimie”, 5 stron, bez daty, (1975?); 05.07.1975, zaproszenie na posiedzenie Komitetu Spotkania Polonijnego 1975; 20.12.1975, list prywatny, Wanda Telakowska; List prywatny, Wiedeń 04.02.1975, Henryk Korotyński, ws. Encyklopedii ONZ; Pismo ministra gospodarki terenowej, 24.02.1975 ws. bezpańskich psów; Ogólnopolski Komitet Pokoju 30.06.1975 ws. przyznania Medalu 25-lecia Światowej Rady Pokoju, podp. Józef Cyrankiewicz; I sek. Komitetu KC PZPR, list do prof. Witolda Rudowskiego, (dyr. Instytutu Hematologii), gratulacje z powodu osiągnięć naukowych, podp. Gierek, 21.12.1975, Francuska Akademia Chirurgii, list do prof. W. Rudowskiego, podp. Gilles Edelmann; Kartka prywatna od Aleksandra Bocheńskiego; 10.08.1975, Życzenia urodzinowe od Wojewody katowickiego; Częściowa recenzja książki E. J. Osmańczyka, „Był rok 1945”, (Badowski?); Antoni Marianowicz, 07.02.1975, list ws. korekty niektórych haseł w tekście Encyklopedii ONZ; 1976 List prywatny, Meksyk, 02.07.1976, Józef Klasa (ambasador RP w Meksyku); List prywatny, 20.07.1976, Eugeniusz Wyzner (ambasador); List prywatny Bronisława Paszkiewicza, Caracas, Wenezuela, 22.11.1976; PEN Club, 28.12.1976, pismo ws. zniszczenia dzienników Jerzego Kornackiego, podp. Jan Parandowski, Władysław Bartoszewski; Minister Łączności, 06.12.1976, Pismo ws. założenia drugiego telefonu zastrzeżonego; List prywatny Jerzego Zagórskiego, ws. zajść w Radomiu-Ursusie, 14.12.1976; Javier Ruperez, Gabinet ministra spraw zagr. Hiszpanii, podziękowanie za przesłanie Encyklopedii ONZ; List prywatny, 29.03.1976, Wiesława Grabiańska, Kraków; PAN, 25.03.1976, gratulacje z powodu wyboru na posła; Depesza, maj 1976, M. L. Mendozy ws. przyjazdu do W-wy, list do min. kultury ws. pobytu M. L. Mendozy i jej męża Edmunda Domingueza na koszt min. Kultury, 12.05.1976; List prywatny Jerzego Taraki, 19.02.1976, ws. przemówienia E. Osmańczyka w Sejmie + projekt odpowiedzi, rękopis z 23.02.9176; List prywatny Ivo Havlika (Cesky Tesin) nt. Encyklopedii ONZ, 11.01.1976; Ministerstwo Sprawiedliwości, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 23.04.1976, prośba o udział w sesji naukowej nt. znaczenia Procesu Norymberskiego, prof. C.Z. Pilichowski; Prof. Z. Cackowski, prośba o opracowanie hasła dla tomu Filozofia Polityka, Lublin, 21.05.1976; Związek Plastyków, 08.01.1976, Zaproszenie na uroczystość wręczenia Nagrody im. Jana Cybisa artyście malarzowi Janowi Dziędziorze (Jan Dziędziora); Wojewoda katowicki, 10.08.1976, życzenia urodzinowe; List prywatny Romana Czyżyckiego, 03.06.1976. Manaus; Józef Klasa, ambasador, list prywatny ws. przylotu do Meksyku, 16.08.1976; List amb. Zygmunta Pietrusińskiego ws. przyjazdu do Ekwadoru, 08.07.1976, 17.08.1976, 2 x.
Box/Folder 20 : 1

List Stefana Bratkowskiego do sekretarza generalnego KC KPZR Michaiła Gorbaczowa, undated

Scope and Contents note

Witold Maciejewski, Polsko-szwedzkie paralele polityczne, Poznań 1993, Uniwersytet Adama Mickiewicz; Witold Maciejewski, religia w Szwecji, Katedra Skandynawistyki, Uniwersytet Adama Mickiewicz.
Box/Folder 20 : 2

Plik wycinki prasowe 2, 1985-1988

Scope and Contents note

Zygmunt Nowakowski: Teoria i praktyka (Wróble na dachu?); Towariszci i riebiata; Do Moskwy!; Od rodzynki w koszyku; Czerwona Melpomena; Warmia i Mazury, 1-15.08.1988; Przegląd Tygodniowy, 8.11.1986, nr. 45, „Zrozumieć Etiopię”; Polityka, 25.10.1986, T. Drewnowski nt. T. Różewicza, („Poeta zostaje sam”) oraz Janos Berez, „Historia należy do nas”, 25.10.1986; Izwiestia, „Jemu drży powieka”, 24.10.1986; El Pais, Książki/Libros, 30.06.1985; Polityka, 30.07.1988, „Raport Chruszczowa o kulcie jednostki i jego następstwach”, Dokumenty najnowsze; CBI news bouletin, Wspólnoty Europejskie, listopad 1988, Struktura ludności; 1989, Budżet rozwojowy; New perspectives, 6.1988, Javie Perez de Cuellar, Sprawy rozwoju „Wzrastająca dysproporcja między bogatymi i biednymi”; Institute for East-West Security Studies; 40-lecie Deklaracji Praw Obywatelskich; Trybuna Ludu, 22.12.1988, 10 plenum KC PZPR.
Box/Folder 20 : 3

International Atomic Energy Agency, 1987-1988

Scope and Contents note

Status Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 12.05.1989; IAEA Newsbriefs: 05.05.1987; Marzec 1988; Kwiecień 1988; 01.06.1988; Lipiec-sierpień 1988; t. 3, nr. 7, 5.09.1988; 5.10.1988; IAEA Newsfeathures, 15.04.1988; IAEA Newsfeathures, 20.05.1988; IAEA Topics, Postawowe zasady siłowni atomowych, June 1988; IAEA Newsfeathures, 20.09.1988; IAEA Newsfeathures ,15.07.1988; Soon to appear…, nr. 8, 1988; Biuletyn Międzynarodowej Agencji Atomowej, t. 29, nr. 4, 1987; Biuletyn Międzynarodowej Agencji Atomowej, t. 30, nr.2, 1988; Biuletyn Międzynarodowej Agencji Atomowej, t.30, nr.3, 1988; Uniwersytet ONZ, nr. 1, maj 1988, “Energy for all”.
Box/Folder 20 : 4

Wycinki Prasowe, 1988

Scope and Contents note

MKK (Wola), nr 8, marzec? 1989; KOS, Solidarność Tygodnik Mazowsze, 01.02.1989; KOS, Solidarność Tygodnik Mazowsze 8.02.1989; Przegląd Wiadomości Agencyjnych, nr 6, 17.02.1989; Warszawska Gazeta Akademicka, styczeń 1989; Komitet Organizacyjny przy Lechu Wałęsie, 13.03.1989, 18.03.1989, 17.03.1989, 17.03.198916.03.1989; Expres poranny, 18.05.1989 (?), strona tytułowa.
Box/Folder 20 : 5

NOWY DZIENNIK, 1987

Scope and Contents note

Nowy Dziennik (Nowy Jork), Edmund Osmańczyk, „Narody Zjednoczone widziane inaczej –myślenie na przełomie epok”, 26-27.11.1987; Przegląd Polski (Nowy Dziennik), E.J.Osmańczyk, „Odmienne spojrzenie na referendum”, 17.12.1987; Nowy Dziennik, E. J. Osmańczyk, „Inny wspólny świat”, 16.10.1987; Nowy Dziennik, E.J.Osmańczyk, „Myślenie na przełomie epok: odniemczyć i odpolszczyć problem Europy”, 30.10.1987 x 2; Nowy Dziennik, E.J.Osmańczyk, „Myślenie na przełomie epok: Czarnobyl a pokojowe współistnienie”, 6.11.1987; Nowy Dziennik, E.J. Osmańczyk, „Myślenie na przełomie epok: Europa ojczyzna ojczyzn”, 23.10.1987; Nowy Dziennik, E.J. Osmańczyk, 13.11,1987, Koniec teorii Clausewitza; Nowy Dziennik, E.J. Osmańczyk, „Wspólnota kraju i emigracji” (1987?); Nowy Dziennik, J. Ptaczek, „Wsłuchać się z głos opozycji”, 24.11.1987; Nowy Dziennik, Nagroda dziennikarzy niezależnych im. Bolesława Prusa (prawdziwa) za lata 1982-1985, 11.20.1986;
ND „Traktat w pigułce”, (data ?); ND „Pen Club i jego międzynarodowa karta”; ND, 22.11.1987, New York Times Book Review „Best Sellers”; ND, 25.11.1987; ND, 17-18.10.1987; ND, 20.10.1987, ”Porozumienie partii i organizacji niepodległościowych”; ND, 25.11.1987, Gromyko „Żadnych zmian w powojennej Europie”; ND, 4.12.1987, „Społeczeństwo nie pokocha, władza nie polubi”; ND, 26-27.11.1987, „W 70 rocznicę zbrojnego czynu Polonii amerykańskiej”/ „O potrzebie polsko-żydowskiego dialogu”; ND, 29.09.1987, Leszek Lechowicz, „Bez uprzedzeń”; ND, 30.09.1987, „Bez uprzedzeń” cd. oraz Alina Pergrabowska „Pan Komisarz”; ND, 20.11.1987, E. Osmańczyk, „Prawa człowieka” („Myślenie na przełomie epok”), 2 x; ND, 13.11.1987, E. J. Osmańczyk, Myślenie na przełomie epok – „Koniec doktryny Clausewitza” 2x; ND, 06.11.1987, E. J. Osmańczyk, Myślenie na przełomie epok – „Czernobyl a pokojowe współistnienie” 2x; ND, 23.10.1987, E. J. Osmańczyk, Myślenie na przełomie epok „Europa – ojczyzna ojczyzn” 2x; ND, 16.10.1987, E. J. Osmańczyk, „Inny wspólny świat” 3x/; ND, 30.10.1987, E. J. Osmańczyk, Myślenie na przełomie epok – „Odniemczyć i odpolszczyć problem Europy”; ND, 04.12.1987, E. J. Osmańczyk, Myślenie na przełomie epok „Sytuacja Europy i świata po Reykjaviku”; ND, 1987, E. J. Osmańczyk, „Wspólnota kraju i emigracji” 2x; ND, 17.12.1987, E. J. Osmańczyk, „Odmienne spojrzenie na referendum”; ND, 19.11.1987, Wojciech Wasiutyński „Za radą i zgodą Senatu”; ND, 05.11.1987, Zbigniew Kabała, „List otwarty do E. J. Osmańczyka”.
Box/Folder 20 : 6

Wycinki Prasowe, 1991-1998

Scope and Contents note

Po prostu, „Przyczynek do sprawy AK. Głos Omańczyka, w tym numerze: „Najświętsze słowa naszego zycia” Hłasko, J.J. Lipski „Obrony Grenady”, 1955 (?); Sprawy Polaków, Omówienie/Recenzja, Słowo Polskie, kwiecień 1947, autor. Zbigniew Łukaczyński; NIE, 27.06.1991, „Jak cham z chamem”; Lesław Bartelski, „Na przemiał”, 14.04.1991, Przekrój, nr 23/90; Trybuna, 23.07.1991, Porządkujemy biblioteki, zacieramy ślady; Ekspres Bydgoski, 19.06.1991, „39 tysięcy niepoczytnych książek”; Dziennik Bałtycki, 11.07.1991, „39 tysięcy niepoczytnych książek” (/remanenty po PRL-u); Ekspres Ilustrowany, 19.04.1991, 39 tysięcy niepoczytnych książek” Tadeusz Lubiewski; Dziennik Zachodni, 15.5.1991, Teresa Semik „Zamknąć oczy i wyrzucić”; Nowa Trybuna Opolska, 4.10.1994, „Franciszek Kosma, Piąta rocznica śmierci Edmunda Jana Osmańczyka. Wierny sobie i sprawie”; Więź nr 10, 10.1994, Protesty przeciw poprawkom konstytucji, 1976; E.Wyzner, Sprawy Międzynarodowe 01.03, „Polska w 50 lat istnienia ONZ E.m; Eugeniusz GUZ, Dziś, siepień1998 „Gdzie ten cud?”; J. Czyrek, Dziś, nr. 10, październik 10.10.1995, „Słupy na Odrze”; Franciszek Kosma, Dziennik Bałtycki, 10 .08.1998, „85 lat temu urodził się E.J.O”; Julisz, Gazeta Robotnicza (Wrocław), 7.10.1993, „Człowiek Rodła”; Gazeta Dolnośląska, „Pamięć Osmańczyka”, 9.08.1993; Nowa Trybuna Opolska, ¾,10.1998, „Rocznica śmierci Edmunda Omańczyka”, autor: Wł.; Nowa Trybuna Opolska, „Czwarta rocznica śmierci Omańczyka”, 2/3.10.1993, autor: IKA; Gazeta Dolnośląska, autor: ja, 10.10.1993, „W osiemdziesiątą rocznicę urodzin, pamiętamy Osmanczyka”; Gazeta w Opolu, Krzysztof Tarka, „Spełnione marzenie”, 3.10.1994; Gazeta Robotnicza (Wrocław), Bohdan Krakowski, „Osmańczyk zawsze z Wrocławiem”, 29.06.1995; Trybuna Opolska, H. Hajduk-Nijakowska, „Ostał nam się jeno mur”, 13/14, 1991; Gazeta Poznańska, Bogna Wojciechowska, „Opolski Zlot”, 21.06.1991; Kurier Zachodni, Łukasz Wyrzykowski, „Uroczyste odwołanie powstań śląskich”, 23.06.1991; Przegląd Katolicki, Piotr Wojciechowski, „W pionie i w poziomie okno na ogród”, 16.06.1991; Polska Zbrojna, Zbigniew Damski, „Powrót do korzeni”, 1.03.1992; Trybuna, Zygmunt Rola, „Rozmowa z prof. Anną Wolf-Powęską. Fobie i paradoksy”, 22.03.1992; Dziennik Polski, Aleksandra Nowak, „Polscy Niemcy czy niemieccy Polacy? -mniejszością jest ten kto chce”, 27.10.1992; Gazeta Olsztyńska, Stanisław Jermakowicz, „Piramidy a dziedzictwo pruskie”, 8.01.1996; Gazeta Wyborcza, Włodzimierz Kalicki, „Niemcy za pazuchą”, 23.03.1991; Gazeta Robotnicza, Lena Kaletowa, „Śląsk płonie”, 31.03.1992.
Box/Folder 20 : 7

Wycinki Prasowe, 1956-1993

Scope and Contents note

Nowa Kultura, nr 15, 08.04.1956(!), E.J. Osmańczyk, „Wstęp do poważnej rozmowy”; Żołnierz Wolności, nr 215, 15.09. 1989? (rok nieczytelny), Marian Trzymusiak „Tamten wrzesień”; Nowe Książki, 06.1989, bez autora „Kronika literacka, naukowa i wydawnicza”; Kobieta i Życie, 13.09.1989, rozmowa z Gabrielą Cwojdzińską „Dawać najwięcej”; Trybuna Śląska, 10.06.1991, „Epitafium Wilhelma Szewczyka”; Polityka, 20.09.1980, E.J. Osmańczyk, „Refleksje Polaka znad Odry”; Dziennik Zachodni, 06.05.1991, „Majowe święta!”; Słowo Ludu, 10.05.1991, Jadwiga Karolczak, „Będziemy zabijać”; Życie Warszawy 17.05.1991, Konferencja dziennikarzy „Kraj-emigracja”; Gazeta Wyborcza, 05.10.1991, Marian Brandys, „Popłoch w Berlinie”; Tygodnik Gdański, 19.05.1991, Barbara Sułek-Kowalska, „Powstawanie z prochu”; Słowo Powszechne, 30.05.1991, „Uczył nas ewangelicznego optymizmu” (ad. beatyfikacja Prymasa Wyszyńskiego); Słowo Powszechne, 30.05.1991, Wojciech Strzecha, „Człowiek” (Słownik Polski); Gazeta Robotnicza, 31.03.1992, Władysław Chlebowski, „Dramatyczna skarga”; Słowo Polskie, 08.05.1992, „Okruchy historii”; Tygodnik Solidarność, 29.05.1992, Wioletta Skawińska, rozmowa z Romualdem Bukowskim „Całe życie działałem niezależnie”; Życie Warszawy, 09.07.1992, „Co dalej z PAP-em”; Trybuna Śląska, 22.07.1992, Jacek Borkowicz, „Pleszewska Kasztelanka”; Głos Szczeciński, 26.07.1992, Jacek Borkowicz „Kasztelanka z komputera”; Polityka, 18.07.1992, Stanisław Podemski, „Dama z busolą”; Ekspres Wieczorny, 28.05.1991 (nr 102), „Wizyta papieża na znaczkach”; Życie Warszawy, 12.05.1991, Marian Brandys, „Berlińska wiosna”; Trybuna Opolska, 04.05.1991, Święto narodowe 3 Maja na Opolszczyźnie”; Rzeczpospolita, 28.04.1991; Głos Szczeciński, 26.04.1991, B.Onichimowski, „Data”; Polska Zbrojna, 29.04.1991, Stanisław Łukaszewski, „Sanktuarium ‘Poległym na Wschodzie’”; Trybuna Opolska, 13-14.04.1991, Marek Wrotowski, „Powtórka z polskiego”; Gazeta Nowa Zielonogórska, 17.04.1991, Zbigniew Ryndyk, „Nie kablować”; Rzeczpospolita, 26.05.1991, Dariusz Fikus, „Bokser z Bostonu”; Agencja „Glob” 30.07.1992, Mirosława Dołęgowska-Wysocka, „Artystyczna klapa”; Polityka, 13.04.1991, Bogdan Danowicz, „Szukam sponsora” (listy do redakcji); Kobieta i Życie, 03.04.1991, Anna Brzozowska, „Tropem legendy”; Przegląd Tygodniowy, 07.04.1991, Mariusz Urbanek, „Lęki lokalne”; Polityka, 30.03.1991, Ludwik Stomma, „Maniera Bendera”; Rzeczpospolita, 1-3.04.1991, Rozmowa z Marią Sikorską, „Moja siostra – Ola Watowa”; Kurier Zachodni, 11-12.03.1991, Roman Roessler, „Europa ojczyzn i regionów”; Gazeta Wyborcza, 25.03.1991, Jacek Borkowicz, „Widmo starego Fryca”; Trybuna Opolska, 17.06.1991, Tadeusz Lubiejewski, „39 tysięcy niepoczytnych książek”; Dziennik Łódzki, 18.06.1991, Tadeusz Lubiejewski, „39 tysięcy niepoczytnych cegieł”; Nowa Europa, 27.09.1992, Zbigniew Puchalski, „Pożegnanie z orderami” (ad. Order budowniczych); Odra, 05.1991, Justyna Wrzosek-Matl, „Jak przygotowywano pionierów”; Polityka, 03.10.1992, Tadeusz Kołodziejczyk, „Blaszki czy Ordery”; Nowa Europa, 11.10.1992, Nagrody dla dziennikarzy „Feminizacja pozytywna”; Sztandar Młodych, 27.09.1992, Aleksandra Szarłat, „Facetka z logiką”; Tygodnik Solidarność, 14.08.1992, Barbara Sułek, „Z ziemi obcej do Polski”; Słowo Powszechne, 26.06.1991, Jan Dobraczyński, „Polak – zesłaniec proboszczem w Irkucku”; Tygodnik Solidarność, 19.07.1991, opr. Agnieszka i Stanisław Remuszkowie „Budowniczowie PRL”; Dziennik Polski, 10-11.08.1991, Krzysztof Strzelecki, „Na początku był Rubinstein”; Nowiny, Rzeszów, 29.08.1991, j.g. „Katyń, Charków, Miednoje – wątpliwości, tajemnice”; Głos Poranny, 09.08.1991, Tadeusz Rynkiewicz, „Skubiszewski w ONZ”; Gazeta Olsztyńska, 09-11.07.1991 „TOP z Nowego Światu”; Przekrój, 25.08.1991, Eryk Lipiński, „Historia jednej tablicy”; Nowiny, 12.08.1991, Krzysztof Strzelecki, „Na początku był Rubinstein” /Gazeta Pomorska 2x; Słowo Polskie, 30.11-1.12.1991, Marek Nikodemski i Eugeniusz Stelmach, rozmowa „Po latach z przeklętym systemem”; Kurier Polski, 24.09.1991, Ryszard Ciemiński, „Dramat Słowińców”; Życie Warszawy, 27.06.1991, Jolanta Głodowska, „Zło z nudy zrodzone”; Słowo Powszechne, 06.08.1991, Halina Kowalska (Barbara Sułek-Kowalska?), „ Dla zachowania polskości”; Głos Poranny, 18.12.1991, Marianna Szymusiak, „Polska solidarność”; Gazeta Wyborcza, 14-15.03.1992, Anna Wolf-Powęska, „Krzyżowcy szukają wroga”; Zielony Sztandar, 26.05.1991, (wybrał l.k.) „Ojciec i pasterz”; GLOB, 07.11.1991, podp. „Świr świrem pogania i czubkami goni”; Gazeta Olsztyńska, 08.12.1991, podp. KAT, „Satyrycy do śmiechu”; Trybuna Opolska, 17.10.1991, zdjęcie T. Kwaśniewskiego, budynek banku w Opolu przy ul. Jana Edmunda Osmańczyka; Polityka, 23.11.1991, „Polityka i obyczaje”; Dziennik Zachodni, 20-22.12.1991, Krzysztof Strzelecki „Miała być szopka”; Gazeta Robotnicza, 30.12.1991, Marek Krajewski, „KUP PAN KSIĄŻKĘ”; Gazeta Lubuska, 8-9.02.1992, Alfred Światycki, „Łużyczanie – naród bez państwa”; Dziennik Bałtycki, 21-22.12.1991, Regina Osowicka, „Po 13 stopniach na szubienicy”; Trybuna Opolska, 30.12.1991, Zygmunt Nowak „Klucz do epoki”; Trybuna, 27-29. 12.1991, Zygmunt Słomkowski, „Gdzie się biją, gdzie przestali”; GLOB, 19.03.1992, „Z pożókłych kartek”, recenzja książki E.J.Osmańczyka „Rzeczpospolita Polaków”; Tygodnik Demokratyczny, 04.10.1987, Ewa Wilcz-Grzędzińska, „Diagnoza nie leczy”; Rzeczpospolita 29-30.05.1991, (jf) 10. rocznica śmierci Prymasa Wyszyńskiego; Trybuna Śląska, 02.05.1991, Halina Smolańska „Morcinek a Stalinogród”; Dziennik Lubelski, 04.03.1992, Barbara Kazimierczyk, „25-lecie śmierci Jana Wiktora”; Przegląd Katolicki, 15.11.1987, Piotr Wojciechowski, „postmodernizm i dalej”; Tygodnik Powszechny, 08.03.1992, Tadeusz Żeńczykowski, „AKCJA N – Antyniemiecka propaganda AK”; Gazeta Krakowska, 02.10.1987, Brunon Rajca, „Kronika osobista”; Gazeta Wybrzeże, 02-03.05.1992, „Piotr Wojciechowski poleca”; Wprost, 24.05.1992, Leszek Mazan, „Pociąg do stolicy”; GLOB, 04.06.1992, Andrzej Osenka, recenzja („Z pożółkłych stronic” ad. „Rzeczpospolita Polaków”); Odra, 04.1992, Spis treści miesięcznika społeczno-kulturalnego Odra za rok 1991; Głos Pomorza, 17-18-10.1992, Jolanta Sobolewska, „Most nad przepaścią”; Tygodnik Powszechny, 18.10.1987, Marcin Król, „Krótki dystans, długi dystans”; Polityka, 04.01.1992, Artur Międzyrzecki, „Grudzień 1981”; Tygodnik Popularny, 27.10.1991, Zdzisław Tuszyński, „Bilans”; Panorama, 23.04.1989, Wilhelm Szewczyk, „Lud polski się nie da”; Gazeta Pomorska, 24.04.1989, Kazimierz Ostrowski, „Lud polski się nie da”; Zielony Sztandar, 03.09.1989, Ewa K. Czaczkowska, „Bliżej prawdy”, rozmowa z prezesem Zw. Sybiraków, senatorem Ryszardem Rajflem; Kurier Podlaski, 14.09.1989, rozmowa z prof. Eugeniuszem Kusielewiczem „Polonia też potrzebuje pomocy”; Trybuna Opolska, 02.02.1989, „Edmund Gadziński nie żyje” – wspomnienie/informacja; Trybuna Opolska, 01.03.1993, Józef Szczupał, „Impreza u Koraszewskiego”; Dziennik Ludowy, 14.02.1993, Ryszard Miazek, „Ruch Polski”; Trybuna Opolska, 7-8.11.1992, Józef Szczupał, „Jubileusz bytomskiego gimnazjum”; Wiadomości, 19.01.1993, (ms) „Spór zbiorowy”; Gazeta Robotnicza, 11.01.1993, (LK) „Bezrobotny laureat”; Gość Niedzielny, 08.11.1992, „Spod znaku Rodła”; Rzeczpospolita, 19.07.1993, (z.m.) „Niemiecki przewodnik po Śląsku”; Odrodzenie, 03.10.1987, Przegląd prasy; Dziś, styczeń 1993, Wojciech Żukrowski, „Zabawa w chowanego”; Tygodnik Powszechny, 13.09.1987, Edmund Osmańczyk, „Jedyny warunek: stabilizacja na 20 lat”; List otwarty do premiera RP; Andrzej Walicki, „O sytuacji politycznej”. Waldemar Kuczyński „W tym największy jest ambaras”.
Box/Folder 21 : 1

Wystąpienie E. J. Osmańczyka w Chatham House, 1985 May 9

Scope and Contents note

Notes for guests, Informator dla przyjezdnych gości Chatham Mouse; Kopia listu do Mrs Elizabeth Boston, Główny Ośrodek Informacji (British Information Service), podpisane A.E. Huckle; Lista gabinetu brytyjskiego, Centralne Biuro Informacji do E. J. Osmańczyka.
Box/Folder 21 : 2

The Performing Right Society, 1985 May

Scope and Contents note

Załączniki dotyczące prezentacji Encyklopedii ONZ E. J. Osmanczyka w PRS w Londynie, maj 1985.
Box/Folder 21 : 3

Koperta „Solidarność”, 1981-1985

Scope and Contents note

13 luźnych wycinków materiałów propagandowych „Solidarności”; Plakat propagandowy „Solidarności” (Z pnia narodowej zdrady); Wycinki różne, 1981, 1983, 1984, 1985.
Box/Folder 21 : 4

Listy prywatne, 1970

Scope and Contents note

Rafał Urban, 6.11.1970; Piotr Zaremba, list oraz uwagi ad. „Był rok 1945”; Ludwik Afa, 14.7.1970, uwagi ad. Był rok 1945”; Stanisław Lorenz, list z podziękowaniem.
Box/Folder 21 : 5

Różne, 1957-1970

Scope and Contents note

Skład delegacji Bundestagu do Sejmu, 1.10.1970; E. J. Osmańczyk, Jarosławowi Iwaszkiewiczowi w hołdzie, 1970; Twórczość, list Iwaszkiewicza do E. J. Osmańczyk; Instytut Historii PAN; Uwagi na temat Hoover Institute Library, 26.03.1957; Hamilton do E. J. Osmańczyka, 1960; Biuletyn Specjalny, Materiały i dokumenty, 23.05.1968; E. J. Osmańczyk, Dziennik Ludowy, styczeń 1966, Najgroźniejszy wulkan zachodniej półkuli”, 2 razy; Informator Societe Europene de Culture (SEC); Kartka od R. Kapuściński; 8 fotografii, ad. Kaskady Rodła, z podpisami; 9 rysunków/komentarzy rysunkowych, El Pais; 7 komentarzy rysunkowych (karykatur); Karykatura E. J. Osmańczyk; Życiorys E. J. Osmańczyka w języku angielskim.
Box/Folder 21 : 6

Plik II, 1989

Scope and Contents note

Szkic/projekt stworzenia organizacji „Komitet rodzin poległych na wschodzie” (pisane w ostatnich chwilach życia); Pismo ambasady/konsulat PRL w Bernie, w sprawie zmiany obywatelstwa, 12.09.1989, odpowiedź na interwencję poselską; NCSM (Niezależne Centrum Studiów Międzynarodowych), 26.09.1989, zaproszenie NCSM, Warszawa na kolokwium nt. stosunków polsko-niemieckich, podpisano K. Wóycicki; G. Potarzyński, kopia wywiadu R. Reiffa z Gazety Wyborczej, usuniętego z GW nr 84, 18.09.1989 („Czy PAX odejdzie w nicość?”); Polish Association for the Club of Rome, zaproszenie do udziału w spotkaniu Klubu, nt. Future World Costallation, 18.09.1989; Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego, 5.10.1989, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu; Rachunki z Regency Hotel, wrzesień światowego 1989; Korespondencja w sprawie założenia Światowego Związku ŚwiatPol, od Sekretarza Generalnego Towarzystwa Polonia Józefa Klasy do prof. A. Stelmachowskiego.
Box/Folder 21 : 7

Listy prywatne, 1955-1987

Scope and Contents note

Liza Larsen x 2; Eleanor Roosevelt x 2; Alexander Hertz x 4; Walter Lippman; W.R. Malinowski (adres Wierzyńskiego); red. Henryk Korotyński 2 x; Rutka(?) Langer; prof. Witold Rudowski 2 x; prof. Józef Drożdżak; Marian Brandys; Paul G. Hoffman; Edward Ochab (minister rolnictwa); Stevenson, Rifkin&Wirtz (ad. broń jądrowa - opinia Stevensona); US Steel Corporation-John Munhall III, Marian Ille-1000 numerów Przekroju 3 x; E. Osmańczyk do Carl F. Stover; Carl F. Stover – Brookings Institution 3x kopia odpowiedzi; Harmonogram 30-dniowej podróży po USA, Governmental Affairs Institute; Chester Bowles; Prof. Jan Szczepański, VI/1987; Stanisław Strzetelski, Polski Instytut Naukowy w Ameryce; Michel Poniatowski 2 x; Stefan Żółkiewski; George Cullen, National Press Club; Theodor C. Sorensen w imieniu Johna F. Kennedy, 21.09.1957; Melvin Berheim, Governmental Affairs Institute + odpowiedź E. J. Osmańczyka; Melchior Wańkowicz, plik korespondencji, maszynopis + rękopis, 03.05.1973, wezwanie na przesłuchanie ws. M.Wańkowicza; Wilhelm Szewczyk, styczeń 1971; Andrzej Wajda ws. filmu (07.02.1971); Projekt Kongresu Równości Rasowej, Martin Luther King; Jerzy Blikle, 16.02.1974; Prof. Alfons Klawkowski, 07.02.1977; Prof. Manfred Lachs 3x, 20.04.1973, 23.07.1971; Anton Nawka, 31.12.1986; Bogdan Baran (?), 19.01.1989; Stuart Lilico, Departament Stanu, 23.10.1956, przedłużenie pobytu; Polskie Radio, Jerzy Pański, zaświadczenie że E.J.O jest korespondentem w USA, 15.11.1956; PAP, Umowa z PAP-em ws. pracy; Zaświadczenie o przyznaniu nagrody Kuriera Polskiego za książkę „Wisła Kraków to Rodło”; E. i Teodor Parniccy, Życzenia noworoczne 1973; Pani Feliksa Buss (Radomsko); E.J. Osmańczyk do Prezydium Sejmu ws. odmowy przez NRF wizy wjazdowej do Norymbergi, 24.11.1976; E. J. Osmańczyk do Ministerstwa Sprawiedliwości, ws. mec. Ludwika Affy, interwencja, ad. sprawy Rodła; E.J. Osmańczyk do Kuratorium Instytutu Zachodniego, prof. Lehr-Spławiński, 29.11.1955; E. Grabowski –z przekazanie ex-librisu E. J. Osmańczyka; E. J. Osmańczyk do Głosu Wielkopolskiego Poznań, Ludwik Kapuścik, rękopis; E.J. Osmańczyk Klub Poselski PZPR ws. przywrócenia nazwy okręgu, który reprezentuje; Michał Hoffman (PAP), 02.11.1957, ocena korespondencji; PAP, zaświadczenie delegowania E.J. Osmańczyka do Waszyngtonu jako korespondenta PAP-u i PR; Dr Marek Masnyk, Opole, WSP, prośba o wyjaśnienie; Prośba o informację nt. działaczy ZP w Niemczech; Dokumenty dot. filmu oświatowego pt. „Znakiem ich było Rodło”; Olgierd Domaniewski ws. interwencji odnośnie do gospodarstwa rolnego; A.A. Desser, 06.1972, (Federal Mediation and Concilliation Service); Instytut Śląski, dot. Członkostwa honorowego Instytutu w Opolu; Witold Domański, list prywatny, Johannesburg, 02.05.1973; Maria Kwoczkowa, Opole, podziękowanie za wstawiennictwo, 09.03.1973.
Box/Folder 21 : 8

Wypowiedzenie umowy na wznowienie wydania Encyklopedii ONZ, 1975 November 21

Scope and Contents note

dot. zrzeczenia się praw autorskich przez PWN, podp. Stanisław Puchała.
Box/Folder 21 : 9

Hoover Institution, 1958 Feburary 6

Scope and Contents note

podp. C. Easton Rothwell dot. artykułu.
Box/Folder 21 : 10

E. J. Osmańczyk, „Sprawy Polaków po latach”, 1969 May

Scope and Contents note

rozmowa spisana z taśmy magnetofonowej dla „Życia Warszawy”.
Box/Folder 21 : 11

Pisma/listy w spr. interwencji poselskich, 1984

Box/Folder 21 : 12

Materiały do polskiego wydania Encyklopedii ONZ+ korespondencja angielska, 1974-1987

Scope and Contents note

13 luźnych kartek-haseł, zbiór dokumentów ditto 1974; Zgromadzenie Ogólne; Biuletyn Specjalny – przegląd wydarzeń międzynarodowych 1984,1986, 1987; Dokument Konferencji Sztokholmskiej ad. rozbrojenie, 03.11.1986 (Rzeczpospolita, 03.11.1986); Nowy Dziennik – 11.11.1986 „Między Waszyngtonem a Teheranem”; Angielska korespondencja (depesze) z wyd. Taylor &Francis; Herder Foundation, Wiedeń, korespondencja.
Box/Folder 21 : 13

Materiały i korespondencja, język polski i angielski, 1984-1986

Scope and Contents note

dot. Encyklopedii ONZ, Wyd. Taylor&Francis, 1984, 1985, 1986; korespondencja półprywatna dot. Encyklopedii angielskiej – Basil Larthe i Joel Pachman, 1984-85; korespondencja Taylor&Francis (Anthony Selvey), 1986; korespondencja z Joelem Pachmanem, 1984-1985; Taylor&Francis, korespondencja dot. Encyklopedii, 1985.
Box/Folder 21 : 14

Ad. Encyklopedia ONZ– korespondencja, 1975-1983

Box/Folder 22 : 1

Mowy sejmowe E. J. Osmańczyk, 1981-1985

Scope and Contents note

Wystąpienie 26.05.1982 („Ład”, nr 10, 13.06.1982); Przemówienie, 31.01.1983; Przemówienie, 10.11.1981; Wystąpienie… Trybuna Opolska, data?; Wystąpienie, 06.07.1982, Rzeczpospolita; Wystąpienie, 26.05.1982, 2 x; Wystąpienie (posiedzenie 04.05.1982), rękopis; Maszynopis +rękopis; Wystąpienie, 25.03.1982, rękopis („O ocalenie rozumu Polaków”); Wystąpienie, 24.05.1982, rękopis; Wystąpienie, 06.07.1982; Janusz Atlas, wywiad z E. J. Omańczyk, „Samotny jeździec” ,Tu i teraz, 16.06.1982 (na odwrocie Urban); Trybuna Opolska, 05.02.1983, Wystąpienie sejmowe z 21.01.1983; E. J. Osmańczyk, niewysłane pisma, (interpelacja poselska) dot. Marszałka Sejmu Stanisława Gucwy, redakcja dzienników Rzeczpospolita i Życie Warszawy; Angielskie tłumaczenie wystąpienia E. J. Osmańczyk z 27.05.1982; E. J. Osmańczyk, list do E. Gierka; Zygmunt Rola, Głos Wielkopolski, 17-19.09.1982; Trybuna Opolska, 08.08.1982, Wystąpienie E. J. Osmańczyk, (06.07.1982) 5 x; Trybuna Opolska, 01.06.1982, Wystąpienie E. J. Osmańczyk, 26.05.1982; Wystąpienie E.J. Osmańczyk, 09.05.1975, maszynopis 2 x; Lublin 01.02.1983, Apel do Sejmu PRL, podp. Karol Małcużyński, Edmund J. Osmańczyk, poza tym podpisane przez 107 obywateli Ziemi Lubelskiej z 1154 pracowników FSC (Fabryka Samochodów Ciężarowych), kopie DW Prymasa Józefa Glempa; 21.09.1984, Wystąpienie w Sejmie, maszynopis i rękopis; Wystąpienie, 26.04.1984; 25.07.1985.
Box/Folder 22 : 2

Urban – wycinki prasowe, pisma, korespondencja, 1981-1984

Scope and Contents note

E. J. Osmańczyk, 30.04.1983, „Ład”, 08.05.1983; E.J. Osmańczyk, „Rzecznik antydialogu czy rzecznik rządu” (Jan Urban), nie poszło do druku; Kazimierz Kąkol, „Tu i Teraz”, nr 43, „Seanse nienawiści” (data?); PAP, zagraniczna, 15.11.1984, „CIA i dywersyjne rozgłośnie radiowe” (?); Rękopis, 1984, list do gen. Jaruzelskiego; List otwarty Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald do prezesa Rady Ministrów, J. Urban –współzałożyciel Grunwaldu; List członków komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” do premiera, 17.09.1981; List jw. do E. J. Osmańczyka z wyrazami uznania i prośbą o spotkanie; List wicepremiera Mieczysława F.Rakowskiwgo, 12.07.1983, odpowiedź na interpelację z 30.04.1983; Pismo Kancelarii Sejmu (Kazimierz Świtała) w spr. przynależności Polski do MOP, 12.05.1983; E.J. Osmańczyk, do Marszałka Sejmu S. Gucwy, ws. odpowiedzi na list dot. interpelacji; Odpowiedź S. Gucwy, 05.05.1983; List Urbana ws. opublikowania listu E.J.O. z 19.08.1981, brak zgody; E.J. Osmańczyk, 30.04,1983, do marszałka S. Gucwy, w załączeniu interpelacja E. J. Osmańczyka do obywatela wicepremiera Mieczysława Rakowskiego; Wiceprezes M. Rakowski w spr. Urbana, doręczono osobiście; Marszałek Sejmu S. Gucwa, pismo ws. artykułu J. Urbana w nr 5 tygodnika Tu i Teraz; 01.03.1983, interpelacja poselska ws. J. Urbana, załącznik Sprawa Urbana, Kazimierz Koźniewski „Ociosywanie mgły”, 13.04.1983; „Obserwator”, „Wyssane z palca”, 01.07.1983 (?); M. F. Rakowski, do marszałka Sejmu PRL S. Gucwy, 14.03.1983, ws. artykułu J. Urbana z 03.02.1983, Tu i Teraz; E. J. Osmańczyk do red. Naczelnego Rzeczpospolitej J. Bareckiego, ws. wycofania się ze współpracy z dziennikiem, rękopis i maszynopis; List, J. Urban do E. J. Osmańczyka ws. mowy sejmowej opublikowanej w Szpilkach, 26.08.1981; Notatka do biur E. J.O. o sytuacji w dniu 07.11.1981 do Biura Politycznego (niewysłane); E. J. Osmańczyk, 07.09.1981, interpelacja posła Ziemi Opolskiej E.J.O. ws. szkalowania Sejmu przez rzecznika rządu, niewysłane 2 x; List protestacyjny do gen. W. Jaruzelskiego, ws. afery Jurczyk-Rakowski, niewysłane; E. J. Osmańczyk, Prezydium Sejmu PRL, niewysłana interpelacja ws. skalowania Sejmu przez rzecznika rządu; List do prof. Jana Szczepańskiego (członka Rady Państwa); E.J. Osmańczyk, do Prezydium Sejmu, 07.11.1981, ad. szkalowanie rządu przez J. Urbana; E.J. Osmańczyk, do gen. Jaruzelskiego, ad. szkalowanie sejmu prze Urbana, 07.09.1981; M. F. Rakowski (wicepremier), ws. szkalowania rządu przez Urbana, zawieszenie publikacji Urbana; E. J. Osmańczyk, do Marszałka Sejmu S. Gucwy, rękopis ws. twórczości J. Urbana; M. Rakowski, 25.08.1981, do E. J. Osmańczyka. ad. twórczość Urbana; E.J. Osmańczyk do J. Urbana, 19.08.1981, ad. wiarygodność rzecznika rządu 2x; E. J. Osmańczyk do J. Urbana, odpowiedź na list 01.09.1981; Marian Buchowski, Trybuna Opolska, 24.08.1981, ad. Urban 2 x; Szpilki, 06.09.1981, Urban, s.22; Szpilki, 08.11.1981; Korespondencja R. Bugajewskiego ws. Passenta, kopia listu; Trybuna Ludu, 15.09.1981, ocena prezydium rządu w sytuacji kraju, 25.10.1981.
Box/Folder 22 : 3

Plik Izrael, 1938-1986

Scope and Contents note

Izrael, Superstar Holidays, Reklamówka; Fiszka nt. źródeł o tematyce żydowskiej, PWN, Bleter far Geszichte,1985; Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, IPN, Warszawa, marzec-kwiecień, Rozwiązanie kwestii żydowskiej; Biuletyn Specjalny, Watykan, Jan Paweł II, Wykorzenienie antysemityzmu, 29.10.1985; Tygodnik Powszechny, nr 17, 23.04.1967, (Milczenie Piusa XII- ks. Andrzej Bardecki), ”Zapiski Załmena Lewentala” znalezione w Oświęcimiu/Auschwitz; Tygodnik Powszechny, nr 24, 17.06.1979, 17.06.?, Kazanie Papieża w Oświęcimiu Brzezince 7.06.1979, maszynopis; Tygodnik Powszechny, nr 13, 31.03.1968,-Bibliografia Żydowska, wybór 1969, (urywki z różnych artykułów na ten temat); Tygodnik Powszechny, nr. 7, 12.02.1967, Bibliografia Żydowska; Przegląd Kulturalny, publikacje nt. żydowskie; Biuletyn Informacyjny Ambasady Izraela, 1964; Biuletyn Informacyjny Poselstwa Izraela, 29.10.1948, 1949, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963; Różne: Bibliografia nt. żydowskie, maszynopis; J. M. Bocheński, Listy do redakcji, „Kultura” 7-8 nr, 1986 r.; Israel Shahak, ad. artykuł Normalność w nieludzkim świecie. Uwagi o artykule Timothy Garton Asha; Alfred Wieślicki, 27.12.1986, List do Edmunda J. Osmańczyka; Kurier Poznański, 23.01.1938, Zszywka artykułów nt. żydowskie; New Polish Publications, 1-3.1986; Zbigniew Bargielski, The history of Jews through New Publications; “Grunwald”, Biuletyn Informacyjny, nr. 1, 1986; Przegląd Kulturalny, nr. 16, E. J. Osmańczyk, Jerozolima bliska jest Warszawie; (M. Podkowiński, Cienia Eichamanna nad NRF); Przekrój, 7.10.1986, T. Bentkowska, Polonia paradisus Iudeorum; Polityka, 20.09.1986, nr 38, J. Topolski, Przywileje Żydów; E. J. Osmańczyk, Notatka nt. Apelu do Żydów Polskich, 07.01.1946; Biuletyn Informacyjny Ambasady Izraela, 15.05.1966 (25 Ijar 5725) Gazeta Robotnicza (Dziennik PZPR), Śladami przeszłości, 28.05.1986; E. J. Osmańczyk, Hasła do Encyklopedii ONZ; Jewish Chronicle, 02.05.1986, Yoram Kassel, Poland will renew links with Izrael; Forward, 4.7.1986; Gill Sedan, Israel and Poland will exchange diplomats; E. J. Osmańczyk, Żydzi w procesie norymberskim 1945-1946, (18 stron); Przegląd Tygodniowy, Mroczne Stany, J. Morawski, Pytlakowski, ad. Pogrom w Kielcach, nr. 32, 1986; Aleksander Smolar, Tabu i niewinność, Kultura Paryska (?), zszywka 38 stron; Fragment opisu Jerozolimy.
Box/Folder 22 : 4

E. J. Osmańczyk, „Polska i Izrael", 1987

Box/Folder 22 : 5

Meksyk. Materiały przygotowane do rozmów z delegacją Meksyku w Warszawie, 1972-1974

Box/Folder 22 : 6

Różne, 1964-1986

Scope and Contents note

Biuletyn Trybuny Odrzańskiej 1986, (adnotacja „poufne/do użytku wewnętrznego”); Biuletyn Krótkofalowców, 2 x, lipiec-wrzesień 1982; List E. J. Osmańczyk do Tokio, 26.01.1983; Treść wywiadu E. J. Osmańczyka dla RTV; E. J. Osmańczyk, Polityka, 19.11.1983, Listy z Ameryki; E. J. Osmańczyk, Polski Przegląd Kartograficzny, 1/76; E. J. Osmańczyk, Wystąpienie sejmowe; Stefan Ciepły, Życie literackie, „Twarda złotówka to nie cel sam w sobie”, nr 1642; E. J. Osmańczyk, Rzeczpospolita, „Jestem realistą”, 11.08.1983; E. J. Osmańczyk, 60 lat widziane znad Odry, Życie Warszawy, 19.07.1978; Ryszard Basita, Tygodnik Kulturalny, 09.10.1988, E. J. Osmańczyk ad. Słownik Współczesnych Pisarzy.
Box/Folder 22 : 7

Listy różne, 1862-1970

Scope and Contents note

Ad. Kochińczycy, J.I. Kraszewski, dot. artykułu z 15.12. 1862 r., Przegląd Europejski (!); Lidia Gudyś, Zawiercie, 01.07.1977; E. J. Osmańczyk do W. Szewczyka, 07.04. 1970, rękopis; List E. J. Osmańczyk do Jerzego Rychlewskiego, 02.12.1975; E. J. Osmańczyk do Józefa Kardysia, I sekretarz KW Opole, 18.02. 1972; E. J. Osmańczyk do Edwarda Gierka, I sekr. KC PZPR, 10.10.1975, rękopis i maszynopis; Wyciąg z artykułu prof. Janusza Reykowskiego pt. „Rozwiązanie konfliktu”, Polityka nr 1/1983; Dr W. Kalita, Dębica, 27.03.1982 +załącznik autora pt. „Uwagi na temat bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej Polski”; E. J. Osmańczyk do Yukimori Akanoma, Tokio, 26.01.1983, ad. Encyklopedia; Ad. Recenzja Encyklopedii, list do PWN-u w języku francuskim; E. J. Osmańczyk „Do kolejnej generacji polskich reportażystów”, 06.06.1979; E. J. Osmańczyk, do wiceprezesa PR H. Wernera, 24.10.1958 z NY ws. korespondencji; BS, 17.08.1983, ad. Złotówka, waluta krajów socjalistycznych i jej znaczenie międzynarodowe; MSZ, Informacja nt. realizacji funkcji koordynacyjnych MSZ w działalności państwa na zagranicę” 03.01.1983; Uchwała Prezydium Sejmu z 22.01.1982 ad. określenie wysokości diet poselskich 2 x.
Box/Folder 22 : 8

E. J. Osmańczyk, „Was ist heute Europa?” ad. bezrobocie, 1961-1985

Scope and Contents note

Artykuł G. Gotesmana, Przegląd Kulturalny, 19.01.1961, “Wasz korespondent”.
Box/Folder 22 : 9

Korespondencja z Instytutem Śląskim, 1984

Box/Folder 23 : 1-2

Publicystyka/artykuły E. J. Osmańczyka, 1981-1985

Scope and Contents note

„Legalna narkomania”, X 1986; MONAR, X 1986, rękopis, Brulion wystąpienia w Sejmie, 28.07.1983; Fragment przemówienia, Sejm, 27.05.1985 2 x; „Przeszłość i przyszłość ludowego Sejmu”, 10.06.1985, rękopis 2 x; „Niemcy i Polska w Europie”, na spotkaniu GFS we Fryburgu, 29 IX – 3 X 1986; Tygodnik Powszechny, rękopis i maszynopis, „Odniemczyć i odpolszczyć problemy Europy” 2 x; Uroczystości ku czci Walentego Rozdzieńskiego, „Sprawy Polaków 1986”, 2 x; Tygodnik Powszechny, „Myślenie na przełomie epok”, V 1986, prawa człowieka?, 2x; „Ocalić tradycje Polski Zachodniej”; „Minione i następne lata”, IX 1984; „ONZ widziany inaczej”; „Żydzi w procesie i wyroku Norymberskim 1945-46”; „Myślenie na przełomie epok” (cykl artykułów): „Koniec doktryny Clausewtiza”, V 1986; „Czernobyl a pokojowe współistnienie”, V 1986; „W Polsce”, „W Europie” „W świecie”, III 1986; Polityka, 10.11.1983, „Listy z Ameryki”; Polityka, nr 40, 01.10.1983 i 19.11.1983, 2 wycinki prasowe.
Box/Folder 23 : 3

Korespondencja różna, 1980-1985

Scope and Contents note

Kondolencje dla p. Maryny Zagórskiej po śmierci jej męża Jerzego Zagórskiego, 07.08.1984; Do I sekretarza Ziemi Opolskiej, projekt 01.11.1984; Interwencja u red. naczelnego Józefa Bareckiego w sprawie ingerencji w tekst artykułu żony J. Klimowicz, opublikowanego w Rzeczpospolitej, 17.11.1984; Ilość Czechów w Rzeszy Niemieckiej, 05.11.1984; Brudnopis podziękowania dyrektorowi Ziemi Przemyskiej Cezaremu Kotowiczowi za wydanie katalogu prac Janiny Kłopockiej, 05.09.1984; List E. J. Osmańczyka do Czesława Miłosza, NY, 09.10.1980; E. J. Osmańczyk do Jerzego Turowicza (Tygodnik Powszechny), 31.18.1984; List ws. składu Encyklopedii do dyr. PWN-u 24.08.1981, E. J. Omańczyk; List PIW do prezesa ws. wznowienia książki „Był rok 1945”; E. J. Osmańczyk do Józefa Tejchmy, min. kultury i sztuki dot. Encyklopedii, reklamacja ws. honorarium, 09.06.1982 + rękopis; Szkic wystawy „Pod znakiem Rodła”, 1985.
Box/Folder 23 : 4

Plik – dokumenty powstałe na potrzeby Konwersatorium im. Bogdana Gotowskiego, 1985

Scope and Contents note

Idea Rady Konsultacyjnej; E.J. Osmańczyk – 3 rękopisy; 3 pisma do W. Jaruzelskiego; Tezy dot. przełamania kryzysu ekonom.-społ. i działań zmierzających do zapobieżenia katastrofy ekologiczno-ekonomicznej.
Box/Folder 23 : 5-6

Listy prywatne różne, 1953-1969

Scope and Contents note

Polemiczne w tym: listy czytelników- reakcja na artykuł E. J. Osmańczyk – Życie Warszawy, 22.07.1969 nr 173 „Zapis żywy”, 23 listy; listy z Zagrodna 1953-54, listy czytelników z 1956-57 w tym listy via Polskie Radio (Biuro Listów 1956).
Box/Folder 23 : 7

Korespondencja różna –listy poselskie, 1952-1953

Scope and Contents note

Na początku – 2 luźne kartki dot. uwięzienia Żydów w getcie i obozach koncentracyjnych, 1 po niemiecku; dalej - listy poselskie, dokumenty związane z Sejmem.
Box/Folder 24 : 1

Korespondencja z p. Leszkiem Wieleżyńskim, 1968-1982

Scope and Contents note

Broszury nt. rejsu żaglowcem; 6 prywatnych zdjęć pp. Wieleżyńskich; Sprawozdanie L. G. Wieleżyńskiego z realizacji projektów przemysłowych w krajach rozwijających się w latach 1968-1971 dla ministerstwa rozwoju przemysłowego i handlowego Kamerunu (YAOUNDE).
Box/Folder 24 : 2

Korespondencja i dokumenty, 1962

Scope and Contents note

Depesza do red. Ostrowskiego o przylocie E. J. Osmańczyka z Meksyku po inauguracji nowego prezydenta Miguela de la Madrid,11.12.1982; Interwencja poselska p. Haliny Bobel ws. aresztowania syna red. Andrzeja Bobela; List dr. Huberta Reinerta do E. J. Osmańczyka, 24.10.1982; List z prośbą o interwencję poselską - Janusz Wasilewski, 08.09.1982, Hanower; Władysław Mazur, prośba o interwencję ws. odzyskania mieszkania, Kotlarnia, 24.09.1982; Ernest Juraszek, inwalida, Bytom do E. J. Osmańczyk, 12.10.1982; Inż. Bolesław Doliński, Opole, 22.07.1982, kopia pisma do Sejmu; List ws. interwencji poselskiej dot. paszportu 2 x; Dyr. Jan Krzyżanowski, zaproszenie na premierę „Na wschód od Bugu” do Teatru na Targówku, 18.10.1982; List Tadeusza S. Bąka, Łódź, ws. obrony złotówki, 21 stron, 24.11.1982+ Łódź, 29.11.1982 ; Andrzej Cybulski (dyr. Teatru Muzycznego Gdynia) , „Uwagi o kulturze”, załącznik- projekt założeń programowych i organizacyjnych; Pismo ws. ustawy o związkach zawodowych z 08.10.1982, do Sejmu PRL, 15.10.1982; List (dyskusyjny) Izydora Więcławskiego, Łódź, dot. przemówienia E.J. Osmańczyka w Sejmie 08.10.1982, 7.12.1982; Dr Bogdan Keller, Ustroń, 09.12.1982, list dot. interwencji ws. zwolnienia z pracy; Anna Bronisz, Zakopane, ad. artykuł E.J. Osmańczyk, „Rozterki nadziei”; Andrzej Sleziewski Gdańsk, 27.02.1982 dot. emerytury; Prof. K. M. Pospieszalski, Poznań, list ws. dokumentów Himmlera od prof. Pilichowskiego+ załącznik 30 stron, 20.11.1982; Damian Eisen, Koszalin, 21.11.1982, interwencja ws. wieku emerytalnego; Cieszyn, 25.11.1982, list ws. interwencji; Gabriela Pierzchała, Zdzieszowice, 24.11.1982, dot. wieku emerytalnego; Józef Gardygała, Krosno, 23.11.1982, ad. wystąpienia sejmowe E.J. Osmańczyk; Eryk Lipiński, ws. Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami (zebranie 21.09.1982); Bez podpisu, Łódź, 11.11.1982, ad. sytuacja w Polsce; Elżbieta Młotkowska, 09.12.1982, list dot. wystąpienia sejmowego E.J. Osmańczyk; „Nowa forma służby wojskowej”, bez podpisu; Dąbrowa Górnicza, 08.12.1982, list dot. interwencji ws. Ireny Rennertowej, podpis nieczytelny; Zygmunt Elbiński, Poznań, dot. artykułu „Odrodzenie narodu czy naprawa państwa”, 18.12.1982, załączniki polskie i angielskie; Prezydent-elekt Meksyku, Miguel de la Madrid –zaproszenie na uroczystość przekazania władzy, 10.1982; List 3 podpisy, 07.12.1982, ws. wystąpienia z 08-09.10.1982, Łomża; Wacław Nicuta, Genewa, 30.10.1982, ws. wystąpienia w Sejmie z 8.10.1982, odpisane 25.12.1982; Olgierd Domaniewski, 08.12.1982, gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu; Władysław Radko, Jaworzno, 22.11.1982, pismo dot. emigracji zarobkowej 8 stron; Wycinek prasowy „Głos Polski Buenos Aires”, dot. sytuacji w Polsce, 13.08.1982; „Żeby Polska była Polską”/wkład Polaków do cywilizacji chrześcijańskiej Europy, Solidarność, 13.12.1981 (język francuski); Politechnika Szczecińska, prof. Piotr Zaremba, zawiadomienie o stworzeniu studium podyplomowego urbanistyki i planowania regionalnego dla krajów rozwijających się.
Box/Folder 24 : 3

Kancelaria Sejmu, 1972-1982

Scope and Contents note

zał. „Stan stosunków gospodarczych i wymiany handlowej Ministerstwa Handlu Zagranicznego”, 1972, poufne.
Box/Folder 24 : 4

Korespondencja, 1982

Scope and Contents note

E.J.O. 18.10.1982, podanie o możliwość wykupienia 20 dolarów; SP nr 59 im. Polaków spod znaku Rodła, Wrocław, 15.09.1982; Józef Krupiński, Tychy, 11.1982, korespondencja przesłana na ręce wicemarszałka Sejmu H. Skibińskiej; Weterani Ruchu Ludowego ws. reprezentacji chłopów w Sejmie, 04.11.1982; Instytut Śląski, 26.11.1982, zaproszenie na walne zebranie i wręczenie dyplomu honorowego Instytutu Śląskiego; Ewa Wajsmann, 21.07.1982, dot. interwencji ws. paszportu; Józef Kula, Cieszyn, 08.10.1982, odpis pisma do gen. Jaruzelskiego; Toruń, 03.10.1982, bez podpisu, list ws. likwidacji związku Solidarności; List 05.10.1982, prośba o interwencję ws. kar za zakłócanie porządku; Tadeusz Kramer, Sosnowiec, 01.10.1982, list; Tadeusz Kabatek, Radownica, 20.08.1982, kopia załączona list do gen. W. Jaruzelskiego; Stanisław Terlecki, Warszawa, 30.09.1982, załączona kopia projektu likwidacji starego portfela ustawy o ubezpieczeniu emerytalnym; Andrzej Kochman, Warszawa, 23.09.1982, załącznik „Prowokacyjna audycja telewizji NBC”; Piotr Dola, Rybnik, 18.09.1982, ws. rent i emerytur; Z. Bartnicka, Wrocław, prośba o pomoc ws. wykupu ziemi; Z. Jabłoński, 27.09.1982, list ws. rent i emerytur; Jerzy Urbański, Kędzierzyn Koźle, 29.07.1982, list; J. Szczupak, inwalida, kombatant, Poznań, 04.10.1982, list ws. mszy w telewizji; Włodzimierz Sokorski, ZBOWIT, ws. uczestnictwa w walkach z lat 1918-20; Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Leszek Itman, ws. wystawy pt. „Kiedy mowa polska znaczyła przetrwanie”; Dziekan Rady Adwokackiej w Łodzi, ws. spotkania z łódzką adwokaturą, 15.09.1982; Edward Kościów, Opole, zał. List do gen. Jaruzelskiego, 02.08.1982; 17 listów - głównie w sprawie wystąpienia sejmowego, 08-10.1982.
Box/Folder 24 : 5

Miguel de la Madrid, 1982

Scope and Contents note

Zaproszenie na Inaugurację Prezydencji Miguel de la Madrid; Telegram kondolencyjny do Pani Hajdukowej z racji śmierci jej męża posła Hajduka.
Box/Folder 24 : 6

E.J.O., Redakcja Perspektyw, „Czy naród się popsuł czy państwo?”, 1982 December 24

Scope and Contents note

Protokół zebrania grupy założycieli Stowarzyszenia Autorów Naukowych; Odezwa do członków Stowarzyszenia Dziennikarz Polskich, ad. decyzja rozwiązania SDP; Fotokopie (3) z prasy Związku Polaków w Niemczech, Berlin, 26.05.1923; Stefan Bratkowski: „Czy problem Polski jest rozwiązany?”, maszynopis; Przegląd Techniczny, Patologia Pracy, 12.09.1982; Dziennik Polski, 22-24.10.1982, („Literacki Nobel dla Garcia Marqueza”); B.S., Sprawy bezpieczeństwa i Rozbrojenia, 06.10.1982.
Box/Folder 24 : 7

Korespondencja różna, 1952-1982

Scope and Contents note

Uwagi byłego posła ziemi szczecińskiej 1952-57, E. J. Osmańczyk posła ziemi opolskiej do projektu powołania Uniwersytetu Szczecińskiego. Pisane na początku sierpnia 1982, rękopis (2 sztuki); Dobór dostawy 17 egzemplarzy, Spraw Polaków, 25.08.1982; 6 listów, korespondencja różna w tym prośba o interwencję; E. J. Osmańczyk, list do Urzędu Stołecznego Warszawy, Dział Finansowy w sprawie ulg podatkowej +3 egzemplarze Karta uczestnictwa w uroczystościach pogrzebowych towarzysza Władysława Gomułki Prośba o interwencję, 12.10,1982; Korespondencja różna (58 sztuk).
Box/Folder 24 : 8

Gratulacje z okazji 50-lecia pracy twórczej E. J. Osmańczyk, 1982

Box/Folder 24 : 9

E. J. Osmańczyk, Notatka w sprawie miesięcznika Consensus służącego sprawie porozumienia narodowego, 1982

Scope and Contents note

E. J. Osmańczyk, Życie Warszawy, „Spokojni o zmiany w Bonn” E. J. Osmańczyk, „Dlaczego potrzebne i niezbędne jest utworzenie (PSAL) Polskie Stronnictwo Autonomicznej Lewicy?”, 10.1982 (teza do dyskusji); Umowa E. J. Osmańczyk, Instytut Śląski, Instytut Naukowo-Badawczy, 5.10.1982.
Box/Folder 24 : 10

Komitet ds. Badania Zbrodni dokonanych przez juntę Pinocheta w Chile, posiedzenie Ateny, 1982 September 25

Box/Folder 24 : 11

Dokumenty różne, 1982

Scope and Contents note

Uniwersytet Śląski, zaproszenie na inaugurację roku akademickiego1982/83; „Żołnierz wolności”, podziękowanie za wywiad, 02.08.1982; „Do posłów na Sejm PRL”, podp. „Solidarność”, 18.01.1982; Zapis rozmowy, 23.12.1981 (Kubiak, Krakowski, Gieysztor, Woźniakowski, Horst, Zakrzewski, Orłowski, Doeffler, Fritz Rhaendler, Wł. Marsch…., Malecki, Gliński, Suchodolski, Bożkowa, Rakowski, Mossakowski, Bobrowski, Pajestka, prof. Kopacki, Pniewski, Czachurski, Jaszcz); E. J. Osmańczyk, wystąpienie w Sejmie (wersja I), 23.02.1982; Czwarta propozycja dyskusyjna ws. Polskiej Partii Pracy, 28.05.1981; E.J. Osmańczyk, „Do Trybuny Ludu”. 05.05.1982 ws. przekłamania jego tekstu; Dziennik Popularny, Łódź, 17.05.1982, załączniki z prasy, „O wpływie interpelacji oraz odpowiedzi na interpelację”; Interpelacja poselska do ministra spraw wewnętrznych ws. rozwiązania SDP (Stow. Dziennikarzy Polskich) Karol Małcużyński, E.J. Osmańczyk, 29.03.1982; odpowiedź na interpelację Warszawa 15.04.1982, podp. Kiszczak; Interpelacja 20.04.1982; Ad. E. J. Osmańczyk do redakcji Trybuny Ludu ws. opustki w jego artykule, 19.05.1982, załączniki, pierwopisy i oryginał; Trybuna Ludu, 27.01.1982, (przemówienie sejmowe W. Jaruzelskiego).
Box/Folder 24 : 12

Umowy E. J. Osmańczyka, 1953-1957

Box/Folder 24 : 13

E. J. Osmańczyk „Walka o uczestnictwo Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym”, undated

Box/Folder 25 : 1

Rękopis książki „Twardy złoty i ważny paszport”, E. J. Osmańczyk, 1987

Box/Folder 25 : 2

Fragmenty przemówienia sejmowego uwagi nt. problemów osobistych, 1985 May 29

Box/Folder 25 : 3

E. J. Osmańczyk – wrażenia z podróży, undated

Box/Folder 25 : 4

E. J. Osmańczyk, opowiadanie „Tierra de las lavradores”, undated

Box/Folder 25 : 5

Korespondencja różna, 1939-1988

Scope and Contents note

Spis nazwisk? E. J. Osmańczyk, Warszawa, 7.10.1988, Walka i negocjacje?; E. J. Osmańczyk, Sprawa Tadeusz Olechowskiego i Janusza Onyszkiewicza; E. J. Osmańczyk, „Los Polski, los Rosji”, Tygodnik Powszechny, nr 12, 1987; E.J. Osmańczyk, Rękopis „Dlaczego Omańczyk pisze Encyklopedię?”; E.J. Osmańczyk, “One man team, Poland”, (daty?); E.J. Osmańczyk, Europa wobec końca ery supermocarstw, (daty?); Notatki odręczne dotyczące rozwoju przemysłu, europejskie organizacje, rękopis; E.J. Osmańczyk, rękopis zaświadczenia dla Pani J. Gorczyckiej dot. pracy w Polskim Radiu w czasie okupacji we wrześniu 1939 w ty w powstaniu 1944, (bez daty); List prywatny, podpisany nauczyciel dotyczący degrengolady polskiego społeczeństwa Znajda Hikszówna, Łódź, 27.07.1948; CEPAL, Chile, 30.05.1964; List gratulacyjny, 28.07.1955, Haymann (?); Wycinki/notatki różne ad. Encyklopedia ONZ; Spis adresatów książki, „Wielkie rozłączenie”.
Box/Folder 25 : 6

Zdjęcia z pobytu w Korei, undated

Box/Folder 25 : 7

Dokumenty dotyczące nadania tytułu Doktora Honoriscausa, undated

Box/Folder 25 : 8

Polsko-brytyjska konferencja „Okrągłego Stołu”, 1971

Box/Folder 25 : 9

Korespondencja-plik, 1959-1974

Scope and Contents note

E.J. Osmańczyk do PW Iskry, dyr. Jerzy Wittlin, ws. wydania Encyklopedii ONZ; E.J. Osmańczyk do Związku Literatów ws. zaległości opłaty składek, 24.6.1964, 2 x; E.J. Osmańczyk do Wydziału Prasowego KC PZPR ws. zrewidowania dotychczasowej polityki min. finansów wobec placówki, 22.05.1964; Związek Literatów, 16.06.1964 ws. zaległych składek; Wydawnictwo „Śląsk” ws. praw autorskich za przedruki, 31.07.1961; Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Henryk Korotyński, 05.04.1963, Wyrazy uznania za ofiarną pracę i publikację prasy polonijnej na ziemiach zachodnich i nadbałtyckich; Józef Niemczyński, ad. poświadczenie upoważnień dla Józefa Niemczyńskiego, Moskwa, 04.06.1974; Amb. Jerzy Grudziński, Meksyk, 24.03.1974 w spr. przeniesienia placówki PAP do Meksyku; E. J. Osmańczyk do LSW w spr. dostarczenia maszynopisu; LSW (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza), w spr. rozwiązania pracy pt. „Stany Zjednoczone Brazylii”, 22.04.1964; Wyciąg z rachunku E.J. Osmańczyk wg rachunków prowadzonych przez J. Niemczyńskiego 01.06.1974; Wydawnictwo „Śląsk”, 25.05.1964, ad. porozumienie w spr. wydania (wznowienia) spraw Polaków dla W. Szewczyka; E.J. Osmańczyk do wydawnictwa „Śląsk”, 01.06.1964; Kerner do E. J. Osmańczyk podziękowanie w imieniu red. Adżubeja za korzystanie z korespondencji, 10.04.1964; Miejska Biblioteka Publiczna, Bydgoszcz, życzenia z tytułu przyznania nagrody Przeglądu Kulturalnego, 23.02.1961, dyr. J. Podgoreczny; 4 egzemplarze „Izwiestii” z przedrukami E. J. Osmańczyk (ros.), 1964, 1967; 3 egz. „Ogońka”, 1954, 1959.
Box/Folder 26 : 1

MSZ, Dep. Prasy i Informacji, 1970

Scope and Contents note

„Założenia intensyfikacji działalności informacyjno-propagandowej w NRF”; E. J. Osmańczyk Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Prasy i Informacji, 15.09.1970, posiedzenie Komisji ds. Propagandy w dniu 23.04 godz. 10.00, sala 121. POUFNE (adnotacja odręczna E. J. Osmańczyka: „Ze względu na oszczędność papieru oszczędzić posłom czytania frazesów. Przykład złej propagandy”).
Box/Folder 26 : 2

Modlitwa za sąsiadów, 1975-1989

Scope and Contents note

11 kartek, Zakrzewo, 21.04.1989; Was is heute Europa? E.J. Osmańczyk, 1975, 1 kartka; Plik dokumentów dot. IAPA (International Airlines Passengers Association) dla J. Klimowicz i E.J. Osmańczyka, styczeń 1989.
Box/Folder 26 : 3-4

Materiały - archiwum “Rodła” do historii Związku Polaków w Niemczech po II wojnie światowej, 1946

Scope and Contents note

E. J. Osmańczyk „Materiały do historii Związku Polaków w Niemczech po II wojnie światowej”, 2 kopie + 3 strony rękopisu + plik uzupełnień do tekstu; Tygodnik Polski, 09.02.1946, „Zjazd Westfalaków”; Wycinek prasowy: kronika- adresy w strefie amerykańskiej (?); Liczba Gromad Związku Polaków w Niemczech na strefę radziecką, spis odbytych obrad, sprawozdania itd.
Box/Folder 26 : 5-6

Materiały różne, 1987-1988

Scope and Contents note

Skrócone CV E. J. Osmańczyk; Sprawa Olechowskiego i Onyszkiewicz rej. pod nr 425, 2 x; List prywatny ad. ustawa paszportowa, 12.07.1989; E. J. Osmańczyk, 28.09.1988 do arcybiskupa B. Dąbrowskiego, odpowiedź -abp Bronisław Dąbrowski, 12.10.1988 dot. Okrągłego Stołu, imigracji do Niemiec i nowego premiera; Lech Wałęsa do E.J. Osmańczyk, 04.09.1988, 09.12.1988 dot. obrad Okrągłego Stołu; Gość Niedzielny w spr. przeprowadzenia wywiadu, 11.10.1988; E. J. Osmańczyk do Bolesława Wierzbińskiego, Nowy Dziennik; E. J. Osmańczyk, wystąpienie w Gdańsku, 11.09.1988; Trybuna Opolska, Janina Hajduk-Niejakowska, Rozmowa z E.J. Osmańczykiem, 2x; E. J. Osmańczyk, Wolna Europa, Stolica Apostolska i ONZ, 10.10.1988 2x; E.J.O., Tygodnik Powszechny, 07.10.1988; E.J.O., Więź, ”Kultura walki politycznej jesienią 1988 w Polsce”, grudzień 1988; Le Monde, „Pluralizm związkowy nie jest herezją” (franc.); Notatka dla premiera MRF (?); E.J. Osmańczyk, rękopis dla Rzeczpospolitej, 18.10.1988 „Dedykacja dla Stefana Bratkowskiego”, list otwarty do nowego premiera; Raport w spr. sytuacji wiary katolickiej na terenie ZSRR (?); Jan Plater-Gajewski do CK Kom. Partii Związku Radzieckiego; Prezydium Rady Ministrów i Rady Najwyższej ZSRR, kopia do PZPR, Sejm, Rada Min. PRL; notatka-raport, 01.07.1976; Rzeczpospolita, „Epidemia głodu ogarnia cały kraj”, 05.08.1986; E. J. Osmańczyk, list odręczny do Janusza Głowackiego, Nowy Jork, 23.11.1987; E. J. Osmańczyk, „There is Always Time for Pessimism, Memoirs of an Optimist”, maszynopis i rękopis; E. J. Osmańczyk, “Zimna wojna z wrogiem klasowym”, dla Weizmanna?, XII 1987 +rękopis; E. J. Osmańczyk, memo z końca maja 1988 r.; Horoskop (!) lata bawołu; E. J. Osmańczyk, korespondencja z Episkopatem Polski w spr. uroczystości z okazji 50. Rocznicy śmierci prezes ZP w Niemczech ks. Bolesława Domańskiego; Nekrologi po zabójstwie Jana Strzeleckiego, Tygodnik Powszechny, 24.07.1988; E.J. Osmańczyk, List do prof. Stefana Nowaka, 02.04.1987; E.J. Osmańczyk, Umowa wydawnicza z Editions du Dialoge, 27.05.1988; Oświadczenie osób zaproszonych przez Lecha Wałęsę na zebranie 31.05.1988 w Warszawie 2 x; Korespondencja dla BBC, 07.06.1987, 4 x; List prywatny (B. Nim….?); BS, Rzeszut, korespondencja z Moskwy nt. pomnika Anatolija Żigulina, 24.08.1987, 2x; Uwagi ad. program „Solidarności”?; Tezy na V Plenum KC PZPR; Życie Gospodarcze, 16.08.1987, Władysław Baka „Nikt nie ma monopolu na rację”; E.J. Osmańczyk, do Biura Paszportów MSW z prośbą o wydanie nowych paszportów; Korespondencja nt. wymiany paszportów, uzasadnienie angielska edycja Encyklopedii ONZ; Podanie do Urzędu Miasta st. Warszawy o zarejestrowanie Organizacji Zawodowo-Twórczej pn. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich; E. J. Osmańczyk, do Krzysztofa Kozłowskiego, Tygodnik Powszechny, 28.09.1987, rękopis niewysłanego materiału dla TP, „W Rzeczypospolitej przebudowa wymaga nowej konstytucji”; BS 09.09.1987, Honecker w NRF; Trybuna Ludu, 11.07.1987, „Ułatwienia w uzyskaniu paszportu”; Korespondencja Janiny Smogorzewskiej z posłem Kazimierzem Barcikowskim w spr. paszportu; Klucz analityczny do kryterium „dyspozycyjność”, ankieta PRL; Pismo do RSW Prasa ad. punkty za dyspozycyjność polityczną, 1987; BBC korespondencja, sierpień 1987, „Nie ma odpowiedzialności z kraj bez współrządzenia”; B. Związek Literatów Polskich-zwrot wkładu do kasy pożyczkowej w związku z likwidacją Związku; PZPR, Komitet Centralny, polityka kadrowa, zawiadomienie w spr. przyznania renty, spis nagród, dyplomów i odznaczeń.
Box/Folder 26 : 7

Dr Jan Kaczmarek, 1942-1977

Scope and Contents note

„I Przemówienie na Westfalii po II wojnie światowej”, 20.01.1942; Stanisław Czechanowski, Epitafium dla Jana Kaczmarka w Kurierze Polskim, 03.09.1977.
Box/Folder 26 : 8

Raport Polska 5 lat po sierpniu, 1985

Box/Folder 26 : 9-10, Box/Folder 27 : 1

Zdjęcia i materiały nt. książki o ks. dr. B. Domańskim-Związek Polaków w Niemczech, undated

Scope and Contents note

(segregator/ materiał lustracyjny/fotografie)
Box/Folder 27 : 2

Materiały, 1939-1989

Scope and Contents note

New York Times, Editorial, 18.09.1939, (!); Library of Congress, Goodrum, Tresury of the Library of Congress, New York, 1980; RWE, 06.02.1989, Odpowiedź na list z Hamburga; Dziennik Ustaw, 29.03.1978, nr. 7; E.J. Osmańczyk, List do Premiera (!) Mieczysława Rakowskiego, 03.01.1989; E.J. Osmańczyk, ad. Projekt niemieckich katolików (?), Warszawa, 26.12.1988; E.J. Osmańczyk, Tygodnik Powszechny, Germany-Poland, 11.09.1988, tekst angielski; Nowak Jeziorański, Nowy Dziennik-Tydzień Polski, 19.11.1988; E.J. Osmańczyk, Sprawy Ślązaków, RWE, luty 1989; Partia – jej charakter i cele, (?); Sowiet Russia’s Policy, 1939-1942, Dawid J. Dallin, wyd. New Heavel, Yale University Press; E. J. Osmańczyk, Oświadczenie obserwatora Polonii Amerykańskiej Bolesława Wierzbiańskiego, maszynopis i rękopis, 24.02.1989.
Box/Folder 27 : 3

Polonia, 1983-1989

Scope and Contents note

Bio-Pax, Research and Development of Hair and Care Products; Bolesław Wydżga, Spółki Polonijne, spojrzenie z Kalifornii, Arkadia/15.10.1983; Oświadczenie obserwatora Polonii Amerykańskiej Pana Bolesława Wierzbiańskiego (dla), 24.02.1989; Józef Klasa (Sekretarz Generalny Towarzystwa Polonia-załącznik tekst referatu wygłoszonego na sesji Rady Naczelnej Towarzystwa Polonia, 08.05.1989); Informator dla uczestników Domu Polonii w Pułtusku, 14-16.07.1989, Przemówienie Józefa Klasy, Sekretarza Generalnego Towarzystwa Polonia, 15.07.1989; Trybuna Opolska, 24-27.03.1989, Artykuł z dyskusji redakcyjnej Opolskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Barwy Emigracji”; Klasa do E. J. Osmańczyk, Zaproszenie na inauguracyjne posiedzenie rady wydawnictwa w Domu Polonii; Wydawnictwa Polonia- broszura; Materiały na Radę Programową, Wydawnictwo Polonia; Skład Rady Programowej Wydawnictwa Polonia; Klasa do E. J. Osmańczyk, 14.06.1989, ditto Klasa 24.06.1989; Uchwała Rady Naczelnej Towarzystwa Polonia, 23.04.1989; E. J. Osmańczyk, Do Rady Naczelnej Towarzystwa Polonia, 26.04.1989; Klasa do E. J. Osmańczyk, maj 1989, (plus fragmenty uchwał Rady Naczelnej Towarzystwa Polonia, 18.12.1989); Program działania Towarzystwa Polonia; Gratulacje z powodu wyboru do Senatu (2 egz.); J. Klasa do Ministra Finansów Andrzej Wróblewski; WIM, A.A. Wróblewscy; A. Ulman, Naukowa Łatwizna, „Pobrzeże”, nr. 4, 1989; Koperta E. J. Osmańczyk, Dom Polonii wraz z zaproszeniem na inaugurację działalności Domu Polonii w Pułtusku; E. J. Osmańczyk, 30.03.1989, odręczna notatka nt. ingerencji w teksty autorskie; Notatki odręczne z posiedzenia w czasie posiedzenia w Domu Polonii; Klasa do E. J. Osmańczyk, w sprawie Trzeciego Kongresu Uczonych Polskiego Pochodzenia, 05.07.1989; Program III Kongresu Uczonych Polskiego Pochodzenia, Kraków, 1989; Zaproszenie do udziału dla E. J. Osmańczyka w Kongresie; Notatka Odręczna E. J. Osmańczyka, w sprawie Senackiej Rady Polonii; Porządek dzienny II posiedzenia Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (patrz sformułowanie Senat PRL), 05.07.1989; Pismo Inspektora Oświaty i Wychowania w Serocku w sprawie współpracy z Polakami z zagranicy; Kurze Abhandlung uber sog. „deutschstammige” Aussiedler aus Polen, siegfried Teutsch, 05.03.1989, Hamburg.
Box/Folder 27 : 4

Segregator dot. budowy „Daru Młodzieży”, undated

Scope and Contents note

Apel młodzieży województwa gdańskiego; Informacja o dotychczasowym przebiegu akcji budowy „Daru Młodzieży”; Skład społecznego Komitetu Budowy „Daru Młodzieży".
Box/Folder 27 : 5

Wycinki prasowe ad. E. J. Osmańczyka, „Rzeczpospolita Polaków”, 1977-1979

Scope and Contents note

Głos Pracy – gratulacje z tytułu nagrody GP i zaproszenie na uroczystość rozdania nagród; Głos Pracy, 25.08.1979, plebiscyt GP – najciekawsze książki 1978-79; Trybuna Ludu, ditto, 26.06.1979 „Bliżej książki współczesnej”; Andrzej Przypkowski, „Spólna rzecz”, skonfiskowano listopad 1977; Sztandar Młodych, ditto (lista przebojów książkowych), 1979; Nadodrze, „Skąd i dokąd, czyli myślenie historyczne”, nr 18, 3-16.09.1978, 2 x; Głos Pracy, 29.01.1979, „Bliżej książki współczesnej”, „Prawdy gorzkie i dobre”, Tomasz Bugaj; Literatura, 10.08.1978, „Syn Ziemi Opolskiej” – rozmowa Karola Czejarka z E. J. Osmańczykiem; 23.09.1978, Dziennik Polski, nr 38, „Laureat – Edmund J. Osmańczyk”, Szperacz; „Razem”, 21.08.1977, Zbigniew Jurkiewicz, „Raport o stanie narodu – Rzeczpospolitej Polaków”; Odgłosy, 03.12.1978, E. J. Osmańczyk, „Rzeczpospolita Polaków”; Literatura, 01.09.1977, „Rzeczpospolita Polaków”; Karol Czejarek, „Spod księgarskiej lady”; Ogłosy, 18.09.1977, E.J. Osmańczyk, „Rzeczpospolita Polaków” recenzja; Głos Pomorza, 10.11.1977, „Dokonanie i perspektywy Rzeczpospolitej Polaków”; Głos Nauczycielski, Kazimierz Wojciechowski „Czwarta formacja państwowa Polaków”; Depesza gratulacyjna z powodu zwycięstwa w plebiscycie na najciekawszą książkę roku „Rzeczpospolita Polaków”, Głos Prasy, red. nacz. W. Rogowski; New Polish Publications, 10.1977, State Prizes’78 (E. J. Osmańczyk); Kontrasty, 03.1979, Franciszek Piątkowski, List do autora „Spraw Polaków” – opisanie E. J. Osmańczyk; Opole, 09.1977, ad. „Rzeczpospolita Polaków”; Zielony Sztandar, 01.09.1977, Saturin Sobol, „Osmańczyka refleksja obywatelska”; Kierunki, 11.09.1977, Cezary Borkowski, „Ma rację Edmund Osmańczyk”; Poglądy, 1-14.08.1977, Albert Siekierski, „Drugi raport o stanie narodu”, 2 x; Barwy, 10.1977, A. Przypkowski, „Spólna rzecz”; Gazeta Południowa, 08.08.1977, Brunon Rajca, „Rzeczpospolita Polaków”; Trybuna Odrzańska, 10.08.1977, Karol Jońca, „Jedna jest Rzeczpospolita Polaków”; Gazeta Południowa, 01.08.1977, „Księgarnia poniedziałku”, ad. „Rzeczpospolita Polaków”; Głos Szczeciński, 04.08.1977, Zbigniew Suchar, E.J. Osmańczyk o swojej książce; Perspektywy, 08.07.1977, Marian Podkowiński, „Gniewny Osmańczyk”, 2 x; Myśl Społeczna, nr 46, 1977, „Spotkania z książką Rzeczpospolita Polaków”; Razem, 21.08.1977, Raport o stanie narodu – Rzeczpospolitej Polaków”, Z. Jurkiewicz; Tydzień (Poznań), 21.08.1977, Marcin Bajerowicz, „Rzeczpospolita dobrej pracy”; Gazeta Współczesna, 22-24.07.1977, „Jakeśmy w czasie dorośli”; Sztandar Młodych, 14.06.1977, „Rzeczpospolita Polaków”; Tygodnik Kulturalny, 07.08.1977, Tadeusz Łepkowski, „Najjaśniejsza Rzeczpospolita socjalistyczna”, 2 x; Literatura, 18.08.1977, Robert Jarocki „Z tego, co boli”, 2 x; Nowe Książki, nr 14, 1977, 31.08.1977, „Raport o strukturze Polaków” –recenzja książki E. J. Osmańczyk, 2 x, Gazeta Zachodnia, 22-24.07.1977, Feliks Biłos, ad . „Rzeczpospolita Polaków”; Życie Literackie, 24.07.1977, Zbigniew Kwiatkowski, „Respublica Polonorum Osmańczyka” 2x; Przekrój, 31.07.1977, Przegląd wydawnictw (jw.); Prawo i Życie, 24.07.1977, Andrzej Błachowski, ad. „Rzeczpospolita Polaków”, E. J. Osmańczyk; Głos Pracy, 10.07.1977, Karol Czejarek „Spod księgarskiej lady”; Przekrój, 24.07.1977, Janusz Roszko, „Polska przemienionych kołodziejów czyli Rzeczpospolita nasza codzienna” 3x; ITD 14.08.1977, Janusz Kwiatkowski „Spraw Polaków ciąg dalszy”; Argumenty, 26.06.1977,Wiesław Rustecki „Rzeczpospolita Polaków”, 2x; Ekspres Wieczorny, 21.07.1977, Lesław Bartelski, „Sprawy Polaków”, 2x; Trybuna Ludu, 21.03.1977, Ryszard Pietrzak „Spólnej Rzeczy dobro” ad. E. J. Osmańczyk; „Rzeczpospolita Polaków”, 2x; Magazyn Niedziela, 25-26. 06.1977, Wilhelm Szewczyk, „Zapis polskich spraw”, 2x; Innowacje, 24.07.1977, Marek Rostocki, „Rzeczpospolita Osmańczyka”; Za i Przeciw, 06.11.1977, Wojciech Kętrzyński, „Takie będą Rzeczpospolite” ad. E. J. Osmańczyk; Głos Polski, (La voz de Polonia, Argentyna), 30.09.1977, Jan Nowak Jeziorański, „Polskie perspektywy”; Miesięcznik Literacki, 10.1977, ad. E. J. Osmańczyk, „Sprawy Polaków”; Ilustrowany Kurier Polski, Boże Narodzenie 1977, Jan Piechocki, „Czyta się jak powieść”; Opole, 09.1977, Zbigniew Zielonka, „O rzeczy najważniejszej”; Dziennik Zachodni, 20-22.08.1977, Albin Siekierski, „Wspaniały twórczy niepokój”; Sztandar Ludu, 17.08.1977, B. Kowalski, „Książka niezwykła”; Walka Młodych, 21.08.1977, „Być Polakiem”; Życie Partii, 09.1977, „Lektury polityczne z różnych półek”; Przemiany, nr 10, 10.1977, Tadeusz Wiącek, „Czytajcie i dyskutujcie”; Tydzień Polski (Londyn ), 05.11.1977, Aleksandra Stypułkowska, „Taka obłuda misterna”; Nowe Książki, 31.01.1978, „Polskie książki roku 1977”; Przyjaźń (gazeta radziecka), 19.03.1978; Głos Pracy, 23-24.09.1978, „Spod księgarskiej lady”, E. J. Osmańczyk jw.; Kierunki, 30.07.1978, Wilhelm Szewczyk, „Wielkie sprawy Edmunda Osmańczyka”; Razem, 10.12.1972, „Edukacja współczesna”; Tygodnik Kulturalny, 29.10.1978, K. Czejarek „Z kręgu współczesności”; Profile, 09.1978, „Ludzie i sprawy”; Trybuna Robotnicza, 15-16.07.1978, Wilhelm Szewczyk „Wielkie sprawy Edmunda J. Osmańczyka”; Życie Gospodarcze, 26.11.1978, Nowości wydawnicze, PIW, E.J. Osmańczyk; Listy prywatne, Jerzy Furmanek, Paweł Mucha „Uwagi do książki E. J. Osmańczyk, Rzeczpospolita Polaków” (30 stron);
Różne Materiały Biuletyn Specjalny 23.5.1968, Materiały i dokumenty. „Australia w 1968”.
Box/Folder 27 : 6-7

Rozmowy z E. J. Osmańczykiem, 1981-1989

Scope and Contents note

8 luźnych kartek „Jaka ma być ta Polska”, bez podpisu (I); Rozmowy z E. J. Osmańczyk, wywiad dla „Literatury”, marzec 1983, niepublikowane; „Prawdy Polaków”, maszynopis i rękopis (?), wydano w gazecie „Żołnierz Wolności” nr 174; Życie Warszawy, 21.04.1981, Anna Buss, 5x; „Jaka ma być ta Polska” (2), Jerzy Wierzcholski; E.J. Omańczyk, „Zawsze byliśmy tego pewni.”, 11.05.1989, POSTAWY; „Jestem realistą”, Rzeczpospolita, 11.08.1983, 7x; „Z perspektywy czasu i miejsca”, Trybuna Opolska, 6-7.08.1983, 11x; „Sprawy Polaków”, ITD, data?; 70-lecie E. J. Osmańczyka, Życie Warszawy, 13.08.1983; „Prawdy Polaków znad Odry i Bałtyku”, czas. „Opole”, lipiec 1983, egz. wycofany ze sprzedaży (!); „Program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego”, maszynopis niepełny, „Życie Warszawy”, (data?), Anna Buss; „W drodze”, rozmowa z E. J. Osmańczyk (?); Notatka odręczna nt. koncepcji czterech filarów porozumienia: Kościół-Solidarność-wojsko-partia (?); E. J. Osmańczyk, „Stabilizacja zaczyna się od pieniądza”, przemówienie wygłoszone w Sejmie, 10.04.1981; „Głos Szczeciński”, 10-12.09. 1982, Grzegorz Dowlasz, Krzysztof Matlak, „Przełamać pokutujące stereotypy”; E. J. Osmańczyk, „Czy naród się popsuł czy państwo”, odpowiedź E. J. Osmańczyk, maszynopis+rękopis, Warszawa, 24.12.1982 + 5 kartek maszynopisu (?); Perspektywy, nr 44, 17.12.1982, Ryszard Świerkowski, „W jednej łodzi”; „Polnische Neuerscheinungen”, lipiec/sierpień 1974, wywiad z E. J. Osmańczyk; Anna Buss, „Miejsce dla kultury”, 12.02.1981 (?).
Box/Folder 28 : 1-3

Rozmowy z E. J. Osmańczykiem, 1978-1983

Scope and Contents note

„Zdanie”, luty 1983, zapis rozmowy w trakcie spotkania w klubie Kuźnica + artykuł; „Katolik”, marzec 1983, „Jak wyjść z kryzysu” – rozmowa z E. J. Osmańczyk; „Razem”, 30.07.1978, Rozmowa z E. J. Osmańczyk, „O godności narodowej”, 2 egz.; E.J. Osmańczyk, „Program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego”, „Życie Warszawy”, 3x „Odrodzenie narodu poprzez pracę”, rękopis (?); Anna Buss, wywiad z E. J. Osmańczyk, ”Przeorać narodową świadomość”, 2x; Wywiad dla „Zwierciadła”, rękopis niepełny, 3 egz., Anna Buss; Trybuna Opolska, Boże Narodzenie 1978, E. J. Osmańczyk, „W służbie najpiękniejszej idei”; Trybuna Odrzańska, 20.03.1979, E. J. Osmańczyk „Jedności naszego narodu strzeżmy jak źrenicy oka”; Rozmowa z E. J. Osmańczyk, Święta 1978, Trybuna Robotnicza, Trybuna Opolska 3x i 1 rękopis; spisany z magnetofonu; Życie Warszawy, 19.07.1978, rozmowa z E. J. Osmańczykiem, „60 lat widziane znad Odry” 3 egz. +maszynopis i rękopis, E. J. Osmańczyk. Anna Buss „O godności narodowej”, rozmowa z E.J. Osmańczykiem; Anna Buss, rękopis wywiadu z E.J. Osmańczykiem; Literatura, 20.97.1978, E.J. Osmańczyk, „Mówić Polakom prawdę”, Karol Czesarek; Sztandar Młodych, 07.06.1979, E.J.Osmańczyk, „Czas na edukację uniwersalną”, 2x; Dziennik Zachodni 1-2-3 czerwca 1979„W jedności siła”; Trybuna Odrzańska, 16-17.06.1979 (?); Trybuna Odrzańska, 18.06.1978, „Kto wróci do domu wie co tęsknota”, 90. rocznica urodzin Jana Skali; 14.05.1979 list „Kontrastów” do E. J. Osmańczyka +egz. czasopisma; Trybuna Ludu, 09.02.1979, posiedzenie Sejmu; Za i Przeciw, 22.03.1979, rozmowa z E.J. Osmańczykiem, „Sprawy Polaków”, Edmund Moszyński; Życie i Nowoczesność (Życie Warszawy), 28.06.1978, E.J. Osmańczyk, „Kosmos i polityka głównych mocarstw”; Nedela, gazeta radziecka, 2-8 (?)1979; Nowa Doba + dodatek sobotni, 05.05.1979, Łużyce; MY, 16.06.1979, (gazeta serbołużycka), E.J. Osmańczyk, ”Jan Skala”.
Box/Folder 28 : 4

Różne, 1945-1982

Scope and Contents note

Plakat informujący o odczycie E.J. Osmańczyka na Uniwersytecie Autonomicznym Kolumbii, do sklejenia następnym razem); Okładka Przeglądu Technicznego, 18.12.1977 (E.J. Osmańczyk na okładce); Proporczyk M/S Rodło, Stocznia Szczecińska, 400 statków zbudowanych w Stocznii Szczecińskiej; Fotografia okładki książki E.J. Osmańczyka, „Był rok 1945” (2x); Poglądy, 12.12.1982, Listy i polemiki „Ile imion na Edmund J. Osmańczyk”?; E.J. Osmańczyk, Projekt hasła do WEP (x2); List Hamilton do E.J. Osmańczyka, 12.06.1965; E.J. Osmańczyk, korespondencja Dziennik Ludowy, Meksyk, styczeń 1966, „Najgroźniejszy wulkan zachodniej półkuli”.
Box/Folder 28 : 5

E. J. Osmańczyk, Koniec ery narodów-początek ery społeczności wielkomiejskich, 1932-1989

Scope and Contents note

.J. Osmańczyk, Tygodnik Powszechny, „Dlaczego 9 maja?”, 8.5.1988; E.J. Osmańczyk, RWE, 6.2.1989, Odpowiedź na list z Hamburga, maszynopis; E.J. Osmańczyk, POLSKA-NIEMCY POLSKA-ROSJA BILANS LAT 1939-1989 posłowie Bolesława Wierzbiańskiego, Nowy Jork 1989, Bicentenial Publishing Corp. (wstęp do książki i okładka –Wielkie Rozłączenie); J. Bartosz, Tygodnik Powszechny, Sprawy Polaków -konieczny ciąg dalszy, 5.5.1988 (2 razy) Nadzwyczajny Zjazd PZPR, pocztówka, 15.8.1981 Przemówienie E. J. Osmańczyk, ucznia klasy VIII Gimnazjum Księży Marianów na Bielanach na zjeździe Kół Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 5.5.1932 roku (oryginał i 3 kopie); Literatura, 20.7.1978, (nagrody literackie); Dziennik Zachodni, 1,2,3.06.1979, „w sobotę 2.6 Papież Jan Paweł II przyjeżdża do Polski”’ Sztandar Młodych, „Papież Jan Paweł II przybył do Krakowa”, 7.6.1979 (2 kopie)’ Życie Warszawy, 18,19,20.04.1981, „Propatria, rozmowa z Wilhelmem Szewczykiem”; Monitor Polski, 28.4.1989, nr. 13; Le Musees de Geneve, czerwiec 1954, nr. 6; Indonesia –walka o wolność (lata 50-te ?).
Box/Folder 28 : 6, Box/Folder 29 : 1-7, Box/Folder 30 : 1-6, Box/Folder 31 : 1-5, Box/Folder 32 : 1-5, Box/Folder 33 : 1-7, Box/Folder 34 : 1-3

Kalendarze, 1947-1983

Scope and Contents note

1947, kalendarz, Moskwa; ? zapiski; 1954 zapiski; 1954, zapiski, Moskwa; 1955 Zapiski, ZSRR; 1956, kalendarz; 1956, zapiski; 1957, zapiski; 1957, kalendarz Museum Masterpieces; 1958, zapiski; 1958, kalendarz Museum Masterpieces; 1959, kalendarz Museum Masterpieces; 1959, zapiski; 1960, zapiski; 1960, zapiski; 1960, kalendarz; 1961? Dziennik Brazylijski; 1963, Memorial Lament; 1964, kalendarz; 1964, kalendarz; 1965, kalendarz; 1966, kalendarz; 1967, kalendarz; 1967, kalendarz; 1968, kalendarz UNICEF; 1969, kalendarz; 1971, kalendarz; 1972, kalendarz; 1973, kalendarz; 1973, kalendarz; 1974 Appointment calendar, The museum of modern art.; 1975, kalendarz; 1976, kalendarz; 1978 kalendarz; 1979, kalendarz; 1980, United Nations; 1981, United Nations; 1982, kalendarz; 1983, kalendarz; 1983, kalendarz; 1984, kalendarz; 1985, kalendarz UNICEF; 1985, kalendarz Holand Photo Almanach; 1986, kalendarz; 1987, kalendarz; 1983 Kalendarz.
Box/Folder 34 : 4

Plik – denukleryzacja Ameryki Łacińskiej, wycinki prasowe i dokumenty z Reunion Preliminar sobre Descunuclearizacion de America Latina, 1964

Scope and Contents note

22.02.1964, “Miasto Meksyk siedzibą przeciwatomową”, 26.11.1964; E. J. Osmańczyk, “Czy pierwsza strefa bezatomowa powstanie wkrótce w Ameryce Łacińskiej?”; Wycinki: Rezolucja zatwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, 1911 “Denuklearyzacja Ameryki Łacińskiej”, 23.11 w Meksyku, 17 państw latynoamerykańskich debatuje nt. denuklearyzacji; Ameryka Łacińska i denuklearyzacja; 26.11.1964, “Wyścig atomowy” ,“Nieobliczalne szkody z powodu prób atomowych” koniec obrad Zgrom. Ogólnego ONZ dot. zbrojeń atomowych; 26.11.1964, “Zgoda narodów latynoamerykańskich: powołanie komisji przygotowującej traktat ws. denuklearyzacji”; 26.11.1964, “Delegacja Meksyku na zebraniu wstępnym nt. denuklearyzacji Ameryki Łacińskiej”; 29.11.1964, “Polityka krajowa na szczycie” Juan Jeronimo Beltran, Meksyk komentarze; 27.11.1964 ,“Iberoameryka na rzecz pokoju: sugestia współistnienia i ograniczenia broni nuklearnej”; “Iberoameryka wolna od broni atomowej”; “Akt końcowy ze wstępnego zebrania nt. denuklearyzacji Ameryki Łacińskiej”; El día, 28.11.1964, “16 krajów zobowiązuje się do walki o denuklearyzację Ameryki Łacińskiej”; BS, 28.11.1964, E. J. Osmańczyk, “Czy pierwsza strefa bezatomowa powstanie wkrótce w Ameryce Łacińskiej”; Wstępne zebranie dot. Ameryki Łacińskiej” (RPDAL), 25.11.1964 projekt aktu końcowego; 21.11.1964, Zawiadomienie dot. RPDAL; Biuletyn prasowy dot. ditto 21.11.1964; Wstępny plan RPDAL, 23.11.1964; Rezolucja zatwierdzona przez Zgrom. Ogólne ONZ”, 23.11.1964; RPDAL, Traktat, który zabrania prób broni atomowych w atmosferze, przestrzeni kosmicznej i pod wodą”, 26.11.19764; RPDAL, Deklaracja dot. broni nuklearnej z 17.07.1964, Meksyk, 23.11.1964; RPDAL, Memorandum sekretariatu, 23.11.1964; Lista wstępna składu delegacji, 23.11.1964, 2 x; RPDAL, Podsumowanie sesji inauguracyjnej, 23.11.1964; 23.11.1964, Zawiadomienie; Agenda RPDAL (plan pracy); Podsumowanie obrad 2 sesji RPDAL; Wystąpienie Ambasadora Ekwadoru, Leopoldo Benitez Vinueza, 24.11.1964; Wystąpienie Amb. Chile Alberto Sepulveda Contreras; RPDAL, 25.11.1964, propozycja stworzenia stałej ds. denuklearyzacji Am. Łac.; 2 sesja obrad RPDAL 25.11.1964, porządek obrad; RPDAL 25.11.1964, podsumowanie 3 sesji; RPDAL, delegacja Meksyku na spotkanie wstępne nt. denuklearyzacji, 25.11.1964; RPDAL, 26.11.1964, podsumowanie 3 sesji z dnia 25.11.1964; RPDAL, 26.11.1964, porządek obrad: zatwierdzenie akt końcowych, zamknięcie obrad; RPDAL, 26.11.1964, project akt końcowych; 4 sesja RPDAL, 26.11.1964, porządek dnia; 2 sesja RPDAL, wystąpienie przedstawiciela Brazylii Jose Sette Camara, RPDAL Podsumowanie 4 sesji, 26.11.1964.
Box/Folder 34 : 5-6

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, 1984-1986

Scope and Contents note

nr 6/84, 7/84, 8/84, 9/84, nr 10/84; 1/85. 2/85, 3/85, 4/85, 5/85, 6/85, 7/85, 8/85, 9/85, 10/85, 11/85, 12/85, 2/86, 3/86
Box/Folder 35 : 1

Pierwopis/brudnopis książki E. J. Osmańczyka, 1945

Box/Folder 35 : 2

35. Kongres CISAC, Madryt, 1986

Box/Folder 35 : 3-4

Listy z Ameryki Południowej, 1961-1962

Scope and Contents note

Korespondencja prywatna i publicystyka - artykuły do Przeglądu Kulturalnego, 1961 r., w tym “Listy z Brazylii 1961r.”, “Listy z Ameryki Południowej” 1962 r.
Box/Folder 35 : 5

Różne listy, 1963-1968

Scope and Contents note

E.J. Osmańczyk do Polityki, 14.10.1966; R. Frelek, 28.09.1964; E.J. Osmańczyk, Teresa Prekerowa, 13.10.1966; Polskie Radio i Telewizja, 08.06.1964, zaświadczenie dot. akredytacji E.J.O. w Meksyku, 3x; E.J.O., 07.06.1961, do Czytelnika; Daniel Passent, 22.10.1966 (Polityka); Prof. Jerzy Bossak, 27.08.1964, 01.11.1964, 29.12.1964; E.J.O., do prof. J. Bossaka, 10.11.1964 2x; Red. Zygmunt Broniarek do E.J.O., 16.11.1964, 17.12.1964; Red. Piotr Borkowski (ang-pol słownik idiomów i zwrotów) 27.02.1954; E.J.O. do red. W. Górnickiego, 13.10.1964; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Meksyku, zezwolenie na pobyt stały w Meksyku dla E.J.O., 04.06.1962; Prof. A. Klafkowski, Poznań, 01.06.1963; Meksyk, 10.10.1964, E.J.O. do red. H. Korotyńskiego, odpowiedź red. Henryk Korotyński do E. J.O. 27.10.1964; Muzeum Narodowe do E.J.O., podziękowanie za opiekę w Meksyku, 26.09.1964; E.J.O. do Płk. Jerzy Przymanowski, 02.12.1965; Marian Podkowiński do E.J.O., 18.10.1964, 06.11.1964; E.J.O. do Wydziału Prasowego KC PZPR ws. poboru na placówce PAP w Meksyku; ZAIKS do E.J.O. ws. pominięcia nazwiska, 04.05.1964; List Andrzeja Cybulskiego + wycinki prasowe i odpowiedź E.J.O. 25.10.1966; Z.Broniarek do E.J.O. 25.02.1967, odpowiedź E.J.O. 10.03.1967; Marcin Borowicz do E.J.O., 19.12.1966; Jan Dobraczyński do E.J.O., 20.06.1967; Kazimierz Dziewanowski do E.J.O. , 20.03.1967, 25.04.1967; Jan Dziedzic do E.J.O. 16.12.1966; E.J.O. do W. Górnickiego, 05.08.1967; Wiesław Górnicki do E.J.O., 22.04.1967, 22.07.1967; E.J.O. do Ambasadora J. Grudzińskiego, 02.04.1967, 10.12.1967; 03.10.1966, Instytut Badań Literackich do E.J.O. ws. sprostowania w czasopiśmie Zdrój w roku 1938, podp. Jadwiga Czachowska; E.J.O. do IBL, ditto, 09.12.1966; Korespondencja z Książką i Wiedzą ws. przedmowy do pracy senatora Salvadora Allende, 06.04., 11.05, 07.07. ,14.12.1967; Korespondencja z Witalim Kobyszem ws. przyjazdu, Moskwa, 27.07.1967; Piotr Klafkowski do E.J.O., Poznań, grudzień 1967 Red. Bartosz Janiszewski, 10.06.1967; Prof. Alfons Klafkowski, 08.01. 1967, 09.12.1967; Korespondencja Kazimierz Koźniewski, kwiecień-listopad 1967; E.J.O. do Konsula PRL w Sydney/Australia, 25.10.1967, sugestia nawiązania stosunków z Instytutem Spraw Międzynarodowych w Australii; Jerzy Plebański do E.J.O., 22.12.1967; Ryszard Stanisławski do E.J.O., 15.01.1967; Korespondencja z Lucjanem Wolanowskim, 1966, luty-wrzesień 1967, 9 listów; Korespondencja z dr Wojciechem Wrzesińskim, prośba o informację ws. ludności polskiej w Niemczech w 20-leciu międzywojennym, od listopada 1966 do marca 1967; Korespondencja z LSW (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza) ws. wznowień: “Sprawy Polaków” i “Współczesnej Ameryki”, odpowiedź odmowna, podp. Prezes Dybowski, 3 listy; Korespondencja z Stefanem Olszowskim, czerwiec, lipiec 1965, Towarzysze (!); Korespondencja z Przekrojem, 1965-1966 r., 4 listy; Korespondencja z M. Rakowskim, 1966, rękopis; Korespondencja ze Stanisławem Skrobaczewskim, 05.09.1966, odpowiedź 18.09.1966; Zaproszenie na 15-lecie Świata, 02.07.1966, odręczna odpowiedź; Korespondencja z Arturem Starewiczem, 1965 r., 12.02.1966, ws. stosunków wydawnictw do autorów; Zaproszenie na kolację u Państwa Silskich; Podziękowanie Ryszarda Stanisławskiego (dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, śp.); Adam D. Rotfeld do E.J.O., Sprawy Międzynarodowe, ad. “Ciekawa historia ONZ”, 11.1966; E.J.O. do A. Kruczkowskiego, PISM, ws. “Bilansu Ameryki Łacińskiej”, 30.11.1975; Karol Szyndzielorz do E.J.O., Praga, 06.12.1965; E.J.O. do Wiedzy Powszechnej ws. rozwiązania umowy, 01.06.1965, załącznik do umowy; Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, 14.12.1964, (list po angielsku!); List ws. realizacji filmu o ONZ, 31.12.1964 – 02.01.1965, list prywatny, podpis nieczytelny; Wrocławska Drukarnia Działowa, 14.07. 21.07.1965, ws. wysyłki odbitek części encyklopedycznej “Historii ONZ”; Anonim ws. “Zagrabionych Ziem przez Rosjan”; Korespondencja ZAIKS, 06. 11, 26.11.1965, w tym rozliczenie za “Ciekawą historię ONZ”; Andrzej Cybulski, zaproszenie do “Żaka”; Ubezpieczenie prywatne, żony J. Klimowicz-Osmańczyk, październik 1966; E.J.O. do b. Amb. Jerzego Grudzińskiego, 25.10.1966; Dwie depesze ws. przyjazdu radcy Relickiego, listopad 19??; Korespondencja E.J.O. z ISKRAMI ws. druku reportażu, 14.07.1966; Kwartalnik Historyczny, Kazimierz Koźniewski, “Czy daliśmy sie zmilleniować?”, 20.04.1966, list prywatny +załącznik; Korespondencja ze Stow. Dziennikarzy Polskich, nt. organizacji spotkania byłych korespondentów na procesie norymberskim, 10.1966; Korespondencja z Ryszardem Hajdukiem, 1968 r.; List Jerzego Hryniewieckiego ws. przyjazdu do Meksyku, 07.09.1963; Korespondencja z Ryszardem Kapuścinskim, 1964 r.; “Czytelnik”, 10.05.1968, Ludwik Kasiński do E.J.O. ws. wspomnień o Leonie Kruczkowskim (i odpowiedź); Depesza do E.J.O. od red. M.Hoffmana, życzenia zdrowia (wiadomość o śmierci prof. Sawickiego), grudzień 1968?
Box/Folder 35 : 6

Korespondencja, 1962-1968

Scope and Contents note

List prywatny Jana i Lecha Mroszczakowie do E.J.O., Toronto, grudzień 1967; Maszynopis oraz list prywatny do E.J.O., podziękowanie za opiekę w czasie pobytu w Meksyku, Jan…1968; mgr Jerzy Olesiński, Słubice, dwa listy w sprawie materiałów o ks. Domańskim; Julia Jakimowicz i Andrzej Straszyński, podziękowanie za gościnę w Meksyku, list odręczny, 1968; Pocztówka i list-korespondencja ze Stanisławem Szyszllo, 1968; E.J.O., do Wilhelma Szewczyka, list prywatny, 25.03.1968, maszynopis; E.J.O. do Mirosława Żuławskiego, 9/10.07.1968;
Korespondencja z prof. Jerzym Bosakiem, czerwiec 1965, maszynopis; Korespondencja z prof. Jerzym Bosakiem (?) dotycząca polskiej szkoły filmowej; Korespondencja z prof. Jerzym Bosakiem, 1965; Łącznie 12 listów;
Korespondencja z Zygmuntem Broniarkiem (15 stron);
Korespondencja z red. Dziedzic (2 listy), 1966; Korespondencja z red. Górnickim, 1965; E.J.O., do IBL-PAN, dr. J. Czachowska, 1966; Korespondencja z Wydawnictwem Iskry, red. Krystyna Goldbergowa, 1965-1966, (żałosna); Kompendium ciekawej historii ONZ, wersja polska i hiszpańska (maszynopis); Korespondencja z Instytutem Wydawniczym Instytut Wydawniczy-Pax, red. Janina Kolendo, 1966; E.J.O. do Zenona Kliszki, maszynopis, 1965; E.J.O. do prezes PWN, Karol Kuryluk, 1965; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych dr Adam Kruczkowski, 11.1965, korespondencja z PISM; Korespondencja z Kazimierzem Koźniewskim, 1965-1966; Anna Klima-Bożek Klima, 1965; Instytut Zachodni-prof. Zdzisław Kaczmarczyk, 1965; ZLP Poznań, prezes Tadeusz Kraszewski, 2 kwiecień 1965; korespondencja z Wydawnictwem Książka i Wiedza, 1965; korespondencja (7 listów), 1965, prof. Alfonsem Klafkowskim; list Eugeniusz Paukszta do E.J.O., 1966; Walter Lippmann, list, 24.01.1966; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza umowa wydawnicza, 1962; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, zwrot zaliczki, 1964; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965; Ekspres Wieczorny, kierownika działu zagranicznego, 12.09.1968; E.J.O., do Ryszarda Kapuścińskiego; List od Stanisław Skrowaczewski do E.J.O., 1968; Ryszard Hajduk do E.J.O, 23.09.1968 w sprawie przyjazdu zięcia.
Box/Folder 36 : 1

Plik artykuły i korespondencja z okresu pobytu na placówce w Rio de Janeiro (Brazylii), 1960-1964

Scope and Contents note

Chronologia zamachu stanu, 1963; Plik korespondencji administracyjnej i dziennikarskiej z Polskim Radiem dot. warunków pracy 7; Korespondencja z red. Z. Lipińskim, red naczelny Komitetu Radia i TV w Polskim Radiu /wice-prezes Werner/Przastkowa; Wykaz korespondencji red. E. J. Osmańczyka w okresie od 7 lutego do 26 listopada 1963 r.
Box/Folder 36 : 2

Brazylia-wprowadzenie historyczne, 1960-1964

Scope and Contents note

Korespondencja różna, Meksyk: (Nadodrze, Ekspres Wieczorny, Foreign Affairs); PAP (7 sztuk); Polityka (7 sztuk); Życie Warszawy (4 sztuki); Polskie Radio (20 sztuk).
Box/Folder 36 : 3-4

Plik, korespondencja, Meksyk, Polskie Radio, 1968

Box/Folder 36 : 5-6

Teczka specjalnej uwagi, undated

Scope and Contents note

Kongres Solidarności Kulturalnej (Polski Komitet Solidarności z Narodem Chilijskim)
Box/Folder 36 : 7

Plik, 1988-1989

Scope and Contents note

SEC wystąpienie E.J.O., Bari, 10.1988; Materiały informacyjne dla Komitetu Obywatelskiego Solidarność-Charakterystyka Nowin Krajowych za maj 1989, 27.5.1989 (Przekaz); Komitet Oporu Społecznego KOS, 6.3.1988; Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, nr 4, 12.06.1989 oraz Dodatek.
Box/Folder 37 : 1

Korespondencja różna, 1970-1974

Box/Folder 37 : 2

Podziękowanie za przesłanie książki „Był rok 1945”, 1970-1986

Scope and Contents note

Janina Pietraszkiewicz do E.J.O., podziękowanie, 4.09.1970; List, Olsztyn; Pismo w sprawie przekazania kościoła św. Jakuba Rzymskokatolickiej Kurii w Szczecinie; 4.5.1970, adresat Ministerstwo Obrony Narodowej; List prywatny, Hanna Józefa Jasińska (?); List Witold Kmiecik do E.J.O, 29.7.1970; Andrzej Ropelewski, Gdynia, 25.7.1970, + 28.8.1970; Anton Nawka, Katowice, 11.10.1970, c.o. Wisła , 16-13 Kunyszów; J. Dippel-Bossowska, Kraków, 16.7.1970; J. Dippel-Bossowska, Kraków, 18.7.1970; Prof. Alfons Klafkowski, Poznań, 24.7.1970; Bohdan Binder, Wilcza 5, Warszawa, 1970; Trepiński, 1970, Warszawa; J. Dippel, Kraków, 2.8.1970; J. Grabowski, Warszawa; Franciszek Loch, Opole, 28.8.1970; Władysław Zieliński, Jaszowice, pow. Wrocławski, 30.4.1972; Zygfryda i Gienek Rożkowie, grudzień 1986; Nick i Dana (sprawdzić w kalendarzu); Polskie Radio i Telewizja, Jerzy Hańbowski, (red.), 25.06.1976; Tygodnik Powszechny, Kraków, J. Turowicz; A.K.(?), Trybuna Robotnicza, 6.09.1970(?), Katowice; Hanna Wareska, Żagań, 6.09.1970; E. Kaczmarek, Opole, 5.09.1970 (pocztówka); Jan Rychel, Strzelce Opolskie,6.09.1970; Magazyn Polski, 11.09.1970, mec. Stanisław Wróblewski, W sprawie sprostowania ad. Zdobywanie Berlina (2x); Jan Trzeciok, Opole,9.09.1970; Kartka z Olesna, 31.8.1970; CRZZ (Centralna Rada Związków Zawodowych), Warszawa, 13.0.1972, zaproszenie do Wrocławia, wręczenie nagrody za „Był rok 1945”, red. naczelny Lipski; L. Bormanowa, prośba o potwierdzenie uczestnictwa w Powstaniu Warszawskim, 13.4.1972 Państwo Jacek i Bogumiła Bormanowie, 17.1.1972; Profesor P. Nowotny, Instytut Serbski, Berlin 22.09.1970; St. Wasilewski, 22.2.1935, (fotokopia fragmentu listu); Telegram-życzenia, R.iW. Baliccy, Duszniki Zdrój; G. Styjakowska, Zbąszyń, 18.07.1970; Stefan Sieja, Szczecin, 23.8.1970; B. A. Krzemińscy, Zakopane, (Zabrze); Sonja Domagalska, Szczecin, 8.8.1970; Rafał Urban, 10.8.1970; Anna Bożkówna (z domu), Katowice, 19.7.1970; Janina Broniewska, 8.7.1970, XIII Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych; 12.8.1970, Nantka-Namirski (kartka); Państwowy Instytut Wydawniczy, 9.3.1970, W sprawie „Był rok 1945”; Estrada Ziemi Lubuskiej, 7-8.1970, Zielona Góra (?); Plik Sowczyce, woj. Opolskie, 29.7.1971; List-Prośba o przyznanie zasłużonejopolskiej nauczycielce Franciszce Tomys specjalnej renty 16.01.1972
Box/Folder 37 : 3

Korespondencja - listy urzędowe – prasa/wydawnictwa, 1969-1970

Box/Folder 37 : 4

Korespondencja różna (listy prywatne, półprywatne i oficjalne), 1969-1970

Scope and Contents note

Biuletyn Informacyjny ZBOWIT kwiecień 1970; Prokuratura Wojskowa w Opolu, Informacja, październik 1970 r.
Box/Folder 37 : 5

Plik – prasa, 1956

Scope and Contents note

Po Prostu, 11.03.1956, 01.04.1956; Przegląd Kulturalny, 05.04.1956; Życie Warszawy, 3x; Manchester Guardian, 04.04.1956
Box/Folder 37 : 6

Konsekwencje – pisma E. J. Osmańczyka, 1956

Scope and Contents note

E.J.O. „Stalin, XX zjazd czy nowy układ sił” Konsekwencje I; E.J.O. „Nowy układ sił”; E.J. Osmańczyk: „Sprawa Frontu Narodowego” 2x maszynopis + 2 strony rękopisu, II; E.J.O. „Sprawa Sejmu” maszynopis+ rękopis; Konsekwencje III; (+ artykuł Jerzego Rawicza +„O Sejmie” – Trybuna Ludu, 27.03.1956), IV; „Sprawy administracji państwowej” , V; „Sprawa inicjatywy społecznej” VI; „Sprawa pokoju i wolności” VII; Rękopis „Konsekwencje” patrz powyżej.
Box/Folder 37 : 7

Korespondencja i pisma różne, 1948-1952

Scope and Contents note

17.12.1948, W. Pawlak do E.J.O. ( z listami Polskiej Misji Wojskowej); Karol Kuryluk do E.J.O. 03.04.1948, bez daty – październik br.? Kuryluk do E.J.O. z prośbą o artykuł; 29.10.1946, Jerzy Pytlakowski do E.J.O.; 22.12.1947, z listami Polskiej Misji Wojskowej; Cieszyn, czerwiec 1948,…… ? do E.J.O. - prośba o korespondencję; J. Machejek (Życie Literackie) do E.J.O.; H. Zieliński do E.J.O., ws. Książek; Twórczość do E.J.O., prośba o korespondencję; Mistni Narodni Vibor do E.J.O., 1945 r.; Przemówienie E.J.O. na Kongresie Z.Z., 21.09.1952; E.J.O. do PIW-u (Państwowy Inst. Wyd.) ad. ”Gawęda o Mickiewiczu”, 26.05.1952; Notatka E.O. o sytuacji w Niemczech w marcu 1954 r.; Notatka o przyczynach anulowania wiz do Niemiec zachodnich E. J. Osmańczykowi i Podkowińskiemu; E.J.O. do prof. Borisa Weissnera, 24.01.1954; Instrukcja o zabezpieczeniu tajemnicy państwowej z dn. 20.05.1954; E.J.O. „Niemcy po układzie ogólnym”; Alina Świderska do E.J.O., Kraków, 02.09.1946; Klemens (?) ad. „Front narodowy i polskość ziem zachodnich”; Nowa Kultura, 10.12.1952, ad. artykuł nt. NRD, podp. Andrzej Wasilewski; Twórczość do E.J.O., 18.06.1949, prośba nt. Goethego; Twórczość do E.J.O., 31.05.1948; Prof. Stefan Żółkiewski, PAN, Warszawa, 21.05.1953 ws. przemówienia nt. „Walka postępowców o myśl Kopernika w ciągu wieków”; Śląsk Literacki do E.J.O. ws. artykułu, 21.10.1954; Rada Kultury i Sztuki, 06.04.1954, zaproszenie na 11. Sesję Rady Kultury i Sztuki; Tow. Miłośników Historii (Wrocław), ws. referatu dla Tow. MH (PAN), podp. Karol Maleczyński, 22.09.1953; Wrocławskie Tow. Miłośników Historii, ws. artykułu dla naukowców czeskich i polskich, Brno, 26.09, 1953, Milan Kudyka; 26.09.1953, podp. Karol Maleczyński, ditto; Instytut Zachodni, ws. monografii Górnego Śląska, 29.12.1954, Poznań; E.J.O. do premiera J. Cyrankiewicza ws. mieszkania w Warszawie, Szczecin, 14.09.1951; PAX, ws. recenzji książki Rogalskiego, Janina Kolenda; Zaświadczenie o współpracy „Czytelnika” z E.J.O., 12.07.1950; Życie Warszawy do E.J.O. zaproszenie do współpracy, 11.05.1957; E.J.O. do Życia Warszawy, 01.06.1953, wypowiedź w ankiecie; Zw. Lit. Polskich, Szczecin, 01.12.1952, prośba o współpracę; Memoriał o sytuacji i perspektywach rozwojowych szczecińskiego oddziału ZLP; „Obrońcy satyry”, omówienie „nowych” „Szpilek”; Antoni Słonimski od Zbigniewa Micnera, Warszawa, 22.04.1952; List VI klasy szkoły w Szczecinie, 15.09.1951; Do E.J.O., Moskwa 1958; Depesza, Literaturna Gazeta, Moskwa, z prośbą o wypowiedź; Trybuna Ludu, odpowiedź ws. interwencji dzieci szkolnych, 27.12.1954; Trybuna Ludu, do E.J. O. ws. listu dzieci w Zagrodnie, 20.01.1953; „Wolność”, Gazeta Ilustrowana, 23.12.1952, życzenia noworoczne; Die Welibuhne, Berlin; Legnica, 26.11.1952, list prywatnyl Śląsk Literacki, 02.06.1953, do E.J.O. ws. Referatu; E.J.O. do Prezydium Sejmu, ws. dodania nazwy okręgu który dany poseł reprezentuje, 20.01.1953; Kancelaria Rady Państwa do E.J.O. ws. I posiedzenia Sejmu, 20.11.1952, Warszawa 13.11.1952; E.J.O. do RSW Prasa ws. przeprowadzki do Warszawy i poniesionych kosztów remontu, Szczecin, 09.09.1952; E.J.O. do Wydz. Prasowego KC, ws. rezygnacji z proponowanej nominacji na red. naczelnego Ekspresu Wieczornego; E.J.O. do egzekutywy komitetów Roku Kopernikowskiego i Roku Odrodzenia, Warszawa 25.05.1953; Stan książek w Domu Książki, 01.01.1953 (E.J.Osmańczyk); „Czytelnik” do E.J.O., ws. członkostwa Rady nadzorczej i rady programowej SW Czytelnik, 19.01.1953; ZLP do E.J.O., podziękowanie za darowiznę książek „Dokumenty pruskie 17.09.1951; ZLP Wrocław, 02.05.1952, do E.J.O. ws. Czwartku Literackiego; ZLP Warszawa, ws. artykułu do Literaturnej Gaziety, podp. Leon Kruczkowski, 24.10.1951 Warmia i Mazury, ws. materiału dla ww. pisma, 10.03.1956; Zaproszenie ZLP, Zw. Pol. Art. Plastyków, Zw. Komp. Polskich, Stow. Polskich Art. Teatru i Filmu na uroczystą akademię poświęconą uczczeniu pamięci Józefa Stalina dn. 22.03.1953 w Państwowym Teatrze Narodowym.
Box/Folder 37 : 8

E.J.O., listy grzecznościowe do Sekretarz National Press Club, 1955-1957

Scope and Contents note

Ed Leahy; Jack Reymond; Margaret Higgins; American Polish War Relief, podpis: Florian Piskorski (18.12.1956); Związek Literatów Polskich, Oddział Szczecin, Ankieta dotycząca twórczości; Kwartalnik Historyczny, 30.4.1957; „Warmia i Mazury” 3.05.1956, dot. Powołania profilu ww. czasopisma; Urząd Rady Ministrów, 24.06.1955, Informacja dot. Powołania E.J.O. podkomitetu Nauki i Sztuki Komitetu Nagród Państwowych, podp. Prof. dr Stanisław Rozmaryn; Rada Kultury i Sztuki, Warszawa, 8.03.1956, Zaproszenie na sesję Rady Kultury i Sztuki (m.in. referat prof. Jana Kota Rewolucyjność i nowoczesność w sztuce, podp. Włodzimierz Sokorski, Minister Kultury i Sztuki); Min. Kultury i Sztuki, 6.02.1956, zawiadomienie o powołaniu E. J. O. na członka Rady Kultury i Sztuki, podp. Włodzimierz Sokorski, Minister Kultury i Sztuki; Min. Kultury i Sztuki, Prośba o udział w XVIII sesji Rady Kultury i Sztuki, 15.02.1956, podpisane Włodzimierz Sokorski, Minister Kultury i Sztuki Sprostowanie w spawie wieku J.K. Gałczyńskiego, podpisano Zygfryd Piątkowski, 24.4.1955 Ministerstwo Kultury i Sztuki, 11.01.1955, Zawiadomienie o powołaniu E.J.O. na członka obchodu Roku Mickiewiczowskiego, podp. Jerzy Pański (sekretarz egzekutywy); Prof. dr Felix Heinrich Gentzen, do E.J.O., Jena 26.04.1955; E.J.O. do prof. dr Felix Heinrich Gentzen, 10.5.1955, odpowiedź na kolejny list; Instytut Nauk Społecznych UW, 15.05.1956, podp. prof. dr Stanisław Arnold, prośba o wykład nt. Ziem Odzyskanych; „Przemiany”, 1.12.1956, Zaproszenie na spotkanie z działaczami niepodległościowymi Śląska, podp. Wilhelm Szewczyk i Andrzej Wędrzyński; Przegląd Kulturalny, 24.01.1957, Prośba o artykuł dla miesięcznika belgijskiego „Synheses”, podp. Gustaw Gottesman; Ziemia i morze (tygodnik społeczno-kulturalny), 16.01.1957, prośba o współpracę, podp. Kazimierz Błahej; Polskie Towarzystwo Przyjaciół ONZ, 9.6.1956, Zaproszenie na zebranie organizacyjne, podp. Oskar Lange; Zaproszenie do udziału w zebraniu nt. kulturalne, 14.03.1957, podp. Stefan Żółkiewski; Ministerstwo Kultury i Sztuki, Centralny Zarząd Bibliotek, 14.08.1953, zezwolenie na wzięcie w depozyt książek z zakresu niemcoznawstwa, podp. Czesław Kozioł; RSW „Prasa”, (WYDAWNICTWO), prośba o felieton wstępny podpisany Zdzisław Gierowski; Związek Literatów Polskich, 17.02.1955, przekazanie propozycji, Innostrannej Literatury o współpracy, podp. Leon Kruczkowski; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 25.09.1953, prośba o autoryzację tekstu przemówienia na Zjeździe Śląskich Historyków we Wrocławiu; Stenogram Odczytu E.J.O., Wrażenia z pobytu w Genewie, data?; U.R.M., Uchwała Rady Ministrów z 11.06.1955, w sprawie powołania Prezydium Komitetu Nagród Państwowych; Polska Akademia Nauk, 3.5.1956, Sprawozdanie z pierwszego Zebrania Komisji przy Instytucie Historii PAN; E.J.O., Notatka w sprawie Instytutu Zachodniego, 28.11.1955 (?); E.J.O., Czytelnik, Wspomnienie o Jerzym Borejszy Pismo informujące o nowym tygodniku pt. Polityka, podp. Stefan Żółkiewski; Konspekt Pracy Polska-Europa, E.J.O-Julisz Kolipiński, data?, 2 razy; Limanowa, 19.5.1956, Zażalenie na władzę Limanowej, pop. Janina Bobrowska, ul. Krótka 10, woj. Krakowskie; Lista parlamentarzystów, uczestników w wycieczce do Polski, 1954; Notatka w sprawie Seymura Freidina, 16.1.1956; Notatka w sprawie wyjazdu dziennikarzy na wybory do USA, 16.01.1956; Notatka w sprawie pisarza Jana Papugi, Warszawa 16.01.1956; Notatka w sprawie byłych działaczy polskich na Litwie i Łotwie, 18.01.1956; Notatka w sprawie byłego prezesa Zw. Polaków na Łotwie Wł. Ichnatowicza, 18.01.1956; Notatka w sprawie obniżki opłat za obywatelstwo polskie dla repatriantów, obywateli radzieckich, 18.01.1956; Notatka w sprawie dotyczącej powrotu do kraju osób przebywających na emigracji, data ? 1955; Notatka w sprawie Rady Polonii Amerykańskiej; Notatka w sprawie Rady Polonii Amerykańskiej, 9.8.1955; Notatka o problemach emigracji, 9.8.1955; Protokół nr 1 z 1 posiedzenia Komisji Prasowej KC, 21.11.1956, (?), podp. Miśkiewicz; Postulaty Komitetu Wojewódzkiego, PZPR w Łodzi w sprawie poprawienia nastrojów politycznych w województwie, podp. Grupa Komunistów, 21.11.1956; Do Towarzyszy Dziennikarzy (Apel), podp. Grupa Komunistów, Warszawa, 12.1956; Notatka z narady dziennikarzy prasy terenowej, 12.12…., (?) 1957 (2 razy); Notatka –„Stan obecny prasy wiejskiej”, data ditto 1956?; Notatka w sprawie organizacji prasy w Polsce i reorganizacji robotniczej spółdzielni „RSW Prasa” 1956?; Notatka w sprawie kształtowania się wyniku delegatur wobec zamierzonej zmiany cen na materiały i usługi oraz na gazety i czasopisma (1957?); Komisja Prasowa-wystąpienie Artur Starowicz; Protokół z zebrania komisji prasowej przy sekretariacie KC, 18.12.1956; Komisja Prasowa KC, 4.01.1957; Dalekopis do pierwszego Sekretarza KW i KPPZPR, 8.01.1957; Odezwa do wszystkich organizacji partyjnych, do wszystkich członków partii, podp. Władysław Gomułka, styczeń 1957; Uchwała Sekretariatu KC w sprawie Trybuny Ludu, 1957; Komisja Prasowa, 1957.
Box/Folder 38 : 1-2

Wydawnictwa podziemne/nielegalne, 1986-1989

Scope and Contents note

4.1987, Nowa Koalicja/New Coalition; KOS (Komitet Oporu Społecznego), „Solidarność”, 22.11.1987 (2 razy); KOS, Nr 22, 27.12.1987; KOS, 10.01.1988; KOS nr 106-107, 8.12.1986;
Tygodnik Mazowsze: Nr 158, 13.02.1986; Nr 161, 6.03.1986; Nr 168, (dwa razy), 24.04.1986; Nr 170, 15.05.1989; Nr 171, 22.05.1986; Nr 174, 22.05.1986; Nr 228, 18.11.1987; Nr 229, str. 2, 25.11.1987 (B. Łabuda, Rozmowa ze Zbigniewem Bujakiem) (jedna kartka 2 razy); Nr 234, 13.01.1988; Nr 264, 21.09.1988; Nr 268, 26.10.1988; Nr 288, 5.04.1989; Bez numeru, (?);
Wola nr 9, 3.03.1986; Wola, 11, 17.03.1986; Wola nr 31, 14.12.1987; Wola, Nr 16, 5.05.1988; Wola nr 32, 11.01.1988; Wola nr 8, 27.02.1989; Nr 18, 19.05.1986;
Przegląd Wiadomości Agencyjnych, nr 41, 25.11.1987; PWA, Nr 42, 2.12.1987; PWA, Nr 39, 3.11.1986; PWA, Nr 40, 7.12.1986; PWA, 41, 14.12.1986; PWA, 42 21.12.1986;
Serwis Informacyjny Społecznego Komitetu Nauki, nr 72, 23.10.1988; Przegląd Pomorski, nr 16, Toruń, lipiec 1988; Komunikaty, 15.12.1988; Komunikaty, 15.02.1989; Promieniści (2 numery); nr 12, 13.03.1989; nr 13, 3.04.1989; nr 14, 17.04.1989; nr 15, 01.05.1989; nr 16, 15.05.1989; nr 17, 29.05.1989; nr 18-19, 19.06.1989; Żywią i bronią, (OKOR -Ogólnopolski Komitet Obrony Rolników); Polityczne Biuro, List do ks. Henryka Jankowskiego, 21.04.1989, podpisane Mariusz Urban, Sopot; 30.05.1989, podpisano: Krzysztof Bargiel, List do prokuratora generalnego, Warszawa; Apel do Biura Politycznego KCPZPR, Wrocław, 2.05.1989, podpisane Bogusław Zbijewski Wiadomości, Sektor, nr 125, 29.11.1986l Wiadomości, nr 185, 16.3.1986; Wiadomości, nr 186-187, 23/30.03.1986; Ogniwo, nr 23, luty 1986; Vacat, nr 27, kwiecień 1985; Vacat, Wrzesień/październik 1985, nr 34; Rzeczpospolita, sierpień 198?, „W trosce o praworządność”, Rozmowa ze Stanisławem Kosickim, prezesem Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, Justyna Chrupkowa.
Box/Folder 38 : 3-4

Pisma specjalistyczne- sprawy finansowo-ekonomiczne, 1971-1987

Scope and Contents note

PIENIĄDZ Stefan Bratkowski „Tylko o pieniądzu”, drugi obieg (?); Projekt Programu Umacniania Pieniądza, maj 1987, Narodowy Bank Polski; New Perspectives 4/86; War and Revolution Today, Walter Millis; Paul R. Josephson, Przewodnik do Studiów nad Sowietami, Harvard University Library; Cuadernos de documentacion, Confrontacion sobre los problemos economicos (s. 32 E. J. Osmańczyk na konferencji), 24. 08.1971, miasto Meksyk; Obchody 40. Rocznicy podpisania Karty Narodów Zjednoczonych , San Francisco, 23-26.06.1985.GAZETY/DZIENNIKI
Box/Folder 38 : 5-6

GAZETY/DZIENNIKI, 1912-1989

Scope and Contents note

The New York Times, 16.04.1912, (reprint?); The New York Times, 08.03.1989; The New York Times, 09.03.1989; The New York Times, 12.03.1989, Book Review Herald Tribune, 09.03.1989; Gazeta Wyborcza, nr 3, 10.05.1989; Gazeta Wyborcza, nr 14, 29.05.1989; Gazeta Wyborcza, nr 15, 30.05.1989; GW, nr 17, 31.05.1989; Tygodnik Powszechny, nr 22, 28.05.1989; Gazeta Wrocławska – 07.04.1914, (specjalna edycja z okazji otwarcia wystawy 14.10.1965); Dziennik Berliński – 26.08.1930 –reprint; Tygodnik Solidarność, 02.06.1989; Diariusz Sejmowy, IX kadencja; 19.09.1988, (nr 9/1988); Diariusz Sejmowy, IX kadencja, (nr 11/1988); Gość Niedzielny, 22.01.1989, „Sprawy Ślązaków” – rozmowa Edmund J. Osmańczyk, Paweł Wieczorek.
Box/Folder 39 : 1-3

Referaty z sesji, „Polskie podziemie polityczne wobec zagłady Żydów w czasie zagłady”, 1985-1988

Scope and Contents note

Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Warszawa 1987, Instytut Pamięci Narodowej; Sprawozdanie z działalności z 1987 roku i plan pracy na 1998 oraz bibliografia publikacji pracowników Instytutu Śląskiego, Opole 1988, 2x; AwaKontakte, luty 1989; UN Chronicle, nr 1, January 1986, 1985; Copy Right-przewodnik po instytucji; „You have been detained and are now held for further investigation”, wersja angielska i hiszpańska; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Komisja Socjologiczna, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie; „Pomorze w wieku XX w refleksji socjologów, historyków i publicystów”, Gdańsk 1988; ICJ Newsletter n 38, 1988, International Commission of Jurist; IAEA News Features, 1988; New Polish Publications, maj/czerwiec 1988.
Box/Folder 39 : 4

Korespondencja z Chile, red. Zbigniew Lipiński, 1963 May 18

Box/Folder 39 : 5

Dossie ze zjazdu absolwentów Gimnazjum Księży Marianów na Bielanach, 1988 November 6

Box/Folder 39 : 6

Wojciech Jaruzelski gen. Armii, życzenia z okazji 65 rocznicy urodzin E. J. O., 1978

Box/Folder 39 : 7

Magister Stanisław Nowak (wojewoda gorzowski), gratulacje z tytułu powołania E.O. do Rady Państwa, 1979

Box/Folder 39 : 8

Nominacja E.J.O. („druhowi Mietkowi”) Warszawskiego Szczepu Rodło na honorowego członka Szczepu Rodło, 1983

Box/Folder 39 : 9

Dyplom nagrody literackiej I stopnia im. Gustawa Morcinka dla E.J.O., grudzień, 1981

Box/Folder 39 : 10

Zbiór fotografii ze spotkania Posła Ziemi Opolskiej E.J.O. z pracownikami Instytutu Śląskiego, Opole, 1982

Box/Folder 39 : 11

6 zdjęć z posiedzenia redakcji Polonia („Poland”), 1987

Box/Folder 39 : 12

Dokumenty różne, 1972 - 1988

Scope and Contents note

Pomnik Mikołaja Kopernika-Warszawa, Polonia z macierzą 1473-1973, płyta pocztówka; Zaproszenia różne, 4 szt., z tytułu opolskich dni literatury, 16.01.1976; Kultura niezależna, Miesięcznik Komitetu Kultury Niezależnej, luty 1986; Zaproszenie do udziału w imprezach z okazji 20-lecia istnienia Związku Literatów Polskich, styczeń 1976; „Bez dekretu”- pismo członkowi sympatyków Solidarności, nr. 11; Solidarność, Tygodnik Mazowsze, nr. 239, 17.02.1988; Zaproszenie na wystawę Juliusza Słowackiego, wrzesień 1976, Muzeum Literatury, Warszawa; „Wiersze do potomności”, Gottfried von Einen; Zaproszenie na wystawę G. Hundertwassera, 26.04.1976; Życzenia noworoczne, od Domowiny (Związek Kulturowy Łużyczan); Program koncertu rocznicowego ONZ, 1975; Program pobytu Edwarda Gierka w USA, 6-14.10.1974; Fotografia Lubuskiego Klubu Filmowego; Pogram wizyty Edwarda Gierka, 2-6.10.1972; SDP, Komitet Organizacyjny Święta „Trybuny Odrzańskiej”. Nagroda im. Jana Łazowskiego dla E. J. Osmańczyka, 1978; Nagroda II stopnia w dziedzinie literatury, 1955; E. J. O., Laureat Konkursu „Bliżej książki współczesnej 1971, za książkę Pt. „Był rok 1945”; Exlibris „Dobrych książek” 1977, za „Rzeczpospolitą Polaków” 1977; Tekst ślubowania poselskiego, Warszawa 1980; Album pamiątkowy z okazji 35-lecia Słubic, Słubice 1979; Nominacja na członka Rady Państwa, luty 1977; Medal pamiątkowy z okazji 30 rocznicy PRL, 22.07.1974 (brak medalu); MON, promocja E.J.O. z szeregowego rezerwy na stopień kapitana, marzec 1969.
Box/Folder 40 : 1

Gratulacje z okazji 60-tych urodzin dla E.J.O., PZPR, Komitet Wojewódzki Opole, 1973 August 10

Box/Folder 40 : 2

Dokumentacja Prasowa Kronika, 1986

Scope and Contents note

Dokumentacja Prasowa Kronika 15/35, 1-15.10.1986; Dokumentacja Prasowa Kronika 15/36, 16-31.10.1986; Dokumentacja Prasowa Kronika 15/36, 1-15.11.1986; Dokumentacja Prasowa Kronika 15/32, 16-31.8.1986; Dokumentacja Prasowa Kronika 15/33, 1-5.9.1986; Dokumentacja Prasowa Kronika ? 9.1986.
Box/Folder 40 : 3

Zdanie, miesięcznik, 1989

Box/Folder 40 : 4

Warmia i Mazury, 1989

Scope and Contents note

Warmia i Mazury, nr. 15, 1-15.8.1989; Warmia i Mazury, nr. 16, 16-31.8.1989; Warmia i Mazury, nr. 16, ?.9.1989.
Box/Folder 40 : 5

Słowo, Spotkanie w 10-rocznicę objęcia urzędu przez Jana Pawła II, 1988 October 16

Box/Folder 40 : 6

Nowy Dziennik, Przegląd Polski, 1988 May 26

Scope and Contents note

Nowy Dziennik, Przegląd Polski, 16.06.1988; Nowy Dziennik, Przegląd Polski, 19.05.1988; Nowy Dziennik, Przegląd Polski, 26.05.1988; Nowy Dziennik, Przegląd Polski, 16.06.1988; Nowy Dziennik, Przegląd Polski, 23.06.1988; Nowy Dziennik, Przegląd Polski, 23.06.1988; Nowy Dziennik, Przegląd Polski, 19.05.1988; Nowy Dziennik, Przegląd Polski, 26.05.1988.
Box/Folder 40 : 7

Różne, 1989

Scope and Contents note

Rzeczpospolita, nr. 225, 27.09.1989; Trybuna Opolska, nr. 112, 15.05.1989; Przegląd Katolicki, nr. 29, 16.07.1989; Głos Polski, nr 15, 10.09.1989; L’osservatore Romano ad. Polska, nr. 3 (111), 1988; L R, nr. 4, 112 (89).
Box/Folder 40 : 8

Artykuły publicystyczne E.J. Osmańczyka, 1988

Scope and Contents note

„Światowy regionalizm-Pomerania”, 1 grudnia 1988; „Wielkie rozłączenie”, Tygodnik Powszechny styczeń 1989; Nowy Dziennik, (New York) 1 lipca 1988 „Czy w Polsce dialog jest niemożliwy?”; „Słowo Polskie”. Wrocław, 28.09.1988, „Konieczność spokojnej debierutyzacji”x3; „España ‘88”, (Przegląd informacyjny O.I.D.), lipiec nr 179 i ditto, sierpień/wrzesień nr 180 „W Leopoldino” („Odra” nr 10, październik 1988 r.); 1 września 1988 r., List prywatny od Wojciecha Myślenickiego; E.J.O. „Gość Niedzielny” 10.10.1988, „Stolica Apostolska i ONZ”; Ośrodki Kontroli Obywatelskiej – OKO; Konwersatorium im. Bogdana Gotowskiego, Konkluzje z dyskusji z dn. 19 listopada 1988; Maria Dorywała, Słowo Polskie, Wrocław, 04.11.1988, list; Nagranie (część) odczytu E. J. Osmańczyka (rozmyślania), brak daty; List do E.J.O. 26 listopada 1988; Tekst dyplomu dla prof. Mieczysława Klimowicza, prof. Janusza Trzcińskiego, prof. Karola Jońcy.
Box/Folder 40 : 9

Wycinki, 1949 -1988

Scope and Contents note

Karol Jońca, „Edmund Osmańczyk doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego”, 08.05.1988; Solidarność, 28.09.1988, E.J.O., „Koniec demokracji elitarnej czyli ludowej” x3; Rzeczpospolita, 21.10.1988, E.J.O. „List otwarty do nowego premiera”; x3 +maszynopis Trybuna Ludu, 12-13.11.1988, „Ogólnopolski honorowy komitet obchodów 70 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę”; E.J.O., „Czy w Polsce dialog jest niemożliwy?”, 15.07.1988; Adam Zieliński „Zakonnik polski założycielem Zakonu Marianów w Portugalii”, 2 x, Wiadomości, 19.06.1949; International Herald Tribune, 11. 1988, „Artery Transform Bypasses”, Lawrence K. Altman; Biuletyn Specjalny (BS) – Kraje socjalistyczne, 28.07.1988, Wywiad Roja Miedwiediewa dla Moskiewskiego Komsomolskie; Trybuna Ludu, 14.11.1988, „Zawodowy kłamca” (ad. Bogdan Osapczuk); Tygodnik Mazowsze, Juliusz Burski „Polsko-radzieckie sympozjum filmowców i historyków” (i inni); Rzeczpospolita, 22.10.1988, Życie Warszawy, 22.10.1988, „Kongres Europejskich Pisarzy i Uczonych”; Tygodnik Kulturalny, 27.11.1988, Marek Sznajder, „Urodzinowy prezent” ad. Bierut; E.J.O., 6.11.1988, (ad. list otwarty do premiera Rakowskiego, Rzeczpospolita); Warmia i Mazury, nr 22/1988, 16-30.11.1988, „80 godziwych lat”; M. Rakowski, L. Bartelski, A. Wasilewski o Tadeuszu Borowskim; Tadeusz Wilan „Godziny mego czasu”; Życie Literackie, 11.12.1988, Michał Rusinek „SEC i dom Europy”, patrz Kongres Pisarzy; Literatura, marzec 1988, Krystyna Goldbergowa, „Nasza babcia”; Słowo Powszechne, 17.11.1988, Tadeusz Sołtan, „Historia z teraźniejszością związana” (Nadnoteckie Dni Literatury); Przegląd Tygodniowy, 6-11.1988, „powiedzieli napisali”; Ekspres Wieczorny, 12.12.1988, „Prawo do mieszkania w hotelu Ritz”; 3.11.1988 (Sprawy i ludzie?), Piotr Adamczyk; Tygodnik Powszechny, 30.10.1988, Edmund Osmańczyk, interwencja cenzury; Kurier Szczeciński, 28.10.1988, Marek Donat, „Jak zostałem betonem czyli gdzie mi będzie tak źle jak tu”; Panorama Polska, grudzień 1988 r., Janina Hajduk-Mijakowska, Wywiad z E.J.O. – 75-lecie urodzin”; Gazeta Robotnicza, 16.11.1988, „Osmańczyka idea zjednoczenia świata”; Frankfurter Algemeine Zeitung, nr 247, 22.10.1988, „Kritik an Rakowski”; Wieczór 28.1—1.11. 1988, “Fakty i refleksje”; Gazeta Krakowska, 21.10.1988, Brunon Rajca, “Ołóweczek się nie złamał”; Słowo Polskie, 11.10. 1988, Dr Leszek Skouka „Upiory stalinizmu straszą”; Kurier Szczeciński, 4-6.11.1988, Kiedy „ojczyzna zawoła” ucieknę. Młodzież, patriotyzm, emigracja; Przekrój, 27.11.1988; Gazeta Poznańska, 7.12.1988, Spojrzenie w stronę Polonii; Przegląd Tygodniowy, 13.11.1988, Przegląd Kulturalny; Rzeczywistość, 18.12.1988, Ziarnko do ziarnka (Groch o ścianę); Polityka, 24.12.1988, Daniel Passent, Kronika Towarzyska; Walka młodych, 11.12.1988, Puste słowo, autor Magdalena Wakulicz; Tygodnik Powszechny, 25.12.1988, Wśród książek; ITD (?); Odra, październik 1988, nr. 10, uwagi nt. książki E. J. Osmańczyka „Podział środkowej Europy w oczach Polaka; Odra, październik 1988, nr.10, E. J. Osmańczyk, Leopoldinum; Przegląd Katolicki, (przegląd wydarzeń), nr. 44, 30.10.1988; Życie Literackie, nr 47, 20.11.1988, Bruno Miecugow, Reguły gry; Życie Literackie, nr. 47, 20.11.1988, Kronika; „Opole”, Twórca twardej polskiej waluty, autor Stanisław Nicieja, nr. 10, październik 1988; Zielony Sztandar, nr 47, str. 3, 20.11.1988; 13.11.1988, Życie Literackie, Kronika; Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, wzmianka nt. Encyklopedii ONZ i stosunków międzynarodowych, E. J. Osmańczyk.
Box/Folder 40 : 10-11

Artykuły E. J. Osmańczyk, 1945 - 2000

Scope and Contents note

„Artykuły E. J. Osmańczyk, 1989” (teczka Artykuły 1989) E.J.O., Dlaczego 9 maja, (maszynopis), marzec 1988; Strategia głosowania i wyborów, Żytnia, 1989; Przemówienie zamykające uroczystości poświęcenia Domu Polonii w Pułtusku, 16.07.1989; Gazeta Wyborcza, 8.07.1989, Czy jeszcze dwa lata grzęznąć w opozycyjności czy brać władzę i uczyć się rządzenia?; Almanach Polonii 1990, Zakrzewska modlitwa za sąsiadów, wiosna 1989; Tygodnik Solidarność, lipiec 1989, E. J. Osmańczyk, 15 milionowa diaspora ZOMODY I SPD, tekst wypowiedzi E. J. Osmańczyka na zjeździe SDP 27.06.1989; E.J. Osmańczyk, 1989, Rosja, Dwie Europy i Polska 1989; E.J. Osmańczyk, 29.4.1984, (niewygłoszony), Walka elekcyjna czy plebiscyt; E. J. Osmańczyk, 4.06.1989, memoriał w spawie demokratycznej struktury Sejmu X kadencji i Senatu I kadencji; E. J. Osmańczyk, Ratujmy Śląsk dla Polski i Europy; E. J. Osmańczyk, Wreszcie podział europy uznany za kardynalny błąd, 12.05.1989; E. J. Osmańczyk, Gazeta Wyborcza, 4-5.1989, Logika komitetu obywatelskiego „Solidarność”; E. J. Osmańczyk, Zmyłkowy „Komitet Obywatelski”, 4.5.1989, Gazeta Wyborcza RWE, 4.5.1989; E.J. Osmańczyk, Przegląd Polski (na połowę lipca 1989), lipiec 1989, Dwa domy Polonii, dwie epoki; E.J.O., Almanach Polonii, Przed nami decydujące lata wspólnoty kraju i emigracji, List do biskupa, ordynariusza diecezji opolskiej, (załącznik: Zakrzewska modlitwa za sąsiadów); E.J.O., Za nami przełomowy rok 1989. Przed nami decydujące lata wspólnoty kraju i emigracji, Almanach Polonii 1989 (maszynopis); Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Komunikaty, druk, Gdańsk 15.05.1989; E.J.O., Tygodnik Powszechny, teleks, Siła majowych nabożeństw w Polsce wiosną 1989, 28.04.1989 (maszynopis i rękopis); E.J.O., Rosja, dwie Europy i Polska 1989, 1+2 (rękopis); Rozmowa z E.J.O., Kariera, nr 3, maj 1989, (maszynopis); E.J.O., Koncepcje rozwiązania problemu Niemiec i problemu Europy, „Przegląd Powszechny” pisane w listopadzie 1988 na marzec 1989, (maszynopis); E.J.O., Telex, Głosowanie i wybory w czerwcu 1989, Tygodnik Powszechny, 26.03.1989 (maszynopis); E.J.O., Zwycięstwo idei uniwersalizmu człowieka i narodów, KUL 8.12.1988, (maszynopis), ŁAD 6/5.02.1989; E.J.O., Tygodnik Powszechny, 8.1988, Europa 1945-2000; E.J.O., (do Krzysztofa Kozłowskiego), Tygodnik Powszechny, Wspomnienia i niepokoje o dniu 6 marca 1938 w Berlinie; E.J.O., Tygodnik Powszechny (rękopis z dnia 12/13.08.1988); Trybuna Opolska, 3x25 (tytuł), (maszynopis), lipiec/sierpień 1988; E.J.O., Tygodnik Powszechny, rękopis, 12/13.07.1988, Czy mniejszością jest kto chce?; 4 kartki od str. 10 do 13 bez tytułu, ad. scalanie Europy.
Box/Folder 41 : 1

Artykuły, 1989

Scope and Contents note

Artykuły 9.1989 Angielskie tłumaczenia publikowanych artykułów; Tłumaczenie artykułu Tygodnik Powszechny, nr 37, 11.09.1988, Germany-Poland/Polska- Niemcy. Bilans po 50 latach; angielskie tłumaczenie (biblioteka polityczna Nowego Dziennika); x 6 egz.; Wersja niemiecka artykułu.
Box/Folder 41 : 2-4

Maszynopis ksiązki o ks. dr Bolesławie Domańskim Niezłomny proboszcz z Zakrzewa, undated

Box/Folder 41 : 5, Box/Folder 42 : 1-2

Odbitki szczotkowe, wersja szczotkowa ksiązki: „Niezłomny proboszcz z Zakrzewa”, 1989

Box/Folder 42 : 3

Das triangel Europa, Trójkąt Europa, wersja niemiecka, 1988

Box/Folder 42 : 4

Materiały dotyczące Polaków w kraju i w ZSRR, 1989

Box/Folder 42 : 5

Ad. Problem katyński, 1988 December 28

Scope and Contents note

Powołanie Kola pod nazwa Rodzina Katyńska, 28.12.1988. Apel do rodaków w kraju i na świecie. Glossa do apelu o Rodziny Katyńskiej.
Box/Folder 42 : 6

Słowo Polskie, 1988

Scope and Contents note

E.J.O. „Konieczność spokojnej debiuratyzacji”; Ditto Pomerania, opublikowane w kwietniu 1988 r. ”Źródła słabości i siły Polski”
Box/Folder 42 : 7

E.J.O. “Podział Środkowej Europu w oczach Polaka”, 1988

Scope and Contents note

Instytut Śląski w Opolu 1988 r. 3x; E.J.O., „Trzy Europy”; E.J.O., SEC (10.1988 - 22-25.10.1988) „Trois Europes pour lesquelles il vaut la peine de se battre”, 10 x.
Box/Folder 42 : 8-9

Prasa różna, 1989

Scope and Contents note

Dziennik Ustaw 13.06.1989 i DzU 3.07.1989; Nowy Dziennik /Przegląd Polski 18.05.1989; Nowy Dziennik 18.05.1989; Rzeczpospolita 17.07.1989; Rzeczpospolita 11.09.1989; Tygodnik Wyborczy “Solidarność” 2.06.1989, ditto 16.06.1989; Wiadomości – Solidarność 10.05.1989; Gość Niedzielny: 23.05.1989, 21.05.1989, 04.06.1989 5x, 14.05.1989; Tygodnik Solidarność: 1 (38) 5 (42), 8 (45).
Box/Folder 43 : 1

(Glob) wycinki, 1986

Scope and Contents note

Młodzieżowa Agencja Wydawnicza RSW.
Box/Folder 43 : 2-3

International Herald Tribune, 1989

Scope and Contents note

International Herald Tribune, 7.07.1989; IHT, 6.07.1989; IHT, 5.07.1989; IHT, 3.07.1989; IHT, 1-2.07.1989; IHT, 27.06.1989; Australian Polish Review, lipiec 1989; IHT (Advertisement).
Box/Folder 43 : 4

Jolanta Klimowicz, 1988-2011

Scope and Contents note

Jolanta Klimowicz “Lucjan Wolanowski wspomnienia”; Wielcy Polacy którzy zmienili świat. Wydawnictwo Agora, dodatek do Gazety Wyborczej; Stolica nr 11, listopad 2009 (ad. Metro), II linia metra coraz bliżej; Kombatant, nr 5, 2011; Wysokie Obcasy, nr 40, 9.10.2010 (Anna Nehrebecka); Przekrój, 2266, 13.11.1988; GW, 24.06.2011 (ad. Życiorys Karola Modzelewskiego); GW, Śpiewnik Powstańczy, 31.07-01.08.2010; GW, Herta Muller, 2-3.06.2010 (Huśtawka Oddechu), niemiecka no.
Box/Folder 43 : 5-6

Adresy różne, undated

Box/Folder 43 : 7

Rachunki, ubezpieczenia, lista płac za wykonane zlecenia, undated

Box/Folder 44 : 1-2

Rachunki, ubezpieczenia, lista płac za wykonane zlecenia, undated

Box/Folder 44 : 3

Playboy, 1982 February

Scope and Contents note

Wkładka January 1982, Playboy interview: Lech Walesa, 6.01.1982
Box/Folder 44 : 4

Encyklopedia, undated

Scope and Contents note

Wybrane hasła Encyklopedii tłumaczone na angielski; ESMiO (Encyklopedia Stosunków Międzynarodowych i Organizacji); 40 egz., (niektóre z haseł podwójne).
Box/Folder 44 : 5

Żywa pagina Encyklopedii E. J.O., 1989

Scope and Contents note

Hasła ad. Encyklopedia: Biuletyn Specjalny (2 egz.); Hasła (Heath condition in the Americas, Alma-Ata. Deklaracja 1978); Hasła (szczotki poprawione) x 4; Korespondencja +załącznik ad. Encyklopedia (polska wersja, prawdopodobnie PWN), 1978; Korespondencja +załącznik cd. haseł (21) ad. Encyklopedia (polska wersja, Wiedza Powszechna), 1989; 13 haseł poprawionych; 1 hasło.
Box/Folder 44 : 6

Korespondencja ad. Sprawa wydawnicza Encyklopedii, 1975-1976

Box/Folder 44 : 7

Rozmaitości dot. dystrybucji Encyklopedii, 1971 -1974

Box/Folder 44 : 8

ESMiONZ Naczelny Zarząd Wydawnictwa, 1970-1975

Scope and Contents note

Dokumenty dotyczące procesu wydawniczego Encyklopedii - Kronika 1970-1975; ad. Kronika wydawania.
Box/Folder 44 : 9-11

Segregator, 1974-1975

Scope and Contents note

Korespondencja dot. wydawania Encyklopedii (PWN)1974/1975.
Box/Folder 45 : 1

Biuletyn CEPAL, 1970-1975

Scope and Contents note

Indeks rosyjski z I wyd. Uzupełnienia do kolejnego (II) wydania polskiego PWN; Materiały do Encyklopedii różne (fiszki, wycinki, adnotacje); W tym informator CEPALu (27).
Box/Folder 45 : 2

Materiały do Encyklopedii różne, undated

Box/Folder 45 : 3

Posegregowane grupy haseł ESMiO, undated

Box/Folder 46 : 1, Box/Folder 45 : 4-6

Szczotkowy projekt ESMiO, 1970-1975

Scope and Contents note

E.J.O., PWN, Zespół Encyklopedii i Słowników, 1975; E.J.O., PWN, dotyczy ESMiO, 5.6.1976; ZAIKS, ad. ESMiO, 20.05.1975; ONZ, Office of Public Information, 21.02.1975, Informacja o prezentacji Encylopedii ONZ w siedzibie ONZ; Zbiór (8 stron) z Encyklopedii ONZ; Tekst (na stronę 1103) ESMiO; ESMiO, tekst hiszpański prezentujący Encyklopedię. Charakterystyka. Ditto po rosyjsku; Wolne kartki-prezentacja Encyklopedii ESMiO, angielski, francuski, rosyjski; Szczotki wstępu/prezentacje ESMiO po polsku, angielsku, francusku, hiszpańsku, rosyjsku plus stosowane w Encyklopedii; Materiały dot. produkcji ESMiO; E.J.O., do red. W. Kryszewskiego, dot. ESMiO, 16.11.1974 (2 egz.); Red. Helena Lehr do E.J.O., dot. prac przy Encyklopedii ONZ, Warszawa 4.10.1974; Poprawki tekstu ESMiO, Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 5.09.1974; Aneks E. J.O. poprawek ESMiO, 16.11.1974 (3 egz.); E. J. O., do PWN, poprawki haseł ESMiO, 12.11.1974; +rękopis (Errata); Errata, cd. ad. str. 1103; Indeks rosyjski EMSiO, (15 kartek); Tekst angielski do przedmowy Wydawcy, 2 kartki, 10.11.1974; Przedmowa wydawcy ESMiO, 2 strony; Życiorys E.J.O., polski, angielski, francuski i hiszpański, 20.11.1974; Korespondencja dotycząca ESMiO z PWN; E. J. O., do PWN dodatkowe hasła 27.12.1973; E. J. O., do PWN, red. Władysław Ł. Kryszewski, 11.12.1973 (2 egz.); Ditto E. J. O., do Kryszewskiego, spis odsyłaczy wybranych liter, 27.12.1973; E. J. O., w sprawie pracy red. Heleny Lehr przy redagowaniu Encyklopedii, 31.10.1973; List Heleny Haller 21.09.1973, do E.J.O., List; E. J. O., do PWN, dot. prac poprawek haseł Encyklopedii, 13.10.1973; Notatka H. Lehr, Notatka w sprawie polskich haseł; E.J.O., do PWN, red. Kryszewski, zweryfikowane litery haseł, 9.10.1973; E. J. O., do PWN, w sprawie redakcji Encyklopedii, 8.10.1973; E. J. O., ad. Prace nad ESMiO, red. Kryszewski, 8.10.1973; E.J.O. do PWN, red. Kryszewski, w sprawie tłumaczenia foldera PWN na angielski, francuski, hiszpański, 8.10.1973; Red. Kryszewski (PWN) do ZAIKS-u, w sprawie korekty objętości ESMiO, E. J. O., 2.10.1973; E.J.O. do PWN w sprawie korekty polskich haseł w ESMiO, 01.10.1973; E.J.O. do PWN w sprawie funkcji redaktora-koordynatora ESMiO, red. Heleny Lehr 30.09.1973; Minister Józef Wiejacz do E.J.O., uwagi do tekstu ESMiO, 21.09.1973; Notatka red. Heleny Lehr, ad. Europejski Układ Walutowy, 17.08.1973; E.J.O. do PWN w sprawie wykonania plecenia red. Kryszewskiego dot. poszczególnych haseł (15 tys. wierszy) ESMiO, red. Heleny Lehr 01.09.1973; E.J.O. do PWN ad. Prace red. Lehr, 3.07.1973; Red. Helena Lehr do E.J.O., List ad. Prace nad ESMiO; E.J.O., do PWN, red. Kryszewski, ad. Prace nad tytułami eSMiO w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim; E.J.O., do PWN, ad. Prace dot. ESMiO, 12.06.1973; E.J.O. do PWN redakcja Encyklopedii, potwierdzenie wykonania zleconych zdań w związku redakcją, 04.06.1973 E.JO. do PWN red. Kryszewski, ocena objętości tekstu autorskiego ESMiO- 150 arkuszy wydawniczych, 14.05.1973 E.J.O. do PWN red. Kryszewski 14.05.1973, prośba o zawarcie umowy z red. Lehr na zrobienie indeksów do ESMiO; E.J.O. do PWN w sprawie skrótów stosowanych w ESMiO; E.J.O. do PWN w sprawie leksykografii ESMiO prośby merytoryczne i techniczne; E.J.O. do PWN potwierdzenie wykonania funkcji redaktorskich przez red. Helena Lehr 04.04.1973; E.J.O. do PWN H.Lehr do PWN redakcja ESMiO potwierdzenie weryfikacji haseł dokonana przez p. Józefa Wiejacz, 03.03.1973; red. H.Lehr do PWN potwierdzenie przygotowania 3697 haseł ESMiO przez R. Czyżyckiego, 31.03.1973; Roman Czyżycki do PWN potwierdzenie otrzymania zlecenia z PWN, 02.04.1973; R.Czyżycki do PWN potwierdzenie przygotowania odpowiedników 3697 polskich haseł w języku francuskim, 30.03.1973; E.J.O. do PWN red. Kryszewski, potwierdzenie wykonania pracy redakcyjnej przez p. H. Lehr w lutym (630 haseł) 06.03.1973; H.Lehr do PWN Kryszewski, informacja nt. niezrealizowania honorarium dla prof. Rudowskiego za 1218 haseł, 02.03.1973; H.Lehr do PWN Kryszewski dot. niewypłacenia należnego honorarium prof. W. Rudowskiemu za przeczytanie haseł w dziedzinie medycyny do ESMiO, 28.03.1973; H. Lehr do PWN dot. przekazania przez p. Włodzimierza Konarskiego uwag nt. przeczytanych tekstów ESMiO 28.02.1973; E.J.O. do PWN założenia edytorskie ESMiO, 24.02.1973; H.Lehr do PWN red. Kryszewski, potwierdzenie przekazania uwag p. W.Konarskiego dot. ESMiO 24 lutego 1973, 28.02.1973; W. Konarski do PWN 24.02.1973, potwierdzenie zrobienia recenzji politycznych haseł ESMiO, 28.02.1973; H.Lehr do ESMiO red. Kryszewski, potwierdzenie przekazania 81 tys. 087 wierszy (ESMiO), 28.02.1973; H.Lehr do ESMiO potwierdzenie przekazania uwag dot. haseł ESMiO do redakcji 19.02.1973; H.Lehr do PWN dot. przekazania 81 tys. 087 wierszy (ESMiO), 19.02.1973; Józef Wiejacz do PWN potwierdzenie dokonania recenzji politycznych haseł ESMiO, E.J.O., 19.02.1973; E.J.O. do PWN zasady redagowania haseł w ESMiO (załącznik), 15.02.1973; E.J.O. do PWN Kryszewski potwierdzenie kontynuacji zleconych prac dot. ESMiO; E.J.O. do PWN potwierdzenie prac redakcyjnych wykonanych przez p. red. H.Lehr 15.02.1973; E.J.O. do PWN red. Kryszewski, wyjaśnienia dot. publikacji ESMiO Warszawa 15.02.1973; H. Lehr do PWN notatka nt. obliczenia haseł ESMiO 12.02.1973; H. Lehr/E.J.O. PWN red. Kryszewski dot. obliczenia haseł ESMiO; E.J.O. do PWN red. Kryszewski dot. przekazania recenzji politycznych haseł ESMiO od A do M 12.02.1973; E.J.O. do PWN red. Kryszewski, dot. dostarczonych haseł do ESMiO; Recenzja ESMiO dla PWN; 3 recenzje J. Wiejacza; Włodzimierz Konarski uwagi recenzenckie do ESMiO E.J.O. 3 egzemplarze 10.02.1973; H. Lehr PWN informacja dot. recenzji ESMiO p. J. Wiejacza, 09.01.1973; E.J.O. do PWN red. Kryszewski ad. recenzje J. Wiejacza, 09.01.1973; H. Lehr do PWN, inf. nt. pracy nad ESMiO 09.01.1973; Spis 2999 haseł dostarczonych do 31.12.1971 r.; E.J.O. dla red. Kryszewskiego PWN 30.12.1972 notatka dot. prac nad ESMiO 2 egz.; E.J.O. do PWN red. Kryszewski uwagi nt. prac nad ESMiO, 09.12.1972; E.J.O. do dyr. Stanisława Puchały PWN dot. terminu wydania ESMiO na przełomie 1973/74; Roman Wielgutowicz do PWN ad. przekazanie honorarium za opracowanie (weryfikacja) haseł rosyjskich, 04.12.1972; E.J.O. do PWN ad. postęp prac nad ESMiO; H.Lehr do PWN dot. prac nad ESMiO 04.12.1972; Spis dostarczonych dodatkowych tekstów ESMiO 04.12.1972; E.J.O. do red. H.Lehr dodatkowe instrukcje ad. ESMiO rękopis, listopad 1972; E.J.O. do ZAIKS-u pismo informacyjne; E.J.O. do PWN wykaz przekazanych haseł, 04.06.1972; E.J.O. do PWN dodatkowe wyjaśnienia na temat tekstu ESMiO 15.04.1972; E.J.O. do PWN zasady redagowania haseł ESMiO,17.02.1972; E.J.O. do PWN, ad. prace dot. ESMiO, 26.11.1971; E.J.O. do PWN przekazanie końcowego zestawu haseł ESMiO, 23.12.1971; 11.12.1971 E.J.O. do PWN wykaz przekazanych haseł (101) do ESMiO, Ditto 18.12.1971; PWN/ Kryszewski pismo dot. ustalony harmonogram prac dot. ESMiO, 30.11.1971; E.J.O. do PWN, przekazanie 83 haseł, 27.11.1971; E.J.O. do PWN dot. harmonogramu prac nad ESMiO, 26.11.1971; E.J.O. do PWN przekazanie 348 kolejnych haseł, 05.11.1971; E.J.O. do PWN kolejny harmonogram prac nad ESMiO, 05.11.1971; E.J.O. do PWN, nt. dostarczanego tekstu ESMiO; E.J.O. do PWN 20.10.1971 dot. dostarczonych kolejnych haseł; E.J.O. PWN ditto 10.10.1971; E.J.O. PWN ditto (230 haseł), 01.09.1971; E.J.O. do PWN 01.07.1971 przekazanie siódmego zestawu haseł (234 hasła) – łącznie 1305 haseł; ZAIKS do E.J.O. 27.03.1971, odmowa udzielenia pożyczki; E.J.O. do ZAIKS-u w sprawie udzielenia pożyczki 16.03.1971; E.J.O. do PWN przekazanie 136 kolejnych haseł (6. zestawu haseł) 1.03.1971; E.J.O. do PWN przekazanie 5. Zestawu haseł (205) 22.02.1971; E.J.O. do PWN dot. przekazania 4. Zestawu haseł 05.02.1971; E.J.O. do miesięcznika Opole luty 1971 r.; E.J.O. do „Przegląd Sportowy”, luty 1971 r.; E.J.O. do Wojsko Ludowe 121 haseł wojskowych w ESMiO; E.J.O. do W. Kętrzyńskiego do recenzji 22.01.1971; E.J.O. dla mies. „Opole” styczeń 1971 (rękopis);
Segregator 573 E.J.O. do PWN, przekazanie 291 haseł, 15.12.1970; Korespondencja pomiędzy Spółdzielnią Wydawniczą Książka i Wiedza (Jerzy Wołczyk) i E.J.O., 1970; Profesor Karol Jońca do PWN, odnośnie zawartości ESMiO, 23.11.1970, Wrocław; Bohdan Tomaszewski do PWN, przesłanie recenzji ESMiO, 6.11.1970; Profesor Remigiusz Bierzanek do PWN, uwagi nt. ESMiO E.J.O., 5.11.1970; Profesor Remigiusz Bierzanek, recenzja ESMiO dla PWN, 5.11.1970; E.J.O. do Kazimiery Wyczyńskiej, dot. wizyty w UNESCO, Paryż, 30.10.1970; E.J.O. do PWN, przekazanie 219 haseł ESMiO, 29.10.1970; E.J.O. do PWN, przekazanie 72 kolejnych haseł do ESMiO, 26.09.1970; Charakterystyka pracy E.J.O., w trzech wersjach językowych: francuskiej, angielskiej i hiszpańskiej, 11.1970 (?); E.J.O. do Prezesa Włodzimierza Sokorskiego, Polskie Radio, Prośba o urlop, 13.06.1970; E.J.O. do Ministra Kazimierza Rusinka (Min. Kultury i Sztuki), ad. wynagrodzenie, 12.06.1970; Projekt haseł do leksykonu spraw międzynarodowych i ONZ (Encyklopedia ONZ i spraw międzynarodowych), 85 stron, czerwiec 1970; Źródła na podstawie których ustalono dane faktograficzne do ESMiO, 1970; Hasła dotyczące ONZ, 1970; Projekt planu listu do ONZ, uzasadnienie przygotowania ESMiO; Założenia wstępne, wskazówki ogólne, skróty nazw państw, skróty nazw partii komunistycznych, skróty nazw organizacji, kwalifikatory, zasady podawania nazw organizacji i instytucji międzynarodowych, organizacje międzynarodowe, traktaty, umowy, daty i chronologia, czasopisma, główki, bibliografia, odsyłacze, źródła…, hasła skrótów, schematy haseł typowych dla ESMiO; +2 kopie.
Box/Folder 46 : 2

Artykuły, 1924-1988

Scope and Contents note

Tomasz Walad dla „Rzeczpospolitej” 05.08.1986; Sembrich-Kochańska dla „Amber in Poland”; M. Gordon-Smith dla „Ruch Muzyczny” nr 26 (1985); E.J.O. do ESMiO E.J.O. do ESMiO „International Court of Justice” Polish cases; International Court of Justice Polish judges; Olympic Games, Polish participation 1924-1988; Plik Hasła manuskrypt od „Abstraction art. in Poland” do „Music in Poland” 46 stron; Plik cd. 70 stron; Cd. Plik (maszynopis) E.J.O. dla ESMiO 70 stron; E.J.O. do ESMiO Plik rękopis 46 stron.
Box/Folder 46 : 4

Plik E.J.O. do ESMiO, undated

Scope and Contents note

Hasła i uzupełnienia („Text actualisation”) rękopis 4 strony; Corrections 13 stron rękopis; Plik („Elimination of documents quotations”); Plik 6 stron +29 stron.
Box/Folder 46 : 5

E.J.O. „The Dictionary of the International Terms” (od A do Z), undated

Box/Folder 46 : 6

Materiały dot. tekstu ESMiO po angielsku, 1975-1986

Scope and Contents note

Recenzja Encyklopedii ONZ E.J.O., 31.10.1985, „Przegląd Polski”/ „Nowy Dziennik”; Edward Pochroń „Trybuna Opolska” 01.01.1987, Recenzja ESMiO; „Le Monde Diplomatique”, 10.1985 „L’offensive de la droite americaine contre les Nations unies”; „Book review” K.M. Smogorzewski, recenzja ESMiO 1985; E.J.O. „Projekt umowy wstępnej do wydania ESMiO dla Wiedzy Powszechnej” (data?); Jan Szczepański „Angielska Encykopedia Osmańczyka”, (na 40-lecie Karty ONZ), „PT” nr 43 (187) 1985; E.J.O. List nt. ESMiO 25.11.1985; Polscy autorzy prac zwartych w bibliografii „The Encyclopedia of the United Nations and International Agreements”; 3x; Original: P.Donley Cc: K.McKay, J.Lavender, recenzja ESMiO (ang), 3x; Fotokopia ESMiO, wyd. ang., marzec 1986; Book review and notes („The American Journal of International Law”), 2x; Development Forum UN Publications, listopad 1985, recenzja „In Encycklopedia of U.N. , a Mass of Treaty Details” 6x; „The Economist”, 26.06.1986, Brain Beedham do E.J.O.; Trybuna Opolska, 01.01.1987, Edward Pochroń, wywiad z E.J.O.; Curriculum vitae, E.J.O.; Curriculum vitae, E.J.O. angielski; Oferta/order form ESMiO; Podział miejsc w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ; Podziękowanie za ocenę ESMiO z okazji promocji ESMiO ang in the UN (3 egz.); „International Who is Who”, s. 1129, E. J. Osmańczyk; Leon Marszałek Recenzja Encyklopedii ONZ; K. Smogorzewski, Recenzja ESMiO angielski; Andrzej C., Dyrektor Biblioteki Sejmowej, do E.J.O., Podziękowanie za ESMiO, 19.12.1985; Library Association, Londyn, 26.09.1986, do Taylor and Francis, ad. ESMiO; American Journal of International Law (recenzja), tłum. Rękopis E. J. O., Vol. 80, 1986; K.M. Smogorzewsk , Book Reviews, International Affairs, Summer 1986; Recenzja ESMiO, 25.02.1986, wersja niemiecka; Herbert Mitgang, The New York Times, October 23 1985 (3x); Ann W. Nenneman, American Journal of International Law, do wydawcy (Taylor and Francis), 29.08.1986; Americal Library Association, ad. (wartość ESMiO), do Reference Book Publishers, March 3rd 1986; Reference Books Bulletin, (recenzja ESMiO), Autstanding Books Awards; The Boston Globe, 28.11.1985, A UN observer’s 50-year labor of love; Reference American Library Association 1986, recenzja ESMiO; Library Journal, January 1986 (Book review dot. ESMiO); Library Times International, recenzja ESMiO, January 1986; Recenzja w Libarary Times International, 13-Political Sciences/International Relations, ad. E. J. O, ESMiO; Luźna kartka, nekrologi/bookshop (ad. ESMiO), żródło?; James Retting, Current Reference Books, ad. ESMiO, March 1986; E. J. O., do Francis and Taylor, 1.12.1986; Who is who in Europe, 1985; Rachunki różne: hotel/szpital; The New York Times, 23.10.1985, recenzja ESMiO; Gazeta Lubuska, 27.10.1985, recenzja ESMiO z okazji 40-lecia ONZ; Informacja nt. rozlokowania The Westport Bank; Dr. Dorothy Atkinson do E. J. O., Zaproszenie na American Association for Advancement of Slavika Studies, 30.10.1985, zaproszenie na Światowy Kongres dotyczący Soviet and East European Studies; E. J. O. do Taylor and Francis w Filadelfii, dot. organizacji promocji Encyklopedii, 25.11.1985; Tygodnik Powszechny, 20.10.1985, E. J. O., ONZ widziana inaczej (3 egz.); Polscy autorzy prac zawartych w bibliografii w „The Encyklopedia of UN and International Agreements”, (3 egz.); The New York Times, 23.10.1985; Javie Perez de Cuellar, Sekretarz Generalny ONZ, Wstęp do Encyklopedii ONZ E.J.O.; C.O. Taylor and Francis, Filadelfia, 242 Cherry Street; 29.10.1985, Informacja na temat zawartości Encyklopedii ONZ i porozumień międzynarodowych. Spotkanie promocyjne 29.10.1985 w gmachu ONZ; Taylor and Francis, Filadelfia, Zawiadomienie o wysłaniu zaproszenia na promocję ESMiO, 21.10.1985, podp. Valerie Harris; Lista zaproszonych gości na przyjęcie promocyjne z okazji publikacji Encyklopedii Stosunków Międzynarodowych i Organizacji w Nowym Jorku; Podziękowanie Prezesa Związku Autorów w Hiszpanii Juana Jose Alfonso Millan za przesłaną Encyklopedię ONZ; Hal David, Prezes Związku Autorów i Kompozytorów Amerykańskich, podziękowanie za przysłanie Encyklopedii ONZ, 29.10.1985, Nowy Jork; Vivian Eblis, Przewodniczący PRS (The Performing Right Society Limited), 20.11.1985; Nadine Gordimer, (Nobel literacki), 7 Frere Road Parktown West, Johannesburg 2193; Przegląd Tygodniowy, Jan Szczepański, omówienie, „Angielska Encyklopedia Osmańczyka”, 27.10.1985 (3 egz.); Trybuna Opolska, 25.10.1985, informacja nt. publikacji ESMiO w Nowym Jorku (40-lecie ONZ); Przegląd Tygodniowy, omówienie i wartość ESMiO, nr. 43, 1985; Svenska Dagbladet, 13.10.1985, Omówienie ESMiO, Richard Swarz; Nowy Dziennik/Przegląd Polski, Wywiad z E.J.O., Bolesław Wierzbiański, Nowy Jork, 31.10.1985; Życie Warszawy, 24.10.1985, Informacja nt. ESMiO; Trybuna Ludu, 24.10.1985, Informacja o wydaniu w Nowym Jorku Encyklopedii ONZ E.J.O.; Życie Warszawy, 3.11.1985, Informacja o promocji Encyklopedii ONZ w /nowym Jorku; Rzeczpospolita, 3.11.1985, Informacja o promocji Encyklopedii ONZ w /nowym Jorku; Polish Perspectives, maj 1975, informacja nt. Encyklopedii ONZ; The New York Times, 6.10.1985, omówienie/recenzja ESMiO, ang. (3 egz.); Performing Right News, Londyn GB, 1985.
Box/Folder 46 : 7

Zdjęcia autorstwa Porębskiego, undated

Box/Folder 46 : 8

Zdjęcia różne, undated

 

Box 47 - Box 66

 

Box 67 - Box 85

Box 67

Plik 648-650

Box 68

Plik 651-653

Box 69

Plik 654-656

Box 70

Plik 657-658

Box 71

Plik 659

Box 72

Plik 660-662

Box 73

Plik 663-668

Box 74

Plik 669-672

Box 75

Plik 673

Box 76

Plik 674

Box 77-78

Plik 675

Box 79

Plik 676

Box 80

Plik 677-679

Box 81

Plik 680-681, 684

Box 82

Plik 1, 272, 223-231

Box 83-84

Miscellaneous,

Comprised of printed matter, invitations, some correspondence, certificates, and pins.
Box 85

Photographs of Osmańczyk, family, and friends