Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Register of the Polish Subject Collection, 1908-2011
XX747  
No online items No online items
View entire collection guide What's This?
PDF (147.86 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

Boxes 1-34

SUBJECT FILE, 1791-1995

General note

Correspondence, mimeographs, typescripts, catalogs, bulletins, bibliographic publications, flyers, leaflets, pamphlets, clippings, press relaeses, newspaper issues, posters, and miscellany printed material, arranged chronologically and then alphabetically by subject
Box 35

OVERSIZE MATERIAL, 1931-1941

 

AUDIO-VISUAL MATERIALS, 1980-1992

Scope and Contents note

Microfilm reel, videotape cassettes, phonotape cassettes, and phonotapes
Boxes 39-40

MEMORABILIA, 1980-1994

Scope and Contents note

Buttons, stickers, lapel pins, propaganda material, T-shirts, election balloons, uniform of Interior Minister
 

SUBJECT FILE, 1791-1995

Box 1

Constitution. Fascimile of original English translation published in London in 1791 1791,

 

Socialist movements 1864-1918.

 

20th century. Okhrana. English translations of office correspondence and instructions, 1908

 

Revolution of 1905

 

General

 

Calls for strikes

 

World War, 1914-1918

 

Austrian occupation, 1915-1918

 

Pilsudzki, Jozef

 

Polish Legions

 

German occupation, 1914-1918

 

General

 

German soldiers, Appeals to

 

Polish military formations

 

General

 

Sikorski, Wladyslaw. Speech on voluntary enlistment, 1917

 

Russian occupation. Jewish problem

 

1918-

 

General

 

Army

 

General

 

Polska Organizacja Wojskowa

 

Wojsko Polskie

 

Labor unions, workers associations. Includes communist anti-state agitation

 

General

 

Narodowy Zwiazek Robotniczy

 

Rady Delegatow Robotniczych

 

General

 

Warszawa

 

Zaglebie Dabrowskie i Sosnowiec

 

Zwiazek Robotnikow Miejskich s.m. Warszawy

 

Zwiazek Zawodowy Robotnikow Rolnych

 

Organizations

 

Ethnic-Jewish

 

General

 

General

 

Publications

 

Yiddish

 

Polish

 

Bund

 

Political-Nationalist, pre-independence

 

Centralny Demokratyczny Komitet Wyborczy

 

Klub Panstwowcow Polskich

 

Konfederacja Narodowa

 

Liga Panstwowosci Polskiej

 

Miedzypartyjne Kolo Polityczne

 

Zjednoczenie Narodowe

 

Zwiazek Budowy Panstwa Polskiego

 

Youth

 

Women

Box 2

Political parties. Includes some material from 1917

 

General

 

Anarchists

 

Komunistyczna Partia Robotnicza Polski

 

Narodowy Zwiazek Robotniczy

 

Polska Partia Socjalistyczna

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Polskie Zjednoczenie Ludowe

 

Socjaldemokracja Krolestwa Polskiego i Litwy

 

General

 

Hebrew publications: "Zum Kampf", "Die Kontrrevolutionare Rolle", 1918

 

Pamphlets

 

Committees

 

Lithuania

 

Southern Poland

 

Warsaw

 

Zarzad Glowny

 

Stronnictwo Niezawislosci Narodowej

 

Zjednoczone Stronnictwa Niepodleglosciowe

 

Zjednoczenie Stronnictw Demokratycznych

 

Zwiazek Demokracji Polskiej

 

Pretender to Polish throne, Archduke Karol Stefan

 

Provisional government. Rada Stanu Krolestwa Polskiego

Box 3

Wars of 1918-1921

 

Polish-Soviet war, 1920-1921

 

"K.B.P. Referat Prasowy. Referat z prasy polskiej w sprawie kresow wschodnich, od 1-go do 15-go czerwca r." 1920

 

Leaflets

 

Polish. Addressed to

 

Polish soldiers

 

Soviet soldiers

 

Russian

 

Proclamations, Polish

 

Rady Zolnierskie

 

Territorial questions

 

1918-1945

 

General. Patriotic flyers relating to May 3 celebrations, death of Marshall Jozef Pilsudzki, religious holidays, 1930-1939

 

Elections. Sejm Ustawodawczy (Constituent Assembly), Original copies of ballots 1919 January.

 

Plebiscites, 1919

 

East Prussia

 

Spiz and Orawa

 

Teschen Silesia

 

Upper Silesia. Maps on coal production and appeals to Polish workers

Box 4

Political conditions

 

General

 

Political parties

 

Komunistyczna Partia Gornego Slaska

 

Komunistyczna Partia Robotnicza Polski

 

General

 

Komitet Centralny

 

Komitet Organizujacy

 

Komitet Warszawski

 

Komitety lokalne

 

Polska Partia Socjalistyczna

 

General

 

General

 

Centralny Komitet Robotniczy

 

Rada Naczelna

 

Warszawski Komitet Robotniczy

 

Polska Partia Socjalistyczna-Lewica

 

Komitety Prowincjonalne

 

Komitet Robotniczy

 

Warszawski Komitet Robotniczy

 

Polska Partia Socjalistyczna Opozycja

 

Polska Partia Socyalno-Demokratyczna

 

Socjaldemokracja Krolestwa Polskiego i Litwy i Polska Partia Socjalistyczna-Lewica

 

Coup d'etat, 1926

 

General

 

Reports

 

Occupation, 1939-1945

 

Government in Exile

 

General

Box 5

Publications

 

"Digest of Polish press, September 1943"

 

"Przeglad prasy podziemnej, zerwiec-sierpien, Government quarterly bulletin. Issue devoted mostly to death of General Wladyslaw Sikorski 1943".

 

Memorandum of Polish Ministry of Foreign Affairs to Foreign Ministers Summit in 1959

 

Pamphlets

 

Army

 

Borders

 

British Commonwealth

 

Central European Federation

 

Culture

 

Economics

 

Foreign relations

 

Germany

 

Government, Policies of

 

History

 

Legal system

 

Minorities

 

Poles abroad

 

Political satire

 

Post-war programs

Box 6

Regions of Poland and border conflicts

 

Religion and Vatican's policy toward Poland

 

Social issues

 

Youth

 

World War II developments

 

Katyn Forest massacre. Polish Air Force Veterans Association. "Katyn Memorial 1940-1990". Publication on 50th anniversary of Katyn. In Polish

 

Mausoleum of Struggle and Martyrdom, Warsaw Aleja Szucha. Brochure

 

1945-

 

Emigre publications

 

Catholicism

 

Catholic Poland, by Alexander Tomsky, 1982

 

Idee spoleczne encykliki: Mater et magistra, by Jan Sliwa, n.d.

 

Encyklika o nowych zagadnieniach spolecznych: Mater et magistra, by Pope John XXIII, 1961

 

Stolica sw. w obronie praw polskich katolikow, w Rzeszy i w Polsce pod okupacja niemiecka, n.a., 1946

 

The Millenium of Poland, by P. Siekanowicz, 1966

 

Communist Poland

 

Amnestia: Dokumenty i objasnienia, n.a., 1956

 

For the Freedom of Poland and Central-Eastern Europe: Documents 1946-1947, by Council of Polish Political Parties, 1948

 

Forced Labor and Confinement without Trial in Poland, by Stafan Rosada, Jozef Gwozdz, 1952

 

Freedom of the Press in Poland, by M. E. Rojek, 1946

 

Ideologiczne troski komunistow w swietle XIII plenum Komitetu Centralnego PZPR, by Stefan Mekarski, 1963

 

Poland 1964: A Study in Lost Hopes, by Jerzy Lozowski, (?) 1965

 

Poland Today as Seen by Foreign Observers, ed. by M. K. Dziewanowski, 1946

 

Polish Elections: The Background, by Duchess of Atholl, 1947

 

The Polish Elections, 19th January, 1947, by British Joint Committee for Polish Affairs, 1947

 

Soviet-Polish Relations: A Collection of Official Documents and Press Extracts, 1944-1946, by Soviet News, 1946

 

Struggle for Democracy in Poland, by L. Stachow, 1979

 

La Verita ai Lavoratori, by Wladyslaw Gomulka, 1956

 

Who's Who of the Regime in Poland, by Scottish League for European Freedom, 1947

Box 7

Culture and ideology

 

Jednostka w ustroju sowieckim, by Mateusz Skiba, 1948

 

Kalendarz Dziennika Polskiego na rok panski 1950, 1950

 

Marksizm w swietle nauki i faktow, by Leon Kownacki, 1954

 

O Freudzie i Einsteinie jako oszustach w nauce, by Z. J. Daszewski, 1955

 

Przewrot obcy w kulturze polskiej, by Stefan Mekarski, 1952

 

Trzy ksiazki G. Orwella, Cz. Milosza, W. Gombrowicza, by Z. Daszewski, 1954

 

Eastern Europe

 

Is this the New Europe, by Stanislaw Stronski, n.d.

 

Kryzys emigracji: Problemy federacji srodkowo-wschodniej Europy, by Stanislaw Olszewski, 1955

 

The Soviet Conquest in Central and Eastern Europe, by Stefan Lochtin, 1954

 

Events of 1956. Narod Polski w walce o wolnosc i niepodleglosc, 1956-1957, by Stanislaw Mikolajczyk, 1957

 

Government and politics in exile

 

Akt zjednoczenia, by Jan Kord, 1954

 

British-Polish Alliance, Its Origin and Meaning, by Edward Raczynski, 1948

 

Dzieje grzechu czyli od Jalty do przesilenia, by Adam Pragier, 1947

 

Kryzys prezydencki i droga wyjscia, by Zdzislaw Stahl, 1954

 

Od kleski do nadziei, w trzechlecie powstania Skarbu Narodowego, by Wieslaw Wohnout, 1953

 

Polski rzad na wygnaniu i jego misja, by Tomasz Kolakowski, n.d.

 

Organization of Captive Nations, 1955

 

Nadzwyczjana sesja Organizacji Narodow Ujarzmionych Europy a Strasburgu od 1 do 5 lipca 1955, report by Polski Narodowy Komitet Demokratyczny, 1955

 

Estonia. Map of Estonian liberation war, New York, 1919, 1939

 

Poles abroad

 

Kraj i emigracja, by Wojciech Laryssa, 1947

 

Polska emigracja polityczna po 20 latach: Jej alternatywy i przyszlosc, by Jerzy Hauptman, 1965

 

Poradnik prawny dla Polakow w Niemczech: Legal Aid Manual for Poles in Germany, 1952

 

Sprawozdanie z dzialalnosci Funduszu Pomocy Polakom za okres od 1943 do marca 1961, by Fundusz Pomocy Polakom, 1961

 

Polish history

 

Bez Boga, honoru, ojczyzny: Ostatnie dni II Marszalka Polski i min. J. Becka (z raportow dyplomatow), by Witold Benedykt Kuk, 1953

 

Konstytucja 3 maja 1791 na tle porownawczym, by Waclaw Komarnicki, 1951

 

Polska w pamietnikach gen. de Gaulle'a. Wybor tekstow z przedmowa Kajetana Morawskiego, by Kajetan Morawski, n.d.

 

Szymon Budny: Der groesste Haeretiker Litauens im 16. Jahrhundert, by Stanislaw Kot, 1956

 

Political parties abroad

 

Cel i droga: Dwa dokumenty: 1. Deklaracja: Cele i zadania PPS, 2. Alternatywa Socjalistyczna w krajach Srodkowo - Wschodniej Europy, by Zygmunt Zaremba, 1963

 

Demokratyczne ustroje panstwowe, by Leon Kownacki, 1952

 

Polish National Democratic Committee, Third Session, 1955, by Polish National Democratic Committee, 1955

 

Polityka Polskiej Demokracji: III kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego we Francji w dniach 24-25 lutego 1952, n.a., 1952

 

Polskie stronnictwa i ich doktryny, by Testis, 1953

 

Przeciw zdradzie socjalizmu i demokracji: P.P.S., by Henryk Polowiec, 1954

 

To sie dawno zaczelo: Stronnictwo Ludowe, by Wojciech Piechota, 1948

 

Wytyczne polityki Polskiej Demokracji na wygnaniu: Druga sesja Polskiego Narodowego Komitetu Demokratycznego, n.a., 1953

 

Post-war western border

 

Bronmy granicy na Odrze i Nysie, by Marian Seyda, 1948

 

Hopes and Fears of German Unification, by Jerzy Hauptman, 1965

 

Najwazniejsza dzis dla Polakow sprawa, by Komitet Obrony Zachodnich Kresow Polski, 1947

 

Sprawa granicy zachodniej to dla Polakow byc albo nie byc, by Leon T. Walkowicz, 1947

 

Zagadnienia gospodarcze ziem odzyskanych, by Zbigniew M. Fallenbuchl, 1956

 

Pre-war politics. Idea niepodleglosci i sily u Jozefa Pilsudzkiego, by Zdzislaw Stahl, 1952

Box 8

1945-1980

 

Censorship. "Noty Biograficzne". Biographical dictionary of Polish emigres published by Central Press Office, Publications and Performance Controll, 1971

 

Communist party, Formation and apparatus of

 

General. Pamphlets. In Polish

 

General

 

General

 

Formation of party apparatus

 

Army propaganda

 

Culture and education

 

Economy

 

Educational system

 

History. World War, interwar period 1914-1918,

 

Legal and political system

 

Opposition, as viewed by party ideologues. Includes material on Kultura (Paris), Polish emigre circles

Box 9

Peasant political movement

 

Territories regained after World War II

 

Youth movement

 

World War, 1939-1945

 

Unification congress, Autograph book of attendees 1948 December.

 

Concentration camp prisoners, Testimonies of former. Polski Instytut Zrodlowy w Lund, In Polish and English 1945-1946.

 

Spain - History - Civil War, Poles, former participants as prisoners of war in France, Germany, Spain, 1936-1939. 1939-1945

 

"Zwiazek Patriotow Polskich. Biuletyn Zarzadu Obwodowego ZPP w Molotowie. Polak na Uralu" no. 1, 1945 November

Box 10

Uprising, 1956

 

Articles

 

Khrushchev, Nikita. Interview for CBS, In Polish 1957 May 28.

 

Stalin, Joseph. Obituary issue of Express Wieczorny, In Polish 1953 March 9.

 

Newspapers issues relating to political situation and dialogue

 

Glos Koszalinski

 

Glos Szczecinski

 

Nowa Kultura

 

Po Prostu

 

Przeglad Kulturalny

 

Swiat

 

Trybuna Ludu

 

Ziemia i Morze

 

Zycie Literackie

 

1956-1980

 

Elections, Voting ballot for Sejm with Wojciech Jaruzelski leading list of candidates 1976.

 

Gierek, Edward, speech delivered to shipyard workers in (?) 1980

 

Political opposition, 1976-1980

 

General

 

Catholic groups. Include material on John Paul II visit to Poland in and official releases of episcopate 1979

Box 11

Peasant organizations

 

Student organizations. Includes material on position of official government organizations

 

Komitet Obrony Robotnikow

 

1977

 

1978

 

1979

 

January-June

 

July-December

Box 12

1980

 

January-June

 

July

 

August

 

General

 

Communist party, Official literature on

 

Strike folklore. Poems and ballads. Includes material from later period

 

Komitet Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu, 1980

 

Konfederacja Polski Niepodleglej, 1978-1980

 

N.S.Z.Z. Solidarnosc

 

1980

 

General

 

General

 

Flyers

 

August

 

Gdansk region

 

Warsaw region

 

September

 

October

Box 13

November

 

December

 

Ruch Obrony Praw Czlowieka i Obywatela, 1978-1980

 

Ruch Wolnych Demokratow, 1978-1980

Box 14

1980-1989

 

General. Calendars commemorating XX century events and historic figures

 

Communist party

 

Central Committee. "Przyczyny, przebieg i skutki kryzysow spolecznych w dziejach PRL", (?). Political analysis on causes of social unrests in post-war communist Poland. Copy of typescript 1982

 

Propaganda

 

Political pamphlets, 1982-1987

 

Catholic church

 

Foreign relations

 

Internal developments

 

Official party program

 

Opposition, Internal and foreign

 

Press review bulletins, In Polish and English 1981 February-April.

 

Individuals

 

Matejko, Alexander. Curriculum vitae and list of publications, 1971

 

Milosz, Czeslaw. Speech delivered at Nobel Prize Ceremony

 

Popieluszko, Jerzy

 

Pruszynski, Aleksander. Correspondence with

 

Stefan Bratkowski, Jan Rulewski, Danuta and

 

Lech Walesa, Roman Zambrowski, 1981-1989

 

Vysotskii, Vladimir. Transcript of his performance in Poland, March 1981

Box 15

NSZZ Solidarnosc

 

Bibliographies of underground publications General

 

"Katalog prasy podziemnej w Bibliotece Polskiej w Paryzu", n.d.

 

"Katalog zawartosci polskiej prasy niezaleznej: Contents of the Polish underground press" by Kontakt, 1986

 

Part I

 

Part II

 

NSZZ Solidarnosc collection. University of Toronto. Thomas Fisher Rare Book Library

 

General. General guide

 

Finding aids. Period files

 

Martial law

 

Post-martial law

 

Pre-solidarity

 

Solidarity legal

Box 16

Indices

 

General, alphabetical

 

Independent publishers

 

Uncensored books

 

Uncensored periodicals

 

"Polish Independent Publications 1976+", Solidarity Bibliographic Center, Harvard University, n.d.

 

Office issuances. Contains some material of other opposition groups and associations related ideologically to Solidarity

 

1981

 

General

 

January

Box 17

February

 

March

 

April

 

May

 

June

 

July

 

August

 

September

 

October

 

November

 

December

Box 18

Komisja Zakladowa Kombinatu Dzwigow Osobowych "Zreb", Warszawa. Protocols

 

1980-1981

 

1982

 

1983

 

1984

 

General

 

10x

 

1985

 

1986

Box 19

1987

 

1988

 

Memoirs. Authors unknown, n.d.

 

Publications, 1985-1986

Box 20

Representatives abroad file, 1980-1989

 

General

 

Australia

 

Austria

 

Belgium

 

Canada

 

France

 

Germany

 

Great Britain

 

Greece

 

Italy

 

Japan

Box 21

Norway

 

Sweden

 

United States

Box 22

Pomaranczowa Alternatywa, 1987-1988

 

Round table talks, 1989 February 6 -April 5

 

General

 

"Komitet organizacyjny przy Lechu Walesie d.s. Okraglego stolu", nos. 38-40

 

"Okragly stol. Kto jest kim. Opozycja", 1989

 

"Porozumienia okraglego stolu". Final report

 

Solidarnosc Walczaca, Kornel Morawiecki, 1987-1988

 

Zwiazek Literatow Polskich. Directory 1981

Box 23

1989-

 

American Studies Center in Warsaw, 1991-1992

 

Constitution. Programs of various political groups, 1990-1993

 

Economic reform

 

General. Business periodicals, 1990-1993

 

Centrum Adama Smitha. Statute

 

Fundacja Rataja. Pamphlets

 

Elections

 

Municipal, 1994 June 19

 

Parliamentary

 

Posters and flyers 1989.

 

1991 October

 

General

 

General

 

Labor unions

 

Left oriented groups

Box 24

Minorities

 

Tygodnik Wyborczy, August-October

 

Konfederacja Polski Niepodleglej

 

Kongres Liberalno Demokratyczny

 

Partia Konserwatywno Liberalna

 

Partia Wolnosci

 

Partia X

 

Polska Wspolnota Narodowa

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Porozumienie Ludowe

 

Porozumienie Obywatelskie Centrum

 

General

 

"Serwis Informacyjny"

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

Solidarnosc and Solidarnosc Pracy

 

Stronnictwo Demokratyczne

 

Stronnictwo Sprawiedliwosci Spolecznej

 

Unia Demokratyczna

 

Unia Polityki Realnej

 

Victoria, Polaczone Sztaby Wyborcze Lecha Walesy

 

Zjednoczenie Chrzescijansko Narodowe

Box 25

1993

 

General

 

General

 

Merkuriusz partii i ugrupowan politycznych, nos. 1-15, 1993

 

Bezpartyjny Blok Wspierania Reform

 

Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna" Koalicja dla Rzeczpospolitej

 

General

 

Partia Wolnosci

 

Political program

 

Klub Zachowawczo Monarchistyczny

 

Konfederacja Polski Niepodleglej

 

Kongres Liberalno-Demokratyczny

 

General

 

Program

Box 26

Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy "Solidarnosc"

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Porozumienie Centrum. Zjednoczenie Polskie

 

Samoobrona

Box 27

Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

General

 

Demokratyczna Unia Kobiet

 

Stronnictwo Sprawiedliwosci Spolecznej

 

Unia Demokratyczna

 

Lists of candidates

 

Political program

 

Unia Polityki Realnej

 

Unia Pracy

 

Wspolnota Narodowa

 

Zjednoczenie Chrzescijansko Narodowe

 

Presidential

 

1990

 

Bartoszcze, Roman

 

Cimoszewicz, Wlodzimierz

 

Mazowiecki, Tadeusz

 

Tyminski, Stanislaw

 

Walesa, Lech

Box 39

1995

 

Gronkiewicz-Waltz, Hanna

 

Kwasniewski, Aleksander

 

Kuron, Jacek

 

Moczulski, Leszek

 

Walesa, Lech

Box 28

Green card lottery. Flyer distributed in Poland, 1992

 

McDonald, Warsaw

 

NSZZ Solidarnosc

 

General, 1989-1992

 

Rada Krajowa

 

General. Biuletyn Informacyjny, 1990-1993

 

Office issuances, resolutions, 1989-1992

 

Solidarnosc Rolnicza, 1989-1992

Box 29

Political parties, 1990-1994

 

General

 

General

 

Guides, 1991

 

Forum Pro-Amerykanskie (Unia Amerykansko-Polska)

 

Konfederacja Polski Niepodleglej

 

General

 

Political program

 

General. Pamphlets

Box 30

Biuletyn Informacyjny, 1992-1993

 

Gazeta Polska, 1992-1993

 

Prasa o KPN

 

1992

Box 31

1993

 

Kongres Liberalno Demokratyczny

 

Bulletins

 

Program

 

Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy "Solidarnosc"

Box 32

Polska Wspolnota Narodowa

 

Mysl Narodowa Polska, 1990-1991

 

Program

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Klub Parlamentarny P.S.L. Biuletyn, nos. 8-14, 1992-1993

Box 33

Porozumienie Ludowe

 

Ruch dla Rzeczypospolitej

 

Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej

 

Unia Demokratyczna

 

General

 

Biuletyn Informacyjny, 1990, 1992-1993

 

Unia Pracy

 

Unia Wolnosci. Statute

 

Zjednoczenie Chrzescijansko Narodowe

 

General

 

Political program

 

General

 

Biuletyn, 1992-1993

Box 34

Ruch Chrzescijansko Narodowy, Akcja Polska

 

Sejm. Publications, 1991-1994

 

Senate. Publications, 1992-

 

Social conditions

 

OVERSIZE MATERIAL, 1931-1941

Box 35

The English Atlas. Volume I, Containing Description of Poland. Facsimile of 1680 publication

 

Marszalek Pilsudzki w 13 karykaturach Zdzislawa zermanskiego, Paris, Portfolio 1931.

 

Poland Today: Some of the Principal Matters in the Everyday Life of Poland, Government bulletin on vital statistics 1939.

 

The port of Gdynia. Map published by Urzad Morski, 1930s

 

Zolnierz w Polu, vol. 1:2, Publication of Polish Airforce staff in England. Mimeographed serial 1941.

 

AUDIO-VISUAL MATERIAL, 1980-1992

Microfilm cabinet

1 microfilm reel on Polish political parties

Tape cabinet

3 video tapes cassettes (nos. 1-3) of radio broadcast negotiations between leaders of 1980 General strike and government officials

Sound recordings Cassette cabinet, Cassette 4-10

Radio broadcast negotiations between leaders of 1980 General strike and government officials 26-31 August 1980

Language of Material: Polish
Physical Description: 7.0 sound cassettes

Access

Radio broadcast negotiations between leaders of 1980 General strike and government officials, Gdansk Shipyard, 31 August 1980, use copy reference number: xx747_a_0009686, xx747_a_0009691
Radio broadcast negotiations between leaders of 1980 General strike and government officials, Gdansk Shipyard, 26 August 1980, use copy reference number: xx747_a_0009687, xx747_a_0009688
Radio broadcast negotiations between leaders of 1980 General strike and government officials, Gdansk Shipyard, 31 August 1980, use copy reference number: xx747_a_0009692
Radio broadcast negotiations between leaders of 1980 General strike and government officials, Gdansk Shipyard, undated, use copy reference number: xx747_a_0009695
Sound recordings Cassette cabinet, Cassette 11-14

Radio programs by Solidarity labor union relating to the state of Solidarity and conditions in Poland in general. Includes a conversation with Lech Walesa 1980-1981,

Physical Description: 4.0 sound cassettes

Access

Radio program by Solidarity labor union, number 04, use copy number: xx747_a_0009696 Radio program by Solidarity labor union, number 05, use copy number: xx747_a_0009706 Radio program by Solidarity labor union, number 09, use copy number: xx747_a_0009707 Radio program by Solidarity labor union, unnumbered, use copy number: xx747_a_0009710
Sound recordings Cassette Cabinet, Cassette 15-22

Telephone conversations between Aleksander Pruszynski in Toronto and Maciej Madejski of the Warsaw branch of Solidarity, relating to the state of Solidarity and conditions in Poland in general. Includes a conversation with Lech Walesa

Language of Material: Polish
Physical Description: 8.0 sound cassettes

Access

Use copy reference number: xx747_a_0009711
Sound recordings Cassette cabinet, Cassette 23

Sermon of Jerzy Popieluszko, martyred priest and Solidarity supporter

Language of Material: Polish
Physical Description: 1.0 sound cassette

Access

Use copy reference number: xx747_a_0009727
Sound recordings Cassette cabinet, Cassette 24

Political cabaret, 1988

Language of Material: Polish
Physical Description: 1.0 sound cassette

Access

Use copy reference number: xx747_a_0009728
Sound recordings Cassette cabinet, Cassette 25-39

Proceedings of three economic and political debates held in Presidential residence, Belweder 1991

Language of Material: Polish
Physical Description: 15.0 sound cassettes

Scope and Contents note

Obrady Gospodarcze
(Names may be misspelled.)
Part 1, 17 May 1991: 1032 Prezydent RP 1037 Pnerwa 1039 ...... 1039 Boilcerowicz 1059 Kurowski 1118
Part 2, 17 May 1991: 1118 Kurowski 1124 Ginedu 1153 Pnerwa 1210 Grusiedu 1220
Part 3, 17 May 1991: 1220 Gruszecki 1225 Janowski 1241 Buycj 1302 Kucyzski 1303 Bungaj 1306 Wiuiecki 1307
Part 4, 17 May 1991: 1307 Winiedu 1310 Beksick 1316 Manicki 1322 Borszcick 1328 Wiluynski 1333 Chrostowski 1358 Kaleta 1342 Jsolraszcyk 1348 Bozyk 1352 Boilcerowicz 1352
Part 5, 17 May 1991: 1352 Belcerowicz 1400 Pnerma 1515 Eysymont 1531 Misiek 1539 Goc-Kozierkiewicz 1547 Wcycyk 1554
Part 6, 17 May 1991: 1554 Woyczyk 1557 Rasilowski 1606 Kaleta 1612 Soblech 1618 Ryblewski 1627 Ryz 1634 Gomotka 1639
Part 7, 17 May 1991: 1639 Goumutka 1642 Pnerma 1651 Kurowslu 1652 Rybuynslr 1700 Leopold 1704 Doiucq 1710 Dybrowski 1717 Noisitowski 1720 Winiedu 1724 Bretkowski 1728 Nojtowicz 1734
Part 8, 17 May 1991: 1739 Woytowicz 1740 Welicz 1744 Jolefiak 1748 Wyrzynkiewicz 1755 Podsiadlo 1803 Misiaig 1809 Eysymont 1813 Konieczny 1817 Trzeciakowski 1819
Part 9, 17 May 1991: 1819 Trzeciakowski
Part 9, 18 May 1991: 830 Lewandowski 851 Yedraszczyk 908 Krawczyk 915
Part 10, 18 May 1991: 915 Krawczyk 916 Arguszewski 929 Wyrzynkiewicz 932 Grobnon 941 Przetrzewski 949 Kuczynski 953 Przewodniczacy 955 Kowieczny 1000
Part 11, 18 May 1991: 1000 Konieczny 1001 Yelczuk 1008 Gruszecki 1013 Przerwa 1026 Bozyk 1033 Fornalczyk 1038 Lewandowski 1046 Yedrasczyk 1049 Stankiewicz 1054 Dabrowsu 1057
Part 12, 18 May 1991: 1057 Dabrowski 1059 Bugay 1105 Winecki 1112 Kaleta 1117 Leopold 1121 Wilczynski 1126 Misiak 1130 Rybczynski 1133 Palka 1137 Fornalczyk 1139 Borszozak 1142
Part 13, 18 May 1991: 1142 Borszcick 1149 Winedu 1150 Buguj 1151 Kaleta 1152 Dyskusje 1153 Jgolveszczyk 1154 Pnerwa 1315 Tymowslu 1335 Kamalel 1338 Aulejtner 1347
Part 14, 18 May 1991: 1347 Auleytner 1353 Slubert 1411 Kantecki 1413 Manicki 1417 Yanowski 1421 Kawalec 1426 Krawczyk 1430 Kurowjki 1432 SL 15A 7B
Part 15, 18 May 1991: 1432 Kurowski 1435 Pryu...? 1439 ... 1444 Winiecki 1449 Arkuszewski 1453 Boni 1501 Sidorowicz 1505 Bugay 1507 Sidorowicz 1508 Przepna 1525 Przewodniczacz 1526 Winiecki 1534
Part 16, 18 May 1991: 1534 Wisniecki 1546 Premier 1554 Przewodniczpycu
Part 17, 18 May 1991: Press conference
Part 18, 28 August 1991: 1100 ROZPOCIECIE 1103 PLUCINSKI 1115 PRZEWODNICZACV, PLUCINSKI 1120 MACIEREWICZ 1121 GRABUS 1131 NIESIOLOWSKI 1136 MOKEY 1142 SKARADZIMSKI 1150 CYWINSKI
Part 20: 1234 BOBROWSKI 1238 OLSZEWSKI 1245 GRUDZINSKI 1245 OZSZEWSKI 1253 BOBROWSKI 1254 OLSZEWSKI MACIEREWICZ OLSZEWSKI 1258 MACIEREWICZ NAJDER ------- 1300 DABROWSKI 1301 SKARADZINSKI. OLSZEWSKI, SKARADZINSKI 1304 BOBROWSKI 1305 PLUCINSKI 1306 PLUCINSKI, NAJDER, PRZEWODNICZACY, NIESIOLOUSKI 1313 ZAKONCZENIE

Access

Use copy reference number: xx747_a_0009733
Tape cabinet

Videotape cassettes on Polish history and politics, In Polish and English 1986-1989.

 

"Pomost: Pierwszy zjazd," Chicago, (nos. 40-41) 1983

 

"Moczulski w Chicago", (no. 42) 1987

 

"O nas i za nas", (no. 43) n.d.

 

"Zbrodnia katynska", (no. 44) n.d.

 

"Bo wolnosc krzyzami sie mierzy: General Anders i jego zolnierze", (no. 45) n.d.

 

"Solidarnosc: The Hope from Gdansk", (no. 46) n.d.

Tape cabinet Oversized VHS, Box 1

The Battle for Warsaw videorecording 1978

Scope and Contents note

Documentary by Shanachie about the Battle for Warsaw and guerrilla activities in Poland during World War II. Copyright Peter Batty Productions Ltd. In English. Video transfer from film. Sound. Color and black and white. Duration 48:58.

Access

Use copy available on-site for immediate use. Use copy reference number: xx747_v_0008558.
Box 36-38

Phonotape cassettes of martial law period, December 13, 1981-

 

American and Canadian broadcasting station reports on developments and issues relevant to the political crisis in Poland

 

December 15(?)-18(?), 1981

 

December 21-23, 1981

 

December 23-27, 1981

 

December 29, 1981 -January 3, 1982

 

January 5-12, 1982

 

"Let Poland Be Poland", United States International Communication Agency production aired on public television in Includes speeches of heads of Western governments 1982.

 

Przetakiewicz. "Przetakiewicz for Slowo, December 13 or 14, 1981"

 

Phonotape cassettes on Solidarity period, 1980-1981

 

Madejski, Maciej. "Maciej Madejski, 1981, Maria Moczulska, A. Bisping ucieczka z Polski 'How I got out of Urzad Bezpieczenstwa', Bielski, Prawnik(?), Maria Moczulska, May 1981. April 1981"

 

Polskie Radio Wroclaw. Side 1: Interview with Karol Modzelewski and Krzysztof(?) Turkowski on origins of Solidarity movement and social context of 1980 upheaval, recollections of students on August 1981, songs from strike foklore. Recorded on the 1st anniversary of August 1980. Side 2: Ending part of the tape PTV News broadcast on the day of attempt on Pope John Paul II's life, mass at the Wroclaw cathedral on the same evening

 

Radio Free Europe. Side 1: "Migawki z dwoch manifestacji w listopadzie 1/ W Nowym Jorku 21 listopada, 2/ W Warszawie i innych miastach, 11 listopada". Side 2: "Zbrodnie nieujawnione: Poprawka, Szwecja" 1980.

 

Phonotape cassettes of post martial law period, 1983-1988

 

Bratkowski, Stefan. "Gazeta dzwiekowa, no. 7, Uroczystosci pogrzebowe ksiedza Popieluszki" 1984/1985:

 

Bujak, Zbigniew. "Rozmowa z Z. Bujakiem, 2 XII 1986"

 

Cyran. "Wywiad Cyran I, Gwiazda rozmowa III", n.d.

 

Chojecki, Miroslaw. "Kongres Polonii Amerykanskiej, Illinois Division, Komitet Spraw Polskich. Spotkanie z Miroslawem Chojeckim, 7 maja 'State of Affairs in Poland'. Nagranie Radio 'Victoria', Chicago" 1983:

 

Czestochowa, Mass and sermon at Jasna Gora (Popieluszko ?). Humor of the streets. Accidently interviewed people telling their joke of the day and sharing their daily concerns 1984.

 

Frasyniuk, Wladyslaw. "Rozmowa z Frasyniukiem, n.d."

 

Glemp, Cardinal. "Cardinal Glemp of Poland, Arrival in Detroit. Press conference(?) in church by Archbishop Szoka. Sermons in two churches in Detroit" 21-22 September 1985.

 

Gwiazda, Andrzej

 

"Andrzej Gwiazda 11 XI 1986"

 

"Andrzej Gwiazda. Poczatek muzycy z Zawiszy Czarnego. Rozmowa P. Kesik na radiostacji, sierpien Rozmowy o Afryce Poludniowej" 1984.

 

"Rozmowa z Andrzejem Gwiazda 18 V 1986"

 

"Gwiazda, Frasyniuk, Rulewski, Po podwyzkach w Polsce" April 1987.

 

"Gwiazda, Frasyniuk, Hanzlik 5 III 1987"

 

"Gwiazda, Frasyniuk, 30 IX 1987"

 

"Joanna Gwiazda, Jan Rulewski, Bydgoszcz 21 IX. Rozmowy Interview with opposition leaders" 20 September 1985.

 

"Andrzej Gwiazda, 28 February, 1987"

 

"Talk with Andrzej Gwiazda, May 1985"

 

"Andrzej Gwiazda, Zjazd Solidarnosci(?), 22 May, 1987. 1987"

 

"Andrzej i Joanna Gwiazda. 9 February 1986"

 

"Conversation by phone with Andrzej Gwiazda, 7 August 1984"

 

"Andrzej Gwiazda, Interview by phone with Aleksander Pruszynski from Toronto" 9 September 1987.

 

Hanzlik. "Gwiazda, Frasyniuk, Hanzlik 5 III 1987"

 

John Paul II

 

Voice of America - Pope's trip to Poland in 1983

 

Pope's sermon at Jagiellonian University; interview with Zbigniew Brzezinski

 

Katowice, Wroclaw, June 19, 1983; June 20, 1983

 

"J. Rozalski from Radio Polish Variete in Detroit speaks on the Papal tour of USA in In Polish 1987."

 

"Jan Pawel II, Detroit Przemowienie do Polonii po polsku i angielsku, Detroit - Hamtramck" September 1987. 18 September 1987,

 

Kocon, Waldemar. "Wlademar Kocon, Detroit, wrzesien 1985. Emigre singer after trip to Australia" September 1985.

 

Kopacsi, Alexander, Colonel. "Hungary, Colonel Kopacsi, Novemeber, 1985"

 

Krol, Maciej. "Marcin Krol, Editor of independent newspaper Respublica, July 1987"

 

Kropiwnicki, Jerzy Janusz. "Kropiwnicki, 2 XI(?)"

 

Lenyk, Zygmunt

 

"A. Lenyk, KPN Krakow, A. Gwiazda, maj 1986"

 

"Rozmowa Zygmunt Lenyk, Krakow, KPN, Interview with Mrs Poray about Polish-Jewish relations, on Poles who helped the Jews survive during the years 1939-1945" maj 1985.

 

"Lenyk Zygmunt, 1 II 1986"

 

"Lenyk - Rulewski, 22 October 1986"

 

Lis, Bohdan. "Bohdan Lis 9 XII, Andrzej Gwiazda 12 XII (?)"

 

Malkowski, Ksiadz. "1: X Malkowski from Warsaw, the most radical priest in Poland. Easter sermon and interview published in Hutnik in Warsaw, by phone 2: Conversations before Easter 1986 with Andrzej Gwiazda, Gdansk; Maria Moczulska, Warszawa; Jan Rulewski, Bydgoszcz; Zygmunt Lenyk, KPN, Krakow" 21 March 1986.

 

Moczulski, Leszek

 

"Moczulski's first interview after liberation, same day he had a press conference, 22 September 1986"

 

"Moczulski, grudzien Telephone conversation after death of Father Popieluszko" 1984:

 

"Moczulski i Gwiazda, 11 luty 1987"

 

"Moczulski-Gwiazda, 13 IV 1987"

 

"Moczulski, I i II, 8-10 IX " 1984

 

"Moczulski(?) about Podkowa, at Lesna Podkowa, February 85"

 

"Leszek Moczulski z Londynu 9 i 17 stycznia 1987"

 

Moczulska, Maria

 

"Moczulska, Gwiazda, Lenyk, Rulewski, n.d."

 

"Moczulska. B. dzialacz S Bydgoszcz podejrzany o prace dla SB". Side A: Conversation with Mrs. Maria Moczulska, wife of leader of Konfederacja Polski Niepodleglej, conversation with Mr. Jerzy Pozorski, former member of Solidarity leadership, who allegedly started working for the Polish police, March 1986; 5 April 1986"

 

"Moczulska, Maria, spring 1986"

 

"Moczulska, Maria, Pilgrimage to Czestochowa" September 1986.

 

Mroczek Family. "Lot do wolnosci: Wspomnienia rodziny Mroczek, co uciekla samolotem AN 2 z Polski do Szwecji"

 

Palka, G. "G. Palka, Interview by phone with one of the top leaders from Lodz, member of Prezydium Komisji Krajowej Solidarnosci" 16 October 1987:

 

Polish Parliament in Exile, Chicago. "Session of the Polish Parliament in Exile, May 1986"

 

Romaszewski, Zbigniew

 

"Romaszewski, Warszawa. Nowak and Gil Krakow, February 1985"

 

"Romaszewski, Warszawa, (also "Kopia rozmowy z Rulewskim") February 1985"

 

"Romaszewski and Hanzlik on Pope's trip to Poland, 10 VI Papiez w Polsce. 1987.

 

"Rozmowa z Romaszewskim z Warszawy i Hanzlikiem z Krakowa, 10 maj 1987"

 

Rulewski, Jan

 

"Rulewski 25 I Slawikowski, Torun, 28 I 1986" 1986,

 

"Rulewski, 14 X Interview for Polish Express (Toronto) 1987.

 

"Jan Rulewski, Bydgoszcz, Joanna Gwiazda, Gdansk. Rozmowy 20 wrzesnia 1985. Interviews with leaders of opposition" 21 9 1985.

 

Sabat, Prezydent. "Prezydent Sabat, 10 XI 1986"

 

Slowik, Andrzej. "Andrzej Slowik, leader of Solidarnosc' in Lodz, now member of Grupa Robocza, Krajowa Komisja Solidarnosci: Gwiazda - Slowik, 30 X 1987"

 

Tambo, Oliver. "Tambo, Oliver, leader of the African National Congress. Press conference, Ottawa, September 1987"

 

Walesa, Lech. "Walesa, Paryz, 12 XI Press conference in Paris 1988".

 

Worthington, Peter. "Canadian journalist Peter Worthington after visit to Angola. Interview for Polish Express, Toronto, October 1985"

 

Phonotape cassettes, 1989-

 

"Spiewnik dla Bezrobotnych", n.d.

 

MEMORABILIA, 1980-1993

Box 39

Lapel pins from General strike, buttons, elections; T-shirts 1980; 1993

Box 40

Uniform of General Czeslaw Kiszczak, Poland's last Communist Minister of Interior and earlier, head of military intelligence

Box: 41-111

Incremental Materials

Scope and Contents note

This addition to the collection has not yet been described. Please let the Hoover Institution Archives know if you would like to see this material described. Contact us at hooverarchivesinfo@stanford.edu