Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Register of the Free Europe Press issuances
2010C11  
No online items No online items
View entire collection guide What's This?
PDF (110.17 Kb) HTML
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

Collection Contents

Box: 1

Czechoslovakia, 1951-1956

Box: 1

First launch, Operation "Winds of Freedom," 1951

Box/Folder: 1 : 1

Poselství Čechům a Slovákům

Box/Folder: 1 : 2

Poselství Čechům a Slovákům: Přátelê!

Box/Folder: 1 : 3

Pravda o vlaku svobody

Box: 1

Second launch, Operation "Prospero," 1953

Box/Folder: 1 : 4

Vzpoura ve Východním Nĕmecku

Box/Folder: 1 : 5

Hladová koruna / Všchen nas lid zasvobodu [false currency]

Box: 1

Third launch, Operation "Veto" and subsequent operations, April 1954-June 1956

Box/Folder: 1 : 6

Stickers: 8 designs, related to "10 požiadaviek"

Box/Folder: 1 : 7

Kandidátka lidovê oposice

Box/Folder: 1 : 8

Kandidátka lúdovej opozície

Box/Folder: 1 : 9

V jednote sila / V jednotĕ síla

Box/Folder: 1 : 10

Stickers: 2 designs, žatva sebaobrany národa / žnĕ

Box/Folder: 1 : 11

Lidová oposice vyhlašuje žnĕ sebeobrany národa

Box/Folder: 1 : 12

Konec selskê roboty!

Box/Folder: 1 : 13

Našim robotníkom! [Trade union leaflet]

Box/Folder: 1 : 14

Skoncovat so sedliackym poddanstvom! [Farmers]

Box/Folder: 1 : 15

Českí a slovenskí rolníci! [Farmers leaflet #2]

Box/Folder: 1 : 16

Československým dĕlníkům! [Trade union leaflet, #2]

Box/Folder: 1 : 17

Stalinova modla se kácí

Box/Folder: 1 : 18

Osvobození ujařmených národů? [Eisenhower Christmas Speech, December 1955]

Box/Folder: 1 : 19

Vánočni pozdrav [Booklet of Christmas materials, 1955]

Box/Folder: 1 : 20

Projev N.S. Chruščeva [Khrushchev speech to 20th party congress, February 1956]

Box/Folder: 1 : 21

Svobodná Evropa: českým a slovenským rolníkům [to Czech and Slovak farmers]

Box/Folder: 1 : 22

Svobodná Evropa: mládeži [youth]

Box/Folder: 1 : 23

Demokratický průvodce Prahou [guide to Prague]

Box/Folder: 1 : 24

Stickers: Czechoslovak and U.S. flags, with motto

Box/Folder: 1 : 25

Unidentified translation of leaflet

Box: 1

Svobodná Evropa / Slobodna Európa: newsletters, 1954-1956

Box/Folder: 1 : 26

Svobodná Evropa: Prvních deset, Kvĕten 1954

Box/Folder: 1 : 27

Slobodná Európa: Desa? požiadaviek, Máj 1954

Box/Folder: 1 : 28

Zvláštni vydani

Box/Folder: 1 : 29

No. 14: Zač bojujeme?, May 1954

Box/Folder: 1 : 30

No. 15: Útok na obou frontách

Box/Folder: 1 : 31

No. 16: Nebude novĕho mnichova

Box/Folder: 1 : 32

No. 17: Jde to a půjde to

Box/Folder: 1 : 33

No. 18: Poučenie a povzbudenie

Box/Folder: 1 : 34

No. 19: O kurs opravdu nový

Box/Folder: 1 : 35

No. 20: Režim v úzkych

Box/Folder: 1 : 36

No. 21: O našem tisku

Box/Folder: 1 : 37

No. 22: Čo sa deje u susedov

Box/Folder: 1 : 38

No. 23: Nejsou volby jako volby

Box/Folder: 1 : 39

Kalendář Svobodnê Evropy, 1955

Box/Folder: 1 : 40

No. 24: Odbory?co jsou a co nejsou

Box/Folder: 1 : 41

No. 25: Cesta, kterou jsme ušli

Box/Folder: 1 : 42

No. 26: Obrana európy

Box/Folder: 1 : 43

No. 27: Po staru se že nedá

Box/Folder: 1 : 44

No. 28: Pokrok a reakcia

Box/Folder: 1 : 45

No. 29: Ztracený monopol

Box/Folder: 1 : 46

No. 30: Bilancia ludovêho boja

Box/Folder: 1 : 47

No. 31: Hráz se zpevňuje

Box/Folder: 1 : 48

No. 32: Sjezd československêho lidu

Box/Folder: 1 : 49

No. 33: Všetkêho do času

Box/Folder: 1 : 50

No. 34: Začíná se nova kapitola

Box/Folder: 1 : 51

No. 35: Národní sebeobrannê žnĕ, 1955

Box/Folder: 1 : 52

No. 38: October 1955 [Slovak]

Box/Folder: 1 : 53

No. 39: November 1955 [Czech]

Box/Folder: 1 : 54

No. 40: November 1955 [Slovak]

Box/Folder: 1 : 55

No. 41: [Czech]

Box/Folder: 1 : 56

No. 42: New Year's, 1956 [Slovak]

Box/Folder: 1 : 57

No. 43: January 1956 [Czech]

Box/Folder: 1 : 58

No. 45: February 1956 [Czech]

Box/Folder: 1 : 59

No. 46: March 1956 [Slovak]

Box/Folder: 1 : 60

No. 47: April 1956 [Czech]

Box/Folder: 1 : 61

No. 48: May 1956 [Slovak]

Box/Folder: 1 : 62

No. 49: May 1956 [Czech]

Box/Folder: 1 : 63

No. 50: June 1956 [Slovak]

Box/Folder: 1 : 64

No. 51: June 1956 [Czech]

Box/Folder: 1 : 65

No. 52: July 1956 [Slovak]

Box/Folder: 1 : 66

No. 53: August 1956 [Czech]

Box/Folder: 1 : 67

No. 54: August 1956 [Slovak]

Box/Folder: 1 : 68

No. 55: September 1956 [Czech]

Box: 2

Hungary, 1954-1956.

Scope and Content Note

Includes Operation "Focus"
Box/Folder: 2 : 1

Nemzeti Ellenállási Mozgalom

Box/Folder: 2 : 2

Stickers: 12 various designs; N.E.M., 12 Követelês

Box/Folder: 2 : 3

A fold azê, aki megműveli! [Kolkhoz leaflet]

Box/Folder: 2 : 4

Az új tanácsok tagjaihoz! [local council leaflet]

Box/Folder: 2 : 5

Christmas message

Box/Folder: 2 : 6

Húsvêti üzenet [Easter message]

Box/Folder: 2 : 7

A falu nêpêhez! [Kolkhoz leaflet, #2]

Box/Folder: 2 : 8

április 4 ["Liberation" anniversary, 1954]

Box/Folder: 2 : 9

Pusztul-e verge Rákosi?

Box/Folder: 2 : 10

Stickers: Depicting statue of Stalin falling on Rákosi

Box/Folder: 2 : 11

Sticker: Depicting Saint Steven (Szent István), comparing him with Cardinal Mindszenty

Box/Folder: 2 : 12

Az írástudók lázadása [Special literary leaflet]

Box/Folder: 2 : 13

Nyikita Szergejevics Hruscsov [Khrushchev's speech at the 20th Party Congress, February 1956]

Box/Folder: 2 : 14

Egy Amerikás Magyar beszámol

Box/Folder: 2 : 15

Az amerikai külpolitika cêlja? [Labor leaflet]

Box/Folder: 2 :

Szabad Magyarország (newsletter), 1954-1956

Box/Folder: 2 : 16

No. 1

Box/Folder: 2 : 17

No. 2

Box/Folder: 2 : 18

No. 2, Second edition

Box/Folder: 2 : 19

No. 3, Tovább az úton

Box/Folder: 2 : 20

No. 4, Bukás után

Box/Folder: 2 : 21

No. 5

Box/Folder: 2 : 22

No. 6, Az elhajlók pártja

Box/Folder: 2 : 23

No. 7, A kommunisták szennyese

Box/Folder: 2 : 24

No. 9, Hazaárnlok!

Box/Folder: 2 : 25

No. 11, A bêke ügye

Box/Folder: 2 : 26

No. 12, Genfi szellem

Box/Folder: 2 : 27

No. 13, Konferenciák idejên

Box/Folder: 2 : 28

No. 14, Külön utakon

Box/Folder: 2 : 29

No. 15, Jobb kollektív szerződêst

Box/Folder: 2 : 30

No. 16, Nyílt beszêd

Box/Folder: 2 : 31

No. 17, Moszkvában elhatározták, hogy ezentúl minden máskêppen volt

Box/Folder: 2 : 32

No. 18, Röplapokkal hazugságok ellen

Box/Folder: 2 : 33

No. 19, Hős Lengyelország

Box: 2

Poland, 1955-1956.

Scope and Content Note

Includes Operation "Spotlight"
Box/Folder: 2 : 34

Folwark zwierz?cy [Animal Farm, by George Orwell]

Box/Folder: 2 : 35

Wybrałem prawd? (I), by Seweryn Bialer

Box/Folder: 2 : 36

Wybrałem prawd? (II), by Seweryn Bialer

Box/Folder: 2 : 37

Przemówienie N.S. Chruszczowa [Khrushchev's speech at 20th Party Congress, 1956]

Box/Folder: 2 : 38

O sprawiedliwość dla prześladowanych

Box/Folder: 2 : 39

Głosy za świata

Box/Folder: 2 : 40

Za kulisami bezpieki I partii

Box: 2

Wolna Europa (newsletter), 1955-1956

Box/Folder: 2 : 41

No. 1, October 1955, "Prez. Eisenhower-o narodach ujarzmionych"

Box/Folder: 2 : 42

Special edition, January 1956

Box/Folder: 2 : 43

No. 2, February 1956, "Wyzwolenie narodów ujarzmionych?celem polityki USA"

Box/Folder: 2 : 44

No. 3, March 1956, "Czyny nie słowa"

Box/Folder: 2 : 45

No. 4, June 1956, "Członek Centralnogo Aktywu PZPR ujawnia"

Box/Folder: 2 : 46

No. 7, September, 1956, "Przebieg wypadków Poznańskich"