Inventory of the Lieutenant Colonel Borkowski collection

Finding aid prepared by Hoover Institution Archives Staff.
Hoover Institution Archives
434 Galvez Mall
Stanford University
Stanford, CA, 94305-6010
(650) 723-3563
hooverarchives@stanford.edu
© 2008, 2016


Title: Lieutenant Colonel Borkowski collection
Date (inclusive): 1939-1944
Collection Number: 47016
Contributing Institution: Hoover Institution Archives
Language of Material: Polish
Physical Description: 2 manuscript boxes (0.8 linear feet)
Abstract: Correspondence, memoranda, reports, government documents, bulletins, speeches and writings, and maps, relating to Polish-Soviet relations, Polish military personnel and civilians deported to the Soviet Union, conditions in Poland during the German and Soviet occupations in World War II. Includes circulars and instructions from the Polish Army Headquarters and Emigre Ministry of Defense in London to the military personnel of the Polish units fighting under Allied Command.
Physical Location: Hoover Institution Archives
Collector: Borkowski, Lieutenant Colonel

Access

Collection is open for research.
The Hoover Institution Archives only allows access to copies of audiovisual items. To listen to sound recordings or to view videos or films during your visit, please contact the Archives at least two working days before your arrival. We will then advise you of the accessibility of the material you wish to see or hear. Please note that not all audiovisual material is immediately accessible.

Publication Rights

For copyright status, please contact the Hoover Institution Archives.

Preferred Citation

[Identification of item], Lieutenant Colonel Borkowski collection, [Box number], Hoover Institution Archives.

Acquisition Information

Acquired by the Hoover Institution Archives in 1947.

Accruals

Materials may have been added to the collection since this finding aid was prepared. To determine if this has occurred, find the collection in Stanford University's online catalog at http://searchworks.stanford.edu/ . Materials have been added to the collection if the number of boxes listed in the library catalog is larger than the number of boxes listed in this finding aid.

Scope and Content of Collection

Correspondence, memoranda, reports, government documents, bulletins, speeches and writings, and maps, relating to Polish-Soviet relations, Polish military personnel and civilians deported to the Soviet Union, conditions in Poland during the German and Soviet occupations in World War II. Includes circulars and instructions from the Polish Army Headquarters and Emigre Ministry of Defense in London to the military personnel of the Polish units fighting under Allied Command.

Subjects and Indexing Terms

Anders, Wladyslaw, 1892-1970.
Sikorski, Władysław, 1881-1943.
Great Britain--Foreign relations--Poland.
Poland--Foreign relations--Great Britain.
Poland--Foreign relations--Soviet Union.
Poland--History--Occupation, 1939-1945.
Soviet Union--Foreign relations--Poland.
World War, 1939-1945--Poland.

Box/Folder 1 : 1-4

Documents of Polish Forces under French and British command, 1939-1944

Box/Folder 1 : 1

Instrukcja w sprawie rejestracji faktów, uwag i spostrzeżeń, dotyczących przygotowań i działań wojennych /L.dz.310-145/39 ), Paryż, 29.X.1939./. (Instruction on recording facts, comments, and observations relating to the war preparations and activities /file nr)

Box/Folder 1 : 1

Załącznik do Instrukcji powyższej /bez day i L.dz./ (Attachment to the above instruction,) no date and file nr

Box/Folder 1 : 1

Nastroje wśród żołnierzy przepływających przez Stację Zborną /L.dz.14/Tj/40. Paryż, 14.I.40/. (The mood among the soldiers passing through the Collecting Station/file nr), 2 copies

Box/Folder 1 : 1

Wytyczne Specjalne /L.dz.161/III.40. Paryż, dn.23.II.40./ (Special Guidelines/file nr)

Box/Folder 1 : 1

Wnioski z doświadczeń poczynionych w pierwszych walkach franc.-niem. /L.dz.288/III.40. Paryż, dn.28.II.40./(The conclusions from the experiences of the first French-German battles /file nr)

Box/Folder 1 : 1

Dlaczego Alianci muszą zwyciężyć? /Paryż, marzec 1940/. (Why the Allies must win? /Paris, Mar. 1940)

Box/Folder 1 : 1

O listach drogą lotniczą /L.dz.428/Tjn./Og.Org/40, Paryż, dn.16.III.40/., (The letters by air/file nr), 3 copies

Box/Folder 1 : 1

O korespondencji telegraficznej z częścią Polski okupowanej przez Sowiety /L.dz.269/Tjn/Og.Org/40., Paryż, 9.III.40. (The telegraphic correspondence with the Soviet-occupied part of Poland/file nr)

Box/Folder 1 : 1

Sprowadzanie rodzin wojskowych do Francji /L.dz.288/Tj/40. Paryż, dn.4.IV.40/ (Bringing military families to France/file nr)

Box/Folder 1 : 1

a) Załącznik Nr.1. (Attachment)

Box/Folder 1 : 1

b) Załącznik Nr.2. (Attachment)

Box/Folder 1 : 1

Sprowadzanie rodzin wojskowych do Francji /L.dz.289/Tj/40, Paryż, dn.20.IV.40 (Bringing military families to France/file nr)

Box/Folder 1 : 1

O urlopach żołnierzy do Nicei /L.dz.965/Pf/Og.-Org/40., Paryż, dn.8.V.40/., 2 copies (The soldiers' vacations in Nice/ file nr)

Box/Folder 1 : 1

Powściągliwość w korespondencji prywatnej /L.dz.12019/II.40., Paryż, dn.10.V.40/ (Moderation in private correspondence/file nr)

Box/Folder 1 : 1

Strzelanie z karabinów armji niemieckiej do samolotów nisko lecących /tłumaczenie instrukcji niemieckiej/, /L.dz.896/Tj.O.III/40, Paryż, dn.25.V.40/ (Shooting with German Army guns to low-flying aircrafts/translation of the German instructions/, file nr)

Box/Folder 1 : 1

Biuletyn Sztabu N.Wodza Nr.l. /L.dz.373/III.Tj.40., Londyn, dn.15.października 1940/. (Commander-in-chief Staff bulletin/file nr)

Box/Folder 1 : 1

Przemówienie N.Wodza na obiedzie dla Admiralicji. /L.dz.1231/.1943.

Box/Folder 1 : 1

a) Rozdzielnik

Box/Folder 1 : 1

Samo przemówienie.

Box/Folder 1 : 1

Program prac Sekcji Badań i Studiów Służby Intendentury, /L.dz.114/Tjn/43., Londyn, dn.3.III.43. (Work Program for Research Studies of Commissariat Service/file nr)

Box/Folder 1 : 1

a) Zał.Nr.1. (Attachment)

Box/Folder 1 : 1

b) Zał.Nr.2.

Box/Folder 1 : 1

c) Zał.Nr.3.

Box/Folder 1 : 1

d) Zał.Nr.4.

Box/Folder 1 : 1

e) Pismo przewodnie płk.Krajowskiego

Box/Folder 1 : 1

f) Zadanie i zakres pracy Wydziału Studiów Adm.

Box/Folder 1 : 2

O dywizji Berlinga /L.dz.1668/WPol/43., Londyn, 26.XI.43./

Box/Folder 1 : 2

a) Pismo przewodnie gen.Kukiela

Box/Folder 1 : 2

b) Specjalny Komunika Informacyjny

Box/Folder 1 : 2

Specjalny Komunikat Tajny Nr.3/43. /L.dz.603/K.O./I/tj/43./

Box/Folder 1 : 2

Komunikat o Położeniu Politycznym /L.dz.2927/B.M./43., Londyn, 28.XII.43./., 2 copies

Box/Folder 1 : 2

Komunikat Tajny w Sprawie przekroczenia granicy Polski przez wojska sowieckie /L.dz.6/WPol/44. Londyn, 6.I.44./.

Box/Folder 1 : 2

Komunikat w sprawie mowy Churchilla /L.dz.2217/B.M./44. Londyn, 25.II.44/.

Box/Folder 1 : 2

Częściowy wykaz miejscowości, których nazwy zostały zmienione przez władze niemieckie /L.dz.1410/44. -14.III.44./

Box/Folder 1 : 2

Komunikat o roszczeniach sowieckich w stosunku do Polski /L.dz.2184/WPol/44., Londyn, 21.II.44/.

Box/Folder 1 : 2

Komunikat o organizacji Sztabu N.Wodza /L.dz.268/GNW/44., Londyn, 10.III.44/.

Box/Folder 1 : 2

Komunikat o Sytuacji na wschodnich ziemiach Polski /L.dz.2597/WPol/44., Londyn, 7.IV.44/., 2 copies

Box/Folder 1 : 2

O wysyłce paczek do Kraju /L.dz.1650/Bop/Og/44., Londyn, 15.V.44/.

Box/Folder 1 : 2

a) Sam komunikat

Box/Folder 1 : 2

b) Załączniki Nr.1, 2, 3, 4, 5 i 6., 2 copies

Box/Folder 1 : 2

O powojennych problemach obrony /ze źródeł amerykańskich/

Box 1-2

a) Studium powojennych problemów obrony państwa

Box 1-2

b) Studium problemów powojennej obrony narodowej

Box/Folder 1 : 2

Biuletyn Informacyjny Nr.80 /L.dz.3030/WPol/44, Londyn, 31.V.44/.

Box/Folder 1 : 2

Wiadomości bieżące /L.dz.3177/WPol/44, Londyn, 23.VI.44/.

Box/Folder 1 : 2

Sprawozdanie z działalności służby warsztatowej elektrotechnicznej II-go Korpusu w czasie akcji pod Monte Cassino /L.dz.365/Tj/SWEI/44, M.p.23.VI.44./.

Box/Folder 1 : 2

Żołnierze Armji Sprzymierzonych w Italji /odezwa gen.Aleksandra/., 2 copies

Box/Folder 1 : 2

O Stosunkach polsko-sowieckich /L.dz.3314/WPol/44, Londyn, 14.VII.44/.

Box/Folder 1 : 2

O zajęciu Wilna przewojska sowieckie /L.dz.3368/WPol/44, Londyn, 20.VII.44/.

Box/Folder 1 : 2

Zasady polityki personalnej /L.dz.1387/Tjn.Pers44., Londyn, 1.VII.44/.

Box/Folder 1 : 2

O aktach rachunkowych /L.dz.465/Tjn:Int.0.44, Londyn, 22.VII.44/.

Box/Folder 1 : 2

O utworzeniu Szefostw Służb N.W./L.dz.420/Kwat/44, Londyn, 22.VII.44/.

Box/Folder 1 : 2

Oficerowie służby opieki /L.dz.2171/Bop/Og/Reg/44., Londyn, 24.VII.44/.

Box/Folder 1 : 2

W sprawie zwrotów kosztów /L.dz.437/Int.M/tjn./44.Londyn, 31 lipca, 1944 r.

Box/Folder 1 : 2

O antysemityzmie w Wojsku Polskim

Box/Folder 1 : 2

Pismo przewodnie gen. Kukiela/L.dz.1092/WPol./43

Box/Folder 1 : 2

Opracowanie M. Heitzmana /L.dz.855/WPol/43./

Box/Folder 1 : 2

Ćwiczenie "Obrona Stała"

Box/Folder 1 : 2

a) Pismo płk.Smoleńskiego do Szefa oddz.Dwaterm. /L.dz.1187/Op/W. dn.26.VIII.44/.

Box/Folder 1 : 2

b) Założenie wraz z 4-ma załącznikami

Box/Folder 1 : 2

Poufny Biuletyn Informacyjny Nr.88 /L.dz.3624/WPol/44. Londyn, dn.26.VIII.44/.

Box/Folder 1 : 2

O stosunkach z Rosją Sow. /L.dz.3632/WPol/44., Londyn, dn.28.VIII.44/.

Box/Folder 1 : 3

Ogólny plan organizacji i szkolenia jednostek i uzup.

Box/Folder 1 : 3

a) Sam plan /L.dz.1739/Tjn/Wyszk.44, dn.4.IX.44/.

Box/Folder 1 : 3

b) Zał. Nr.1 /tabela/

Box/Folder 1 : 3

c) Pismo gen.Głuchowskiego do N.Wodza

Box/Folder 1 : 3

O szpitalach w W.Brytanii

Box/Folder 1 : 3

a) Pismo gen.Głuchowskiego /L.dz.9550/44/.

Box/Folder 1 : 3

O transporcie powietrznym

Box/Folder 1 : 3

a) Pismo przewodnie ppłk.Rehmana /L.dz.605/Kwat/Tjn/44, Londyn, dn.29.IX.44/.

Box/Folder 1 : 3

b) Lotnictwo transportowe /Bryt. - Ameryk./.

Box/Folder 1 : 3

c) Zał. Nr.1. /transport morski a powietrzny/

Box/Folder 1 : 3

d) Tablice Nr. 1 i 2.

Box/Folder 1 : 3

b) Wykaz szpitali wojsk. w Szkocji /L.dz.9550/44/.

Box/Folder 1 : 3

O sprawach gospodarczych w szpitalach /L.dz.8050/Int.N.44., Londyn, dn.19.IX.44/.

Box/Folder 1 : 3

Rozkaz awansowy na ppor. /L.dz.2619/Tjn.Pers.44., 17.X.44/.

Box/Folder 1 : 3

Kompetenci Sztabu N.W. w sprawach pers. oficerów /L.dz.2800/Tjn.Pers.44, Londyn, 4.XI.44/.

Box/Folder 1 : 3

Błędy słownictwa wojskowego

Box/Folder 1 : 3

a) Pismo przewodnie Szefa Sztabu /L.dz.1141/Sztab/44, Londyn, 6.XI.44/.

Box/Folder 1 : 3

b) Wykaz zasadniczych błędów

Box/Folder 1 : 3

Stosunki z Rosją /L.dz.4050/WPol/44, Londyn, 13.Xi.44/., 2 copies

Box/Folder 1 : 3

O polityce w wojsku /L.dz.1577/G.Z1/44, Londyn, 8.XI.44/., 2 copies

Box/Folder 1 : 3

Zasady wychowania w PSZ /L.dz.3523/B.Op/K.O./I/44, Londyn, 15.XII.44/.

Box/Folder 1 : 3

Instrukcja o przymusowych nauczaniach analfabetów /L.dz.3525/B.Op/K.O./I/44, Londyn, 15.XII.44/.

Box/Folder 1 : 3

a) Sama instrukcja

Box/Folder 1 : 3

b) Załącznik Nr.1.

Box/Folder 1 : 3

O stosunku do Czechów i Słowaków /L.dz.19/Pf/Sztab/45., Londyn, 8.II.45/.

Box/Folder 1 : 3

Wytyczne Rządu dla Wojska /L.dz.206/WPol/45., Londyn, dn.14.II.45/.

Box/Folder 1 : 3

O odsyłaniu odznaczeń brytyjskich /L.dz.243/B.M./Tjn/45., Londyn, dn.15.II.45/.

Box/Folder 1 : 3

O opiece nad Polakami w Niemczech /L.dz.694/GNW/45. Londyn, dn.10.V.45/.

Box/Folder 1 : 3

Dalsze instrukcje Rządu do Sił Zbrojnych /L.dz.204/WPol/45. Londyn, 13.II.45/.

Box/Folder 1 : 3

O pogadankach w wojsku /L.dz.223/Sekr.InfS.Z./45., Londyn, dn.21.III.45/.

Box/Folder 1 : 3

Rozkaz awansowy na stopnie ofic. w 1945 r. /L.dz.2830/Tjn.Pers.44/ Londyn, dn.6.XI.44/.

Box/Folder 1 : 4

Polish-Russian relations

Box/Folder 1 : 4

1941

Box/Folder 1 : 4

Apercu de la situation politique, economique et militaire de L'U.R.S.S.

Box/Folder 1 : 4

Record of conversation between General Sikorski and Monsieur Maisky, July 5, 1941

Box/Folder 1 : 4

Agreement draft, July 15, 1941

Box/Folder 1 : 4

Polish-Soviet Agreement (draft sentence, July 15, 1941)

Box/Folder 1 : 4

Letter from General Sikorski to General Anders, August 2, 1941

Box/Folder 1 : 4

Letter from General Sikorski to Stanisław Głąbinski, August 2, 2041

Box/Folder 1 : 4

Letter from J. H. Retinger to General Sikorski, August 14, 1941

Box/Folder 1 : 4

Letter from General Anders to General Sikorski, Aug. 14, 1941

Box/Folder 1 : 4

Letter from W. Arlet to the Ministry of Foreign Affairs in London

Box/Folder 1 : 4

Letter from J. H. Retinger to General Sikorski, August 14, 1941

Box/Folder 1 : 4

Notes from the conversation between Dr. J. Retinger and Commissioner of Foreign Affairs Wyszynski, August 15, 1941

Box/Folder 1 : 4

Letter from Stanislaw Grabski to General Sikorski, August 15, 1941

Box/Folder 1 : 4

Letter from J. H. Retinger to General Sikorski, Aug. 15, 1941

Box/Folder 1 : 4

Letter from General Anders to General Sikorski, Aug. 16, 1941

Box/Folder 1 : 4

Letter from J. H. Retinger to General Sikorski, Aug. 16, 1941

Box/Folder 1 : 4

Proposals from J. H. Retinger to V. Molotov, Aust 22, 1941

Box/Folder 1 : 4

Note from General Sikorski to J. H. Retinger, 1941

Box/Folder 1 : 4

Letter from J. H. Retinger to General Sikorski, Aug. 29, 1941 (2 copies)

Box/Folder 1 : 4

Private audience of Ambassador Kot with Kalinin, September 9, 1941

Box/Folder 1 : 4

Notes from conversation between Ambassador Kot and Ambassador Steinhardt, Moscow, September 9, 1941

Box/Folder 1 : 4

Conversation between Polish Ambassador Kot and Minister Wyszyński, September 10, 1941

Box/Folder 1 : 4

Notes from the conversation between the Ambassador and Łozowski, September 17, 1041

Box/Folder 1 : 4

Proposals from Polish Embassy to People's Commissariat for Foreign Affairs, regarding Polish radio, September 19, 1941

Box/Folder 1 : 4

List of Polish journalists, writers, and artists, accredited by Polish Embassy, September 20, 1941

Box/Folder 1 : 4

Proposals from Polish Embassy regarding Polish press and propaganda, September 21, 1941

Box/Folder 1 : 4

Letter from Ambassador Kot to the Minister of Foreign Affairs in London, September 22, 1941

Box/Folder 1 : 4

Note about religion in Soviet Union, September 25, 1941

Box/Folder 1 : 4

Conversation between Ambassador Bogomolow and J. Drohojowski, September 26, 1941

Box/Folder 1 : 4

Letter from Szyszko-Bohusz to Rettinger, September 28, 1941

Box/Folder 1 : 4

Letter from camp in Soviet Union, September 30, 1941

Box/Folder 1 : 4

Letter from camp in Soviet Union, October 1, 1941

Box/Folder 1 : 4

Conversation between Ambassador Kot and Wyszyński, October 7, 1941

Box/Folder 1 : 4

Letter from from Ambassador Kot to General Sikorski, October 8, 1941

Box/Folder 1 : 4

Letter from Teresa Lipkowska to General Sikorski, October 11, 1941

Box/Folder 1 : 4

Conversation between General Sikorski and Stalin, December 4, 1941

Box/Folder 1 : 5

Sosnkowski

Box/Folder 1 : 6

1-st Armored Division

Box/Folder 1 : 7

Polish - soviet agreement, 1941

Box/Folder 1 : 8

Sytuacia zydow

Box/Folder 1 : 9

Inter - Allied Committee

Box/Folder 1 : 10

Inter - Allied Research Committee

Box/Folder 1 : 11

Various material

Box/Folder 2 : 1

Wood Industry

Box/Folder 2 : 2

Coal Mines (lists and maps)

Box/Folder 2 : 3

Metallurgic Industry

Box/Folder 2 : 4

Machinery Industry

Box/Folder 2 : 5

Agricultural Industry (Katowice region)

Box/Folder 2 : 6

Agricultural Industry (Wroclaw region)

Box/Folder 2 : 7

Chemical Technology Industry